open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
11.04.2006 N 219

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів департаментів

Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

------------------------------------------------------------------ Зміст розпорядження | Номер | |розпорядження| | Комісії від | |11.04.2006 р.| ----------------------------------------------------------------| Департамент страхового нагляду | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5587 | нагляду від 04.04.2006 N 189-л про видачу | | Товариству з додатковою відповідальністю "СК | | "Україна-Інвест" (ідентифікаційний код 33637316; | | місцезнаходження: місто Київ, вул. Щорса, 29) | | безстрокової ліцензії на провадження страхової | | діяльності, зокрема такого виду страхування: | | у формі добровільного: | | - страхування виданих гарантій (порук) та | | прийнятих гарантій. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5588 | нагляду від 05.04.2006 N 191-л про видачу | | ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА | | КОМПАНІЯ "АКВ ГАРАНТ" (ідентифікаційний код | | 22887185; місцезнаходження: м. Київ, проспект | | Перемоги, 67) безстрокових ліцензій на провадження| | страхової діяльності, а саме таких видів | | страхування: | | у формі добровільного: | | медичне страхування (безперервне страхування | | здоров'я); страхування медичних витрат; | | у формі обов'язкового: | | страхування цивільної відповідальності громадян | | України, що мають у власності чи іншому законному | | володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна| | третій особі або її майну внаслідок володіння, | | зберігання чи використання цієї зброї; | | страхування відповідальності суб'єктів перевезення| | небезпечних вантажів на випадок настання | | негативних наслідків при перевезенні небезпечних | | вантажів; | | страхування врожаю сільськогосподарських культур і| | багаторічних насаджень державними | | сільськогосподарськими підприємствами, врожаю | | зернових культур і цукрових буряків | | сільськогосподарськими підприємствами всіх форм | | власності; | | страхування відповідальності експортера та особи, | | яка відповідає за утилізацію (видалення) | | небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, | | яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності| | та навколишньому природному середовищу під час | | транскордонного перевезення та утилізації | | (видалення) небезпечних відходів; | | страхування відповідальності власників собак (за | | переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів | | України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна | | третім особам; | | страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на | | яких може призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5589 | нагляду від 05.04.2006 N 192-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству "Страхова | | компанія "Біополіс" (ідентифікаційний код | | 20702709; місцезнаходження: місто Запоріжжя, | | вулиця Волгоградська, 26) безстрокової ліцензії на| | провадження страхової діяльності, а саме такого | | виду страхування: | | у формі обов'язкового: | | страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на | | яких може призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5590 | нагляду від 05.04.2006 N 193-л про видачу | | Закритому акціонерному товариству "Страхова | | компанія "Київ-Енерго-Поліс" (ідентифікаційний код| | 30726778; місцезнаходження: м. Київ, вулиця | | Мельникова, 31) безстрокових ліцензій на | | провадження страхової діяльності, а саме таких | | видів страхування: | | у формі обов'язкового: | | страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на | | яких може призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру; | | страхування відповідальності експортера та особи, | | яка відповідає за утилізацію (видалення) | | небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, | | яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності| | та навколишньому природному середовищу під час | | транскордонного перевезення та утилізації | | (видалення) небезпечних відходів. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5591 | нагляду від 05.04.2006 N 194-л про видачу | | Відкритому акціонерному товариству "СТРАХОВИЙ | | СОЮЗ" (ідентифікаційний код 20185705; | | місцезнаходження: місто Луганськ, вулиця | | Челюскінців, 145) безстрокових ліцензій на | | провадження страхової діяльності, а саме таких | | видів страхування: | | у формі добровільного страхування: | | страхування від вогневих ризиків та ризиків | | стихійних явищ; страхування майна [крім | | залізничного, наземного, повітряного, водного | | транспорту (морського внутрішнього та інших видів | | водного транспорту), вантажів та багажу | | (вантажобагажу)]; страхування від нещасних | | випадків; | | у формі обов'язкового страхування: | | страхування цивільної відповідальності суб'єктів | | господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно | | пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної | | небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні | | об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на | | яких може призвести до аварій екологічного та | | санітарно-епідеміологічного характеру. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту страхового| 5592 | нагляду від 06.04.2006 N 195-р щодо внесення до | | Державного реєстру фінансових установ інформації | | про Закрите Акціонерне Товариство "СТРАХОВА | | КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ" (м. Київ, | | вул. Кіквідзе, 13; код за ЄДРПОУ 34240804). | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5593 | кредитними установами від 03.04.2006 N 2947 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про набуття статусу фінансової установи| | кредитною спілкою "Фінанси Буковини" (58000, | | м. Чернівці, вул. Руська, 1, код за | | ЄДРПОУ 33979189). | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5594 | кредитними установами від 03.04.2006 N 2952 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про набуття статусу фінансової установи| | кредитною спілкою "Партнер-Чернігівщина" (14038, | | м. Чернігів, просп. Перемоги, 127, кв. 112, код за| | ЄДРПОУ 34018555). | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5595 | кредитними установами від 06.04.2006 року N 2959-Л| | про поновлення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Альянс" (код за ЄДРПОУ - 25770354, адреса:| | 18000, м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, оф. 206) в | | зв'язку з усуненням порушень, що були підставою | | для тимчасового зупинення дії ліцензії. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5596 | кредитними установами від 06.04.2006 року N 2961-Л| | про поновлення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Добробут" (код за ЄДРПОУ 26070937, адреса:| | м. Сєверодонецьк, пр-т Радянський, 71/209) у | | зв'язку з усуненням порушень, що були підставою | | для тимчасового зупинення дії ліцензії. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5597 | кредитними установами від 06.04.2006 N 2960-Л про | | тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Україна" (код за ЄДРПОУ 33491757, адреса: | | Київська обл., Києво-Святошинський р-н, | | с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Сонячна, 70) у| | зв'язку з неусуненням порушень, що стали підставою| | для попереднього застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5598 | фінансовими компаніями від 05.04.2006 N 576-ю про | | взяття на облік юридичної особи Товариства з | | обмеженою відповідальністю "Об'єднання власників | | транспортних засобів "Макс-Авто" | | (місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 89-а, | | кв. 102; код за ЄДРПОУ: 32384259) як такої, що | | може здійснювати фінансову послугу з фінансового | | лізингу. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5599 | фінансовими компаніями від 06.04.2006 N 579-ю про | | анулювання Довідки про взяття на облік юридичної | | особи Акціонерного товариства "Інвестор" | | (місцезнаходження: м. Харків, вул. Динамівська, 3;| | код за ЄДРПОУ: 14060483) як такої, що може | | здійснювати фінансову послугу з надання позики | | фінансовими активами. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за недержавними пенсійними фондами | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5600 | недержавними пенсійними фондами від 06.04.2006 | | N 32 щодо внесення до Державного реєстру | | фінансових установ інформації про набуття | | Непідприємницьким товариством "Відкритий пенсійний| | фонд "Соціальна перспектива ІФЦ" (76018, | | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 36/10; | | код за ЄДРПОУ 34077593) статусу фінансової | | установи. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту нагляду за| 5601 | недержавними пенсійними фондами від 06.04.2006 | | N 33 щодо внесення до Державного реєстру | | фінансових установ інформації про набуття | | Непідприємницьким товариством "Відкритий пенсійний| | фонд "Соціальна перспектива" (76018, | | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 36/10; | | код за ЄДРПОУ 34077584) статусу фінансової | | установи. | | ----------------------------------------------------------------| Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових| послуг | ----------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5602 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 69 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Кислова | | Сергія Олександровича. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5603 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 70 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Юркевич | | Ірини Володимирівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5604 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 71 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Маринової | | Тетяни Данилівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5605 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 72 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Хробуст | | Ірини Вікторівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту державного| 5606 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 73 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора | | Пономарьової Ірини Миколаївни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5607 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 74 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Кисельової | | Лариси Ростиславівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5608 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 75 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Матузової | | Світлани Вікторівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5609 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 76 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Танчик | | Наталії Іванівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5610 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 77 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Черниш | | Надії Миколаївни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5611 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 78 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Вовченко | | Людмили Анатоліївни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5612 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 79 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Шеховцова | | Юрія Миколайовича. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5613 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 80 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Гук Тетяни | | Володимирівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту державного| 5614 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 03.04.2006 N 81 щодо внесення до реєстру | | аудиторів, які можуть проводити аудиторські | | перевірки фінансових установ, аудитора Волошиної | | Інни Вікторівни. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5615 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 16.03.2006 N 58 щодо продовження строку дії | | свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які | | можуть проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, виданого Кириленку Сергію Анатолійовичу. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5616 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 04.04.2006 N 83 щодо продовження строку дії | | свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які | | можуть проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, виданого Пашковській Галині Львівні. | | --------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора департаменту державного| 5617 | регулювання та розвитку ринків фінансових послуг | | від 04.04.2006 N 84 щодо продовження строку дії | | свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які | | можуть проводити аудиторські перевірки фінансових | | установ, виданого Замаю Олегу Володимировичу. | | ----------------------------------------------------------------- Протокол засідання Комісії

від 11 квітня 2006 р. N 219

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: