open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 219/98 від 02.11.2000

м.Київ
vd20001102 vn219/98

Про підсумки роботи у тваринництві за 9 місяців

та здійснення заходів щодо розвитку галузі в

умовах реформування сільського господарства

Розглянувши підсумки роботи тваринництва за 9 місяців 2000
року, колегія Міністерства аграрної політики України та президія
Української академії аграрних наук відзначають створення в
поточному році сприятливіших умов для функціонування галузі і
започаткування позитивних тенденцій на ринку продукції
тваринництва. У зв'язку зі структурними та організаційними
змінами, викликаними подальшим реформуванням сільського
господарства, змінами у земельних та майнових відносинах,
започатковані позитивні тенденції на ринку тваринницької
продукції. Проте через низький рівень господарювання та
організаційної роботи, нехтування технологічними вимогами,
спрощений підхід до селекційно-племінної роботи та годівлі тварин,
стан галузі залишається складним, все ще продовжує скорочуватися
поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці, зменшується його
продуктивність, а відтак - триває спад виробництва продукції
тваринництва. Особливо складний стан у галузі склався в регіонах, де
допущено значне зменшення виробництва продукції та скорочення
поголів'я сільськогосподарських тварин і птиці: Херсонській,
Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській областях.
За умов скорочення поголів'я значне зменшення заготівлі кормів в
поточному році допущено в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській,
Закарпатській, Дніпропетровській областях. Незадовільно організовано закупівлі худоби і свиней в
особистих підсобних господарствах громадян у Харківській,
Херсонській, Миколаївській, Закарпатській, Донецькій областях, а
молоко - Чернівецькій, Львівській, Закарпатській областях. З метою стабілізації та створення передумов для подальшого
розвитку галузі і ринків продукції тваринництва Н А К А З У Є М О:
1. Визнати недостатнім рівень роботи Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головдержплемінспекцією Мінагрополітики
України, організацій, діяльність яких він координує, Відділення
тваринництва та ветеринарної медицини УААН, галузевих наукових
установ, Міністерства агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій з питань
стабілізації поголів'я, підвищення його продуктивності та
ефективності використання, кормовиробництва, збільшення на цій
основі прибуткового виробництва продукції та формування її ринку. 2. Затвердити заходи щодо стабілізації та створення умов для
розвитку галузі і ринків продукції тваринництва (додаються). 3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій на регіональних
рівнях розробити плани (програми) конкретних дій щодо реалізації
затверджених заходів з врахуванням особливостей регіонів та
максимальним використанням можливостей регіональних центрів
наукового забезпечення агропромислового комплексу, забезпечити
постійний контроль за їх виконанням. 4. Відділенню тваринництва та ветеринарної медицини
(Бащенко), Відділенню аграрної економіки і земельних відносин
(Шпичак) УААН, Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Ю.Мельник), Департаменту
стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот), Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький) Мінагрополітики
України: забезпечити розробку організаційно-економічних і
технологічних елементів системи виробництва продукції
тваринництва, які сприятимуть перетворенню галузі в прибуткову в
умовах реформованого аграрного сектора економіки; організувати та провести в грудні поточного року
науково-практичну конференцію з питань розвитку тваринництва в
умовах реформування сільського господарства. 5. Схвалити досвід роботи інтегрованих агропромислових
об'єднань на базі племінних господарств на засадах приватної
власності на землю і майно та корпоративних форм господарювання і
рекомендувати його для впровадження, як базову модель
великотоварного виробництва. 6. Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією, Управлінню реформування агропромислового
комплексу та соціально-трудових відносин (Савицька), Департаменту
кадрової політики, аграрної освіти та науки (С.Мельник),
Департаменту організаційної роботи (Шейко), Департаменту ринків
продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока),
Державному департаменту продовольства (Сватков), Департаменту
науково-технічної політики (Саченко) Мінагрополітики України в
двотижневий термін підготувати погоджені пропозиції щодо створення
в системі міністерства структурного підрозділу з питань
м'ясомолочної промисловості, збільшення штатної чисельності
Головної державної племінної інспекції та відновлення структурних
підрозділів з питань технічної політики у тваринництві і
структурного підрозділу з питань кормовиробництва. 7. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій, Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький), Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією (Ю.Мельник), Департаменту стратегії і розвитку аграрної
економіки (Дробот) забезпечити активну участь фахівців у
суцільному переписі худоби і птиці, який буде проводитись
Державним комітетом статистики і його органами на місцях з 1 по 15
січня 2001 року для досягнення максимальної об'єктивності даних
чисельності поголів'я та виробництва продукції тваринництва. 8. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій забезпечити
виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) стосовно створення державних племінних інспекцій. При
реформуванні структури органів управління з питань сільського
господарства і продовольства передбачити створення дієздатних
підрозділів з питань тваринництва з наданням відповідного статусу
їх керівникам. 9. Державному департаменту ветеринарної медицини
Мінагрополітики України вжити невідкладних заходів щодо розробки
нових та збільшення виробництва вітчизняних засобів захисту
тварин. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра аграрної політики України Рижука С.М. і
віце-президента Української академії аграрних наук Бурката В.П.
Міністр аграрної політики І.Кириленко
Президент Української академії аграрних наук М.Зубець
Додаток

Затверджено

Наказ Мінагрополітики України та

Української академії аграрних

наук

від 02.11.2000 р. N 219/98
Заходи

щодо стабілізації та створення умов

для розвитку галузі і ринків продукції тваринництва ------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва заходу |Термін |Виконавці | з/п| |виконання | | ----+--------------------------------------+----------------+-----------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------------------------------+----------------+-----------------------------------| 1. |Забезпечити стабілізацію поголів'я |Постійно |Департамент ринків продукції| |сільськогосподарських тварин і птиці | |тваринництва з Головдержінспекцією,| |та його ефективне використання. | |Державний департамент ветеринарної| |Провести інвентаризацію маточного | |медицини. Міністерство| |поголів'я, постійно здійснювати | |агропромислового комплексу| |зоотехнічні та ветеринарні заходи, | |Автономної Республіки Крим, Головні| |спрямовані на поліпшення відтворення | |управління сільського господарства| |поголів'я. | |і продовольства обласних державних| |Запровадити матеріальні стимули до | |адміністрацій | |збільшення виходу приплоду молодняка | | | | | | | 2. |Розробити проекти та запровадити |Постійно |Департамент міжнародної інтеграції,| |стимулюючі механізми щодо залучення | |інвестиційної політики та розвитку| |інвестицій для збільшення виробництва | |аграрного бізнесу, Департамент| |продукції на спеціалізованих | |ринків продукції тваринництва.| |комплексах з виробництва яловичини, | |Департамент стратегії розвитку| |свинини і м'яса птиці та нарощування | |аграрної економіки, відділення| |виробництва тваринницької продукції в | |тваринництва та ветеринарної| |особистих підсобних господарствах | |медицини, відділення аграрної| |населення та фермерських | |економіки, Міністерство| |господарствах | |агропромислового комплексу| | | |Автономної Республіки Крим, Головні| | | |управління сільського господарства| | | |і продовольства обласних державних| | | |адміністрацій, галузеві асоціації| | | |(об'єднання) | | | | | 3. |Прискорити створення мережі сервісних |Постійно |Департамент розвитку підприємництва| |формувань з надання послуг | |та інфраструктури продовольчих| |товаровиробникам з питань селекції та | |ринків, Департамент ринків| |відтворення сільськогосподарських | |продукції тваринництва з| |тварин, ветеринарних послуг, | |Головдержплемінспекцією, Державний| |постачання кормових ресурсів, | |департамент ветеринарної медицини,| |заготівлі та збуту тваринницької | |Міністерство агропромислового| |продукції | |комплексу Автономної Республіки| | | |Крим, Головні управління сільського| | | |господарства і продовольства| | | |обласних державних адміністрацій,| | | |галузеві асоціації (об'єднання) | | | | | 4. |Розробити проект програми ефективного |01.03.2001 р. |Департамент ринків продукції| |використання племінного поголів'я | |тваринництва з| |тварин на основі великотоварних | |Головдержплемінспекцією, | |агропромислових об'єднань, створених | |Департамент стратегії розвитку| |на засадах приватної власності і | |аграрної економіки, концерн| |колективних форм господарювання на | |"Віадук" (за згодою), корпорація| |базі племінних господарств, яка б, | |"Укрплемзаводи" (за згодою),| |зокрема, передбачала запровадження | |відділення аграрної економіки,| |порядку розрахунків племінних | |відділення тваринництва та| |господарств за використання техніки, | |ветеринарної медицини | |отриманої на умовах лізингу під | | | |гарантії Кабінету Міністрів України, | | | |племінними ресурсами | | | | | | | 5. |В рамках реалізації програми "Зерно |щорічно |Департамент ринків продукції| |України 2001 - 2004" передбачити | |рослинництва та розвитку| |щорічне виробництво зерна фуражних | |насінництва, відділення| |культур в обсязі 18 млн.тонн для | |землеробства і рослинництва,| |потреб тваринництва. Оптимізувати | |Міністерство агропромислового| |структуру посівних площ з урахуванням | |комплексу Автономної Республіки| |виробництва необхідної кількості | |Крим, Головні управління сільського| |фуражного зерна для виробництва | |господарства і продовольства| |комбікормів та кормових культур для | |обласних державних адміністрацій | |виробництва грубих, соковитих, | | | |зелених кормів | | | | | | | 6. |Запровадити виготовлення на |1 квартал |Міністерство агропромислового| |підприємствах комбікормової |2001 р. |комплексу Автономної Республіки| |промисловості спецкомбікормів, | |Крим, Головні управління сільського| |преміксів і кормових домішок. | |господарства і продовольства| |Особливу увагу звернути на | |обласних державних адміністрацій,| |виробництво | |Державна акціонерна компанія "Хліб| |білково-вітамінно-мінеральннх | |України", Виробниче об'єднання| |добавок, придатних для виробництва | |міжгосподарської комбікормової| |комбікормів безпосередньо в | |промисловості "Укрміжгоспкомбікорм"| |господарських умовах. | | | | | | | 7. |Розробити механізм нарахування і |01.12.2000 р. |Головна державна інспекція якості,| |виплат дотацій сільськогосподарським | |Департамент стратегії розвитку| |товаровиробникам за проданий ними | |аграрної економіки, Департамент| |заготівельним організаціям та | |ринків продукції тваринництва з| |переробним підприємствам молодняк | |Головдержплемінспекцією, | |великої рогатої худоби і свиней з | |Департамент фінансово-кредитної| |підвищеними ваговими кондиціями. | |політики, Управління організації та| | | |методології бухгалтерського обліку| | | |і фінансової звітності | | | | | 8. |Разом з Державним комітетом |Січень 2001 р. |Міністерство агропромислового| |статистики провести обстеження |далі - постійно |комплексу Автономної Республіки| |сільгосппідприємств і особистих | |Крим, Головні управління сільського| |підсобних господарств населення щодо | |господарства і продовольства| |обліку поголів'я продуктивних тварин | |обласних державних адміністрацій,| |та виробництва і реалізації продукції | |Департамент стратегії розвитку| |тваринництва. Взяти участь у | |аграрної економіки, Департамент| |вдосконаленні системи обліку і | |ринків продукції тваринництва з| |статистичної звітності з питань | |Головдержплемінспекцією, Державний| |тваринництва для підвищення її | |департамент ветеринарної медицини,| |достовірності. Підготувати та подати | |відділення тваринництва і| |до Кабінету Міністрів України проект | |ветеринарної медицини, відділення| |постанови щодо внесення змін в | |аграрної економіки | |додаток 5 до постанови Кабінету | | | |Міністрів України від 03.05.1999 р. | | | |N 758 в частині збільшення кількості | | | |штатних одиниць спеціалістів | | | |сільських (селищних) рад. | | | | | | | 9. |Передбачити включення підприємств |до 01.01.2001 р.|Департамент фінансово-кредитної| |молоко- і м'ясопереробної | |політики, Департамент ринків| |промисловості та заготівельних | |продукції тваринництва з| |організацій до переліку підприємств, | |Головдержплемінспекцією | |яким надаються кредити комерційних | | | |банків з компенсасацією частини плати | | | |за їх користування в розмірі 50 | | | |відсотків облікової ставки | | | |Національного банку України | | | | | | | 10.|Підготувати обгрунтування та проект |до 01.01.2001 р.|Національна асоціація молочників| |нормативно-правового акту щодо | |України "Укрмолпром" (за згодою),| |створення Державної | |Департамент ринків продукції| |оптово-закупівельної агенції по | |тваринництва з| |закупівлі молокопродуктів за | |Головдержплемінспекцією, | |заставними цінами | |Департамент стратегії розвитку| | | |аграрної економіки, відділення| | | |тваринництва та ветеринарної| | | |медицини, відділення аграрної| | | |економіки, відділення харчової і| | | |переробної промисловості | | | | | 11.|Внести в порядку законодавчої |до 01.01.2001 р.|Департамент організаційної роботи,| |ініціативи проект Закону України "Про | |Департамент ринків продукції| |збір на розвиток тваринництва" | |тваринництва з Головною| | | |Держплемінспекцією, Департамент| | | |фінансово-кредитної політики,| | | |Юридичне управління, відділення| | | |тваринництва та ветеринарної| | | |медицини, відділення аграрної| | | |економіки | | | | | 12.|Підготувати програму та проект |до 01.12.2000 р.|Департамент ринків продукції| |нормативно-правового акта щодо | |тваринництва з| |розвитку скотарства | |Головдержплемінспекцією, Державний| | | |департамент ветеринарної медицини,| | | |Юридичне управління, Департамент| | | |стратегії розвитку аграрної| | | |економіки, відділення тваринництва| | | |і ветеринарної медицини, відділення| | | |аграрної економіки | | | | | 13.|Забезпечення виконання постанов |Постійно |Департамент ринків продукції| |Кабінету Міністрів України від 24 | |тваринництва з| |грудня 1998 року N 2058 ( 2058-98-п ) | |Головдержплемінспекіцією, | |"Про розвиток і державну підтримку | |Департамент фінансово-кредитної| |галузі вівчарства", від 10 грудня | |політики, Юридичне управління,| |1999 року N 2255 ( 2255-99-п ) "Про | |відділення тваринництва і| |порядок формування та розподілу квот | |ветеринарної медицини | |на закупівлю вовни, овчини, каракулю | | | |і смушків у вівчарських господарствах | | | |та відшкодування різниці між | | | |регульованими і діючими цінами на | | | |них" і від 13 вересня 2000 року | | | |N 1427 ( 1427-2000-п ) "Про | | | |затвердження квот на закупівлю | | | |продукції вівчарства, регульованих | | | |цін на неї та сум відшкодування | | | |різниці між цими і закупівельними | | | |цінами". | | | |Підготувати проект урядового рішення |до 01.01.2001 р.| | |щодо затвердження квот у 2001 році на | | | |закупівлю продукції вівчарства для | | | |потреб спецспоживачів у виготовленні | | | |речового майна та відшкодування | | | |вівчарським господарствам різниці між | | | |регульованими та діючими цінами на | | | |продукцію вівчарства в таких обсягах: | | | |вовни в митому волокні 450 тони, | | | |овчин 69 тис.штук, каракулю і смушків | | | |1,5 тис.штук | | | | | | | 14.|Розробити і подати на затвердження |01.03.2001 р. |Департамент ринків продукції| |програму цінової підтримки | |тваринництва з| |вітчизняного виробництва продукції | |Головдержплемінспекцією, | |вівчарства на 2001-2005 роки. | |Департамент фінансово-кредитної| | | |політики, відділення тваринництва і| | | |ветеринарної медицини, відділення| | | |аграрної економіки | | | | | 15.|При формуванні тематичного плану |01.12.2000 р. |Департаменти Мінагрополітики,| |наукових досліджень на 2001-2005 роки | |відділення УААН | |передбачити виконання наукових | | | |розробок, спрямованих на створення | | | |умов для стабілізації в кожній з | | | |підгалузей тваринництва, | | | |комбікормової промисловості з | | | |наступним нарощуванням обсягів | | | |виробництва | | | |Спрямувати зусилля вчених та створити |Постійно |Мінагропром АР Крим, Головні| |умови для впровадження завершених | |управління сільського господарства| |наукових розробок в господарській | |і продовольства| |діяльності | |облдержадміністрацій | | | | | 16.|Забезпечити реалізацію племінних |Постійно |Міністерство агропромислового| |(генетичних) ресурсів через аукціони, | |комплексу Автономної Республіки| |а товарної худоби - через біржі та | |Крим, Головні управління сільського| |аукціони | |господарства і продовольства| | | |обласних державних адміністрацій,| | | |Департамент розвитку підприємництва| | | |та інфраструктури| | | |сільськогосподарських ринків,| | | |Департамент ринків продукції і| | | |тваринництва з| | | |Головдержплемінспекцією | | | | | 17.|Передбачати починаючи з 2001 р. |01.01.2000 р. |Департамент науково-технічної| |виділення коштів з державного | |політики, Державне підприємство| |лізингового фонду для виробництва | |"Украгролізинг", Департамент ринків| |посудин Дьюара, доїльного обладнання, | |продукції тваринництва з| |обладнання для потреб птахівництва та | |Головдержплемінспекцією, | |виділення сільськогосподарської | |Департамент фінансово-кредитної| |техніки для племінних підприємств та | |політики, | |великотоварних спеціалізованих | | | |господарств | | | | | | | 18.|Передбачити в 2001 році капітальні |01.01.2001 р. |Департамент розвитку соціальн|ї |вкладення на придбання транспортного | |інфраструктури сільської місцевост|, |кріогенного обладнання та обладнання | |Департамент фінансово-кредитн|ї |для проведення селекційно-племінної | |політики, Департамент ринк|в |роботи на сучасному рівні селекційним | |продукції тваринництва |з |центрам та підприємствам з племінної | |Головдержплемінспекцією | |справи | | | | | | | 19.|Розробити і подати на затвердження в |01.01.2001 р. |Департамент міжнародної інтеграції,| |установленому порядку пропозиції щодо | |інвестиційної політики та розвитку| |запровадження гнучкого механізму | |аграрного бізнесу, Департамент| |звільнення від сплати ПДВ завезення | |ринків продукції тваринництва з| |по імпорту племінних (генетичних) | |Головдержплемінспекцією, відділення| |ресурсів, машин та обладнання, | |тваринництва та ветеринарної| |необхідних для розвитку вітчизняного | |медицини | |тваринництва | | | | | | | 20.|Розробити, узгодити та запровадити, |до 01.01.2001 р.|Департамент ринків продукції| |починаючи з 2001 р., новий порядок | |тваринництва з| |використання коштів державного | |Головдержплемініспекцією, | |бюджету на виконання програми | |Департамент фінансово-кредитної| |селекції у тваринництві з | |політики, Управління організації та| |пріоритетним спрямуванням коштів для | |методології бухгалтерського обліку| |формування вітчизняної системи | |і фінансової звітності, відділення| |селекції і ринку племінних ресурсів | |тваринництва та ветеринарної| |На виконання наказу Мінагропрому |з 2001 року |медицини | |України від 3 березня 2000 N 27 "Про | | | |затвердження Положення про умови | | | |проведення конкурсу з визначення | | | |виконавців державної програми | | | |селекції у тваринництві, що | | | |фінансується з державного бюджету", | | | |запровадити визначення виконавців | | | |державної програми селекції на | | | |конкурсній основі | | | | | | | | | | | 21.|Вдосконалити організацію ведення |до 01.12.2000 р.|Департамент ринків продукції| |племінної справи у тваринництві, яка | |тваринництва з| |б передбачала ефективне використання | |Головдержплемінспекцією, відділення| |наукового потенціалу та підприємств з | |тваринництва та ветеринарної| |племінної справи, що перебувають у | |медицини, Державний департамент| |загальнодержавній власності | |ветеринарної медицини | |Провести атестацію (оцінку |до 01.07.2001 р.| | |відповідності племінних ресурсів | | | |установленим вимогам) суб'єктів | | | |племінної справи (за виключенням | | | |власників неплемінних тварин) | | | | | | | 22.|Підготувати проекти Законів України |1.07.2001 р. |Департамент ринків продукції| |"Про внесення доповнень до Закону | |тваринництва з| |України від 1 червня 2000 року | |Головдержплемінспекцією, Юридичне| |N 4775-III "Про ліцензування певних | |управління, відділення тваринництва| |видів господарської діяльності" | |та ветеринарної медицини | |стосовно ліцензування певних видів | | | |діяльності у галузі племінної справи | | | |у тваринництві та "Про внесення змін | | | |і доповнень до Закону України від 21 | | | |грудня 1999 року N 1328-XIV "Про | | | |племінну справу у тваринництві у | | | |частині введення ліцензій у галузі | | | |племінної справи у тваринництві, як | | | |єдиного документу дозвільного | | | |характеру | | | | | | | 23.|Передбачати у місцевих бюджетах |Щорічно |Міністерство агропромислового| |видатки на підтримку програм селекції | |комплексу Автономної Республіки| |у тваринництві з пріоритетним | |Крим, Головні управління сільського| |спрямуванням коштів на придбання | |господарства і продовольства| |(здешевлення) племінних ресурсів, | |обласних державних адміністрацій | |розвиток штучного осіменіння тварин | | | | | | | 24.|У зимовий період організувати |Постійно |Мінагропром АР Крим, Головні| |навчання керівників і спеціалістів | |управління сільського господарства| |сільгосппідприємств, фермерів, | |і продовольства| |приватних господарств з питань | |облдержадміністрацій, відділення| |прибуткового ведення галузі | |УААН, Департамент ринків продукції| |тваринництва, запровадження сучасних | |тваринництва з Головдержінспекцією,| |технологій, використання племінних | |Департамент кадрової політики,| |ресурсів високої якості, залучення | |аграрної освіти та науки | |інвестицій у сферу виробництва | | | |продукції тваринництва. Залучати до | | | |проведення навчань науковців | | | |галузевих інститутів, вищих учбових | | | |закладів, регіональних центрів | | | |наукового забезпечення, підприємців, | | | |які реалізували інвестиційні проекти | | | |у тваринництві | | | | | | | 25.|Питання стану тваринництва та аналізу |Постійно |Департамент ринків продукції| |виконання заходів щодо його розвитку | |тваринництва з| |щомісячно розглядати на колегіях | |Головдержплемінспекцією, | |регіональних органів управління | |Мінагропром АР Крим, Головні| |сільського господарства і | |управління сільського господарства| |продовольства та щоквартально - на | |і продовольства| |колегіях Мінагрополітики і | |облдержадміністрації | |облдержадміністрацій | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: