open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
30.11.2009 N 220

Щодо забезпечення реалізації Концепції подолання

корупції в Україні "На шляху до доброчесності"

у 2010 році

З метою безумовної реалізації у 2010 році плану заходів
Кабінету Міністрів України щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до
2010 року ( 657-2007-р ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Заходи Держводгоспу на 2010 рік по забезпеченню
виконання плану заходів щодо реалізації Концепції подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до
2010 року затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 2007 року N 657-р ( 657-2007-р ) (далі - Заходи), що
додаються.
2. Начальникам структурних підрозділів апарату Комітету
забезпечити безумовне виконання Заходів.
3. Фінбухупру (Андрєєв): - видатки на реалізацію Заходів у 2010 році здійснювати в
межах асигнувань, передбачених за бюджетною програмою 5001010
"Керівництво та управління у сфері водного господарства"; - забезпечити інформування про стан реалізації Заходів
керівництво та колегію Держводгоспу - щоквартально та Міністерство
внутрішніх справ - до 20 січня 2011 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Яцюка.
Голова Комітету В.Сташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу України

30.11.2009 N 220

ЗАХОДИ

Держводгоспу на 2010 рік по забезпеченню виконання

плану заходів щодо реалізації Концепції подолання

корупції в Україні "На шляху до доброчесності"

на період до 2010 року, затвердженого

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2007 року N 657-р

( 657-2007-р )

----------------------------------------------------------------------------------- NN п/п|Пункт Заходів | Зміст заходів | Термін | Виконавці |Відповідальний| | щодо | |виконання| | за виконання | | реалізації | | | | | | Концепції | | | | | | подолання | | | | | | корупції в | | | | | | Україні "На | | | | | | шляху до | | | | | |доброчесності"| | | | | | ( 742/2006 ) | | | | | | на період до | | | | | | 2010 року | | | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 1 | 27 |Забезпечити широке |постійно |Управління |М.Яцюк | | |інформування | |контролю та | | | |громадськості про | |зв'язків з | | | |роботу апарату | |громадськістю | | | |Комітету та | |(Чунарьов) | | | |підвідомчих | |Фінбухупр | | | |підприємств, | |(Андрєєв) | | | |установ та | | | | | |організацій щодо | | | | | |запобігання | | | | | |корупційним і | | | | | |злочинним проявам. | | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 2 | 27 |Залучати |постійно |Управління |М.Яцюк | | |представників | |контролю та | | | |громадських | |зв'язків з | | | |організацій до | |громадськістю,| | | |участі у формуванні| |Фінбухупр, | | | |нормативної бази з | |Юридичний | | | |питань боротьби з | |сектор | | | |корупцією та | |(Вітряк), | | | |запобігання її | |Сектор кадрів | | | |виникненню. | |(Серга) | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 3 | 27 |Забезпечити |щомісяця |Управління |М.Яцюк | | |детальний аналіз | |контролю та | | | |пропозиції громадян| |зв'язків з | | | |з питань протидії | |громадськістю | | | |корупції, які | |Фінбухупр | | | |надійшли на | | | | | |Урядовий портал | | | | | |через мережу | | | | | |Інтернет та | | | | | |оперативно впливати| | | | | |на вирішення | | | | | |порушених питань. | | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 4 | 35 |Забезпечити |протягом |Управління |М.Яцюк | | |висвітлення на |року |контролю та | | | |офіційному веб- | |зв'язків з | | | |сайті Комітету у | |громадськістю | | | |рубриці | |Фінбухупр | | | |"Запобігання | | | | | |проявам корупції" | | | | | |відповідної роботи | | | | | |в центральному | | | | | |апараті комітету та| | | | | |організаціях | | | | | |водогосподарського | | | | | |комплексу з питань | | | | | |запобігання | | | | | |корупційним і | | | | | |злочинним проявам. | | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 5 | 35 |Організувати |березень-|Фінбухупр |М.Яцюк | | |проведення |квітень | | | | |публічних слухань | | | | | |із залученням | | | | | |засобів масової | | | | | |інформації, | | | | | |представників | | | | | |громадських | | | | | |організацій, | | | | | |зацікавлених | | | | | |міністерств та | | | | | |відомств з питання | | | | | |використання коштів| | | | | |державного бюджету | | | | | |у 2009 році | | | | | |( 835-17 ), | | | | | |розмістити | | | | | |відповідну | | | | | |інформацію в | | | | | |журналі "Водне | | | | | |господарство" та на| | | | | |офіційному | | | | | |веб-сайті комітету.| | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 6 | 35 |З метою |постійно |Управління |М.Яцюк | | |забезпечення | |контролю та | | | |відкритості і | |зв'язків з | | | |прозорості у | |громадськістю | | | |фінансовій | |Фінбухупр | | | |діяльності, | | | | | |запобігання | | | | | |створенню причин та| | | | | |умов, що сприяють | | | | | |корупції, інших | | | | | |правопорушень, | | | | | |пов'язаних із | | | | | |корупцією в роботі | | | | | |апарату | | | | | |Держводгоспу, | | | | | |систематично | | | | | |висвітлювати в | | | | | |засобах масової | | | | | |інформації питання,| | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |бюджетних коштів, | | | | | |ефективність їх | | | | | |вкладання у | | | | | |відновлення та | | | | | |розбудову | | | | | |водогосподарського.| | | | ------+--------------+-------------------+---------+--------------+--------------| 7 | 49 |Забезпечити |постійно |Контрольно- |О.Андрєєв | | |ефективну роботу | |ревізійний | | | |контрольно- | |сектор | | | |ревізійного сектору| |(Михальський) | | | |апарату Комітету, | | | | | |його взаємодію з | | | | | |питань запобігання | | | | | |правопорушень з | | | | | |відповідними | | | | | |підрозділами | | | | | |правоохоронних | | | | | |органів. | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
фінансів та бухобліку О.Андрєєв

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: