open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 220 від 24.07.2002

м. Київ

Про результати проведеної перевірки діяльності
Дніпропетровського регіонального управління з питань банкрутства

На виконання наказів Міністерства від 18.06.02 N 183
( v0183569-02 ) та від 21.06.02 N 188 у червні 2002 року було
проведено планову перевірку діяльності Дніпропетровського
регіонального управління з питань банкрутства за 2001 рік та
січень - травень 2002 року, за результатами якої складено акт від
27.06.02 N 5. Результати проведеної перевірки діяльності зазначеного
управління свідчать, що управління бере участь в реалізації
державної політики із запобігання банкрутству неплатоспроможних
підприємств, а також проводить роботу з відновлення
платоспроможності підприємств Дніпропетровської області, захисту
державних інтересів під час розгляду в Господарському суді
Дніпропетровської області справ про банкрутство державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує 25 відсотків. Водночас комісією виявлено порушення вимог Порядку подання
пропозицій арбітражному суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства від 25.04.01 N 87 ( z0416-01 ).
Так, без погодження в установленому порядку начальником
Дніпропетровського регіонального управління з питань банкрутства
Рожеченком В. М. запропоновано Господарському суду
Дніпропетровської області кандидатуру арбітражного керуючого
Шевцова Ю. А. щодо його призначення розпорядником майна ДП
"Токівський гранітний кар'єр". Перевіркою встановлено, що забезпечення реалізації процедур
щодо відсутнього боржника в червні - вересні 2001 року управлінням
проводилося з порушенням наказу Міністерства від 25.04.01 N 86
( v0086557-01 ). З метою організаційного забезпечення виконання Міністерством
повноважень державного органу з питань банкрутства в Запорізькій
області управлінням протягом 2001 року вживалися заходи щодо
призначення уповноваженого управління в цій області. Проте,
позитивного результату проведена робота не дала. За поточний рік
листування з цього питання перевіркою не виявлено. Станом на
27.06.02 порушене питання не вирішено. Також, необхідно відмітити недостатній рівень організації
діловодства в управлінні. Результати перевірки фінансове-господарської діяльності
управління вказують на відсутність наказів про покладання
обов'язків касира, про матеріальну відповідальність з працівником,
який виконує ці обов'язки. Не проведено інвентаризацію основних
засобів. Основні засоби за матеріально - відповідальними особами
не закріплено, інвентарні номери не присвоєно. Також, не заведено оборотні відомості для ведення кількісно -
сумового обліку. У картках аналітичного обліку основних засобів не
відображаються характеристики основних засобів, зміни, що
відбулися за час їхнього використання. Не заведено журнал
реєстрації виданих доручень. Використані та анульовані доручення
за актами типової форми не списуються. Необхідно зазначити, що на невизначений термін передано в
користування регіональному Агентству з питань банкрутства
комп'ютерну техніку на суму 4.4 тис. гривень. Управління з метою усунення зазначених порушень у фінансове -
господарській діяльності видало наказ "Про усунення недоліків при
проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності
Дніпропетровського регіонального управління з питань банкрутства"
від 27.06.02 N 26. З метою усунення та недопущення надалі
порушень, виявлених при проведенні перевірки діяльності
управління, Н А К А З У Ю :
1. Начальнику Дніпропетровського регіонального управління з
питань банкрутства Рожеченку В.М.:
звернути увагу на порушення чинного законодавства, щодо
ведення бухгалтерського обліку та недопущення їх в подальшому; звернути увагу на безумовне додержання наказів і доручень
Міністерства; здійснити заходи щодо вдосконалення діловодства в управлінні; активізувати роботу щодо створення організаційних,
економічних та інших умов необхідних для виконання Міністерством
повноважень державного органу з питань банкрутства в Запорізькій
області.
2. Звернути увагу начальників регіональних (обласних)
управлінь з питань банкрутства на недопущення порушень наказів та
невиконання доручень Міністерства, а також на належне ведення
фінансово-господарської діяльності.
3. Начальнику управління з питань власності та банкрутства
Максимову О. А. довести цей наказ до відома керівників
регіональних (обласних) управлінь з питань банкрутства.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
департаменту інституційної політики Мельника О. В.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України О.Шлапак

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: