open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.1996 N 221
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 473 ( v0473202-07 ) від 27.12.2007 }
Про запровадження державної статистичної

звітності щодо заборгованості із заробітної плати,

грошового забезпечення пенсій, стипендій

та інших соціальних виплат
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

статистики

N 348 ( z0702-96 ) від 26.11.1996 )
На виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 року
N 333 ( 333/96 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат" та розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 липня 1996 року N 459-р ( 459-96-р ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності щодо
заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та ввести їх в дію з
серпня 1996 року: ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
державної статистичної звітності N 1-ПВ (заборгованість) на
підставі Наказу Міністерства статистики N 348 ( z0702-96 ) від
26.11.96 ) - N 1-ПВ (заборгованість) термінова - місячна "Звіт
про стан заборгованості із заробітної плати станом на 10 ___________ 1996 року";

- N 1 заборгованість (пенсії), термінова - півмісячна "Звіт
про стан заборгованості по виплаті пенсій та соціальної допомоги
станом на 1 та 15 число ____________ 199_ р.", первинна, зведена; - N 2 заборгованість (стипендії), термінова - півмісячна
"Звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та
виплат на харчування студентів, курсантів та учнів станом на 1 та
15 число ____________ 199_ р.", первинна, зведена; - N 3 заборгованість (допомоги), термінова - півмісячна "Звіт
про стан заборгованості по виплаті окремих видів соціальної
допомоги станом на 1 та 15 число ____________ 199_ р.", первинна,
зведена. - N 3-ПН (заборгованість) термінова - півмісячна "Звіт про
стан заборгованості із виплати допомоги по безробіттю станом на 1
та 15 число ____________ 1996 року", первинна, зведена; - ф. N 1-ВС (заборгованість) термінова - півмісячна "Звіт про
стан заборгованості із грошового забезпечення військовослужбовцям
станом на 1 та 15 ____________ 1996 року", первинна, зведена.
2. Розповсюдити форми державної статистичної звітності, що
наведені в пункті 1 цього наказу, на підприємства, установи,
організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що
розташовані на території України, незалежно від форм власності та
господарювання.
3. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.):
3.1. Визначити необхідну кількість бланків форми N 1-ПВ
(заборгованість) на період серпень - грудень 1996 р.
3.2. Підготувати рекомендації про порядок організації збору
та розробки ф. N 1-ПВ (заборгованість) і направити їх Держкомстату
Автономної республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики до 5 серпня
1996 р.
3.3. Здійснити програму розробки даних згідно форми N 1-ПВ
(заборгованість) для створення КЕОІ на ПЕОМ та передати її
розробникам НТЦ "Скіф" ЛТД до 10 серпня 1996 року.
3.4. Інформувати до 25 числа кожного місяця Кабінет Міністрів
України, Мінекономіки і Мінфін щодо заборгованості із заробітної
плати у розрізі регіонів, галузей народного господарства та
промисловості станом на 10 число, починаючи з серпня 1996 року.
4. Управлінню соціальної статистики (Калачова І.В.),
управлінню статистики праці (Григорович Н.В.):
4.1. Забезпечити відповідні міністерства (відомства)
затвердженими зразками первинних та зведених форм: N 1
заборгованість (пенсії), N 2 заборгованість (стипендії), N 3
заборгованість (допомоги), N 1-ВС заборгованість, N 3-ПН
(заборгованість).
4.2. Забезпечити контроль за організацією збору та розробки
зазначених форм звітності на ГОЦ Мінстату України.
4.3. Узагальнену інформацію з питань заборгованості по
виплаті пенсій, стипендій, грошового забезпечення та інших
соціальних виплат подавати Кабінету Міністрів України 15 та 30
числа кожного місяця, починаючи з серпня 1996 року.
5. Встановити, що забезпечення звітуючих установ та
організацій бланками форм звітності, перелічених у п. 4.1,
здійснюють їх вищестоящі організації.
6. Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням статистики:
6.1. Виготовити терміново необхідну кількість бланків
ф. N 1-ПВ (заборгованість) для забезпечення підприємств, установ,
організацій на період серпень - грудень 1996 року.
6.2. Забезпечити організацію збору та розробку зведених даних
ф. N 1-ПВ (заборгованість) за програмою, визначеною Мінстатом
України, та подання їх до 20 числа кожного місяця ГОЦ Мінстату
України.
6.3. В межах граничної чисельності та наявних коштів вирішити
питання про збільшення чисельності працівників відділу статистики
праці та встановлення надбавок до посадових окладів на період
виконання зазначених робіт.
7. Згідно п. 1 Додатка N 1 до Положення про оплату праці та
матеріальне стимулювання працівників центрального апарату
Міністерства статистики України, затвердженого наказом Мінстату
України від 21 липня 1995 року N 181, встановити працівникам
управління статистики праці та управління соціальної статистики
надбавки до посадових окладів на період виконання зазначених
робіт, починаючи з серпня 1996 року.
8. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В.):
8.1. У триденний термін подати Головному управлінню
Державного казначейства та Мінфіну України розрахунок коштів,
необхідних для першочергового фінансування витрат, пов'язаних із
запровадженням державної статистичної звітності щодо
заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
8.2. Забезпечити терміново Держкомстат Автономної Республіки
Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління
статистики та ГОЦ Мінстату України фінансуванням для виготовлення
необхідної кількості бланків ф. N 1-ПВ (заборгованість) та
покриття витрат на збір і обробку інформації, а також розробку
програмного забезпечення згідно пункту 3.3 цього наказу.
9. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.):
9.1. Забезпечити розробку зведених даних згідно форми N 1-ПВ
(заборгованість) за галузями народного господарства, промисловості
і в розрізі регіонів і подання їх 23 числа кожного місяця Мінстату
України, починаючи з серпня 1996 року.
9.2. Здійснювати 10 і 25 числа кожного місяця збір зведеної
інформації від міністерств і відомств, згідно форм, затверджених в
пункті 1 цього наказу, та узагальнення її за видами виплат
відповідно до 13 і 28 числа, зокрема: - заборгованість із заробітної плати та грошового
забезпечення (Міноборони, МВС, СБУ, Національна Гвардія,
Держкомкордон); - заборгованість із виплати пенсій (Пенсійний фонд, Ощадбанк
України; - заборгованість із виплати стипендій (Міносвіти, інші
міністерства і відомства); - заборгованість із виплати допомоги по безробіттю
(Мінпраці); - заборгованість із соціальних виплат (Мінсоцзахист, Фонд
соціального страхування).
9.3. Враховуючи великі обсяги робіт і стислі строки їх
виконання, виділити відділу інформаційного забезпечення статистики
праці і заробітної плати та відділу соціальної статистики
додаткові ПЕОМ.
9.4. Вжити заходів щодо укомплектування відділу
інформаційного забезпечення статистики праці і заробітної плати та
відділу соціальної статистики, а також вишукати можливість для
встановлення надбавок до заробітної плати працівникам зазначених
відділів на період виконання робіт, пов'язаних з розробкою
звітності, що вводиться з 1 серпня 1996 року.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра статистики України Тарнавську В.П. і
Кавуна М.Г.
Перший заступник Міністра О.Г.Осауленко

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| форми |органі-|тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС| докуме-|зації- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терства |стоя- | | | нта за |скла- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно- |(відом- |щої | | | УКУД |дача- |СПАТО| |діяль-|за |право- |ства), |орга- | | | |іден- | | |ності |КФВ |вої |МДО, |ніза- | | | |тифі- | | |за | |форми |кон- |ції - | | | |кацій- | | |КВЕД | |господа-|церну, |іден- | | | |ний | | | | |рювання |асоці- |тифі- | | | |код | | | | |за |ації |каці- | | | |ЄДРПОУ | | | | |КОПФГ |за |йний | | | | | | | | | |СПОДУ |код | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ| | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11| -------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________ Форма N 1
Ким подається ____________ заборгованість (пенсії) ___________________________ ___________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

01.08.1996 N 221
Термінова, півмісячна
Звіт подають регіональні

органи Пенсійного фонду

України, Ощадного Банку

України (по системах МВС,

МО, СБУ, Національної

Гвардії, Прикордонних

військ) своїм вищестоящим

організаціям двічі на місяць

у встановлений ними термін

ЗВІТ

ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ФІНАНСУВАННЮ

(ВИПЛАТІ) ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

станом на ______ ____________ 199_ р.

1, 15 місяць

млн. крб. ----------------------------------------------------------------- |N |Забор-|Фактично |Забор- |Забор-|з загальної | |ряд-|гова- |виплачено |гова- |гова- |суми | |ка |ність |(профіна- |ність, |ність | | | |на |нсовано) |що |на | | | |попе- |в рахунок |виникла|звітну| | | |редню |погашення |у звіт-|дату -| | | |звітну|заборго- |ному |всього| | | |дату |ваності за|періоді| |--------------| | | |звітний | | |пен-|державна | | | |період | | |сії |допомога | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| А |Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| ВСЬОГО, |01 | | | | | | | млн. грн. | | | | | | | | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| у тому |02 | | | | | | | числі: | | | | | | | | МВС | | | | | | | | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| МО |03 | | | | | | | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| СБУ |04 | | | | | | | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| Національна|05 | | | | | | | гвардія | | | | | | | | -----------+----+------+----------+-------+------+----+---------| Прикордонні|06 | | | | | | | війська | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ____________ ______________________________

підпис прізвище, N телефону виконавця

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| форми |органі-|тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС| докуме-|зації- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терства |стоя- | | | нта за |скла- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно- |(відом- |щої | | | УКУД |дача- |СПАТО| |діяль-|за |право- |ства), |орга- | | | |іден- | | |ності |КФВ |вої |МДО, |ніза- | | | |тифі- | | |за | |форми |кон- |ції - | | | |кацій- | | |КВЕД | |господа-|церну, |іден- | | | |ний | | | | |рювання |асоці- |тифі- | | | |код | | | | |за |ації |каці- | | | |ЄДРПОУ | | | | |КОПФГ |за |йний | | | | | | | | | |СПОДУ |код | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ| | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11| -------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________ Форма N 2
Ким подається ____________ заборгованість (стипендії),

зведена
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

01.08.1996 N 221
Термінова, півмісячна
Звіт подають міністерства

(відомства), які мають у

підпорядкуванні вищі та

професійно-технічні заклади

освіти 10 та 25 числа

кожного місяця Міністерству

статистики України

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ СТИПЕНДІЙ, ГРОШОВОГО

УТРИМАННЯ ТА ВИПЛАТ НА ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ

КУРСАНТІВ ТА УЧНІВ

станом на ____________ р.

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- |N |Забор-|Фактично |Забор- |Заборгованість| |ряд-|гова- |виплачено|гова- |на звітну дату| |ка |ність |в рахунок|ність, що| | | |на |погашення|виникла у|--------------| | |попе- |забор- |звітному |Всього|у т.ч. | | |редню |гова- |періоді | |три | | |звітну|ності за | | |місяці | | |дату |звітний | | |і | | | |період | | |більше | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| А |Б |1 |2 |3 |4 |5 | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| УКРАЇНА |01 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Автономна |02 | | | | | | Республіка | | | | | | | Крим (СЕЗ | | | | | | | м. Севастополя) | | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Вінницька |03 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Волинська |04 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Дніпропетровська |05 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Донецька |06 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Житомирська |07 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Закарпатська |08 | | | | | | | | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Запорізька |09 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Івано-Франківська|10 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Київська |11 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Кіровоградська |12 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Луганська |13 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Львівська |14 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Миколаївська |15 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Одеська |16 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Полтавська |17 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Рівненська |18 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Сумська |19 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Тернопільська |20 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Харківська |21 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Херсонська |22 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Хмельницька |23 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Черкаська |24 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Чернівецька |25 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| Чернігівська |26 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| м. Київ |27 | | | | | | -----------------+----+------+---------+---------+------+-------| м. Севастополь |28 | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ____________ ______________________________

(підпис) Прізвище, N телефону виконавця
Головний бухгалтер ____________

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| форми |органі-|тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС| докуме-|зації- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терства |стоя- | | | нта за |скла- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно- |(відом- |щої | | | УКУД |дача- |СПАТО| |діяль-|за |право- |ства), |орга- | | | |іден- | | |ності |КФВ |вої |МДО, |ніза- | | | |тифі- | | |за | |форми |кон- |ції - | | | |кацій- | | |КВЕД | |господа-|церну, |іден- | | | |ний | | | | |рювання |асоці- |тифі- | | | |код | | | | |за |ації |каці- | | | |ЄДРПОУ | | | | |КОПФГ |за |йний | | | | | | | | | |СПОДУ |код | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ| | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11| -------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________ Форма N 3
Ким подається ____________ заборгованість (допомоги)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

01.08.1996 N 221
Термінова, півмісячна
Звіт подають регіональні

органи Мінсоцзахисту та

Міносвіти своїм вищестоящим

організаціям двічі на місяць

у встановлений ними термін

ЗВІТ

ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ВИПЛАТІ

ОКРЕМИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

на ______ ____________ 199_ р.

1, 15 місяць

млн. крб. ----------------------------------------------------------------- |N |Забор- |Фактично |Заборго- |Забор-| |рядка|гова- |виплачено|ваність, |гова- | | |ність на |в рахунок|що |ність | | |попередню|погашення|виникла у|на | | |звітну |заборго- |звітному |звітну| | |дату, |ваності |періоді |дату | | |млн.крб. |за | | | | | |звітний | | | | | |період | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| А |Б |1 |2 |3 |4 | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| ВСЬОГО, млн. крб. |01 | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| в тому числі: |02 | | | | | Допомога по | | | | | | вагітності і пологах | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Одноразова допомога |03 | | | | | при народженні дитини| | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога по догляду |04 | | | | | за дитиною до | | | | | | досягнення нею | | | | | | 3-річного віку | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Грошові виплати |05 | | | | | матерям (батькам), | | | | | | зайнятим доглядом | | | | | | трьох і більше дітей | | | | | | віком до 16 років | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога по догляду |06 | | | | | за дитиною-інвалідом | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога на дітей |07 | | | | | віком до 16 років | | | | | | (учнів - до 18 років)| | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога на дітей |08 | | | | | одиноким матерям | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога на дітей |09 | | | | | військовослужбовців | | | | | | строкової служби | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Тимчасова допомога на|10 | | | | | неповнолітніх дітей, | | | | | | батьки яких | | | | | | ухиляються від сплати| | | | | | аліментів, або коли | | | | | | стягнення аліментів | | | | | | неможливе | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога по |11 | | | | | тимчасовій | | | | | | непрацездатності у | | | | | | зв'язку з доглядом за| | | | | | хворою дитиною | | | | | | ---------------------+-----+---------+---------+---------+------| Допомога на дітей, |12 | | | | | які перебувають під | | | | | | опікою, піклуванням | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ____________ ___________________________________

(підпис) (N телефону та прізвище, виконавця)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| форми |органі-|тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС| докуме-|зації- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терства |стоя- | | | нта за |скла- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно- |(відом- |щої | | | УКУД |дача- |СПАТО| |діяль-|за |право- |ства), |орга- | | | |іден- | | |ності |КФВ |вої |МДО, |ніза- | | | |тифі- | | |за | |форми |кон- |ції - | | | |кацій- | | |КВЕД | |господа-|церну, |іден- | | | |ний | | | | |рювання |асоці- |тифі- | | | |код | | | | |за |ації |каці- | | | |ЄДРПОУ | | | | |КОПФГ |за |йний | | | | | | | | | |СПОДУ |код | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ| | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11| -------------------------------------------------------------------------

Кому подається ____________ Форма N 3
Ким подається ____________ заборгованість (допомоги),

зведена
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України

01.08.1996 N 221
Термінова, півмісячна
Звіт подають Мінсоцзахист та

Міносвіти 10 і 25 числа

кожного місяця Мінстату

України

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ВИПЛАТІ ОКРЕМИХ

ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

на ________ ____________ 199_ р.

1, 15 місяць

тис. грн. ----------------------------------------------------------------- |N |Заборго-|Фактично |Заборго- |Заборго-| |рядка |ваність |виплачено|ваність, |ваність | | |на попе-|в рахунок|що виникла|на | | |редню |погашення|у звітному|звітну | | |звітну |заборго- |періоді |дату | | |дату |ваності | | | | | |за | | | | | |звітний | | | | | |період | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| А |Б |1 |2 |3 |4 | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| УКРАЇНА |01 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Автономна |02 | | | | | Республіка Крим | | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Вінницька |03 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Волинська |04 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Дніпропетровська |05 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Донецька |06 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Житомирська |07 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Закарпатська |08 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Запорізька |09 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Івано-Франківська|10 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Київська |11 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Кіровоградська |12 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Луганська |13 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Львівська |14 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Миколаївська |15 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Одеська |16 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Полтавська |17 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Рівненська |18 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Сумська |19 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Тернопільська |20 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Харківська |21 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Херсонська |22 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Хмельницька |23 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Черкаська |24 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Чернівецька |25 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| Чернігівська |26 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| м. Київ |27 | | | | | -----------------+-------+--------+---------+----------+--------| м. Севастополь |28 | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ____________ ___________________________________

(підпис) (N телефону та прізвище, виконавця)

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
-------------------------------------------------------------------------- КОДИ | ------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| форми |органі-|тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС| докуме-|зації- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терства |стоя- | | | нта за |скла- |за |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно- |(відом- |щої | | | УКУД |дача- |СПАТО| |діяль-|за |право- |ства), |орга- | | | |іден- | | |ності |КФВ |вої |МДО, |ніза- | | | |тифі- | | |за | |форми |кон- |ції - | | | |кацій- | | |КВЕД | |господа-|церну, |іден- | | | |ний | | | | |рювання |асоці- |тифі- | | | |код | | | | |за |ації |каці- | | | |ЄДРПОУ | | | | |КОПФГ |за |йний | | | | | | | | | |СПОДУ |код | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ| | | -------+-------+-----+-----+------+-----+--------+---------+------+--+--| 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11| -------------------------------------------------------------------------

Кому подається _________________ Форма N 1-ВС

назва та адреса (заборгованість) ________________________________

одержувача ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінстату України
Міністерство (відомство), 01.08.1996 N 221
комітет ________________________

Термінова - півмісячна
Військова частина, установа,
організація ____________________ Подається 2 та 16 числа ________________________________ після звітного періоду

військовими частинами,
Адреса _________________________ установами, організаціями ________________________________ своїй вищестоящій

організації - за вказівкою.

По телеграфу дані

передаються у випадку, якщо

звіт не може бути переданий

іншими засобами зв'язку у

встановлений термін.

ЗВІТ

ПРО СТАН ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ГРОШОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

на 1, 15 число ____________ 1996 року

(місяця)

--------------------------------------------------------------------------------- Назва показників |Код |Всього з|у тому |Середньоспискова |Контроль-| |рядка|початку |числі |чисельність |на сума | | |року |за |військовослуж- |(сума гр.| | |млн. |звітний|бовців, чоловік |Б 1 - 4) | | |крб. |місяць |-----------------| | | | | |всього з|у тому | | | | | |початку |числі за| | | | | |року |звітний | | | | | | |місяць | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| А |Б |1 |2 |3 |4 |5 | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| Сума нарахованого грошового |101 | | | | | | забезпечення, всього* | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| У тому числі нараховано до |102 | | | | | | виплати | | | | | | | (рядки 103 + 104 + 107) | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| з них військовослужбовцям, |103 | | |X |X | | яким строк виплати грошового| | | | | | | забезпечення не настав | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| Фактично виплачено грошового|104 | | | | | | забезпечення | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| Сума простроченої |105 | | | | | | заборгованості із грошового | | | | | | | забезпечення*. | | | | | | | (рядки 106 + 107) | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| у тому числі: |106 | |X | |X | | на 1 січня 1996 року | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| У звітному році |107 | | | | | | (рядки 102 - 103 - 104) | | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| |108 | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| |109 | | | | | | ----------------------------+-----+--------+-------+--------+--------+---------| Контрольна сума |110 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
--------------- * з десятковим знаком

"___" ____________ 1996 р. Керівник
__________________________________ Головний бухгалтер
(Прізвище та N телефону виконавця)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: