open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2006 N 221

Про припинення діяльності

ДП "Шахта 3-біс" шляхом ліквідації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

вугільної промисловості

N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006

N 222 ( v0222644-07 ) від 18.06.2007

N 609 ( v0609644-07 ) від 27.12.2007 }
Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Гірничого закону України ( 1127-14 ), Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року
N 939 ( 939-97-п ) "Про затвердження Порядку ліквідації збиткових
вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства
вугільної промисловості" (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 6 липня 2002 року N 938 ( 938-2002-п ) Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність державного підприємства "Шахта 3-біс"
(далі - ДП "Шахта 3-біс") (м.Торез Донецької області) шляхом його
ліквідації з урахуванням особливостей, установлених чинним
законодавством.
2. Створити комісію з ліквідації (далі - Комісія) у складі:
АВТОНОМОВ Є.О. - заступник директора ДП "Шахта 3-біс", голова
комісії.
Члени комісії:
ПОПОВА Л.В. - начальник відділу кадрів. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 222 ( v0222644-07 ) від 18.06.2007 }
3. Голові Комісії Автономову Є.О.:
3.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про
прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та
подати йому в установленому законодавством порядку документи,
необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
3.2. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити з державним
реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної
особи в установленому чинним законодавством порядку.
3.3. Зупинити гірничі роботи з 5 квітня 2006 року.
3.4. Працівників підприємства, не зайнятих у роботах з
ліквідації, звільнити за п.1 ст.40 КЗпП України ( 322-08 ) із
забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно до
законодавства України про працю.
3.5. Відповідно до чинного законодавства опублікувати в
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
3.6. Провести інвентаризацію основних фондів і
товарно-матеріальних цінностей та передати їх державному
підприємству "Донвуглереструктуризація" (далі - ДП
"Донвуглереструктуризація") відповідно до проекту ліквідації
підприємства, подати Мінвуглепрому на затвердження передавальний
баланс. Термін - 10 червня 2006 року.
3.7. У встановленому порядку і терміни провести роботу із
стягнення дебіторської заборгованості підприємства та
розрахуватися з кредиторами. Скласти ліквідаційний баланс та
подати його з висновками комісії Міністерства вугільної
промисловості України на затвердження. Термін - 31 березня 2008 року. Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості N 222 ( v0222644-07 ) від 18.06.2007,
N 609 ( v0609644-07 ) від 27.12.2007 }
3.8. У триденний термін віддати внесення запису до Єдиного
державного реєстру про припинення діяльності юридичної особи
надати Департаменту майнових відносин та Управлінню
реструктуризації відповідні підтверджувальні документи, оформлені
згідно з вимогами чинного законодавства. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006 }
4. Призначити ДП "Донвуглереструктуризація" замовником і
виконавцем робіт, передбачених проектом ліквідації ДП "Шахта
3-біс", крім робіт зі створення нових робочих місць. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006 }
5. Керівнику ДП "Донвуглереструктуризація":
5.1. Прийняти згідно із затвердженим Міністерством вугільної
промисловості України передавальним балансом ДП "Шахта 3-біс" на
баланс підприємства основні виробничі фонди, які підлягають
ліквідації, та необхідні для виконання робіт з фізичної ліквідації
підприємства, заборгованість за виконані роботи відповідно до
проекту ліквідації ДП "Шахта 3-біс", витрати на
проектно-вишукувальні роботи та витрати за проведення експертизи
проекту. Термін - 20 червня 2006 року.
5.2. Забезпечити виконання комплексу робіт, передбачених
проектом ліквідації, та забезпечити працівників і окремі категорії
населення побутовим вугіллям у період ліквідаційних робіт.
5.3. Здійснити фінансування ліквідаційних робіт, передбачених
проектом ліквідації ДП "Шахта 3-біс", проектних робіт та експертиз
за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 410 ( v0410644-06 ) від 25.07.2006 }
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Корзуна А.В.
Міністр В.Тополов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: