open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.03.2003 N 220
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 268 ( v0268201-04 ) від 09.04.2004 )
Про затвердження Положення про преміювання

працівників центрального апарату

Міністерства фінансів України

З метою підвищення зацікавленості працівників центрального
апарату Міністерства фінансів у виконанні заходів, передбачених
планами роботи Міністерства фінансів та його структурних
підрозділів, забезпеченні належного рівня виконавської та трудової
дисципліни Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників
центрального апарату Міністерства фінансів України, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Ярошенка Ф.О.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток

до наказу Міністерства

фінансів України

19.03.2003 N 220

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників центрального апарату

Міністерства фінансів України

Положення про преміювання розроблено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".
1. Загальні положення
1.1. Преміювання працівників Міністерства фінансів України
здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи за підсумками роботи за місяць.
1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи
або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат з урахуванням
особистого вкладу працівникам може бути виплачена одноразова
премія.
1.3. Преміювання Державного секретаря Міністерства фінансів
та його заступників здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів
України.
2. Порядок визначення фонду преміювання
2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірі тримісячного
фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.
2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі
центрального апарату Міністерства фінансів України.
3. Показники преміювання і розмір премії
3.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру
премії враховуються такі показники: виконання заходів, передбачених планами роботи Міністерства
фінансів та планами роботи відповідних структурних підрозділів; виконавська дисципліна (виконання доручень Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
керівництва Міністерства фінансів); трудова дисципліна.
3.2. Розмір премії залежить від виконання показників,
зазначених в пункті 3.1, та особистого вкладу в загальні
результати роботи без обмеження індивідуальних премій
максимальними розмірами і визначається: кожному працівникові - начальником головного управління,
самостійного управління (відділу) за поданням начальника
управління (відділу) та за погодженням із директором департаменту
та заступником Державного секретаря відповідно до розподілу
функціональних повноважень; начальникові головного управління та управління у складі
департаменту - директором департаменту за погодженням із
заступником Державного секретаря відповідно до розподілу
функціональних повноважень; директорові департаменту та начальникові самостійного
управління (відділу) - заступником Державного секретаря відповідно
до розподілу функціональних повноважень.
3.3. Премії не виплачують працівникам за час відпусток,
тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення
кваліфікації, в тому числі за кордоном.
3.4. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який
провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком
працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров'я
або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП України
( 322-08 ) чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.
3.5. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100
відсотків за невчасне (неналежне) виконання показників,
передбачених пунктом 3.1.
4. Преміювання за виконання особливо важливої роботи
4.1. Преміювання за виконання особливо важливої роботи або з
нагоди ювілейних та на честь святкових дат з урахуванням
особистого вкладу здійснюється в кожному конкретному випадку за
наказом Міністра або Державного секретаря.
4.2. Витрати на преміювання за виконання особливо важливої
роботи здійснюються за рахунок фонду преміювання, утвореного
відповідно до пункту 2.1 цього Положення.
5. Порядок і терміни преміювання
5.1. Фінансове управління розраховує загальну суму коштів, що
спрямовується на преміювання щомісяця, і розподіляє її між
департаментами, самостійними управліннями, відділами пропорційно
до фонду заробітної плати за посадовими окладами і надбавками за
ранг державного службовця та фактично відпрацьованого часу, а
також з урахуванням пропозицій Управління
організаційно-розпорядчої роботи щодо зменшення розміру премії
працівникам, які не забезпечили своєчасного та якісного виконання
контрольних завдань, погоджених з начальниками відповідних
структурних підрозділів, і подає їх Фінансовому управлінню до 8
числа місяця, наступного за звітним.
5.2. Пропозиції щодо позбавлення премії або зменшення її
розміру конкретному працівникові зазначаються в наказі про
преміювання на підставі доповідної записки директора департаменту,
начальника головного управління, самостійного управління, відділу
із зазначенням причин депреміювання за погодженням із заступником
Державного секретаря відповідно до розподілу функціональних
повноважень.
5.3. Проект наказу про преміювання працівників центрального
апарату Міністерства фінансів готує Фінансове управління і подає
для розгляду Міністру або Державному секретарю.
5.4. Премія виплачується не пізніше терміну виплати
заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: