open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
04.11.2010 N 221/14

{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Аудиторської палати

N 262/12 ( vra12230-12 ) від 20.12.2012 }
Про затвердження електронного

формату звітності

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність"
від 22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ), з метою подальшого
розвитку технології подання суб'єктами аудиторської діяльності
звітності в електронному вигляді Аудиторська палата України
(далі - АПУ) В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити електронний формат звітності за формою
N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані
послуги" ( va210230-10 ), затвердженою рішенням АПУ від 28 січня
2010 року N 210/12 ( v0210230-10 ) (додається).
2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
Голова
Аудиторської палати України І.І.Нестеренко

Додаток

до рішення Аудиторської

палати України

04.11.2010 N 221/14

ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ ЗВІТНОСТІ

за формою N 1-аудит (річна)

"Звіт аудиторської фірми

(аудитора) про надані послуги"

( va210230-10 ),

затвердженої рішенням Аудиторської

палати України від 28 січня 2010 року N 210/12

( v0210230-10 )

I. Основні положення
Електронний формат звітності за формою N 1-аудит (річна)
"Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги"
( va210230-10 ) (далі - електронний формат звіту) складається
з одного файлу формату XML з найменуванням: XXXXXXXX_YYYY.XML для юридичної особи; XXXXXXXXXX_YYYY.XML для фізичної особи, де XXXXXXXX(XX) - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи або номер фізичної особи, YYYY - звітний рік. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень
виконується згідно зі стандартом windows-1251. Для зазначення
цього першим рядком інформаційного повідомлення має бути
відповідна XML директива:

При кодуванні значень інформаційних елементів мають
використовуватись лише символи, які можуть бути коректно
представлені у кодовій сторінці Windows-1251. Інформація складається з наступних таблиць (блоків
інформації): "TL". Титульний аркуш "R1". Основні показники діяльності "R2". Завдання з надання впевненості за
організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання "R3". Завдання з надання впевненості за видами економічної
діяльності суб'єктів господарювання "R4". Статутний капітал аудиторської фірми "R5". Кількість працівників "R6". Виконавці цивільно-правових договорів, які не є
суб'єктами аудиторської діяльності "Pr1". Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом
року (пояснення до рядків 111 та 112) "Pr2". Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному
періоді (пояснення до рядків 511-513 та 521-523) "Pr3". Примітка 3. Перелік та номери сертифікатів виконавців
цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601-603) "Pr4". Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та
виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514,
516, 524, 526, 604, 606).
II. Опис структури та елементів файлу

електронного формату звіту
----------------------------------------------------------------------------- Найменування поля | Ім'я поля |Тип поля| Розмір | (назва елемента/структури) | (назва | |(знаків)| |тега/атрибута)| | | ---------------------------------------------------------------------------| Титульний аркуш (структура таблиці "TL") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| MD5 |ALL_SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Код організаційно-правової форми |OPF_A |Текстове| 3 | господарювання суб'єкта аудиторської | | | | діяльності - аудиторської фірми | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Повне найменування аудиторської фірми |NAME_A |Текстове| 254 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Прізвище аудитора |NAME_A_P |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ім'я аудитора |NAME_A_I |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| По батькові аудитора |NAME_A_B |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Повне найменування аудиторської фірми |NAME_A |Текстове| 254 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Прізвище аудитора |NAME_A_P |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ім'я аудитора |NAME_A_I |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| По батькові аудитора |NAME_A_B |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Код за КОАТУУ місцезнаходження |M_KOATUU |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Місцезнаходження (юридична адреса) |M_OBLAST |Текстове| 50 | аудиторської фірми / Місце проживання | | | | (адреса реєстрації) аудитора. | | | | Область (регіон) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Місцезнаходження (юридична адреса) |M_RAYON |Текстове| 100 | аудиторської фірми / Місце проживання | | | | (адреса реєстрації) аудитора. | | | | Район | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Місцезнаходження (юридична адреса) |M_INDEX |Текстове| 5 | аудиторської фірми / Місце проживання | | | | (адреса реєстрації) аудитора. | | | | Поштовий індекс | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Місцезнаходження (юридична адреса) |M_CITY |Текстове| 50 | аудиторської фірми / Місце проживання | | | | (адреса реєстрації) аудитора. | | | | Населений пункт | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Місцезнаходження (юридична адреса) |M_STREET |Текстове| 100 | аудиторської фірми / Місце проживання | | | | (адреса реєстрації) аудитора. | | | | Вулиця, будинок, офіс (квартира) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Код за КОАТУУ адреси здійснення діяльності|A_KOATUU |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса здійснення діяльності, щодо якої |A_OBLAST |Текстове| 50 | подається форма звітності (фактична | | | | адреса). | | | | Область (регіон) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса здійснення діяльності, щодо якої |A_RAYON |Текстове| 100 | подається форма звітності (фактична | | | | адреса). | | | | Район | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса здійснення діяльності, щодо якої |A_INDEX |Текстове| 5 | подається форма звітності (фактична | | | | адреса). | | | | Поштовий індекс | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса здійснення діяльності, щодо якої |A_CITY |Текстове| 50 | подається форма звітності (фактична | | | | адреса). | | | | Населений пункт | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса здійснення діяльності, щодо якої |A_STREET |Текстове| 100 | подається форма звітності (фактична | | | | адреса). | | | | Вулиця, будинок, офіс (квартира) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Міжміський код за ММТЗ |MMTZ |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер телефону аудиторської фірми |N_TEL |Текстове| 50 | (аудитора) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Електронна поштова адреса (E-mail) |E_MAIL |Текстове| 100 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Адреса веб-сайту в мережі Інтернет (за |WWW |Текстове| 100 | наявності) аудиторської фірми (аудитора) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Код виду економічної діяльності за КВЕД |K_KVED |Текстове| 7 | ( va375202-05 ) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Найменування виду економічної діяльності |N_KVED |Текстове| 140 | за КВЕД ( va375202-05 ) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер свідоцтва про включення до Реєстру |N_SV |Текстове| 10 | аудиторських фірм | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Прізвище керівника аудиторської фірми |KER_AF_P |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ім'я керівника аудиторської фірми |KER_AF_I |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| По батькові керівника аудиторської фірми |KER_AF_B |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Прізвище виконавця (особи, яка складала |VYK_AF_P |Текстове| 50 | звіт) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ім'я виконавця (особи, яка складала звіт) |VYK_AF_I |Текстове| 50 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| По батькові виконавця (особи, яка складала|VYK_AF_B |Текстове| 50 | звіт) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Дата підписання звіту |ZVIT_DAT |Дата | 8 | ---------------------------------------------------------------------------| Основні показники діяльності (структура таблиці "R1") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Надано послуг; |R1_100_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Надано послуг; |R1_100_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R1_110_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R1_110_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності |R1_111_3 |Числове | 10 | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 1); | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності |R1_111_4 |Числове | 15 | (при заповненні цього рядка обов'язково | | |(1 знак | заповнення примітки 1); | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності |R1_112_3 |Числове | 10 | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 1); | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності |R1_112_4 |Числове | 15 | (при заповненні цього рядка обов'язково | | |(1 знак | заповнення примітки 1); | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Огляд історичної фінансової інформації; |R1_113_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Огляд історичної фінансової інформації; |R1_113_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, що не є |R1_114_3 |Числове | 10 | аудитом чи оглядом історичної фінансової | | | | інформації; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, що не є |R1_114_4 |Числове | 15 | аудитом чи оглядом історичної фінансової | | |(1 знак | інформації; | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 111 - 114 (R1_111_3, R1_112_3, |R1_119_3 |Числове | 10 | R1_113_3, R1_114_3) виконано | | | | співвиконавцями - суб'єктами аудиторської | | | | діяльності; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 111 - 114 (R1_111_4, R1_112_4, |R1_119_4 |Числове | 15 | R1_113_4, R1_114_4) виконано | | |(1 знак | співвиконавцями - суб'єктами аудиторської | | | після | діяльності; | | | коми) | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Супутні послуги, всього; |R1_120_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Супутні послуги, всього; |R1_120_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з виконання погоджених процедур; |R1_121_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з виконання погоджених процедур; |R1_121_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з підготовки фінансової |R1_122_3 |Числове | 10 | інформації; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з підготовки фінансової |R1_122_4 |Числове | 15 | інформації; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші професійні послуги, всього; |R1_130_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші професійні послуги, всього; |R1_130_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ведення бухгалтерського обліку; |R1_131_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ведення бухгалтерського обліку; |R1_131_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Відновлення бухгалтерського обліку; |R1_132_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Відновлення бухгалтерського обліку; |R1_132_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Консультаційні послуги, всього; |R1_133_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Консультаційні послуги, всього; |R1_133_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 133 (R1_133_3) консультування з |R1_13313 |Числове | 10 | питань оподаткування; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 133 (R1_133_4) консультування з |R1_13314 |Числове | 15 | питань оподаткування; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Представлення інтересів замовника з питань|R1_134_3 |Числове | 10 | обліку, аудиту, оподаткування в державних | | | | органах, організаціях або в суді; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Представлення інтересів замовника з питань|R1_134_4 |Числове | 15 | обліку, аудиту, оподаткування в державних | | |(1 знак | органах, організаціях або в суді; | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види аудиторських послуг; |R1_135_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види аудиторських послуг; |R1_135_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Організаційне та методичне забезпечення |R1_140_3 |Числове | 10 | аудиту, всього; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Організаційне та методичне забезпечення |R1_140_4 |Числове | 15 | аудиту, всього; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Проведення професійних тренінгів та |R1_141_3 |Числове | 10 | розробка методичних матеріалів; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Проведення професійних тренінгів та |R1_141_4 |Числове | 15 | розробка методичних матеріалів; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Здійснення заходів з контролю якості |R1_142_3 |Числове | 10 | аудиторських послуг; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Здійснення заходів з контролю якості |R1_142_4 |Числове | 15 | аудиторських послуг; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 120, 130, 140 (R1_120_3, |R1_190_3 |Числове | 10 | R1_130_3, R1_140_3) виконано | | | | співвиконавцями - суб'єктами | | | | господарювання; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 120, 130, 140 (R1_120_4, |R1_190_4 |Числове | 15 | R1_130_4, R1_140_4) виконано | | |(1 знак | співвиконавцями - суб'єктами | | | після | господарювання; | | | коми) | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | | тис. грн. | | | | ---------------------------------------------------------------------------| Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб'єктів | господарювання (структура таблиці "R2") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R2_200_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R2_200_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Державні підприємства; |R2_211_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Державні підприємства; |R2_211_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Комунальні підприємства; |R2_212_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Комунальні підприємства; |R2_212_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види підприємств; |R2_213_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види підприємств; |R2_213_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Публічні (відкриті) акціонерні товариства;|R2_221_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Публічні (відкриті) акціонерні товариства;|R2_221_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Приватні (закриті) акціонерні товариства; |R2_222_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Приватні (закриті) акціонерні товариства; |R2_222_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Товариства з обмеженою відповідальністю; |R2_223_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Товариства з обмеженою відповідальністю; |R2_223_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види господарських товариств; |R2_224_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види господарських товариств; |R2_224_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Об'єднання підприємств (юридичних осіб); |R2_230_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Об'єднання підприємств (юридичних осіб); |R2_230_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Об'єднання громадян, профспілки, |R2_240_3 |Числове | 10 | благодійні організації та інші подібні | | | | організації; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Об'єднання громадян, профспілки, |R2_240_4 |Числове | 15 | благодійні організації та інші подібні | | |(1 знак | організації; | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші організаційно - правові форми; |R2_250_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші організаційно - правові форми; |R2_250_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------------| Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб'єктів | господарювання (структура таблиці "R3") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R3_300_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Завдання з надання впевненості, всього; |R3_300_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство, лісове |R3_310_3 |Числове | 10 | господарство, рибальство та рибництво; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство, лісове |R3_310_4 |Числове | 15 | господарство, рибальство та рибництво; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Добувна промисловість, переробна |R3_320_3 |Числове | 10 | промисловість; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Добувна промисловість, переробна |R3_320_4 |Числове | 15 | промисловість; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Виробництво та розподілення |R3_330_3 |Числове | 10 | електроенергії, газу та води; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Виробництво та розподілення |R3_330_4 |Числове | 15 | електроенергії, газу та води; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Будівництво; |R3_340_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Будівництво; |R3_340_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових |R3_350_3 |Числове | 10 | виробів та предметів особистого вжитку; | | | | діяльність готелів та ресторанів; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових |R3_350_4 |Числове | 15 | виробів та предметів особистого вжитку; | | |(1 знак | діяльність готелів та ресторанів; | | | після | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | коми) | тис. грн. | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Діяльність транспорту та зв'язку; |R3_360_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Діяльність транспорту та зв'язку; |R3_360_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Фінансова діяльність; |R3_370_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Фінансова діяльність; |R3_370_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_3) фінансове |R3_371_3 |Числове | 10 | посередництво; | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_4) фінансове |R3_371_4 |Числове | 15 | посередництво; | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_3) страхування; |R3_372_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_4) страхування; |R3_372_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_3) грошове |R3_373_3 |Числове | 10 | посередництво (банків); | | | | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 370 (R3_370_4) грошове |R3_373_4 |Числове | 15 | посередництво (банків); | | |(1 знак | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | | після | тис. грн. | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види економічної діяльності; |R3_380_3 |Числове | 10 | Кількість замовлень (угод), одиниць | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Інші види економічної діяльності; |R3_380_4 |Числове | 15 | Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), | | |(1 знак | тис. грн. | | | після | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------------| Статутний капітал аудиторської фірми (структура таблиці "R4") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Статутний капітал; |R4_400_4 |Числове | 15 | Сума, тис. грн. | | |(1 знак | | | | після | | | | коми) | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Частка у статутному капіталі, що належить |R4_410_3 |Числове | 5 | аудиторам; | | |(1 знак | Частка, % | | | після | | | | коми) | ---------------------------------------------------------------------------| Кількість працівників (структура таблиці "R5") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Кількість працівників (рядки 510 + 520); |R5_500_3 |Числове | 15 | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Кількість працівників (рядки 510 + 520); |R5_500_4 |Числове | 15 | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Облікова кількість працівників, які |R5_510_3 |Числове | 15 | працюють за основним місцем роботи; | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Облікова кількість працівників, які |R5_510_4 |Числове | 15 | працюють за основним місцем роботи; | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що |R5_511_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 510 (R5_510_4) працівники, що |R5_511_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що |R5_512_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора банків (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 510 (R5_510_4) працівники, що |R5_512_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора банків (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що |R5_513_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора та аудитора банків (при | | | | заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 510 (R5_510_4) працівники, що |R5_513_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора та аудитора банків (при | | | | заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 511 - 513 (R5_511_3, R5_512_3, |R5_514_3 |Числове | 15 | R5_513_3) ті, що мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 511-513 (R5_511_4, R5_512_4, |R5_514_4 |Числове | 15 | R5_513_4) ті, що мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 510 (R5_510_3) працівники, що не |R5_515_3 |Числове | 15 | мають сертифіката аудитора та аудитора | | | | банків, які зайняті наданням аудиторських | | | | послуг; | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 510 (R5_510_4) працівники, що не |R5_515_4 |Числове | 15 | мають сертифіката аудитора та аудитора | | | | банків, які зайняті наданням аудиторських | | | | послуг; | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 515 (R5_515_3) ті, що мають інші |R5_516_3 |Числове | 15 | сертифікати (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 515 (R5_515_4) ті, що мають інші |R5_516_4 |Числове | 15 | сертифікати (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Кількість працівників, які працюють за |R5_520_3 |Числове | 15 | сумісництвом; | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Кількість працівників, які працюють за |R5_520_4 |Числове | 15 | сумісництвом; | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що |R5_521_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що |R5_521_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що |R5_522_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора банків (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що |R5_522_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора банків (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що |R5_523_3 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора та аудитора банків (при | | | | заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що |R5_523_4 |Числове | 15 | мають сертифікати | | | | Аудитора та аудитора банків (при | | | | заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 2); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 521 - 523 (R5_521_3, R5_522_3, |R5_524_3 |Числове | 15 | R5_523_3) ті, що мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 521 - 523 (R5_521_4, R5_522_4, |R5_524_4 |Числове | 15 | R5_523_4) ті, що мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 520 (R5_520_3) працівники, що не |R5_525_3 |Числове | 15 | мають сертифіката аудитора та аудитора | | | | банків, які зайняті наданням аудиторських | | | | послуг; | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 520 (R5_520_4) працівники, що не |R5_525_4 |Числове | 15 | мають сертифіката аудитора та аудитора | | | | банків, які зайняті наданням аудиторських | | | | послуг; | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 525 (R5_525_3) ті, що мають інші |R5_526_3 |Числове | 15 | сертифікати (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на початок року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 525 (R5_525_4) ті, що мають інші |R5_526_4 |Числове | 15 | сертифікати (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, на кінець року | | | | ---------------------------------------------------------------------------| Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб'єктами аудиторської | діяльності | (структура таблиці "R6") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Кількість виконавців цивільно-правових |R6_600_3 |Числове | 15 | договорів; | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-|R6_601_3 |Числове | 15 | правових договорів, що мають сертифікати | | | | Аудитора (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 3); | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-|R6_602_3 |Числове | 15 | правових договорів, що мають сертифікати | | | | Аудитора банків (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково заповнення примітки 3); | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-|R6_603_3 |Числове | 15 | правових договорів, що мають сертифікати | | | | Аудитора та аудитора банків (при | | | | заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 3); | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядків 601 - 603 (R6_601_3, R6_602_3, |R6_604_3 |Числове | 15 | R6_603_3) ті, що мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4); | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-|R6_605_3 |Числове | 15 | правових договорів, що не мають | | | | сертифіката аудитора та аудитора банків, | | | | які зайняті наданням аудиторських послуг; | | | | Усього осіб, залучених протягом року | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| З рядка 605 (R6_605_3) ті, що мають інші |R6_606_3 |Числове | 15 | сертифікати (при заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення примітки 4); | | | | Усього, осіб, залучених протягом року | | | | ---------------------------------------------------------------------------| Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до | рядків 111 та 112) (структура таблиці "Pr1") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності; |OA_VV |Числове | 15 | Всього висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності; |OA_KBPV |Числове | 15 | Кількість безумовно-позитивних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності; |OA_KUPV |Числове | 15 | Кількість умовно-позитивних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності; |OA_KNV |Числове | 15 | Кількість негативних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Обов'язковий аудит фінансової звітності; |OA_KVVD |Числове | 15 | Кількість відмов від висловлення думки | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності; |IA_VV |Числове | 15 | Всього висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності; |IA_KBPV |Числове | 15 | Кількість безумовно-позитивних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності; |IA_KUPV |Числове | 15 | Кількість умовно-позитивних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності; |IA_KNV |Числове | 15 | Кількість негативних висновків | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ініціативний аудит фінансової звітності; |IA_KVVD |Числове | 15 | Кількість відмов від висловлення думки | | | | ---------------------------------------------------------------------------| Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до| рядків 511 - 513 та 521 - 523) (структура таблиці "Pr2") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер за порядком |NZP |Числове | 5 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер сертифіката аудитора |NS_AUD |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер сертифіката аудитора банків |NS_BANK |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Дата початку трудових відносин |D_PTV |Дата | 8 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Дата закінчення трудових відносин |D_ZTV |Дата | 8 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Відпрацьовано за рік годин |V_RIK |Числове | 15 | ---------------------------------------------------------------------------| Примітка 3. Перелік та номери сертифікатів виконавців цивільно-правових | договорів (пояснення до рядків 601 - 603) (структура таблиці "Pr3") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер за порядком |NZP |Числове | 5 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер сертифіката аудитора |NS_AUD |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер сертифіката аудитора банків |NS_BANK |Текстове| 10 | ---------------------------------------------------------------------------| Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно- | правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606) | (структура таблиці "Pr4") | ---------------------------------------------------------------------------| MD5 |SIGN |Текстове| 32 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рік, за який звітує аудиторська фірма |ZVIT_R |Текстове| 4 | (аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |EDRPOU_A |Текстове| 8 | аудиторської фірми, що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, |DRFOU_A |Текстове| 10 | що звітує | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська |OZN |Числове | 1 | фірма; 2 - аудитор) | | | | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер за порядком |NZP |Числове | 5 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Рядок звіту, до якого відноситься примітка|R_PR |Текстове| 5 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Найменування сертифіката аудитора |NAME_SER |Текстове| 254 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Серія сертифіката аудитора |S_SER |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Номер сертифіката аудитора |N_SER |Текстове| 10 | ------------------------------------------+--------------+--------+--------| Дата видачі сертифіката аудитора |D_SER |Дата | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
III. Структура XML-файлу
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
IV. Форма електронного формату

звіту з позначенням полів
ЗВІТ

аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги

за ___ рік
--------------------------------------------------------- Форма N 1-аудит Подають: |Терміни подання| (Річна) ---------------------------------------+---------------| ЗАТВЕРДЖЕНО Суб'єкти аудиторської діяльності: |Не пізніше | Рішення Аудиторської палати аудиторські фірми та аудитори, які |25 лютого року,| України зареєстровані як фізичні особи - |наступного за | 28 січня 2010 р. N 210/12 підприємці - до Аудиторської палати |звітним | за погодженням України через Уповноваженого | | з Держкомстатом представнику АПУ у відповідному регіоні| | --------------------------------------------------------
Респондент:
Найменування/Ім'я суб'єкта аудиторської діяльності: _____________

______________________________________________________
Місцезнаходження/Місце проживання (юридична адреса): ____________

_________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма
звітності (фактична адреса): _________________________________________________________________

_________________________________________________________________
телефон ()_ ___ e-mail ___ _______________
веб-адреса (за наявності) _____ __________________
------------------------------------------------------------------ Ідентифікаційний код/номер | або | ---------------------------------------+------------------------| Вид економічної діяльності за КВЕД | | ( va375202-05 ) | | ---------------------------------------+------------------------| Номер свідоцтво про включення до | | Реєстру аудиторських фірм та аудиторів | | -----------------------------------------------------------------
I. Основні показники діяльності
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка| Кількість | Обсяг | | |замовлень (угод),|реалізованих| | | одиниць | послуг | | | | (без ПДВ),| | | | тис. грн. | -----------------------+---------+-----------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------+---------+-----------------+------------| Надано послуг | 100 | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| Завдання з надання | 110 | | | впевненості, всього, | | | | в тому числі: | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| обов'язковий аудит | 111 | | | фінансової звітності | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 1) | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| ініціативний аудит | 112 | | | фінансової звітності | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 1) | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| огляд історичної | 113 | | | фінансової інформації | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| завдання з надання | 114 | | | впевненості, що не | | | | є аудитом чи оглядом | | | | історичної фінансової | | | | інформації | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| З рядків 111-114 | 119 | | | виконано | | | | співвиконавцями - | | | | суб'єктами аудиторської| | | | діяльності | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| Супутні послуги, | 120 | | | всього, в тому числі: | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| завдання з виконання | 121 | | | погоджених процедур | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| завдання з підготовки | 122 | | | фінансової інформації | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| Інші професійні | 130 | | | послуги, всього, в тому| | | | числі: | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| ведення бухгалтерського| 131 | | | обліку | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| відновлення | 132 | | | бухгалтерського обліку | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| консультаційні послуги,| 133 | | | всього | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| З рядка 133 | 133.1 | | | консультування з питань| | | | оподаткування | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| представлення | 134 | | | інтересів замовника | | | | з питань обліку, | | | | аудиту, оподаткування в| | | | державних органах, | | | | організаціях або в суді| | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| інші види аудиторських | 135 | | | послуг | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| Організаційне та | 140 | | | методичне забезпечення | | | | аудиту, всього, в тому | | | | числі: | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| проведення професійних | 141 | | | тренінгів та розробка | | | | методичних матеріалів | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| здійснення заходів | 142 | | | з контролю якості | | | | аудиторських послуг | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| з рядків 120, 130, 140 | 190 | | | виконано | | | | співвиконавцями - | | | | суб'єктами | | | | господарювання | | | | -----------------------------------------------------------------
II. Завдання з надання впевненості

за організаційно-правовою формою

суб'єктів господарювання
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка| Кількість | Обсяг | | |замовлень (угод),|реалізованих| | | одиниць | послуг | | | | (без ПДВ),| | | | тис. грн. | -----------------------+---------+-----------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------+---------+-----------------+------------| Завдання з надання | 200 | | | впевненості, всього, | | | | в тому числі: | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| державні підприємства | 211 | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| комунальні підприємства| 212 | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| інші види підприємств | 213 | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| публічні (відкриті) | 221 | | | акціонерні товариства | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| приватні (закриті) | 222 | | | акціонерні товариства | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| товариства з обмеженою | 223 | | | відповідальністю | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| інші види господарських| 224 | | | товариств | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| об'єднання підприємств | 230 | | | (юридичних осіб) | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| об'єднання громадян, | 240 | | | профспілки, благодійні | | | | організації та інші | | | | подібні організації | | | | -----------------------+---------+-----------------+------------| Інші організаційно- | 250 | | | правові форми | | | | -----------------------------------------------------------------
III. Завдання з надання впевненості

за видами економічної діяльності

суб'єктів господарювання
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка|Кількість | Обсяг | | |замовлень |реалізованих| | | (угод), | послуг | | | одиниць | (без ПДВ),| | | | тис. грн. | ------------------------------+---------+----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------+---------+----------+------------| Завдання з надання | 300 || | впевненості, всього, в тому | | | | числі: | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| сільське господарство, | 310 || | мисливство, лісове | | | | господарство, рибальство та | | | | рибництво | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| добувна промисловість, | 320 || | переробна промисловість | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| виробництво та розподілення | 330 || | електроенергії, газу та води | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| будівництво | 340 || | ------------------------------+---------+----------+------------| торгівля; ремонт автомобілів, | 350 || | побутових виробів та предметів| | | | особистого вжитку; діяльність | | | | готелів та ресторанів | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| діяльність транспорту | 360 || | та зв'язку | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| фінансова діяльність | 370 || | ------------------------------+---------+----------+------------| З рядка 370 фінансове | 371 || | посередництво | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| З рядка 370 страхування | 372 || | ------------------------------+---------+----------+------------| З рядка 370 грошове | 373 || | посередництво (банків) | | | | ------------------------------+---------+----------+------------| інші види економічної | 380 || | діяльності | | | | -----------------------------------------------------------------
IV. Статутний капітал аудиторської фірми
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка|Частка, % |Сума, тис. грн.| ---------------------------+---------+----------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------------+---------+----------+---------------| Статутний капітал | 400 | X | | ---------------------------+---------+----------+---------------| Частка аудиторів у | 410 || X | статутному капіталі | | | | -----------------------------------------------------------------
V. Кількість працівників
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка| Усього, осіб | | |------------------------------| | |На початок року|На кінець року| -----------------------+---------+---------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------+---------+---------------+--------------| Кількість працівників | 500 | | | (рядки 510 + 520) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| Облікова кількість | 510 | | | працівників, які | | | | працюють за основним | | | | місцем роботи | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 510 працівники,| | | | що мають сертифікати | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора (при | 511 | | | заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення | | | | примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора банків (при | 512 | | | заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення | | | | примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора та аудитора | 513 | | | банків (при заповненні | | | | цього рядка обов'язково| | | | заповнення примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядків 511-513 ті, що| 514 | | | мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 510 працівники,| 515 | | | що не мають | | | | сертифіката аудитора та| | | | аудитора банків, які | | | | зайняті наданням | | | | аудиторських послуг | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 515 ті, що | 516 | | | мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| Кількість працівників, | 520 | | | які працюють за | | | | сумісництвом | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 520 працівники,| | | | що мають сертифікати | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора (при | 521 | | | заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення | | | | примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора банків (при | 522 | | | заповненні цього рядка | | | | обов'язково заповнення | | | | примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| аудитора та аудитора | 523 | | | банків (при заповненні | | | | цього рядка обов'язково| | | | заповнення примітки 2) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядків 521-523 ті, що| 524 | | | мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4) | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 520 працівники,| 525 | | | що не мають | | | | сертифіката аудитора та| | | | аудитора банків, які | | | | зайняті наданням | | | | аудиторських послуг | | | | -----------------------+---------+---------------+--------------| з рядка 525 ті, що | 526 | | | мають інші сертифікати | | | | (при заповненні цього | | | | рядка обов'язково | | | | заповнення примітки 4) | | | | -----------------------------------------------------------------
VI. Виконавці цивільно-правових договорів,

які не є суб'єктами аудиторської діяльності
------------------------------------------------------------------ Назва показників |Код рядка|Усього, осіб, залучених| | | протягом року | ------------------------------+---------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------------+---------+-----------------------| Кількість виконавців | 600 | | цивільно-правових договорів | | | ------------------------------+---------+-----------------------| з рядка 600 виконавці | | | цивільно-правових договорів, | | | що мають сертифікати | | | ------------------------------+---------+-----------------------| аудитора (при заповненні | 601 | | цього рядка обов'язково | | | заповнення примітки 3) | | | ------------------------------+---------+-----------------------| аудитора банків (при | 602 | | заповненні цього рядка | | | обов'язково заповнення | | | примітки 3) | | | ------------------------------+---------+-----------------------| аудитора та аудитора банків | 603 | | (при заповненні цього рядка | | | обов'язково заповнення | | | примітки 3) | | | ------------------------------+---------+-----------------------| з рядків 601 - 603 ті, що | 604 | | мають інші сертифікати (при | | | заповненні цього рядка | | | обов'язково заповнення | | | примітки 4) | | | ------------------------------+---------+-----------------------| з рядка 600 виконавці | 605 | | цивільно-правових договорів, | | | що не мають сертифіката | | | аудитора та аудитора банків, | | | які зайняті наданням | | | аудиторських послуг | | | ------------------------------+---------+-----------------------| з рядка 605 ті, що мають | 606 | | інші сертифікати (при | | | заповненні цього рядка | | | обов'язково заповнення | | | примітки 4) | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року
(пояснення до рядків 111 та 112)
--------------------------------------------------------------------- Назва | Всього |Кількість |Кількість |Кількість | Кількість | показників |висновків|безумовно-| умовно- |негативних|відмов від | | |позитивних|позитивних|висновків |висловлення| | |висновків |висновків | | думки | ------------+---------+----------+----------+----------+-----------| Обов'язковий| | | | | | аудит | | | | | | фінансової | | | | | | звітності | | | | | | ------------+---------+----------+----------+----------+-----------| Ініціативний| | | | | | аудит | | | | | | фінансової | | | | | | звітності | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді
(пояснення до рядків 511-513 та 521-523)
------------------------------------------------------------------ N п/п| N сертифіката | Дата | Дата |Відпрацьовано| |--------------------| початку |закінчення |за рік годин | |аудитора| аудитора |трудових |трудових | | | | банків |відносин |відносин | | -----+--------+-----------+-----------+-----------+-------------| || | | | | -----+--------+-----------+-----------+-----------+-------------| || | | | | -----+--------+-----------+-----------+-----------+-------------| || | | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка 3. Перелік N сертифікатів виконавців
цивільноправових договорів (пояснення до рядків 601-603)
------------------------------------------------------------------ N п/п | N сертифіката | |----------------------------------------------| | аудитора | аудитора банків | -----------------+-------------------+--------------------------| | | | -----------------+-------------------+--------------------------| | | | -----------------+-------------------+--------------------------| | | | -----------------+-------------------+--------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та
виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514,
516, 524, 526, 604, 606)
------------------------------------------------------------------ N п/п | Рядок звіту, | Найменування | Серія та | Дата видачі | | до якого | сертифіката | номер | сертифіката | | відноситься | | сертифіката | | | примітка | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | ------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник аудиторської фірми ____________
(аудитор-підприємець) (підпис)

(П.І.Б.)

Виконавець ____________

(підпис)

(П.І.Б.)
"___" ___ __ 20__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: