open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 221 від 25.11.92

м.Київ
vd921125 vn221

Про затвердження "Положення про порядок

вивчення працівниками митних органів

України іноземних мов та виплати грошової

надбавки за використання їх в роботі"

У відповідності з постановою Міністерства праці України від
28 травня 1992 року N 23 "Про умови оплати праці працівникам
митної системи України", з метою підвищення матеріального та
соціального забезпечення працівників митних органів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити "Положення про порядок вивчення працівниками
митних органів України іноземних мов та виплату грошової надбавки
за використання їх в роботі" (додається). "Положення" ввести в дію з 7 січня 1993 року.
2. Економічному управлінню (Вислоух О.В.) витрати на 1993
рік по організації навчання, матеріально-технічного та
методичного забезпечення учбового процесу провести за рахунок
бюджетних асигнувань. 3. Управлінню справами (Язук В.І.), Управлінню технічного
забезпечення та матеріального постачання (Терещенко М.Г.)
забезпечити митні органи до 1 квітня 1993 року бланками посвідчень
про закінчення курсів іноземних мов. 4. До 1 лютого 1993 року Центральним курсам підготовки та
перепідготовки працівників митних установ (Звонцов А.Я.)
забезпечити підготовку і рецензування програм, іншої
учбово-методичної документації з вивченням іноземних мов без
відриву від виробництва. 5. Встановити, що надалі, до створення власної
учбово-матеріальної бази, вивчення іноземних мов проводити згідно
діючого Положення. 6. Керівникам митних органів і підрозділів ДМК України
ознайомити всіх співробітників з "Положенням" та забезпечити його
виконання. 7. Наказ Голови Комітету від 01.06.92 р. N 113, вважати
таким, що втратив чинність. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Е.А.Мірошниченка.
Голова Комітету О.М.Коваль

Додаток

до наказу Голови Комітету

від 25.11.199 г.року N 221
Положення

про порядок вивчення працівниками митних органів

України іноземних мов та виплати грошової надбавки

за використання їх в роботі
Це Положення розроблено відповідно до ст.162 Митного кодексу
України ( 1970-12 ), постанови Міністерства праці України від 28
травня 1992 року N 28 "Про умови оплати праці працівників митної
системи України" і визначає порядок вивчення співробітниками
митних установ іноземних мов та виплати грошової надбавки за
використання їх в роботі.
1. Загальні положення
1.1. Вільне володіння іноземними мовами є однією з важливих
сторін професійної підготовки співробітників митних органів
України. 1.2. Управління по роботі з особовим складом ДМК України,
курси підготовки та перепідготовки працівників митних органів,
керівники та кадрові підрозділи митних установ на місцях
організують підготовку співробітників по вивченню іноземних мов в
обсязі, необхідному для успішного вирішення службових завдань,
забезпечують їх правильне і ефективне використання та
перепідготовку. 1.3. Вивчення іноземних мов проводиться за основними формами: - 3-х річне навчання по програмі, затвердженій Комітетом
(вечірня, очно-заочна); - вдосконалення мовних знань; - індивідуальна (в учбових закладах інших відомств).
2. Організація вивчення іноземних мов
2.1. Вивчення іноземних мов з відривом від роботи
здійснюється (до створення власної учбової бази) на базі кафедр
іноземних мов Київського політехнічного інституту, інституту
міжнародних відносин при Київському університеті, Київського
інституту інженерів цивільної авіації, Київського державного
економічного університету, Київського військового інституту
зв'язку, Українського вільного інституту менеджменту і бізнесу
(м.Чернівці) у відповідності з учбовими планами і програмами,
узгодженими з ДМК України. 2.2. Вивчення іноземних мов та вдосконалення володіння ними
без відриву від роботи, здійснюється за розробленими методичним
кабінетом Центральних курсів та узгодженими з Комітетом програмами
і будується у відповідності до нормативних актів ДМК України,
Міністерства освіти, а також цим Положенням. 2.3. Вивчення іноземних мов та вдосконалення володіння ними
без відриву від роботи організується в учбових групах, які
створюються в митних органах на місцях, згідно з рішенням
керівників цих установ. В окремих випадках, за згодою керівництва ДМК України, може
здійснюватись індивідуальна підготовка працівників на базі учбових
закладів інших міністерств та відомств України, в учбових центрах
інших держав на договірних засадах. 2.4. Вивчення іноземних мов без відриву від роботи (вечірня
та очно-заочна форма навчання) здійснюється згідно затверджених
ДМК України програм в такому обсязі: а) європейські мови (крім угорської) - 1200 годин аудиторних
занять (З роки навчання, 6 семестрів); б) східні та угорська мови - 1600 годин аудиторних занять (4
роки навчання, 8 семестрів). 2.5. Учбові плани і програми з різних форм навчання з
іноземних мов розробляються курсами, з залученням фахівців мовного
профілю, узгоджуються методичною радою та затверджуються
керівництвом ДМК України. 2.6. Для осіб, що навчаються без відриву від роботи, заняття
проводяться, як правило, тричі на тиждень по три години. Для працівників, які пройшли повний курс навчання з іноземних
мов, заняття з метою вдосконалення мовних знань, проводяться, як
правило двічі на тиждень по дві години. Тривалість навчання в групі вдосконалення - один рік. По
закінченні курсу навчання проводиться іспит і видається
посвідчення встановленого зразка. 2.7. Навчальний рік в учбових групах з вивчення іноземних мов
поділяється на два семестри: з вересня по січень та з лютого по
червень. Сесії по прийманню семестрових, випускних і повторних
екзаменів проводяться в січні і червні. В окремих випадках, у зв'язку з необхідністю, терміни
проведення сесій можуть бути змінені Управлінням по роботі з
особовим складом ДМК України. 2.8. Звіти про роботу учбових груп за минулий семестр
подаються відповідними кадровими підрозділами Управлінню по роботі
з особовим складом ДМК України в лютому і липні кожного року
(додаток 1). 2.9. Кількість учбових груп, у складі 8-10 осіб кожна,
встановлюється керівництвом митних установ на місцях, виходячи з
можливостей якісного забезпечення учбового процесу кваліфікованими
викладачами та потреби у працівниках зі знанням іноземних мов. Групи меншої чисельності можуть створюватись за погодженням з
Управлінням по роботі з особовим складом ДМК України. 2.10. Методичне забезпечення учбового процесу в митних
установах покладається на методичний кабінет Центральних курсів,
який направляє слухачам необхідні учбові і учбово-методичні
матеріали: програми, підручники, учбові посібники, методичні
вказівки по роботі з ними, плани вивчення учбових матеріалів,
контрольні роботи і екзаменаційні білети. 2.11. На митниці з працівників кадрової служби призначається
відповідальний за організацію навчання, який виконує такі
функції: - проводить облік працівників, які вивчають іноземні мови і
вдосконалюють свої мовні знання; - веде підбір викладача; - знайомить викладача і слухачів з програмою навчання; - забезпечує групи учбовими матеріалами; - складає розклад занять; - вирішує питання забезпечення приміщення для навчання; - видає викладачам на кожну групу журнал обліку, відвідування
та успішності; - забезпечує правильне використання і зберігання учбових
матеріалів, програм і т.п.; - забезпечує збереження секретності при отриманні
екзаменаційного матеріалу (пакет з екзаменаційними матеріалами
розпечатується безпосередньо перед початком екзамену).
3. Порядок зарахування слухачів в учбові групи з вивчення
іноземних мов та вдосконалення володіння ними
3.1. Переважним правом зарахування в учбові групи з вивчення
іноземних мов та вдосконалення володіння ними користуються
співробітники, які: - в процесі виконання службових обов'язків використовують
іноземну мову; - мають перспективу для стажування за кордоном; 3.2. Зарахування співробітників до учбових груп з вивчення
іноземних мов відбувається один раз на рік, у серпні, по
вдосконаленню володіння ними - двічі на рік, у січні і серпні. Начальниками відповідних підрозділів списки таких
працівників до 10 січня і 10 серпня подаються у кадрову службу
для комплектування учбових груп, склад яких затверджується
керівництвом митних установ на місцях. 3.3. За систематичні пропуски занять без поважних причин і
незадовільні оцінки, отримані під час сесій, слухачі
відраховуються розпорядженням посадової особи, яка затверджувала
склад учбових груп, про що інформуються безпосередні керівники
працівника, що рекомендували його на навчання. У випадках неможливості поєднувати працівниками навчання в
групах з успішним виконанням службових обов'язків безпосередні
керівники можуть ставити питання про їх відрахування з учбових
груп.
4. Організація семестрових, випускних і повторних екзаменів
4.1. Наприкінці кожного семестру в учбових групах проводяться
семестрові іспити. Семестрові екзамени приймають комісії в складі представників
Комітету, митних органів, викладачів, які проводили заняття в
групах і працівників митних установ, що добре володіють іноземними
мовами, з яких складаються екзамени. 4.2. Співробітники, які володіють іноземними мовами,
складають з них повторні екзамени у митних установах України. Повторні екзамени проводяться з метою перевірки рівня
володіння іноземними мовами працівників, що закінчили курс
навчання. 4.3. За три місяці до складання повторного екзамену працівник
подає до кадрового підрозділу погоджену з безпосереднім керівником
заяву про включення його до списку на складання повторного
екзамену з іноземної мови. 4.4. Списки працівників, що складають випускні та повторні
екзамени (додаток 2 до цього Положення), готуються відповідними
кадровими підрозділами і подаються до Управління по роботі з
особовим складом та Економічного управління ДМК України до 1
листопада і 1 квітня кожного року. Списки, що надійшли після цього
терміну, не розглядаються. 4.5. Для проведення випускних та повторних екзаменів
створюються екзаменаційні комісії у складі 3-4 осіб, які
комплектуються кваліфікованими викладачами іноземних мов місцевих
вищих навчальних закладів і працівниками митних органів, що добре
володіють даною іноземною мовою. 4.6. Персональний і кількісний склад екзаменаційних комісій
по прийманню випускних та повторних екзаменів, за поданням
керівництва митних установ, затверджується наказом по ДМК
України. 4.7. Складання екзаменів поза терміном проведення сесій не
допускається. За поданням кадрових підрозділів ДМК України, митних
установ на місцях, виключення можуть бути зроблені лише щодо осіб,
які від'їжджають у довготермінові відрядження, або у зв'язку з
тривалою (більше місяця) хворобою. 4.8. За узгодженням з Управлінням по роботі з особовим
складом Комітету, складання повторних екзаменів з іноземних мов
може бути здійснено у навчальних закладах інших відомств. Екзаменаційні листи і довідки, що видаються у цих випадках,
підлягають здачі у відповідний кадровий підрозділ для приєднання
до особових справ працівників і є підставою до видання наказу про
встановлення грошової надбавки за володіння та використання в
роботі іноземних мов. Самостійне складання повторних екзаменів співробітниками
митних установ у навчальних закладах інших відомств не є підставою
до їх звільнення від складання екзаменів у митній системі
України. 4.9. При незадовільній оцінці випускний чи повторний екзамен
перескладається під час наступної сесії. Перескладання екзаменів
на протязі однієї сесії не допускається (за винятком семестрових
екзаменів). 4.10. За результатами випускних і повторних екзаменів по
програмі, затвердженій Державним митним комітетом України (6 і 8
семестрів), екзаменаційні комісії заповнюють листи встановленої
форми (додаток 3), засвідченні гербовою печаткою, які є підставою
до включення в наказ про виплату грошової надбавки за володіння та
використання в роботі іноземних мов. 4.11. Бланки екзаменаційних листів є документами суворої
звітності. Копії цих листів та протоколи приймання екзаменів
(додаток 4) зберігаються на протязі 5 років. Екзаменаційний лист
додається до особової справи працівника. 4.12. Працівники, що склали випускний або повторний екзамен з
оцінкою "відмінно" та "добре", наступний екзамен з цієї мови
складають через три роки, "задовільно" - через два роки. 4.13. Для працівників, які вивчали іноземну мову самостійно,
випускним вважається перший екзамен, складений ними по програмі
ДМК України. 4.14. Від наступного складання екзаменів з іноземних мов,
наказом начальника митної установи України, звільняються
працівники, які досягли на час останнього екзамену 45-річного
віку, склали цей, а також попередній екзамен з оцінками "добре" чи
"відмінно" (письмово і усно). При цьому виплата грошової надбавки
за володіння іноземною мовою встановлюється до закінчення
працівником служби у митних органах.
5. Порядок виплати грошової надбавки за володіння та
використання в роботі іноземних мов
5.1. Працівникам митних органів України, в тому числі
перебуваючим за кордоном, які успішно склали випускні (повторні)
екзамени з іноземних мов в обсязі програми ДМК України, за
володіння та використання їх в роботі виплачується грошова
надбавка у відсотках до посадового окладу: а) 10 відсотків - за одну іноземну мову; б) 15 відсотків - за дві і більше іноземних мов. 5.2. Виплата грошової надбавки працівникам, що перебувають на
штатних посадах, за володіння та використання в роботі іноземних
мов встановлюється наказами керівників відповідних митних установ
України на 2,3,5 років із зазначенням розміру надбавки,
найменування іноземної мови та періоду виплати (число, місяць,
рік). Копії наказів надсилаються ДМК України. 5.3. Працівникам митних органів України, які тимчасово
відряджені за кордон і мають право на отримання грошової надбавки
за володіння іноземними мовами, ця надбавка виплачується у
встановлених пунктом 5.1 даного Положення розмірах (відсотках) від
посадового окладу, у грошових одиницях України. 5.4. Виплата грошової надбавки за знання та використання в
роботі іноземних мов проводиться з дня складання випускних
екзаменів або з першого числа місяця складання повторних екзаменів
(якщо працівник отримував надбавку до цих екзаменів) до першого
числа місяця складання наступних повторних екзаменів. Якщо з будь-яких причин працівник надбавку до складання
повторного екзамену не отримував, то виплата надбавки
встановлюється з дня складання екзамену до першого числа місяця
складання повторного екзамену. Працівникам, що не склали після закінчення терміну повторних
екзаменів чи отримали незадовільну оцінку, виплата грошової
надбавки припиняється до складання ним цього екзамену. В разі переносу екзаменаційної сесії на більш ранній строк,
період виплати надбавки, встановлений працівнику, не змінюється. При переносі сесії на більш пізні строки, виплата надбавки
встановлюється до першого числа місяця проведення сесії, що
оформляється наказом керівника відповідного митного органу
України. 5.5. Викладачам іноземних мов Центральних зональних курсів
підготовки та перепідготовки працівників митних органів України і
їх філіалів, отримуючим грошову надбавку згідно з пунктом 5.1
Положення, надбавка за володіння другою чи кількома іноземними
мовами понад основної (першої), яку вони викладають, виплачується
при умові складання ними екзаменів з цих іноземних мов у повному
обсязі. 5.6. Працівникам митних органів України, які закінчили вищі
навчальні заклади, факультети та відділення мовного профілю, а
також курси іноземних мов (якщо обсяг програми на них відповідає
програмі вищого навчального закладу з вивчення іноземних мов),
грошова надбавка за володіння та використання в роботі іноземних
мов, встановлюється на п'ять років без здачі екзамену за одну,
вказану першою в дипломі (посвідченні або свідоцтві встановленого
зразка). Крім того, надбавка встановлюється при умові, що з
моменту закінчення ними навчального закладу пройшло менше трьох
років. Надбавка встановлюється з дня вступу у виконання обов'язків
по посаді і виплачується до першого числа місяця складання
наступного повторного екзамену. Надбавка за володіння іноземною мовою, вказаною в дипломі
другою встановлюється після складання з неї екзамену у повному
обсязі програми ДМК України, причому цей екзамен вважається
повторним. 5.7. Працівникам, прийнятим на службу в митні органи України
з інших міністерств і відомств, виплата грошової надбавки за
володіння іноземними мовами, яку вони отримували по попередньому
місцю служби (роботи), в митних установах не проводиться, за
винятком випадків, коли з часу закінчення працівниками вищих
навчальних закладів мовного профілю чи прирівняних до них курсів
пройшло менше трьох років. Надбавка у таких випадках виплачується у порядку,
передбаченому пунктом 5.6 цього Положення. Перший екзамен,
складений цими працівниками в митних органах України, вважається
повторним. 5.8. Відповідальність за правильність виплати працівникам
митних органів України грошової надбавки за знання та використання
в роботі іноземних мов, несуть керівники відповідних кадрових і
фінансових підрозділів.
6. Фінансування навчання з іноземних мов
Фінансування всіх витрат з організації навчання,
матеріально-технічного та методичного забезпечення учбового
процесу і проведення кваліфікаційних іспитів проводиться за
рахунок бюджетних коштів ДМК України. Економічне управління, згідно поданих заявок митних установ
в установлений термін, щорічно виділяє необхідні кошти для
компенсації затрат з навчання іноземних мов.
7. Оплата праці позаштатних викладачів
Погодинна оплата позаштатним викладачам Іноземних мов,
членам екзаменаційних комісій, що залучаються з вищих навчальних
закладів, проводиться у відповідності з діючим законодавством.

Додаток 1

до Положення
Звіт
про роботу групи ______________мови ___________________________________

(найменування органу)
Група працівників _____________________________________

(найменування органу) о вивченню ____________ мови "___"_______ 199___ року
склала екзамен за ____ семестр. Результати екзаменів: ідмінно - осіб
добре - осіб
задовільно - осіб
незадовільно - осіб
За неуспішність (або з інших причин - вказати з яких) ідраховано ___ осіб. Додатково у групу зараховано ____ слухачів.
Наступний _____ семестр група у складі ______ осіб почне з ___"_________ 199___ року.
Створена група по вивченню (удосконаленню) __________ мови складі _____ осіб.

Начальник відділу по роботі
з особовим складом _____________

(підпис)

Додаток 2

до Положення
Про складання повторних

екзаменів з іноземних мов
В січні (червні) 199__ року повинні складати повторні (випускні)
екзамени з іноземних мов ____________ працівників__________________ __________________________________________________________________

(найменування органу) тому числі:
з_____________мови:
1. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю), посада, вид екзамену
(випускний, повторний);
2. " " " " "* У склад екзаменаційної комісії з _________________ мови ропонуємо включити:**
1. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю), посада;
2. " " " "

Начальник відділу по роботі
з особовим складом _________________

(підпис)
————————————————— * Працівники, які складають екзамени в одну сесію з двох і
більше іноземних мов, вказуються окремо по кожній з них. ** Заповнюється у тому випадку, якщо екзамен з цієї мови буде
організований на базі даного митного органу.
Додаток 3

до Положення
Екзаменаційний лист
Іноземна мова_______________
1. Прізвище, ім'я та по батькові___________________________________
2. Рік народження _________________________________________________
3. Місце робота ___________________________________________________
4. Посада ___________________________ 5. Робочий телефон___________
6. В якому учбовому закладі вивчали дану мову _____________________
7. Який раз здається екзамен на право отримання процентної надбавки
з даної мови _____________________________
8. Номери наказів і оцінки за два останні екзамени:
19__ рік, наказ N_____оцінка________
19__ рік, наказ N_____оцінка________
9. Чи отримуєте по даній мові процентну надбавку і коли вона
закінчується:______________________________________________________
Дата заповнення листа______________ Підпис___________________
Оцінки екзаменаційної комісії ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 1У семестр | У1 семестр —————————————————————————————————+————————————————————————————————— ись-| Усний екзамен | Пись- | Усний екзамен овий| | мовий | кза-| | екза- | ен | | мен | ————+————————————————————————————+———————————+————————————————————— екси|пере- |рефер.|рефер.|бесіда|пере-|пере-|бесіда|рефер.|вико- о- |клад з |худ. |газет.|по змі|клад |клад |по за-|газет.|нання рам.|іноз. |тексту|статті|сту |з |з |проп. |статті|профе- обо-|мови | | |митної|іноз.|укр. |тексту| |сійно а |на укр.| | |докум.|мови |(рос)| | |орієнт. |(рос) | | | |на |на | | |завдан | | | | |укр. |іноз.| | | | | | | |(рос)|мову | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————

Висновки комісії___________________
Дата письмового екзамену___________
Дата усного екзамену_______________
Голова ДМК Голова комісії Члени комісії:

Додаток 4

до Положення
Протокол

проведення екзаменів
з_____________________мови на процентну надбавку
"__"___________________ 199_р.м._________________

Склад екзаменаційної комісії:
Голова_____________________ Члени комісії: 1.

2.

3.
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Кількість екзаменуючих______чол. Дата письмового екзамену:___________ години: з _____ по _______ Дата усного екзамену:_______________________________

(число, місяць, рік) години: з ________ по ________

Підписи: Голова комісії___________________

Члени комісії:

(печать)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: