open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КОМІСІЇ ПО РОЗГЛЯДУ СКАРГ

ПРИ ТЕНДЕРНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Комісії

по розгляду скарг при

Тендерній палаті України

07.12.2005 N 21

ВИСНОВОК

Щодо розгляду скарги

До Комісії по розгляду скарг при Тендерній палаті України
надійшла скарга громадянина Дудки Георгія Прокоповича від
01.12.2005 р. N б/н (вх. Тендерної палати України від
05.12.2005 р. N с-57/12-1) щодо розміщення оголошень у
інформаційних системах в мережі Інтернет Управлінням виконавчої
дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в Хмельницький
області (далі - Замовник). Скарга громадянина Дудки Георгія Прокоповича (далі -
Скаржник) містить наступні вимоги:
1. "Скасувати публікацію оголошення про заплановану закупівлю
(торги) N 1204705, що було публіковано в інформаційному бюлетені
Тендерної палати України N 12(12)/07.11.2005 р.
2. Опублікувати (оприлюднити) оголошення про заплановану
закупівлю (торги) щодо предмету закупівлі: адмінприміщення у
відповідності до вимог Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Для розгляду скарги від Скаржника надійшли наступні
матеріали:
1. Скарга щодо розміщення оголошень у інформаційних системах
в мережі Інтернет від 01.12.2005 р. N б/н (1 арк.).
За результатом розгляду скарги на підставі наданих Скаржником
матеріалів Комісією по розгляду скарг при Тендерній палаті України
було встановлено наступне. 23 серпня 2005 року набув чинності Закон України від
16 червня 2005 року N 2664-IV ( 2664-15 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту
фінансових інтересів держави", яким внесено зміни до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема встановлені вимоги до
інформаційних систем у мережі Інтернет щодо забезпечення захисту
державної інформації, здійснення електронних державних закупівель
та забезпечення виконання вимог Закону. Відповідно до ст. 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
ст. 9 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) всі громадяни
України, юридичні особи і державні органи мають право на
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм
для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів,
здійснення завдань і функцій. Згідно ст. 41 Закону ( 1490-14 ) зобов'язання забезпечення
прозорості державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації в інформаційних системах у мережі Інтернет покладено на
замовника. Оголошення про проведення відкритих торгів Замовником щодо
закупівлі адмінбудівлі було розміщено в інформаційній системі у
мережі Інтернет "Портал "Державні закупівлі України"
www.zakupivli.com, що підтверджується кодом МБФ/ON 189. Статтею 8 Закону ( 1490-14 ) зазначено, що процедура
закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї у
"Віснику державних закупівель" або в інформаційному бюлетені, що
видає Тендерна палата України, та в інформаційних системах у
мережі Інтернет. У разі, якщо замовником в оголошенні про
заплановану закупівлю (проведення попередньої кваліфікації) чи в
оголошенні про результати проведеної процедури закупівлі не
зазначено або зазначено невірний код, присвоєний інформаційною
системою в мережі Інтернет, таке оголошення вважається
неоприлюдненим. На запит Тендерної палати України Товариство з обмеженою
відповідальністю "Європейське консалтингове агентство", як власник
інформаційної системи у мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" www.zakupivli.com підтвердило розміщення
оголошення Замовника про проведення відкритих торгів щодо
закупівлі адмінприміщення та присвоєння коду МБФ/ON 189. Отже, в оголошенні N 1204705, опублікованому Замовником у
Інформаційному бюлетені Тендерної палати України від 07.11.2005 р.
N 12(12) правомірно міститься посилання на адресу інформаційної
системи у мережі Інтернет www.zakupivli.com, код МБФ/ON 189. Відповідно до статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР )
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про
організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" від 27 вересня 2000 року N 1469 ( 1469-2000-п )
Міністерство економіки України, як спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти зобов'язано на виконання
статей 3, 42 Закону ( 1490-14 ) вести Перелік інформаційних систем
у мережі Інтернет, який відповідає вимогам Закону та надає
роз'яснення порядку застосування законодавства України про
закупівлі. На сьогоднішній день Міністерство економіки України в
порушення вимог статей 3, 42 Закону ( 1490-14 ) не веде Перелік
інформаційних систем у мережі Інтернет, яким надано право
розміщувати інформацію щодо державних закупівель. В той час, згідно роз'яснень Міністерства економіки України
від 18.01.2005 р. N 55-36/63 та від 05.09.2005 р. N 55-36/2000
існує інформаційна система в мережі Інтернет, яка відповідає
вимогам Закону ( 1490-14 ) та має право розміщувати інформацію
щодо державних закупівель, а саме інформаційна система у мережі
Інтернет "Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com). Крім того, відповідно до роз'яснення Міністерства економіки
України від 28.10.2005 р. N 78-31/4 за підписом Міністра економіки
України А.Яценюка, яке направлено головним розпорядникам бюджетних
коштів, Службі безпеки України, Національному банку України,
Фондам соціального страхування, Пенсійному фонду України та
опубліковано (оприлюднено) на офіційному сайті Міністерства
економіки України (далі - Роз'яснення), Перелік інформаційних
систем у мережі Інтернет, яким надано право розміщувати інформацію
щодо державних закупівель, знаходиться в стадії опрацювання та
погодження в департаменті спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації СБУ і державному департаменті з питань зв'язку
та інформатизації Мінтрансзв'язку України. У зв'язку з цим, згідно Роз'яснення, до затвердження переліку
інформаційних систем у мережі Інтернет Міністерство економіки
України вважає за можливе розміщення інформації про державні
закупівлі на сайті інформаційної системи у мережі Інтернет "Портал
"Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com), власником якого
є Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейське
консалтингове агентство" за встановленим власником цієї системи
регламентом. Листом від 29.11.2005 р. N 77-36/2746 Міністерство економіки
України повторно підтвердило чинність свого офіційного роз'яснення
від 28.10.2005 р. N 78-31/4 щодо розміщення інформації в
інформаційних системах в мережі Інтернет. На численні звернення замовників та учасників торгів
Тендерною палатою України в межах компетенції було надано Висновок
від 09.11.2005 р. N в-09/11 з питань державних закупівель
відповідно до статті 173 Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), відповідно до якого
станом на 09.11.2005 р. існує лише одна інформаційна система в
мережі Інтернет, яка забезпечує оприлюднення інформації щодо
державних закупівель та відповідає вимогам, визначеним Законом до
таких систем, - інформаційна система у мережі Інтернет - "Портал
"Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com; 01042, м. Київ,
вул. П. Лумумби, 21, тел/факс: (044) 451-45-55, 537-32-59). Таким чином, посилання Скаржника на те, що, оскільки
інформаційну систему "Портал "Державні закупівлі України"
(www.zakupivli.com) не включено Міністерством економіки України до
переліку інформаційних систем у мережі Інтернет, які відповідають
вимогам Закону ( 1490-14 ), і відповідно код присвоєний нею також
неправомірно, - є безпідставними. Вибір інформаційних систем у мережі Інтернет здійснюється
замовником самостійно - частина 7 статті 41 Закону ( 1490-14 ). Отже, на виконання вимог статей 41, 42, 8 Закону ( 1490-14 )
та з урахуванням вищезазначених роз'яснень Міністерства економіки
України Замовник торгів правомірно розмістив оголошення щодо
закупівлі адмінприміщення в інформаційній системі в мережі
Інтернет "Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com)
та опублікував оголошення N 1204705 в Інформаційному бюлетені
Тендерної палати України від 07.11.2005 р. N 12(12) з посиланням
на інформаційну систему в мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com) (код МБФ/ON 189). Відповідно до ст. 34 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
ст. 9 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) всі громадяни
України, юридичні особи і державні органи мають право на
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм
для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів,
здійснення завдань і функцій. Згідно статті 3 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) скарга - це звернення з вимогою про поновлення прав
і захист законних інтересів громадян, порушених діями
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань
громадян, посадових осіб. Виходячи з вищенаведеного, право громадянина Дудки Г.П. на
інформацію не порушено. Замовник на виконання вимог Закону
( 1490-14 ) розмістив оголошення щодо проведення відкритих торгів
в інформаційній системі в мережі Інтернет "Портал "Державні
закупівлі України" (www.zakupivli.com) (код МБФ/ON 189) та
опублікував його в Інформаційному бюлетені Тендерної палати
України N 12(12)/07.11.2005. Крім того, вимоги, порушені у зверненні (скарзі) Скаржника
щодо скасування оголошення про заплановану закупівлю, також не
можуть бути задоволені, оскільки відповідно до вимог Закону,
Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), Закону України "Про
друковані засоби масової інформації" ( 2782-12 ) скасування
публікації оголошення про заплановану закупівлю (торги), а також
повторне опублікування необхідної інформації щодо державних
закупівель не передбачено.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Міністерству економіки України - в задоволенні скарги
громадянина Дудки Георгія Прокоповича відмовити. Комісія по розгляду скарг при Тендерній палаті України не
несе відповідальності за достовірність наданих на дослідження
матеріалів.
Заступник Голови Комісії по
розгляду скарг при Тендерній палаті
України
Співголова Наглядової ради
Тендерної палати України,
народний депутат України М.В.Карнаух

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: