open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2012  № 220

Про Комісію з розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 439, та з метою вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок зловживань службовим становищем, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Держархбудінспекції України забезпечити:

винесення на розгляд Комісії звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем;

підготовку матеріалів з питань, порушених у зверненнях громадян;

у разі необхідності явку керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держархбудінспекції України для заслуховування інформації з питань, порушених у зверненнях громадян.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Григора А.Ф.

Голова

О.В. РибакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держархбудінспекції України
28.12.2012 № 220

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем

1. Комісія з розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем (далі - Комісія), утворюється наказом Держархбудінспекції України.

Комісія є постійно діючим дорадчим органом Держархбудінспекції України.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Держархбудінспекції України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Держархбудінспекції України, нормативно-правовими актами у сфері регулювання містобудівної діяльності та цим Положенням.

4. Комісія утворюється у кількості не менше ніж 7 осіб, у складі Голови, його заступника, членів та секретаря.

До складу Комісії включаються посадові особи структурних підрозділів Держархбудінспекції України, представники громадської ради та громадських організацій.

5. Головою Комісії призначається перший заступник Голови Держархбудінспекції України, заступником Голови Комісії - заступник Голови Держархбудінспекції України та секретарем - посадова особа Управління організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення Держархбудінспекції України.

6. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;

визначає порядок денний Комісії, час та місце проведення засідань;

надає доручення, обов'язкові для членів Комісії;

підписує протоколи засідань Комісії.

У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник Голови Комісії.

7. Секретар Комісії відповідно до наданих йому повноважень:

забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комісією;

за рішенням Голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії;

складає протоколи засідань Комісії;

здійснює документування і забезпечує зберігання документації Комісії.

8. Члени Комісії мають право:

вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід'ємною частиною;

затребувати додаткові матеріали для об'єктивного, всебічного розгляду звернень громадян.

9. Про час проведення засідання Комісії та його порядок денний членів Комісії повідомляють не пізніше наступного робочого дня після визначення порядку денного.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на тиждень.

10. Основні завдання Комісії:

заслуховування інформації щодо зловживань службовим становищем та інших зловживань керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держархбудінспекції України, які містяться у зверненні громадян;

розгляд питань про діяльність керівника або заступника керівника у зв'язку з допущенням зловживань службовим становищем та інших зловживань;

вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок зловживанням службовим становищем та інших зловживань;

для сприяння об'єктивному, всебічному розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація щодо зловживань службовим становищем та інших зловживань, визнавати за необхідне проведення відповідних заходів контролю у територіальних органах;

надавати пропозиції Голові Держархбудінспекції України щодо притягнення посадових осіб, винних у допущених порушеннях, у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу.

12. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

13. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується Головою, секретарем Комісії та членами Комісії.

14. Розгляд питань може проводиться в присутності осіб, питання яких розглядаються.

Начальник Відділу
нормативно-правового
забезпечення
Держархбудінспекції УкраїниІ.М. Приходько

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: