open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013  № 221

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної міграційної служби № 288 від 17.10.2014}

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату ДМС України, начальникам ГУДМС, УДМС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити:

2.1. Контроль за дотриманням вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

2.2. Привести грифи обмеження доступу наявних матеріальних носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку.

2.3. Облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та ЗМІ (Гунько С.О.) розмістити Перелік на веб-сайті ДМС України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДМС України від 22.07.2011 № 33 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та Переліку публічної інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М.М. КовальчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
міграційної служби
26.09.2013 № 221

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Державній міграційній службі України

1. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:

1.1. Службова інформація інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка перебуває у володінні ДМС, матеріальним носіям якої присвоєно гриф "Для службового користування".

1.2. Відомості, що містяться в спільних з іншими державними органами документах (накази, рішення колегій, нарад тощо) ДМС, які ініціатором віднесено до службової інформації, носіям якої присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування".

1.3. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших документах, створених ДМС з використанням службової інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яка не становить державної таємниці, але розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку та попередженню заворушень або вчиненню злочинів, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації тощо.

1.4. Листи, звіти, довідки тощо, підготовлені в ДМС на запити інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким ініціатором присвоєно гриф обмеження доступу "Для службового користування", якщо інформація у підготовлених листах, звітах, довідках тощо не становить державної таємниці.

2. Службова інформація у сфері профільної діяльності:

2.1. Що міститься в документах ДМС, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробленням напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва ДМС після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

2.2. Щодо змісту довгострокових прогнозів та аналізу міграційної ситуації в Україні, проблем біженців та інших категорій мігрантів, розголошення якої може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки та територіальної цілісності держави (за окремими показниками).

2.3. Яка містить відомості про організацію, стан охорони та внутрішньооб'єктовий режим пункту тимчасового розміщення біженців та пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, розголошення якої може завдати істотної шкоди охороні громадського порядку, запобіганню заворушенням чи злочинам (за окремими показниками).

2.4. Яка розкриває окремі питання взаємодії з органами і підрозділами органів державної влади України або інших країн з питань ідентифікації фізичних осіб, якщо її розголошення може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, громадському порядку, або може зашкодити репутації або правам інших людей.

2.5. Яка містить відомості про плани проведення ДМС, у тому числі спільно з іншими державним органами та у взаємодії з органами іноземних держав, конкретних заходів щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства та хід їх реалізації, розголошення яких може вплинути на їх результати і завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, громадському порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам (щодо конкретного заходу до закінчення його реалізації).

2.6. Щодо визначення порядку і стану взаємодії з оперативними підрозділами системи МВС з питань організації забезпечення виконання заходів відповідно до вимог Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", "Про оперативно-розшукову діяльність", кількості та змісту проведених заходів (за окремими показниками), якщо такі відомості не містять державної таємниці.

2.7. Зміст методичних посібників та рекомендацій щодо виявлення фактів підроблення (унесення змін) документів, що посвідчують особу громадянина України, особи без громадянства, біженця, документів, що посвідчують особу громадян іноземних держав, який розкриває технічні характеристики, технологію виготовлення їх захисних елементів і способи підроблення, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

2.8. Щодо ідентифікаційних даних іноземців та осіб без громадянства, які порушили встановлені законодавством правила в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію.

2.9. Яка містить відомості, що зазначені в номенклатурі справ несекретного діловодства підрозділу ДМС (за окремими показниками).

2.10. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування", а також про організацію, хід і результати службових розслідувань за цими фактами.

3. Службова інформація у сфері міжнародної діяльності та співробітництва:

3.1. Яка стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів у сфері міграції і громадянства, володіння якою дає заінтересованій стороні можливості здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

3.2. Щодо заходів, які проводяться з метою підготовки до підписання міжнародних угод, договорів, протоколів про співробітництво в галузі міграційної політики та громадянства, володіння якого дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці (за окремими показниками).

3.3. Яка міститься в технічних завданнях, вказівках та директивах на ведення переговорного процесу, володіння якою дає заінтересованій стороні змогу здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

3.4. Яка отримана під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером установлено обмеження, яке відповідає грифу обмеження доступу "Для службового користування".

4. Службова інформація у сфері фінансово-господарської діяльності:

4.1. Узагальнені відомості щодо видатків ДМС з відповідними розрахунками, які розкривають напрями заходів щодо забезпечення розвитку технічного та криптографічного захисту інформації, захисту державної таємниці.

5. Службова інформація у сфері діяльності із запобігання та протидії корупції:

5.1. Про розробку та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та відомості, які розкривають конкретні методи роботи за основними напрямами діяльності підрозділу з питань запобігання та протидії корупції.

5.2. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності підрозділу з питань запобігання та протидії корупції.

5.3. Щодо взаємодії ДМС (підрозділу з питань запобігання та протидії корупції) із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції (правоохоронними органами, органами прокуратури України) та уповноваженими підрозділами органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції.

5.4. Про організаційні заходи та хід перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації, а також отриманої від територіальних органів і підрозділів ДМС, щодо причетності персоналу ДМС до вчинення корупційних правопорушень (до прийняття рішення за результатами перевірки).

6. Службова інформація у сфері зв'язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мереж:

6.1. Про забезпеченість (за окремими показниками) апарату ДМС, територіальних органів та підрозділів ДМС абонентськими пунктами урядового міського, міжміського, а також зв'язку з рухомими об'єктами, якщо в них не містяться відомості, які становлять державну таємницю.

6.2. Щодо питань, пов'язаних з експлуатацією в ДМС об'єктів (пунктів) урядового міського, міжміського, а також зв'язку з рухомими об'єктами (за окремими показниками), крім тих, які становлять державну таємницю.

6.3. Про побудову та принципи роботи елементів інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі відповідної комп'ютерної мережі.

6.4. Номенклатура, кількість та окремі характеристики технічних засобів, які використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах ДМС.

6.5. Логіни та паролі доступу до складових інформаційно-телекомунікаційних систем та систем у цілому, в яких обробляється відкрита та конфіденційна інформація.

6.6. Відомості про організацію, структуру, топологію, логіни та паролі доступу до баз даних інформаційних ресурсів (систем) у цілому ДМС України та державних інформаційних ресурсів (систем), володільцем або розпорядником яких є ДМС України.

7. Службова інформація у сфері охорони державної таємниці:

7.1. Відомості щодо планування основних заходів та першочергових робіт з охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності.

7.2. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду).

7.3. Нормативно-розпорядчі документи, методичні рекомендації щодо організації секретного діловодства та розмноження секретних документів.

7.4. Нормативно-розпорядчі документи, облікові форми та відомості про надання, переоформлення та скасування допуску та доступу до державної таємниці працівникам ДМС.

7.5. Номенклатура посад працівників ДМС, діяльність яких потребує оформлення, допуску до державної таємниці.

7.6. Акти категоріювання, обстеження об'єктів інформаційної діяльності та засобів обчислювальної техніки, акти придатності приміщень для проведення в них секретних робіт, накази про запровадження у службову діяльність автоматизованих систем, призначених для обробки інформації з обмеженим доступом.

7.7. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці, акти квартальних та річних перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації, акти приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації.

7.8. Відомості, що не становлять державної таємниці та містяться в експертних висновках про наявність відомостей, що становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниці під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

8. Службова інформація у сфері організації технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних та інформаційних системах:

8.1. Про співробітництво підрозділів ДМС з підприємствами, установами та організаціями, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектні, вишукувальні та будівельно-монтажні роботи в інтересах ДМС, в частині, що стосується спеціальних телекомунікаційних та інформаційних систем, які призначені для обробки службової інформації та персональних даних.

8.2. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

8.3. Про планування, організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування або інших телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для обробки конфіденційної інформації, а також результати цієї оцінки та результати державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, крім такої, яка становить державну таємницю.

8.4. Про взаємодію з Держспецзв'язку з питань організації технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, крім такої, яка становить державну таємницю.

8.5. Про зміст планів, які спрямовані або можуть бути спрямовані на вдосконалення заходів з технічного захисту інформації, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, крім такої, яка становить державну таємницю, та про результати їх реалізації.

8.6. Щодо змісту проектів нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері технічного захисту інформації, а також матеріалів, що їх супроводжують у процесі розроблення до затвердження документа і введення його в дію, якщо така необхідність визнана розробником.

8.7. Про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри).

9. Службова інформація у сфері мобілізаційної роботи та цивільного захисту:

9.1. Щодо питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

9.2. Щодо організації допуску працівників ДМС на об'єкти (пункти управління) органів державної влади в мирний час та в особливий період.

9.3. Відомості про потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту для працівників ДМС.

9.4. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів та цивільного захисту ДМС.

9.5. Про документи з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування та цивільного захисту на особливий період.

9.6. Відомості про основні показники стану цивільного захисту органів та підрозділів ДМС, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління ДМС, та їх інженерного захисту.

9.7. Відомості про стан мобілізаційної готовності ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС.

9.8. Відомості про організацію оповіщення, збору, управління і зв'язку, порядок переведення ДМС, установ і підприємств, що належать до сфери управління ДМС, на режим роботи в умовах особливого періоду.

9.9. Відомості про основні показники з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами, потреб на особливий період.

9.10. Відомості щодо планування, організації, практичного здійснення заходів у сфері цивільного захисту на особливий період та відповідної звітності.

9.11. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки ДМС.

9.12. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за ДМС, установами і підприємствами, що належать до сфери управління ДМС на період мобілізації та на воєнний час.

Директор Департаменту
управління справами
та регіонального розвитку

С.С. Дехтяренко

{Текст взято з сайту ДМС України http://dmsu.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: