open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2009 N 220
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 61 ( v0061810-13 ) від 01.03.2013 }
Про затвердження специфікацій форматів

електронних повідомлень

З метою вдосконалення механізму проведення митного оформлення
товарів і транспортних засобів і для забезпечення уніфікації
форматів даних електронних копій вантажних митних декларацій
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Специфікацію форматів електронних повідомлень
автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших
предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" на
рівні суб'єкт - митний орган, Специфікацію форматів електронних
повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та
інших предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-
2006" для електронного декларування на рівні суб'єкт - митний
орган і Специфікацію форматів електронних повідомлень
автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших
предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" на
рівні митний орган - Регіональна інформаційна митниця (далі -
специфікації форматів), що додаються.
2. Начальнику Регіональної інформаційної митниці
Копосову С.А. забезпечити:
2.1. Розміщення до 02.04.09: на WEB-сервері Держмитслужби України (розділ "Інформаційні
ресурси") - специфікацій форматів; на WEB-сервері Держмитслужби України в мережі Internet
(розділ "ЄАІС") - Специфікації форматів електронних повідомлень
автоматизованої системи митного оформлення товарів та інших
предметів програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" на рівні суб'єкт - митний орган
та Специфікації форматів електронних повідомлень автоматизованої
системи митного оформлення товарів та інших предметів
програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" для
електронного декларування на рівні суб'єкт - митний орган.
2.2. Актуалізацію специфікацій форматів у разі внесення змін
до нормативно-правових актів Держмитслужби України, що стосуються
порядку проведення митного оформлення товарів і транспортних
засобів, з набранням чинності цими актами, якщо інше не
регламентовано ними.
2.3. Інформування митних органів, державних і комерційних
підприємств, що здійснюють розроблення спеціалізованого
програмного забезпечення для потреб суб'єктів господарювання, у
строк, що не перевищує однієї доби після актуалізації специфікацій
форматів, про зміни, унесені до них.
2.4. Незалежність автоматизованої системи митного оформлення
товарів та інших предметів програмно-інформаційного комплексу
"Інспектор-2006" від форматів електронних повідомлень,
розроблених комерційними підприємствами.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 28.12.07 N 1108 ( va108342-07 ).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Пашка П.В.
Голова Служби А.В.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.03.2009 N 220

СПЕЦИФІКАЦІЯ

форматів електронних повідомлень

автоматизованої системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного комплексу

"Інспектор-2006" на рівні суб'єкт - митний орган

1. Загальні положення
1.1. Для розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної
системи Держмитслужби України є необхідним оперативний обмін
зовнішньоекономічними документами з суб'єктами господарювання,
господарська та зовнішньоекономічна діяльність яких потребує
переміщення через митний кордон України товарів та транспортних
засобів. Обмін такими документами необхідний для швидкого й
оперативного митного оформлення, своєчасного збору й оброблення
статистичної та оперативної інформації, контролю
експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання.
1.2. Одним з основних завдань автоматизованої системи митного
оформлення товарів та інших предметів програмно-інформаційного
комплексу "Інспектор-2006" є ефективне оброблення комерційних
додатків - отримання інформації з автоматизованих систем суб'єктів
господарювання, декларантів.
1.3. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну
електронною інформацією між суб'єктами господарювання і митними
органами використовується Специфікація форматів електронних
повідомлень автоматизованої системи митного оформлення товарів та
інших предметів програмно-інформаційного комплексу
"Інспектор-2006" на рівні суб'єкт - митний орган (далі -
специфікація), яка підтримує всі документи, необхідні для
проведення митного оформлення. Ця специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати типи
електронних копій документів, що передаються, і змінювати їх
структури з обов'язковим подальшим затвердженням наказом
Держмитслужби України.
2. Технологія обміну електронною інформацією
2.1. Технологія обміну електронною інформацією
автоматизованої системи митного оформлення товарів і транспортних
засобів передбачає наявність двох суб'єктів (сторін) обміну -
суб'єкта господарювання і митного органу, та об'єкта обміну -
електронного повідомлення, яке містить електронні копії
зовнішньоторговельних документів, зокрема вантажні митні
декларації (у подальшому можливо ліцензії, дозволи, контракти
тощо), діагностичні дані, дані контролю цілісності повідомлення
тощо.
2.2. Обмін електронними повідомленнями на рівні суб'єкт -
митний орган здійснюється шляхом формування суб'єктами
господарювання електронного пакета документів, передання його до
митного органу з використанням дискет або електронної пошти,
оброблення митним органом пакета документів, формування
електронного пакета повідомлення у відповідь і передання пакета
відповіді суб'єкту господарювання. Узагальнену схему технології обміну електронною інформацією
на рівні суб'єкт - митний орган наведено в додатку 1.
2.3. На сьогодні найбільш прийнятним є дискетний шлях
передання електронної інформації, оскільки вимагає мінімальних
витрат як з боку суб'єктів господарювання, так і митного органу.
2.4. При подальшому розгортанні відділень електронної пошти в
митних органах, налагодженні взаємодії суб'єктів господарювання з
митними органами за допомогою електронної пошти, розробленні й
впровадженні в митних органах алгоритмів автоматичної обробки
електронних копій документів, що надходять цим каналом зв'язку,
можливий перехід на обмін електронними повідомленнями з
використанням електронної пошти.
2.5. Основні положення електронного обміну повідомленнями між
суб'єктом господарювання і митним органом: на будь-який електронний документ, переданий суб'єктом
господарювання до митного органу, формується відповідь. Відповідь
митного органу може бути негативною - документ не записаний у
відповідну базу даних через помилки, що не дозволяють надалі його
обробляти, або позитивною - документ пройшов первинну стадію
контролю та успішно записаний у базу даних. При позитивній
відповіді автоматизованої системи митного оформлення товарів і
транспортних засобів документу присвоюється реєстраційний номер
(для вантажної митної декларації, провізної відомості тощо) або
номер контролю (для контрактів, ліцензій, дозволів тощо), який
передається в електронному повідомленні відповіді; суб'єкт господарювання в електронному повідомленні самостійно
формує вид документа - новий документ, модифікацію або видалення
раніше переданого документа; з розвитком технологій автоматизованої обробки
зовнішньоторговельних документів автоматизована система митного
оформлення товарів і транспортних засобів повинна буде на кожну
зовнішньоекономічну операцію (експорт, імпорт, транзит)
автоматично видати рекомендації: повна перевірка вантажу,
перевірка необхідних документів або випуск вантажу.
3. Формати електронних повідомлень
3.1. Під форматами електронних повідомлень для обміну нформацією з автоматизованою системою митного оформлення товарів
і транспортних засобів розуміється певна формалізована структура
файла електронного повідомлення, що має вбудовані засоби контролю
цілісності даних при передачі й унікально характеризує відправника
й одержувача електронного повідомлення.
3.2. Версією 1.06 специфікації форматів електронних
повідомлень передбачені три види повідомлень: CSMF - простий формат електронного повідомлення, що
застосовується у відповідних автоматизованих додатках і має
істотні обмеження за типами документів і їх кількістю; CCMF - складовий формат електронного повідомлення, який є
базовим для основних комерційних додатків і який відстежується в
автоматизованій системі митного оформлення товарів і транспортних
засобів на основі списків сертифікованого програмного забезпечення
й ліцензійних угод; CRMF - формат електронного повідомлення відповіді митниці на
повідомлення CCMF.
3.3. Структура всіх трьох видів електронних повідомлень
уніфікована й складається із: заголовка повідомлення (Head Message), у якому наводиться
інформація про тип і версію формату повідомлення, про відправника
й одержувача повідомлення, а також містяться дані про кількість
електронних копій документів у повідомленні, контрольні дані
цілісності пакета тощо; основної частини повідомлення (Body Message), у якій
містяться сегменти опису електронних копій документів, сегменти
електронних копій та інші сегменти; закінчення повідомлення (Foot Message), у якому містяться
контрольні дані про електронне повідомлення.
3.4. В основній частині повідомлення містяться сегменти -
логічні елементи інформації. Сегменти можуть бути двох основних
типів: сегменти опису (Info Segment), у яких міститься інформація
про правила роботи й інтерпретації електронних документів,
відповідей митних органів та інших даних (у простому форматі
електронного повідомлення CSMF відсутній); сегменти даних (Data Segment), у яких містяться електронні
копії документів, відповіді митних органів та інші дані.
3.5. В електронному повідомленні сегменти опису (за їх
наявності) мають бути розміщені перед сегментами даних (у порядку
розташування від початку повідомлення).
3.6. За своєю структурою сегменти даних поділяються на три
частини: заголовок сегмента (Head Data Segment), у якому наводиться
інформація про тип і версію даних, контрольні дані цілісності
сегмента й інші дані; основну частину сегмента (Body Data Segment), у якій
містяться форми електронних даних; закінчення сегмента (Foot Data Segment), у якому містяться
контрольні дані про сегмент.
3.7. Форми електронних даних, які містяться в основній
частині сегмента даних, містять опис і електронну інформацію
певних структурних елементів документа (наприклад, загальний опис
вантажної митної декларації або опис конкретного товару згідно з
контрактом). За своєю структурою форми електронних даних
складаються з трьох частин: заголовка форми (Head Form), у якому наводиться інформація
про тип і версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші
дані; основної частини форми (Body Form), у якій містяться поля
електронних даних; закінчення форми (Foot Form), у якому містяться контрольні
дані про форму й ознаки закінчення форми.
3.8. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею
інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних
даних містить: код поля (Field Code) - ідентифікаційний 4-значний номер поля
для інтерпретації даних; значення поля (Field Data) - символьний рядок змінної довжини
(від 1 до 1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля
(деякі поля вимагають використання спеціальних шаблонів
заповнення); закінчення поля (Field End) - символ закінчення поля
електронних даних.
3.9. Узагальнену структуру форматів електронних повідомлень
версії 1.06 наведено в додатку 2.
3.10. Структуру й опис форматів заголовка (Head Message) і
закінчення (Foot Message) електронного повідомлення наведено в
додатку 3.
3.11. Структуру й опис форматів сегмента опису (Info Segment)
електронного повідомлення наведено в додатку 4.
3.12. Структуру й опис форматів заголовка (Head Data Segment)
і закінчення (Foot Data Segment) сегментів даних електронного
повідомлення наведено в додатку 5.
3.13. Структуру й опис форматів заголовка (Head Form) і
закінчення (Foot Form) форм електронних даних електронного
повідомлення наведено в додатку 6.
3.14. Формати електронних даних, що підтримуються версією
1.06, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних,
наведено в додатку 7.
3.15. Опис типів даних (Data type descriptions) для
XML-документа (Extesible Markup Language) електронної копії
декларації митної вартості наведено в додатку 8. Опис типів даних
для XML-документа електронної копії листа узгодження наведено в
додатку 9. Опис типів даних для XML-документа повідомлення про
транзитне перевезення (ПТП) наведено в додатку 10.
3.16. Поля електронних даних, що використовуються для
представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля в
форматі С4 (9999), безпосередньо дані в форматі С1...1024 і ознаку
закінчення поля у форматі В1 (символ 02).
3.17 Усі дані в електронному повідомленні, крім символів
закінчення структурних одиниць (сегментів, форм і полів),
містяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).
3.18. Для опису полів інформації в додатках використовуються
такі позначення: С2 - символьне поле довжиною 2 символи; С1...1024 - символьне поле змінної довжини (до 1024
символів); У1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації; N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0-9, "."
і знак); 99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9); ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами; АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я); ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.
3.19. Усі файли електронних повідомлень обов'язково повинні
мати розширення ".CMF." Щодо імені файла, то тут немає ніякого
обмеження (крім обмежень операційної системи).
4. Контроль цілісності даних
4.1. Контроль цілісності даних вирішується спільно
автоматизованою системою митного оформлення товарів і транспортних
засобів та автоматизованою системою декларанта "Митний брокер". Основним напрямом контролю цілісності даних є контроль
правильності передання електронного повідомлення. Такий контроль
здійснюється шляхом звіряння контрольних сум, переданих в
електронному повідомленні та розрахованих за переданими даними під
час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми
рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні, їх
кількість визначається інформаційним елементом повідомлення -
сегментом даних або сегментом опису, формою електронних даних або
будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.
4.2. У додатку 11 наведено функцію розрахунку 32-розрядної
контрольної суми (мова С), що застосовується для контролю
цілісності даних в автоматизованій системі митного оформлення
товарів і транспортних засобів.
5. Інформаційне забезпечення електронного обміну даними
5.1. Під інформаційним забезпеченням електронного обміну
даними розуміється єдина система кодифікації даних, призначена для
зведення до мінімуму непорозумінь, що виникають через
невідповідність нормативно-довідкової та іншої інформації
учасників обміну.
5.2. В автоматизованій системі митного оформлення товарів і
транспортних засобів використовується встановлена Державною митною
службою України нормативно-довідкова інформація для контролю і
збору даних, а також код суб'єкта господарювання за Єдиним
державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або
Державним реєстром фізичних осіб України (ДРФОУ).
Перший заступник начальника О.О.Ніколайчук
Регіональної інформаційної митниці

Додаток 1

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

УЗАГАЛЬНЕНА СХЕМА

технології обміну електронною інформацією

на рівні суб'єкт - митний орган

--------------- | Електронне | --------------------- | повідомлення| --------------------- Суб'єкт | | (електронні | | Митний орган | |--->| документи): |--->| | Обробка електронних | документів: | | | - CCMF | | | документів: | - оформлення; | | --------------- | | - перевірка; | - формування | | | | - запис в базу | повідомлення; | | | | данних; | - обробка відповіді| | --------------- | | - формування | митного органу | | | Електронне | | | відповіді | --------------------- | | повідомлення| | --------------------- --| (електронна | | відповідь): | | - CRMF | ---------------

Додаток 2

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА

форматів електронних повідомлень версії 1.06

---------------- | Head Message | ---------------- -- ------------------ | | Head Segment 1 | | ------------------ | -- --------------- | | | Head Form 1 | | | --------------- | | ---------- -- ----------- | | | Body | | | Field 1 | | ------------- | | Form 1 | < |---------| | | Body | < ---------- | | Field N | ----------- | | Segment 1 | | -- ----------- | Body | < ------------- | ------------------ | Message | | | | Foot Form 1 | ----------- | | ------------------ | | ------------------ | | | Foot N (2...N) | | -- ------------------ | -------------------- | | Foot Segment 1 | | -------------------- | -------------------- | | Segment N (2...N)| -- -------------------- ---------------- | Foot Message | ----------------

Додаток 3

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка (Head Message)

і закінчення (Foot Message) електронного повідомлення

------------------------------------------------------------------ По-| Формат | Опис | Примітки | ле | | | | ----------------------------------------------------------------| Head Message | ----------------------------------------------------------------| С4 |АААА |Ідентифікаційний напис |Вид | | | |повідомлення: CSMF,| | | |CCMF, CRMF | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Версія |02 | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Ревізія |00 | ---+------------+---------------------------+-------------------| С10|ААХХХХХХХХ |Відправник |Код суб'єкта або | |або 99999 | |митного органу | ---+------------+---------------------------+-------------------| С10|99999 або |Одержувач |Код суб'єкта або | |ААХХХХХХХХ | |митного органу | ---+------------+---------------------------+-------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата формування | | | |повідомлення | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С10|9999999999 |Реєстраційний номер ПО, | | | |яким підготовлений пакет, | | | |згідно зі списком ПО | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С4 |99.99* |Версія ПО, яким | | | |підготовлене повідомлення | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С20| |Номер ліцензії декларанта | | | |на ПО | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Кількість сегментів даних у| | | |повідомленні | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С20| |Коментарі | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С12|999999999999|32-розрядна контрольна сума| | | |заголовка повідомлення | | ----------------------------------------------------------------| Foot Message | ----------------------------------------------------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |сегментів даних | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість нових | | | |документів | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |документів, що | | | |модифікуються | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |документів, що видаляються | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |документів, що тестуються | | ---+------------+---------------------------+-------------------| С12|999999999999|32-розрядна контрольна | | | |сума закінчення | | | |повідомлення | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Спеціальні символи (. ; : / та інші) не входять у формат
заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового
коду поля.

Додаток 4

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів сегмента опису (Info Segment)

електронного повідомлення

--------------------------------------------------------------------- По-| Формат | Опис | Примітки | ле | | | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С4 |9999 |Код інформаційного сегмента|0001 | ---+----------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Версія |02 | ---+----------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Ревізія |00 | ---+----------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |сегментів даних | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С4 |9999 |Код сегмента даних | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С15|99999.9999.9999*|Номер документа або |Код митниці, рік у| | |контрольного списку, |форматі РРРР і | | |присвоєний митницею |номер, присвоєний | | | |митницею | ---+----------------+---------------------------+------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата документа або | | | |контрольного списку, | | | |присвоєна митницею | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С16|АА.ХХХХХХХХ. |Внутрішній номер даних |2-буквений код | |999999* |відправника повідомлення |країни, код | | | |відправника (для | | | |українських | | | |підприємств - код | | | |згідно з ЄДРПОУ), | | | |внутрішній номер | | | |даних відправника | | | |повідомлення | ---+----------------+---------------------------+------------------| С1 |9 |Робота з даними |1 - Insert | | | |2 - Update | | | |3 - Delete | | | |4 - Test | ---+----------------+---------------------------+------------------| С20| |Опис сегмента даних | | | |(коментарі) | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата складання | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С12|9999999999999 |Зміщення сегмента даних від| | | |початку повідомлення | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С12|9999999999999 |32-розрядна контрольна сума| | | |опису сегмента даних | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С12|9999999999999 |32-розрядна контрольна сума| | | |інформаційного сегмента | | ---+----------------+---------------------------+------------------| В1 | |Символ закінчення сегмента |01 | | |опису | | --------------------------------------------------------------------
_______________

* Спеціальні символи (. ; : / та інші) не входять у формат
заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового
коду поля. Поля, виділені фоном, є описом сегмента даних і
повторюються стільки разів, скільки є сегментів даних

Додаток 5

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка (Head Data Segment)

і закінчення (Foot Data Segment) сегментів даних

електронного повідомлення

--------------------------------------------------------------------- По-| Формат | Опис | Примітки | ле | | | | -------------------------------------------------------------------| Head Data Segment | -------------------------------------------------------------------| С4 |9999 |Код сегмента даних | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С4 |9999 |Код документа (даних) | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Версія документа (даних) | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Ревізія документа (даних) | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С15|99999.9999.9999*|Номер документа або |Код митниці, рік в| | |контрольного списку, |форматі РРРР і | | |присвоєний митницею |номер, присвоєний | | | |митницею | ---+----------------+---------------------------+------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата документа або | | | |контрольного списку, | | | |присвоєна митницею | | ---+----------------+---------------------------+------------------| С16|АА.ХХХХХХХХ. |Внутрішній номер даних |2-буквений код | |999999* |відправника повідомлення |країни, код | | | |відправника (для | | | |українських | | | |підприємств - код | | | |згідно з ЄДРПОУ), | | | |внутрішній номер | | | |даних відправника | | | |повідомлення | ---+----------------+---------------------------+------------------| С1 |9 |Робота з документом |1 - Insert | | | |2 - Update | | | |3 - Delete | | | |4 - Test | ---+----------------+---------------------------+------------------| С12|999999999999 |32-розрядна контрольна сума| | | |заголовка сегмента даних | | | |(Head Data Segment) | | -------------------------------------------------------------------| Foot Data Segment | -------------------------------------------------------------------| B1 | |Ознака закінчення сегмента |00 | --------------------------------------------------------------------
_______________

* Спеціальні символи (. ; : / та інші) не входять у формат
заповнення поля і наведені в описі тільки для розкриття складового
коду поля.

Додаток 6

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка (Head Form) і закінчення

(Foot Form) форм електронних даних електронного

повідомлення

------------------------------------------------------------------- По-| Формат | Опис | Примітки | ле | | | | -----------------------------------------------------------------| Head Form | -----------------------------------------------------------------| С4 |9999 |Код форми електронних даних | | ---+------------+----------------------------+-------------------| С2 |99 |Версія форми | | ---+------------+----------------------------+-------------------| С2 |99 |Ревізія форми | | ---+------------+----------------------------+-------------------| С4 |9999 |Порядковий номер форми | | -----------------------------------------------------------------| Foot Form | -----------------------------------------------------------------| У1 | |Ознака закінчення форми |01 | ---+------------+----------------------------+-------------------| С3 |999 |Кількість полів у формі | | ---+------------+----------------------------+-------------------| С12|999999999999|Контрольна сума форми (не | | | |включаючи Foot Form) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Специфікації

форматів електронних

повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ,

що підтримуються версією 1.06, включаючи їх коди,

електронні форми й поля заповнення даних

------------------------------------------------------------------ N |Тип|Роз-|Кіль- | Опис поля |Умова перевірки | по-|по-|мір |кість | | | ля |ля | |десят-| | | | | |кових | | | | | |знаків| | | | | |після | | | | | | коми | | | ----------------------------------------------------------------| ВМД: Сегмент даних 0010 Документ 0010 версія 1.20 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 "Опис ВМД" | ----------------------------------------------------------------| 1 | С | 3| 0|Графа 1: 1 поле (символьний|Not Null, | | | | |код відповідно до напрямку |Довідник "Типи | | | | |переміщення товарів) |операцій" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 3| 0|Графа 1: 3 поле |Довідник | | | | |(особливість переміщення |"Додаткові митні| | | | |товару) |процедури" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 2| 0|Графа 1: 2 поле (код |Довідник "Митні | | | | |митного режиму) |процедури" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | C | 2| 0|Додаткова процедура | | | | | |(резерв) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 |int| 2| 0|Графа 3: Кількість листів | | | | | |МД-2 та МД-3 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 4| 0|Графа 4: Кількість листів | | | | | |специфікацій | | | | | |Графа 4: Кількість комп- | | | | | |лектів доповнень МД-6 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 |int| 3| 0|Графа 5: Кількість товарів |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | N | 6| 0|Графа 6: Всього місць |Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | C | 3| 0|Графа 11: Торговельна |Довідник | | | | |країна |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 19| 2|Графа 12: Загальна митна | | | | | |вартість | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 22| 0|Графа 13: Підлеглість | | | | | |експортному контролю | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12 | N | 1| 0|Графа 14: Тип ліцензії |Довідник "Типи | | | | |Не використовується |митних ліцензій"| ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13 | С | 20| 0|Графа 14: Номер ліцензії | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14 | D | 8| 0|Графа 14: Дата видачі | | | | | |ліцензії | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15 | С | 3| 0|Графа 15: Код країни |Довідник | | | | |відправлення |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 16 | С | 3| 0|Графа 17: Код країни |Довідник | | | | |призначення |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 17 | N | 1| 0|Графа 19: Контейнер | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 18 | С | 3| 0|Графа 20: Умови постачання |Довідник "Умови | | | | |(код умови) |постачання" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 19 | С | 30| 0|Графа 20: Умови постачання | | | | | |(місце постачання) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 20 | N | 2| 0|Графа 20: Умови постачання |Довідник "Умови | | | | |(умови оплати) |оплати" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 21 | С | 3| 0|Графа 22: Валюта та |Довідник | | | | |загальна фактурна вартість |"Валюти" | | | | |(код валюти контракту) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 22 | N | 19| 2|Графа 22: Валюта та | | | | | |загальна фактурна вартість | | | | | |(фактурна вартість) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 23 | N | 16| 8|Графа 23: Курс валюти |Довідник "Курси | | | | | |валют" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 24 | N | 3| 0|Графа 24: Характер угоди |Довідник | | | | | |"Характери | | | | | |операції" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 25 | N | 2| 0|Графа 25: Вид транспорту на|Довідник "Типи | | | | |кордоні |транспорту" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 26 | N | 2| 0|Графа 26: Вид транспорту в |Довідник "Типи | | | | |межах країни |транспорту" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 27 | N | 5| 0|Графа 27: Місце |Довідник "Митні | | | | |завантаження/розвантаження |установи" | | | | |(перевантаження) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 28 | N | 5| 0|Графа 29: Митниця на |Довідник "Митні | | | | |кордоні |установи" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 29 | N | 3| 0|Графа 48: Відстрочення |Довідник "Види | | | | |платежів (код платежу) |платежів" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 30 | D | 8| 0|Графа 48: Відстрочення | | | | | |платежів (дата гарантійного| | | | | |листа) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 31 | D | 8| 0|Графа 48: Відстрочення | | | | | |платежів (дата надання | | | | | |гарантії) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 32 | N | 19| 2|Графа 48: Відстрочення | | | | | |платежів (сума гарантії) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 33 | N | 1| 0|Графа 49: Найменування |Довідник "Типи | | | | |складу (тип ліцензії) |митних ліцензій"| | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 34 | С | 14| 0|Графа 49: Найменування | | | | | |складу (номер ліцензії) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 35 | D | 8| 0|Графа 51: Митниця країни | | | | | |транзиту (дата доставки | | | | | |товару) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 36 | N | 19| 2|Графа 51: Митниця країни | | | | | |транзиту (сума | | | | | |гарантії) | | | | | |Графа 52: Сума гарантії | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 37 | D | 8| 0|Графа 52: Гарантія не | | | | | |дійсна для ... (дата | | | | | |доставки) | | | | | |Графа D/J: Термін | | | | | |зобов'язання | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 38 | N | 5| 0|Графа 53: Митниця в країні |Довідник "Митні | | | | |призначення (місце |установи" | | | | |призначення) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 39 | C | 12| 0|Графа 54: Місце та дата | | | | | |(номер посвідчення митного | | | | | |брокера) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 40 | С | 25| 0|Графа 54: Місце та дата | | | | | |(декларант) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 41 | С | 25| 0|Графа 54: Місце та дата | | | | | |(декларант) | | | | | |Графа 54: ПІБ декларанта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 42 | D | 8| 0|Графа 54: Місце та дата | | | | | |(дата заповнення/оформлення| | | | | |декларації) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 43 | N | 3| 0|Графа 18: Кількість | | | | | |транспортних засобів у | | | | | |графі 18 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 44 | N | 3| 0|Графа 21: Кількість | | | | | |транспортних засобів у | | | | | |графі 21 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 45 | N | 19| 2|Графа 22: Валюта та | | | | | |загальна фактурна вартість | | | | | |(фактурна вартість у валюті| | | | | |контракту) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 46 | N | 1| 0|Графа 28: Ознака за графою | | | | | |28 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 47 | N | 1| 0|Графа А: Ознака за графою А| | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 48 | С | 15| 0|Графа 16: Країна походження|Довідник | | | | |Не використовується |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 49 | С | 3| 0|Графа 22: Код валюти |Довідник | | | | |контракту |"Валюти" | | | | |Графа 24: код | | | | | |валюти розрахунку | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 50 | N | 3| 0|Графа 5: Кількість товарів | | | | | |за специфікаціями | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 52 | С | 25| 0|Текстові дані з графи 54 | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 53 | С | 25| 0|Текстові дані з графи 54 | | | | | |Графа 54: Телефон | | | | | |декларанта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 54 | N | 3| 0|Код валюти вартості згідно | | | | | |з графою 45 | | | | | |Код валюти розрахунку ВМД | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 55 | N | 16| 8|Курс валюти згідно з графою| | | | | |45 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 56 | C | 2| 0|Графа 27 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 1 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 57 | C | 2| 0|Графа 27 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 2 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 58 | C | 2| 0|Графа 29 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 1 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 59 | C | 2| 0|Графа 29 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 2 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 60 | C | 2| 0|Графа 53 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 1 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 61 | C | 2| 0|Графа 53 додатковий код | | | | | |митної установи, поле 2 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 62 | C | 30| 0|Графа 51: 3-тя частина | | | | | |графи 51 (номер | | | | | |гарантійного | | | | | |документа) | | | | | |Графа 52: Номер | | | | | |гарантійного документа | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 63 |int| | |Графа 4: Кількість аркушів | | | | | |МД-8 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 64 | С | 2 | 0|Графа 20: Країна пункту | | | | | |поставки | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 65 | С | 2 | 0|Графа 52: Код гарантії | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 66 | D | | |Графа D/J: Дата, з якої | | | | | |товари перебувають під | | | | | |митним контролем | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 67 | N | 1 | 0|Ознака наявності |0/1 | | | | |міжнародного перевезення | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 68 | N | 1 | 0|Ознака наявності |0/1 | | | | |перевезення митною | | | | | |територією України | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 69 |int| | |Графа 54: Номер в реєстрі | | | | | |електронного декларування | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0002 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД | (графа 18)" | ----------------------------------------------------------------| 1 | С | 26| 0|Графа 18: Транспортний |Not Null | | | | |засіб при відправленні | | | | | |(найменування) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 3| 0|Графа 18: Транспортний |Not Null, | | | | |засіб при відправленні (код|Довідник | | | | |країни транспортного |"Країни" | | | | |засобу) | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0003 Версія 1.00 "Опис транспортних засобів за ВМД | (графа 21)" | ----------------------------------------------------------------| 1 | С | 26| 0|Графа 21: Транспортний |Not Null | | | | |засіб на кордоні | | | | | |(найменування) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 3| 0|Графа 21: Транспортний |Not Null, | | | | |засіб на кордоні (код |Довідник | | | | |країни транспортного |"Країни" | | | | |засобу) | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0004 Версія 1.00 "Опис подробиць платежів (графа В)" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 3| 0|Графа В: Подробиці |Not Null, | | | | |розрахунків (код платежу) |Довідник "Види | | | | | |платежів" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 1| 0|Графа В: Подробиці |Null | | | | |розрахунків (умовно) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 19| 2|Графа В: Подробиці | | | | | |розрахунків (сума платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | С | 70| 0|Графа В: Подробиці |Null | | | | |розрахунків (рахунок | | | | | |платежу) | | | | | |Графа В: Назва | | | | | |векселедержателя | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 2| 0|Графа В: Подробиці |Not Null, | | | | |розрахунків (спосіб |Довідник "Спосіб| | | | |платежу) |платежу" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | C | 3| 0|Графа В: Подробиці |Not Null, | | | | |розрахунків (код валюти |Довідник | | | | |платежу) |"Валюти" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | С | 20| 0|Графа В: Подробиці | | | | | |розрахунку (номер | | | | | |документа) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | D | 8| 0|Графа В: Подробиці | | | | | |розрахунку (дата документа)| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | D | | |Графа B: Строк платежу | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 10 | 0|Графа B: Код за ЄДРПОУ/ДРФО| | | | | |платника | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0005 Версія 1.00 "Опис товару" | ----------------------------------------------------------------| 1 | С | Не | 0|Графа 31: Вантажні місця та| | | |об- | |опис товару (найменування | | | |ме- | |товару) | | | |жено| | | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 30| 0|Графа 31: Вантажні місця та| | | | | |опис товару (опис | | | | | |контейнера) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 6| 0|Графа 31: Вантажні місця та| | | | | |опис товару (кількість | | | | | |місць) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 20| 8|Графа 31: Вантажні місця та| | | | | |опис товару (кількість | | | | | |товару в додаткових | | | | | |одиницях виміру) | | | | | |Графа 41: | | | | | |Кількість товару в | | | | | |додатковій одиниці виміру | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | С | 10| 0|Графа 33: Товар N (код | | | | | |товару за УКТЗЕД) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 1| 0|Графа 33: Товар N (ознака | | | | | |підакцизного товару) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | С | 3| 0|Графа 34: Код країни |Довідник | | | | |походження |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 20| 8|Графа 35: Вага брутто (кг) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 3| 0|Графа 36: Преференція |Довідник | | | | |(звільнення від сплати |"Преференції по | | | | |ввізного мита) |тарифу" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 3| 0|Графа 36: Преференція |Довідник | | | | |(звільнення від сплати ПДВ)|"Преференції по | | | | | |ПДВ" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12 | N | 3| 0|Графа 36: Преференція |Довідник | | | | |(звільнення від сплати |"Преференції по | | | | |акцизного збору) |акцизу" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13 | N | 2| 0|Графа 37: Процедура (код |Довідник "Митні | | | | |митного режиму) |процедури" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14 | N | 2| 0|Графа 37: Процедура |Довідник "Митні | | | | |(попередня процедура |процедури" | | | | |переміщення) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15 | С | 3| 0|Графа 37: Процедура |Довідник | | | | |(особливість переміщення |"Додаткові митні| | | | |товару) |процедури" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 16 | N | 20| 8|Графа 38: Вага нетто (кг) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 17 | N | 16| 4|Графа 39: Квота | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 18 | N | 4| 0|Графа 41: Додаткова одиниця|Довідник | | | | |виміру |"Одиниці виміру"| ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 19 | N | 19| 2|Графа 42: Фактурна вартість| | | | | |товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 20 | D | 8| 0|Графа 44: Дата зворотного | | | | | |ввезення-вивозу | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 21 | N | 19| 2|Графа 45: Митна вартість | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 22 | N | 20| 5|Графа 46: Статистична | | | | | |вартість | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 23 | N | 2| 0|Графа 43: Код типу |Довідник "Види | | | | |фінансової гарантії (при |фінансової | | | | |транзиті) |гарантії" | | | | |Графа 43: Метод | | | | | |визначення митної вартості | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 24 | N | 19| 2|Графа 42: Вартість товару у| | | | | |валюті контракту | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 25 | N | 3| 0|Графа 31: Кількість | | | | | |контейнерів | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 26 | С | 10| 0|Графа 31: Місяць перетину | | | | | |кордону | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 27 | N | 1| 0|Класифікація товару: | | | | | |0 - місце, | | | | | |1 - частина місця, | | | | | |2 - насип/налив, 3 - тара | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 28 | С | 10| |Графа 33: Додаткова | | | | | |класифікація товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 29 | N | 1| 0|Графа 33: Ознака | | | | | |експортного контролю | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 30 | N | 2| 0|Графа 37: Додаткова | | | | | |особливість митного режиму | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 31 | N | 6| 2|Графа 31: Процентне | | | | | |співвідношення вартості | | | | | |товару до вартості КО | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0006 Версія 1.00 "Опис попередніх документів на товар| (графа 40)" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 4| 0|Графа 40: Загальна |Not Null, | | | | |декларація / попередній |Довідник | | | | |документ (код документа) |"Документи" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 5| 0|Графа 40: Загальна |Not Null, | | | | |декларація / попередній |Довідник "Митні | | | | |документ (номер |установи" | | | | |попереднього документа - | | | | | |митниця) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 1| 0|Графа 40: Загальна |Not Null | | | | |декларація / попередній | | | | | |документ (номер | | | | | |попереднього документа - | | | | | |рік) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 6| 0|Графа 40: Загальна |Not Null | | | | |декларація / попередній | | | | | |документ (номер | | | | | |попереднього документа - | | | | | |номер) | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 3| 0|Графа 40: Загальна |Not Null | | | | |декларація / попередній | | | | | |документ (номер товару) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | D | 8| 0|Графа 40: Загальна |Not Null | | | | |декларація / попередній | | | | | |документ (дата документа) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | С | 18| |Графа 40: Номер документа |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 18| 8|Графа 40: вага списання з | | | | | |попереднього документа | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0007 Версія 1.00 "Опис документів по товару | (графа 44)" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 4| 0|Графа 44: Додаткова |Not Null, | | | | |інформація /подані |Довідник | | | | |документи (код документа) |"Документи" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С | 50| 0|Графа 44: Додаткова |Not Null | | | | |інформація /подані | | | | | |документи (найменування) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | D | 8| 0|Графа 44: Додаткова |Not Null | | | | |інформація /подані | | | | | |документи (дата початку дії| | | | | |документа) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | D | 8| 0|Графа 44: Додаткова | | | | | |інформація /подані | | | | | |документи (дата закінчення | | | | | |дії документа) | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0008 Версія 1.00 "Опис платежів по товару (графа 47)"| ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 3| 0|Графа 47: Нарахування мита |Not Null, | | | | |та митних зборів (код |Довідник "Види | | | | |платежу) |платежів" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С | 1| 0|Графа 47: Нарахування мита |Not Null | | | | |та митних зборів (символьне| | | | | |розширення коду платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 19| 2|Графа 47: Нарахування мита |Not Null | | | | |та митних зборів (основа | | | | | |(сума) нарахування) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 6| 2|Графа 47: Нарахування мита |Not Null | | | | |та митних зборів (ставка в | | | | | |% платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 19| 2|Графа 47: Нарахування мита | | | | | |та митних зборів (сума | | | | | |платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 2| 0|Графа 47: Нарахування мита |Not Null, | | | | |та митних зборів (спосіб |Довідник "Спосіб| | | | |(вид) платежу) |платежу" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | C | 3| 0|Графа 47: Нарахування мита |Not Null, | | | | |та митних зборів (код |Довідник | | | | |валюти) |"Валюти" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 16| 4|Графа 47: Нарахування мита | | | | | |та митних зборів (кількість| | | | | |товару) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 4| 0|Графа 47: Нарахування мита |Довідник | | | | |та митних зборів (одиниця |"Одиниці виміру"| | | | |виміру) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 3| 0|Графа 47: Нарахування мита |Not Null | | | | |та митних зборів (код | | | | | |валюти платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12 | N | 16| 4|Графа 47: Нарахування мита |Not Null | | | | |та митних зборів (ставка | | | | | |платежу) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13 | N | 19| 2|Графа 47: Нарахування мита | | | | | |та митних зборів (сума | | | | | |платежу) | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0009 Версія 1.00 "Довідка-розрахунок митної вартості"| ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null, (0 - | | | | |(порядковий номер товару в |при розрахунку | | | | |декларації) |по всій ВМД) | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 2| 0|Код витрати |Not Null, | | | | | |Довідник "Типів | | | | | |витрат" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 19| 2|Сума витрати у валюті | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 3| 0|Код валюти |Not Null, | | | | | |Довідник | | | | | |"Валюти" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 16| 8|Курс валюти |Довідник "Курси | | | | | |валют" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 16| 4|Кількість товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 4| 0|Код одиниці виміру |Довідник | | | | | |"Одиниці виміру"| ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | N | 16| 4|Ставка по товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 19| 2|Сума витрати в грн. | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 1| 0|Ознака розрахунку (0 - за | | | | | |кількістю, 1 - за вартістю)| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 1| 0|Ознака використання витрати| | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0010 Версія 1.00 "Учасники ЗЕД за ВМД" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 1| 0|Тип учасника |1 - графа 2 | | | | | |2 - графа 8 | | | | | |3 - графа 14 | | | | | |4 - графа 9 | | | | | |5 - графа 50 | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 2| 0|Порядковий номер | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С | 2| 0|Країна учасника |Довідник | | | | | |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 10| 0|Код за ЄДРПОУ/ДРФО | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | С | 200| 0|Найменування | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | С | 200| 0|Адреса | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 2| 0|Код 1 Ідентифікаційний |Довідник "Типи | | | | |номер: код типу |підприємств" | | | | |підприємства 00 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | N | 1| 0|Код 2 Ідентифікаційний |Довідник "Типи | | | | |номер: код типу |інвестицій" | | | | |інвестицій | | | | | |Не використовується | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 3| 0|Код 3 Ідентифікаційний |Довідник "Види | | | | |номер: код форми |власності" | | | | |власності | | | | | |Код організаційно-правової | | | | | |форми господарювання | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 2| 0|Код 4 Ідентифікаційний | | | | | |номер: міністерства (іншого| | | | | |центрального органу | | | | | |виконавчої влади) 00 | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 2| 0|Код 5 Код СПАТО |Довідник | | | | | |"Адміністративні| | | | | |ділення" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12 | С | 12| 0|Обліковий номер платника | | | | | |податків | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13 | С | 2| 0|Країна банку (гривні) |Довідник | | | | | |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14 | С | 8| 0|Код за ЄДРПОУ банку | | | | | |(гривні) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15 | N | 6| 0|МФО банку (гривні) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 16 | С | 35| 0|Найменування банку (гривні)| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 17 | С | 35| 0|Адреса банку (гривні) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 18 | С | 35| 0|Розрахунковий рахунок | | | | | |(гривні) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 19 | С | 2| 0|Країна банку (валюта) |Довідник | | | | | |"Країни" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 20 | С | 8| 0|Код за ЄДРПОУ банку | | | | | |(валюта) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 21 | N | 6| 0|МФО банку (валюта) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 22 | С | 35| 0|Найменування банку (валюта)| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 23 | С | 35| 0|Адреса банку (валюта) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 24 | С | 35| 0|Валютний рахунок | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0011 Версія 1.00 "Додаткова інформація про товар, яка| виноситься на зворотний бік ВМД" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 2| 0|Порядковий номер запису |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 2| 0|Номер графи ВМД |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | С | 80| 0|Текст | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0012 Версія 1.00 "Рахунок-фактура" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Графа 32: Товар N |0 - при | | | | |(порядковий номер товару в |розрахунку по | | | | |декларації) |всій ВМД | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 2| 0|Код | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 19| 2|Сума у валюті | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 3| 0|Код валюти | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 16| 8|Курс валюти | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 16| 4|Кількість товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 4| 0|Код одиниці виміру | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | N | 16| 4|Ставка | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 19| 2|Сума в грн. | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 1| 0|Ознака (0 - вага, | | | | | |1 - вартість) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | N | 1| 0|Ознака доб/отн | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0013 Версія 1.00 "Платіжні документи за ВМД | (графа "С")" не використовується | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 3| 0|Код платежу |Not Null, | | | | | |Довідник "Види | | | | | |платежів" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 19| 2|Сума платежу | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 2| 0|Спосіб (вид) платежу |Довідник "Спосіб| | | | | |платежу" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 3| 0|Код валюти платежу |Довідник | | | | | |"Валюти" | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | C | 8| 0|Код за ЄДРПОУ платника | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | C | 20| 0|Платіжний документ |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | D | 8| 0|Дата платіжного документа |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | D | 8| 0|Дата погашення податкового | | | | | |векселя | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0014 Версія 1.00 "Контейнери" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 3| 0|Номер товару |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С | 30| 0|Контейнер |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С | 3| 0|Тип контейнера | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | N | 3| 0|Країна контейнера | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 1| 0|Ознака частини контейнера | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0016 Версія 1.00 "Транспортні засоби" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Номер товару |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 3| 0|Позиція | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 3| 0|Тип транспортного засобу |Not Null, | | | | | |довідник | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | C | 15| 0|Марка транспортного засобу |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | C | 15| 0|Модель транспортного засобу|Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 4| 0|Рік випуску |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | C | 25| 0|Номер шасі | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | C | 17| 0|Номер кузова | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 1| 0|Тип двигуна |Not Null, | | | | | |довідник | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 8| 2|Об'єм (потужність) двигуна |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | C | 25| 0|Номер двигуна |Not Null | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0017 Версія 1.00 "Зобов'язання по графі 50" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 6| 0|Тип зобов'язання |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 1| 0|Тип суб'єкта, що надав |Not Null | | | | |зобов'язання (1 - гр. 2, | | | | | |2 - гр. 8, 3 - гр. 14, | | | | | |4 - гр. 9, 5 - гр. 50) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С | 2| 0|Країна паспорта |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | С | 4| 0|Серія паспорта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | С | 10| 0|Номер паспорта |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | С | 50| 0|Прізвище |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | С | 50| 0|Ім'я |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | С | 50| 0|По батькові | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | D | 8| 0|Термін зобов'язання | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0018 Версія 1.00 "Дизельне паливо" | ----------------------------------------------------------------| 1 |int| 3| 0|Номер товару |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 3| 0|Позиція |Default 1 Not | | | | | |Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | C | 25| 0|Найменування товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | C | 25| 0|Масова частка сірки в % | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 4| 0|Код кількості сірки | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | C | 15| 0|Марка товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | C | 240| 0|Виробник товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | C | 240| 0|Температура перегонки та | | | | | |фракційний склад | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0019 Версія 1.00 "Ліцензії по ВМД" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 2 | 0|Графа ВМД |49 | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 2 | 0|Позиція | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 2 | 0|Тип | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | C | 20 | 0|Номер | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0020 Версія 1.00 "Позиції електронного інвойсу" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 9| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 5| 0|Номер позиції |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | С |2000| 0|Найменування товару за |Not Null | | | | |комерційним документом | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | С | 50| 0|Артикул | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 20| 6|Ціна одиниці товару |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 19| 4|Вартість задекларованої |Not Null | | | | |кількості одиниць (у валюті| | | | | |рахунку) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | N | 18| 8|Вага нетто | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | N | 18| 8|Вага брутто | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | N | 18| 8|Кількість (в одиницях |Not Null | | | | |виміру за комерційним | | | | | |рахунком) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | N | 3| 0|Одиниця виміру за |Not Null | | | | |комерційним рахунком | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | С | 128| 0|Торгівельна марка |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12 | С | 128| 0|Виробник |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13 | С | 2| 0|Країна виробництва |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14 | N | 18| 8|Кількість в додатковій | | | | | |одиниці виміру | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15 | N | 3| 0|Одиниця виміру за | | | | | |класифікатором окремих | | | | | |товарів, при декларуванні | | | | | |яких застосовуються | | | | | |додаткові одиниці виміру | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0021 Версія 1.00 "Додаткові характеристики позицій | електронного інвойсу" | ----------------------------------------------------------------| 1 | N | 9| 0|Графа 32: Товар N |Not Null | | | | |(порядковий номер товару в | | | | | |декларації) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | N | 5| 0|Номер позиції |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 5| 0|Код характеристики |Довідник dc_gap | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | C |2000| 0|Значення характеристики |Значення або | | | | | |довідник | | | | | |dc_gap_sets | ----------------------------------------------------------------| Реєстр номерів вагонів: Сегмент даних 0105 Документ 0105 версія| 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 | ----------------------------------------------------------------| 1 | C | 9| 0|N ВМД (митниця) |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | C | 1| 0|N ВМД (рік) |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | C | 6| 0|N ВМД |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | D | | 0|Дата відправлення |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 3| 0|Кількість товарів | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | С | 12| 0|ІПН відправника |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | С | 70| 0|Найменування відправника |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8 | С | 70| 0|Адреса відправника |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9 | С | 10| 0|Код відправника |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10 | С | 25| 0|Керівник |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11 | С | 25| 0|Декларант | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0002 | ----------------------------------------------------------------| 1 | С |100 | 0|Номер вагону |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2 | С |100 | 0|Номер залізничної накладної|Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3 | N | 3 | 0|Номер товару в ВМД |Not Null | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4 | С | 10 | 0|Код товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5 | N | 16 | 8|Вага | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6 | N | 16 | 8|Кількість | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7 | C | 4 | 0|Одиниця виміру | | ----------------------------------------------------------------| Книжка МДП: Документ 2950 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 "Загальний опис" | ----------------------------------------------------------------| 1| С | 2| 0|Серія МДП |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| C | 8| 0|Номер МДП |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| N | 2| 0|Номер сторінки |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| C | 26| 0|Номер транспортного засобу | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5| C | 3| 0|Країна транспортного засобу| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14| С | 2| 0|Країна перевізника | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15| C | 200| 0|Найменування перевізника | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 16| С | 200| 0|Адреса перевізника | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 17| С | 200| 0|ПІБ водія | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 18| С | 200| 0|Паспортні дані водія | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 19| C | 9| 0|Митниця призначення |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 20| C | 3| 0|Валюта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 21| С | 200| 0|Найменування фірми | | | | | |декларанта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 22| C | 23| 0|Номер свідоцтва БМ | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 23| C | 25| 0|Дані декларанта (свідоцтво)| | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 24| С | 100| 0|Дані декларанта | | | | | |(ПІБ, телефон) | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0002 Версія 1.00 "Документи" | ----------------------------------------------------------------| 1| C | 4| 0|Код документу |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| C | 28| 0|Номер документу |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| D | | 0|Дата документу |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| N | 3| 0|Номер учасника | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0003 Версія 1.00 "Товар" | ----------------------------------------------------------------| 1| C | 10| 0|Код товару |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| C | 240| 0|Опис товару | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| N | 6| 0|Кількість місць |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| N | 16| 3|Вага брутто |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5| N | 19| 2|Вартість в валюті |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6| N | 3| 0|Номер учасника | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7| C | 3| 0|Код валюти |NOT NULL | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0004 Версія 1.00 "Учасники" | ----------------------------------------------------------------| 1| С | 2| 0|Країна відправника |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| C | 200| 0|Найменування відправника |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| C | 200| 0|Адреса відправника |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| C | 2| 0|Країна одержувача | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5| C | 200| 0|Найменування одержувача | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6| С | 200| 0|Адреса одержувача | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7| C | 3| 0|Країна відправлення |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8| С | 3| 0|Країна призначення |NOT NULL | ----------------------------------------------------------------| Облікова картка суб'єкта ЗЕД: Документ 9020 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 "Основні дані" | ----------------------------------------------------------------| 1| С | 10| 0|Код ЄДРПОУ |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| С | 12| 0|Код платника податків |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| C | 200| 0|Найменування | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| C | 200| 0|Адреса | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5| C | 200| 0|Фактична адреса | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6| N | 2| 0|Тип підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 7| N | 1| 0|Інвестиції | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 8| N | 2| 0|Код власності | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 9| N | 2| 0|Міністерство | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 10| N | 2| 0|Код адміністративного | | | | | |поділу | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 11| C | 10| 0|Код податкової | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 12| C | 200| 0|Найменування податкової | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 13| С | 200| 0|Адреса податкової | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 14| C | 60| 0|Номер державної реєстрації | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 15| C | 100| 0|Організація державної | | | | | |реєстрації | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 16| D | | 0|Дата державної реєстрації | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 17| C | 60| 0|Директор | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 18| C | 15| 0|Телефон директора | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 19| C | 15| 0|Факс | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 20| C | 90| 0|Паспорт виданий | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 21| C | 10| 0|Паспорт серія | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 22| C | 10| 0|Паспорт номер | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 23| D | | 0|Дата видачі паспорта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 24| C | 60| 0|Бухгалтер | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 25| C | 15| 0|Телефон бухгалтера | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 26| C | 15| 0|Факс | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 27| C | 90| 0|Паспорт виданий | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 28| C | 10| 0|Паспорт серія | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 29| C | 10| 0|Паспорт номер | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 30| D | | 0|Дата видачі паспорта | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 31| C | 10| 0|Код ЄДРПОУ головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 32| C | 12| 0|Код платника податків | | | | | |головного підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 33| C | 200| 0|Найменування головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 34| C | 200| 0|Адреса головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 35| C | 200| 0|Фактична адреса головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 36| N | 2| 0|Тип головного підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 37| N | 1| 0|Інвестиції головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 38| N | 2| 0|Код власності головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 39| N | 2| 0|Міністерство | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 40| N | 2| 0|Код адміністративного поді-| | | | | |лу головного підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 41| C | 10| 0|Код податкової головного | | | | | |підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 42| C | 200| 0|Найменування податкової | | | | | |головного підприємства | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 43| C | 200| 0|Адреса податкової головного| | | | | |підприємства | | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0002 Версія 1.00 "Рахунки" | ----------------------------------------------------------------| 1| С | 1| 0|Тип рахунку $ - валютний, |NOT NULL | | | | |& - мультирахунок, | | | | | |іначе грн (Г) | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 2| N | 6| 0|МФО банку |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 3| C | 200| 0|Найменування банку | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 4| C | 200| 0|Адреса банку | | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 5| C | 35| 0|Рахунок |NOT NULL | ---+---+----+------+---------------------------+----------------| 6| D | | 0|Дата початку |NOT NULL, | | | | | |default SYSDATE | -----------------------------------------------------------------
Загальний опис формату передачі даних

від декларанта в митний орган.
Версія 1.
Файл повідомлення
Файл повідомлення є zip-архівом та має розширення imfx. Ім'я
файлу може бути будь-яким, з урахуванням обмежень, які
накладаються на імена файлів в операційній системі Winsows
(95-Vista). Файл повідомлення містить один файл змісту
повідомлення з іменем doclist.xml та довільну кількість файлів
документів, імена яких не регламентуються. Файл повідомлення
створений без використання паролю та не може містити каталогів
(директорій).
Файл змісту повідомлення
Файл змісту повідомлення doclist.xml містить загальні
відомості про повідомлення та відомості про кожен з документів,
які знаходяться в повідомленні. Файл змісту повідомлення є
xml-файлом в кодуванні Windows-1251 та містить наступні теги:
--------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+-------------| DocList | Зміст повідомлення | | -----------------+-----------------------------------------+-------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардиналь- | Примітка | | | | |ність | | | | | |- ? = (0,1); | | | | | |- 1 = 1; | | | | | |- * = (0Е); | | | | | |- + = (1Е). | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 1 |version |Номер версії |short |1 |атрибут, | | |формату файлу| | |значення 1 | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 2 |SenderCode |Код |decimal(10) |1 | | | |ЄДРПОУ/ДРФО | | | | | |відправника | | | | | |повідомлення | | | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 3 |SenderName |Назва |varchar(200) |1 | | | |відправника | | | | | |повідомлення | | | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 4 |CreationDate |Момент |datetime |1 |** формат | | |створення | | |серіалізації | | |повідомлення | | |тегів типу | | | | | |datetime | | | | | |наступний: | | | | | |yyyymmddThh- | | | | | |miss | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 5 |Document |Опис |Document |+ | | | |документа | | | | -----------------+-----------------------------------------+-------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+-------------| Document | Опис документа | | -----------------+-----------------------------------------+-------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардиналь- | Примітка | | | | |ність | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 1 |DocCode |Код |short |1 |згідно | | | | | |класифікатора| | | | | |електронних | | | | | |документів | | | | | |програми | | | | | |"Інспектор- | | | | | |2006" | | | | | |dc_doctypes | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 2 |DocNumber |Номер |varchar(50) |1 | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 3 |Modification-|Момент |datetime |1 | | |Date |останньої | | | | | |модифікації | | | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 4 |FileName |Назва файлу |varchar(128) |1 | | | |документа | | | | ---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| 5 |CRC |Контрольна |int |? | | | |сума файлу | | | | | |повідомлення | | | | --------------------------------------------------------------------------
Приклад файлу змісту повідомлення:
204406 Скорочена назва 20071006T120344 40 Склад 20071006T120344 doc1.xml 1629279248
Файли документів
Файли документів є xml-файлами в кодуванні Windows-1251 або
Unicode (якщо це обумовлено спеціально). Структура документа
визначається окремо для кожного з підтримуваних типів документів.
Документ 35 - Квитанція М-16, версія 1
---------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_main | Квитанція М-16 | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть* | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |cc_edrpou |Код ЄДРПОУ |numeric(10) |1 | | | |експрес- | | | | | |перевізника | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |cc_out_cnt |Країна |varchar(2) |1 |Класифікатор | | |відправлення | | |країн | | | | | |(літерний код)| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |cc_d_place |Місце |varchar(150) |1 | | | |декларування | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 4 |cc_d_name |П.І.Б. |varchar(25) |1 | | | |декларанта | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 5 |cc_d_sp |Серія |varchar(10) |1 | | | |паспорта | | | | | |декларанта | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 6 |cc_d_np |Номер |numeric(15) |1 | | | |паспорта | | | | | |декларанта | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 7 |cc_d_dp |Дата видачі |datetime |1 | | | |паспорта | | | | | |декларанта | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 8 |cc_d_op |Ким виданий |varchar(50) |1 | | | |паспорт | | | | | |декларанта | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 9 |cc_29_01 |Код |varchar(9) |1 |Класифікатор | | |митниці/ | | |митних установ| | |підрозділу | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 10 |cc_type |Тип М-16 |smallint |1 |7 - М16 | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 11 |cc_gz |Грошова |bit |1 | | | |застава | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 12 |cc_01_01 |Напрямок руху|byte |1 |1 - В'їзд | | | | | |2 - Виїзд | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 13 |cc_05_01 |Кількість |smallint |1 |Максимум - 999| | |товарів | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 14 |cc_f |Назва |varchar(200) |1 | | | |експрес- | | | | | |перевізника | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 15 |cc_af |Адреса |varchar(100) |? | | | |експрес- | | | | | |перевізника | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 16 |cc_09_cnt |Громадянство |varchar(2) |? |Класифікатор | | |одержувача | | |країн | | | | | |(літерний код)| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 17 |cc_09_02_1 |Прізвище |varchar(25) |1 | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 18 |cc_09_02_2 |Ім'я |varchar(20) |? | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 19 |cc_09_02_3 |По батькові |varchar(20) |? | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 20 |cc_09_cod |Код ЕДРПОУ |varchar(10) |? | | | |або ДРФО | | | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 21 |cc_09_03_3 |Адреса |varchar(100) |? | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 22 |cc_sp |Серія |varchar(10) |? | | | |паспорта | | | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 23 |cc_np |Номер |varchar(15) |? | | | |паспорта | | | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 24 |cc_dp |Дата видачі |datetime |? | | | |паспорта | | | | | |одержувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 25 |cc_op |Ким видано |varchar(50) |? | | | |паспорт | | | | | |одержувачу | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 26 |cc_ov |Валюта |varchar(3) |1 |Класифікатор | | |загальної | | |валют | | |митної | | |(літерний код)| | |вартості всіх| | | | | |товарів | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 27 |cc_22_02 |Загальна |numeric(16,2)|1 | | | |митна | | | | | |вартість всіх| | | | | |товарів в | | | | | |валюті | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 28 |cc_22_03 |Загальна |numeric(16,2)|1 | | | |митна | | | | | |вартість всіх| | | | | |товарів в | | | | | |гривнях | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 29 |cc_psum |Загальна сума|numeric(16,2)|1 | | | |платежів в | | | | | |гривнях | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 30 |md1_doc |Документ, |md1_doc |* | | | |прикладений | | | | | |до документу | | | | | |обліку | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 31 |md1_pay |Загальні та |md1_pay |+ | | | |сумарні | | | | | |платежі по | | | | | |М-16 | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 32 |md1_goods |Товари |md1_goods |+ | | ------------------+----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_doc | Спільні документи М-16 | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |cl_type |Тип документа|varchar(4) |1 |Класифікатор | | | | | |типів | | | | | |документів | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |cl_n |Номер |varchar(50) |1 | | | |документа | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |cl_date |Дата |datetime |1 | | | |документа | | | | ------------------+----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_pay | Загальні та сумарні платежі М-16 | В разі, коли | | | заносяться | | | сумарні | | | платежі | | | різних | | | товарів, | | | поля cb_base,| | | cb_bastype, | | | cb_rate та | | | cb_rattype не| | |заповнюються. | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |cb_code |Код платежу |varchar(4) |1 |Класифікатор | | | | | |видів платежів| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |cb_base |Основа |numeric(16,3)|? | | | |нарахування | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |cb_bastype |Розмірність |varchar(30) |? |літерний код | | |основи | | |валюти або | | |нарахування | | |скорочена | | | | | |назва одиниці | | | | | |виміру | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 4 |cb_rate |Ставка |numeric(16,3)|? | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 5 |cb_rattype |Розмірність |varchar(3) |? |%,USD,EUR,UAH | | |ставки | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 6 |cb_sum |Сума |numeric(16,2)|1 | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 7 |cb_cur |Валюта суми |varchar(3) |1 |Класифікатор | | | | | |валют | | | | | |(літерний код)| ------------------+----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_goods | Товари | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |cd_32_01 |Порядковий |smallint |1 |максимум - 999| | |номер товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |cd_33_01 |Код УКТЗЕД |varchar(14) |1 | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |cd_31_01 |Опис товару |varchar(200) |1 | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 4 |cd_ono |Ознака |bit |1 | | | |одиничного | | | | | |неподільного | | | | | |предмету | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 5 |cd_co |Країна |varchar(2) |? |Класифікатор | | |походження | | |країн | | |товару | | |(літерний код)| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 6 |cd_pl_count |Кількість |numeric(6) |1 | | | |місць | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 7 |cd_38_01 |Вага товару в|numeric(16,3)|? | | | |кілограмах | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 8 |cd_41_01 |Код |int |? |Класифікатор | | |додаткової | | |одиниць виміру| | |одиниці | | | | | |виміру | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 9 |cd_41_02 |Кількість в |numeric(16,3)|? | | | |додаткових | | | | | |одиницях | | | | | |виміру | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 10 |cd_41_2n |Назва одиниці|varchar(15) |? | | | |виміру | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 11 |cd_45_02 |Кількість в |numeric(16,3)|? | | | |одиницях | | | | | |виміру | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 12 |cd_42_01 |Фактурна |numeric(16,2)|1 | | | |вартість | | | | | |товару в | | | | | |валюті | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 13 |cd_42_1v |Валюта |varchar(3) |1 |Класифікатор | | |фактурної | | |валют | | |вартості | | |(літерний код)| | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 14 |cd_45_min |Мінімальна |numeric(16,2)|? | | | |митна | | | | | |вартість | | | | | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 15 |cd_45_mc |Валюта |varchar(3) |? |Класифікатор | | |мінімальної | | |валют | | |вартості | | |(літерний код)| | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 16 |cd_45_01 |Митна |numeric(16,2)|1 | | | |вартість | | | | | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 17 |cd_45_1v |Валюта митної|varchar(3) |1 |Класифікатор | | |вартості | | |валют | | |товару | | |(літерний код)| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 18 |cd_vit |Витрати |numeric(16,2)|? | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 19 |cd_vit_v |Валюта витрат|varchar(3) |? |Класифікатор | | | | | |валют | | | | | |(літерний код)| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 20 |md1_goods_doc |Документи по |md1_goods_doc|* | | | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 21 |md1_goods_pay |Платежі по |md1_goods_pay|+ | | | |товару | | | | ------------------+----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_goods_doc | Документи по товару | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |td_type |Тип документа|varchar(4) |1 |Класифікатор | | | | | |документів | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |td_n |Номер |varchar(50) |1 | | | |документа | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |td_date |Дата |datetime |1 | | | |документа | | | | ------------------+----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| md1_goods_pay | Платежі по товару | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 1 |cp_code |Код платежу |varchar(4) |1 |Класифікатор | | | | | |видів платежів| ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 2 |cp_base |Основа |numeric(16,3)|? | | | |нарахування | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 3 |cp_bastype |Розмірність |varchar(30) |? |літерний код | | |основи | | |валюти або | | |нарахування | | |скорочена | | | | | |назва одиниці | | | | | |виміру | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 4 |cp_rate |Ставка |numeric(16,3)|? | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 5 |cp_rattype |Розмірність |varchar(3) |? |%,USD,EUR,UAH | | |ставки | | | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 6 |cp_sum |Сума |numeric(16,2)|1 | | ---+--------------+-------------+-------------+------------+--------------| 7 |cp_cur |Валюта суми |varchar(3) |1 |Класифікатор | | | | | |валют | | | | | |(літерний код)| ---------------------------------------------------------------------------
Документ 40 - склад, версія 1
---------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------------+----------------------------------------+--------------| st_stock | Склад | | ------------------+----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардиналь- | Примітка | | | | |ність | | | | | |? = (0,1); | | | | | |1 = 1; | | | | | |* = (0Е); | | | | | |+ = (1Е). | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 1 |guid |Унікальний |guid |1 | | | |ідентифікатор | | | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 2 |stock_type |Тип |byte |1 |1 - СТЗ | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 3 |stock_name |Назва |varchar(200)|1 | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 4 |stock_adr |Адреса |varchar(200)|? | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 5 |stock_own_type|Тип власника |bit |1 |0 - митниця | | | | | |1 - інші | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 6 |stock_own_code|Код |decimal(10) |? | | | |ЄДРПОУ/ДРФО | | | | | |власника | | | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 7 |stock_lic_num |Номер |varchar(50) |? |формат для | | |дозвільного | | |СТЗ: | | |документа | | |XXXXX/YYY/Z, | | | | | |де XXXXX - | | | | | |код митниці, | | | | | |YYY - номер, | | | | | |Z - літера | | | | | |українського | | | | | |алфавіту З | | | | | |або В. | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 8 |stock_lic_date|Дата |datetime |? | | | |дозвільного | | | | | |документа | | | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 9 |stock_comment |Примітка |varchar(200)|? | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 10 |stock_date_beg|Дата початку |datetime |? | | | |дії | | | | ---+--------------+--------------+------------+------------+--------------| 11 |stock_date_end|Дата |datetime |? | | | |закінчення дії| | | | ---------------------------------------------------------------------------
Документ 41 - документ обліку, версія 1
----------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------------+-----------------------------------------+--------------| st_doc | Документ обліку | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 1 |doc_oper |Тип |byte |1 |1 - прихід | | | | | |2 - розхід | | | | | |3 - переоцінка| | | | | |4 - ревізія | | | | | |5 - не вико- | | | | | |ристовується | | | | | |6 - дооприбут-| | | | | |кування | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 2 |doc_code |Код |varchar(4) |1 |класифікатор | | | | | |типів | | | | | |документів | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 3 |doc_num |Номер |varchar(50) |1 |формат для | | | | | |ВМД: | | | | | |XXXXXXXXX/ | | | | | |YYYY/ZZZZZZ, | | | | | |де XXXXXXXXX -| | | | | |код митного | | | | | |підрозділу, | | | | | |YYYY - рік, | | | | | |ZZZZZZ - номер| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 4 |doc_date |Дата |datetime |1 |без часу | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 5 |doc_gk_type |Тип операції |int |? |для розходу з | | | | | |СТЗ: | | | | | |1 - оформлення| | | | | |в режим | | | | | |2 - перемі- | | | | | |щення на | | | | | |інший СТЗ | | | | | |3 - повернення| | | | | |за кордон | | | | | |4 - передача | | | | | |на склад | | | | | |митниці | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 6 |doc_comment |Примітка |text |? | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 7 |doc_stock |Склад |guid |1 |згідно | | | | | |документу 40, | | | | | |тег guid | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 8 |doc_contr_type|Тип |bit |1 |0 - особа | | |контрагента | | |1 - інший | | | | | |склад | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 9 |doc_contr_cnt |Країна |varchar(2) |1 |абревіатура, | | |контрагента | | |довідник країн| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 10 |doc_contr_code|Код |decimal(10) |? | | | |контрагента | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 11 |doc_contr_name|Назва |varchar(200) |1 | | | |контрагента | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 12 |doc_contr_adr |Адреса |varchar(200) |? | | | |контрагента | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 13 |doc_cur |Код валюти |varchar(3) |1 |абревіатура, | | | | | |довідник країн| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 14 |doc_cur_rate |Курс валюти |decimal(16,8)|1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 15 |doc_person |ПІБ посадової |varchar(50) |? | | | |особи складу | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 16 |st_doc_doc |Документ, |st_doc_doc |* | | | |прикладений до| | | | | |документу | | | | | |обліку | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 17 |st_goods |Товар |st_goods |+ | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+-----------------------------------------+--------------| st_doc_doc | Документ, прикладений до документу | | | обліку | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 1 |dd_code |Код |varchar(4) |1 |класифікатор | | | | | |типів | | | | | |документів | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 2 |dd_num |Номер |varchar(28) |1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 3 |dd_date_beg |Дата |datetime |1 |без часу | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 4 |dd_date_end |Термін |datetime |? |без часу | | |чинності | | | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+-----------------------------------------+--------------| st_goods | Товар | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 1 |g_guid |Унікальний |guid |1 |однаковий для | | |ідентифікатор | | |приходу, | | |товару | | |розходу та | | | | | |всіх інших | | | | | |операцій над | | | | | |одним і тим же| | | | | |товаром | | | | | |приходу | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 2 |g_oper_type |Тип операції |byte |1 |0 - склад без | | |над товаром | | |переробки | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 3 |g_art |Артикул |varchar(50) |? |артикул або | | | | | |будь-який | | | | | |інший | | | | | |ідентифікатор | | | | | |згідно власної| | | | | |номенклатури | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 4 |g_hs_code |Код за УКТЗЕД |varchar(14) |1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 5 |g_name |Назва |varchar(200) |1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 6 |g_unit |Одиниця виміру|int |? |згідно | | | | | |класифікатора | | | | | |dc_nunit | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 7 |g_gunit |Одиниця виміру|int |? |альтернативно | | | | | |- згідно | | | | | |діючого | | | | | |класифікатора | | | | | |одиниць | | | | | |виміру. Один з| | | | | |тегів g_unit | | | | | |або g_gunit | | | | | |повинен бути | | | | | |присутній | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 8 |g_quant |Кількість |decimal(18,4)|1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 9 |g_price |Ціна в валюті |decimal(18,6)|1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 10 |g_sum |Сума в валюті |decimal(16,4)|1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 11 |g_sum_u |Сума в гривнях|decimal(16,4)|1 | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 12 |g_places |Кількість |decimal(10) |? |обов'язкове | | |місць | | |для приходу та| | | | | |розходу на СТЗ| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 13 |g_weight |Вага нетто, кг|decimal(18,3)|? |обов'язкове | | | | | |для приходу та| | | | | |розходу на СТЗ| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 14 |g_term |Термін |datetime |? |без часу, | | |зберігання | | |обов'язкове | | | | | |для приходу на| | | | | |СТЗ | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 15 |g_comment |Примітка |text |? | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 16 |g_orig |Країна |varchar(2) |? |абревіатура, | | |походження | | |довідник країн| ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 17 |st_aterm |Продовження |st_aterm |* | | | |термінів | | | | | |зберігання | | | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+-----------------------------------------+--------------| st_aterm | Продовження термінів зберігання товару | | ------------------+-----------------------------------------+--------------| N | Тег | Опис | Тип |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 1 |gt_term |Продовжений |datetime |1 |без часу | | |термін | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 2 |gt_doc_num |Номер рішення |varchar(50) |1 | | | |(дозволу) про | | | | | |продовження | | | | | |терміну | | | | | |зберігання | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 3 |gt_doc_date |дата рішення |datetime |1 |без часу | | |(дозволу) про | | | | | |продовження | | | | | |терміну | | | | | |зберігання | | | | ---+--------------+--------------+-------------+------------+--------------| 4 |gt_comment |Примітка |varchar(200) |? | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Документ 42 - Заява на оформлення предметів у МЕВ

без застосування ВМД, версія 1
----------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------------+--------------------------------------+-----------| dse | Заява на оформлення предметів у МЕВ | | ------------------+--------------------------------------+-----------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина- | Примітка | | | | |льність | | | | | |? = (0,1);| | | | | |1 = 1; | | | | | |* = (0Е); | | | | | |+ = (1Е). | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 1. |ds_type |Напрямок |byte |1 |0 - імпорт,| | |переміщення | | |1 - експорт| ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 2. |ds_cl_code |код за ЄДРПОУ|numeric |? | | | |юридичної |(10,0) | | | | |особи | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 3. |ds_importer |Назва |varchar(300) |1 | | | |отримувача | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 4. |ds_exporter |Назва |varchar(300) |1 | | | |відправника | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 5. |ds_docs1 |N домашнього |varchar(100) |1 | | | |транспортного| | | | | |документу | | | | | |(ДТД) | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 6. |ds_docs1_date |Дата ДТД |DateTime |1 | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 7. |ds_docs2 |N інвойсу/ |varchar(100) |? | | | |рахунок- | | | | | |фактури | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 8. |ds_docs2_date |Дата |DateTime |? | | | |інвойсу/ | | | | | |рахунок- | | | | | |фактури | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 9. |ds_goods |Найменування |text |1 | | | |товару | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 10.|ds_goods_code |Код товару |varchar(10) |? | | | |згідно з | | | | | |УКТЗЕД | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 11.|ds_places |Кількість |decimal(8,0) |1 | | | |місць | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 12.|ds_weight |Загальна вага|decimal(18,3)|1 | | | |(кг) | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 13.|ds_cust_cost |Митна |decimal(16,2)|1 | | | |вартість | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 14.|ds_target |Мета |varchar(2000)|? | | | |(підстава) | | | | | |ввезення | | | | | |(вивезення) | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 15.|ds_prys_code |Умови |varchar(3) |? | | | |поставки | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 16.|ds_deal_type |Характер |int |? | | | |угоди | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 17.|ds_cnt |Країна |varchar(2) |1 | | | |відправлення | | | | | |(призначення)| | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 18.|ds_permissions|Дозволи |varchar(2000)|? | | | |вповноважених| | | | | |державних | | | | | |органів | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 19.|ds_chief_info |Керівник |varchar(100) |? | | | |підприємства | | | | ---+--------------+-------------+-------------+----------+-----------| 20.|ds_buh_info |Головний |varchar(100) |? | | | |бухгалтер | | | | ----------------------------------------------------------------------
Документ 46 - облік міжнародних експресвідправлень (МЕВ),

версія 1
------------------------------------------------------------------------------ Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+----------------| mev_register | Реєстр надходження МЕВ | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | |сть | | | | | |? = (0,1); | | | | | |1 = 1; | | | | | |* = (0Е); | | | | | |+ = (1Е). | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 1 |reg_ss |Реєстраційний |Varchar(50) |1 | | | |код ЦСС/РСС | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 2 |reg_type |Тип реєстру |Tinyint |1 |1 - Звичайний; | | | |(Byte) | |2 - Попередній; | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 3 |reg_date |Дата реєстру |DateTime |1 | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 4 |reg_numb |N реєстру |Varchar(50) |1 | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 5 |reg_decl |ПІБ декларанта|Varchar(100) |1 | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 6 |reg_comment |Примітка |Varchar(200) |? | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 7 |mev_main |Надходження |mev_main |+ | | | |МЕВ | | | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+----------------| mev_main | Надходження МЕВ | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 1 |mn_direct |Напрям |Tinyint |1 |1 - імпорт; | | |переміщення |(Byte) | |2 - експорт, | | | | | |3 - транзит; | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 2 |mn_type |Тип МЕВ |Tinyint |1 |1 - недокумен- | | | |(Byte) | |тальний; | | | | | |2 - документа- | | | | | |льний; | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 3 |mn_dtd_numb |N ДТД |Varchar(50) |1 |N домашнього | | | | | |трансп. | | | | | |документа | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 4 |mn_cnt |Країна |Varchar(2) |1 |в залежності від| | |відправлення | | |напряму | | |або | | |переміщення | | |призначення | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 5 |mn_count |Кількість |Decimal(6,0) |1 | | | |місць | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 6 |mn_weight |Загальна вага |Decimal(20,8)|1 |Кг | | | | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 7 |mn_cost |Загальна |Decimal(16,2)|1 | | | |вартість в | | | | | |валюті | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 8 |mn_currency |Код валюти |Varchar(3) |1 |Згідно довідника| | | | | |валют | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 9 |mn_descr |Опис вмісту |Text |1 | | | |МЕВ | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 10 |mn_keeper |Прізвище |Varchar(100) |? |ПІБ приймача МЕВ| | |працівника | | |на зберігання в | | |ЦСС/РСС | | |ЦСС/РСС | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 11 |mn_st_dep |Станція |Varchar(10) |? | | | |відправлення | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 12 |mn_st_pur |Станція |Varchar(10) |? | | | |призначення | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 13 |mn_etd_code |Код ЄТД |Varchar(4) |1 |Код єдиного | | | | | |транспортного | | | | | |документа | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 14 |mn_etd_date |Дата ЄТД |DateTime |1 |Дата єдиного | | | | | |транспортного | | | | | |документа | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 15 |mn_etd_numb |N ЄТД |Varchar(28) |1 |N єдиного | | | | | |транспортного | | | | | |документа | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 16 |mn_input |Дата |DateTime |1 | | | |надходження на| | | | | |ЦСС/РСС | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 17 |mn_place |Дата |DateTime |? | | | |розміщення на | | | | | |ЦСС/РСС | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 18 |mn_begin |Дата початку |DateTime |? | |mev_ |Відп-| | |зберігання МЕВ| | | |client|рав- | | | | | | | |ники | | | | | | | |та | | | | | | | |одер-| | | | | | | |жува-| | | | | | | |чі | | | | | | | |МЕВ | ---+-------------+--------------+-------------+------------+---+------+-----| 19 |mn_end |Дата |DateTime |? | | ? | ? | | |закінчення | | | | | | | |зберігання МЕВ| | | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+---+------+-----| 20 |mn_comment |Примітка |Varchar(200) |? | |mev_ |До- | | | | | | |docs |дат- | | | | | | | |кові | | | | | | | |доку-| | | | | | | |менти| | | | | | | |до | | | | | | | |МЕВ | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 21 |mev_client |Відправники та|mev_client |+ |два клієнти: | | |одержувачі МЕВ| | |відправник та | | | | | |одержувач | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 22 |mev_docs |Додаткові |mev_docs |* | | | |документи до | | | | | |МЕВ | | | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+----------------| mev_client | Відправники та одержувачі МЕВ |1 МЕВ-2 клієнта | -----------------+-----------------------------------------+----------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 1 |cli_type |Тип кліента |Tinyint |1 |1 - Відправник; | | | |(Byte) | |2 - Одержувач. | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 2 |cli_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 3 |cli_name |Назва |Varchar(200) |1 | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 4 |cli_addr |Адреса |Varchar(200) |? | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 5 |cli_zip |Індекс |Varchar(10) |? | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 6 |cli_phone |Телефон |Varchar(20) |? | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------+-----------------------------------------+----------------| mev_docs | Додаткові документи до МЕВ | | -----------------+-----------------------------------------+----------------| N | Тег | Опис |Тип/Розмір |Кардинальні-| Примітка | | | | | сть | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 1 |dc_code |Код документу |Varchar(4) |1 |класифікатор | | | | | |типів документів| ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 2 |dc_name |Номер |Varchar(50) |1 | | | |документу | | | | ---+-------------+--------------+-------------+------------+----------------| 3 |dc_date |Дата документу|DateTime |1 |без часу | -----------------------------------------------------------------------------
Документ 47 - випуск МЕВ, версія 1
----------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ----------------+------------------------------------------+---------------| mer_register | Реєстр випуску МЕВ | | ----------------+------------------------------------------+---------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка | | | | |ть: | | | | | |? = (0,1); | | | | | |1 = 1; | | | | | |* = (0Е); | | | | | |+ = (1Е). | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 1 |reg_ss |Реєстраційний |Varchar(50) |1 | | | |код ЦСС/РСС | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 2 |reg_type |Тип реєстра |Tinyint |1 |1 - до 100Є; | | | |(Byte) | |2 - Докумен- | | | | | |тального | | | | | |характеру; | | | | | |3 - Повернення;| | | | | |4 - Помилкові. | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 3 |reg_date |Дата реєстра |DateTime |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 4 |reg_numb |N реєстра |Varchar(50) |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 5 |reg_decl |ПІБ декларанта|Varchar(100) |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 6 |reg_comment |Примітка |Varchar(200) |? | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 7 |mer_main |Випуск МЕВ |mer_main |+ | | ----------------+------------------------------------------+---------------| Тег | Опис | Примітка | ----------------+------------------------------------------+---------------| mer_main | Випуск МЕВ | | ----------------+------------------------------------------+---------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка | | | | | ть | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 1 |mn_dtd_numb |N ДТД |Varchar(50) |1 |N домашнього | | | | | |транспортного | | | | | |документа | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 2 |mn_date |Дата випуску |DateTime |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 3 |mn_full |Ознака повного|Bit (Bool) |1 |0 - частково; | | |списання | | |1 - повністю. | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 4 |mn_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | | | |відправлення | | | | | |або | | | | | |призначення | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 5 |mn_count |Кількість |Decimal(6,0) |1 | | | |місць | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 6 |mn_weight |Загальна вага |Decimal(20,8)|1 |Кг | | | | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 7 |mn_cost |Загальна |Decimal(16,2)|1 | | | |вартість в | | | | | |валюті | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 8 |mn_currency |Код валюти |Varchar(3) |1 |Згідно | | | | | |довідника валют| ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 9 |mn_descr |Опис вмісту |Text |1 | | | |МЕВ | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 10 |mn_comment |Примітка |Varchar(200) |? | | | | | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 11 |mer_client |Відправники та|mer_client |+ |два клієнти: | | |одержувачі МЕВ| | |відправник та | | | | | |одержувач | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 12 |mer_docs |Додаткові |mer_docs |* | | | |документи до | | | | | |МЕВ | | | | ----------------+------------------------------------------+---------------| Тег | Опис | Примітка | ----------------+------------------------------------------+---------------| mer_client | Відправники та одержувачі МЕВ |1 МЕВ-2 клієнти| ----------------+------------------------------------------+---------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка | | | | | ть | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 1 |cli_type |Тип кліента |Tinyint |1 |1 - Відправник | | | |(Byte) | |2 - Одержувач | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 2 |cli_cnt |Країна |Varchar(2) |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 3 |cli_name |Назва |Varchar(200) |1 | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 4 |cli_addr |Адреса |Varchar(200) |? | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 5 |cli_zip |Індекс |Varchar(10) |? | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 6 |cli_phone |Телефон |Varchar(20) |? | | ----------------+------------------------------------------+---------------| Тег | Опис | Примітка | ----------------+------------------------------------------+---------------| mer_docs | Додаткові документи до МЕВ | | ----------------+------------------------------------------+---------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальніс-| Примітка | | | | | ть | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 1 |dc_code |Код документу |Varchar(4) |1 |класифікатор | | | | | |типів | | | | | |документів | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 2 |dc_name |Номер |Varchar(50) |1 | | | |документу | | | | ---+------------+--------------+-------------+-------------+---------------| 3 |dc_date |Дата документу|DateTime |1 |без часу | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

ОПИС

DTD для XML-документа електронної копії

декларації митної вартості

Файл з електронною копією ДМВ у форматі XML повинен
відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C
"Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен
передаватися в кодировці "Windows-1251".

CSDCCClient)> Address?)>

CSDCCClient, CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm, CSDCCDocDeal, CSDCCDecision?, CSDCCPart*, CSDCCExpens?, CSDCCPages, CSDCCFill)>

CSDCCPartNote?)> PartNum (7|8|9)> CheckValue (0|1) "0"> CSDCCExpensItem+)> ExpPart CDATA #REQUIRED ExpDiv (0|1) "0">

CSCCDGoodsCode, CSCCDGoodsWeight?, CSDCCToPlace?, CSDCCGoodsExpens+)> CSDCCGoodsExpensNote)> CSDCCClient, CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm CSDCCDecision?, CSDCC2Motivation, CSDCC2Source, CSDCCPages, CSDCCFill)> CSCCDGoodsCode, CSCCDGoodsWeight?, CSDCCToPlace?, CSDCC2GoodsExpens+)> CSDCCGoodsQuantity?, CSDCC2GoodsExpensNote)>
CSDCCUnitOfMeasure?, CSDCCCostUA, CSDCCCostCurr?> CSDCCClient, CSDCCCustoms?, CSDCCDelivery, CSDCCDocComm, CSDCCDocDeal, CSDCCDecision?, CSDCCPart*, CSDCCExpens?, CSDCCPages, CSDCCFill)>

Додаток 9

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

ОПИС

DTD для XML-документа електронної копії листа узгодження

Файл з електронною копією листа узгодження (ЛУ) у форматі XML
повинен відповідати стандарту XML-документа згідно з вимогами W3C
"Extesible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен
передаватися в кодировці "Windows-1251".
Address?)>

CSLAClient, CSLACustoms, CSLAProc, CSLADeal, CSLACostAll, CSLAType, CSLADatePeriodBegin?, CSLADatePeriodEnd)> артии

2 - в объемах одного контракта

3 - за период -->

CSLAGoodsCost, CSLAGoodsQuantity)>
CSLADocDateEnd?)>

Додаток 10

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган

ОПИС

DTD для XML-документа повідомлення

про транзитне перевезення (ПТП)

Файл з електронною копією повідомлення про транзитне
перевезення (ПТП) у форматі XML повинен відповідати стандарту
XML-документа згідно з вимогами W3C "Extesible Markup Language
(XML) 1.0 (Second Edition)" та повинен передаватися в кодировці
"Windows-1251". Name, Address?)>

CSGoodsNetto?, CSGoodsQty?)> CSCostAll?, CSGoodsQuantity?, CSDoc+)> CSCustomsDocNum, CSDate?)> CSDate)>

CSMTTTarget, CSMTTTargetAdd, CSCostAll, CSGoodsQuantity, CSClient+, CSCountryIn, CSCountryOut, CSTransType, CSVehicles, CSProtection?, CSDriverFIO?, CSDriverPass?, CSDriverWork?, CSDriverADR?)>

CSGoodsPack?, CSProtection?, CSGoodsNote?)>

Додаток 11

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні суб'єкт - митний

орган
Функція розрахунку 32-розрядної

контрольної суми (мова С)
/********** * * Copyright, applying to UpdateCRC() and crc_32_tab[]: * * COPYRIGHT (C) 1986 Gary S. Brown. * **********/ /********** * * First, the polynomial itself and its table of feedback
terms. The * polynomial is * X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2
+X^1+X^0 * * Note that we take it "backwards" and put the highest-order
term in * the lowest-order bit. The X^32 term is "implied"; the LSB
is the * X^31 term, etc. The X^0 term (usually shown as "+1")
results in * the MSB being 1. * * Note that the usual hardware shift register implementation,
which * is what we're using (we're merely optimizing it by doing
eight-bit * chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term.
In our * implementation, that means shifting towards the right. Why
do we * do it this way? Because the calculated CRC must be
transmitted in * order from highest-order term to lowest-order term. UARTs
transmit * characters in order from LSB to MSB. By storing the CRC
this way, * we hand it to the UART in the order low-byte to igh-byte; the UART

* sends each low-bit to hight-bit; and the result is
transmission bit * by bit from highest- to lowest-order term without requiring
any bit * shuffling on our part. Reception works similarly. * * The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries.
Notes: * * The table can be generated at runtime if desired; code to
do so * is shown later. It might not be obvious, but the feedback * terms simply represent the results of eight shift/xor
opera- * tions for all combinations of data and CRC register values. * * The values must be right-shifted by eight bits by the
"updcrc" * logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes). On
some * hardware you could probably optimize the shift in assembler
by * using byte-swap instructions. * polynomial $edb88320 * **********/ unsigned long crc_32_tab[] = { 0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL,
0x076dc419L, 0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L,
0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL,
0xe7b82d07L, 0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L,
0x84be41deL, 0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L,
0x136c9856L, 0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL,
0x63066cd9L, 0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL,
0xd56041e4L, 0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL,
0xa50ab56bL, 0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L,
0x32d86ce3L, 0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL,
0x51de003aL, 0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L,
0xcfba9599L, 0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L,
0xb10be924L, 0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL,
0x76dc4190L, 0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L,
0x06b6b51fL, 0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L,
0x9609a88eL, 0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L,
0xe6635c01L, 0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL,
0x6c0695edL, 0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L,
0x12b7e950L, 0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L,
0x8cd37cf3L, 0xfbd44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L,
0xd4bb30e2L, 0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL,
0x4369e96aL, 0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L,
0x33031de5L, 0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL,
0xbe0b1010L, 0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L,
0xce61e49fL, 0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L,
0x59b33d17L, 0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L,
0x9abfb3b6L, 0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL,
0x04db2615L, 0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL,
0x7a6a5aa8L, 0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L,
0xf00f9344L, 0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL,
0x806567cbL, 0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L,
0x10da7a5aL, 0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L,
0x60b08ed5L, 0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L,
0xd1bb67f1L, 0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL,
0xaf0a1b4cL, 0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L,
0x316e8eefL, 0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L,
0x5268e236L, 0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL,
0xc5ba3bbeL, 0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L,
0xb5d0cf31L, 0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L,
0x756aa39cL, 0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L,
0x05005713L, 0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L,
0x92d28e9bL, 0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L,
0xf1d4e242L, 0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL,
0x6fb077e1L, 0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL,
0x11010b5cL, 0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L,
0xa00ae278L, 0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L,
0xd06016f7L, 0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL,
0x40df0b66L, 0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL,
0x30b5ffe9L, 0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L,
0xbad03605L, 0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL,
0xc4614ab8L, 0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L,
0x5a05df1bL, 0x2d02ef8dL }; /********** * * UpdateCRC32() * * * **********/
long UpdateCRC32(unsigned long crc32val, unsigned char *s,
int len) { register unsigned long crcval = crc32val; while (len--) crcval = crc_32_tab[((unsigned char) crcval ^ (*s++)) & 0xff]
^ (crcval >> 8); return(crcval); } /********** * * * End of File * * * **********/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.03.2009 N 220

СПЕЦИФІКАЦІЯ

форматів електронних повідомлень

автоматизованої системи митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного комплексу

"Інспектор-2006" на рівні

митний орган - Регіональна інформаційна митниця

1. Загальні положення
1.1. Для розвитку Єдиної автоматизованої інформаційної
системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби) є
необхідним оперативний обмін електронною інформацією між митними
органами. Обмін інформацією необхідний для оперативного проведення
митного оформлення, своєчасного збору й оброблення статистичної та
оперативної інформації, контролю експортно-імпортних операцій
суб'єктів господарювання, актуалізації нормативно-довідкової
інформації.
1.2. З метою уніфікації та стандартизації процесу обміну
електронною інформацією між митними органами використовується
Специфікація форматів електронних повідомлень автоматизованої
системи митного оформлення товарів та інших предметів
програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" на рівні
митний орган - Регіональна інформаційна митниця (далі -
специфікація), яка розробляється відповідним підрозділом
Регіональної інформаційної митниці.
1.3. Специфікація є базовою та дозволяє надалі нарощувати
типи інформації, що передається, і змінювати їх структуру з
обов'язковим подальшим затвердженням наказом Держмитслужби
України.
1.4. Все прикладне програмне забезпечення, що розробляється в
митній системі, повинно підтримувати процес обміну електронною
інформацією у форматі повідомлення за цією специфікацією.
2. Формати електронних повідомлень
2.1. Під форматом електронного повідомлення для обміну
інформацією між митними органами в ЄАІС Держмитслужби розуміється
певна формалізована структура файла електронного повідомлення, що
має вбудовані засоби контролю цілісності даних при переданні та
унікально характеризує відправника й одержувача електронного
повідомлення.
2.2. Узагальнену структуру електронного повідомлення для
передання інформації в ЄАІС Держмитслужби наведено в додатку 1.
2.3. Структура електронного повідомлення уніфікована й
складається із: заголовка повідомлення, у якому наводиться інформація про тип
і версію формату повідомлення, відправника й одержувача
повідомлення, містяться дані про кількість електронних копій
документів у повідомленні, контрольні дані цілісності пакета тощо; даних повідомлення, у яких містяться електронні документи; закінчення повідомлення, у якому містяться контрольні дані
про електронне повідомлення.
2.4. У даних повідомлення містяться документи - логічні
елементи інформації. Структурно документи поділяються на три частини: заголовок документа, у якому наводиться інформація про тип і
версію даних, контрольні дані цілісності документа й інші дані; основну частину документа, у якій містяться форми електронних
даних; закінчення документа, у якому містяться контрольні дані про
сегмент.
2.5. Форми електронних даних, наведені в основній частині
документа, містять опис і електронну інформацію певних структурних
елементів документа (наприклад, загальний опис вантажної митної
декларації або опис конкретного товару за контрактом). Структурно
форми електронних даних складаються з трьох частин: заголовка форми, у якому наводиться інформація про тип і
версію форми, контрольні дані цілісності форми й інші дані; основної частини форми, у якій містяться поля електронних
даних; закінчення форми, у якому містяться контрольні дані про форму
й ознаки закінчення форми.
2.6. Поля електронних даних є неподільною логічною одиницею
інформації і містять безпосередні дані. Кожне поле електронних
даних містить: номер поля - ідентифікаційний 4-значний номер поля для
інтерпретації даних; значення поля - символьний рядок змінної довжини (від 1 до
1024 символів), у якому містяться безпосередні дані поля (деякі
поля вимагають використання спеціальних шаблонів заповнення); закінчення поля - символ закінчення поля електронних даних.
2.7. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення
повідомлення наведено в додатку 2.
2.8. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення
електронного повідомлення наведено в додатку 3.
2.9. Структуру, опис форматів заголовка й закінчення форм
електронних даних електронного повідомлення наведено в додатку 4.
2.10. Формати електронних даних, що підтримуються версією
1.07, включаючи їх коди, електронні форми й поля заповнення даних,
наведено в додатку 5.
2.11. Поля електронних даних, що використовуються для
представлення інформації, містять 4-значний цифровий код поля у
форматі С4 (9999), безпосередньо дані у форматі С1...1024 й ознаку
закінчення поля у форматі В1 (символ 02).
2.12. Усі дані в електронному повідомленні, крім символів
закінчення структурних одиниць (документів, форм і полів),
наводяться в символьному вигляді (ASCII від 32 до 254).
2.13. Для опису полів інформації в додатках використовуються
такі позначення: С2 - символьне поле довжиною 2 символи; С1...1024 - символьне поле змінної довжини (до 1024
символів); У1 - поле довжиною 1 байт для подання двійкової інформації; N2 - поле для занесення цифрової інформації (символи 0-9, "."
і знак); 99 - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля цифровими символами (0 - 9); ХХ - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітно-цифровими символами; АА - шаблон заповнення поля, що вказує на обов'язковість
заповнення цього поля алфавітними символами (А - Я); ДД/ММ/РР - шаблон заповнення дати.
3. Контроль цілісності даних
3.1. Контроль цілісності даних вирішується в ЄАІС у процесі
формування, передання й оброблення повідомлень. Такий контроль
здійснюється шляхом звірення контрольних сум, переданих в
електронному повідомленні й розрахованих за переданими даними під
час приймання й оброблення повідомлення. Ці контрольні суми
рахуються по байтах, записаних або прочитаних у повідомленні,
кількість яких визначається елементом інформації повідомлення:
заголовком повідомлення або документом, формою електронних даних
або будь-якою іншою структурою, до якої входить контрольна сума.
3.2. У додатку 6 наведено функцію розрахунку 32-розрядної
контрольної суми (мова С), яка застосовується для контролю
цілісності даних в електронному повідомленні.
Перший заступник начальника О.О.Ніколайчук
Регіональної інформаційної митниці

Додаток 1

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА

електронного повідомлення для передачі

інформації в ЄАІС

------------------------------------------------------- | Заголовок | Дані повідомлення | Закінчення | | повідомлення | | повідомлення | ------------------------------------------------------- / \

/ \

/ \ --------------------------- -------------- | Документ 1 | Документ 2 |- - | Документ N | --------------------------- -------------- / \

/ \

/ \

/ \ ------------------------------- ---------------------- |Заголовок| Форма 1 | Форма 2 |- -| Форма N |Закінчення| |документа| | | | |документа | ------------------------------- ---------------------- / \

/ \

/ \

/ \ ------------------------------- ---------------------- |Заголовок| Поле 1 | Поле 2 |- -| Поле N |Закінчення| | форми | | | | | форми | ------------------------------- ---------------------- / \

/ \ ---------------------------------- | Номер поля | Дані | Закінчення | | | | поля | ----------------------------------

Додаток 2

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка й закінчення

електронного повідомлення

---------------------------------------------------------------------- Поле| Формат | Опис | Примітки | --------------------------------------------------------------------| Заголовок повідомлення | --------------------------------------------------------------------| С7 |ААААААА |Ідентифікаційний напис |CUSTMSG | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Версія |01 | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Ревізія |07 | ----+------------+------------------------------+-------------------| С5 |99999 |Відправник |Код митного органу | ----+------------+------------------------------+-------------------| С5 |99999 |Отримувач |Код митного органу | ----+------------+------------------------------+-------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата формування повідомлення | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С5 |ГГ:МН |Час формування повідомлення | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С15 | |Резерв | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С6 |АААААА |Початок опису документа |CMMAIN | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Версія |01 | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Ревізія |00 | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Кількість документів | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С4 |9999 |Код документа |Довідник документів| ----+------------+------------------------------+-------------------| С1 |9 |Ознака документа |0 - додання- | | | |модифікація; | | | |1 - видалення; | | | |2 - транзит | ----+------------+------------------------------+-------------------| С12 |999999999999|Зміщення початку документа | | | |від початку файла | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума | | | |запису про документ | | --------------------------------------------------------------------| Закінчення повідомлення | --------------------------------------------------------------------| С6 |АААААА |Ідентифікаційний напис |CMFOOT | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість документів | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість | | | |нових/модифікованих документів| | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість видалених | | | |документів | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С2 |99 |Загальна кількість транзитних | | | |документів | | ----+------------+------------------------------+-------------------| С12 |999999999999|32-розрядна контрольна сума | | | |закінчення повідомлення | | ---------------------------------------------------------------------
Примітка. Поля, виділені фоном, є описом документа й
повторюються стільки разів, скільки документів міститься в
повідомленні.

Додаток 3

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка й закінчення

електронного повідомлення

-------------------------------------------------------------------- Поле| Формат | Опис | Примітка | ------------------------------------------------------------------| Заголовок документа | ------------------------------------------------------------------| С6 |АААААА |Початок документа |CMDATA | ----+------------------+---------------------+--------------------| С4 |9999 |Код документа |Довідник "Документи"| ----+------------------+---------------------+--------------------| С2 |99 |Версія документа | | ----+------------------+---------------------+--------------------| С2 |99 |Ревізія документа | | ----+------------------+---------------------+--------------------| С15 |99999.9999.999999*|Номер документа |Код митниці, рік у | | | |форматі РРРР і | | | |номер, присвоєний | | | |митницею | ----+------------------+---------------------+--------------------| С8 |ДД/ММ/РР |Дата документа | | ----+------------------+---------------------+--------------------| С1 |9 |Дія над документом |0 - Додання - | | | |1 - модифікація; | | | |Видалення; | | | |2 - Транзит | ----+------------------+---------------------+--------------------| С5 |99999 |Митний орган транзиту| | ----+------------------+---------------------+--------------------| С12 |999999999999 |32-розрядна | | | |контрольна сума | | | |заголовка документа | | ------------------------------------------------------------------| Закінчення документа | ------------------------------------------------------------------| B1 | |Ознака |00 | | |закінчення сегмента | | ------------------------------------------------------------------- ______________

* Спеціальні символи ('.' ';' ':' '/' та інші) не входять у
формат заповнення поля й наведені в описі тільки для розкриття
складового коду поля.

Додаток 4

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

СТРУКТУРА Й ОПИС

форматів заголовка й закінчення форм

електронних даних електронного повідомлення

------------------------------------------------------------------ Поле|Формат| Опис | Примітки | ----------------------------------------------------------------| Заголовок форми | ----------------------------------------------------------------| С6 |АААААА |Заголовок |CMFORM | ----+------------+---------------------------+------------------| С4 |9999 |Код форми електронних даних| | ----+------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Версія форми | | ----+------------+---------------------------+------------------| С2 |99 |Ревізія форми | | ----+------------+---------------------------+------------------| С4 |9999 |Порядковий номер форми | | ----------------------------------------------------------------| Закінчення форми | ----------------------------------------------------------------| В1 | |Ознака закінчення форми |01 | ----+------------+---------------------------+------------------| С3 |999 |Кількість полів у формі | | ----+------------+---------------------------+------------------| С12 |999999999999|Контрольна сума форми | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ДАНИХ,

що підтримуються версією 1.07, включаючи

їх коди, електронні форми й поля заповнення даних

---------------------------------------------------------------------------- ВМД: Документ 0010 версія 1.07 | --------------------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 "Опис ВМД" | Таблиця "Опис ВМД" WCCD_MAIN | ---------------------------------------+----------------------------------| N | Опис | Тип і| Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір| | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 1 |Графа A: Номер ВМД (митниця)|N 9.0 |CCD_07_01 |Довідник "Митні | | | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 2 |Графа A: Номер ВМД (рік) |N 1.0 |CCD_07_02 | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 3 |Графа A: Номер ВМД (номер) |N 6.0 |CCD_07_03 | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 4 |Графа А: Дата прийняття до |D |CCD_0D_02 | | |митного оформлення | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 5 |Графа 1: Тип ВМД (двозначний|C 3 |CCD_01_01 |Довідник "Типи | |символьний код відповідно до| | |операцій" | |напрямку переміщення | | |DICTION_OPER_TYPE | |товарів) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 6 |Графа 1: Тип ВМД (код |N 2.0 |CCD_01_02 |Довідник "Митні | |митного режиму) | |CCD_37_01 |процедури" | | | | |DICTION_CUSTOMS_ | | | | |PROC | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 7 |Графа 1: Тип ВМД |C 3 |CCD_01_04 |Довідник "Додаткові| |(особливість переміщення | | |митні | |товару) | | |процедури" | | | | |DICTION_ | | | | |CUSTOMS_ADD_PROC | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 8 |Графа Client_A: Код країни |C 2 |CCD_0A_01 |Довідник | |банку гривневих розрахунків | | |"Країни" | | | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 9 |Графа Client_A: Код за |C 8 |CCD_0A_02 | | |ЄДРПОУ банку гривневих | | | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 10 |Графа Client_A: МФО банку |N 6.0 |CCD_0A_06 | | |гривневих розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 11 |Графа Client_А: Найменування|C 35 |CCD_0A_03 | | |банку гривневих розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 12 |Графа Client_А: |C 35 |CCD_0A_05 | | |Розрахунковий рахунок в | | | | |гривнях | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 13 |Графа Client_А: Код країни |C 2 |CCD_0A_07 |Довідник "Країни" | |банку валютних розрахунків | | |DICTION_ | | | | |COUNTRY_LIST | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 14 |Графа Client_А: Код за |C 8 |CCD_0A_08 | | |ЄДРПОУ банку валютних | | | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 15 |Графа Client_А: МФО банку |N 6.0 |CCD_0A_12 | | |валютних розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 16 |Графа Client_А: Найменування|C 35 |CCD_0A_09 | | |банку валютних розрахунків | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 17 |Графа Client_А: |C 35 |CCD_0A_11 | | |Розрахунковий рахунок у | | | | |валюті | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 28 |Графа 3: Додатковий аркуш |N 3.0 |CCD_03_01 | | |(кількість листів) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 29 |Графа 4: Відвантажувальні |N 4.0 |CCD_04_01 | | |специфікації (Кількість | | | | |листів специфікацій) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 30 |Графа 5: Всього найменувань |N 3.0 |CCD_05_01 | | |товарів (Кількість товарів) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 31 |Графа 6: Кількість місць |N 6.0 |CCD_06_01 | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 52 |Графа 12: Загальна митна |N 19.2|CCD_12_01 | | |вартість | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 53 |Графа 13: Підлеглість |N 2.0 |CCD_13_01 | | |експортному контролю | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 59 |Графа 14: Тип митного |N 1.0 |CCD_14_05 |Довідник "Типи | |брокера | | |митних | | | | |ліцензій" | | | | |DICTION_BROK_TYPE | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 60 |Графа 14: Номер ліцензії |C 200 |CCD_14_06 | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 61 |Графа 14: Дата видачі |D 8 |CCD_14_07 | | |ліцензії | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 67 |Графа 15: Код країни |N 3.0 |CCD_15_01 |Довідник "Країни" | |відправлення | | |DICTION_ | | | | |COUNTRY_LIST | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 68 |Графа 17: Код країни |N 3.0 |CCD_17_01 |Довідник "Країни" | |призначення | | |DICTION_ | | | | |COUNTRY_LIST | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 69 |Графа 25: Вид транспортного |N 2.0 |CCD_25_01 |Довідник "Типи | |засобу на кордоні | | |транспорту" | | | | |DICTION_TRANS_TYPE | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 70 |Графа 26: Вид транспортного |N 2.0 |CCD_26_01 |Довідник "Типи | |засобу в межах країни | | |транспорту" | | | | |DICTION_TRANS_TYPE | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 71 |Графа 19: Контейнер (ознака |N 1.0 |CCD_19_01 | | |контейнера) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 72 |Графа 20: Умови постачання |N 2.0 |CCD_20_01 |Довідник "Умови | |(код) | | |постачання" | | | | |DICTION | | | | |_CONDITION_DELIV | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 73 |Графа 20: Умови постачання |C 30 |CCD_20_02 | | |(географічний пункт) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 74 |Графа 20: Умови оплати |N 2.0 |CCD_20_03 |Довідник "Умови | | | | |оплати" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Condition | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 75 |Графа 22: Загальна фактурна |N 19.2|CCD_22_02 | | |вартість | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 76 |Графа 22: Валюта та загальна|N 3.0 |CCD_22_01 |Довідник "Валюти" | |фактурна вартість (код | | |DICTION_CURRENCY_ | |валюти) | | |LIST_ALL | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 77 |Графа 23: Курс валюти |N 16.8|CCD_23_01 |Довідник "Курси | | | | |валют" | | | | |DICTION_CURRENCY_ | | | | |RATE | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 78 |Графа 24: Характер угоди |N 3.0 |CCD_24_01 |Довідник "Характери| | | | |операції" | | | | |DICTION_CHARACT_ | | | | |DEAL | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 85 |Графа 29: Код митниці на |N 5.0 |CCD_29_01 |Довідник "Митні | |кордоні | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 86 |Графа 48: Відстрочення |N 3.0 |CCD_48_01 |Довідник "Види | |платежів (код платежу) | | |платежів" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Aspect | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 87 |Графа 48: Відстрочення |D 8 |CCD_48_02 | | |платежів (дата надання | | | | |відстрочки платежів) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 88 |Графа 48: Відстрочення |D 8 |CCD_48_03 | | |платежів (дата закінчення | | | | |відстрочки платежів) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 89 |Графа 48: Відстрочення |N 19.2|CCD_48_04 | | |платежів (сума гарантії) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 90 |Графа 49: Найменування |N 1.0 |CCD_49_01 |Довідник "Типи | |складу (тип митного складу) | | |митних | | | | |ліцензій" | | | | |DICTION_BROK_TYPE | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 91 |Графа 49: Найменування |C 20 |CCD_49_02 | | |складу (ліцензія митного | | | | |складу) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 102|Графа 51: Митниця країни |D 8 |CCD_51_01 | | |транзиту (дата доставки | | | | |товару) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 103|Графа 54: Місце та дата |N 5.0 |CCD_54_01 | | |(номер посвідчення митного | | | | |брокера) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 104|Графа 54: Рядок 2 (ПІБ |C 25 |CCD_54_03 | | |декларанта, уповноваженого | | | | |на декларування товарів | | | | |організацією, зазначеною в | | | | |графі 14) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 105|Графа 54: Рядок 3 (посада |C 25 |CCD_54_04 | | |декларанта) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 106|Графа 54: Дата оформлення |D 8 |CCD_54_05 | | |декларації | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 107|Графа Д: Номер особистої |N 3.0 |CCD_0D_05 | | |печатки інспектора | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 108|Графа Д: Дата випуску |D 14 |CCD_0D_06 | | |декларації (особистої | | | | |печатки інспектора ) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 109|CRC (Контрольна сума) |N 10.0|CRC_CCD | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 110|Дата |D |Date_Modify | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 112|Графа 11: Торговельна країна|N 3.0 |CCD_11_01 |Довідник "Країни" | | | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 113|Графа 27: Місце |N 5.0 |CCD_27_01 |Довідник "Митні | |завантаження/розвантаження | | |установи" | |(код митниці) | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 114|Штамп ПМК (номер штампа "Під|N 3.0 |CCD_0D_01 | | |митним контролем") | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 119|Серія бланка ВМД |C 2 |CCD_Serial | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 120|Номер бланка ВМД |C 6 |CCD_Number | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 121|Графа 52: Гарантія не дійсна|N 19.2|CCD_51_02 | | |для (сума гарантії) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 122|Графа 52: Дата зворотного |D |CCD_52_04 | | |ввезення/вивезення | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 123|Графа 53: Митниця в країні |N 5.0 |CCD_53_01 |Довідник "Митні | |призначення | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 124|Користувач |N 10.0|USERN | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 125|Кількість транспортних |N 3.0 |CCD_18_cnt | | |засобів у графі 18 | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 126|Кількість транспортних |N 3.0 |CCD_21_cnt | | |засобів у графі 21 | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 128|Графа 22: Фактурна вартість |N 19.2|CCD_22_03 | | |у валюті контракту | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 129|Ознака за графою 28 |N 1.0 |CCD_28_def | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 130|Ознака за графою A |N 1.0 |CCD_0A_def | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 131|Графа 16: Код країни |C 15 |CCD_16_01 | | |походження | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 132|Графа 24: Код валюти |N 3.0 |CCD_24_02 | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 133|Графа 5: Кількість товарів |N 3.0 |CCD_05_02 | | |по специфікаціям | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 134|Графа 27: Поле 1 |C 2 |CCD_27_01_ADD1|Довідник "Митні | | | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 135|Графа 27: Додатковий код |C 2 |CCD_27_01_ADD2|Довідник "Митні | |митної установи, поле 2 | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 136|Графа 29: Додатковий код |C 2 |CCD_29_01_ADD1|Довідник "Митні | |митної установи, поле 1 | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 137|Графа 29: Додатковий код |C 2 |CCD_29_01_ADD2|Довідник "Митні | |митної установи, поле 2 | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 138|Графа 53: Додатковий код |C 2 |CCD_53_01_ADD1|Довідник "Митні | |митної установи, поле 1 | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 139|Графа 53: Додатковий код |C 2 |CCD_53_01_ADD2|Довідник "Митні | |митної установи, поле 2 | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 140|Графа 51: 3-я частина графи |C 30 |CCD_51_03 | | |51 (номер гарантійного | | | | |документа) | | | | ---+----------------------------+------+--------------+-------------------| 141|Графа 20: Код країни |N 3.0 |CCD_20_01_1 |Довідник "Країни" | | | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0002 Версія 1.00 "Опис | Таблиця "Опис товарів за | товару" | ВМД "WCCD_GOODS | ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 1 |Графа 32: Товар N |N 3.0 |CCD_32_01 | | |(порядковий номер товару в | | | | |декларації) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 2 |Графа 33: Код товару |C 10 |CCD_33_01_UA| | |Код товару за УКТЗЕД (1 та 2| | | | |підрозділ) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 3 |Графа 31: Опис товару |C 4000 |CCD_31_06 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 4 |Графа 31: Опис контейнера |C 30 |CCD_31_05 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 5 |Графа 31: Кількість місць |N 6.0 |CCD_31_02 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 6 |Графа 31: Кількість товару в|N 20.8 |CCD_31_03 | | |додаткових одиницях виміру | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 7 |Графа 36: Преференція |N 3.0 |CCD_36_01 |Довідник | |(звільнення від оплати | | |"Преференції по | |ввізного мита) | | |тарифу | | | | |"DICTION_PREF_TAX | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 8 |Графа 36: Преференція |N 3.0 |CCD_36_02 |Довідник | |(звільнення від оплати ПДВ) | | |"Преференції по | | | | |ПДВ" | | | | |DICTION_PREF_NDS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 9 |Графа 36: Преференція |N 3.0 |CCD_36_03 |Довідник | |(звільнення від оплати | | |"Преференції по | |акцизного збору) | | |акцизу" | | | | |DICTION_PREF_AKZ | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 10 |Графа 37: Код митного режиму|N 2.0 |CCD_37_01 |Довідник "Митні | |(перші 2-а знаки 1 | | |процедури" | |підрозділу) | | |DICTION_CUSTOMS_ | | | | |PROC | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 11 |Графа 37: Код митного режиму|N 2.0 |CCD_37_02 |Довідник "Митні | |(другі 2-а знаки 1 | | |процедури" | |підрозділу) | | |DICTION_CUSTOMS_ | | | | |PROC | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 12 |Графа 37: Код митного режиму|N 3.0 |CCD_37_03 |Довідник "Додаткові| |(перші 2-а знаки 2 | | |митні процедури" | |підрозділу) | | |DICTION_CUSTOMS_ | | | | |ADD_PROC | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 13 |Графа 35: Вага брутто (кг) |N 20.8 |CCD_35_01 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 14 |Графа 38: Вага нетто (кг) |N 20.8 |CCD_38_01 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 15 |Графа 39: Квота |N 20.8 |CCD_39_01 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 16 |Графа 34: Код країни |N 3.0 |CCD_34_01 |Довідник "Країни" | |походження | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 17 |Графа 41: Додаткова одиниця |N 4.0 |CCD_41_01 |Довідник "Одиниці | |виміру | | |виміру" | | | | |DICTION_UNIT_MS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 18 |Графа 44: Дата повернення |D |CCD_44_01 | | |товару | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 19 |Графа 42: Фактурна вартість |N 19.2 |CCD_42_01 | | |товару | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 20 |Графа 45: Митна вартість |N 19.2 |CCD_45_01 | | |товару | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 21 |Графа 46: Статистична |N 19.2 |CCD_46_01 | | |вартість товару | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 22 |Графа 43: Код типу |N 2.0 |CCD_43_01 |Довідник "Види | |фінансової гарантії (при | | |фінансової | |транзиті) | | |гарантії" | | | | |DICTION_WARRANT_ | | | | |ASPECT | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 23 |Графа 33: Ознака |N 1.0 |CCD_33_02 |Довідник "Перелік | |підакцизного товару | | |підакцизних | | | | |товарів" | | | | |DICTION_AXIZ_GOODS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 24 |Графа 42: Фактурна вартість |N 19.2 |CCD_42_02 | | |товару у валюті (вартість | | | | |товару у валюті контракту) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 25 |Графа 31: Кількість |N 3.0 |CCD_31_07 | | |контейнерів | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 26 |Графа 31: Додаткова |C 30 |CCD_31_08 | | |інформація з опису товару | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 27 |Графа 33: підрозділ 3 |C 4 |CCD_33_01_03| | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 28 |Графа 33: підрозділ 4 |C 4 |CCD_33_01_04| | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 29 |Графа 33: підрозділ 5 |N 2.0 |CCD_33_01_05| | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 30 |Графа 31: 4-а позиція, % |N 5.2 |CCD_31_09 | | |співвідношення | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 31 |Графа 37: Код митного режиму|N 2.0 |CCD_37_04 | | |(другі 2-а знака | | | | |2 підрозділу) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 32 |Графа 43: Метод визначення |N 2.0 |CCD_43_02 | | |митної вартості | | | | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0003 Версія 1.00 "Документи | Таблиця "Документи по | по товару (графа 44)" | товару" WCCD_GOODS_DOC | | (графа 44) | ------------------------------------------+-----------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля|Джерело інформації| по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 1 |Графа 32: Товар N (<> 0 - |N 3.0 |CCD_32_01 |Таблиця "Опис | |порядковий номер товару в | | |товарів по | |декларації; 0 - документи по | | |ВМД" CCD_GOODS | |ВМД) | | | | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 2 |Код документа |N 4.0 |CCD_44_01 |Довідник | | | | |"Документи" | | | | |DICTION_DOC_LIST | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 3 |Найменування документа |C 50 |CCD_44_02 | | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 4 |Дата початку дії документа |D |CCD_44_03 | | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 5 |Дата закінчення дії документа |D |CCD_44_04 | | ---+------------------------------+-------+----------+------------------| 6 |Документ має відношення до |N 1.0 |CCD_44_40 | | |графи 40 | | | | -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0004 Версія 1.00 "Опис | Таблиця "Платежі по | платежів по товару (графа 47)" | товару" WCCD_GOODS_PAYMENT | | (графа 47) | ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 1 |Графа 32: Товар N |N 3.0 |CCD_32_01 |Таблиця "Опис | |(порядковий номер товару в | | |товарів по | |декларації) | | |ВМД" | | | | |CCD_GOODS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 2 |Код виду платежу |N 3.0 |CCD_47_01 |Довідник "Види | | | | |платежів" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Aspect | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 3 |Символьне розширення коду |C 1 |CCD_47_Char | | |платежу | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 4 |Основа (сума) нарахування |N 19.2 |CCD_47_02 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 5 |Ставка (%) платежу |N 6.2 |CCD_47_03 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 6 |Сума платежу |N 19.2 |CCD_47_04 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 7 |Кількість товару |N 16.4 |CCD_47_Quant| | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 8 |Одиниця виміру |N 4.0 |CCD_47_Unit |Довідник "Одиниці | | | | |виміру" | | | | |DICTION_UNIT_MS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 9 |Валюта (ставки) |N 3.0 |CCD_47_05 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 10 |Ставка платежу |N 16.4 |CCD_47_Sal | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 11 |Сума платежу |N 19.2 |CCD_47_08 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 12 |Спосіб (вид) платежу |N 2.0 |CCD_47_06 |Довідник "Спосіб | | | | |платежу" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Method | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 13 |Код валюти платежу |N 3.0 |CCD_47_07 |Довідник "Валюти" | | | | |DICTION_CURRENCY_ | | | | |LIST_ALL | --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0005 Версія 1.00 "Опис | Таблиця "Подробиці підрахунків | подробиць платежів (графа В)" |за ВМД" WCCD_PAYMENT (графа "В")| ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 1 |Код платежу |N 3.0 |CCD_0B_01 |Довідник "Види | | | | |платежів" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Aspect | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 2 |Символьне розширення коду |C 1 |CCD_0B_Char | | |платежу | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 3 |Сума платежу |N 19.2 |CCD_0B_02 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 4 |Рахунок платежу |C 70 |CCD_0B_03 |Рахунок | | | | |митниці-одержувача | | | | |платежу | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 5 |Вид (спосіб) платежу |N 2.0 |CCD_0B_05 |Довідник "Спосіб | | | | |платежу" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Method | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 6 |Код валюти платежу |N 3.0 |CCD_0B_04 |Довідник "Валюти" | | | | |DICTION_CURRENCY_ | | | | |LIST_ALL | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 7 |Подробиці розрахунку (номер |C 70 |CCD_0B_06 | | |векселя) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 8 |Подробиці розрахунку (дата |D |CCD_0B_07 | | |векселя) | | | | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0006 Версія 1.00 | Таблиця "Транспортний засіб | "Графа 18, 21" | по ВМД (відправлення)" | | WCCD_CAR_18 (графа 18) або | | Таблиця "Транспортний засіб | | по ВМД (на кордоні)" | | WCCD_CAR_21 (графа 21) | ----------------------------------------+------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля|Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+----------+-------------------| 1 |Ознака графи 18 або 21 |N 1.0 | | | |(0 або 1) | | | | ---+----------------------------+-------+----------+-------------------| 2 |Транспортний засіб |C 26 |CCD_18_01 | | | | |CCD_21_01 | | ---+----------------------------+-------+----------+-------------------| 3 |Країна транспортного засобу |N 3.0 |CCD_18_02 |Довідник | | | |CCD_21_02 |"Країни" DICTION_ | | | | |COUNTRY_LIST | ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ Код форми: 0007 Версія 1.00 "Опис |Таблиця "Попередні документи | попередніх документів по товару | по товару" | (графа 40)" | WCCD_GOODS_PREV_DOC | | (графа 40) | ----------------------------------------+-----------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля|Джерело інформації| по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 1 |Графа 32: Товар N |N 3.0 |CCD_32_01 |Таблиця "Опис | |(порядковий номер товару в | | |товарів по | |декларації) | | |ВМД" | | | | |CCD_GOODS | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 2 |Код попереднього документа |N 4..0 |CCD_40_01 |Довідник | | | | |"Документи" | | | | |DICTION_DOC_LIST | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 3 |Номер попереднього документа|N 9.0 |CCD_40_02 |Довідник "Митні | |(митниця) | | |установи" | | | | |DICTION_CUSTOMS | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 4 |Номер попереднього документа|N 1.0 |CCD_40_03 | | |(рік) | | | | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 5 |Номер попереднього документа|N 6.0 |CCD_40_04 | | |(номер) | | | | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 6 |Дата документа |D |CCD_40_05 | | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 7 |Товар за попереднім |N 3.0 |CCD_40_06 | | |документом | | | | ---+----------------------------+-------+----------+------------------| 8 |Кількість товару (для режиму|N 19.8 |CCD_40_07 | | |переробки гр. 1-24) | | | | -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0008 Версія 1.00 "Платіжні | Таблиця "Платіжні документи по | документи по ВМД (графа "С")" | ВМД" WCCD_DOC_PAYMENT | | (графа "С") | ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації| по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 1 |Код виду податку або збору |N 3.0 |CCD_0C_03 |Довідник "Види | | | | |платежів" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Aspect | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 2 |Загальна сума податку або |N 19.2 |CCD_0C_04 | | |збору | | | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 3 |Країна платника |C 2 |CCD_Payer_Cnt|Довідник "Країни" | | | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 4 |Ідентифікаційний код за |C 10 |CCD_Payer_01 | | |ЄДРПОУ / ідентифікаційний | | | | |номер за ДРФО | | | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 5 |Код платника податків |C 12 |CCD_Payer_02 | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 6 |Платіжний документ/номер |C 20 |CCD_0C_01 | | |векселя | | | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 7 |Спосіб (вид) платежу |N 2.0 |CCD_0C_06 |Довідник "Спосіб | | | | |платежу" | | | | |DICTION_Payment_ | | | | |Method | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 8 |Код валюти платежу |N 3.0 |CCD_0C_05 |Довідник "Валюти" | | | | |DICTION_CURRENCY_ | | | | |LIST_ALL | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 9 |Дата платіжного |D |CCD_0C_02 | | |документа/векселя | | | | ---+----------------------------+-------+-------------+------------------| 10 |Дата погашення податкового |D |CCD_0C_07 | | |векселя | | | | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ Код форми: 0009 "Інвойс. Інші поля"| Таблиця "Інвойс. Інші поля" | | WCCD_GOODS_SP_list | -----------------------------------+----------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я | Джерело інформації | по-| |розмір | поля | | ля | | поля | | | ---+-----------------------+-------+---------+------------------------| 1 |Номер товару |N 3.0 |CCD_32_01|Таблиця "Опис товарів по| | | | |ВМД "WCCD_GOODS_sp | ---+-----------------------+-------+---------+------------------------| 2 |Позиція |N 6.0 |CCD_POS |Таблиця "Опис товарів по| | | | |ВМД "WCCD_GOODS_sp | ---+-----------------------+-------+---------+------------------------| 3 |Код інших |N6 |CCD_code | | | | | | | ---+-----------------------+-------+---------+------------------------| 4 |Значення текстове (при |C 500 |CCD_text | | |наявності) | | | | ---+-----------------------+-------+---------+------------------------| 5 |Значення числове (при |N 19.8 |CCD_num | | |наявності) | | | | -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0010 Версія 1.06 | Таблиця "Витрати для розрахунку | "Довідка-розрахунок митної вартості" |митної вартості товару" WCCD_COST| ---------------------------------------+---------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 1 |Графа 32: Товар N |N 3.0 |NUM_GOODS | | |(порядковий номер товару в | | | | |декларації) | | | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 2 |Код витрати |N 2.0 |CODE_COST |Довідник "Типів | | | | |витрат" | | | | |DICTION_CCD_ | | | | |COST_TYPE | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 3 |Сума витрати |N 19.2 |SUM_COST | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 4 |Валюта витрати |N 3.0 |CURRENCY_Code|Довідник "Валюти" | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 5 |Курс валюти |N 16.8 |CURRENCY_RATE|Довідник "Курси | | | | |валют" | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 6 |Кількість товару |N 16.4 |GOODS_AMOUNT | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 7 |Одиниця виміру |N 4.0 |UNIT_Code |Довідник "Одиниці | | | | |виміру" | | | | |DICTION_UNIT_MS | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 8 |Ставка по товару |N 16.4 |GOODS_RATE | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 9 |Загальна сума витрати в |N 19.2 |SUM_COST_GR | | |гривнях | | | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 10 |Ознака розподілу |N 1.0 |MARK_DIV | | ---+---------------------------+-------+-------------+-------------------| 11 |Ознака використання витрати|N 1.0 |MARK_USE | | --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0012 Версія 1.07 "Учасники |Таблиця "Додаткові клієнти, які | ЗЕД по ВМД" | виносяться на зворотний бік | | ВМД" WCCD_CLIENT | ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 1 |Порядковий номер запису |N 2.0 |CCD_CL_POS | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 2 |Країни клієнта |C 2 |CCD_CL_01 |Довідник "Країни" | | | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 3 |Ідентифікаційний код |C 8 |CCD_CL_10 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 4 |Код платника податків |C 12 |CCD_CL_02 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 5 |Код типу підприємства |N 3.0 |CCD_CL_05 |Довідник "Типи | | | | |підприємств" | | | | |DICTION_Enterprise_| | | | |Type, Наказ N 97 | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 6 |Код типу інвестицій |N 1.0 |CCD_CL_06 |Довідник "Типи | | | | |інвестицій" | | | | |DICTION_Ent_Inv | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 7 |Код форми власності |N 3.0 |CCD_CL_07 |Довідник "Види | | | | |власності" | | | | |DICTION_FORM_PRIVAT| ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 8 |Код міністерства |N 2.0 |CCD_CL_08 | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 9 |Код СПАТО |N 2.0 |CCD_CL_09 |Довідник "Адмін. | | | | |ділення" | | | | |DICTION_ADMIN_DIV | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 10 |Найменування/ прізвище, ім'я|C 200 |CCD_CL_03 | | |та по батькові, серія й | | | | |номер паспорта, коли й ким | | | | |виданий | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 11 |Адреса/ Місце тимчасового |C 200 |CCD_CL_04 | | |перебування на території | | | | |України, громадянство | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 12 |Код країни банку гривневих |C 2 |CCD_28_R_01 |Довідник "Країни" | |розрахунків | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 13 |Код банку гривневих |C 10 |CCD_28_R_02 | | |розрахунків/ Код за ЄДРПОУ | | | | |фінансової установи або | | | | |незалежного фінансового | | | | |посередника (при транзиті) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 14 |МФО банку гривневих |N 6.0 |CCD_28_R_06 | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 15 |Найменування банку гривневих|C 200 |CCD_28_R_03 | | |розрахунків/ Найменування | | | | |фінансової установи або | | | | |незалежного фінансового | | | | |посередника (при транзиті) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 16 |Адреса банку гривневих |C 200 |CCD_28_R_04 | | |розрахунків/ | | | | |Місцезнаходження фінансової | | | | |установи або незалежного | | | | |фінансового посередника (при| | | | |транзиті) | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 17 |Розрахунковий рахунок в |C 35 |CCD_28_R_05 | | |гривнях | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 18 |Код країни банку валютних |C 2 |CCD_28_V_01 |Довідник "Країни" | |розрахунків | | |DICTION_COUNTRY_ | | | | |LIST | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 19 |Код банку валютних |C 10 |CCD_28_V_02 | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 20 |МФО банку валютних |N 6.0 |CCD_28_V_06 | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 21 |Найменування банку валютних |C 200 |CCD_28_V_03 | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 22 |Адреса банку валютних |C 200 |CCD_28_V_04 | | |розрахунків | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 23 |Розрахунковий рахунок у |C 35 |CCD_28_V_05 | | |валюті | | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 24 |Тип клієнта |N 1.0 |CCD_CL_TYPE |1 - графа 2 | | | | |2 - графа 8 | | | | |3 - графа 14 | | | | |4 - графа 9 | | | | |5 - графа 50 | --------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0013 Версія 1.07 "Зворотна | Таблиця "Додаткова інформація | сторона ВМД" | про товар, | | яка виноситься на зворотний | | бік ВМД" WCCD_SIDE | ----------------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля |Джерело інформації | по-| |розмір | | | ля | | поля | | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 1 |Графа 32: Товар N |N 3.0 |CCD_32_01 |Таблиця "Опис | |(порядковий номер товару в | | |товарів по | |декларації) | | |ВМД" | | | | |CCD_GOODS | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 2 |Номер графи |N 2.0 |CCD_SD_NUM | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 3 |Порядковий номер запису |N 3.0 |CCD_SD_POS | | ---+----------------------------+-------+------------+-------------------| 4 |Текст |C 80 |CCD_SD_TEXT | | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Код форми: 0014 Версія 1.00 | Таблиця | "Контейнери" | "Контейнери" WCCD_GOODS_PACK | -----------------------------------+------------------------------------| 1 |Товар N (порядковий номер|N 3.0|СС_32_01 |Таблиця "Опис товарів| |товару в декларації) | | |по ВМД" CCD_GOODS | ---+-------------------------+-----+--------------+---------------------| 2 |Контейнер |С 30 |CC_NAME | | ---+-------------------------+-----+--------------+---------------------| 3 |Тип контейнера |N 3.0|CC_TYPE | | ---+-------------------------+-----+--------------+---------------------| 4 |Код країни контейнера |N 3.0|CC_CNT | | ---+-------------------------+-----+--------------+---------------------| 5 |Ознака завантаженості |N 1.0|CCD_PACK_STATE| | |контейнера | | | | -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- Код форми: 0016 Версія 1.00 "Форми |Таблиця "Форми контролю по| контролю по ВМД" | ВМД" WCCD_SAR | --------------------------------------+--------------------------| 1 |Назва профілю ризику |C 200 |CCD_SAR_NAME | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 2 |Номер профілю ризику |C 60 |CCD_SAR_NUMBER | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 3 |Номер етапу технології |N 1.0 |CCD_TECH_STEP | | |митного оформлення | | | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 4 |Номер рекомендуємої форми |C 10 |CCD_SAR_FORM | | |митного контролю | | | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 5 |Ознака проведення форми |N 1.0 |CCD_SAR_HIT | | |митного контролю | | | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 6 |Результат проведення форми|N 1.0 |CCD_SAR_RESULT | | |митного контролю | | | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 7 |Номер проведеної форми |C 10 |CCD_SAR_FRESULT| | |митного контролю | | | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 8 |Примітки |C 1000 |CCD_SAR_NOTE | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 9 |ПІБ інспектора |C 100 |CCD_SAR_INSP | | ---+--------------------------+-------+---------------+----------| 10 |Дата проведення форми |D 8 |CCD_SAR_DATE | | |митного контролю | | | | ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Код форми: 0017 Версія 1.00 | Таблиця "Транспортні засоби"| "Транспортні засоби" | WCCD_GOODS_CAR | --------------------------------------+-----------------------------| 1 |Номер товару |N 3.0|CCD_32_01 | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 2 |Позиція |N 3.0|CCD_POS |Таблиця "Опис | | | | |товарів по ВМД"| | | | |CCD_GOODS | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 3 |Тип транспортного засобу |N 3.0|CC_CAR_TYPE | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 4 |Марка транспортного засобу |C 15 |CC_CAR_M | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 5 |Модель транспортного засобу |C 15 |CC_CAR_MOD | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 6 |Рік випуску |N 4 |CC_CAR_YEAR | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 7 |Тип двигуна |N 1 |CC_CAR_E_TYPE| | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 8 |Об'єм (потужність) двигуна |N 8.2|CC_CAR_E_POV | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 9 |Номер кузова |C 20 |CC_CAR_1 | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 10 |Номер шасі |С 20 |CC_CAR_2 | | ---+----------------------------+-----+-------------+---------------| 11 |Номер двигуна |С 20 |CC_CAR_3 | | ---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- Код форми: 0018 Версія 1.00 "Дизельне | Таблиця "Дизельне | паливо/Специфікація/Інвойс" |паливо/Специфікація/Інвойс"| | WCCD_GOODS_SP | --------------------------------------+---------------------------| 1 |Номер товару |N 3.0 |CCD_32_01 |Таблиця "Опис| | | | |товарів | | | | |по ВМД" | | | | |CCD_GOODS | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 2 |Позиція |N 6.0 |CCD_POSITION | | | | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 3 |Найменування товару |C 2000|CCD_G_NAME | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 4 |Масова частка сірки в % |C 25 |CCD_G_STD | | |(сірка) | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 5 |Код кількості сірки |N 4 |CCD_G_33 | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 6 |Марка товару/Торгівельна |C 200 |CCD_G_ART | | |марка | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 7 |Виробник товару |C 240 |CCD_G_FIRM | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 8 |Температура перегонки та |C 240 |CCD_G_PROP | | |фракційний склад (сірка) | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 9 |Гр.31: Вага нетто товару як|N 16.8|CCD_G_WNT | | |чистої ваги | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 10 |Країна виробника |N3 |CCD_G_34 | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 11 |Одиниця виміру за |N3 |CCD_CAR_E_POW| | |комерційним рахунком | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 12 |Кількість(у одиницях виміру|N19.2 |CCD_G_PRICE | | |за комерційним документом) | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 13 |Температура спалаху (для |С100 |CCD_G_MOD | | |дизпалива)/Модель | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 14 |Вартість задекларованої |N19.4 |CCD_G_C_42 | | |кількості одиниць (у | | | | |валюті, в якій складено | | | | |комерційний рахунок) | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 15 |Кількість (у одиницях |N16.8 |CCD_G_WBR | | |виміру, затверджених | | | | |Держмитслужбою) | | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 16 |Код одиниці виміру, |N4 |CCD_G_U_ADD | | |затвердженої Держмитслужбою| | | | ---+---------------------------+------+-------------+-------------| 17 |Код валюти за комерційним |N3 |CCD_G_PLACE | | |рахунком | | | | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- Код форми: 0019 Версія 1.00 "Етапи |Таблиця "Етапи оформлення"| оформлення" | WCCD_STAGE | --------------------------------------+--------------------------| N | Опис | Тип і| Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| |інформації| ля | | поля | | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 1 |Код процедури |N2 |CCD_STAGE | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 2 |Дата та час проходження |D |DATE_BEGIN | | |процедури | | | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 3 |ПІБ інспектора, який провів|C50 |STAGE_FIO | | |процедуру | | | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 4 |N посвідчення інспектора, |N10 |STAGE USERN | | |який провів процедуру | | | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 5 |Примітки |С200 |STAGE_REMARK | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 6 |Користувач |N10 |USERN_LOGIN | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 7 |ПІБ користувача |С50 |USERN_FIO | | ---+---------------------------+------+---------------+----------| 8 |Дата внесення інформації |d |DATE_MODIFY_LOG| | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0021 | Таблиця "Опис | | ДМВ-1,Д МВ-3" | | JDCC1_MAIN | -----------------------------------------+----------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля | поля| |розмір | | | | поля | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 2 |Всього товарів ДМВ |N 3.0 |cc_05_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 3 |Графа 7 Номер ВМД (митниця) |N 9.0 |ccd_07_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 4 |Графа 7 Номер ВМД (рік) |N 4.0 |ccd_07_02 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 5 |Графа 7 Номер ВМД (номер) |N 6.0 |ccd_07_03 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 6 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_name | |найменування продавця | | | |товарів | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 7 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_adr | |адреса продавця товарів | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 8 |Графа 1 ДМВ Продавець - код |C 10 |cc_02_okpo | |ОКПО | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 9 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_name | |найменування покупця товарів| | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 10 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_adr | |адреса покупця товарів | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 11 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 10 |cc_08_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства на | | | |території України, яке є | | | |покупцем товарів | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 12 |Графа 2(б) ДМВ Декларант - |C 200 |cc_14_name | |найменування підприємства | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 13 |Графа 2(б) ДМВ Декларант - |C 200 |cc_14_adr | |адреса підприємства | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 14 |Графа 2(б) ДМВ Декларант - |C 10 |cc_14_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства, яке| | | |декларує та пред'являє | | | |митному органу товари | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 15 |Код методу оцінки |C 2 |cc_type | ----+----------------------------+-------+----------------------| 16 |Графа 6 ДМВ Номер прийняття |C 18 |cc_06_01_n | |митним органом рішень щодо | | | |відомостей, зазначених у | | | |графах 7-9 ДМВ-1 | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 17 |Графа 6 ДМВ Дата прийняття |D 8 |cc_06_01_d | |митним органом рішень щодо | | | |відомостей, зазначених у | | | |графах 7-9 ДМВ-1 | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 18 |Графа 6 ДМВ Примітки |C 2000 |cc_06_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 19 |Графа 3 ДМВ Умови поставки -|N 2.0 |cc_20_01 | |код умови поставки | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 20 |Графа 3 ДМВ Умови поставки -|C 50 |cc_20_02 | |скорочене літерне | | | |найменування умови поставки | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 21 |Графа 7(а) ДМВ |C 1 |cc_07_a | ----+----------------------------+-------+----------------------| 22 |Графа 7(б) ДМВ |C 1 |cc_07_b | ----+----------------------------+-------+----------------------| 23 |Графа 8(а) ДМВ |C 1 |cc_08_a | ----+----------------------------+-------+----------------------| 24 |Графа 8(б) ДМВ |C 1 |cc_08_b | ----+----------------------------+-------+----------------------| 25 |Графа 8 ДМВ Примітки |C 2000 |cc_08_c | ----+----------------------------+-------+----------------------| 26 |Графа 9(а) ДМВ |C 1 |cc_09_a | ----+----------------------------+-------+----------------------| 27 |Графа 9(б) ДМВ |C 1 |cc_09_b | ----+----------------------------+-------+----------------------| 28 |Графа 9 ДМВ Примітки |C 240 |cc_09_c | ----+----------------------------+-------+----------------------| 29 |Графа ДМВ "Для відміток |C 240 |cc_cust | |митного органу" | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 30 |Графа 10 (б) ДМВ |C 25 |cc_54_02 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 31 |Графа 10 (б) ДМВ |C 25 |cc_54_03 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 32 |Графа 10 (б) ДМВ |D 8 |cc_54_04 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 33 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_contr_name | |укладення угоди (договору, | | | |контракту) Номер угоди | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 34 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_contr_date | |укладення угоди (договору, | | | |контракту) Дата укладення | | | |угоди | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 35 |Графа 5 ДМВ Доповнення |C 28 |cc_dop_name | |(номер документа) | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 36 |Графа 5 ДМВ Доповнення (дата|D 8 |cc_dop_date | |документа) | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 37 |Код валюти контракту |N 3.0 |cc_cost_cur | ----+----------------------------+-------+----------------------| 38 |Курс валюти контракту |N 16.8 |cc_cost_rate | ----+----------------------------+-------+----------------------| 39 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_doc_name | |рахунку Номер рахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 40 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_doc_date | |рахунку Дата рахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 41 |Загальна вага |N 19.2 |cc_w_all | ----+----------------------------+-------+----------------------| 42 |Загальна вартість за всіма |N 19.2 |cc_c_all | |товарами | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 43 |Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди |N 19.2 |cc_11b_01 | |в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 44 |Графа 11 (а) ДМВ Ціна угоди |N 19.2 |cc_11b_cs | |в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 45 |Графа 11 (а) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_11b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 46 |Графа 11 (а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_11b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 47 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13a_01 | |покупця на оплату комісійних| | | |та інших посередницьких | | | |послуг в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 48 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13a_cs | |покупця на оплату комісійних| | | |та інших посередницьких | | | |послуг в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 49 |Графа 13 (а) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_13a_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 50 |Графа 13 (а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_13a_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 51 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13b_01 | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 52 |Графа 13 (б) ДМВ в іноземній|N 19.2 |cc_13b_cs | |валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 53 |Графа 13 (б) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_13b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 54 |Графа 13 (б) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_13b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 55 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14a_01 | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, деталі,| | | |напівфабрикати та інші | | | |комплектуючі вироби в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 56 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14a_cs | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, деталі,| | | |напівфабрикати та інші | | | |комплектуючі вироби в | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 57 |Графа 14 (а) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14a_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 58 |Графа 14 (а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14a_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 59 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14b_01 | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше подібне | | | |обладнання | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 60 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14b_cs | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше подібне | | | |обладнання | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 61 |Графа 14 (б) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 62 |Графа 14 (б) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 63 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14c_01 | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під час| | | |виробництва товарів, що | | | |оцінюються | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 64 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14c_cs | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під час| | | |виробництва товарів, що | | | |оцінюються | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 65 |Графа 14 (в) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14c_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 66 |Графа 14 (в) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14c_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 67 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14d_01 | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 68 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14d_cs | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 69 |Графа 14 (г) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14d_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 70 |Графа 14 (г) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14d_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 71 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та |N 19.2 |cc_15_01 | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності в | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 72 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та |N 19.2 |cc_15_cs | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 73 |Графа 15 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_15_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 74 |Графа 15 ДМВ Курс |N 16.8 |cc_15_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 75 |Графа 16 ДМВ Частина доходу |N 19.2 |cc_16_01 | |покупця у гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 76 |Графа 16 ДМВ Частина доходу |N 19.2 |cc_16_cs | |покупця в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 77 |Графа 16 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_16_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 78 |Графа 16 ДМВ Курс |N 16.8 |cc_16_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 79 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17a_01 | |доставку-транспортування у | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 80 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17a_cs | |доставку транспортування в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 81 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17a_cr | |доставку транспортування | | | |Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 82 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17a_rt | |доставку транспортування | | | |Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 83 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17b_01 | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку у | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 84 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17b_cs | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 85 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17b_cr | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку Код | | | |валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 86 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17b_rt | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку Курс | | | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 87 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17c_01 | |доставку страхування | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 88 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17c_cs | |доставку - страхування в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 89 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17c_cr | |доставку страхування | | | |Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 90 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17c_rt | |доставку страхування | | | |Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 91 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_19_01 | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 92 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_19_cs | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення в іноземній | | | |валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 93 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_19_cr | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення | | | |Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 94 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_19_rt | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення | | | |Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 95 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_20a_01 | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 96 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_20a_cs | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 97 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_20a_cr | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 98 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_20a_rt | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення Курс перерахунку| | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 99 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 19.2 |cc_21_01 | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів у гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 100 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 19.2 |cc_21_cs | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 101 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 3.0 |cc_21_cr | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 102 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 16.8 |cc_21_rt | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів Курс перерахунку | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0022 | Таблиця "Опис | | товарів за ДМВ-1, | | ДМВ-3" JDCC1_GOODS | -----------------------------------------+----------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля | поля| |розмір | | | | поля | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 2 |Графа ДМВ "Номер товару" |N 3.0 |cc_32_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 3 |Номер товару за ВМД |N 3.0 |cc_32_ccd | ----+----------------------------+-------+----------------------| 4 |Графа ДМВ "Код товару" |C 10 |cc_33_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 5 |Вага товару за ВМД |N 16.4 |cc_35_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 6 |Кількість товару у |N 20.8 |cc_31_cnt | |додаткових одиницях виміру | | | |за ВМД | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 7 |Вартість товару за ВМД |N 19.2 |cc_cost | ----+----------------------------+-------+----------------------| 8 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди в|N 19.2 |cc_11b_01 | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 9 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди у|N 19.2 |cc_11b_cs | |валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 10 |Графа 11(а) ДМВ Валюта угоди|N 3.0 |cc_11b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 11 |Графа 11(а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_11b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 12 |Примітки |C 2000 |cc_11b_note | ----+----------------------------+-------+----------------------| 13 |Графа 12 ДМВ Усього "А", |N 19.2 |cc_12 | |гривень | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 14 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13a_01 | |покупця на оплату комісійних| | | |та інших посередницьких | | | |послуг в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 15 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13a_cs | |покупця на оплату комісійних| | | |та інших посередницьких | | | |послуг в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 16 |Графа 13 (а) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_13a_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 17 |Графа 13 (а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_13a_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 18 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13b_01 | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 19 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2 |cc_13b_cs | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в іноземній валюті| | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 20 |Графа 13 (б) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_13b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 21 |Графа 13 (б) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_13b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 22 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14a_01 | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, деталі,| | | |напівфабрикати та інші | | | |комплектуючі вироби в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 23 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14a_cs | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, деталі,| | | |напівфабрикати та інші | | | |комплектуючі вироби в | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 24 |Графа 14 (а) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14a_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 25 |Графа 14 (а) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14a_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 26 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14b_01 | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше подібне | | | |обладнання | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 27 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14b_cs | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше подібне | | | |обладнання | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 28 |Графа 14 (б) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14b_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 29 |Графа 14 (б) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14b_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 30 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14c_01 | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під час| | | |виробництва товарів, що | | | |оцінюються | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 31 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14c_cs | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під час| | | |виробництва товарів, що | | | |оцінюються | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 32 |Графа 14 (в) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14c_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 33 |Графа 14 (в) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14c_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 34 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14d_01 | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 35 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2 |cc_14d_cs | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 36 |Графа 14 (г) ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_14d_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 37 |Графа 14 (г) ДМВ Курс |N 16.8 |cc_14d_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 38 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та |N 19.2 |cc_15_01 | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності в | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 39 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та |N 19.2 |cc_15_cs | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 40 |Графа 15 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_15_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 41 |Графа 15 ДМВ Курс |N 16.8 |cc_15_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 42 |Графа 16 ДМВ Частина доходу |N 19.2 |cc_16_01 | |покупця у гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 43 |Графа 16 ДМВ Частина доходу |N 19.2 |cc_16_cs | |покупця в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 44 |Графа 16 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_16_cr | ----+----------------------------+-------+----------------------| 45 |Графа 16 ДМВ Курс |N 16.8 |cc_16_rt | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 46 |Графа 17 ДМВ Місце доставки |C 50 |cc_17_01 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 47 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17a_01 | |доставку - транспортування у| | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 48 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17a_cs | |доставку - транспортування в| | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 49 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17a_cr | |доставку - транспортування | | | |Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 50 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17a_rt | |доставку - транспортування | | | |Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 51 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17b_01 | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку у | | | |гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 52 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17b_cs | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 53 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17b_cr | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку Код | | | |валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 54 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17b_rt | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку Курс | | | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 55 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17c_01 | |доставку страхування | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 56 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_17c_cs | |доставку - страхування в | | | |іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 57 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17c_cr | |доставку страхування Код | | | |валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 58 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_17c_rt | |доставку страхування Курс | | | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 59 |Графа 18 ДМВ "Усього Б" |N 19.2 |cc_18 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 60 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_19_01 | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 61 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_19_cs | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення в іноземній | | | |валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 62 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_19_cr | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 63 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_19_rt | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання або | | | |подання технічної допомоги | | | |після ввезення Курс | | | |перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 64 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_20_01 | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення в гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 65 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2 |cc_20_cs | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 66 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_20_cr | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 67 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 16.8 |cc_20_rt | |доставку з пункту пропуску | | | |на кордоні до місця | | | |призначення Курс перерахунку| | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 68 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 19.2 |cc_21_01 | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів у гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 69 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 19.2 |cc_21_cs | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів в іноземній валюті | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 70 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 3.0 |cc_21_cr | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 71 |Графа 21 ДМВ Мито, податки |N 16.8 |cc_21_rt | |та збори, що сплачуються під| | | |час ввезення або продажу | | | |товарів Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 72 |Графа 22 ДМВ "Усього В" |N 19.2 |cc_22 | ----+----------------------------+-------+----------------------| 73 |Графа 23 ДМВ Заявлена митна |N 19.2 |cc_45_01 | |вартість у гривнях | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 74 |Графа 23 ДМВ Заявлена митна |N 3.0 |cc_45_cr | |вартість Код валюти | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 75 |Графа 23 ДМВ Заявлена митна |N 16.8 |cc_45_rt | |вартість Курс перерахунку | | | ----+----------------------------+-------+----------------------| 76 |Графа 23 ДМВ Заявлена митна |N 19.2 |cc_45_cs | |вартість в іноземній валюті | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0023 | Таблиця "Опис ДМВ-2" | | JDCC2_MAIN | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Всього товарів ДМВ |N 3.0 |cc_05_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графа 7 Номер ВМД |N 9.0 |ccd_07_01 | |(митниця) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа 7 Номер ВМД (рік) |N 4.0 |ccd_07_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 7 Номер ВМД (номер) |N 6.0 |ccd_07_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_name | |найменування продавця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_adr | |адреса продавця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 10 |cc_02_okpo | |код ОКПО | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_name | |найменування покупця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_adr | |адреса покупця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 10 |cc_08_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства на| | | |території України, яке є | | | |покупцем товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_name | |найменування підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_adr | |адреса підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 10 |cc_14_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства, | | | |яке декларує та пред'являє| | | |митному органу товари | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |C 18 |cc_05_01_n | |прийняття рішення митним | | | |органом Номер рішення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_05_01_d | |прийняття рішення митним | | | |органом Дата рішення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Графа 5 ДМВ Примітки |C 2000|cc_05_1 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|N 2.0 |cc_20_01 | |- код умови поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|C 50 |cc_20_02 | |- скорочене літерне | | | |найменування умови | | | |поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 6 ДМВ Метод оцінки |C 2 |cc_type | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 7 ДМВ Примітки |C 2000|cc_07_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 8 ДМВ Примітки |C 2000|cc_08_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа ДМВ "Для відміток |C 240 |cc_cust | |митниці" | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 10(а) ДМВ |C 25 |cc_54_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 10(а) ДМВ |C 25 |cc_54_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 10(а) ДМВ |D 8 |cc_54_04 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_contr_name | |рахунку або іншого | | | |документу, що є підставою | | | |для доставки товару | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_contr_date | |рахунку або іншого | | | |документу, що є підставою | | | |для доставки товару | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа 4 ДМВ |C 28 |cc_dop_name | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 4 ДМВ |D 8 |cc_dop_date | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 4 ДМВ |C 28 |cc_doc_name | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 4 ДМВ |D 8 |cc_doc_date | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0024 | Таблиця "Опис товарів за | | ДМВ-2" JDCC2_GOODS | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Графа ДМВ "Номер товару" |N 3.0 |cc_32_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Номер товару за ВМД |N 3.0 |cc_32_ccd | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа ДМВ "Код товару" |C 10 |cc_33_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11a_01 | |щодо ідентичних/подібних | | | |(аналогічних) товарів у | | | |гривнях (для методів 2, 3 | | | |і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11a_cs | |щодо ідентичних/подібних | | | |(аналогічних) товарів в | | | |іноземній валюті (для | | | |методів 2, 3 і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Код валюти |N 3.0 |cc_11a_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_11a_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_01 | |одиниці товару, за якою | | | |товари, ідентичні або | | | |подібні (аналогічні) з | | | |товарами, що оцінюються, | | | |були продані на території | | | |України найбільшою партією| | | |покупцеві, який не є | | | |взаємозалежною з продавцем| | | |особою, гривень (для | | | |методів 4 і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_cs | |одиниці товару, за якою | | | |товари, ідентичні або | | | |подібні (аналогічні) з | | | |товарами, що оцінюються, | | | |були продані на території | | | |України найбільшою партією| | | |покупцеві, який не є | | | |взаємозалежною з продавцем| | | |особою в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 11(б) ДМВ Код валюти|N 3.0 |cc_11b_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Графа 11(б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_11b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 11(б) ДМВ Одиниця |N 4.0 |cc_11b_unit | |виміру | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_price | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Графа 11 (в) ДМВ |N 19.2|cc_11c_01 | |Розрахункова вартість | | | |товарів, визначена шляхом | | | |додавання вартості | | | |складових її елементів, | | | |гривень (для методів 5 і | | | |6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Розрахункова вартість |N 19.2|cc_11c_cs | |товарів, визначена шляхом | | | |додавання вартості | | | |складових її елементів в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Код валюти |N 3.0 |cc_11c_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_11c_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 11 (в) Одиниця |N 4.0 |cc_11c_unit | |виміру | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 11 (в) Ціна |N 19.2|cc_11c_price | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 11 Примітки |C 2000|cc_11_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 12 ДМВ Коригування з|N 19.2|cc_12 | |урахуванням розміру партії| | | |(+ -) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа 13 ДМВ Коригування з|N 19.2|cc_13 | |урахуванням комерційних | | | |умов (+-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 14 ДМВ Сума |N 19.2|cc_14 | |коригування, усього (+-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 15 ДМВ Ціна угоди |N 19.2|cc_15 | |(вартість) з урахуванням | | | |коригування (графа 11(а) +| | | |графа 14) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 16 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_16_01 | |транспортування (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 17 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_17_01 | |вантаження, розвантаження | | | |та обробки (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 18 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_18_01 | |страхування (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа 19 ДМВ Комісійні та |N 19.2|cc_19_01 | |інші посередницькі | | | |витрати, пов'язані з | | | |увезенням (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 20 ДМВ Прибуток, |N 19.2|cc_20_01 | |комісійні та торговельні | | | |націнки у зв'язку з | | | |продажем на внутрішньому | | | |ринку (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 21 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_21_01 | |додаткової обробки чи | | | |переробки ввезених товарів| | | |(-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 22 ДМВ Мито, |N 19.2|cc_22_01 | |податки, збори та інші | | | |внутрішні платежі (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 33 |Графа 23 ДМВ Інші витрати |N 19.2|cc_23_01 | |та платежі, пов'язані з | | | |продажем на внутрішньому | | | |ринку (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 34 |Графа 24 ДМВ УСЬОГО "В" |N 19.2|cc_24 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 35 |Графа 25 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_01 | |митна вартість у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 36 |Код валюти |N 3.0 |cc_45_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 37 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_45_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 38 |Графа 25 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_cs | |митна вартість в іноземній| | | |валюті | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Листи узгодження: Документ 0030 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | Таблиця "Основні дані" | "Основні дані" | LA_MAIN | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і |Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| | інформації | ля | | поля | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 1 |Номер реєстрації в митниці|C 20 |la_num | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Дата реєстрації |D |la_date | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Код ЄДРПОУ |C 10 |la_cl_code| | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Найменування |C 200 |la_cl_name| | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Адреса |C 200 |la_cl_adr | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Країна іноземного. клієнта|C 3 |la_in_cnt | | |(Може бути відсутня) | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Найменування іноземного. |C 200 |la_in_name| | |клієнта (Може бути | | | | |відсутнє) | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Адреса іноземного. клієнта|C 200 |la_in_adr | | |(Може бути відсутня) | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 9 |Процедура |C 2 |la_37_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 10 |Характер угоди |C 2 |la_24_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 11 |Номер ЛУ |C 9 |la_07_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 12 |Номер ЛУ |C 1 |la_07_02 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 13 |Номер ЛУ |C 6 |la_07_03 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 14 |ОНП |N 3 |la_0d_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 15 |Дата ОНП |D |la_0d_02 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 16 |Митниця оформлення |C 9 |la_cust | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 17 |Код валюти контракту |N 3 |la_22_01 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0002 Версія 1.00 | Таблиця "Товари" LA_GOODS| "Товари" | | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Номер товару |N 3 |la_32_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Опис товару |C 240 |la_31_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Код товару |C 10 |la_33_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Вага |N 16.3|la_35_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Кількість в додаткових |N 19.8|la_31_04 | | |одиницях | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Додаткова одиниця |C 4 |la_41_01 | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Фактурна вартість |N 19.2|la_42_01 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0003 Версія 1.00 | Таблиця "Документи" LA_DOC | "Документи" | | -----------------------------------+----------------------------| 1 |Номер товару |N 3 |la_32_01 | | ---+--------------------------+----+----------+-----------------| 2 |Код документу |C 4 |la_code | | ---+--------------------------+----+----------+-----------------| 3 |Документ |C 30|la_name | | ---+--------------------------+----+----------+-----------------| 4 |Дата документу |D |la_ date_b| | ---+--------------------------+----+----------+-----------------| 5 |Дата закінчення дії |D |la_ date_e| | |документу | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ПТП: Документ 0100 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | Таблиця "Загальний опис" | "Загальний опис" | | ----------------------------------------------------------------| N | Опис |Тип і |Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| | інформації | ля | | поля | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 1 |Тип ПТП (1, 2, 3) |N 1 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Особливості переміщення |N 1 | | | |(0..5) | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Номер ПТП |С 9 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Номер ПТП |C 1 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Номер ПТП |С 6 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Митниця відправлення |C 9 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Митниця призначення |C 9 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Найменування місця |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 9 |Адреса місця |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 10 |Країна відправлення |C 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 11 |Країна призначення |C 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 12 |Тип транспортного засобу |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 13 |Найменування транспортного|C 26 | | | |засобу | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 14 |Загальна вартість, грн |N 19.2| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 15 |Кількість місць |N 6 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 16 |Загальна вага |N 16.3| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 17 |Митне забезпечення |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 18 |Країна відправника |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 19 |ЄДРПОУ/ДРФО відправника |C 10 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 20 |Найменування відправника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 21 |Адреса відправника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 22 |Країна одержувача |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 23 |ЄДРПОУ/ДРФО одержувача |C 10 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 24 |Найменування одержувача |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 25 |Адреса одержувача |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 26 |Країна транспортної |C 2 | | | |організації | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 27 |ЄДРПОУ/ДРФО транспортної |C 10 | | | |організації | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 28 |Найменування транспортної |C 200 | | | |організації | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 29 |Адреса транспортної |C 200 | | | |організації | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 30 |ПІБ водія |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 31 |Паспортні дані |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 32 |Робота, посада |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 33 |Адреса водія |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 34 |Дата ПМК |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 35 |ПМК |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 36 |Дата ОНП |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 37 |ОНП |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 38 |Дата доставки |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 39 |Дата анулювання |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 40 |ПМК/ОНП анулювання |N 3 | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0002 Версія 1.00 | Таблиця "Документи" | "Документи" | | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Позиція документа |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Код документа |C 4 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Номер документа |С 30 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Дата документа |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Дата документа |D | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0003 Версія 1.00 "Товар" | Таблиця "Товар" | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Номер товару |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Опис товару |C 240 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Вартість у грн |N 19.2| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Кількість місць |N 6 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Вага брутто |N 16.3| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Пакування |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Митне забезпечення |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Примітки |C 200 | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Реєстр номерів вагонів: Документ 0105 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | Таблиця "Реєстр номерів | "Реєстр номерів вагонів" | вагонів" WCCD_RAILWAY | ----------------------------------+-----------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| | інформації | ля | | поля | | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 1 |Номер позиції в реєстрі|N 3.0 |CCD_POSITION| | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 2 |Номер вагону |С 100 |NUM_VAG | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 3 |Номер залізничної |С 100 |NUM_DOC | | |накладної | | | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 4 |Номер товару в ВМД |N 3.0 |CCD_32_01 | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 5 |Код товару |С 10 |CCD_33_01_UA| | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 6 |Вага |N 16.8|CCD_38_01 | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 7 |Кількість |N 16.8|CCD_31_03 | | ---+-----------------------+------+------------+----------------| 8 |Одиниця виміру |C 4 |CCD_41_01 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ ДМВ: Документ 0338 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.0 "Опис | Таблиці JDCC1_MAIN, | ДМВ" | JDCC1_GOODS, JDCC1_DOC, | | JDCC2_MAIN, JDCC2_GOODS, | | JDCC2_DOC | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Графа 7 Номер ВМД |N 9.0 |ccd_07_01 | |(митниця) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Графа 7 Номер ВМД (рік) |N 4.0 |ccd_07_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графа 7 Номер ВМД (номер) |N 6.0 |ccd_07_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа 7 Номер ВМД (дата |D 8 |ccd_07_01_date | |штампу ПМК) | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0021 | Таблиця "Опис | | ДМВ-1, ДМВ-3" JDCC1_MAIN | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Всього товарів ДМВ |N 3.0 |cc_05_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графа 7 Номер ВМД |N 9.0 |ccd_07_01 | |(митниця) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа 7 Номер ВМД (рік) |N 4.0 |ccd_07_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 7 Номер ВМД (номер) |N 6.0 |ccd_07_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_name | |найменування продавця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_adr | |адреса продавця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 10 |cc_02_okpo | |код ОКПО | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_name | |найменування покупця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_adr | |адреса покупця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 10 |cc_08_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства на| | | |території України, яке є | | | |покупцем товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_name | |найменування підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_adr | |адреса підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 10 |cc_14_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства, | | | |яке декларує та пред'являє| | | |митному органу товари | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Код методу оцінки |C 2 |cc_type | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Графа 6 ДМВ Номер |C 18 |cc_06_01_n | |прийняття митним органом | | | |рішень щодо відомостей, | | | |зазначених у графах 7-9 | | | |ДМВ-1 | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Графа 6 ДМВ Дата прийняття|D 8 |cc_06_01_d | |митним органом рішень щодо| | | |відомостей, зазначених у | | | |графах 7-9 ДМВ-1 | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Графа 6 ДМВ Примітки |C 2000|cc_06_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|N 2.0 |cc_20_01 | |- код умови поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|C 50 |cc_20_02 | |- скорочене літерне | | | |найменування умови | | | |поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 7(а) ДМВ |C 1 |cc_07_a | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 7(б) ДМВ |C 1 |cc_07_b | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа 8(а) ДМВ |C 1 |cc_08_a | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 8(б) ДМВ |C 1 |cc_08_b | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 8 ДМВ Примітки |C 2000|cc_08_c | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 9(а) ДМВ |C 1 |cc_09_a | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 9(б) ДМВ |C 1 |cc_09_b | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 9 ДМВ Примітки |C 240 |cc_09_c | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа ДМВ "Для відміток |C 240 |cc_cust | |митного органу" | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 10 (б) ДМВ |C 25 |cc_54_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 10 (б) ДМВ |C 25 |cc_54_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 10 (б) ДМВ |D 8 |cc_54_04 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 33 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_contr_name | |укладення угоди (договору,| | | |контракту) Номер угоди | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 34 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_contr_date | |укладення угоди (договору,| | | |контракту) Дата укладення | | | |угоди | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 35 |Графа 5 ДМВ Доповнення |C 28 |cc_dop_name | |(номер документа) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 36 |Графа 5 ДМВ Доповнення |D 8 |cc_dop_date | |(дата документа) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 37 |Код валюти контракту |N 3.0 |cc_cost_cur | ---+--------------------------+------+--------------------------| 38 |Курс валюти контракту |N 16.8|cc_cost_rate | ---+--------------------------+------+--------------------------| 39 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_doc_name | |рахунку Номер рахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 40 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_doc_date | |рахунку Дата рахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 41 |Загальна вага |N 19.2|cc_w_all | ---+--------------------------+------+--------------------------| 42 |Загальна вартість за всіма|N 19.2|cc_c_all | |товарами | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 43 |Графа 11 (а) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_01 | |угоди в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 44 |Графа 11 (а) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_cs | |угоди в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 45 |Графа 11 (а) ДМВ Код |N 3.0 |cc_11b_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 46 |Графа 11 (а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_11b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 47 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13a_01 | |покупця на оплату | | | |комісійних та інших | | | |посередницьких послуг в | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 48 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13a_cs | |покупця на оплату | | | |комісійних та інших | | | |посередницьких послуг в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 49 |Графа 13 (а) ДМВ Код |N 3.0 |cc_13a_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 50 |Графа 13 (а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_13a_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 51 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13b_01 | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 52 |Графа 13 (б) ДМВ в |N 19.2|cc_13b_cs | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 53 |Графа 13 (б) ДМВ Код |N 3.0 |cc_13b_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 54 |Графа 13 (б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_13b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 55 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14a_01 | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, | | | |деталі, напівфабрикати та | | | |інші комплектуючі вироби в| | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 56 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14a_cs | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, | | | |деталі, напівфабрикати та | | | |інші комплектуючі вироби в| | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 57 |Графа 14 (а) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14a_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 58 |Графа 14 (а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14a_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 59 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14b_01 | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше | | | |подібне обладнання | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 60 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14b_cs | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше | | | |подібне обладнання | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 61 |Графа 14 (б) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14b_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 62 |Графа 14 (б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 63 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14c_01 | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під | | | |час виробництва товарів, | | | |що оцінюються | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 64 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14c_cs | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під | | | |час виробництва товарів, | | | |що оцінюються | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 65 |Графа 14 (в) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14c_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 66 |Графа 14 (в) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14c_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 67 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14d_01 | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України в | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 68 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14d_cs | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 69 |Графа 14 (г) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14d_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 70 |Графа 14 (г) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14d_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 71 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та|N 19.2|cc_15_01 | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | | |в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 72 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та|N 19.2|cc_15_cs | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | | |в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 73 |Графа 15 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_15_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 74 |Графа 15 ДМВ Курс |N 16.8|cc_15_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 75 |Графа 16 ДМВ Частина |N 19.2|cc_16_01 | |доходу покупця у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 76 |Графа 16 ДМВ Частина |N 19.2|cc_16_cs | |доходу покупця в іноземній| | | |валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 77 |Графа 16 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_16_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 78 |Графа 16 ДМВ Курс |N 16.8|cc_16_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 79 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17a_01 | |доставку- транспортування | | | |у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 80 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17a_cs | |доставку транспортування в| | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 81 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17a_cr | |доставку транспортування | | | |Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 82 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17a_rt | |доставку транспортування | | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 83 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17b_01 | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку у | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 84 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17b_cs | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 85 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17b_cr | |доставку вантаження, | | | |розвантаження, обробку Код| | | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 86 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17b_rt | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку | | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 87 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17c_01 | |доставку страхування | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 88 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17c_cs | |доставку - страхування в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 89 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17c_cr | |доставку страхування Код | | | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 90 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17c_rt | |доставку страхування Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 91 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_19_01 | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення в | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 92 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_19_cs | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 93 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_19_cr | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення | | | |Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 94 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_19_rt | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення | | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 95 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_20a_01 | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 96 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_20a_cs | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 97 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_20a_cr | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 98 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_20a_rt | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 99 |Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 19.2|cc_21_01 | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 100|Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 19.2|cc_21_cs | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 101|Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 3.0 |cc_21_cr | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів Код валюти| | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 102|Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 16.8|cc_21_rt | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів Курс | | | |перерахунку | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0022 | Таблиця "Опис товарів | | за ДМВ-1, | | ДМВ-3" JDCC1_GOODS | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Графа ДМВ "Номер товару" |N 3.0 |cc_32_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Номер товару за ВМД |N 3.0 |cc_32_ccd | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа ДМВ "Код товару" |C 10 |cc_33_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Вага товару за ВМД |N 16.4|cc_35_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Кількість товару у |N 20.8|cc_31_cnt | |додаткових одиницях виміру| | | |за ВМД | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Вартість товару за ВМД |N 19.2|cc_cost | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11b_01 | |в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11b_cs | |у валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 11(а) ДМВ Валюта |N 3.0 |cc_11b_cr | |угоди | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 11(а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_11b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Примітки |C 2000|cc_11b_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 12 ДМВ Усього "А", |N 19.2|cc_12 | |гривень | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N |cc_13a_01 | |покупця на оплату |19.2, | | |комісійних та інших | | | |посередницьких послуг в | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Графа 13 (а) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13a_cs | |покупця на оплату | | | |комісійних та інших | | | |посередницьких послуг в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Графа 13 (а) ДМВ Код |N 3.0 |cc_13a_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Графа 13 (а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_13a_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13b_01 | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 13 (б) ДМВ Витрати |N 19.2|cc_13b_cs | |покупця на оплату | | | |контейнерів, тари та | | | |пакування в іноземній | | | |валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 13 (б) ДМВ Код |N 3.0 |cc_13b_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 13 (б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_13b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14a_01 | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, | | | |деталі, напівфабрикати та | | | |інші комплектуючі вироби в| | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа 14 (а) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14a_cs | |товарів і послуг: | | | |сировина, матеріали, | | | |деталі, напівфабрикати та | | | |інші комплектуючі вироби в| | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 14 (а) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14a_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 14 (а) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14a_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14b_01 | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше | | | |подібне обладнання | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 14 (б) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14b_cs | |товарів і послуг: | | | |інструменти та інше | | | |подібне обладнання | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 14 (б) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14b_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа 14 (б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14c_01 | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під | | | |час виробництва товарів, | | | |що оцінюються | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 14 (в) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14c_cs | |товарів і послуг: | | | |матеріали, витрачені під | | | |час виробництва товарів, | | | |що оцінюються | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 14 (в) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14c_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 33 |Графа 14 (в) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14c_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 34 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14d_01 | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 35 |Графа 14 (г) ДМВ Вартість |N 19.2|cc_14d_cs | |товарів і послуг: | | | |дизайн, інженерне та | | | |дослідно-конструкторське | | | |розроблення, креслення, | | | |виконані поза межами | | | |території України | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 36 |Графа 14 (г) ДМВ Код |N 3.0 |cc_14d_cr | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 37 |Графа 14 (г) ДМВ Курс |N 16.8|cc_14d_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 38 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та|N 19.2|cc_15_01 | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | | |в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 39 |Графа 15 ДМВ Ліцензійні та|N 19.2|cc_15_cs | |подібні платежі за | | | |використання об'єктів | | | |інтелектуальної власності | | | |в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 40 |Графа 15 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_15_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 41 |Графа 15 ДМВ Курс |N 16.8|cc_15_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 42 |Графа 16 ДМВ Частина |N 19.2|cc_16_01 | |доходу покупця у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 43 |Графа 16 ДМВ Частина |N 19.2|cc_16_cs | |доходу покупця в іноземній| | | |валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 44 |Графа 16 ДМВ Код валюти |N 3.0 |cc_16_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 45 |Графа 16 ДМВ Курс |N 16.8|cc_16_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 46 |Графа 17 ДМВ Місце |C 50 |cc_17_01 | |доставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 47 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17a_01 | |доставку - транспортування| | | |у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 48 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17a_cs | |доставку - транспортування| | | |в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 49 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17a_cr | |доставку - транспортування| | | |Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 50 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17a_rt | |доставку - транспортування| | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 51 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17b_01 | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку у | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 52 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17b_cs | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 53 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17b_cr | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку Код| | | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 54 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17b_rt | |доставку - вантаження, | | | |розвантаження, обробку | | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 55 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17c_01 | |доставку страхування | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 56 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_17c_cs | |доставку - страхування в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 57 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_17c_cr | |доставку страхування Код | | | |валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 58 |Графа 17 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_17c_rt | |доставку страхування Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 59 |Графа 18 ДМВ "Усього Б" |N 19.2|cc_18 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 60 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_19_01 | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення в | | | |гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 61 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_19_cs | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 62 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_19_cr | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення | | | |Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 63 |Графа 19 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_19_rt | |монтаж, складення, | | | |налагодження обладнання | | | |або подання технічної | | | |допомоги після ввезення | | | |Курс перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 64 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_20_01 | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення в гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 65 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 19.2|cc_20_cs | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 66 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 3.0 |cc_20_cr | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 67 |Графа 20 ДМВ Витрати на |N 16.8|cc_20_rt | |доставку з пункту пропуску| | | |на кордоні до місця | | | |призначення Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 68 |Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 19.2|cc_21_01 | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 69 |Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 19.2|cc_21_cs | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 70 |Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 3.0 |cc_21_cr | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів Код валюти| | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 71 |Графа 21 ДМВ Мито, податки|N 16.8|cc_21_rt | |та збори, що сплачуються | | | |під час ввезення або | | | |продажу товарів Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 72 |Графа 22 ДМВ "Усього В" |N 19.2|cc_22 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 73 |Графа 23 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_01 | |митна вартість у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 74 |Графа 23 ДМВ Заявлена |N 3.0 |cc_45_cr | |митна вартість Код валюти | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 75 |Графа 23 ДМВ Заявлена |N 16.8|cc_45_rt | |митна вартість Курс | | | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 76 |Графа 23 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_cs | |митна вартість в іноземній| | | |валюті | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0025 | Таблиця "Документи по | | товару за ДМВ-1, ДМВ-3" | | JDCC1_DOC | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Ознака документа |N 1.0 |cc_pr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графи 4, 5 ДМВ Код |N 4.0 |cc_doc_code | |документа | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графи 4, 5 ДМВ Номер |C 30 |cc_doc | |документа | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графи 4, 5 ДМВ Дата |D 8 |cc_doc_d | |документа | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0023 | Таблиця "Опис | | ДМВ-2" JDCC2_MAIN | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Всього товарів ДМВ |N 3.0 |cc_05_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графа 7 Номер ВМД |N 9.0 |ccd_07_01 | |(митниця) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа 7 Номер ВМД (рік) |N 4.0 |ccd_07_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 7 Номер ВМД (номер) |N 6.0 |ccd_07_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_name | |найменування продавця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 200 |cc_02_adr | |адреса продавця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Графа 1 ДМВ Продавець - |C 10 |cc_02_okpo | |код ОКПО | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_name | |найменування покупця | | | |товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 200 |cc_08_adr | |адреса покупця товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 2(а) ДМВ Покупець - |C 10 |cc_08_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства на| | | |території України, яке є | | | |покупцем товарів | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_name | |найменування підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 200 |cc_14_adr | |адреса підприємства | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 2(б) ДМВ Декларант -|C 10 |cc_14_okpo | |код ЄДРПОУ підприємства, | | | |яке декларує та пред'являє| | | |митному органу товари | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |C 18 |cc_05_01_n | |прийняття рішення митним | | | |органом Номер рішення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Графа 5 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_05_01_d | |прийняття рішення митним | | | |органом Дата рішення | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Графа 5 ДМВ Примітки |C 2000|cc_05_1 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|N 2.0 |cc_20_01 | |- код умови поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 3 ДМВ Умови поставки|C 50 |cc_20_02 | |- скорочене літерне | | | |найменування умови | | | |поставки | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 6 ДМВ Метод оцінки |C 2 |cc_type | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 7 ДМВ Примітки |C 2000|cc_07_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 8 ДМВ Примітки |C 2000|cc_08_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа ДМВ "Для відміток |C 240 |cc_cust | |митниці" | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 10(а) ДМВ |C 25 |cc_54_02 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 10(а) ДМВ |C 25 |cc_54_03 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 10(а) ДМВ |D 8 |cc_54_04 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |C 28 |cc_contr_name | |рахунку або іншого | | | |документу, що є підставою | | | |для доставки товару | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 4 ДМВ Номер і дата |D 8 |cc_contr_date | |рахунку або іншого | | | |документу, що є підставою | | | |для доставки товару | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа 4 ДМВ |C 28 |cc_dop_name | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 4 ДМВ |D 8 |cc_dop_date | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 4 ДМВ |C 28 |cc_doc_name | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 4 ДМВ |D 8 |cc_doc_date | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0024 | Таблиця "Опис товарів за | | ДМВ-2" JDCC2_GOODS | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Графа ДМВ "Номер товару" |N 3.0 |cc_32_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Номер товару за ВМД |N 3.0 |cc_32_ccd | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа ДМВ "Код товару" |C 10 |cc_33_01 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11a_01 | |щодо ідентичних/подібних | | | |(аналогічних) товарів у | | | |гривнях (для методів 2, 3 | | | |і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 6 |Графа 11(а) ДМВ Ціна угоди|N 19.2|cc_11a_cs | |щодо ідентичних/подібних | | | |(аналогічних) товарів в | | | |іноземній валюті (для | | | |методів 2, 3 і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 7 |Код валюти |N 3.0 |cc_11a_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 8 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_11a_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 9 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_01 | |одиниці товару, за якою | | | |товари, ідентичні або | | | |подібні (аналогічні) з | | | |товарами, що оцінюються, | | | |були продані на території | | | |України найбільшою партією| | | |покупцеві, який не є | | | |взаємозалежною з продавцем| | | |особою, гривень (для | | | |методів 4 і 6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 10 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_cs | |одиниці товару, за якою | | | |товари, ідентичні або | | | |подібні (аналогічні) з | | | |товарами, що оцінюються, | | | |були продані на території | | | |України найбільшою партією| | | |покупцеві, який не є | | | |взаємозалежною з продавцем| | | |особою в іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 11 |Графа 11(б) ДМВ Код валюти|N 3.0 |cc_11b_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 12 |Графа 11(б) ДМВ Курс |N 16.8|cc_11b_rt | |перерахунку | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 13 |Графа 11(б) ДМВ Одиниця |N 4.0 |cc_11b_unit | |виміру | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 14 |Графа 11(б) ДМВ Ціна |N 19.2|cc_11b_price | ---+--------------------------+------+--------------------------| 15 |Графа 11 (в) ДМВ |N 19.2|cc_11c_01 | |Розрахункова вартість | | | |товарів, визначена шляхом | | | |додавання вартості | | | |складових її елементів, | | | |гривень (для методів 5 і | | | |6) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 16 |Розрахункова вартість |N 19.2|cc_11c_cs | |товарів, визначена шляхом | | | |додавання вартості | | | |складових її елементів в | | | |іноземній валюті | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 17 |Код валюти |N 3.0 |cc_11c_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 18 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_11c_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 19 |Графа 11 (в) Одиниця |N 4.0 |cc_11c_unit | |виміру | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 20 |Графа 11 (в) Ціна |N 19.2|cc_11c_price | ---+--------------------------+------+--------------------------| 21 |Графа 11 Примітки |C 2000|cc_11_note | ---+--------------------------+------+--------------------------| 22 |Графа 12 ДМВ Коригування з|N 19.2|cc_12 | |урахуванням розміру партії| | | |(+ -) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 23 |Графа 13 ДМВ Коригування з|N 19.2|cc_13 | |урахуванням комерційних | | | |умов (+-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 24 |Графа 14 ДМВ Сума |N 19.2|cc_14 | |коригування, усього (+-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 25 |Графа 15 ДМВ Ціна угоди |N 19.2|cc_15 | |(вартість) з урахуванням | | | |коригування (графа 11(а) +| | | |графа 14) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 26 |Графа 16 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_16_01 | |транспортування (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 27 |Графа 17 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_17_01 | |вантаження, розвантаження | | | |та обробки (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 28 |Графа 18 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_18_01 | |страхування (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 29 |Графа 19 ДМВ Комісійні та |N 19.2|cc_19_01 | |інші посередницькі | | | |витрати, пов'язані з | | | |увезенням (+) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 30 |Графа 20 ДМВ Прибуток, |N 19.2|cc_20_01 | |комісійні та торговельні | | | |націнки у зв'язку з | | | |продажем на внутрішньому | | | |ринку (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 31 |Графа 21 ДМВ Вартість |N 19.2|cc_21_01 | |додаткової обробки чи | | | |переробки ввезених товарів| | | |(-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 32 |Графа 22 ДМВ Мито, |N 19.2|cc_22_01 | |податки, збори та інші | | | |внутрішні платежі (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 33 |Графа 23 ДМВ Інші витрати |N 19.2|cc_23_01 | |та платежі, пов'язані з | | | |продажем на внутрішньому | | | |ринку (-) | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 34 |Графа 24 ДМВ УСЬОГО "В" |N 19.2|cc_24 | ---+--------------------------+------+--------------------------| 35 |Графа 25 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_01 | |митна вартість у гривнях | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 36 |Код валюти |N 3.0 |cc_45_cr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 37 |Курс перерахунку |N 16.8|cc_45_rt | ---+--------------------------+------+--------------------------| 38 |Графа 25 ДМВ Заявлена |N 19.2|cc_45_cs | |митна вартість в іноземній| | | |валюті | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0026 | Таблиця "Документи | | по товару за ДМВ-2" | | JDCC2_DOC | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | по-| |розмір| | ля | | поля | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 1 |Ідентифікатор ДМВ |C 14 | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 2 |Ознака документа |N 1.0 |cc_pr | ---+--------------------------+------+--------------------------| 3 |Графа 4 ДМВ Код документа |N 4.0 |cc_doc_code | ---+--------------------------+------+--------------------------| 4 |Графа 4 ДМВ Номер |C 30 |cc_doc | |документа | | | ---+--------------------------+------+--------------------------| 5 |Графа 4 ДМВ Дата документа|D 8 |cc_doc_d | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Книжка МДП: Документ 2950 версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | | "Загальний опис" | | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і |Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| | інформації | ля | | поля | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 1 |Серія МДП |С 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Номер МДП |С 8 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Номер сторінки |N 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Номер транспортного засобу|C 26 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Країна транспортного |C 3 | | | |засобу | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Найменування перевізника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Адреса перевізника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Країна перевізника |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 9 |ПІБ водія |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 10 |Паспортні дані водія |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 11 |Країна відправлення |C 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 12 |Країна призначення |C 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 13 |Дата доставки |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 14 |ОНП |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 15 |Користувач |N 6 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 16 |Дата оформлення |D | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 17 |Митниця призначення |C 9 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 18 |Митниця пропуску |C 9 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 19 |Найменування фірми |C 200 | | | |декларанта | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 20 |Номер свідоцтва БМ |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 21 |Дані декларанта |C 200 | | | |(свідоцтво) | | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 22 |Дані декларанта (ПІБ, |C 200 | | | |телефон) | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0002 Версія 1.00 | | "Клієнти" | | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Номер клієнта |C 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Найменування відправника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Адреса відправника |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Країна відправника |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Найменування одержувача |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Адреса одержувача |C 200 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Країна одержувача |C 2 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Код країни відправлення |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 9 |Код країни призначення |N 3 | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0003 Версія 1.00 | | "Документи" | | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Номер учасника |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Код документу |C 4 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Номер документу |C 28 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Дата документу |D | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0004 Версія 1.00 "Товар" | | -------------------------------------+--------------------------| 1 |Номер учасника |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 2 |Номер товару |N 3 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 3 |Код товару |C 10 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 4 |Опис товару |C 240 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 5 |Кількість місць |N 6 | | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 6 |Вага брутто |N 16.3| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 7 |Вартість в валюті |N 19.2| | | ---+--------------------------+------+----------+---------------| 8 |Код валюти вартості |N 3 | | | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- Облікова картка суб'єкта ЗЕД: Документ 9020 версія 1.00 | -------------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | Таблиця "Облікова | "Основні дані" | картка" CLIENT_LIST | ------------------------------------+------------------------------| N | Опис |Тип і| Ім'я поля | Джерело | по-| | роз-| | інформації | ля | | мір | | | | |поля | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 1 |Код ЄДРПОУ |C 10 |ent_code | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 2 |Код платника податків |C 12 |ent_inn | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 3 |Найменування |C 200|ent_name | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 4 |Адреса |C 200|ent_adr | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 5 |Фактична адреса |C 200|ent_post_adr| | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 6 |Код адміністративного |N 2 |ent_adm |Diction_Admin_div| |поділу | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 7 |Тип підприємства |N 2 |ent_ type |Diction_Ent_type | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 8 |Код власності |N 2 |ent_own |Diction_Ent_Sub | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 9 |Інвестиції |N 1 |ent_inv |Diction_Ent_inv | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 10 |Дата модифікації |D |date_modify | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 11 |Дата реєстрації в митниці |D |date_create | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 12 |Код митниці |N 5 |ent_fl_cust | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 13 |Рік реєстрації |N 4 |ent_fl_year | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 14 |Відділ митниці |N 2 |ent_fl_sub | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 15 |Номер реєстрації в митниці|N 10 |ent_fl_num | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 16 |Директор |C 60 |ent_b_name | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 17 |Телефон директору |C 15 |ent_b_tel | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 18 |Факс |C 15 |ent_b_fax | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 19 |Паспорт виданий |C 80 |ent_b_pass | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 20 |Паспорт серія |C 10 |ent_b_psr | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 21 |Паспорт номер |C 10 |ent_b_pnum | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 22 |Дата видачі паспорта |D |ent_b_pdat | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 23 |Бухгалтер |C 60 |ent_f_name | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 24 |Телефон бухгалтера |C 15 |ent_f_tel | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 25 |Факс |C 15 |ent_f_fax | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 26 |Паспорт виданий |C 80 |ent_f_pass | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 27 |Паспорт серія |C10 |ent_f_psr | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 28 |Паспорт номер |C10 |ent_f_pnum | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 29 |Дата видачі паспорта |D |ent_f_pdat | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 30 |Код податкової |C 10 |ent_n_cod | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 31 |Найменування податкової |C 200|ent_n_name | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 32 |Адреса податкової |C 200|ent_n_adr | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 33 |Номер державної реєстрації|C 60 |ent_rg_num | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 34 |Дата державної реєстрації |D |ent_rg_date | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 35 |Організація державної |C 100|ent_rg_org | | |реєстрації | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 47 |Користувач |N |usern | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 48 |Номер печатки інспектора |N |ent_insp_onp| | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 49 |Форма фінансування |N |ent_min | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 50 |Орган управління |C 80 |ent_org | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 51 |Номер свідоцтва про |C 10 |ent_inn_rg | | |реєстрацію ПДВ | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 52 |Дата свідоцтва |D |ent_inn_date| | | | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 53 |Організація видачі |C 80 |ent_inn_org | | |свідоцтва | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 54 |Номер початку державної |C 60 |ent_rn_num | | |реєстрації | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 55 |Дата початку державної |D |ent_rn_date | | |реєстрації | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 56 |Організація початку |C 100|ent_rn_org | | |державної реєстрації | | | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 57 |Дата анулювання |D |ent_dann | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 58 |Печатка інспектора |N |ent_ann_onp | | ---+--------------------------+-----+------------+-----------------| 59 |Причина анулювання |C 240|ent_anote | | --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0002 Версія 1.00 | Таблиця "Розрахункові | "Рахунки" | рахунки" CLIENT_ACCOUNT | ------------------------------------+---------------------------| 1 |Тип рахунку $ - валютний,|C 1 |ent_ account_type| | |Г - грн | | | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 2 |МФО банку |N 6 |ent_bank_mfo | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 3 |Найменування банку |C 200 |ent_bank_name | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 4 |Адреса банку |C 200 |ent_bank_adr | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 5 |Рахунок |C 35 |ent_account | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 6 |Дата початку |D |date_begin | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 7 |Дата закінчення |D |date_end | | ---+-------------------------+------+-----------------+---------| 8 |Код ЄДРПОУ банку |C 10 |bank_code | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0003 Версія 1.00 "Декларанти" | Таблиця | | "Декларанти" | | CLIENT_BR | ------------------------------------------+---------------------| 1 |ПІБ |C 200 |ent_fio | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 2 |Телефон |C 15 |ent_tel | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 3 |Паспорт серія |C 10 |ent_psr | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 4 |Паспорт номер |C 10 |ent_pnum | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 5 |Паспорт виданий |C 80 |ent_pass | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 6 |Дата видачі паспорта |D |ent_pdat | | ----+-----------------------------+-------+----------+----------| 7 |Факс |C 15 |ent_fax | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Імена полів таблиць, виділені жирним шрифтом і
фоном (наприклад, CCD_SD_POS), є ключовими полями відповідної
таблиці.
------------------------------------------------------------------ Облік товарів на складах тимчасового зберігання: Документ 0041 | версія 1.00 | ----------------------------------------------------------------| Код форми: 0001 Версія 1.00 | Таблиця "Додаткові | "Додаткові документи" | документи" STZ_DOC_D | -------------------------------+--------------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір | | інформації | ля | | поля | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 1 |Код митної установи|N 9 |DCUS_CODE | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 2 |Код документу |N 4 |D_CODE | | |приходу | | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 3 |Номер док-ту |C 50 |D_NUM | | |приходу на СТЗ | | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 4 |Дата док-ту приходу|D 8 |D_DATE | | |на СТЗ | | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 5 |Дата розміщення/ |D 8 |D_reg | | |випуску | | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 6 |Нумерація |N 4 |N_DOC | | |додаткових | | | | |документів | | | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 7 |Код документу |N 4 |Doc_code | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 8 |Номер документу |C 30 |Doc_num | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 9 |Дата документу |D 8 |Doc_date | | ---+-------------------+-------+-------------+------------------| 10 |Дата закінчення дії|D 8 |Date_anul | | |документу | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0002 Версія 1.00 "Акт | Таблиця "Акт | розміщення" | розміщення" STZ_DOC | ---------------------------------------+------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір | |інформації | ля | | поля | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 1 |Код митної установи |N 9 |DCUS_CODE | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 2 |Код документу |N 4 |D_CODE | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 3 |Номер док-ту |C 50 |D_NUM | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 4 |Дата док-ту |D 8 |D_DATE | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 5 |Тип операції (1-прихід, |N 1 |D_OPER | | |2-випуск) | | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 6 |Дата розміщення/ випуску |D 8 |D_reg | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 7 |Код митної установи |N 9 |dcus_code_p | | |(прихід) | | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 8 |Код документу приходу |N 4 |d_code_p | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 9 |Номер док-ту приходу на СТЗ|C 50 |d_num_p | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 10 |Дата док-ту приходу на СТЗ |D 8 |d_date_p | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 11 |Тип операції (1-прихід) |N 1 |d_oper_p | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 12 |Дата розміщення |D 8 |d_reg_p | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 13 |Тип складу |N 1 |Solve_type | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 14 |Номер дозволу (код митної |N 5 |Solve_cust | | |установи) | | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 15 |Номер дозволу (номер) |N 3 |Solve_num | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 16 |Номер дозволу (літери - В |C 1 |Solve_liter | | |або З) | | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 17 |Дата дозволу |D 8 |Solve_date | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 18 |Номер штампа |C 3 |N_stamp | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 19 |Дата анулювання документу |D 8 |Date_anul | | |приходу | | | | ---+---------------------------+-------+------------+-----------| 20 |Статус документа |C 2 |Status | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0003 Версія 1.00 | Таблиця | "Надходження та випуск товарів" | "Надходження та випуск | | товарів" STZ_NAD_NEW | ---------------------------------------+------------------------| N | Опис | Тип і | Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір | |інформації| ля | | поля | | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 1 |Код митної установи |N 9 |DCUS_CODE | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 2 |Код документу |N 4 |D_CODE | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 3 |Номер док-ту |C 50 |D_NUM | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 4 |Дата док-ту |D 8 |D_DATE | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 5 |Тип операції (1-прихід, |N 1 |D_OPER | | |2-випуск) | | | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 6 |Дата розміщення / випуску |D 8 |D_reg | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 7 |Номер товару в док-ті |N 4 |N_GOOD_Р | | |приходу | | | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 8 |Термін зберігання |D 8 |G_term | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 9 |Код товару за УКТЗЕД |C 15 |G_33 | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 10 |Найменування товару |C 250 |G_31_name | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 11 |К-ть місць товару |N 10 |G_31_k | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 12 |Вага нетто (кг) |N 20,4 |G_38 | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 13 |Код дод.од.виміру |N 3 |G_41_code | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 14 |Кількість у дод. од. виміру|N 20,4 |G_41_k | | ---+---------------------------+-------+-------------+----------| 15 |Фактурна вартість (грн) |N 20,4 |G_42 | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Код форми: 0004 Версія 1.00 | Таблиця "Продовження | "Продовження терміну зберігання" | терміну зберігання" | | STZ_TERM_GOODS | -------------------------------------+--------------------------| N | Опис |Тип і | Ім'я поля | Джерело | по-| |розмір| | інформації | ля | | поля | | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 1 |Код митної установи |N 9 |DCUS_CODE | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 2 |Код документу |N 4 |D_CODE | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 3 |Номер док-ту |C 50 |D_NUM | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 4 |Дата док-ту |D 8 |D_DATE | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 5 |Тип операції (1-прихід, |N 1 |D_OPER | | |2-випуск) | | | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 6 |Дата розміщення / випуску |D 8 |D_REG | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 7 |Номер товару в док-ті |N 4 |N_GOOD_Р | | |приходу | | | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 8 |Новий термін зберігання |D 8 |G_TERM_N | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 9 |Номер документа - підстави|C 50 |D_term_num | | ---+--------------------------+------+-----------+--------------| 10 |Дата документа - підстави |D 8 |D_term_date| | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення

товарів та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

на рівні митний

орган - Регіональна

інформаційна митниця

/********** * * Copyright, applying to UpdateCRC() and crc_32_tab[]: * * COPYRIGHT (C) 1986 Gary S. Brown. * **********/ /********** * * First, the polynomial itself and its table of feedback
terms. The * polynomial is * X^32+X^26+X^23+X^22+X^16+X^12+X^11+X^10+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2
+X^1+X^0 * * Note that we take it "backwards" and put the highest-order
term in * the lowest-order bit. The X^32 term is "implied"; the LSB
is the * X^31 term, etc. The X^0 term (usually shown as "+1")
results in * the MSB being 1. * * Note that the usual hardware shift register implementation,
which * is what we're using (we're merely optimizing it by doing
eight-bit * chunks at a time) shifts bits into the lowest-order term.
In our * implementation, that means shifting towards the right. Why
do we * do it this way? Because the calculated CRC must be
transmitted in * order from highest-order term to lowest-order term. UARTs
transmit * characters in order from LSB to MSB. By storing the CRC
this way, * we hand it to the UART in the order low-byte to high-byte;
the UART * sends each low-bit to hight-bit; and the result is
transmission bit * by bit from highest-to lowest-order term without requiring
any bit * shuffling on our part. Reception works similarly. * * The feedback terms table consists of 256, 32-bit entries.
Notes: * * The table can be generated at runtime if desired; code to
do so * is shown later. It might not be obvious, but the feedback * terms simply represent the results of eight shift/xor
opera- * tions for all combinations of data and CRC register
values. * * The values must be right-shifted by eight bits by the
"updcrc" * logic; the shift must be unsigned (bring in zeroes). On
some * hardware you could probably optimize the shift in assembler
by * using byte-swap instructions. * polynomial $edb88320 * **********/ unsigned long crc_32_tab[] = { x00000000L, 0x77073096L,

0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L, 0x706af48fL,
0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL,
0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L, 0x90bf1d91L,
0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL, 0x1adad47dL,
0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L, 0x646ba8c0L,
0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L, 0xfa0f3d63L,
0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L, 0xa2677172L,
0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL, 0x35b5a8faL,
0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L, 0x45df5c75L,
0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL, 0xc8d75180L,
0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L, 0xb8bda50fL,
0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L, 0x2f6f7c87L,
0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L, 0x01db7106L,
0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL, 0x9fbfe4a5L,
0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL, 0xe10e9818L,
0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L, 0x6b6b51f4L,
0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6c0695edL, 0x1b01a57bL,
0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L, 0x8bbeb8eaL,
0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L, 0xfbd44c65L,
0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L, 0x4adfa541L,
0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL, 0x346ed9fcL,
0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L, 0xaa0a4c5fL,
0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L, 0xc90c2086L,
0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL, 0x5edef90eL,
0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L, 0x2eb40d81L,
0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L, 0x03b6e20cL,
0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L, 0x73dc1683L,
0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L, 0xe40ecf0bL,
0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L, 0x8708a3d2L,
0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL, 0x196c3671L,
0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL, 0x67dd4accL,
0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L, 0xd6d6a3e8L,
0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L, 0xa6bc5767L,
0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL, 0x36034af6L,
0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL, 0x4669be79L,
0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L, 0xcc0c7795L,
0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL, 0xb2bd0b28L,
0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L, 0x2cd99e8bL,
0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL, 0x026d930aL,
0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L, 0x95bf4a82L,
0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL, 0xe5d5be0dL,
0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L, 0x68ddb3f8L,
0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L, 0x18b74777L,
0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL, 0x8f659effL,
0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L, 0xd70dd2eeL,
0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L, 0x4969474dL,
0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L, 0x37d83bf0L,
0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L, 0xbdbdf21cL,
0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L, 0xcdd70693L,
0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L, 0x5d681b02L,
0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL, 0x2d02ef8dL }; /********** * * UpdateCRC32() * * * **********/ long UpdateCRC32(unsigned long crc32val, unsigned char *s,
int len) { register unsigned long crcval = crc32val; while (len--) crcval = crc_32_tab[((unsigned char) crcval ^ (*s++)) & 0xff]
^ (crcval >> 8); return(crcval); } /********** * * * End of File * * * **********/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.03.2009 N 220

СПЕЦИФІКАЦІЯ

форматів електронних повідомлень автоматизованої

системи митного оформлення товарів

та інших предметів програмно-інформаційного комплексу

"Інспектор-2006" для електронного декларування

на рівні суб'єкт - митний орган

1. Електронні повідомлення, що використовуються для
електронного декларування, передаються у вигляді файлів-пакетів,
які представляють собою архіви формату zip та мають розширення
imfx.
2. Архів містить наступні файли:
2.1. конверт, який має фіксовану назву envelope.xml;
2.2. заголовок повідомлення (пакет документів);
2.3. електронні документи (далі - ЕД);
2.4. зовнішні підписи (при використанні зовнішнього
підписування).
3. Файли, зазначені в пунктах 2.1, 2.2 та, якщо спеціально не
обумовлено інше, файли пункту 2.3. формуються в форматі xml в
кодуванні 1251 або Unicode.
4. Формат файлу конверту наведено в Додатку 1.
5. Формат файлу заголовку повідомлення наведено в Додатку 2.
Заголовок повідомлення підписується електронним цифровим підписом
(ЕЦП).
6. Формат файлу ЕД визначається типом документа. Формати ВМД,
підтвердження про отримання електронного повідомлення,
повідомлення про обробку ЕД, протоколу форматно-логічного контролю
ЕД наведено в Додатках 3 - 6.
7. Кожен ЕД підписується електронним цифровим підписом.
Допускається накладання як внутрішніх, так і зовнішніх ЕЦП.
Перший заступник начальника О.О.Ніколайчук
Регіональної інформаційної митниці

Додаток 1

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

КОНВЕРТ ЕЛЕКТРОННОГО ПОВІДОМЛЕННЯ,

файл envelope.xml, версія 1

----------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | -----------------------+-----------------------------------+---------------| Envelope | Конверт електронного повідомлення | | -----------------------+-----------------------------------+---------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 1 |version |Номер версії |short |1 |атрибут, | | |формату файлу| | |значення 1 | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 2 |MessageId |Ідентифікатор|varchar(40) |1 |Довільний рядок| | |повідомлення | | |унікальність в | | | | | |межах | | | | | |відправника | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 3 |ReplyId |Ідентифікатор|varchar(40) |? |Обов'язкова для| | |повідомлення,| | |повідомлень про| | |відповіддю | | |отримання | | |на яке є дане| | | | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 4 |Sender |Відправник |varchar(128)|1 |e-mail адреса | | | | | |декларанта або | | | | | |код підрозділу | | | | | |митного | | | | | |оформлення | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 5 |Receiver |Отримувач |varchar(128)|1 |e-mail адреса | | | | | |декларанта або | | | | | |код підрозділу | | | | | |митного | | | | | |оформлення | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 6 |CreationDate |Дата |datetime |1 | | | |створення | | | | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 7 |Direction |Напрямок руху|byte |1 |1 - декларант | | | | | |-> митниця | | | | | |2 - митниця -> | | | | | |декларант | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 8 |MsgType |Тип |int |1 |Згідно | | |повідомлення | | |довідника | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 9 |Comment |Примітка |varchar(200)|? |Рекомендується | | | | | |указувати | | | | | |відправника | | | | | |повідомлення | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 10 |DocListFile |Файлу списку |DocListFile |1 | | | |документів | | | | -----------------------+-----------------------------------+---------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------------+-----------------------------------+---------------| DocListFile | | | -----------------------+-----------------------------------+---------------| 1 |FileName |Ім'я файлу |varchar(128)|1 |Наприклад, | | |списку | | | | | |документів | | |doclist.xml.ivk| ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 2 |Protection |Захист файлу |Protection |+ | | | |списку | | | | | |документів | | | | -----------------------+-----------------------------------+---------------| Тег | Опис | Примітка | -----------------------+-----------------------------------+---------------| Protection | Відомості про підписання та | Шифрування в | | шифрування файлу | версії 1 не | | | підтримується | -----------------------+-----------------------------------+---------------| 1 |MethodID |Виробник |int |1 |1= IVK | | |крипто | | | | | |захисту | | | | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 2 |SelfSigned** |Ознака |bit |? |Повинен бути | | |внутрішнього | | |наявний або | | |підпису | | |FileName або | ----+------------------+-------------+------------+--------|SelefSigned з | 3 |SignFileName |Ім'я файлу, в|varchar(128)|? |значенням 1 | | |якому | | | | | |знаходиться | | | | | |ЕЦП для | | | | | |зовнішнього | | | | | |підпису | | | | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 4***|SignerCertFileName|Ім'я файлу |varchar(128)|? | | | |сертифікату | | | | | |підписувача | | | | ----+------------------+-------------+------------+--------+---------------| 5***|InnerProtection |Ознака того, |Protection |* |Допустимо за | | |що очищений | | |умови | | |від підпису | | |SelfSigned=1 | | |блок даних | | | | | |також має | | | | | |інші ЕЦП | | | | ----------------------------------------------------------------------------
_______________

* Кардинальність:

- ? = (0,1);

- 1 = 1;

- * = (0Е);

- + = (1Е).

** На одному рівні може бути тільки одна внутрішня ЕЦП. Всі
інші ЕЦП на цьому рівні повинні бути зовнішніми. *** В поточній реалізації реквізити не підтримуються

Додаток 2

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

(заголовок повідомлення), файл doclist.xml, версія 3

-------------------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------------+------------------------------------------------+----------------| DocList | Заголовок електронного повідомлення | | ------------------+------------------------------------------------+----------------| N| Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 1|version |Номер версії |short |1 |атрибут, | | |формату файлу | | |значення 3 | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 2|SenderCode |Код |decimal(10) |1 | | | |ЄДРПОУ/ДРФО/Митного| | | | | |органу відправника | | | | | |повідомлення | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 3|SenderName |Назва відправника |varchar(200)|1 | | | |повідомлення | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 4|CreationDate |Момент створення |datetime |1 |** формат | | |повідомлення | | |серіалізації | | | | | |тегів типу | | | | | |datetime | | | | | |наступний: | | | | | |yyyymmddThhmiss | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 5|Document |Опис документа |Document |+ | | ------------------+------------------------------------------------+----------------| Тег | Опис | Примітка | ------------------+------------------------------------------------+----------------| Document | Опис документа | | ------------------+------------------------------------------------+----------------| N| Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 1|ID |Ідентифікатор |int |1 |унікальний в | | |документа | | |межах | | | | | |повідомлення | | | | | |номер документа,| | | | | |починаючи з 1 | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 2|ParentID |Ідентифікатор |int |? | | | |надпорядкованого | | | | | |документа | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 3|DocCode |Код |short |1 |згідно | | | | | |класифікатора | | | | | |електронних | | | | | |документів | | | | | |програми | | | | | |"Інспектор-2006"| | | | | |dc_doctypes | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 4|DocNumber |Номер |varchar(50) |1 | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 5|ModificationDate|Момент останньої |datetime |1 | | | |модифікації | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 6|FileName |Назва файлу |varchar(128)|1 | | | |документа | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 7|CRC |Контрольна сума |int |? | | | |файлу повідомлення | | | | -+----------------+-------------------+------------+---------------+----------------| 8|Protection |Захист файлу |Protection |0 - для |Тег описаний в | | |документа | |незахищених |форматі файлу | | | | |файлів, |envelope.xml. | | | | |+ - для файлів | | | | | |електронних | | | | | |повідомлень | | -------------------------------------------------------------------------------------
________________

* Кардинальність:

- 0 = 0

- ? = (0,1);

- 1 = 1;

- * = (0Е);

- + = (1Е).

Додаток 3

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

Документ 2 - ВМД, версія 1

---------------------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_main | Загальна інформація по ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_01_01 |Тип ВМД (ІМ, ЕК,|varchar(3) |1 | | | |ТР, тощо) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_01_02 |Тип ВМД (митний |numeric(2,0) |? | | | |режим) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_01_03 |Тип ВМД |varchar(3) |? | | | |(особливості | | | | | |переміщення | | | | | |товарів) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_md8 |Ознака |bit |1 | | | |використання МД | | | | | |- 8 | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_03_01 |Кількість |short |? | | | |додаткових | | | | | |листів | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_04_01 |Кількість |int |? | | | |специфікацій | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_05_01 |Кількість |int |1 | | | |товарів | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_06_01 |Кількість місць |numeric(6,0) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_11_01 |Код торговельної|varchar(3) |? | | | |країни | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_12_01 |Загальна митна |numeric(16,2)|? | | | |вартість | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 11|ccd_13_01 |Експортний |varchar(1) |0 | | | |контроль | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 12|ccd_15_01 |Код країни |varchar(3) |? | | | |відправлення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 13|ccd_17_01 |Код країни |varchar(3) |? | | | |призначення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 14|ccd_18_01 |Кількість ТЗ при|smallint |? | | | |відправленні | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 15|ccd_18_04 |Інформація по ТЗ|byte |0 |0 - присутній | | | | | |список ТЗ в таблиці| | | | | |ccd_transport, | | | | | |1 - ручна поклажа, | | | | | |2 - самоходом | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 16|ccd_19_01 |Ознака |varchar(1) |? |0 або 1 | | |переміщення в | | | | | |контейнері | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 17|ccd_20_01 |Код умови |varchar(3) |? | | | |поставки | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 18|ccd_20_cnt |Країна поставки |varchar(2) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 19|ccd_20_02 |Географічний |varchar(20) |? | | | |пункт поставки | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 20|ccd_20_03 |Код форми |numeric(2,0) |? | | | |розрахунку | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 21|ccd_21_01 |Кількість ТЗ на |smallint |? | | | |кордоні | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 22|ccd_21_04 |Інформація по ТЗ|byte |0 |0 - присутній | | | | | |список ТЗ, | | | | | |1 - ручна поклажа, | | | | | |2 - самоходом | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 23|ccd_22_01 |Код валюти |varchar(3) |? | | | |фактурної | | | | | |вартості | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 24|ccd_22_cur |Код валюти, в |int |1 | | | |якій розраховано| | | | | |ВМД | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 25|ccd_22_date |Дата, станом на |date |1 |Станом на цю дату | | |яку розраховано | | |використовуються | | |ВМД | | |курси валют та | | | | | |тарифи | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 26|ccd_22_02 |Фактурна |numeric(16,2)|? |Базова вартість без| | |вартість в | | |добавок | | |валюті | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 27|ccd_22_03 |Фактурна |numeric(16,2)|? |Вартість з | | |вартість в | | |добавками фактурної| | |гривнях | | |вартості | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 28|ccd _23_01 |Курс валюти |numeric(16,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 29|ccd_24_01 |Код характеру |int |? | | | |угоди | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 30|ccd_24_02 |Валюта |varchar(3) |? | | | |розрахунку | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 31|ccd_25_01 |Код ТЗ на |int |? | | | |кордоні | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 32|ccd_26_01 |Код ТЗ усередині|int |? | | | |країни | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 33|ccd_27_01 |Код митниці при |varchar(9) |? | | | |перевантаженні | | | | | |товару | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 34|ccd_29_01 |Код митниці на |varchar(9) |? | | | |кордоні | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 35|ccd_30_01 |Місце огляду |varchar(9) |0 | | | |товару | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 36|ccd_48_01 |Дата відстрочки |date |? | | | |платежу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 37|ccd_51_01 |Дата доставки в |date |? | | | |митницю | | | | | |призначення (ТР)| | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 38|ccd_51_02 |Сума гарантії |numeric(16,2)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 39|ccd_51_03 |Номер |varchar(20) |? | | | |гарантійного | | | | | |документа | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 40|ccd_52_01 |Дата доставки |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 41|ccd_53_01 |Митниця |varchar(9) |? | | | |призначення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 42|ccd_54_01 |Місце заповнення|varchar(16) |0 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 43|ccd_54_02 |ПІБ декларанта |varchar(27) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 44|ccd_54_03 |Дата заповнення |date |0 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 45|ccd_54_04 |Номер |varchar(5) |? | | | |посвідчення | | | | | |декларанта | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 46|ccd_54_05 |Посада |varchar(27) |0 | | | |декларанта | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 47|ccd_54_06 |Телефон |varchar(27) |? | | | |декларанта | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 48|ccd_07_04 |Внутрішній номер|varchar(30) |? | | | |ВМД у декларанта| | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 49|ccd_54_07 |Номер свідоцтва |int |? | | | |електронного | | | | | |декларування | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 50|ccd_04_02 |Кількість |int |? | | | |аркушів МД-8 | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 51|ccd_52_02 |Код гарантії |varchar(2) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 52|ccd_ext_mov |Ознака наявності|bit |1 | | | |міжнародного | | | | | |переміщення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 53|ccd_int_mov |Ознака наявності|bit |1 | | | |внутрішнього | | | | | |переміщення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 54|ccd_afc |Витрати по |ccd_afc |* | | | |фактурній | | | | | |вартості | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 55|ccd_back |Зворот ВМД |ccd_back |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 56|ccd_bank |Графи А та 28 |ccd_bank |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 57|ccd_client |Клієнти по ВМД |ccd_client |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 58|ccd_cmn_doc |Документи по ВМД|ccd_cmn_doc |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 59|ccd_dcc |ДМВ по ВМД |ccd_dcc |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 60|ccd_license |Ліцензії по ВМД |ccd_license |* | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 61|ccd_pay_doc |Платіжні |ccd_pay_doc |0 | | | |документи по ВМД| | | | | |(графа С) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 62|ccd_payment |Платежі по ВМД |ccd_payment |* | | | |(графа В) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 63|ccd_int_obl |Забов'язання по |ccd_int_obl |* | | | |графі 50 | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 64|ccd_transport |Транспортні |ccd_transport|* | | | |засоби по ВМД | | | | | |(графи 18 або | | | | | |21) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 65|ccd_goods |Товари по ВМД |ccd_goods |+ | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_afc | Витрати по фактурній вартості | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_afc_code |Тип витрат |byte |1 |1 - по вартості, | | | | | |2 - по вазі | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_afc_cur |Валюта |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_afc_cur_rate|Курс валюти |numeric(16,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_afc_sum_cur |Сума в валюті |money** |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_afc_sum |Сума в гривнях |money |1 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_back | Зворот ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_bk_gr |Графа ВМД |byte |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_back_content|Текст зворотної |ntext |1 | | | |сторони | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_bank | Графи А та 28 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_bn_gr |Графа |byte |1 |28 - 28 графа | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_bn_pos |Номер позиції |short |1 |Починаючи з 1 | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_cl_gr |Графа клієнта |byte |1 |Див. ccd_clients | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_cl_pos |Номер клієнта у |short |1 |Див. ccd_clients | | |графі | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_bn_cnt |Країна банку |varchar(2) |1 |Згідно довідника | | | | | |країн | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_bn_name |Назва банку |varchar(35) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_bn_adr |Адреса банку |varchar(35) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_bn_code |Код ЄДРПОУ банку|numeric(8,0) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_bn_mfo |МФО банку |varchar(6) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_bn_acnt |Розрахунковий |varchar(14) |? | | | |рахунок | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 11|ccd_bn_bic |Міжнародний |varchar(11) |? | | | |ідентифікаційний| | | | | |код банку | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 12|ccd_bn_iban |Номер рахунку в |varchar(34) |? | | | |міжнародному | | | | | |форматі | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_client | Клієнти по ВМД (експортер/імпортер) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_cl_gr |Графа клієнта в |tinyint |1 |2, 8, 9, 14, 50 | | |ВМД |(byte) | |графи | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_cl_pos |Номер клієнта в |Smallint |1 |Починаючи з 1 | | |графі | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_cl_cnt |Країна клієнта |varchar(2) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_cl_01 |Форма власності |numeric(2,0) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_cl_02 |Тип власності |numeric(1,0) |0 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_cl_03 |Тип підприємства|numeric(3,0) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_cl_04 |Загальнодержавна|numeric(2,0) |? | | | |форма власності | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_cl_05 |Адміністративно-|numeric(2,0) |? | | | |територіальний | | | | | |устрій | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_cl_code |Код ЄДРПОУ/ДРФО |numeric(10,0)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_cl_vat |Код платника ПДВ|numeric(12,0)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 11|ccd_cl_name |Назва клієнта |nvarchar(200)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 12|ccd_cl_adr |Адреса клієнта |nvarchar(200)|? | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_cmn_doc | Документи по ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_doc_part |Розділ графи 44 |varchar(3) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_doc_code |Код документа |varchar(4) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_doc_name |Номер документа |varchar(50) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_doc_date_beg|Дата документа |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_doc_end |Термін дії |date |? | | | |документа | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_dcc | ДМВ по ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_dcc_code |Код витрати |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_dcc_dist |Тип розподілу по|byte |? |Для витрат з кодом | | |товарах | | |49 та 69 | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_dcc_cur |Валюта |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_dcc_cur_rate|Курс валюти |numeric(16,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_dcc_sum_cur |Сума в валюті |money |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_dcc_sum |Сума в гривнях |money |1 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_license | Ліцензії по ВМД (14 та 49 графи) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_lic_gr |Номер графи |byte |1 |14, 49 графи | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_lic_pos |Позиція |short |1 |Починаючи з 1 | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_lic_type |Тип ліцензії |byte |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_lic_num |Номер ліцензії |varchar(20) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_lic_date |Дата ліцензії |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_lic_gk_type |Тип ліцензії по |byte |? | | | |933 наказу | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_pay_doc | Платіжні документи по ВМД (графа С) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_pd_code |Код платежу |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_pd_sp |Спосіб платежу |varchar(2) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_pd_payer |Код ЄДРПОУ/ДРФО |numeric(10,0)|? | | | |платника | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_pd_number |Номер платіжного|varchar(20) |1 | | | |документу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_pd_date |Дата платіжного |date |1 | | | |документу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_pd_end |Сплата векселю |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_pd_sum |Сума платежу |numeric(16,2)|1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_pd_cur |Валюта платежу |int |? | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_payments | Платежі по ВМД (графа В) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_pay_code |Код платежу |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_pay_sp |Спосіб платежу |varchar(2) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_pay_sum |Сума платежу |numeric(16,2)|1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_pay_cur |Валюта платежу |varchar(3) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_pay_bank |Платіжні |varchar(70) |? | | | |реквізити | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_48_01 |Дата документа |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_48_02 |Термін векселя |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_ndoc |Номер платіжного|varchar(17) |? | | | |документу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_payer |Платник |numeric(10,0)|? | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_int_obl | Зобов'язання по графі 50 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_obl_type |Тип зобов'язання|smallint |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_obl_subj |Тип суб'єкта, що|tinyint |1 | | | |надав |(byte) | | | | |зобов'язання | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_obl_cnt |Країна паспорта |varchar(2) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_obl_pas_ser |Серія паспорта |varchar(10) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_obl_pas_num |Номер паспорта |varchar(10) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_obl_surname |Прізвище |varchar(50) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_obl_name |Ім'я |varchar(50) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_obl_patr |По батькові |varchar(50) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_obl_exp |Термін |date |? | | | |зобов'язання | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_transport | Транспортні засоби по ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_trn_gr |Номер графи |byte |1 |18 або 21 | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_trn_name |Номер |varchar(26) |1 | | | |транспортного | | | | | |засобу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_trn_cnt |Країна |varchar(3) |? | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods | Товари по ВМД | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_32_01 |Номер товару |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_31_01 |Опис товару |ntext |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_31_02 |Кількість |short |? | | | |контейнерів | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_31_03 |Кількість місць |numeric(6,0) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_31_03p |Тип місця |tinyint |? |0 - Кількість | | | |(byte) | |місць, | | | | | |1 - Частина | | | | | |місця, | | | | | |2 - Навал, | | | | | |насип, налив, ЛЕП, | | | | | |трубопровід | | | | | |3 - Упаковка (тара)| | | | | |за окремою ВМД | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_31_04 |Кількість в |numeric(20,8)|? | | | |додаткових | | | | | |одиницях виміру | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_31_05 |Місяць |varchar(10) |? | | | |переміщення | | | | | |енергоносіїв | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_33_01 |Код товару за |varchar(10) |? | | | |УКТЗЕД | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_34_01 |Код країни |varchar(3) |? | | | |походження | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_35_01 |Вага брутто |numeric(20,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 11|ccd_36_01 |Преференція по |short |0 | | | |оплаті процедур | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 12|ccd_36_02 |Преференція по |short |? | | | |миту | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 13|ccd_36_03 |Преференція по |short |? | | | |акцизу | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 14|ccd_36_04 |Преференція по |short |? | | | |ПДВ | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 15|ccd_37_01 |Процедура (код |short |? | | | |митного режиму) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 16|ccd_37_02 |Процедура (код |short |? | | | |попереднього | | | | | |митного режиму) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 17|ccd_37_03 |Процедура |varchar(3) |? | | | |(особливості | | | | | |переміщення | | | | | |товару) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 18|ccd_38_01 |Вага нетто |numeric(20,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 19|ccd_39_01 |Квота |numeric(16,4)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 20|ccd_41_01 |Код додаткової |int |? | | | |одиниці виміру | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 21|ccd_42_01 |Фактурна |money |? | | | |вартість товару | | | | | |в валюті | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 22|ccd_42_02 |Фактурна |numeric(16,2)|? | | | |вартість товару | | | | | |в гривнях | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 23|ccd_43_01 |Код гарантії |varchar(2) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 24|ccd_45_01 |Митна вартість |numeric(16,2)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 25|ccd_46_01 |Статистична |numeric(12,0)|? | | | |вартість | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 26|ccd_33_02 |Додаткова |varchar(10) |? | | | |класифікація | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 27|ccd_33_03 |Ознака |byte |? | | | |експортного | | | | | |контролю | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 28|ccd_37_04 |Додаткова |varchar(2) |? | | | |особливість | | | | | |переміщення | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 29|ccd_31_06 |Процент |numeric(6,2) |? | | | |комплектного | | | | | |об'єкта | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 30|ccd_term |Термін |date |? | | | |зберігання | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 31|ccd_31_38 |Чиста вага |numeric(20,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 32|ccd_43_02 |Ознака випуску |varchar(1) |? | | | |під гарантію | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 33|ccd_goods_back |Зворот ВМД по |ccd_goods_ |? | | | |товарам |back | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 34|ccd_goods_cont |Контейнери |ccd_goods_ |* | | | | |cont | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 35|ccd_goods_dcc |Розподілення |ccd_goods_dcc|* | | | |митної вартості | | | | | |по товарам | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 36|ccd_goods_doc |Документи по |ccd_goods_doc|* | | | |товару | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 37|ccd_goods_pay |Платежі по |ccd_goods_pay|* | | | |товарам (47 | | | | | |графа) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 38|ccd_goods_prv |Попередні |ccd_goods_prv|* | | | |документи (графа| | | | | |40) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 39|ccd_inv_pos |Специфікація |ccd_inv_pos |* | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_back | Зворот ВМД по товару | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_bk_gr |Графа ВМД |byte |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_bk_content |Текст зворотної |ntext |1 | | | |сторони | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_cont | Контейнери | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_cnt_type |Тип контейнера |varchar(3) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_cnt_name |Номер контейнера|varchar(30) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_cnt_ispart |Повний або |bit |1 | | | |частина | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_dcc |Розподілення митної вартості по товарам| | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_dcc_code |Код витрати |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_dcc_cur |Валюта |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_dcc_cur_rate|Курс валюти |numeric(16,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_dcc_price |Ціна |money |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_dcc_quant |Кількість |numeric(16,4)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_dcc_unit |Одиниця виміру |int |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_dcc_sum_cur |Сума в валюті |money |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_dcc_sum |Сума в гривнях |money |1 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_doc | Документи по товару | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_doc_part |Розділ графи 44 |varchar(3) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_doc_code |Тип документу |varchar(4) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_doc_name |Номер документу |varchar(50) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_doc_date_beg|Дата документу |date |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_doc_date_end|Термін дії |date |? | | | |документу | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_pay | Платежі по товарам (47 графа) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_47_code |Код платежу |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_47_char |Літера умовного |varchar(1) |? | | | |нарахування | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_47_base |Основа |numeric(16,3)|? | | | |нарахування | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_47_base_type|Тип основи |varchar(10) |? |Згідно довідників | | |нарахування | | |валют або одиниць | | | | | |виміру | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_47_tax |Ставка |numeric(10,4)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_47_tax_type |Тип ставки |varchar(3) |? |% або згідно | | | | | |довідника валют | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_47_tax_div |За скільки |float |? |по замовчуванню: 0 | | |одиниць | | |або 1, еквівалентні| | |встановлено | | | | | |ставку | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_47_sum |Сума платежу |numeric(16,2)|1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_47_sp |Спосіб платежу |varchar(2) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_47_cur |Валюта платежу |varchar(3) |1 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_goods_prv | Попередні документи (графа 40) | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_doc_code |Тип документа |varchar(4) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_doc_name |Номер документа |varchar(18) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_doc_date_beg|Дата документа |date |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_doc_goods |Номер товару |int |1 | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_inv_pos | Специфікація | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_inv_pos |Позиція |short |1 |Починаючи з 1 | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_inv_name |Назва |nvarchar |1 | | | | |(2000) | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_inv_art |Артикул |varchar(50) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_inv_pack |Пакування |varchar(200) |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_inv_price |Вартість в |money |? | | | |валюті | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_inv_sum_cur |Сума в валюті |money |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_inv_sum |Сума в гривнях |money |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_inv_wb |Вага брутто |numeric(18,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_inv_wn |Вага нетто |numeric(18,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 10|ccd_inv_qty |Кількість |numeric(18,8)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 11|ccd_inv_unit |Одиниця виміру |int |? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 12|ccd_inv_det |Додаткові |ccd_inv_det |* | | | |властивості | | | | | |товарів в | | | | | |специфікації | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 13|ccd_inv_prv |Попередні ВМД до|ccd_inv_prv |* | | | |товарів в | | | | | |специфікації | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_inv_det | Додаткові властивості товарів | | | в специфікації | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_id_code |Код типу |short |1 |dc_gap | | |властивості | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_id_value |Значення |varchar(2000)|1 | | | |властивості | | | | --------------------+---------------------------------------+-------------------| Тег | Опис | Примітка | --------------------+---------------------------------------+-------------------| ccd_inv_prv |Попередні ВМД до товарів в специфікації| | --------------------+---------------------------------------+-------------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 1 |ccd_ir_07_01 |Номер ВМД (код |varchar(9) |1 | | | |митної установи)| | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 2 |ccd_ir_07_02 |Номер ВМД (рік) |numeric(4,0) |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 3 |ccd_ir_07_03 |Номер ВМД (номер|numeric(6,0) |1 | | | |за порядком) | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 4 |ccd_ir_32_01 |Номер товару |int |1 | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 5 |ccd_ir_pos |Номер позиції |short |1 | | | |специфікації | | | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 6 |ccd_ir_wb |Вага брутто |numeric(16,3)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 7 |ccd_ir_wn |Вага нетто |numeric(16,3)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 8 |ccd_ir_qty |Кількість |numeric(16,4)|? | | ---+----------------+----------------+-------------+--------+-------------------| 9 |ccd_ir_unit |Одиниця виміру |int |? | | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Кардинальність:

0 = не використовується

? = (0,1);

1 = 1;

* = (0Е);

+ = (1Е).

**money=numeric(20,4)

Додаток 4

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

про отримання електронного повідомлення, версія 1

-------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ------------+-------------------------------------+---------------| EdResponse | Підтвердження про отримання | | ------------+-------------------------------------+---------------| N| Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 1|version |Номер версії |short |1 |атрибут, | | |формату файлу | | |значення 1 | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 2|Sender |Відправник |varchar(128)|1 |e-mail адреса | | |повідомлення, | | |декларанта або | | |що | | |код підрозділу | | |підтверджується| | |митного | | | | | |оформлення | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 3|MessageId |Ідентифікатор |varchar(40) |1 | | | |повідомлення, | | | | | |що | | | | | |підтверджується| | | | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 4|FileName |Ім'я файлу |varchar(128)|1 | | | |повідомлення, | | | | | |що | | | | | |підтверджується| | | | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 5|ActionCode|Дія |short |1 |0 - підтвердже-| | | | | |ння | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 6|ActionDate|Момент обробки |datetime |1 | | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 7|UserName |ПІБ особи, що |varchar(128)|1 | | | |обробила | | | | | |повідомлення | | | | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 8|OrgCode |Код організації|numeric(10) |1 |Код підрозділу | | | | | |митного | | | | | |оформлення або | | | | | |код ЄДРПО/ДРФО | | | | | |учасника ЗЕД | -+----------+---------------+------------+--------+---------------| 9|OrgName |Назва |varchar(128)|1 |Назва | | |організації | | |підрозділу | | | | | |митного | | | | | |оформлення або | | | | | |учасника ЗЕД | -------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

ПОВІДОМЛЕННЯ

про обробку електронного документа, версія 1

----------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | ----------------+-----------------------------------+----------------| EdAction | Повідомлення про обробку ЕД | | ----------------+-----------------------------------+----------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардина-| Примітка | | | | |льність*| | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 1 |version |Номер версії |short |1 |атрибут, | | |формату файлу| | |значення 1 | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 2 |DocCode |Код документа|short |1 |csndict.dbo. | | | | | |dc_doctypes, | | | | | |на сьогодні | | | | | |підтримується | | | | | |тільки ВМД | | | | | |(код 2) | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 3 |DocInNum |Номер |varchar(50) |1 | | | |документа, | | | | | |присвоєний | | | | | |декларантом | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 4 |DocInModified|Дата |datetime |1 | | | |модифікації | | | | | |документа | | | | | |декларантом | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 5 |DocInId |Ідентифікатор|int |1 | | | |документа у | | | | | |вхідному | | | | | |файлі | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 6 |DocNumber |Присвоєний |varchar(50) |? |обов'язкове, | | |митницею | | |якщо документ | | |номер | | |прийнято в базу | | |документа | | |даних митниці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 7 |ActionCode |Дія |short |1 |1 - прийнято | | | | | |в БД митниці | | | | | |2 - відмовлено | | | | | |в прийнятті | | | | | |в БД митниці | | | | | |(може супро- | | | | | |воджуватися | | | | | |протоколом | | | | | |ФЛК ВМД) | | | | | |3 - оформлено | | | | | |(супроводжу- | | | | | |ється | | | | | |підписаною | | | | | |оформленою | | | | | |ЕВМД) | | | | | |4 - відмовлено | | | | | |в митному | | | | | |оформленні | | | | | |(супроводжує- | | | | | |ться | | | | | |підписаною | | | | | |карткою | | | | | |відмови в фор- | | | | | |маті html) | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 8 |ActionDate |Момент дії |datetime |1 | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 9 |UserName |ПІБ особи, що|varchar(128)|1 | | | |обробила | | | | | |повідомлення | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 10|OrgCode |Код |numeric(10) |1 |Код підрозділу | | |організації | | |митного | | | | | |оформлення | | | | | | | | | | | | | --+-------------+-------------+------------+--------+----------------| 11|OrgName |Назва |varchar(128)|1 |Назва підрозділу| | |організації | | |митного | | | | | |оформлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Специфікації форматів

електронних повідомлень

автоматизованої системи

митного оформлення товарів

та інших предметів

програмно-інформаційного

комплексу "Інспектор-2006"

для електронного

декларування на рівні

суб'єкт - митний орган

ПРОТОКОЛ

форматно-логічного контролю документа, версія 1

-------------------------------------------------------------------- Тег | Опис | Примітка | -----------+-----------------------------------------+------------| DocTestProt| Протокол ФЛК | | -----------+-----------------------------------------+------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка | --+--------+------------+------------+---------------+------------| 1 |version |Номер версії|short |1 |атрибут, | | |формату | | |значення 1 | | |файлу | | | | --+--------+------------+------------+---------------+------------| 2 |Error |Помилка |Error |+ | | -----------+-----------------------------------------+------------| Тег | Опис | Примітка | -----------+-----------------------------------------+------------| Error | Помилка | | -----------+-----------------------------------------+------------| N | Тег | Опис | Тип/Розмір |Кардинальність*| Примітка | --+--------+------------+------------+---------------+------------| 1 |Text |Текст |text |1 | | --+--------+------------+------------+---------------+------------| 2 |Level |Рівень |byte |1 |1 - системна| | | | | |2 - струк- | | | | | |турна | | | | | |3 - суттєва | --+--------+------------+------------+---------------+------------| 3 |Place |Місце |varchar(128)|1 | | | |помилки в | | | | | |документі | | | | -------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: