open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
18.12.2002 N 1124

Про затвердження Положення про порядок розрахунку

та сплати телерадіоорганізаціями грошового

(ліцензійного) збору за видачу ліцензії

(дубліката ліцензії), за внесення змін

до ліцензії на мовлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної

ради з питань телебачення і радіомовлення

N 1530 ( v1530295-03 ) від 10.12.2003

N 1038 ( v038r295-06 ) від 29.11.2006 }
З метою виконання Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), у зв'язку з внесенням змін до рішень
Національної ради щодо порядку нарахування та сплати грошового
(ліцензійного) збору та до Положення про порядок ліцензування
телерадіомовлення Національна рада В И Р І Ш И Л А:
I. Затвердити Положення про порядок розрахунку та сплати
телерадіоорганізаціями грошового (ліцензійного) збору за видачу
ліцензії (дубліката ліцензії), за внесення змін до ліцензії на
мовлення в новій редакції (додається).
II. Відмінити рішення Національної ради від 15.02.2001 р.
N 23 "Про положення "Про порядок сплати телерадіоорганізаціями
грошового збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії),
переоформлення ліцензії".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної ради

України з питань телебачення

і радіомовлення

18.12.2002 N 1124

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розрахунку та сплати телерадіоорганізаціями

грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензії

(дубліката ліцензії), за внесення змін

до ліцензії на мовлення

Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1995 року N 392
( 392-95-п ), Положення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення "Про порядок ліцензування
телерадіомовлення" та визначає порядок і правила сплати
телерадіоорганізаціями грошового збору за видачу ліцензії на
мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне)
мовлення та час мовлення, ретрансляцію програм та передач
іноземних телерадіоорганізацій.
1. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за видачу ліцензії на ефірне теле- і радіомовлення
1.1. Сума грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензії
на ефірне теле- і радіомовлення встановлюється у розмірі місячної
плати за послуги, пов'язані з використанням технічних засобів
зв'язку, за допомогою яких здійснюється мовлення, згідно з діючими
тарифами.
1.2. Наведені в прейскуранті тарифи підвищуються в 1,3 раза
для суб'єктів договірних відносин на поширення програм
радіомовлення, телебачення та послуг зв'язку, які використовують
технічні засоби мовлення (передавач та антенно-фідерний тракт),
розташовані в м. Києві.
1.3. Тарифи на використання передавачів, мереж для
розповсюдження додаткової інформації (телетекст, відеотекст та
ін.) становлять 3% від максимально граничного тарифу на технічні
засоби, які одночасно розповсюджують телепрограми та зазначену
додаткову інформацію.
1.4. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
05.06.95 р. N 392 ( 392-95-п ) грошовий (ліцензійний) збір: зменшується: - на 90%, якщо телерадіоорганізація утримується на кошти
державного бюджету; - на 30%, якщо телерадіоорганізація, незалежно від форми
власності, здійснює освітнє або розраховане на дитячу (до 14
років) аудиторію мовлення; збільшується: - у 2 рази, якщо понад 20% загального обсягу мовлення
телерадіоорганізації становлять програми іноземного виробництва; - у 5 разів, якщо понад 35% загального обсягу мовлення
телерадіоорганізації становлять програми іноземного виробництва; - у 10 разів, якщо телерадіоорганізація ретранслює програми
та передачі іноземних телерадіоорганізацій. ( Пункт 1.4 розділу 1
доповнено абзацом згідно з Рішенням Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення N 1530 ( v1530295-03 ) від
10.12.2003 )
2. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за видачу ліцензії на кабельне та

ефірно-кабельне мовлення
2.1. Сума грошового (ліцензійного) збору за видачу
ліцензії телерадіоорганізаціям, які здійснюють мовлення з
використанням кабельних та ефірно-кабельних мереж, розраховується
за формулою:
P = 0,01 x N x S x F x T / 24 x K,
де N - кількість потенційних абонентів (для кабельних мереж та ефірно-кабельних мереж типу
"Телевізійне село" згідно з довідкою місцевого органу виконавчої
влади, для ефірно-кабельних мереж (MITRIC, MMDC) мінімальна
кількість абонентів визначається: для м. Києва - 25000 для міст з населенням більше 1 млн. чол. - 10000 для інших обласних центрів - 5000 для інших населених пунктів - 1000), S - неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, F = v/m де v - кількість каналів ретрансляції (трансляції), мовлення, m - ємність телемережі, T - середньодобовий обсяг мовлення (годин), K - підвищувальний коефіцієнт грошового (ліцензійного) збору,
який визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.95 р. N 392 ( 392-95-п ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1793 ( 1793-2003-п ) "Про
доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
5 червня 1995 р. N 392". Розділ 2 в редакції Рішення Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення N 1530 ( v1530295-03 ) від
10.12.2003 )
3. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за видачу ліцензії на супутникове мовлення
3.1. Сума грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензії
на супутникове мовлення встановлюється у розмірі місячної плати за
технічні послуги мовлення супутникового каналу, визначені угодою
телерадіоорганізації (заявника) з оператором супутникового
ретранслятора, підтвердженою актом експертизи, який надає державне
підприємство "Укркосмос". Підвищувальний коефіцієнт визначається згідно з постановою
Кабінету Міністрів України N 392 ( 392-95-п ) від 05.06.95 р.
4. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за видачу ліцензії на проводове мовлення
4.1. Сума грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензії
на проводове мовлення розраховується за формулою
P = N х V, де
N - вартість поширення однієї хвилини радіопрограм,
розрахована відповідно до розміру оплати за роботу однієї основної
радіоточки для інших юридичних осіб, зазначеного наказом ВАТ
"Укртелеком" від 06.07.2006 N 312 "Про затвердження тарифів на
послуги проводового мовлення"; { Абзац пункту 4.1 в редакції
Рішення Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення N 1038 ( v038r295-06 ) від 29.11.2006 } V - кількість хвилин мовлення на місяць.
Підвищувальний коефіцієнт визначається згідно з постановою
Кабінету Міністрів України N 392 ( 392-95-п ) від 05.06.95 р.
5. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за внесення змін до ліцензії на мовлення
5.1. За внесення змін до ліцензії на мовлення (переоформлення
ліцензії) грошовий (ліцензійний) збір розраховується згідно з
відповідними рішеннями Національної ради, що передбачають: 1) за внесення змін, які не впливають на розмір грошового
(ліцензійного) збору на момент прийняття рішення,
телерадіоорганізація сплачує збір у розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а організація
проводового мовлення, яка забезпечує мовлення в сільській
місцевості, сплачує грошовий збір у розмірі одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; 2) за внесення змін до ліцензії, які впливають на розмір
грошового (ліцензійного) збору на момент прийняття рішення (зміна
потужності, додаткові обсяги мовлення, зміна території
розповсюдження, зміна ємності телемережі та каналів ретрансляції
(трансляції), зміна програмної концепції), телерадіоорганізації
ефірного, кабельного, ефірно-кабельного, проводового мовлення
сплачують грошовий (ліцензійний) збір, встановлений шляхом нового
розрахунку грошового збору з урахуванням раніше сплаченої суми за
попередню ліцензію, до якої вносяться зміни; 3) для телеорганізацій, які ретранслюють програми та передачі
іноземних телерадіоорганізацій, при внесенні змін до ліцензії
враховувати кількість програм та передач іноземних мовників, на
які укладено угоди після введення в дію постанови Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 р. N 1793 ( 1793-2003-п ) "Про
доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
05.06.95 р. N 392". ( Пункт 5.1 розділу 5 доповнено підпунктом 3)
згідно з Рішенням Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення N 1530 ( v1530295-03 ) від 10.12.2003 ) Якщо раніше сплачена сума перевищує розмір нарахованого
нового грошового (ліцензійного) збору, телерадіоорганізація
сплачує грошовий (ліцензійний) збір у розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Розрахунок грошового (ліцензійного) збору

за видачу дубліката ліцензії
6.1. За видачу дубліката ліцензії стягується 10 відсотків
суми грошового (ліцензійного) збору відповідно до статті 18 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
7. Порядок сплати телерадіоорганізаціями грошового

(ліцензійного) збору за видачу ліцензії

(дубліката ліцензії), за внесення змін

до ліцензії на мовлення
7.1. Видача телерадіоорганізаціям ліцензії на право
телерадіомовлення здійснюється Національною радою з дотриманням
норм законів України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
7.2. Телерадіоорганізація отримує ліцензії на мовлення лише
після прийняття Національною радою рішень про переможця
конкурсного відбору та про видачу ліцензії за результатами
розгляду заяви телерадіоорганізації і повної сплати грошового
(ліцензійного) збору.
7.3. У разі прийняття рішення про видачу телерадіоорганізації
ліцензії на право мовлення Національна рада здійснює розрахунки
згідно з цим Положенням і виписує рахунок та направлення, які
видаються керівникові телерадіоорганізації або її уповноваженому
представнику, який діє на підставі письмового доручення.
Телерадіоорганізація сплачує грошовий (ліцензійний) збір протягом
місяця з моменту прийняття Національною радою рішення про видачу
ліцензії.
7.4. У разі несплати телерадіоорганізацією грошового
(ліцензійного) збору в місячний термін фінансово-економічне
управління Національної ради інформує членів Національної ради про
несплату телерадіоорганізацією грошового (ліцензійного) збору та
ініціює питання щодо подальшого використання частоти (каналу)
мовлення.
7.5. Якщо сума грошового (ліцензійного) збору перевищує
п'ятдесят тисяч гривень, його сплата може здійснюватись, як
виняток, частинами, згідно з відповідним рішенням Національної
ради.
7.6. Грошовий (ліцензійний) збір сплачує безпосередньо
телерадіоорганізація, якій видається ліцензія на право мовлення.
Не допускається сплата грошового (ліцензійного) збору іншою
юридичною або фізичною особою.
"Вісник Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення",
N 1, лютий, 2003 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: