open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2004 N 219
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

казначейства

N 327 ( v0327506-08 ) від 11.08.2008 }
Про затвердження Порядку відображення

в бухгалтерському обліку виконання державного

бюджету операцій по річному

заключенню рахунків
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

казначейства

N 237 ( v0237506-05 ) від 14.12.2005

N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006

N 230 ( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відображення в бухгалтерському обліку
виконання державного бюджету операцій по річному заключенню
рахунків, що додається.
2. Органам Державного казначейства забезпечити відображення
операцій по річному заключенню рахунків у бухгалтерському обліку
по виконанню державного бюджету відповідно до цього Порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Чечуліну О.О., начальників управлінь Державного
казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі і
начальника Управління платіжних систем та розрахунків Перейму Б.М.
Голова П.Г.Петрашко

Додаток

до наказу Державного

казначейства

20.12.2004 N 219

ПОРЯДОК

відображення в бухгалтерському обліку виконання

державного бюджету операцій по річному

заключенню рахунків
{ У тексті Порядку слова "управління Державного казначейства"
у всіх відмінках замінено словами "Головне управління
Державного казначейства України" у відповідних відмінках;
слово "управління" у всіх відмінках замінено словами
"Головне управління" у відповідних відмінках; назву рахунків
8111 "Асигнування загального фонду державного бюджету,
отримані розпорядниками коштів державного бюджету" та 8112
"Асигнування спеціального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету" замінено на "Кошти
загального фонду державного бюджету, отримані розпорядниками
коштів державного бюджету на здійснення видатків" та "Кошти
спеціального фонду державного бюджету, отримані
розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення
видатків" відповідно згідно з Наказом Державного
казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006 }
{ У тексті Порядку назву рахунків 9075 "Відкриті асигнування
на виконання програм загального фонду державного бюджету
відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів"
та 9076 "Відкриті асигнування на виконання програм
спеціального фонду державного бюджету відповідно до
кошторису розпорядника бюджетних коштів" замінено на
"Відкриті асигнування загального фонду державного бюджету"
та "Відкриті асигнування спеціального фонду державного
бюджету" відповідно згідно з Наказом Державного казначейства
N 230 ( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }

Для підведення результату виконання державного бюджету по
завершенню бюджетного року органами Державного казначейства
України проводяться операції по закриттю рахунків. Закриття
рахунків здійснюється після закінчення останнього операційного дня
бюджетного року. Результат виконання державного бюджету
визначається Державним казначейством України (на центральному
рівні). Обов'язковою умовою виконання органами Державного
казначейства України операцій по закриттю рахунків є відсутність у
розпорядників та/або одержувачів коштів державного бюджету
залишків на рахунках розділу 35 Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів ( v0119506-00 ). За умови наявності цих залишків бюджетних коштів вони повинні
бути перераховані залежно від причини їх утворення, а саме: - кошти, що надійшли за КЕКВ 0000, спрямовуються у дохід
державного бюджету, якщо це касові видатки, проведені у минулих
бюджетних періодах; - кошти, що надійшли за КЕКВ 0000, зараховуються на
відповідний КЕКВ, за яким проводились видатки в поточному році, з
одночасним відображенням інформації на рахунках 907 групи. Операції по річному закриттю рахунків відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями.
Списання залишків коштів з рахунків

розпорядників (одержувачів) коштів

державного бюджету
Кошти, що надійшли на реєстраційні та спеціальні реєстраційні
рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, як
повернення раніше перерахованих з цих рахунків коштів, на момент
закриття рахунків повинні бути перераховані в залежності від суті
їх виникнення. При цьому у Державному казначействі України (за
умови обслуговування головного розпорядника бюджетних коштів за
індивідуальним кошторисом) та у Головному управлінні Державного
казначейства України зазначені операції відображаються такими
бухгалтерськими проведеннями: 1. Списання залишків коштів з реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів
державного бюджету, що утворились за рахунок повернення коштів,
проведених як касові видатки у минулих бюджетних періодах:
I. Загальний фонд
------------------------------------------------------------------ Дебет |3521 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3523 |Рахунки одержувачів коштів за коштами загального| | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |3111 |Надходження до загального фонду державного | |(*) |бюджету | -----------------------------------------------------------------
II. Спеціальний фонд
------------------------------------------------------------------ Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3524 |Рахунки одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |3111 |Надходження до загального фонду державного | |(*) |бюджету | ----------------------------------------------------------------- _____________

(*) - Бухгалтерські проведення за рахунками бюджетного та
позабалансового обліку здійснюються у загальновстановленому
порядку.
2. Списання залишків коштів з реєстраційних та спеціальних
реєстраційних рахунків розпорядників (одержувачів) коштів
державного бюджету, які утворились за рахунок відновлення касових
видатків, здійснених відповідно до відкритих асигнувань поточного
року:
I. Загальний фонд
------------------------------------------------------------------ Дебет |3521 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3523 |Рахунки одержувачів коштів за коштами загального| | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3525 |Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних| | |видатках за коштами загального фонду державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |4451 |Інші розрахунки за коштами загального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8111 |Кошти загального фонду державного бюджету, | | |отримані розпорядниками коштів державного | | |бюджету на здійснення видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9075 |Відкриті асигнування загального фонду державного| | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9111 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках та
одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9131 |Поточні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | -----------------------------------------------------------------
II. Спеціальний фонд
------------------------------------------------------------------ Дебет |3522 |Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3524 |Рахунки одержувачів коштів за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| |3526 |Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних| | |видатках за коштами спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |4452 |Інші розрахунки за коштами спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8112 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, | | |отримані розпорядниками коштів державного | | |бюджету на здійснення видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9076 |Відкриті асигнування спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
одночасно (крім операцій по загальнодержавних видатках та
одержувачів бюджетних коштів):
------------------------------------------------------------------ Дебет |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9135 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ----------------------------------------------------------------- Порядок доповнено частиною згідно з Наказом Державного
казначейства N 230 ( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }
В Головних управліннях Державного казначейства

України
I. Загальний фонд
Операції по заключенню рахунків бюджетного обліку
1. На суму доходів загального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6111 |Доходи загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму видатків загального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7111 |Видатки загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
3. На суму бюджетних кредитів, наданих з загального фонду
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
4. На суму повернутих бюджетних кредитів, що надавались з
загального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів загального фонду державного бюджету,
переданих Державному казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8211 |Кошти загального фонду державного бюджету, | | |передані | -----------------------------------------------------------------
2. На суму розрахунків за коштами загального фонду державного
бюджету, переданих Державному казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8511 |Розрахунки за коштами загального фонду | | |державного бюджету, передані | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів загального фонду державного бюджету,
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8111 |Кошти загального фонду державного бюджету, | | |отримані розпорядниками коштів державного | | |бюджету на здійснення видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------

{ Пункт 4 підрозділу "Операції по заключенню рахунків
управлінського обліку" розділу I "Загальний фонд" виключено на
підставі Наказу Державного казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від
14.12.2006 }

4. На суму розрахунків за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8411 |Розрахунки за асигнуваннями загального фонду | | |державного бюджету, отримані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, переданих органами Державного казначейства
з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8311 |Кошти, передані органами Державного казначейства| | |з загального фонду державного бюджету місцевим | | |бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та | | |Севастополя | -----------------------------------------------------------------
6. На суму асигнувань загального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8221 |Асигнування загального фонду державного бюджету,| | |передані розпорядниками коштів державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
7. На суму асигнувань загального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються базовими Головними управліннями Державного
казначейства України:
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків

управлінського обліку
Кредит 8241 Асигнування загального фонду державного

бюджету, передані розпорядниками коштів

державного бюджету, що обслуговуються базовими

Головними управліннями Державного казначейства

України
8. На суму розрахунків за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8521 |Розрахунки за асигнуваннями загального фонду | | |державного бюджету, передані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
9. На суму відновлених касових видатків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8113 |Кошти загального фонду державного бюджету, що | | |надійшли на відновлення касових видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
1. На суму затверджених планових показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9117 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9151 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9153 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9155 |Затверджені призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9156 |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9134 |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків |
| | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9115 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9133 |Затверджені призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9217 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9281 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9283 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9285 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9286 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9264 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9215 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду державного бюджету, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9262 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9113 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9132 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9111 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9131 |Поточні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9213 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9263 |Зведені бюджетні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9211 |Поточні бюджетні призначення по загальному фонду| | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9261 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за
позабалансовим рахунком 9231 "Асигнування на взяття зобов'язань по
загальному фонду державного бюджету" на кінець бюджетного року,
закривається у кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для
активно-пасивних рахунків позабалансового обліку".
4. На суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9313 |Затверджені планові показники за доходами | | |загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9311 |Поточні планові показники за доходами загального| | |фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках, призначених для обліку
відкритих асигнувань:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9073 |Відкриті асигнування на виконання програм | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9075 |Відкриті асигнування загального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
{ Підрозділ I "Загальний фонд" із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 237 ( v0237506-05 ) від
14.12.2005, N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006, N 230
( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }
II. Спеціальний фонд
Операції по заключенню рахунків

бюджетного обліку
1. На суму власних коштів розпорядників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму доходів спеціального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6112 |Доходи спеціального фонду державного бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
3. На суму видатків спеціального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
4. На суму бюджетних кредитів, наданих з спеціального фонду
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
5. На суму повернутих бюджетних кредитів, що надавались з
спеціального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
6. На суму кредитових залишків на рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
7. На суму дебетових залишків на рахунках, відкритих за
балансовим рахунком 5112 "Результат виконання спеціального фонду
державного бюджету" Плану рахунків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів спеціального фонду державного бюджету,
переданих Державному казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8212 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, | | |передані | -----------------------------------------------------------------
2. На суму розрахунків за коштами спеціального фонду
державного бюджету, переданих Державному казначейству:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8512 |Розрахунки за коштами спеціального фонду | | |державного бюджету, передані | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів спеціального фонду державного бюджету,
отриманих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8112 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, | | |отримані розпорядниками коштів державного | | |бюджету на здійснення видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------

{ Пункт 4 підрозділу "Операції по заключенню рахунків
управлінського обліку" розділу II "Спеціальний фонд" виключено на
підставі Наказу Державного казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від
14.12.2006 }

4. На суму розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного
бюджету:

------------------------------------------------------------------ Дебет |8412 |Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду | | |державного бюджету, отримані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, переданих органами Державного казначейства
з спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8312 |Кошти, передані органами Державного казначейства| | |з спеціального фонду державного бюджету місцевим| | |бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та | | |Севастополя | -----------------------------------------------------------------
6. На суму асигнувань спеціального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8222 |Асигнування спеціального фонду державного | | |бюджету, передані розпорядниками коштів | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
7. На суму асигнувань спеціального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що
обслуговуються базовими Головними управліннями Державного
казначейства України
Дебет 8911 Контррахунок для активних рахунків

управлінського обліку
Кредит 8242 Асигнування спеціального фонду державного

бюджету, передані розпорядниками коштів

державного бюджету, що обслуговуються базовими

Головними управліннями Державного казначейства

України
8. На суму розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8522 |Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду | | |державного бюджету, передані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
9. На суму відновлених касових видатків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8114 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, що | | |надійшли на відновлення касових видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
1. На суму затверджених планових показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9118 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9152 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9154 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9157 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9158 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9138 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9116 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9137 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9218 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9216 |Затверджені бюджетні призначення по спеціальному| | |фонду державного бюджету, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | ----------------------------------------------------------------- а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9282 |Затверджені бюджетні призначення по спеціальному| | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9284 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9287 |Затверджені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9288 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |спеціального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9268 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |спеціального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9266 |Затверджені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9114 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9136 |Зведені поточні призначення з спеціального фонду| | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9135 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9214 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9267 |Зведені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9212 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9265 |Бюджетні призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за
позабалансовим рахунком 9232 "Асигнування на взяття зобов'язань по
спеціальному фонду державного бюджету" на кінець бюджетного року,
закривається у кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для
активно-пасивних рахунків позабалансового обліку".
4. На суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9314 |Затверджені планові показники за доходами | | |спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9312 |Поточні планові показники за доходами | | |спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках, призначених для обліку
відкритих асигнувань:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9074 |Відкриті асигнування на виконання програм | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9076 |Відкриті асигнування спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
{ Підрозділ II "Спеціальний фонд" із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 237 ( v0237506-05 ) від
14.12.2005, N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006, N 230
( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }
III. Інші операції
Операції по заключенню рахунків

бюджетного обліку
1. На суму доходів державного бюджету, що підлягають
розподілу між загальним та спеціальним фондами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6113 |Доходи державного бюджету, що підлягають | | |розподілу між загальним та спеціальним фондами | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
2. На суму доходів, які підлягають розподілу між державним і
місцевими бюджетами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6211 |Доходи, які підлягають розподілу між Державним і| | |місцевими бюджетами | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6411 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного | | |бюджету, що підлягають розподілу | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
4. На суму інших коштів, тимчасово віднесених на доходи
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6412 |Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів державного бюджету, що підлягають розподілу
між загальним і спеціальним фондом, переданих Державному
казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8213 |Кошти державного бюджету, що підлягають | | |розподілу між загальним і спеціальним фондом, | | |передані | -----------------------------------------------------------------
2. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, переданих Державному
казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8214 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного | | |бюджету, що підлягають розподілу, передані | -----------------------------------------------------------------
3. На суму коштів, отриманих державними цільовими
(позабюджетними) фондами
------------------------------------------------------------------ Дебет |8611 |Кошти, отримані державними цільовими | | |(позабюджетними) фондами | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
переданих Державному казначейству України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8651 |Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,| | |передані вищестоящим органам Державного | | |казначейства | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
отриманих від Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8631 |Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,| | |отримані від вищестоящих органів Державного | | |казначейства | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
6. На суму коштів, направлених на здійснення видатків
державними цільовими (позабюджетними) фондами:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8621 |Кошти, направлені на здійснення видатків | | |державними цільовими (позабюджетними) фондами | -----------------------------------------------------------------
В Державному казначействі України
I. Загальний фонд
Операції по заключенню рахунків

бюджетного обліку
1. На суму доходів загального фонду державного бюджету (на
підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі
Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6111 |Доходи загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму доходів загального фонду державного бюджету,
віднесених на результат виконання загального фонду державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6111 |Доходи загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5111 |Результат виконання загального фонду державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
3. На суму видатків загального фонду державного бюджету (на
підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі
Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7111 |Видатки загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
4. На суму видатків загального фонду державного бюджету, у
тому числі і коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України,
які виділялись на здійснення видатків і не передбачалось їх
повернення, віднесених на результат виконання загального фонду
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5111 |Результат виконання загального фонду державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7111 |Видатки загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму бюджетних кредитів, наданих з загального фонду
державного бюджету (на підставі інформації, отриманої від
Головних управлінь), в розрізі Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
6. На суму наданих бюджетних кредитів, віднесених на
результат виконання загального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5111 |Результат виконання загального фонду державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
7. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
загального фонду державного бюджету (на підставі інформації,
отриманої від Головних управлінь), в розрізі Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
8. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету, віднесених на результат виконання загального
фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7131 |Кредитування загального фонду державного бюджету| | |за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5111 |Результат виконання загального фонду державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів загального фонду державного бюджету,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8121 |Кошти загального фонду державного бюджету, | | |отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму розрахунків за коштами загального фонду державного
бюджету, отриманих від Головних управлінь Державного казначейства
України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8421 |Розрахунки за коштами загального фонду | | |державного бюджету, отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму асигнувань загального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8221 |Асигнування загального фонду державного бюджету,| | |передані розпорядниками коштів державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
4. На суму розрахунків за асигнуваннями загального фонду
державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8521 |Розрахунки за асигнуваннями загального фонду | | |державного бюджету, передані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму відновлених касових видатків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8113 |Кошти загального фонду державного бюджету, що | | |надійшли на відновлення касових видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
1. На суму затверджених планових показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9081 |Затверджені узагальнені зведені бюджетні | | |призначення головних розпорядників за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9085 |Затверджені узагальнені зведені бюджетні | | |призначення головних розпорядників за коштами | | |загального фонду державного бюджету помісячним | | |розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9117 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9151 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9153 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9155 |Затверджені призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9156 |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9134 |Затверджені зведені призначення з загального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9115 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9133 |Затверджені призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9281 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9283 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9285 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9286 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9217 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9264 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |загального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9215 |Затверджені бюджетні призначення по загальному | | |фонду державного бюджету, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9262 |Затверджені бюджетні призначення з загального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9083 |Узагальнені зведені бюджетні призначення | | |головних розпорядників за коштами загального | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9086 |Узагальнені зведені бюджетні призначення | | |головних розпорядників за коштами загального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9113 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9132 |Зведені поточні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9111 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9131 |Поточні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9213 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |загальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9263 |Зведені бюджетні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9211 |Поточні бюджетні призначення по загальному фонду| | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9261 |Бюджетні призначення з загального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за
позабалансовим рахунком 9231 "Асигнування на взяття зобов'язань по
загальному фонду державного бюджету" на кінець бюджетного року,
закривається у кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для
активно-пасивних рахунків позабалансового обліку.
4. На суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9313 |Затверджені планові показники за доходами | | |загального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9311 |Поточні планові показники за доходами загального| | |фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках для обліку відкритих
асигнувань:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9071 |Відкриті асигнування за узагальненими | | |показниками загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9073 |Відкриті асигнування на виконання програм | | |загального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Дебет |9075 |Відкриті асигнування загального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
7. На суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9091 |Пропозиції про виділення асигнувань загального | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
{ Розділ I "Загальний фонд" із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від
14.12.2006, N 230 ( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }
II. Спеціальний фонд
Операції по заключенню рахунків

бюджетного обліку
1. На суму доходів спеціального фонду державного бюджету (на
підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі
Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6112 |Доходи спеціального фонду державного бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | ---------+-----+------------------------------------------------| |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму доходів спеціального фонду державного бюджету,
віднесених на результат виконання спеціального фонду державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |6112 |Доходи спеціального фонду державного бюджету, | | |які направляються на спеціальні видатки | ---------+-----+------------------------------------------------| |6114 |Власні кошти розпорядників коштів державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |6911 |Контррахунок за операціями за доходами бюджетів | -----------------------------------------------------------------
3. На суму видатків спеціального фонду державного бюджету (на
підставі інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі
Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | -----------------------------------------------------------------
4. На суму видатків спеціального фонду державного бюджету,
віднесених на результат виконання спеціального фонду державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7121 |Видатки спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7911 |Контррахунок за видатковими операціями | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму наданих бюджетних кредитів (на підставі
інформації, отриманої від Головних управлінь), в розрізі Головних
управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
6. На суму наданих бюджетних кредитів, віднесених на
результат виконання спеціального фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
7. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету (на підставі інформації, отриманої від
Головних управлінь), в розрізі Головних управлінь:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
8. На суму повернутих бюджетних кредитів, наданих з
державного бюджету, віднесених на результат виконання спеціального
фонду державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |7132 |Кредитування спеціального фонду державного | | |бюджету за вирахуванням погашення | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
та одночасно:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |7921 |Контррахунок за операціями з кредитуванням за | | |вирахуванням погашення | -----------------------------------------------------------------
9. На суму коштів спеціального фонду державного бюджету,
віднесених на результат виконання бюджету (на підставі інформації
Головних управлінь Державного казначейства України):
------------------------------------------------------------------ Дебет |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | -----------------------------------------------------------------
або:
------------------------------------------------------------------ Дебет |5911 |Контррахунок за результатом виконання бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |5112 |Результат виконання спеціального фонду | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів спеціального фонду державного бюджету,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8122 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, | | |отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму розрахунків за коштами спеціального фонду
державного бюджету, отриманих від Головних управлінь Державного
казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8422 |Розрахунки за коштами спеціального фонду | | |державного бюджету, отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму асигнувань спеціального фонду державного бюджету,
переданих розпорядниками коштів державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8222 |Асигнування спеціального фонду державного | | |бюджету, передані розпорядниками коштів | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
4. На суму розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду
державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного
бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8522 |Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду | | |державного бюджету, передані розпорядниками | | |коштів державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму відновлених касових видатків:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8114 |Кошти спеціального фонду державного бюджету, що | | |надійшли на відновлення касових видатків | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
1. На суму затверджених планових показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9082 |Затверджені узагальнені зведені бюджетні | | |призначення головних розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9087 |Затверджені узагальнені зведені бюджетні | | |призначення головних розпорядників за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9118 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9152 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9154 |Затверджені зведені кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9157 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9158 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9138 |Затверджені зведені призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за планом асигнувань, з| | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9116 |Затверджені кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9137 |Затверджені призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9282 |Затверджені бюджетні призначення по спеціальному| | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9284 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9287 |Затверджені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9288 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |спеціального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9218 |Затверджені зведені бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету, з | | |урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9268 |Затверджені зведені бюджетні призначення з | | |спеціального фонду державного бюджету за | | |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням | | |змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9216 |Затверджені бюджетні призначення по спеціальному| | |фонду державного бюджету, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9266 |Затверджені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних планових
показників:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9084 |Узагальнені зведені бюджетні призначення | | |головних розпорядників за коштами спеціального | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9088 |Узагальнені зведені бюджетні призначення | | |головних розпорядників за коштами спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9114 |Зведені поточні кошторисні призначення за | | |коштами спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9112 |Поточні кошторисні призначення за коштами | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9136 |Зведені поточні призначення з спеціального фонду| | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9135 |Поточні призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за планом асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9214 |Зведені поточні бюджетні призначення по | | |спеціальному фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9267 |Зведені бюджетні призначення з спеціального | | |фонду державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9212 |Поточні бюджетні призначення по спеціальному | | |фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також*:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9265 |Бюджетні призначення з спеціального фонду | | |державного бюджету за помісячним розписом | | |асигнувань | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
3. Дебетове або кредитове сальдо, що склалося за
позабалансовим рахунком 9232 "Асигнування на взяття зобов'язань по
спеціальному фонду державного бюджету" на кінець бюджетного року,
закривається у кореспонденції з рахунком 9931 "Контррахунок для
активно-пасивних рахунків позабалансового обліку.
4. На суму затверджених планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9314 |Затверджені планові показники за доходами | | |спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
5. На суму поточних планових показників за доходами
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9911 |Контррахунок для активних рахунків | | |позабалансового обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9312 |Поточні планові показники за доходами | | |спеціального фонду державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
6. На суму залишків на рахунках для обліку відкритих
асигнувань:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9072 |Відкриті асигнування за узагальненими | | |показниками спеціального фонду державного | | |бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9074 |Відкриті асигнування на виконання програм | | |спеціального фонду державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Дебет |9076 |Відкриті асигнування спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
{ Розділ II "Спеціальний фонд" із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від
14.12.2006, N 230 ( v0230506-07 ) від 12.12.2007 }
III. Інші операції
Операції по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму коштів державного бюджету, що підлягають розподілу
між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отриманих
від Головних управлінь Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8123 |Кошти державного бюджету, що підлягають | | |розподілу між загальним і спеціальним фондами | | |державного бюджету, отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму коштів, тимчасово віднесених на доходи державного
бюджету, що підлягають розподілу, отриманих від Головних управлінь
Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8124 |Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного | | |бюджету, що підлягають розподілу, отримані | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму отриманих коштів спеціального фонду державного
бюджету не забезпечених плановими показниками:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8125 |Отримані кошти спеціального фонду державного | | |бюджету не забезпечені плановими показниками | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
отриманих від Головних управлінь Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8641 |Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,| | |отримані від нижчестоящих органів Державного | | |казначейства | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів державних цільових (позабюджетних) фондів,
переданих Головним управлінням Державного казначейства України:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8661 |Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів,| | |передані нижчестоящим органам Державного | | |казначейства | -----------------------------------------------------------------
IV. Операції по заключенню рахунків

по боргових зобов'язаннях
Операції по по заключенню рахунків

управлінського обліку
1. На суму розміщених цінних паперів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8711 |Розміщені короткострокові облігації державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8712 |Розміщені середньострокові облігації державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8713 |Розміщені довгострокові облігації державного | | |бюджету | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8714 |Розміщені інші цінні папери державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
2. На суму коштів, отриманих державним бюджетом від
розміщення цінних паперів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8721 |Кошти, отримані до загального фонду державного | | |бюджету від розміщення цінних паперів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8722 |Кошти, отримані до спеціального фонду державного| | |бюджету від розміщення цінних паперів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
3. На суму інших коштів, отриманих до державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8723 |Інші кошти, отримані до загального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8724 |Інші кошти, отримані до спеціального фонду | | |державного бюджету | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
4. На суму коштів, отриманих від залучених кредитів:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8725 |Кошти, отримані до загального фонду державного | | |бюджету від залучених кредитів Національного | | |банку України | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8726 |Кошти, отримані до спеціального фонду державного| | |бюджету від залучених кредитів Національного | | |банку України | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8727 |Кошти, отримані до загального фонду державного | | |бюджету від інших залучених кредитів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | ----------------------------------------------------------------- а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8728 |Кошти, отримані до спеціального фонду державного| | |бюджету від інших залучених кредитів | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |управлінського обліку | -----------------------------------------------------------------
5. На суму коштів, направлених на погашення цінних паперів та
боргових зобов'язань держави:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8731 |Кошти, направлені на погашення цінних паперів та| | |боргових зобов'язань держави | -----------------------------------------------------------------
6. На суму коштів, направлених на погашення кредитів
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |8911 |Контррахунок для активних рахунків | | |управлінського обліку | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |8732 |Кошти, направлені на погашення кредитів | | |державного бюджету | -----------------------------------------------------------------
Операції по заключенню рахунків

позабалансового обліку
Загальний фонд
1. На суму затверджених планових показників по фінансуванню
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9713 |Затверджений розпис фінансування загального | | |фонду державного бюджету за типом боргового | | |зобов'язання, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9722 |Затверджений помісячний розпис фінансування | | |загального фонду державного бюджету за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних
показників по фінансуванню державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9711 |Поточний розпис фінансування загального фонду | | |державного бюджету за типом боргового | | |зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9721 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |загального фонду державного бюджету за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
Спеціальний фонд
1. На суму затверджених планових показників по фінансуванню
державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9714 |Затверджений розпис фінансування спеціального | | |фонду державного бюджету за типом боргового | | |зобов'язання, з урахуванням змін | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9724 |Затверджений помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду державного бюджету за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
2. На суму залишків на рахунках для обліку поточних
показників по фінансуванню державного бюджету:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9712 |Поточний розпис фінансування спеціального фонду | | |державного бюджету за типом боргового | | |зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------
а також:
------------------------------------------------------------------ Дебет |9723 |Поточний помісячний розпис фінансування | | |спеціального фонду державного бюджету за типом | | |боргового зобов'язання | ---------+-----+------------------------------------------------| Кредит |9921 |Контррахунок для пасивних рахунків | | |позабалансового обліку | -----------------------------------------------------------------

{ Примітку виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006 }

На суми доходів, видатків кредитування за вирахуванням
погашення загального та спеціального фондів державного бюджету, на
які проведено заключення рахунків Головними управліннями
Державного казначейства України подається інформація Державному
казначейству України за формою, що додається. Після проведення операцій по заключенню рахунків у Державному
казначействі України та Головних управліннях Державного
казначейства України закриваються всі рахунки, які були відкриті у
поточному році для проведення клірингових операцій. Кредитові залишки, які склалися на рахунках розділу 94
"Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" не закриваються, а
переносяться на відповідні рахунки наступного бюджетного року. Кредитове сальдо, що склалося на рахунках розділу 95
"Розрахункові документи, не оплачені в строк" на кінець бюджетного
року закривається у кореспонденції з рахунком 9911 "Контррахунок
для активних рахунків позабалансового обліку". У наступному
бюджетному періоді рахунки цього розділу відкриваються тільки на
підставі інформації, поданої відповідними органами стягнення.
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 333 ( v0333506-06 ) від 14.12.2006 }
Начальник управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток

до Порядку відображення

в бухгалтерському обліку

виконання державного

бюджету операцій

по річному

заключенню рахунків

ІНФОРМАЦІЯ

про суми доходів, видатків, кредитування

за вирахуванням погашення загального

та спеціального фондів державного бюджету,

на які проведено заключення рахунків

________________________________________________

(назва органу Державного казначейства України)
---------------------------------------------------------------------------- NN | Код органу |Назва органу| N | Назва рахунку |Сума (коп.) | п/п| Державного | Державного |балансового| |------------| |казначейства|казначейства| рахунку | |Дебет|Кредит| |України |України | | | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 1 | | | 6111 |Доходи загального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 2 | | | 6112 |Доходи | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету, які | | | | | | |направляються | | | | | | |на спеціальні | | | | | | |видатки | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 3 | | | 6114 |Власні кошти | | | | | | |розпорядників | | | | | | |коштів державного | | | | | | |бюджету | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 4 | | | 7111 |Видатки загального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 5 | | | 7121 |Видатки | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 6 | | | 7131 |Кредитування | | | | | | |загального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету за | | | | | | |вирахуванням | | | | | | |погашення | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 7 | | | 7132 |Кредитування | | | | | | |спеціального | | | | | | |фонду державного | | | | | | |бюджету за | | | | | | |вирахуванням | | | | | | |погашення | | | ---+------------+------------+-----------+-------------------+-----+------| 8 | | | 5112 |Результат | | | | | | |виконання | | | | | | |спеціального фонду | | | | | | |державного бюджету | | | ---------------------------------------------------------------------------
Зазначена інформація подається Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного бюджету у вигляді файла NNNN.doc
(формат Word), де NNNN - електронна адреса Головного управління
Державного казначейства України у форматі Національного банку
України (наприклад: UTQK.doc - Головного управління Державного
казначейства України у Тернопільській області) з наданням
підтвердження на паперових носіях в установленій формі. Дата
надання форм буде повідомлена додатково. Відповідальність за достовірність наданої інформації несуть
керівники територіальних органів Державного казначейства України.
Начальник Головного управління
Головний бухгалтер
М. П.
{ Додаток в редакції Наказу Державного казначейства N 333
( v0333506-06 ) від 14.12.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: