open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 221 від 01.10.2001

Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів

України від 31 серпня 2001 р.

З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2001 р. N 403-р ( 403-2001-р ) "Про затвердження
першочергових заходів Кабінету Міністрів України на III та IV
квартали 2001 року" Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Державного секретаря, керівникам департаментів
неухильно і в строк забезпечити обов'язкове виконання
першочергових заходів Кабінету Міністрів України на III та IV
квартали 2001 року, у виконанні яких бере участь або відповідає
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
(додаток), відповідно до функціональних обов'язків.
2. Заступникам Державного секретаря, керівникам
департаментів, начальникам управлінь щомісяця здійснювати
моніторинг виконання заходів і до 10 числа місяця, що настає за
звітним, надавати відповідну інформацію департаменту економічної
стратегії.
3. Департаменту економічної стратегії щомісяця узагальнювати
надані управліннями матеріали для підготовки висновків і подання
їх до Кабінету Міністрів України.
4. Першому заступнику Державного секретаря Шумилу І.А. з
метою забезпечення постійного моніторингу виконання заходів
організувати щомісячне одержання необхідної інформації від
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
5. Першим заступникам Державного секретаря, заступникам
Державного секретаря, керівникам департаментів до 15.10.2001
підготувати для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України
необхідні матеріали щодо стану виконання заходів з метою внесення
до них змін і доповнень з огляду на соціально-економічний стан
країни.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Шумила І. А.
Міністр О.Шлапак
Додаток

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

01.10.2001 р. N 221
Першочергові заходи

Кабінету Міністрів України на III та IV квартали

2001 року, у виконанні яких бере участь або

відповідає Міністерство економіки та з питань

європейської інтеграції України
------------------------------------------------------------------------------------------------- N | N заходу | Зміст заходу | Механізми | Відповідальні | Термін | Департамент, | п/п| згідно з | | реалізації | виконавці |виконання|відповідальний | |розпорядженням| | (нормативно- | | | за надання | | N 403 | | правове | | | матеріалів | |( 403-2001-р )| | забезпечення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| I. Посилення соціальної спрямованості ринкових реформ | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 1.| 4. |Забезпечити |підбиття |Мінпраці |вересень |департамент | | |удосконалення |підсумків |Мінекономіки | |економічної | | |процесу |виконання за |Мінфін | |стратегії | | |колективно- |перше півріччя |інші центральні| |управління | | |договірного |2001 р. |органи | |соціальних | | |регулювання |Генеральної |виконавчої | |прогнозів та | | |соціально- |угоди між |влади | |економічної | | |трудових |Кабінетом | | |експертизи | | |відносин на |Міністрів України| | |соціальних | | |державному |і Конфедерацією | | |реформ | | |рівні |роботодавців та | | | | | | |профспілковими | | | | | | |об'єднаннями на | | | | | | |1999-2000 роки | | | | | | |( n0008697-99 ), | | | | | | |пролонгованої на | | | | | | |2001 рік, на | | | | | | |спільному | | | | | | |засіданні сторін | | | | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |укладення |Мінпраці |листопад |департамент | | | |Генеральної угоди|Мінекономіки | |економічної | | | |на 2002-2003 роки|Мінфін | |стратегії | | | | |інші центральні| |управління | | | | |органи | |соціальних | | | | |виконавчої | |прогнозів та | | | | |влади | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Реформування системи соціального захисту, | забезпечення соціальних гарантій для вразливих верств населення | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 2.| 9. |Надавати |постанова |Мінпраці |листопад |департамент | | |житлові субсидії|Кабінету |Мінфін | |економічної | | |громадянам |Міністрів України|Мінекономіки | |стратегії | | |виключно у |"Про подальше |Держбуд | |управління | | |грошовій формі |удосконалення | | |соціальних | | | |надання | | |прогнозів та | | | |житлових | | |економічної | | | |субсидій" | | |експертизи | | | |( 1361-2000-п ) | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Поліпшення житлових умов населення, проведення нової житлової політики | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 3.| 16. |Запровадити |постанова |Держбуд | грудень |департамент | | |новий порядок |Кабінету |Мінпраці | |розвитку | | |затвердження |Міністрів України|МОЗ | |ринків | | |інвестиційних |про порядок |Мінекоресурсів | |управління | | |програм і |затвердження |МВС | |житлово- | | |проектів |інвестиційних |Держкоменерго | |комунальної | | |будівництва з |програм і |збереження | |та | | |урахуванням |проектів |Мінекономіки | |будівельної | | |реформованої |будівництва та | | |політики | | |системи |проведення їх | | | | | |ціноутворення у |комплексної | | |департамент | | |будівництві |державної | | |економічної | | | |експертизи | | |стратегії | | | |( 1308-98-п ) | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 4.| 18. |Забезпечити |постанова |Держбуд | грудень |департамент | | |реформування у |Кабінету |Мінекономіки | |розвитку | | |період до 2005 |Міністрів України|Мінфін | |ринків | | |року житлово- |"Про |Мін'юст | |управління | | |комунального |затвердження | | |житлово- | | |господарства |Програми | | |комунальної | | | |реформування | | |та | | | |житлово- | | |будівельної | | | |комунального | | |політики | | | |господарства на | | | | | | |2002-2005 | | |юридичний | | | |роки" | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| II. Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку людини | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Підвищення освітнього рівня населення та забезпечення доступності освіти | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 5.| 25. |Підготувати |проект Указу |МОН |листопад |департамент | | |Національну |Президента |Мінекономіки | |економічної | | |доктрину |України "Про |Мінфін | |стратегії | | |розвитку освіти |Національну |Мін'юст | |управління з | | |у XXI столітті |доктрину |інші | |питань | | | |розвитку освіти" |заінтересовані | |людського | | | | |центральні | |розвитку | | | | |органи | | | | | | |виконавчої | |юридичний | | | | |влади | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 6.| 27. |Активізувати |Вивчити досвід |МОН | грудень |департамент | | |роботу для |реалізації |Мінфін | |економічної | | |подальшого |проекту "Сільська|Мінекономіки | |стратегії | | |поліпшення |школа" в |Рада міністрів | |управління з | | |діяльності |Козятинському |Автономної | |питань | | |сільських шкіл |районі Вінницької|Республіки | |людського | | | |області. |Крим, обласні, | |розвитку | | | |Поширити |Київська та | | | | | |позитивний |Севастопольська| | | | | |досвід в інших |міські | | | | | |районах |держадміністра-| | | | | | |ції | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Розбудова загальнонаціонального культурного та | інформаційного середовища | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 7.| 30. |Забезпечити |проект Закону |Мінкультури | жовтень |департамент | | |державну |України "Про |Мінекономіки | |економічної | | |підтримку |Загально- |Мінфін | |стратегії | | |національного |державну |Мін'юст | |управління з | | |кіномистецтва, |програму | | |питань | | |розбудови |розвитку | | |людського | | |національної |національної | | |розвитку | | |кіноіндустрії |кіноіндустрії | | | | | | |на період до | | |юридичний | | | |2005 року" | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 8.| 31. |Забезпечити |постанова |Мінкультури | грудень |департамент | | |збереження |Кабінету |Мінекономіки | |економічної | | |історико- |Міністрів України|Мін'юст | |стратегії | | |культурної |"Про Державний |Мінфін | |управління з | | |спадщини |реєстр | | |питань | | | |національного | | |людського | | | |культурного | | |розвитку | | | |надбання" | | | | | | |( 466-92-п ) | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 9.| 32. |Поліпшити |постанова |Мінкультури |листопад |департамент | | |комплектування |Кабінету |Мінекономіки | |економічної | | |бібліотек новими|Міністрів України|Мінфін | |стратегії | | |друкованими |"Про Державну |Рада міністрів | |управління з | | |виданнями |програму |Автономної | |питань | | | |поповнення |Республіки | |людського | | | |бібліотечних |Крим, обласні, | |розвитку | | | |фондів" |Київська та | | | | | | |Севастопольська| | | | | | |міські | | | | | | |держадміністра-| | | | | | |ції | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Активна молодіжна політика, підтримка спортивного руху та утвердження здорового | способу життя | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 10.| 35. |Забезпечити |постанова |Держкоммолодь- |вересень |департамент | | |належну |Кабінету |спорттуризм | |економічної | | |підготовку та |Міністрів України|Мінекономіки | |стратегії | | |участь |"Про |Мінфін | |управління з | | |українських |затвердження |МОЗ | |питань | | |спортсменів в |заходів щодо |Мінпромполі- | |людського | | |Олімпійських |підготовки та |тики | |розвитку | | |іграх |участі |Мінкультури | | | | | |спортсменів |Мін'юст | |департамент | | | |України у XIX |Держбуд | |розвитку | | | |зимових, XXVIII |Рада міністрів | |ринків | | | |літніх |Автономної | |управління | | | |Олімпійських, |Республіки | |промислової | | | |VIII зимових і |Крим | |політики | | | |XII літніх |обласні, | |управління | | | |Параолімпійських |Київська та | |житлово- | | | |іграх, Всесвітніх|Севастопольська| |комунальної | | | |іграх глухих, |міські | |та | | | |Всесвітніх |держадміністра-| |будівельної | | | |Універсіадах, |ції | |політики | | | |чемпіонатах світу| | | | | | |та Європи" | | |юридичний | | | |( 1307-2001-п ) | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 11.| 36. |Забезпечити |постанова |Держкоммолодь- | грудень |департамент | | |належну |Кабінету |спорттуризм | |економічної | | |підготовку до |Міністрів України|Мінфін | |стратегії | | |XIX зимових |"Про хід |Мінекономіки | |управління з | | |Олімпійських |підготовки до XIX|Мін'юст | |питань | | |ігор у Солт- |зимових | | |людського | | |Лейк-Сіті (США) |Олімпійських ігор| | |розвитку | | |у лютому 2002 р.|у Солт-Лейк-Сіті | | | | | | |(США)" | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 12.| 37. |Покращити |постанова |Державний | жовтень |департамент | | |забезпечення |Кабінету |фонд сприяння | |розвитку | | |молоді житлом |Міністрів України|молодіжному | |ринків | | | |"Про Програму |житловому | |управління | | | |розвитку |будівництву | |житлово- | | | |молодіжного |Мінфін | |комунальної | | | |житлового |Мінекономіки | |та | | | |кредитування на |Держбуд | |будівельної | | | |2001-2010 |Мін'юст | |політики | | | |роки" | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 13.| 38. |Підвищити |постанова |Держкоммолодь- |вересень |департамент | | |ефективність |Кабінету |спорттуризм | |економічної | | |реалізації |Міністрів України|Мінекономіки | |стратегії | | |державної |"Про Державний |Мінфін | |управління з | | |молодіжної |департамент |Мінпраці | |питань | | |політики |молодіжної та |Мін'юст | |людського | | | |сімейної | | |розвитку | | | |політики" | | |управління | | | |( 509-2001-п ) | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 14.| 40. |Підвищити |постанова |Держкоммолодь- | жовтень |департамент | | |ефективність |Кабінету |спорттуризм | |економічної | | |діяльності |Міністрів України|Мінекономіки | |стратегії | | |соціальних служб|"Про розвиток |Мінфін | |управління з | | |для молоді, |центрів |МОН | |питань | | |завершити |соціальних служб |Мінпраці | |людського | | |створення їх |для молоді" |Мін'юст | |розвитку | | |мережі |( 839-95-п ) | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 15.| 41. |Створити умови |постанова |Держкоммолодь- | жовтень |департамент | | |для надання |Кабінету |спорттуризм | |економічної | | |молоді |Міністрів України|Мінекономіки | |стратегії | | |тимчасових |про молодіжний |Мінфін | |управління з | | |робочих місць |трудовий загін |Мінпраці | |питань | | | |( 40-2001-п ) |Мін'юст | |людського | | | | | | |розвитку | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 16.| 43. |Забезпечити |проект Закону |Держкоммолодь- | грудень |департамент | | |розвиток туризму|України "Про |спорттуризм | |економічної | | |в Україні |Державну |Мінекономіки | |стратегії | | | |програму |Мінфін | |управління з | | | |розвитку туризму |Мінкультури | |питань | | | |в Україні до 2010|Мін'юст | |людського | | | |року" | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Науково-технічна та інноваційна політика | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 17.| 44. |Забезпечити |проект Закону |МОН |вересень |департамент | | |розвиток |України "Про |Мінекономіки | |економічної | | |науково- |державні наукові |Мінфін | |стратегії | | |технічної та |та науково- |Мін'юст | |управління | | |інноваційної |технічні | | |економічної | | |діяльності |програми" | | |політики | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |МОН | жовтень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |економічної | | | |Міністрів України|Мінфін | |стратегії | | | |"Про |Мін'юст | |управління | | | |затвердження | | |економічної | | | |переліку | | |політики | | | |державних | | | | | | |наукових і | | |юридичний | | | |науково- | | |департамент | | | |технічних | | | | | | |програм з | | | | | | |пріоритетних | | | | | | |напрямів | | | | | | |розвитку науки і | | | | | | |техніки на 2002- | | | | | | |2004 роки" | | | | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |МОН | грудень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |економічної | | | |Міністрів України|Мінфін | |стратегії | | | |"Про |Мін'юст | |управління | | | |затвердження | | |економічної | | | |державного | | |політики | | | |замовлення на | | | | | | |науково-технічну | | |юридичний | | | |продукцію за | | |департамент | | | |пріоритетними | | | | | | |напрямами | | | | | | |розвитку науки і | | | | | | |техніки на 2002- | | | | | | |2003 роки" | | | | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |відповідний акт |МОН |листопад |департамент | | | |законодавства |Національна | |економічної | | | |щодо |академія наук | |стратегії | | | |упорядкування |Мінекономіки | |управління | | | |спільної |Мінфін | |економічної | | | |діяльності |Мін'юст | |політики | | | |учасників | | | | | | |технопарків | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 18.| 46. |Удосконалити |проект Закону |МОН | жовтень |департамент | | |нормативно- |України "Про |Фонд | |міжнародного | | |правову базу |внесення змін до |державного | |торговельно- | | |оцінки |Закону України |майна | |економічного | | |інтелектуальної |"Про наукову та |Національна | |співробіт- | | |власності та |науково-технічну |академія наук | |ництва | | |використання її |діяльність" щодо |Мінекономіки | |управління | | |у визначенні |оцінки |Мінфін | |торговельно- | | |нематеріальних |інтелектуальної |Мін'юст | |економічних | | |активів |власності" | | |зв'язків з | | |підприємств та | | | |країнами | | |організацій | | | |Європи, США | | | | | | |та Канадою | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |проект Закону |МОН | грудень |департамент | | | |України "Про |Фонд | |міжнародного | | | |внесення змін до |державного | |торговельно- | | | |Закону України |майна | |економічного | | | |"Про наукову та |Національна | |співробіт- | | | |науково-технічну |академія наук | |ництва | | | |експертизу" щодо |Мінекономіки | |управління | | | |оцінки |Мінфін | |торговельно- | | | |інтелектуальної |Мін'юст | |економічних | | | |власності" | | |зв'язків з | | | | | | |країнами | | | | | | |Європи, США | | | | | | |та Канадою | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |МОН | жовтень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |міжнародного | | | |Міністрів України|Мінфін | |торговельно- | | | |"Про |Державна | |економічного | | | |затвердження |податкова | |співробіт- | | | |Положення про |адміністрація | |ництва | | | |Міжвідомчу |Фонд | |управління | | | |комісію з питань |державного | |торговельно- | | | |оцінної діяльност|майна | |економічних | | | |у сфері |Національна | |зв'язків з | | | |інтелектуальної |академія наук | |країнами | | | |власності" |Мін'юст | |Європи, США | | | | | | |та Канадою | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |МОН |листопад |департамент | | | |Кабінету |Фонд | |економічної | | | |Міністрів України|державного | |стратегії | | | |"Про внесення |майна | |управління | | | |змін до |Мінекономіки | |економічної | | | |постанови |Мінфін | |політики | | | |Кабінету |Мін'юст | | | | | |Міністрів України| | |департамент | | | |від 12 жовтня | | |структурної | | | |2000 р. N 1554" | | |політики | | | | | | |управління з | | | |щодо оцінки | | |питань | | | |нематеріальних | | |власності та | | | |активів | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| III. Закріплення позитивних тенденцій розвитку та створення умов для стійкого | економічного зростання | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Поліпшення умов для підприємницької діяльності | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 19.| 47. |Забезпечити |розпорядження |Держпідприєм- |вересень |департамент | | |реалізацію |Кабінету |ництво | |структурної | | |Національної |Міністрів України|Мінекономіки | |політики | | |програми |"Про |Мінфін | |управління | | |сприяння |затвердження |Мін'юст | |регуляторної | | |розвитку малого |заходів щодо |МОН | |політики у | | |підприємництва |реалізації |Мінтранс | |сфері | | |на 2002 рік |Національної |Мінпраці | |підприємництва | | | |програми |Мінагрополі- | |управління з | | | |сприяння |тики | |питань | | | |розвитку малого |Держкоммолодь- | |власності та | | | |підприємництва в |спорттуризм | |банкрутства | | | |Україні на 2002 |Фонд | | | | | |рік" |державного | |департамент | | | |( 463-2001-р ) |майна | |економічної | | | | |Держбуд | |стратегії | | | | |Держкомзем | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 20.| 52. |Забезпечити |постанова |Держстандарт | грудень |департамент | | |узгодження |Кабінету |Мінагрополітики| |структурної | | |інтересів у |Міністрів України|Мінекономіки | |політики | | |сфері |про |Мінпромполітики| |управління | | |стандартизації |затвердження |Мінпраці | |регуляторної | | |між виробниками,|Положення про |Національна | |політики у | | |споживачами та |Раду |академія наук | |сфері | | |органами |стандартизації та|УСПП | |підприємництва | | |державної влади |її склад |Федерація | | | | | | |профспілок | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільськогос | | | | | | |подарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 21.| 53. |Установити |постанова |Держстандарт | грудень |департамент | | |порядок дії |Кабінету |Мінекономіки | |структурної | | |галузевих |Міністрів України|Мінагрополітики| |політики | | |стандартів |про порядок та |Мінпромполітики| |управління | | |колишнього |терміни дії |Мінпраці | |регуляторної | | |СРСР |галузевих |МОЗ | |політики у | | | |стандартів та |Держбуд | |сфері | | | |прирівняних до | | |підприємництва | | | |них інших | | | | | | |нормативних | | |департамент | | | |документів | | |розвитку | | | |колишнього | | |ринків | | | |СРСР | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільськогос | | | | | | |подарської | | | | | | |продукції | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 22.| 54. |Забезпечити |постанова |Держстандарт |листопад |департамент | | |неупередженість,|Кабінету |Мінекономіки | |структурної | | |прозорість і |Міністрів України|Мінфін | |політики | | |доступність |"Про опис та | | |управління | | |процедур |правила | | |регуляторної | | |підтвердження |застосування | | |політики у | | |відповідності |національного | | |сфері | | | |знака | | |підприєм- | | | |відповідності" | | |ництва | | | | | | | | | | |постанова |Держстандарт | грудень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |структурної | | | |Міністрів України|Мінагрополітики| |політики | | | |"Про перелік |Мінпромполітики| |управління | | | |центральних |Мінпраці | |регуляторної | | | |органів |МОЗ | |політики у | | | |виконавчої влади |Держбуд | |сфері | | | |з питань | | |підприєм- | | | |технічного | | |ництва | | | |регулювання у | | | | | | |відповідних | | |департамент | | | |сферах | | |розвитку | | | |діяльності" | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |Держстандарт | грудень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |структурної | | | |Міністрів України|Мінагрополітики| |політики | | | |"Про перелік |Мінпромполітики| |управління | | | |центральних |Мінпраці | |регуляторної | | | |органів |Держбуд | |політики у | | | |виконавчої | | |сфері | | | |влади, на які | | |підприєм- | | | |покладається | | |ництва | | | |розроблення | | | | | | |технічних | | |департамент | | | |регламентів" | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |Держстандарт | жовтень |департамент | | | |Кабінету |Мінекономіки | |структурної | | | |Міністрів України|Мінагрополітики| |політики | | | |"Про вимоги до |Мінфін | |управління | | | |уповноважених |Мінпромполітики| |регуляторної | | | |органів із |Мінпраці | |політики у | | | |сертифікації та |МОН | |сфері | | | |порядок надання |Держбуд | |підприєм- | | | |їм повноважень" |Національна | |ництва | | | | |академія наук | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 23.| 55. |Вдосконалити |проект Закону |Мінфін |листопад |департамент | | |порядок |України |Державна | |мікроекономіч- | | |відшкодування | |податкова | |ного аналізу | | |податку на | |адміністрація | |управління | | |додану вартість | |Мінекономіки | |інструментів | | |та механізм його| |Держмитслужба | |економічної | | |вексельної | |Мінпромполітики| |політики | | |сплати за | |Мін'юст | | | | |імпортними | | | |департамент | | |операціями | | | |державної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | | |управління | | | | | | |митно- | | | | | | |тарифної | | | | | | |політики та | | | | | | |захисту | | | | | | |внутрішнього | | | | | | |ринку | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Запровадження програмно-цільового підходу до складання бюджету, реформування | бюджетних взаємовідносин | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 24.| 57. |Забезпечити |проект Закону |Мінфін | серпень |департамент | | |реальну |України "Про |Мінекономіки | |економічної | | |збалансованість |Державний |Мінпраці | |стратегії | | |та |бюджет України |Мінекоресурсів | |управління | | |бездефіцитність |на 2002 рік" |Мінагрополітики| |макроекономі | | |державного | |МОН | |чного | | |бюджету, | |Мін'юст | |прогнозування | | |вдосконалити | |МОЗ | |управління | | |систему | |Мінпромполітики| |соціальних | | |міжбюджетних | |Мінпаливенерго | |прогнозів та | | |відносин, | |МЗС | |економічної | | |перевести | |Фонд | |експертизи | | |місцеві бюджети | |державного | |соціальних | | |на казначейське | |майна | |реформ | | |обслуговування | |Національний | |управління | | |та надходження | |банк | |економічної | | |до бюджетів усіх| |Державна | |політики | | |рівнів виключно | |податкова | |управління з | | |грошовій формі | |адміністрація | |питань | | | | |Держпідприєм- | |людського | | | | |ництво | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |аналізу та | | | | | | |прогнозування | | | | | | |регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | |управління | | | | | | |регуляторної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроекономіч- | | | | | | |ного аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |фінансових | | | | | | |відносин | | | | | | |підприємств | | | | | | |та розрахунків | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Створення повноцінного конкурентного середовища | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 25.| 64. |Розробити |Державна |Мінекономіки | серпень |департамент | | |програмний |програма |Мінфін | |економічної | | |документ з |економічного і | | |стратегії | | |питань розвитку |соціального | | |управління | | |економіки |розвитку України | | |стратегічного | | | |на 2002 рік | | |планування | | | | | | |інформаційно- | | | | | | |аналітичне | | | | | | |управління | | | | | | |управління | | | | | | |макроекономі- | | | | | | |чного | | | | | | |прогнозування | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |аналізу та | | | | | | |прогнозування | | | | | | |регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | |управління | | | | | | |регуляторної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |підприємництва | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроекономіч- | | | | | | |ного аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |фінансових | | | | | | |відносин | | | | | | |підприємств | | | | | | |та | | | | | | |розрахунків | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 26.| 66. |Забезпечити |проект Указу |Держстандарт | грудень |департамент | | |ефективний |Президента |Мінекономіки | |структурної | | |захист |України "Про |МОЗ | |політики | | |конституційних |заходи щодо |Антимоно- | |управління | | |прав українських|посилення |польний | |регуляторної | | |споживачів |захисту прав |комітет | |політики у | | | |споживачів" |Укрсоюзсервіс | |сфері | | | | | | |підприєм- | | | | | | |ництва | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |конкуренції | | | | | | |та цінової | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Приватизація як інструмент інвестиційно-інноваційного розвитку | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 27.| 67. |Поглибити |акти Кабінету |Фонд | серпень |департамент | | |процес грошової |Міністрів |державного | |структурної | | |приватизації |України: про |майна | |політики | | | |внесення змін до |Мінекономіки | |управління з | | | |розпорядження |Мінпромполітики| |питань | | | |Кабінету |Мін'юст | |власності та | | | |Міністрів України| | |банкрутства | | | |від 29 березня | | | | | | |2001 р. N 118 | | |департамент | | | |( 118-2001-р ) | | |розвитку | | | |з метою | | |ринків | | | |забезпечення | | |управління | | | |дострокового | | |промислової | | | |продажу | | |політики | | | |державних | | | | | | |пакетів акцій | | |юридичний | | | |розміром 50 | | |департамент | | | |відсотків | | | | | | |плюс 1 акція | | | | | | | | | | | | | |щодо скорочення |Мінекономіки | жовтень |департамент | | | |та впорядкування |Фонд | |структурної | | | |переліку |державного | |політики | | | |підприємств, які |майна | |управління з | | | |мають |Мінпромполітики| |питань | | | |стратегічне |Мінпаливенерго | |власності та | | | |значення для |Мінтранс | |банкрутства | | | |економіки та |Мін'юст | | | | | |безпеки держави |Держкомстат | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |інформаційно- | | | | | | |аналітичне | | | | | | |управління | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 28.| 68. |Врегулювати |проект Указу |Мінекономіки |у |департамент | | |механізм |Президента |МОН |місячний |структурної | | |спрямування |України "Про |Мінфін |термін |політики | | |частини коштів, |внесення змін до |Мін'юст |після |управління з | | |отриманих від |Указу |Мінпромполітики|набрання |питань | | |приватизації |Президента |Мінтранс |чинності |власності та | | |державного |України від 15 |Мінагрополітики|Законом |банкрутства | | |майна, на |липня 2000 р. | |України |управління | | |інноваційне |N 905 "Про | |"Про |інвестиційної | | |інвестування |заходи щодо | |Держав- |політики, | | |підприємств |залучення коштів,| |ний |фондового | | | |отриманих від | |бюджет |страхового | | | |приватизації | |України |ринків | | | |державного | |на 2002 | | | | |майна, на | |рік" |департамент | | | |інноваційне | | |економічної | | | |інвестування | | |стратегії | | | |підприємств, що | | |управління | | | |мають | | |економічної | | | |стратегічне | | |політики | | | |значення для | | | | | | |економіки та | | |департамент | | | |безпеки | | |розвитку | | | |держави" | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |інфраструктури | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Ефективне управління державним майном | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 29.| 69. |Удосконалити |Концепція |Мінекономіки | серпень |департамент | | |нормативно- |політики Кабінету| | |структурної | | |правову базу з |Міністрів України| | |політики | | |питань |щодо управління | | |управління з | | |управління |об'єктами | | |питань | | |об'єктами |державної | | |власності та | | |державної |власності | | |банкрутства | | |власності | | | | | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |Концепція |Мінекономіки |вересень |департамент | | | |розмежування | | |структурної | | | |функцій | | |політики | | | |центральних | | |управління з | | | |органів | | |питань | | | |виконавчої влади | | |власності та | | | |в частині | | |банкрутства | | | |формування і | | | | | | |реалізації | | | | | | |державної | | | | | | |політики у | | | | | | |галузях | | | | | | |економіки та | | | | | | |управління | | | | | | |суб'єктами | | | | | | |господарської | | | | | | |діяльності | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 30.| 70. |Програма |постанова |Мінекономіки | серпень |департамент | | |реструктуризації|Кабінету | | |структурної | | |державних |Міністрів України| | |політики | | |підприємств |про | | |управління з | | | |затвердження | | |питань | | | |Комплексної | | |власності та | | | |програми | | |банкрутства | | | |реструктуризації | | | | | | |державних | | | | | | |підприємств | | | | | | | | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 31.| 71. |Забезпечити |проект Закону |Мінекономіки | грудень |департамент | | |раціональне |України "Про |Мінфін | |економіки | | |використання |внесення змін до |МОЗ | |оборони, | | |державних |Закону України |Мін'юст | |правоохорон- | | |коштів під час |"Про закупівлю |Держбуд | |ної діяльності | | |закупівлі |товарів, робіт і | | |техногенної | | |товарів, робіт і|послуг для | | |безпеки та | | |послуг для |державних | | |державних | | |державних потреб|потреб" | | |закупівель | | | | | | |управління | | | | | | |державних | | | | | | |закупівель | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| IV. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Цілеспрямована політика структурної перебудови економіки | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 32.| 72. |Визначити |постанова |Мінекономіки |вересень |департамент | | |основні |Кабінету | | |розвитку | | |пріоритети |Міністрів України| | |ринків | | |структурної |про Програму | | |управління | | |перебудови |структурної | | |розвитку | | |економіки |перебудови | | |ринків та | | | |економіки | | |секторальних | | | |України | | |перетворень | | | | | | |разом з | | | | | | |іншими | | | | | | |управліннями | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Активізація інвестиційних процесів, | створення прозорих умов для вільного обігу капіталу | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 33.| 73. |Впровадити нові |постанова |Мінекономіки | жовтень |департамент | | |механізми |Кабінету |Мінфін | |структурної | | |залучення |Міністрів України|Національний | |політики | | |інвестиційних |про Програму |банк | |управління | | |ресурсів в |розвитку |Держбуд разом | |інвестиційної | | |економіку |інвестиційної |з іншими | |політики, | | | |діяльності на |заінтересо- | |фондового та | | | |2002-2010 роки |ваними | |страхового | | | | |центральними | |ринків | | | | |органами | | | | | | |виконавчої | |департамент | | | | |влади | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |макроеконо- | | | | | | |мічного | | | | | | |прогнозування | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 34.| 74. |Впровадити |постанова |Мінекономіки | серпень |департамент | | |механізм надання|Кабінету | | |структурної | | |державних |Міністрів України| | |політики | | |централізованих |"Про Положення | | |управління | | |капітальних |про державне | | |інвестиційної | | |вкладень |фінансування | | |політики, | | |суб'єктам |капітального | | |фондового та | | |господарювання |будівництва та | | |страхового | | |на поворотній |розмежування | | |ринків | | |основі |напрямів | | | | | | |спрямування | | | | | | |капітальних | | | | | | |вкладень між | | | | | | |державним і | | | | | | |місцевими | | | | | | |бюджетами" | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 35.| 75. |Утворити |постанова |Мінекономіки |після |департамент | | |державний банк |Кабінету |Мінфін |прийнят- |мікроекономіч- | | |довгострокового |Міністрів України| |тя |ного аналізу | | |кредитування |"Про утворення | |Закону |управління | | |реального |Українського | |України |експертизи та | | |сектору |державного | |"Про |моніторингу | | |економіки |банку | |Держав- |проектів | | | |реконструкції та | |ний | | | | |розвитку" | |бюджет |юридичний | | | | | |України |департамент | | | | | |на 2002 | | | | | | |рік" | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Земельна реформа, ринкові перетворення в агропромисловому комплексі | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 36.| 85. |Урегулювати |проект Закону |Мінагрополітики|після |департамент | | |діяльність |України "Про |Мінекономіки |прийнят- |розвитку | | |особистих |особисте |Мінфін |тя |ринків | | |селянських |селянське |Мінпраці |Земель- |управління | | |господарств |господарство" |Держкомзем |ного |розвитку | | | | |Держкомстат |кодексу |ринків | | | | |Мін'юст |України |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |економічної | | | | | | |стратегії | | | | | | |управління | | | | | | |соціальних | | | | | | |прогнозів та | | | | | | |економічної | | | | | | |експертизи | | | | | | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 37.| 86. |Розробити |постанова |Мінагрополітики|листопад |департамент | | |механізм |Кабінету |Мінекономіки | |розвитку | | |державного |Міністрів України|Мінфін | |ринків | | |регулювання |"Про принципи |Держкомзем | |управління | | |оптимального |розміщення |Національна | |розвитку | | |територіального |конкурентоспром |академія наук | |ринків | | |розміщення |ожного |Українська | |продовольства | | |сільсько- |виробництва |академія | |та сільсько- | | |господарського |сільськогос- |аграрних наук | |господарської | | |виробництва |подарської |Мін'юст | |продукції | | | |продукції | | | | | | |залежно від | | |юридичний | | | |ринкової | | |департамент | | | |кон'юнктури по | | | | | | |природно- | | | | | | |економічних | | | | | | |зонах" | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 38.| 87. |Підтримати |постанова |Мінагрополітики| серпень |департамент | | |селекцію в |Кабінету |Мінекономіки | |розвитку | | |рослинництві і |Міністрів України|Мінфін | |ринків | | |тваринництві |"Про |Українська | |управління | | | |першочергові |академія | |розвитку | | | |заходи щодо |аграрних наук | |ринків | | | |розв'язання |Мін'юст | |продовольства | | | |найважливіших | | |та сільсько- | | | |завдань з | | |господарської | | | |насінництва, | | |продукції | | | |селекції | | | | | | |сільсько- | | |юридичний | | | |господарських | | |департамент | | | |культур та | | | | | | |у тваринництві" | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Нова промислова політика | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 39.| 90. |Стимулювати |проект Закону |Мінпромполітики| грудень |департамент | | |експортоспромож-|України "Про |Мінекономіки | |державної | | |ність підпри- |стимулювання |Міноборони | |політики у | | |ємств важкого, |експортоспромож |Мінфін | |сфері | | |енергетичного, |ності підприємств|Мін'юст | |зовнішньої | | |транспортного |важкого, |Державна | |торгівлі | | |машинобудування |енергетичного, |податкова | |управління | | |та інструмен- |транспортного |адміністрація | |зовнішньо- | | |тальної |машинобудування |Держмитслужба | |економічної | | |промисловості |та інструмен- | | |політики | | | |тальної | | | | | | |промисловості" | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроекономіч- | | | | | | |ного аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |державної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | | |управління | | | | | | |моніторингу | | | | | | |зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | | |управління | | | | | | |зовнішньоеко | | | | | | |номічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 40.| 94. |Створити умови |проект Указу |Мінпромполітики|вересень |департамент | | |для розвитку |Президента |Мінекономіки | |розвитку | | |внутрішнього |України "Про |Держбуд | |ринків | | |ринку та |Концепцію |Мінтранс | |управління | | |адаптації |державної |Держкомзв'язку | |промислової | | |підприємств усіх|промислової |разом з іншими | |політики | | |форм власності |політики" |заінтере- | |управління | | |до ринкової | |сованими | |розвитку | | |кон'юнктури | |центральними | |ринків | | | | |органами | |інфраструктури | | | | |виконавчої | |управління | | | | |влади | |житлово- | | | | | | |комунальної | | | | | | |та | | | | | | |будівельної | | | | | | |політики | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |постанова |Мінекономіки | |департамент | | | |Кабінету |Мінпромполітики| жовтень |розвитку | | | |Міністрів України|разом з | |ринків | | | |про Комплексну |іншими | |управління | | | |програму |заінтересо- | |розвитку | | | |розвитку |ваними | |ринків та | | | |внутрішнього |центральними | |секторальних | | | |ринку |органами | |перетворень | | | | |виконавчої | | | | | | |влади | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| V. Поліпшення державного управління та удосконалення адміністративної системи | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Продовження адміністративної реформи | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 41.| 111. |Продовжити |проект Указу |Головдержслужба|вересень |департамент | | |реформування |Президента |Мінфін | |регіональної | | |системи |України "Про |Мінекономіки | |політики | | |державної |заходи щодо | | | | | |служби в Україні|реалізації | | | | | | |Стратегії | | | | | | |реформування | | | | | | |системи | | | | | | |державної | | | | | | |служби в Україні | | | | | | |на 2002 рік" | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 42.| 114. |Забезпечити |постанова |Головдержслужба| серпень |департамент | | |наукове |Кабінету |Мінфін | |регіональної | | |супроводження |Міністрів України|Мінекономіки | |політики | | |заходів з |"Про |Українська | | | | |реформування |затвердження |Академія | |департамент | | |системи |наукової |державного | |економічної | | |державної служби|програми |управління при | |стратегії | | | |дослідження |Президентові | |управління | | | |розвитку |України | |економічної | | | |державної |Національна | |політики | | | |служби та |академія наук | | | | | |вдосконалення | | | | | | |кадрового | | | | | | |забезпечення | | | | | | |державного | | | | | | |управління в | | | | | | |Україні" | | | | | | |( 953-2001-п ) | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 43.| 115. |Удосконалити |постанова |Головдержслужба| жовтень |департамент | | |діяльність |Кабінету |Мінекономіки | |регіональної | | |центрів |Міністрів України|Державна | |політики | | |підвищення |"Про внесення |податкова | | | | |кваліфікації |змін до |адміністрація | |юридичний | | |державних |постанови |Мінфін | |департамент | | |службовців і |Кабінету |Мін'юст | | | | |керівників |Міністрів України| | | | | |державних |від 19 лютого | | | | | |підприємств, |1996 р. N 224 | | | | | |установ та |"Про центри | | | | | |організацій |підвищення | | | | | | |кваліфікації | | | | | | |державних | | | | | | |службовців й | | | | | | |керівників | | | | | | |державних | | | | | | |підприємств, | | | | | | |установ і | | | | | | |організацій" | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 44.| 116. |Забезпечити |приведення актів |Мін'юст | грудень |юридичний | | |нормативно- |Президента |Мінфін | |департамент | | |правове |України, Кабінету|Мінекономіки | | | | |супроводження |Міністрів | | | | | |проведення |України, | | | | | |судово-правової |міністерств та | | | | | |реформи |інших | | | | | | |центральних | | | | | | |органів | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | |у відповідність | | | | | | |із Законом | | | | | | |України "Про | | | | | | |внесення змін до | | | | | | |Закону України | | | | | | |"Про судоустрій | | | | | | |України" | | | | | | |( 2531-14 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів та ефективного | використання їх ресурсного потенціалу | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 45.| 121. |Стимулювати |проект Закону |Мінекономіки | серпень |департамент | | |розвиток |України "Про |Мінфін | |регіональної | | |регіонів |засади |Мін'юст | |політики | | | |стимулювання | | |управління | | | |розвитку регіонів| | |аналізу та | | | |та депресивних | | |прогнозування | | | |територій" | | |регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |розпорядження |Мінекономіки |вересень |департамент | | | |Кабінету | | |регіональної | | | |Міністрів України| | |політики | | | |"Про заходи | | |управління | | | |щодо реалізації | | |аналізу та | | | |Концепції | | |прогнозування | | | |державної | | |регіонального | | | |регіональної | | |розвитку | | | |політики" | | | | | | |( 437-2001-р ) | | | | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 46.| 123. |Визначення |проект Закону |Держкомзем |у тримі- |департамент | | |засад |України "Про |Мінекоресурсів |сячний |регіональної | | |встановлення |порядок |Мінекономіки |термін |політики | | |меж |встановлення |Мінфін |після |управління з | | |адміністративно-|меж населених |Мін'юст |введення |економічних | | |територіальних |пунктів і меж |Держбуд |в дію |питань | | |утворень |адміністративно- | |Земель- |місцевого | | | |територіальних | |ного |самовряду- | | | |утворень (сіл, | |кодексу |вання | | | |селищ, міст)" | |України | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| VI. Інтеграція до світової економіки | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Вступ до Світової організації торгівлі | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 47.| 124. |Продовжити |підписання |Мінекономіки |серпень- |департамент | | |переговорний |протоколів з | | грудень |міжнародного | | |процес з |країнами - | | |торговельно- | | |країнами - |членами Робочої | | |економічного | | |членами Робочої |групи | | |співробіт- | | |групи з розгляду| | | |ництва | | |заявки України | | | |управління | | |про вступ до СОТ| | | |багатосто- | | | | | | |роннього | | | | | | |економічного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 48.| 125. |Продовжити |сприяння |Держстандарт |вересень |департамент | | |роботу з метою |імплементації |Мінекономіки | |структурної | | |створення умов |законів України, |Мін'юст | |політики | | |для вступу |що закладають | | |управління | | |України до СОТ, |основи | | |регуляторної | | |зокрема у сфері |створення | | |політики у | | |технічного |системи | | |сфері | | |регулювання, |сертифікації, | | |підприєм- | | |прав |акредитації та | | |ництва | | |інтелектуальної |підтвердження | | | | | |власності, |відповідності | | |департамент | | |державних |згідно з | | |економіки | | |закупівель |міжнародними | | |оборони, | | | |вимогами | | |правоохо- | | | | | | |ронної | | | | | | |діяльності, | | | | | | |техногенної | | | | | | |безпеки та | | | | | | |державних | | | | | | |закупівель | | | | | | |управління | | | | | | |державних | | | | | | |закупівель | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |міжнародного | | | | | | |торговельно- | | | | | | |економічного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва | | | | | | |управління | | | | | | |багато- | | | | | | |стороннього | | | | | | |економічного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |впровадження |Держстандарт |серпень- |департамент | | | |директив ЄС та |Мінекономіки |грудень |структурної | | | |міжнародних і |Мін'юст | |політики | | | |європейських | | |управління | | | |стандартів | | |регуляторної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |підприєм- | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | | | |-----------------+---------------+---------+---------------| | | |зменшення до 20 |Мінекономіки |серпень- |департамент | | | |відсотків | |грудень |економіки | | | |кількості | | |оборони, | | | |неконкурентних | | |правоохо- | | | |процедур при | | |ронної | | | |здійсненні | | |діяльності, | | | |державних | | |техногенної | | | |закупівель та | | |безпеки та | | | |подальше | | |державних | | | |зниження їх | | |закупівель | | | |рівня | | |управління | | | | | | |державних | | | | | | |закупівель | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Інтеграція України до ЄС | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 49.| 126. |Продовжити |постанова |Мінекономіки | грудень |департамент | | |процес |Кабінету |МЗС | |міжнародного | | |інтеграції |Міністрів України|Мін'юст | |розвитку та | | |України до |"Про | | |європейської | | |Європейського |затвердження | | |інтеграції | | |Союзу та |плану дій щодо | | |управління | | |реалізувати |реалізації | | |європейської | | |пріоритетні |пріоритетних | | |та атлантич- | | |положення |положень | | |ної інтеграції | | |Програми |Програми | | |та інші | | |інтеграції |інтеграції | | |управління | | |України до ЄС |України до ЄС | | |згідно наказу | | |( n0001100-00 ) |у 2002 році" | | |від 16.05.2001 | | | | | | |N 102 | | | | | | |( v0102557-01 )| | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 50.| 127. |Порушити |проект |Мінекономіки | грудень |департамент | | |питання щодо |Меморандуму |МЗС | |торговельних | | |надання Україні |щодо надання | | |обмежень та | | |повного статусу |Україні повного | | |контролю за | | |країни з |статусу країни з | | |зовнішньо- | | |ринковою |ринковою | | |економічною | | |економікою в |економікою в | | |діяльністю | | |рамках |рамках | | |управління | | |антидемпінгового|антидемпінгового | | |торговельних | | |законодавства ЄС|законодавства | | |обмежень та | | | |ЄС, проведення | | |недобро- | | | |відповідних | | |совісної | | | |консультацій з | | |конкуренції | | | |Єврокомісією | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |міжнародного | | | | | | |розвитку та | | | | | | |європейської | | | | | | |інтеграції | | | | | | |управління | | | | | | |європейської | | | | | | |та | | | | | | |атлантичної | | | | | | |інтеграції | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Реалізація конкурентних переваг у торгівлі з країнами СНД та іншими торговельними | партнерами | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 51.| 128. |Ввести в дію |проекти законів |Мінекономіки | грудень |департамент | | |підписані в |щодо ратифікації |МЗС | |міжнародного | | |рамках СНД |Протоколу про |Мін'юст | |торговельно- | | |багатосторонні |правила |Мінфін | |економічного | | |документи, |ліцензування |Державна | |співробіт- | | |спрямовані на |імпорту |податкова | |ництва | | |реалізацію Угоди|державами- |адміністрація | |управління | | |про створення |учасницями |Держмитслужба | |багато- | | |зони вільної |Угоди про | | |стороннього | | |торгівлі |створення зони | | |економічного | | |( 997_051 ) |вільної торгівлі | | |співробіт- | | | | | | |ництва | | | | | | |управління | | | | | | |торговельно- | | | | | | |економічних | | | | | | |зв'язків з | | | | | | |країнами СНД | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |державної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроеко- | | | | | | |номічного | | | | | | |аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |інфраструк- | | | | | | |тури | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 52.| 129. |Забезпечити |постанова |Мінекономіки | жовтень |департамент | | |розвиток |Кабінету |МЗС | |міжнародного | | |торговельно- |Міністрів України| | |торговельно- | | |економічного |"Про стан | | |економічного | | |співробітництва |торговельно- | | |співробіт- | | |України з |економічного | | |ництва | | |Російською |співробітництва | | |управління | | |Федерацією |України з | | |торговельно- | | | |Російською | | |економічних | | | |Федерацією та | | |зв'язків з | | | |заходи щодо | | |країнами СНД | | | |забезпечення | | | | | | |його динамічного | | |юридичний | | | |розвитку" | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 53.| 130. |Створити зону |Угода про |Мінекономіки | грудень |департамент | | |вільної торгівлі|створення зони |МЗС | |міжнародного | | |між країнами |вільної торгівлі |Мін'юст | |торговельно- | | |ГУУАМ (Грузія, |між країнами |Мінтранс | |економічного | | |Узбекистан, |ГУУАМ |Мінфін | |співробіт- | | |Україна, | |Державна | |ництва | | |Азербайджан, | |податкова | |управління | | |Молдова) | |адміністрація | |багатосто- | | | | |Держмитслужба | |роннього | | | | | | |економічного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва | | | | | | |управління | | | | | | |торговельно- | | | | | | |економічних | | | | | | |зв'язків з | | | | | | |країнами СНД | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроеко- | | | | | | |номічного | | | | | | |аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |інфраструк- | | | | | | |тури | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 54.| 131. |Стимулювати |постанова |Мінекономіки |вересень |департамент | | |експорт продук- |Кабінету | | |державної | | |ції вітчизняного|Міністрів України| | |політики у | | |виробництва, в |"Про | | |сфері | | |тому числі |стимулювання | | |зовнішньої | | |високотехно- |експорту | | |торгівлі | | |логічної |продукції, в тому| | |управління | | | |числі | | |зовнішньоеко | | | |високотехно- | | |номічної | | | |логічних | | |політики | | | |виробництв" | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |міжнародного | | | | | | |торговельно- | | | | | | |економічного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва з | | | | | | |управліннями | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+---------------| 55.| 132. |Створити систему|проект Закону |Мінекономіки | грудень |департамент | | |страхування |України "Про | | |міжнародного | | |експортних |державну | | |розвитку та | | |кредитів |підтримку | | |європейської | | | |страхування | | |інтеграції | | | |експортних | | |управління | | | |кредитів" | | |міжнародного | | | | | | |кредитного | | | | | | |співробіт- | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |державної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |зовнішньої | | | | | | |торгівлі | | | | | | |управління | | | | | | |зовнішньоеко | | | | | | |номічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |управління | | | | | | |правового | | | | | | |забезпечення | | | | | | |інвестиційної | | | | | | |діяльності та | | | | | | |адаптації | | | | | | |національного | | | | | | |законодавства | | | | | | |до законо- | | | | | | |давства ЄС | -----------------------------------------------------------------------------------------------| Нова якість співпраці з міжнародними фінансовими організаціями | -----------------------------------------------------------------------------------------------| 56.| 133. |Продовжити |Лист про наміри |Мінекономіки |вересень-|департамент | | |співпрацю з МВФ |економічної |МЗС |жовтень |економічної | | |Відновити для |політики на 2001 |Мінфін | |стратегії | | |України |рік |Мінагрополітики| |управління | | |фінансування за | |НАК "Нафтогаз | |міжнародної | | |Програмою МВФ | |України" Фонд | |економіки і | | |"Механізм | |державного | |взаємодії з | | |розширеного | |майна | |міжнародними | | |фінансування" | |Національний | |фінансовими | | | | |банк | |організаціями | | | | |Мінпаливенерго | | | | | | |Державна | |департамент | | | | |податкова | |структурної | | | | |адміністрація | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроекономіч | | | | | | |ного аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+--------------| 57.| 134. |Продовжити |укладення Угоди |Мінекономіки | жовтень |департамент | | |співпрацю із |про позику в |Мінфін | |економічної | | |Світовим банком |рамках першого |Мінпраці | |стратегії | | |Реалізувати |сталу проекту |Мінекоресурсів | |управління | | |перший етап |"Програмна |Мінагрополітики| |міжнародної | | |проекту |системна |МОН | |економіки і | | |"Програмна |позика", що |Мін'юст | |взаємодії з | | |системна |підтримується |МОЗ | |міжнародними | | |позика" |Світовим банком |Мінпромполітики| |фінансовими | | | | |Мінпаливенерго | |організаціями | | | | |МЗС | |управління | | | | |Фонд | |соціальних | | | | |державного | |прогнозів та | | | | |майна | |економічної | | | | |Національний | |експертизи | | | | |банк | |соціальних | | | | |Державна | |реформ | | | | |податкова | |управління | | | | |адміністрація | |економічної | | | | |Держпідприєм- | |політики | | | | |ництво | |управління з | | | | |Держкомзв'язку | |питань | | | | |Головдержслужба| |людського | | | | |Державне | |розвитку | | | | |казначейство | |управління | | | | |НКРЕ | |макроеко- | | | | |Пенсійний | |номічного | | | | |фонд | |прогнозування | | | | |НАК "Нафтогаз | | | | | | |України" | |департамент | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |аналізу та | | | | | | |прогнозування | | | | | | |регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | |управління | | | | | | |регуляторної | | | | | | |політики у | | | | | | |сфері | | | | | | |підприєм- | | | | | | |ництва | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |інфраструктури| | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |продовольства | | | | | | |та сільсько- | | | | | | |господарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |мікроеко- | | | | | | |номічного | | | | | | |аналізу | | | | | | |управління | | | | | | |інструментів | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+--------------| 58.| 135. |Продовжити |спільний |Мінекономіки | жовтень |департамент | | |співпрацю із |перегляд |Мінфін | |економічної | | |Світовим банком.|проектного |Мінпраці | |стратегії | | |Провести |портфеля |Мінекоресурсів | |управління | | |перегляд |Світового банку в|Мінагрополітики| |міжнародної | | |проектного |Україні |МОН | |економіки і | | |портфеля | |Мін'юст | |взаємодії з | | |Світового банку | |МОЗ | |міжнародними | | |в Україні | |Мінпромполітики| |фінансовими | | | | |Мінпаливенерго | |організаціями | | | | |МЗС | |управління | | | | |Фонд | |соціальних | | | | |державного | |прогнозів та | | | | |майна | |економічної | | | | |НАК "Нафтогаз | |експертизи | | | | |України" | |соціальних | | | | | | |реформ | | | | | | |управління | | | | | | |економічної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |людського | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент, | | | | | | |регіональної | | | | | | |політики | | | | | | |управління | | | | | | |аналізу та | | | | | | |прогнозування | | | | | | |регіонального | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |структурної | | | | | | |політики | | | | | | |управління з | | | | | | |питань | | | | | | |власності та | | | | | | |банкрутства | | | | | | | | | | | | | |департамент | | | | | | |розвитку | | | | | | |ринків | | | | | | |управління | | | | | | |розвитку | | | | | | |паливно- | | | | | | |енергетичного | | | | | | |ринку | | | | | | |управління | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | | | | | | | | | | | | |юридичний | | | | | | |департамент | ---+--------------+----------------+-----------------+---------------+---------+--------------| 59.| 136. |Підвищити |постанова |Мінекономіки | серпень |департамент | | |ефективність |Кабінету | | |економічної | | |залучення і |Міністрів України| | |стратегії | | |використання |"Про порядок | | |управління | | |ресурсів |підготовки та | | |міжнародної | | |міжнародних |реалізації | | |економіки і | | |фінансових |проектів | | |взаємодії з | | |організацій |економічного і | | |міжнародними | | | |соціального | | |фінансовими | | | |розвитку України,| | |організаціями | | | |що підтримуються | | | | | | |міжнародними | | | | | | |фінансовими | | | | | | |організаціями" | | | | | | |( 1317-2001-п ) | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
стратегічного планування П.Онищенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: