open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2011 N 221

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 338 ( v0338730-15 ) від 07.09.2015 }
Про затвердження Положення про ліцензійну комісію

з ліцензування провадження господарської діяльності

з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,

проведення генетичної експертизи походження

та аномалій тварин і складу ліцензійної комісії

Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності з торгівлі племінними
(генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин.
1.2. Склад ліцензійної комісії з ліцензування провадження
господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними)
ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин.
2. Встановити, що рішення ліцензійної комісії носить
рекомендаційний характер.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінагрополітики від 20.05.2009 N 344 ( v0344555-09 ) "Про
затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин" та від 27.09.2005 N 510
( v0510555-05 ) "Про затвердження складу ліцензійної комісії з
ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва,
зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

06.06.2011 N 221

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію з ліцензування

провадження господарської діяльності

з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,

проведення генетичної експертизи

походження та аномалій тварин

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності
ліцензійної комісії з розгляду заяв та документів суб'єктів
господарювання щодо видачі ліцензій їх переоформлення, видачі
копій, дублікатів та анулювання провадження господарської
діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи комісії:
2.1. Засідання ліцензійної комісії проводиться за
необхідності у разі надходження заяв та інших документів, розгляд
яких потребує прийняття невідкладного рішення з ліцензування.
2.2. Рішення ліцензійної комісії приймаються на її засіданнях
у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості
голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.
2.3. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні. Рішення носить рекомендаційний характер.
3. Обов'язки ліцензійної комісії
Аналізує заяви осіб, які звернулися до міністерства з питань
ліцензування, перевіряє відповідність даних документів вимогам
законодавства, готує проекти рішень щодо видачі, переоформлення,
анулювання, скасування рішення про видачу та рішення про визнання
ліцензії недійсною, погоджує їх з відповідними структурними
підрозділами та подає на підпис керівництва.
4. Права ліцензійної комісії:
4.1. Залучати представників органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії.
4.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі
племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин.
5. Склад ліцензійної комісії
5.1. До складу ліцензійної комісії входять: голова
ліцензійної комісії, заступник голови, секретар та члени
ліцензійної комісії.
5.2. Голова ліцензійної комісії: керує діяльністю ліцензійної комісії; розподіляє обов'язки між її членами; затверджує протокол засідання і рішення ліцензійної комісії.
Директор Департаменту тваринництва А.А.Гетя

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

06.06.2011 N 221

СКЛАД

ліцензійної комісії з ліцензування

провадження господарської діяльності

з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами,

проведення генетичної експертизи

походження та аномалій тварин

Гетя А.А. - директор Департаменту тваринництва,

голова ліцензійної комісії
Кудрявська Н.В. - начальник відділу селекційно-племінної

роботи Департаменту тваринництва,

заступник голови ліцензійної комісії
Вігура М.В. - головний спеціаліст відділу

селекційно-племінної роботи

Департаменту тваринництва, секретар

ліцензійної комісії
Члени ліцензійної комісії:
Зелінський М.Д. - заступник начальника управління

забезпечення протиепізоотичної роботи -

начальник протиепізоотичного відділу

Державного комітету ветеринарної

медицини України
Костенко О.І. - начальник відділу ветеринарної

медицини та зоотехнії Національної

академії аграрних наук України

(за згодою)
Яковлєва Т.В. - начальник відділу аквакультури та

селекції Департаменту охорони,

відтворення, використання водних живих

ресурсів, регулювання рибальства та

безпеки мореплавства Державного

агентства рибного господарства України
Шацький В.М. - головний спеціаліст відділу правової

роботи Департаменту правової та

законопроектної роботи

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: