open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2005 N 221

Електронно-променева технологія,

нові неорганічні матеріали і покриття

Заслухавши та обговоривши доповідь академіка НАН України
Б.О. Мовчана "Електронно-променева технологія, нові неорганічні
матеріали і покриття", Президія НАН України відзначає, що Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України займає одну з
провідних позицій у світі в галузі електронно-променевих
технологій одержання неорганічних матеріалів та покриттів. За останні десять років Міжнародним центром
електронно-променевих технологій (МЦ ЕПТ) Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України виконано великий
обсяг досліджень, розроблені нові електронно-променеві технології
одержання металічних та неметалічних матеріалів і покриттів з них
шляхом електронно-променевого випаровування різноманітних речовин
та наступної конденсації парової фази у вакуумі. Розроблено
відповідне лабораторне та промислове обладнання. Встановлено нові розмірні ефекти структури та їх вплив на
механічні властивості товстих конденсатів багатофазних систем;
закономірності формування нанорозмірних структур при осадженні
парової фази, включаючи особливі структури конденсатів на основі
вуглецю (нанотрубки, фулерени тощо) та квазікристалічні структури,
а також нові термобар'єрні, ерозійностійкі та демпфіруючі
покриття. Отримані результати опубліковано в багатьох українських та
міжнародних наукових журналах та захищено близько 20 патентами
України, США, Євросоюзу, Росії та Китаю. В кооперації з підприємствами України виготовляється та
поставляється на експорт в різні країни обладнання для
електронно-променевої обробки (США, Канада, Китай, Індія). Тільки
в цьому році 3 установки загальною вартістю 2,8 млн. дол. США
поставлені компанії Дженерал Електрик (США), Міжнародному центру
сучасних досліджень порошкової металургії та нових матеріалів
(Індія) та компанії Сіньшідай (Китай). Центр співпрацює з університетами, науковими центрами та
промисловими підприємствами різних країн (виготовлення зразків,
нових матеріалів, покриттів, обладнання, спільні дослідження,
навчання спеціалістів тощо). Підписано міжурядову угоду про
спільну українсько-індійську лабораторію між Інститутом
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (Міжнародний центр
електронно-променевих технологій) та Міжнародним центром сучасних
досліджень порошкової металургії та нових матеріалів (Індія). Проробляється питання щодо співробітництва Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України в галузі
електронно-променевих технологій з інститутами металофізики
ім. Г.В. Курдюмова, фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова,
Донецьким фізико-технічним інститутом ім. О.О. Галкіна проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича, надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля, фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, НАН
України, термоелектрики НАН України та МОН України. Враховуючи вищенаведене, Президія НАН України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Доповідь академіка НАН України Б.О. Мовчана взяти до
відома.
2. Схвалити розробки, а також пропозиції щодо їх практичного
використання МЦ ЕПТ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України в галузі нових функціональних і конструкційних
матеріалів та покриттів, технології та обладнання для їх одержання
(додаток).
3. Доручити МЦ ЕПТ Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона НАН України до 15 грудня цього року підготувати та
подати до Президії НАН України інноваційний проект "Розроблення та
виготовлення лабораторної електронно-променевої установки для
одержання неорганічних матеріалів із парової фази". Взяти до
відома, що ця установка може бути використана для колективних
досліджень.
4. Доручити академіку НАН України Б.О. Мовчану організувати
та провести у жовтні 2006 р. семінар, на якому розглянути
взаємодію профільних інститутів НАН України в галузі нових
матеріалів та покриттів для подальших досліджень структур,
властивостей та пошуку в галузі їх використання.
5. Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України у
місячний термін порушити клопотання перед Державною службою
експортного контролю України про зміну статусу лабораторного
електронно-променевого обладнання, що виготовляється МЦ ЕПТ
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
Президент Національної
академії наук України
академік НАН України Б.Є.Патон
Перший віце-президент -
головний учений
секретар Національної
академії наук України
академік НАН України А.П.Шпак

Додаток

до постанови Президії НАН

України

12.10.2005 N 221

РОЗРОБКИ,

а також пропозиції щодо їх практичного використання

МЦ ЕПТ Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона

НАН України в галузі нових функціональних і

конструкційних матеріалів та покриттів,

технології та обладнання для їх одержання

------------------------------------------------------------------ N | Назва продукту | Термін | Наявність |Рівень захисту | | |технологіч-|відповідного |інтелектуальної| | | ного |технологіч- | власності | | |забезпече- | ного | | | |ння початку|електронно- | | | |виробництва| променевого | | | | | обладнання | | | | | для початку | | | | | виробництва | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 1 |Лабораторне та |Виробляєть-| Існує |2 патенти США | |промислове |ся | |та патенти | |електронно-промене-| | |інших країн | |ве обладнання | | | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 2 |Захисні покриття на|Виробляєть-| -"- |2 патенти США | |деталях газових |ся | |та патенти | |турбін | | |інших країн | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 3 |Нові матеріали на | 1 рік | -"- |1 патент США та| |основі вуглецю | | |патенти інших | |(нанотрубки та | | |країн, 1 нова | |споріднені | | |патентна заявка| |структури) | | | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 4 |Вироби з нових | 1-2 роки | -"- |Немає | |матеріалів на | | | | |основі вуглецю | | | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 5 |Конструктивні | 1,5 року | -"- |Є пріоритетні | |елементи (анод, | | |статті в | |катод, електроліт) | | |зарубіжних | |твердо-оксидних | | |журналах | |комірок | | | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 6 |Конструктивні | 2 роки | -"- |Є моделі, | |елементи | | |необхідно | |(носій-каталізатор)| | |здійснити | |каталітичних | | |патентування | |пристроїв | | | | --+-------------------+-----------+-------------+---------------| 7 |Нано- та | 2-3 роки | -"- |Є пріоритетні | |мікропористі | | |статті в | |металічні та | | |зарубіжних | |керамічні матеріали| | |журналах, | |та вироби з них | | |необхідно | |(фільтри, мембрани,| | |здійснити | |біоімплантанти | | |патентування | |тощо) | | | | -----------------------------------------------------------------
Перший віце-президент -
головний учений
секретар Національної
академії наук України
академік НАН України А.П.Шпак

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: