open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2008 N 220

Про затвердження рішення ПДК

з охорони праці, промислової, екологічної

безпеки та дегазації при колегії

Мінвуглепрому від 15 травня 2008 року

Відповідно до Положення про Міністерство вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
5 жовтня 2005 року N 1417/2005 ( 1417/2005 ), наказу Мінвуглепрому
України від 31 березня 2008 року N 132 ( v0132644-08 ) "Про
Постійно діючу комісію (ПДК) з охорони праці, промислової,
екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому" та за
результатами засідання ПДК Міністерства вугільної промисловості
України від 15 травня 2008 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення ПДК з безпеки праці та промислової
безпеки Міністерства вугільної промисловості України від 15 травня
2008 року "Розгляд стану охорони праці, промислової безпеки та
санітарії на підприємствах галузі у першому кварталі 2008 року".
2. Прийняти до безумовного виконання рішення ПДК з безпеки
праці Міністерства вугільної промисловості України від 15 травня
2008 року.
3. Довести рішення ПДК до відома всіх інженерно-технічних
працівників державних підприємств.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Францишко О.К.
Міністр В.Полтавець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

вугільної промисловості

України

22.05.2008 N 220

РІШЕННЯ

засідання Постійно діючої комісії

з охорони праці, промислової, екологічної

безпеки та дегазації при колегії

Мінвуглепрому від 15 травня 2008 року

Протягом січня-лютого 2008 року Генеральною Прокуратурою
України та Держгірпромнаглядом було проведено перевірку додержання
Мінвуглепромом вимог Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Під час перевірки було виявлено недоліки у роботі як
центрального апарату Міністерства, так і державних підприємств.
Міністерством враховані виявлені зауваження та прийняті заходи
щодо їх усунення.
Розроблено: - Комплекс нормативно-правових, науково-технічних та
організаційних заходів, які у тому числі включають питання
реформування системи управління вугледобувними підприємствами
галузі, посилення профілактичної роботи із запобігання нещасним
випадкам на виробництві і зменшення ризику виникнення на них
аварій ( nr001644-08 ), який затверджено наказом Мінвуглепрому від
29.02.2008 N 94 ( v0094644-08 ) "Про затвердження рішення ПДК з
безпеки праці Мінвуглепрому від 22 лютого 2008 року"; - Комплекс заходів щодо виконання висновків Урядової комісії
з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на ОП "Шахта
ім. О.Ф.Засядька" (наказ Мінвуглепрому від 22.02.2008 N 87)
( v0087644-08 ), згідно з якими доручено галузевим інститутам
забезпечити його науковий супровід. Всі запропоновані наукові
розробки включені до Плану науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт Мінвуглепрому на 2008 рік. Згідно наказу Мінвуглепрому від 01.04.2008 N 136
( v0136644-08 ) "Щодо забезпечення пилоподавлення на виїмкових
комбайнах" державними підприємствами розроблено графіки
відновлення систем заводського зрошення на виїмкових комбайнах. На підставі розпорядження Мінвуглепрому від 04.04.2008 N 39-р
( vr039644-08 ) "Щодо проведення перевірки стану промислової
безпеки" з 8 по 24 квітня 2008 року проведено взаємні перехресні
перевірки стану провітрювання, пилогазового режиму, стану
дегазації та газовідводу при веденні гірничих робіт на шахтах із
залученням командного складу Державної воєнізованої
гірничорятувальної служби (ДВГРС) та заступників директорів шахт з
охорони праці. Згідно наказу Мінвуглепрому від 01.04.2008 N 135
( v0135644-08 ) "Щодо нормалізації температурних умов" зобов'язано
керівників державних підприємств Мінвуглепрому забезпечити до
01.12.2008 впровадження установок кондиціювання повітря МХРВ-1, а
також розроблено Програму нормалізації температурних умов на
2008-2010 роки, яку узгоджено з Держгірпромнаглядом. Керівникам ДП "Макіїввугілля", ДП "Шахтарськантрацит" та
ДП "Ровенькиантрацит" оголошено догану згідно п. 1 наказу
Мінвуглепрому від 01.04.2008 N 135 ( v0135644-08 ). Держгірпромнаглядом, Мінвуглепромом та галузевими
профспілковими організаціями розроблені Першочергові заходи щодо
підвищення державного нагляду, відомчого контролю та посилення
ролі профспілок при його здійснення на підприємствах вугільної
галузі України. Відповідно до п. 6.3 наказу Мінвуглепрому від 26.03.2008
N 126 ( v0126644-08 ) "Про підсумки роботи підприємств вугільної
промисловості у 2007 році та завдання на 2008 рік" термін
закінчення розробки та впровадження на підприємствах галузі нової
редакції Правил безпеки у вугільних шахтах з урахуванням
європейських норм та "Системи управління виробництвом та охороною
праці у вугільній промисловості України (типове керівництво)"
встановлено 01.08.2008. Міністерством прийнято заходи щодо включення підприємств
недержавної форми власності до системи інформування про аварії і
нещасні випадки у вугільній галузі шляхом розміщення відповідної
інформації на сайті Мінвуглепрому. За 4 місяця 2008 року на вугільних підприємствах, які входять
до складу Мінвуглепрому, сталося 1458 нещасних випадків загального
виробничого травматизму, у тому числі 31 - зі смертельним
наслідком. У порівнянні з аналогічним періодом 2007 року загальний
травматизм зменшився на 71 випадок (-4,6%), смертельний - на
3 випадки (-8,8%). Протягом останніх трьох років не було допущено випадків
травматизму зі смертельним наслідками на 31 шахті, протягом двох
років - на 54 шахтах. За 2007 рік випадки смертельного травматизму
не було допущено на 78 шахтах. Не було допущено випадків
смертельного травматизму більше 3-х років: ДП "Сніжнеантрацит";
шахта "Ясинівська - Глибока" ДП "Макіїввугілля"; шахта "Алмазна"
ДП "Добропіллявугілля"; шахта "Південна" ДП "Дзержинськвугілля";
шахта "Великомосівська" ДП "Львіввугілля"; шахта
"N 1 Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"; шахта "Тошківська"
ДП "Первомайськвугілля"; шахти "Новодружевська" та
"Привільнянська" ДП "Лисичанськвугілля". У той самий час зростання смертельного травматизму на
2 випадки у порівнянні з відповідним періодом 2007 року допущено:
ДП "Шахтарськантрацит" (Рубан В.В.); ДП "ВК "Краснолиманська"
(Пастернак З.Г.); ДП "Артемвугілля" (Гончаров А.Д.). За факторами травмування найбільш небезпечними є: обвали та
обрушення, у результаті яких загинуло 12 чоловік (25,7% усіх
нещасних випадків зі смертельними наслідками) та транспорт і
підйом - 3 чоловіка (9,7%). Від гострої серцево-судинної
недостатності померло 6 чоловік (19,35%). Коефіцієнт частоти смертельного виробничого травматизму на
1 млн. тонн видобутого вугілля по підприємствам Мінвуглепрому
складає 2,24 (2,65 у 2007 році). Аналіз смертельного травматизму за 4 місяці 2008 року
свідчить, що майже 80% випадків відбувалися внаслідок
організаційних причин та "людського чинника". При зниженні рівня загального виробничого травматизму по
Мінвуглепрому на 71 випадок, його значне зростання допущено на
наступних державних підприємствах та на самостійних шахтах: ДП "Шахта "Словя'несербська" (Жовнір П.І.) - на 27 випадків
або у 2,3 рази; ДП "Дзержинськвугілля" (Житльонок Д.М.) - на 20 випадків
або 46,5%; ДВАТ "Шахта Надія" (Криштопа М.О.) - на 4 випадку або 44,4%. Найбільш небезпечними травмуючими факторами загального
виробничого травматизму за результатами 4 місяців є наступні
фактори: - обвали та обрушення - постраждало 369 чоловік (25,3%); - при падінні самих постраждалих - 328 чоловік (22,5%); - при падінні предметів -279 чоловік (19,1%); - з інших причин - 482 чоловіка (21,6%). Великий питомий рівень травматизму за фактором "інші причини"
свідчить про незадовільну якість роботи комісій з розслідування
нещасних випадків і, як наслідок, відсутність дієвих заходів щодо
недопущення подібних нещасних випадків. Коефіцієнт частоти загального виробничого травматизму на
1000 працюючих за 4 місяці 2008 року зменшено та складає 6,22
(6,41 у 2007 році). Найбільші показники частоти загального
травматизму: ДП "Волиньвугілля" (Заболотний А.Г.) - 13,83; ДВАТ "Ш/у "Донбас" (Баранов Ю.Л.) - 12,6; ДП "Торезантрацит" (Грек А.В.) - 12,21; ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" (Полянский В.М.) - 12,96. Коефіцієнт важкості по Міністерству склав 28,2 дня
працездатності на 1 випадок травмування. Цей показник є найбільшим на державних підприємствах: ДП "Львіввугілля" (Гарбузюк В.Л.) - 47,27; ДП "Добропіллявугілля" (Панібратченко В.Ф.) - 40,05; ДП "ДВЕК" (Данилов В.К.) - 39,89. Продовжується тенденція до зниження профзахворювань у
2008 році. У 1 кварталі 2008 року на вугільних підприємствах
Мінвуглепрому зареєстровано 496 випадків профзахворювань, що на
82 (14,2%) випадки менше, ніж за відповідний період 2007 року. При
загальному зниженні рівня профзахворюваності його зростання
допущено: ДП "Свердловантрацит" (Офіцеров С.П.) на 7 випадків; ДП "Донбасантрацит" (Савенков В.І.) на 13 випадків. Високим залишається рівень патологій органів дихання, що
складає 61,5% у загальній структурі (305 випадків). З початку 2008 року підрозділами ДВГРС ліквідовано 15 аварій
(у 2007 році - 11), у тому числі: 5 екзогенних пожеж, 1 раптовий
викид вугілля та газу, 8 обвалень порід, 1 аварія на поверхні
шахти. За цей час було ліквідовано 10 аварійних ситуацій (11 - у
2007 році), у тому числі пов'язаних: 4 - з падінням людей у
виробки, 3 - з нещасним випадком, 2 - з зупинкою вентилятора
головного провітрювання, 1 - з отруєнням газами. Державними підприємствами розроблено заходи та відповідні
графіки з усунення довгодіючих відступів від нормативних актів з
охорони праці на 2008 рік, проте виконання розроблених графіків по
деяким підприємствам ведеться з відставанням. Фінансування заходів з охорони праці у I кварталі
здійснювалось за рахунок власних коштів підприємств. За звітний
період на придбання засобів колективного та індивідуального
захисту і виконання заходів "Комплексної програми підвищення
охорони праці ..." було спрямовано кошти у сумі 41,34 млн.грн. або
1,3% коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції. На
задовільному рівні знаходиться фінансування заходів з охорони
праці у ДВАТ "Ш/у Донбас" (Баранов Ю.І.) - 3,2%,
ДП "Красноармійськвугілля" (Васильєв О.В.) - 2,2%,
ДП "Свердловантрацит" (Офіцеров С.П.) - 2%, ДП "Дзержинськвугілля"
(Житльонок Д.М.) - 2%. В той же час найбільш низькій рівень фінансування заходів з
охорони праці у ДП "Орджонікідзевугілля" (Бриль О.В.) - 0,6%,
ДП "Добропіллявугілля" (Панібратченко В.Ф.) - 0,39%,
ДП "Селидіввугілля" (Ремізов В.В.) - 0,6%. У засіданні Постійно діючої комісії з охорони праці прийняли
участь: генеральні директори державних підприємств, директори
державних відкритих акціонерних товариств, директори самостійних
шахт, заступники генеральних директорів та директорів самостійних
шахт з охорони праці, директори відокремлених підрозділів,
директорів вугледобувних підприємств недержавної форми власності,
керівники галузевих профспілок, місцевих та центральних органів
Держгірпромнагляду, ФССНВВ та ПЗ у Донецькій області, керівники
науково-дослідних інститутів, Центрального штабу та загонів ДВГРС
і їх заступники із профілактичної роботи. На засіданні Постійно діючої комісії було розглянуто:
1. Недоліки додержання Мінвуглепромом вимог Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), які було виявлено під час
перевірки Генеральною прокуратурою та Держгірпромнаглядом, стан
охорони праці, промислової безпеки та санітарії на підприємствах у
квітні та за перший квартал 2008 року.
2. Про виконання заходів з нормалізації температурних умов
роботи шахтарів.
3. Про підсумки проведення Дня охорони праці. Під час проведення засідання було заслухано звіти та виступи
керівників, фахівців центрального апарату Мінвуглепрому,
Держгірпромнагляду, науково-дослідних інститутів, звіти керівників
державних підприємств та директорів самостійних шахт, їх
заступників з охорони праці, директорів відокремлених підрозділів
та прийнято відповідне рішення. Постійно діюча комісія з охорони праці, промислової,
екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому
вирішила:
1. Визнати організацію роботи Мінвуглепрому в сфері
управління охороною праці недостатньою.
2. Департаментам, управлінням, відділам центрального апарату
Мінвуглепрому та керівникам підприємств галузі:
2.1. Прийняти до безумовного виконання заходи, які розроблено
Мінвуглепромом для усунення недоліків, виявлених Генеральною
прокуратурою та Держгірпромнаглядом, додержання вимог Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та забезпечити їх
виконання. Пріоритетним напрямком у своїй, діяльності вважати
забезпечення конституційного права громадян на належні безпечні і
здорові умови праці та вирішення питань, які направлені на
попередження травматизму, професійної захворюваності і
аварійності, укріплення дисципліни, організованості та підвищення
відповідальності за виконану роботу. У своїй повсякденній діяльності з забезпечення безпечних умов
праці керуватися нормами законодавства про працю, Законом України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Гірничого закону ( 1127-14 ),
указами Президента, Кабінету Міністрів України та іншими
нормативними актами з охорони праці.
2.2. Встановити контроль за виконанням графіків та заходів,
розроблених згідно наказів від 01.04.2008 N 135 ( v0135644-08 )
"Щодо нормалізації температурних умов"; від 29.02.2008 N 94
( v0094644-08 ) "Комплекс заходів щодо посилення профілактичної
роботи із запобігання нещасним випадкам на виробництві та
зменшення ризику виникнення аварій на вугледобувних
підприємствах"; від 01.04.2008 N 136 ( v0136644-08 ) "Щодо
забезпечення пилоподавлення на виїмкових комбайнах".
Термін: до 10 числа

за звітним місяцем
3. Керівниками галузевих науково-дослідних інститутів:
3.1. Забезпечити виконання науково-дослідних робіт,
передбачених Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних
та шахтобудівних підприємствах, затвердженою постановою КМУ від
29 березня 2006 року N 374 ( 374-2006-п ) "Про затвердження
Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та
шахтобудівельних підприємствах", науковий супровід нових
технологій, нових розробок гірничої техніки, систем, приладів,
обладнання, а також робіт, запропонованих державними комісіями з
розслідування резонансних аварій на вугільних підприємствах
галузі. Передбачити розробку і застосування для всіх технологічних
процесів засобів механізації, які б звели до мінімуму застосування
ручної праці.
Термін: 01.01.2009
3.2. Директору МакНДІ Брюханову О.М. прискорити затвердження
нової редакції Правил безпеки у вугільних шахтах та СУОП.
Термін: 01.08.2008
4. Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій
Ященко І.О. організувати проведення науково-практичної
конференції, присвяченої виконанню Програми підвищення безпеки
праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах,
затвердженою постановою КМУ від 29 березня 2006 року N 374
( 374-2006-п ) "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці
на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах", питанням
комплексної дегазації вугільних шахт, впровадженню новітніх систем
протиаварійного та протипожежного захистів, виконанню
науково-дослідних робіт, стану промислової санітарії та ін. До
роботи конференції залучити фахівців Держгірпромнагляду, ФССНВ,
галузевих науково-дослідних інститутів, керівників державних
підприємств вугільної галузі та заступників керівників з охорони
праці.
Термін: червень 2008
5. Генеральним директорам державних підприємств, директорам
самостійних шахт, директорам відокремлених підрозділів:
5.1. Прийняти заходи щодо посилення відомчого нагляду за
додержанням вимог законодавчих та нормативних актів в області
охорони праці та промислової безпеки.
Термін: постійно
5.2. Забезпечити безумовне виконання заходів та графіків
довго діючих відступів від нормативних актів з охорони праці.
Термін: постійно
5.3. Встановити дієвий контроль за виконанням заходів та
показників Програми підвищення рівня охорони праці у 2008 році,
запровадивши систему щомісячного контролю керівниками
відокремлених підрозділів про хід її виконання.
Термін: до 5 числа

кожного місяця
5.4. Надати для узагальнення до Департаменту охорони праці та
надзвичайних ситуацій пропозиції щодо термінів постачання систем,
обладнання, приладів з урахуванням забезпечення першочергових
питань безпеки праці та введення в дію нових лав, згідно Переліку
пріоритетних засобів індивідуального та колективного захисту,
придбання яких передбачається здійснювати за рахунок коштів
бюджетної програми "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на
вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах (включаючи
підприємства з видобутку бурого вугілля), у тому числі дегазація
вугільних пластів" на 2008 рік.
Термін: 15.06.2008
5.5. Забезпечити обстеження стаціонарного обладнання згідно
затверджених графіків.
Термін постійно
5.6. Забезпечити виконання Програми першочергових заходів з
нормалізації температурних умов праці шахтарів у глибоких
вугільних шахтах.
Термін: постійно
6. Визнати проведену роботу щодо поліпшення та нормалізації
температурних умов ДП "Макіїввугілля" (генеральний директор -
Толчин С.М.), ДП "Свердловантрацит" (в.о. генерального директора -
Офіцеров С.П.), ДП "Шахтарськантрацит" (генеральний директор -
Рубан В.В.), ДП "Торезантрацит" (в.о. генерального директора -
Грек А.В.), ДП "Артемвугілля" (генеральний директор
Гончаров А.Д.), ДП "ДВЕК" (генеральний директор - Данилов В.К.)
недостатньою.
7. Генеральному директору ДП "Львіввугілля" Гарбузюку В.Л.:
7.1. Завершити роботу комісії з розслідування аварії, яка
сталася на ВП "Шахта "Степова" та надати матеріали розслідування
до Мінвуглепрому.
Термін: 25.05.2008
7.2. Розробити дієві заходи щодо неможливості виникнення
подібних аварій в подальшому.
Термін: 25.05.2008
7.3. За порушення технології ведення робіт, які призвели до
виникнення аварії, яка сталася на ВП "Шахта "Степова", а також
недотримання вимог Правил безпеки у вугільних шахтах, Статуту
ДВГРС при веденні аварійно-рятувальних робіт розглянути питання
щодо доцільності перебування на посаді головного інженера
ВП "Шахта "Степова" Шаварського Я.Т.
7.4. Притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб,
діяльність або бездіяльність котрих призвела до аварії, яка
сталася на ВП "Шахта "Степова". Наказ надати Департаменту охорони
праці та надзвичайних ситуацій.
Термін: 01.06.2008
8. Начальнику центрального штабу ДВГРС Смоланову С.М.:
8.1. Розробити та подати до Мінвуглепрому пропозиції щодо
посилення дисципліни та дотримання вимог Правил безпеки у
вугільних шахтах, Статуту ДВГРС при веденні аварійно-рятувальних
робіт.
Термін: 01.06.2008
8.2. За недотримання вимог Правил безпеки у вугільних шахтах
та порушення Статуту ДВГРС при веденні аварійно-рятувальних робіт
при ліквідації аварії, яка сталася на ВП "Шахта "Степова"
ДП "Львіввугілля", розглянути питання щодо доцільності перебування
на посаді командира Львівського ВГРЗ Перехреста Ю.М.
8.3. Притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб,
діяльність або бездіяльність котрих призвела до групового
нещасного випадку, який стався у ВП "Шахта "Степова" 14.04.2008.
Термін: 01.06.2008
9. Генеральному директору ДП "Шахтарськантрацит" Рубану В.В.
за низький рівень охорони праці та промислової безпеки, збільшення
випадків смертельного травматизму, невиконання заходів щодо
нормалізації температурних умов праці шахтарів розглянути питання
доцільності перебування на посаді заступника генерального
директора з охорони праці Гребенюка В.І.
10. Попередити генерального директора ДП "Добропіллявугілля"
Панібратченко В.Ф., що у разі невиконання вимог статті 19 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) щодо відрахування не менш
0,5% від суми реалізованої продукції на охорону праці його буде
притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
11. Визнати роботу з організації і проведення заходів з Дня
охорони праці задовільною та затвердити список осіб, щодо
нагородження відомчими відзнаками та грамотами за результатами
проведення заходів з нагоди всесвітнього Дня охорони праці.
12. Начальнику управління кадрової політики Черткову В.Р.,
Директору Департаменту ОП та НС Ященко І.О. підготувати проект
наказу, щодо нагородження відомчими відзнаками та грамотами за
підсумками проведення заходів із нагоди всесвітнього Дня охорони
праці.
Директор Департаменту
охорони праці
та надзвичайних ситуацій І.Ященко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: