open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.08.2008 N 219
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного

управління державної служби

N 112 ( v0112351-11 ) від 29.04.2011 }
Про затвердження нової редакції

Порядку підготовки та проведення нарад

в Головдержслужбі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного

управління державної служби

N 254 ( v0254351-08 ) від 17.09.2008

N 271 ( v0271351-08 ) від 08.10.2008

N 284 ( v0284351-08 ) від 15.10.2008

N 366 ( v0366351-08 ) від 12.12.2008

N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009

N 36 ( v0036351-09 ) від 06.02.2009

N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009

N 280 ( v0280351-09 ) від 23.09.2009

N 265 ( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }

З метою удосконалення системи управління якістю
Головдержслужби України щодо підготовки та проведення нарад в
Головдержслужбі України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити нову редакцію Порядку підготовки та проведення
нарад в Головному управлінні державної служби України (далі -
Порядок).
2. Наказ від 07.06.2006 N 216 "Про затвердження нової
редакції Порядку підготовки та проведення нарад в Головдержслужбі
України" зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратив
чинність.
3. Управлінню організаційної роботи, документообігу та
контролю ознайомити з цим наказом заступників Начальника
Головдержслужби України, керівників структурних підрозділів
Головдержслужби України та директора Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Начальника Головдержслужби М.Борсук

Додаток

ПОРЯДОК

ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД

В ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБІ УКРАЇНИ
{ У тексті Порядку слова "щоквартальні" в усіх відмінках

замінено у відповідних відмінках словами "щопіврічні"

згідно з Наказом Головного управління державної служби

N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 }
{ По тексту Порядку слово "квартал" замінено словом

"півріччя" у відповідних відмінках згідно з Наказом

Головного управління державної служби N 280

( v0280351-09 ) від 23.09.2009 }
Розділ I. Загальні положення
Цей Порядок визначає організаційні засади підготовки та
проведення нарад в Головному управлінні державної служби України
(далі - Головдержслужба України). Організацію підготовки та проведення нарад під головуванням
Начальника Головдержслужби і контроль за виконанням рішень,
прийнятих на цих нарадах, здійснює управління організаційної
роботи, документообігу та контролю спільно зі структурним
підрозділом Головдержслужби України, відповідальним за підготовку
питання порядку денного наради. Види нарад залежать від складу присутніх та кола питань, що
вносяться до порядку денного. Наради можуть бути:
1. Апаратні: планові щотижневі апаратні наради під головуванням Начальника
Головдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на
час відсутності (для розгляду та вирішення питань в межах
повноважень Головдержслужби України); щопіврічні наради апарату Головдержслужби України під
головуванням Начальника Головдержслужби України або особи, яка
виконує його обов'язки на час відсутності, за участю всіх
працівників Головдержслужби України (для інформування про роботу
за півріччя з основних напрямків діяльності Головдержслужби
України та стан трудової і виконавської дисципліни в апараті); наради, які пов'язані з використанням відеоконференцій на
базі технологій IP-телефонії (далі - відеонаради) під головуванням
Начальника Головдержслужби України або особи, яка виконує його
обов'язки на час відсутності. { Розділ I доповнено абзацом згідно
з Наказом Головного управління державної служби N 265
( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }
2. Робочі наради під головуванням Начальника Головдержслужби
України та його заступників (для розгляду оперативних та робочих
питань в межах повноважень Головдержслужби України). Робочі наради в режимі "on-line" для надання
методично-консультативної допомоги юрисконсультам територіальних
органів. Робочі наради в режимі відеонаради за участю працівників
центрального апарату Головдержслужби України, підвідомчих установ
та територіальних органів Головдержслужби України. { Розділ I
доповнено абзацом згідно з Наказом Головного управління державної
служби N 265 ( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }
3. Координаційні міжвідомчі наради, для розгляду та вирішення
питань із залученням представників інших органів виконавчої влади
тощо. Залежно від виду наради встановлюється відповідний порядок її
підготовки, проведення, оформлення документів та контролю за
виконанням прийнятих рішень. Загальний порядок підготовки та проведення нарад включає в
себе: - Формування порядку денного наради; - Формування списку учасників наради; - Формування довідкових, аналітичних матеріалів до питань
порядку денного; - Підготовка приміщення до проведення наради; - Оформлення протоколу наради; - Контроль за виконанням протокольних доручень наради.
Під час проведення нарад в Головдержслужбі України,
працівникам центрального апарату Головдержслужби України та Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
забороняється мати при собі увімкнений мобільний телефон або його
використовувати, а також інші переговорні пристрої, які можуть
перешкоджати проведенню наради. { Розділ I доповнено абзацом
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 284
( v0284351-08 ) від 15.10.2008 }
Під час проведення відеонарад в Головдержслужбі України,
працівникам центрального апарату Головдержслужби України, Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу,
Школи вищого корпусу державної служби та працівникам
територіальних органів Головдержслужби забороняється також
відповідати на паралельні дзвінки IP-телефону та інших
стаціонарних телефонів, розмовляти зі сторонніми та закривати
об'єктив веб-камери. { Розділ I доповнено абзацом згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 265 ( v0265351-10 ) від
20.10.2010 }
За недотримання вимог цього Порядку до порушників можуть бути
застосовані заходи впливу у вигляді зменшення розміру премії або
її позбавлення. { Розділ I доповнено абзацом згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 284 ( v0284351-08 ) від
15.10.2008 }
У разі, якщо на нараду запрошені особи від інших органів
влади, установ та організацій, то цим особам повідомляється про
існуючу заборону до початку проведення наради працівником
структурного підрозділу, який є відповідальним за його
організацію. { Розділ I доповнено абзацом згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 284 ( v0284351-08 ) від
15.10.2008 }
Розділ II. Місце проведення нарад
Місце проведення нарад під головуванням Начальника
Головдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на
час відсутності, визначається залежно від виду наради та
чисельності учасників, за попереднім погодженням з головуючим. Планові щотижневі апаратні наради під головуванням Начальника
Головдержслужби України або особи, яка виконує його обов'язки на
час відсутності, як правило, проводяться у залі засідань (к. 405). Щопіврічні наради апарату Головдержслужби України під
головуванням Начальника Головдержслужби України за участю всіх
працівників Головдержслужби України, Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу та Школи вищого корпусу
державної служби проводяться, як правило, у Конференц-залі Школи
вищого корпусу державної служби. Місце проведення робочих нарад під головуванням Начальника
Головдержслужби України, першого заступника та заступників
Начальника Головдержслужби, а також координаційних міжвідомчих
нарад визначається залежно від чисельності учасників за
погодженням з особою, яка проводить зазначену нараду. Порядок доповнено розділом II згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 36 ( v0036351-09 ) від 06.02.2009 } Місце проведення відеонаради є власне постійне робоче місце
учасника за яким закріплений статичний номер IP-телефону.
{ Розділ II доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 265 ( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }
Розділ III. Підготовка та проведення щотижневих апаратних
нарад
1. Формування порядку денного апаратної наради Проект порядку денного апаратної наради формується
управлінням організаційної роботи, документообігу та контролю
відповідно до Стратегічного плану роботи Головдержслужби України,
пропозицій першого заступника, заступників Начальника
Головдержслужби України, директора Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу, директора Школи вищого
корпусу державної служби та керівників структурних підрозділів і
містить питання, які є найбільш актуальними для вирішення протягом
поточного тижня. { Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби
N 280 ( v0280351-09 ) від 23.09.2009 } Пропозиції до порядку денного подаються до управління
організаційної роботи, документообігу та контролю щочетверга до
12.00. Управлінням організаційної роботи, документообігу та контролю
узагальнюються отримані пропозиції та готується проект порядку
денного апаратної наради. Підготовлений проект порядку денного
розсилається для ознайомлення учасникам апаратної наради
електронною поштою за адресою: guds.an@guds.gov.ua. Після цього
проект порядку денного апаратної наради погоджується з Начальником
Головдержслужби України. Погоджений порядок денний доводиться до
відома учасників апаратної наради за два робочих дні до проведення
відповідної наради. { Частина 3 пункту 1 розділу в редакції Наказу
Головного управління державної служби N 271 ( v0271351-08 ) від
08.10.2008 } Порядок денний апаратної наради (Додаток 1), як правило,
передбачає: - Питання контролю за станом виконавської дисципліни. - Питання нормотворчої діяльності Головдержслужби України. - Системні питання (бюджету, стану справ з виплати заробітної
плати, внесення платежів до Пенсійного та інших соціальних фондів,
системи управління якістю, тощо) { Абзац пункту 1 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної
служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 } - Організаційні питання. До першого питання порядку денного відносяться питання
контролю за виконанням законів України, актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та
звернень народних депутатів України, звернень громадян, порушених
під час проведення Прямої телефонної лінії "Державна служба", і
протокольних рішень попередньої апаратної наради (інформує перший
заступник Начальника Головдержслужби України або начальник
управління організаційної роботи, документообігу та контролю). До другого питання порядку денного відносяться питання стану
проходження проектів нормативно-правових актів (інформує керівник
юридичного управління про загальний стан підготовки та проходження
проектів нормативно-правових актів, проблемні питання, пов'язані з
їх підготовкою і проходженням, а керівники структурних
підрозділів, відповідальні за їх розробку, інформують щодо стану
проходження цих проектів). До системних питань порядку денного відносяться питання,
розгляд яких має системний характер. Крім зазначених питань до порядку денного можуть бути
включені інші питання діяльності Головдержслужби України.
2. Формування списку учасників апаратної наради Склад учасників апаратної наради формується управлінням
організаційної роботи, документообігу та контролю. Інформація щодо списку учасників апаратної наради готується
сектором кадрової роботи управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи та щоп'ятниці до
12 години подається до управління організаційної роботи,
документообігу та контролю. До списку учасників апаратної наради входять: Начальник Головдержслужби України, перший заступник та
заступники Начальника Головдержслужби України, голова Центрального
комітету профспілки працівників державних установ України,
начальник Управління державної служби Головдержслужби України у м.
Києві, начальник Управління державної служби Головдержслужби
України у Київській області, директор Центру адаптації державної
служби до стандартів Європейського Союзу, директор Школи вищого
корпусу державної служби, керівники структурних підрозділів,
заступник начальника управління організаційної роботи,
документообігу та контролю - начальник відділу контролю та
організаційної роботи, відповідальний працівник управління
організаційної роботи, документообігу та контролю за ведення
протоколу, заступник начальника управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи - начальник відділу протоколу та консультацій з
громадськістю, начальник відділу організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи, завідуючий сектором кадрової роботи управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи. { Абзац пункту 2 розділу із змінами, внесеними
згідно з Наказами Головного управління державної служби N 366
( v0366351-08 ) від 12.12.2008, N 7 ( v0007351-09 ) від
16.01.2009, N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 } За рішенням Начальника Головдержслужби України до списку
можуть бути включені інші відповідальні працівники Головдержслужби
України.
3. Підготовка матеріалів апаратної наради Матеріали апаратної наради формуються відповідно до порядку
денного апаратної наради структурними підрозділами в межах
компетенції та подаються управлінню організаційної роботи,
документообігу та контролю щоп'ятниці до 14.00. Матеріали до щотижневих апаратних нарад подаються
структурними підрозділами: { Пункт 3 розділу доповнено абзацом
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 7
( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } в паперовому вигляді (у відповідній розгортці - додаток 2) -
до управління організаційної роботи, документообігу та контролю;
{ Пункт 3 розділу доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } у електронному вигляді - розміщуються за адресою: V/папка
"Матеріали до щотижневих апаратних нарад/дата проведення наради.
{ Пункт 3 розділу доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } Разом з матеріалами апаратних нарад подаються пропозиції до
проекту протоколу щотижневої апаратної наради. { Пункт 3 розділу
доповнено абзацом згідно з Наказом Головного управління державної
служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } Відповідальним за підготовку матеріалів до першого питання
щодо контролю за виконанням законів України, актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та
звернень народних депутатів України, звернень громадян, порушених
під час проведення Прямої телефонної лінії "Державна служба", і
протокольних рішень попередньої апаратної наради є управління
організаційної роботи, документообігу та контролю. До матеріалів першого питання апаратної наради входить: - довідка про виконання Головдержслужбою України актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України (довідку готує відділ організації документообігу
управління організаційної роботи, документообігу та контролю за
підписом начальника відділу організації документообігу); - доповідна записка Начальнику Головдержслужби України щодо
стану виконавської дисципліни в апараті Головдержслужби України; - інформація "Контроль за виконанням документів в період
робочого тижня"; - інформація про стан розгляду в Головдержслужбі України
звернень народних депутатів України. Відповідальним за підготовку матеріалів до другого питання
апаратної наради є юридичне управління. До матеріалів другого питання входить: Довідка про стан проходження проектів нормативно-правових
актів, в т.ч. проблемних, формується на підставі інформації
керівників структурних підрозділів, відповідальних за розробку
проектів нормативно-правових актів, а також директора Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Довідка про стан проходження проектів нормативно-правових
актів, в т.ч. проблемних, формується відповідно до пропозицій
структурних підрозділів, що надаються юридичному управлінню
щочетверга до 17 години за встановленою формою. У виняткових
випадках зазначена інформація уточнюється відповідальним
розробником, яка в оперативному порядку подається юридичному
управлінню до кінця робочого дня у п'ятницю. Узагальнена довідка щодо стану проходження проектів
нормативно-правових актів, в т.ч. проблемних, передається
юридичним управлянням до управління організаційної роботи,
документообігу та контролю щоп'ятниці до 14 години та, у разі
уточнення інформації, додатково передається Начальнику
Головдержслужби України у понеділок до 8 години 30 хвилин. Матеріали до організаційних питань порядку денного готуються
управлінням організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи із залученням інших структурних
підрозділів Головдержслужби України.

{ Абзац восьмий пункту 3 розділу вилучено на підставі Наказу
Головного управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від
16.01.2009 }

{ Абзац дев'ятий пункту 3 розділу вилучено на підставі Наказу
Головного управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від
16.01.2009 }

Сформовані матеріали апаратної наради щоп'ятниці до 16-45
управлінням організаційної роботи, документообігу та контролю: 1) розміщуються на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби
України в розділі "Матеріали щотижневих апаратних нарад"; 2) надаються Начальнику Головдержслужби, першому заступнику
Начальника Головдержслужби та заступникам Начальника
Головдержслужби у паперовому вигляді в повному обсязі; 3) надсилаються електронною поштою та щопонеділка, до початку
апаратної наради, надаються у паперовому вигляді Голові
Центрального комітету профспілки працівників державних установ
України, начальнику Управління державної служби Головдержслужби
України у м. Києві та начальнику Управління державної служби
Головдержслужби України у Київській області. { Абзац пункту 3
розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 }
{ Абзац десятий пункту 3 розділу в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } Усім іншим учасникам матеріали апаратної наради у паперовому
вигляді не надаються і не надсилаються. { Пункт 3 розділу
доповнено абзацом згідно з Наказом Головного управління державної
служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } Відповідальний підрозділ за організацію наради, яка
проводиться в режимі відеоконференції: - розміщує сформований пакет матеріалів до відеонаради на
внутрішньому веб-сайті Головдержслужби України у розділі
"Матеріали до відеонарад" та одночасно направляє учасникам
відеонаради від територіальних органів Головдержслужби України
засобами електронної пошти; - подає до департаменту модернізації державної служби, не
пізніше ніж за 1 робочий день до дня проведення відеонаради,
інформацію щодо теми, часу проведення та складу учасників
відеонаради. Пункт 3 розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 265 ( v0265351-10 ) від 20.10.2010 } Технічний супровід відеонарад здійснюється департаментом
модернізації державної служби. Технічний супровід включає: - технічне планування відеонаради в системі IP-телефонії
(далі - Система) на зазначений час; - налаштування технічних параметрів відеонаради; - введення у Систему списку учасників відеонаради; - налаштування технічних параметрів відеонаради для кожного
учасника; - направлення електронних листів-повідомлень на відеонараду.
{ Пункт 3 розділу III доповнено абзацом згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 265 ( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }
4. Підготовка приміщення до проведення апаратної наради Підготовку приміщення для проведення апаратної наради
забезпечує управління справами Головдержслужби України. Підготовку та розміщення табличок з прізвищем, ім'ям та по
батькові учасників наради, відповідно до схеми розміщення,
затвердженої Начальником Головдержслужби України, забезпечує
відповідальний працівник управління організаційної роботи,
документообігу та контролю (Додаток 3).
5. Проведення апаратної наради Апаратні наради проводяться, як правило, щопонеділка о 9
годині Начальником Головдержслужби України або, в разі його
відсутності, особою, що виконує його обов'язки, для оперативного
розгляду та вирішення питань в межах повноважень Головдержслужби
України. В окремих випадках за рішенням Начальника Головдержслужби
України нарада може бути скликана в інший час. Головуючий відкриває та закриває засідання апаратної наради,
надає слово учасникам апаратної наради, що доповідають з питань
порядку денного, надає слово для пропозицій, реплік та оголошень. З метою подальшого розгляду та вирішення питань в межах
повноважень Головдержслужби України головуючий дає доручення
відповідним структурним підрозділам. Під час проведення апаратної наради ведеться протокол. Під час проведення відеонарад ведеться запис на електронних
носіях та протокол. { Пункт 5 розділу III доповнено абзацом шостим
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 265
( v0265351-10 ) від 20.10.2010 }
6. Оформлення протоколу апаратної наради Протокол апаратної наради веде секретар - відповідальний
працівник управління організаційної роботи, документообігу та
контролю. Протокол апаратної наради має такі реквізити: - офіційна назва органу; - назва виду документа; - порядковий номер протоколу; - назва наради; - дата проведення; - порядок денний; - текст протоколу (відповідно до розділів чітко сформульовані
доручення з визначенням терміну виконання та відповідальних за
виконання); - підпис головуючого. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються
протоколом до кінця дня, у який її проведено. Протокол апаратної наради візується особою, відповідальною за
ведення протоколу, заступником начальника управління
організаційної роботи, документообігу та контролю - начальником
відділу контролю та організаційної роботи, начальником управління
організаційної роботи, документообігу та контролю, начальником
відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи, начальником управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи і підписується головуючим. Підписаний протокол управлінням організаційної роботи,
документообігу та контролю: 1) розміщується на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби
України в розділі "Матеріали до щотижневих апаратних нарад"; 2) тиражується та надається у паперовому вигляді першому
заступнику Начальника Головдержслужби та заступникам Начальника
Головдержслужби; 3) надсилається електронною поштою голові Центрального
комітету профспілки працівників державних установ України,
начальнику Управління державної служби Головдержслужби України у
м. Києві та начальнику Управління державної служби Головдержслужби
України у Київській області. Абзац п'ятий пункту 6 розділу III в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 } Керівники структурних підрозділів після апаратної наради
проводять наради в своїх підрозділах.
7. Контроль за виконанням протокольних доручень апаратних
нарад Контроль за виконанням протокольних доручень апаратних нарад
здійснює управління організаційної роботи, документообігу та
контролю.
Розділ IV. Підготовка та проведення щопіврічних нарад апарату
Головдержслужби України
1. Загальні положення Нарада проводиться один раз на півріччя, як правило, у II
декаді місяця, наступного за звітним півріччям, за участю
працівників центрального апарату Головдержслужби України, Центру
адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу та
Школи вищого корпусу державної служби. { Абзац перший пункту 1
розділу в редакції Наказу Головного управління державної служби
N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } Загальний порядок підготовки та проведення наради включає в
себе: - Формування порядку денного наради; - Формування довідкових, аналітичних матеріалів (підготовка
доповідей до питань порядку денного); - Підготовку приміщення до проведення наради; - Оформлення протоколу наради; - Контроль за виконанням протокольних доручень наради.
2. Формування порядку денного наради Проект порядку денного наради формується управлінням
організаційної роботи, документообігу та контролю відповідно до
пропозицій першого заступника Начальника Головдержслужби України,
заступників Начальника Головдержслужби України, керівників
структурних підрозділів Головдержслужби України та директора
Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу і містить звіт за півріччя з основних напрямків діяльності
центрального апарату Головдержслужби України, Центру. Підготовлений проект порядку денного апаратної наради
погоджується з Начальником Головдержслужби і доводиться до відома
учасників наради за десять днів до проведення відповідної наради.
3. Підготовка доповідей доповідачів Структура доповіді має включати: - короткий аналіз стану справ щодо порушеного питання -
тривалість доповіді 2 - 3 хвилини; - конкретні пропозиції щодо перспективи розвитку напряму
діяльності, про який доповідається - тривалість 5 - 8 хвилин; - пропозиції щодо доручень та рішень, які мають бути
надані/прийняті на рівні Начальника Головдержслужби України -
тривалість 3 - 4 хвилини. Доповіді мають супроводжуватися відповідною презентацією. У регламенті роботи засідання наради зазначається тривалість
доповідей. Як правило, тривалість доповіді визначається в межах
10 хвилин. За два дні до проведення наради на внутрішньому веб-сайті
Головдержслужби України управлінням організаційної роботи,
документообігу та контролю розміщується порядок денний наради.
4. Формування списку учасників щопіврічної апаратної наради Список присутніх формує управління організаційної роботи,
документообігу та контролю. До складу учасників наради входять працівники центрального
апарату Головдержслужби, Центру адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу, ветерани (пенсіонери) державної
служби Головного управління державної служби України та у разі
потреби інші представники органів виконавчої влади. { Абзац другий
пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Головного управління державної служби N 36 ( v0036351-09 ) від
06.02.2009 }
5. Підготовка матеріалів наради Матеріали наради формуються управлінням організаційної
роботи, документообігу та контролю відповідно до порядку денного. Матеріали до порядку денного наради (інформаційно-аналітичні
матеріали, проект протокольного рішення) готуються структурним
підрозділом, відповідальним за підготовку питання порядку денного
наради, та передаються до відділу контролю та організаційної
роботи управління організаційної роботи, документообігу та
контролю для формування матеріалів наради у паперовому та
електронному вигляді разом з тезами до виступу за 3 робочі дні до
проведення наради. Інформація до порядку денного наради підписується керівником
структурного підрозділу та візується заступниками Начальника
Головдержслужби України (відповідно до розподілу обов'язків),
директором Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу. У разі підготовки проекту протокольного доручення наради у
ньому визначаються конкретні виконавці та терміни виконання. Сформовані матеріали щопіврічної апаратної наради за один
робочий день до її проведення управлінням організаційної роботи,
документообігу та контролю: 1) розміщуються на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби
України в розділі "Щопіврічні апаратні наради"; 2) надаються Начальнику Головдержслужби, першому заступнику
Начальника Головдержслужби та заступникам Начальника
Головдержслужби у паперовому вигляді в повному обсязі; 3) надсилаються електронною поштою та, до початку щопіврічної
апаратної наради, надаються у паперовому вигляді Голові
Центрального комітету профспілки працівників державних установ
України, начальнику Управління державної служби Головдержслужби
України у м. Києві, начальнику Управління державної служби
Головдержслужби України у Київській області. { Абзац пункту 5
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 } Після проведення наради доповідачі забезпечують подання своїх
тез до виступів до управління організаційної роботи,
документообігу та контролю, для їх подальшого, але не пізніше двох
днів, розміщення на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби України
в розділі "Щопіврічні апаратні наради. Пункт 5 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
управління державної служби N 7 ( v0007351-09 ) від 16.01.2009 }
6. Підготовка приміщення до проведення апаратної наради Підготовку приміщення для проведення апаратної наради
забезпечує управління справами Головдержслужби України.
7. Проведення наради Нарада проводиться, як правило, о 9 годині Начальником
Головдержслужби, а в разі його відсутності - особою, що виконує
його обов'язки. В окремих випадках за рішенням Начальника
Головдержслужби України нарада може бути скликана в інший час на
початку місяця, наступного півріччя за звітним. Начальник Головдержслужби України відкриває та закриває
засідання наради, надає слово учасникам наради, що доповідають з
питань порядку денного, а також для пропозицій та оголошень. З метою подальшого розгляду та вирішення питань в межах
повноважень Головдержслужби Начальник Головдержслужби України дає
доручення відповідним структурним підрозділам. Під час проведення наради ведеться протокол.
8. Оформлення протоколу наради Протокол наради веде відповідальний працівник відділу
контролю та організаційної роботи управління організаційної
роботи, документообігу та контролю. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються
протоколом не пізніше ніж у дводенний термін після проведення
наради. Протокол наради візується особою, відповідальною за ведення
протоколу, заступником начальника управління організаційної
роботи, документообігу та контролю - начальником відділу контролю
та організаційної роботи, начальником управління організаційної
роботи, документообігу та контролю, начальником відділу
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи, начальником управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи і підписується Начальником Головдержслужби
України. Управлінням організаційної роботи, документообігу і контролю
підписаний протокол тиражується та роздається першому заступнику
Начальника Головдержслужби України, заступникам Начальника
Головдержслужби України, керівникам структурних підрозділів та
директору Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу. Після підписання протокол наради розміщується на внутрішньому
веб-сайті Головдержслужби України.
9. Контроль за виконанням протокольних доручень нарад Контроль за виконанням протокольних доручень нарад здійснює
відділ контролю управління організаційної роботи, документообігу
та контролю.
Розділ V. Робочі наради під головуванням Начальника
Головдержслужби України, першого заступника та заступників
Начальника Головдержслужби України
1. Основні засади проведення робочих нарад Начальник Головдержслужби України та його заступники з метою
розгляду та вирішення окремих питань, що належать до повноважень
Головдержслужби України, проводять робочі наради. Підготовка та проведення робочих нарад здійснюється
відповідно до загального порядку підготовки та проведення нарад. Протоколи робочих нарад в день їх підписання: 1) розміщуються на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби
України в розділі "Матеріали до щотижневих апаратних нарад"; 2) тиражуються та надаються у паперовому вигляді першому
заступнику Начальника Головдержслужби, заступникам Начальника
Головдержслужби, а також в обов'язковому порядку копія підписаного
протоколу передається у відділ контролю та організаційної роботи
управління організаційної роботи, документообігу та контролю для
здійснення контролю за виконанням наданих доручень; 3) надсилаються електронною поштою запрошеним від інших
органів влади (у разі їх участі). Абзац третій пункту 1 розділу V в редакції Наказу Головного
управління державної служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 } Оригінал підписаного протоколу робочої наради в день його
підписання здається до відділу організації документообігу
управління організаційної роботи, документообігу та контролю.
Порядок отримання та тиражування матеріалів до нарад в
Головдержслужбі України Під час організації робочих нарад в Головдержслужбі України
структурні підрозділи, відповідальні за підготовку питання порядку
денного робочої наради, за добу до її проведення надають
управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю в
електронному та паперовому вигляді один примірник повного пакету
матеріалів, погоджений з особою, яка проводить нараду, для їх
тиражування, із зазначенням необхідної кількості примірників, та
розміщення на внутрішньому веб-сайті Головдержслужби України в
розділі "Матеріали до робочих нарад". { Абзац пункту 1 розділу в
редакції Наказу Головного управління державної служби N 7
( v0007351-09 ) від 16.01.2009 } У разі несвоєчасного подання контрольної папки матеріалів,
відповідальність за наявність необхідної кількості матеріалів до
робочої наради несе структурний підрозділ, який є основним
виконавцем з її підготовки.
2. Оперативна нарада керівництва Головдержслужби з реалізації
затверджених Кабінетом Міністрів України пріоритетів діяльності
Головдержслужби, а також здійснення відповідних запобіжних та
коригувальних дій (пункти 8.5.2 та 8.5.3 ДСТУ ISO 9001:2001) Нараду готує управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи, яке є
відповідальним за: - підготовку списку запрошених, - підготовку питань, які порушує на цій нараді Начальник
Головдержслужби; - забезпечення учасників наради роздатковими матеріалами; - ведення протоколу наради та оформлення організаційних
питань за результатами цієї наради до апаратної наради. Організація підготовки матеріалів до першої частини наради
(виступи представників керівництва) здійснюється самими
виступаючими. При цьому, якщо виступаючий вважає, що на нараді
необхідно обговорити певне питання та прийняти по ньому рішення,
він організовує підготовку короткої (до однієї сторінки) службової
записки з цього питання з пропозиціями, яка має бути подана до
управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника та кадрової роботи не пізніше 17-00 години четверга
перед відповідною нарадою. За результатами наради управлінням організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи готується проект
протокольного доручення, який підписується найпізніше у понеділок
перед апаратною нарадою. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на оперативній
нараді, здійснює управління організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника та кадрової роботи.
3. Робочі наради під головуванням першого заступника і
заступників Начальника Головдержслужби України. Організація проведення нарад під головуванням першого
заступника Начальника Головдержслужби України і заступників
Начальника Головдержслужби України покладається на структурний
підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядаються
на нараді. У разі необхідності до організації проведення робочих
залучаються працівники управління організаційної роботи,
документообігу та контролю. Рішення, прийняті на нарадах під головуванням першого
заступника і заступників Начальника Головдержслужби України,
оформлюються протоколом структурним підрозділом, що забезпечує
проведення наради. Протокол підписується головуючим на нараді у дводенний
термін. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на робочих нарадах
під головуванням першого заступника Начальника Головдержслужби
України і заступників Начальника Головдержслужби України,
здійснюється ними особисто та відповідним структурним підрозділом,
який забезпечував проведення наради.
Розділ VI. Координаційні міжвідомчі наради Для вирішення питань із залученням представників інших
державних органів в Головдержслужбі України можуть проводитися
координаційні міжвідомчі наради робочих груп. Підготовка та проведення координаційних міжвідомчих нарад
здійснюється відповідно до загальних правил підготовки та
проведення нарад. Організацію підготовки та проведення координаційних
міжвідомчих нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції
якого належать питання, що розглядаються на їх засіданнях. У разі
необхідності до організації проведення Координаційних міжвідомчих
нарад залучаються працівники управління організаційної роботи,
документообігу та контролю. Порядок денний, аналітичні довідки та обґрунтування причин
внесення питань для обговорення на нарадах надсилаються учасникам
наради завчасно. Організація проведення нарад робочих груп покладається на
першого заступника Начальника Головдержслужби України та
заступників Начальника Головдержслужби України (відповідно до
розподілу обов'язків) та на структурний підрозділ, до компетенції
якого належать ці питання. Рішення, прийняті на координаційних міжвідомчих нарадах,
оформляються у вигляді протоколу структурним підрозділом,
відповідальним за їх проведення. { Розділ доповнено абзацом згідно
з Наказом Головного управління державної служби N 366
( v0366351-08 ) від 12.12.2008 } Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах робочих
груп, здійснюється відповідним структурним підрозділом, який подає
Начальнику Головдержслужби України інформаційну довідку про стан
виконання рішень, ухвалених на нараді.
Розділ VII. Процедура підготовки Головдержслужбою матеріалів
до нарад, які готуються Секретаріатом Кабінету Міністрів України Підготовка матеріалів до наради здійснюється структурним
підрозділом, який безпосередньо відповідальний в Головдержслужбі
за підготовку до наради у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. "Контрольна папка" матеріалів до наради у Секретаріаті
Кабінету Міністрів України передається відповідальним структурним
підрозділом Головдержслужби України для опрацювання та погодження
з Начальником Головдержслужби до управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та
кадрової роботи у визначений термін для підготовки матеріалів. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку
матеріалів в Головдержслужбі, здійснює безпосереднє їх
супроводження в Секретаріаті Кабінету Міністрів до початку наради.
{ Порядок доповнено розділом згідно з Наказом Головного управління
державної служби N 254 ( v0254351-08 ) від 17.09.2008 }
Управління організаційної роботи,
документообігу та контролю
Відділ контролю
та організаційної роботи

Додаток 1

ПОРЯДОК

ДЕННИЙ АПАРАТНОЇ НАРАДИ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

1. Контроль за виконанням законів України, актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, запитів та
звернень народних депутатів України, звернень громадян, питань,
порушених під час проведення Прямої телефонної лінії "Державна
служба", і протокольних рішень попередніх апаратних нарад Інформує: ТІТОВСЬКИЙ Ігор Дмитрович - начальник управління організаційної роботи,
документообігу та контролю
2. Про стан проходження проектів нормативно-правових актів Інформує: БАЛАНЮК Валентина Павлівна - в.о. начальника юридичного управління
3. Про відрядження працівників центрального апарату
Головдержслужби України та Центру адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу Інформують: керівники структурних підрозділів, директор Центру
4. Фінансові питання Інформує: ЯРЕМЧУК Ігор Миколайович - начальник управління - керуючий справами
5. Про стан виплати заробітної плати, внесення платежів до
Пенсійного та інших соціальних фондів Інформує: ЯРЕМЧУК Ігор Миколайович - начальник управління - керуючий справами
6. Організаційні питання Інформує: МОТРЕНКО Тимофій Валентинович - Начальник Головдержслужби України.
Регламент засідання:

для інформування - до 5 хвилин,

для довідок - до 3 хвилин.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Головного управління державної
служби N 52 ( v0052351-09 ) від 26.02.2009 }

Додаток 2

До першого питання

Додаток 3

Схема розміщення учасників апаратної наради Головдержслужби
України (каб. 405)
{ Зображення не наводиться }

{ Додаток 3 в редакції Наказів Головного управління державної
служби N 366 ( v0366351-08 ) від 12.12.2008, N 7 ( v0007351-09 )
від 16.01.2009, N 36 ( v0036351-09 ) від 06.02.2009, N 52
( v0052351-09 ) від 26.02.2009, N 280 ( v0280351-09 ) від
23.09.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: