open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2017  № 220

Про затвердження Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Генеральної прокуратури України

З метою належної організації роботи з документами, що містять службову інформацію, на виконання вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Комісії з питань роботи із службовою інформацією Генеральної прокуратури України, першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України забезпечити неухильне дотримання вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Генерального прокурора Сторожука Д.А.

Генеральний
прокурор УкраїниЮ. Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
16.07.2017 № 220

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань роботи із службовою інформацією Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та засади діяльності Комісії з питань роботи із службовою інформацією Генеральної прокуратури України (далі - Комісія).

1.2. Комісія є постійно діючим органом Генеральної прокуратури України, створеним з метою організації роботи з документами, що містять службову інформацію, відповідно до положень Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Генеральної прокуратури України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Завдання та повноваження Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

- складення на підставі пропозицій структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі - перелік відомостей), і подання його на затвердження Генеральному прокурору;

- перегляд документів з грифом "Для службового користування" з метою його підтвердження або скасування;

- розгляд документів з грифом "Для службового користування" на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;

- розслідування на підставі рішення Генерального прокурора фактів втрати документів з грифом "Для службового користування" та розголошення службової інформації;

- розгляд питання щодо присвоєння грифа "Для службового користування" документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

- вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані.

2.2. З метою виконання покладених завдань Комісія має право:

- контролювати дотримання структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, окремими працівниками вимог щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію;

- вимагати від структурних підрозділів Генеральної прокуратури України у випадках втрати документів з грифом "Для службового користування" розшуку зазначених документів та надання письмових пояснень;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України про причини втрати документів з грифом "Для службового користування";

- надавати Генеральному прокурору пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення та охорони службової інформації;

- інформувати керівництво Генеральної прокуратури України з питань, що належать до компетенції Комісії.

3. Склад Комісії

3.1. Склад Комісії затверджується наказом Генерального прокурора.

3.2. Головою Комісії призначається один із заступників Генерального прокурора, заступником - заступник начальника Департаменту - начальник управління документального забезпечення, секретарем - начальник відділу опрацювання та зберігання документів управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення.

3.3. До складу Комісії також входять працівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, в яких створюється службова інформація, та працівники управління забезпечення охорони державної таємниці, відділу мобілізаційної роботи Департаменту кадрової роботи та державної служби, відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації управління інформаційних технологій, а також управління документального забезпечення Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення, відділу розгляду запитів на публічну інформацію управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться у разі необхідності.

4.2. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менше двох третин від її складу.

4.3. Засідання скликаються за рішенням голови Комісії та забезпечуються секретарем Комісії, який складає протоколи, доводить прийняті Комісією рішення до відома структурних підрозділів Генеральної прокуратури України або підрозділів, за ініціативою яких скликано засідання Комісії, здійснює звітність про проведену роботу, веде документацію та забезпечує її збереженість.

4.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколом і, у разі необхідності, актом, які підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар Комісії, та набирають чинності з моменту їх затвердження Генеральним прокурором.

Голова Комісії -
перший заступник
Генерального прокурора

Д. Сторожук

Секретар Комісії -
начальник відділу
опрацювання та зберігання
документів управління
документального
забезпечення Департаменту
інформаційних технологій,
документального
та матеріально-технічного
забезпеченняН. Сулима

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: