open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
11.03.2010 N 219/12
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 133/19 ( v0133282-14 ) від 19.02.2014 }
Про проблемні комісії

МОЗ та АМН України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 442/44 ( v0442282-10 ) від 26.05.2010

N 587/77 ( v0587282-11 ) від 14.09.2011

N 116/11 ( v0116282-13 ) від 14.02.2013 }

З метою подальшого удосконалення організації та координації
наукових досліджень та розробок у галузі охорони здоров'я
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1 Перелік проблемних комісій МОЗ та АМН України та їх
голів, що додається.
1.2 Положення про Проблемну комісію МОЗ та АМН України, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність Наказ МОЗ та АМН
України від 05.05.2001 N 173/31 ( v0173282-01 ).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В. і
віце-президента Академії медичних наук України Розенфельда Л.Г.
Міністр охорони здоров'я В.М.Князевич
Президент АМН
України України О.Ф.Возіанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ та АМН України

11.03.2010 N 219/12

ПЕРЕЛІК

проблемних комісій МОЗ

та АМН України та їх голів

------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва ПК | Прізвище, ім'я, по | Поштова адреса, | п/п| | батькові голови ПК | телефони | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 1.| 2. | 3. | 4. | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 1. |Акушерство та гінекологія|Запорожан Валерій |65082, м. Одеса, | | |Миколайович - акад. АМН |Валіховський пров., 2 | | |України, д.мед.н., проф., |т. (048) 723-33-24 | | |ректор Одеського | | | |державного медичного | | | |університету МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 2. |Анестезіологія та |Суслов Валентин |04053, м. Київ, | |реаніматологія |Васильович - д.мед.н., |вул. Ю.Коцюбинського, 9-а | | |проф., керівник |т. 486-65-89 | | |анестезіологічної служби | | | |ДУ "Інститут урології" | | | |АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 3. |Гастроентерологія |Степанов Ю. - проф., |49074, м. Дніпропетровськ, | | |директор ДУ "Інститут |проспект ім. газети | | |гастроентерології НАМН |"Правда", 96 | | |України" |т. (8-0562) 27-10-86 | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 4. |Геронтологія та геріатрія|Безруков Владислав |04114, м. Київ, | | |Вікторович - чл.-кор. АМН |вул. Вишгородська, 67 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 430-40-68, 431-05-54 | | |директор ДУ "Інститут | | | |геронтології" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 5. |Дерматологія та |Андрашко Юрій |88011, м. Ужгород, | |венерологія |Володимирович - д.м.н., |вул. Паризької Комуни, 2 | | |проф. зав. кафедрою |т. (8-0312) 61-43-01, | | |шкірних та венеричних |66-10-35 | | |хвороб з курсом ВІЛ- | | | |інфекції, патоморфології | | | |і фтизіатрії медичного | | | |факультету Ужгородського | | | |національного | | | |університету МОН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 6. |Ендокринологія |Маньковський Борис |04112, м. Київ, | | |Микитович - д.мед.н., |вул. Дорогожицька, 9 | | |проф., зав. кафедрою |т. 050-311-61-95 | | |діабетології | | | |Національної медичної | | | |академії післядипломної | | | |освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 7. |Інфекційні та паразитарні|Крамарєв Сергій |01601, м. Київ, | |хвороби |Олександрович - д.мед.н., |бульвар Т.Шевченка,13 | | |проф. зав. кафедрою |т. 483-74-62, 501-21-14 | | |дитячих інфекційних | | | |хвороб Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України, головний | | | |спеціаліст МОЗ України зі | | | |спеціальності "Дитячі | | | |інфекційні хвороби" | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 8. |Кардіологія та |Дзяк Георгій Вікторович - |49600, м. Дніпропетровськ, | |ревматологія |акад. АМН України, д.мед.н.,|вул. Дзержинського, 9 | | |проф., ректор |т. (8-056) 713-52-57 | | |Дніпропетровської | | | |державної медичної | | | |академії МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 9. |Курортологія і |Лобода Михайло Васильович - |01023, м. Київ, | |фізіотерапія |чл.-кор. АМН України, |вул. Шота Руставелі, | | |д.мед.н., проф., |39-41 | | |головний наук. |т. 289-65-57, 289-66-50 | | |співробітник | | | |Українського НДІ | | | |медичної реабілітації та | | | |курортології МОЗ України, | | | |президент Всеукраїнської | | | |асоціації фізіотерапевтів | | | |та курортологів | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 10.|Неврологія |Волошин Петро Власович - |61068, м. Харків, | | |д.мед.н., проф., директор |вул. Академіка Павлова, 46 | | |ДУ "Інститут неврології, |т. (8-057) 738-33-87 | | |психіатрії та | | | |наркології" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 11.|Нейрохірургія |Зозуля Юрій Панасович - |04050, м. Київ, | | |акад. НАН України, акад. |вул. Мануїльського, 32 | | |АМН України, д.мед.н., |т. 483-95-73 | | |проф., директор ДУ | | | |"Інститут нейрохірургії | | | |ім. акад. А.П.Ромоданова" | | | |АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 12.|Нетрадиційні методи |Лисенюк Віктор Павлович - |01601, м. Київ, | |діагностики, лікування та|д.мед.н., проф., зав. |бульвар Т.Шевченка, 13 | |реабілітації |кафедрою реабілітаційної |т. 497-78-49, 497-04-67 | | |медицини Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 13.|Онкологія |Чехун Василь Федорович - |03022, м. Київ, | | |акад. НАН України, д.мед.н.,|вул. Васильківська, 45 | | |проф., директор |т. 259-01-83, 259-08-75 | | |Інституту | | | |експериментальної | | | |патології, онкології і | | | |радіобіології ім. | | | |Р.Є.Кавецького НАН України | | | |(за згодою) | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 14.|Ортопедія та |Гайко Георгій Васильович - |01054, м. Київ, | |травматологія |чл.-кор. АМН України, |вул. Воровського, 27 | | |д.мед.н., проф., |т. 486-42-49 | | |директор ДУ "Інститут | | | |травматології та | | | |ортопедії" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 15.|Отоларингологія |Заболотний Дмитро Ілліч - |03057, м. Київ, | | |чл.-кор. АМН України, |вул. Зоологічна, 3 | | |д.мед.н., проф., директор |т. 483-22-02 | | |ДУ "Інститут | | | |отоларингології | | | |ім. О.С.Коломійченка" АМН | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 16.|Офтальмологія та тканинна|Жабоєдов Геннадій |01601, м. Київ, | |терапія |Дмитрович - чл.-кор. АМН |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 287-63-54, 255-14-75 | | |зав. кафедрою очних | | | |хвороб Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 17.|Педіатрія |Антипкін Юрій |04050, м. Київ, | | |Геннадійович - акад. АМН |вул. Мануїльського, 8 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 483-38-94 | | |директор ДУ "Інститут | | | |педіатрії, акушерства та | | | |гінекології" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 18.|Психіатрія |Напрєєнко Олександр |01601, м. Київ, | | |Костянтинович - д.м.н., |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |проф., зав. кафедрою |т. 463-74-83, 468-35-54 | | |психіатрії з курсом | | | |сексології для | | | |додипломної та | | | |післядипломної освіти | | | |Національного медичного | | | |університету ім. | | | |О.О.Богомольця МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 19.|Пульмонологія та |Фещенко Юрій Іванович - |03680, м. Київ, | |фтизіатрія |акад. АМН України, д.мед.н.,|вул. Амосова, 10 | | |проф., директор ДУ |т. 275-04-02 | | |"Національний інститут | | | |фтизіатрії та | | | |пульмонології ім. | | | |Ф.Г.Яновського" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 20.|Стоматологія |Косенко Костянтин |65026, м. Одеса, | | |Миколайович - чл.-кор. |вул. Рішельєвська, 11 | | |АМН України, д.мед.н., |т. (8-048) 722-48-23, | | |проф., директор ДУ |728-24-60 | | |"Інститут стоматології" | | | |АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 21.|Судова медицина |Мішалов Володимир |04112, м. Київ, | | |Дем'янович - д.мед.н., |вул. Дорогожицька, 9 | | |проф., зав. кафедрою |т. 440-97-98 | | |судової медицини | | | |Національної медичної | | | |академії післядипломної | | | |освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 22.|Терапія |Коваленко Володимир |03680, МСП Київ - 151, | | |Миколайович - чл.-кор. |вул. Народного ополчення, 5 | | |АМН України, д.мед.н., |т. 275-66-22, 275-66-11 | | |проф., директор | | | |Національного наукового | | | |центру "Інститут | | | |кардіології імені | | | |академіка М.Д.Стражеска" | | | |АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 23.|Урологія |Дзюрак Валерій Семенович - |01054, м. Київ, | | |д.мед.н., проф., зав. |вул. Ю.Коцюбинського, 9-а | | |відділом ДУ "Інститут |т. 486-65-89 | | |урології" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 24.|Нефрологія |Колесник Микола |02125, м. Київ, | | |Олексійович - д.мед.н., |вул. П.Запорожця, 26 | | |проф., директор ДУ |т. (044) 540-96-42 | | |"Інститут нефрології" АМН | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 25.|Хірургія |Поляченко Юрій |03680, м. Київ, | | |Володимирович - д.мед.н., |вул. Героїв Севастополя, 30 | | |проф., директор ДУ |т. 454-20-50, 497-13-74 | | |"Національний інститут | | | |хірургії і | | | |трансплантології імені | | | |О.О.Шалімова" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 26.|Хірургічне лікування |Лазоришинець Василь |03680, м. Київ, | |серця та судин |Васильович - д.мед.н., |вул. М.Амосова, 6 | | |проф., заступник |т. 275-40-22, 275-42-33 | | |директора з наукової | | | |роботи ДУ "Національний | | | |інститут серцево-судинної | | | |хірургії ім. | | | |М.М.Амосова" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 27.|Біологічна та медична |Губський Юрій Іванович - |01601, м. Київ, | |хімія |чл.-кор. АМН України, |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |д.мед.н., проф., зав. |т. 483-95-59, 454-49-20 | | |кафедрою біоорганічної | | | |та біологічної хімії | | | |Національного медичного | | | |університету ім. | | | |О.О.Богомольця МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 28.|Вірусологія та |Широбоков Володимир |01601, м. Київ, | |мікробіологія |Павлович - академік НАН |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |України, чл.-кор. АМН |т. 483-95-60, 454-49-37 | | |України, д.мед.н., проф., | | | |зав. кафедрою | | | |мікробіології, імунології | | | |та вірусології | | | |Національного медичного | | | |університету ім. | | | |О.О.Богомольця МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 29.|Морфологія людини |Черкасов Віктор |01601, м. Київ, | | |Гаврилович - д.мед.н., |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |проф., зав. кафедрою |т. 454-49-94, 454-49-87 | | |нормальної анатомії | | | |Національного медичного | | | |університету ім. | | | |О.О.Богомольця МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 30.|Патологічна анатомія |Благодаров Володимир |01601, м. Київ, | | |Миколайович - д.мед.н., |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |проф., зав. кафедрою |т. 235-02-59, 234-43-54 | | |патологічної анатомії | | | |Національного медичного | | | |університету ім. | | | |О.О.Богомольця МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 31.|Нормальна та патологічна |Міхньов Володимир |04050, м. Київ-50, | |фізіологія |Анатолійович - чл.-кор. |вул. Герцена, 12 | | |АМН України, д.мед.н., |т. 483-04-70, 489-39-79 | | |проф., професор кафедри | | | |фізіології Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України, Головний учений | | | |секретар АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 32.|Фармакологія |Бухтіярова Тетяна |03057 м. Київ, вул. Ежена | | |Анатоліївна - д.мед.н., |Потьє, 14 | | |директор ДУ "Інститут |т. 456-42-56 | | |фармакології і | | | |токсикології" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 33.|Фармація |Черних Валентин Петрович - |61002, м. Харків, | | |чл.-кор. НАН України, |вул. Пушкінська, 53 | | |д.фарм.н., проф., ректор |т. (8-057) 706-35-81 | | |Національного | | | |фармацевтичного | | | |університету МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 35.|Клінічна фармакологія і |Зупанець Ігор |61002, м. Харків, | |клінічна фармація |Альбертович - д. фарм.н., |вул. Пушкінська, 53 | | |проф., зав. кафедрою |т. (8-057) 706-30-72 | | |фармакології і | | | |фармацевтичної опіки | | | |Національного | | | |фармацевтичного | | | |університету МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 36.|Медичні проблеми аварії |Базика Димитрій |04050, м. Київ, | |на ЧАЕС |Анатолійович - д.мед.н., |вул. Мельникова, 53 | | |проф., перший заст. |т. 483-95-87, 451-82-94 | | |генерального директора | | | |Наукового центру | | | |радіаційної медицини АМН | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 37.|Медична радіологія |Пилипенко Микола Іванович - |61024, м. Харків, | | |д.мед.н., проф., |вул. Пушкінська, 82 | | |директор ДУ "Інститут |т. (8-57) 704-10-65 | | |медичної радіології | | | |ім. С.П.Григор'єва" АМН | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 38.|Токсикологія |Яворовський Олександр |01601, м. Київ, | | |Петрович - чл.-кор. АМН |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 235-38-54, 456-14-97, | | |проректор з навчальної |454-49-30 | | |роботи Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 39.|Медична генетика |Арбузова |83001, м. Донецьк, | | |Світлана Борисівна - |вул. Артема, 57, | | |доктор медичних наук, |тел. (062) 305-27-60 | | |професор, директор | | | |Донецького обласного | | | |спеціалізованого | | | |центру медичної генетики та | | | |пренатальної діагностики, | | | |головний позаштатний | | | |спеціаліст МОЗ України зі | | | |спеціальності | | | |"Генетика медична, генетика | | | |лабораторна" | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 40.|Медична генетика |Горовенко Наталя |04112, м. Київ, | | |Григорівна - чл.-кор. АМН |вул. Дорогожицька, 9 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 205-49-12, | | |зав. кафедрою клінічної |205-48-13 | | |імунології та алергології | | | |Національної медичної | | | |академії післядипломної | | | |освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 41.|Клінічна імунологія та |Чоп'як Валентина |79010, м. Львів, | |алергологія |Володимирівна, д.мед.н., |вул. Пекарська, 69 | | |проф., зав. кафедрою |т. (8-0322) 76-76-03 | | |клінічної імунології та | | | |алергології Львівського | | | |НМУ ім. Данила | | | |Галицького МОЗ України, | | | |головний спеціаліст МОЗ | | | |України зі | | | |спеціальності "Клінічна | | | |імунологія" | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 42.|Гігієна навколишнього |Сердюк Андрій Михайлович - |02094, м. Київ, | |середовища |акад. АМН України, |вул. Попудренка, 50 | | |д.мед.н., проф., директор |т. 513-15-28, 559-73-73 | | |ДУ "Інститут гігієни та | | | |медичної екології ім. | | | |О.М.Марзеєва" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 43.|Гігієна і токсикологія |Проданчук Микола |03022, м. Київ, | |агрохімікатів та |Григорович - чл.-кор. |вул. Героїв оборони, 6 | |полімерів |АМН України, д.мед.н., |т. 526-97-00, 526-95-02 | | |проф., директор | | | |Державного підприємства | | | |"Інститут екогігієни та | | | |токсикології ім. | | | |Л.І.Медведя" МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 44.|Гігієна праці та |Кундієв Юрій Ілліч - |01033, м. Київ , | |профзахворювань |акад. НАН України та АМН |вул. Саксаганського, 75 | | |України, д.мед.н., проф., |т. 284-34-27 | | |директор Інституту | | | |медицини праці АМН | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 45.|Гігієна харчування |Корзун Віталій Наумович - |02094, м. Київ, | | |д.м.н., проф., зав. |вул. Попудренка, 50 | | |відділом гігієни |т. 513-60-20 | | |харчування ДУ "Інститут | | | |гігієни та медичної | | | |екології ім. | | | |О.М.Марзеєва" АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 46.|Епідеміологія та |Марієвський Віктор |03038, м. Київ, | |специфічна профілактика |Федорович - д.мед.н., |вул. М.Амосова, 5 | |інфекційних захворювань |проф., директор ДУ |т. 275-37-11, 275-24-00 | | |"Інститут епідеміології | | | |та інфекційних хвороб | | | |ім. Л.Г. Громашевського" | | | |АМН України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 47.|Медична інформатика та |Мінцер Озар Петрович - |04112, м. Київ, | |інформаційні технології |д.мед.н., проф., зав. |вул. Дорогожицька, 9 | | |кафедрою медичної |т. 456-72-02 | | |інформатики Національної | | | |медичної академії | | | |післядипломної освіти | | | |ім. П.Л.Шупика МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 48.|Соціальна медицина |Слабкий Геннадій |02099, м. Київ, | | |Олексійович - д.мед.н., |Провулок Волго-Донський, 3 | | |проф., директор ДУ |т. 428-05-22, 428-05-76 | | |"Український Інститут | | | |стратегічних досліджень" | | | |МОЗ України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 49.|Радіаційна гігієна |Бардов Василь Гаврилович - |01601, м. Київ, | | |чл.-кор. АМН України, |бульвар Т.Шевченка, 13 | | |д.мед.н., проф., зав. |т. 483-83-45, 454-49-32 | | |кафедрою пропедевтики | | | |гігієни та радіаційної | | | |гігієни Національного | | | |медичного університету | | | |ім. О.О.Богомольця МОЗ | | | |України | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 50.|Медицина невідкладних |Рощін Георгій |02166, м. Київ, вул. | |станів та медицина |Георгійович - д.мед.н., |Братиславська, 3 | |катастроф |проф., директор |т. 518-57-08, 518-55-96 | | |Українського науково- | | | |практичного центру | | | |екстреної медичної | | | |допомоги та медицини | | | |катастроф, головний | | | |позаштатний спеціаліст | | | |МОЗ України зі | | | |спеціальності "Медицина | | | |невідкладних станів" | | ---+-------------------------+----------------------------+------------------------------| 51 |Охорона здоров'я |Коренєв Микола Михайлович - |61153, м. Харків, | |дітей шкільного віку |д.мед.н., проф., директор |проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-а | |та підлітків |ДУ "Інститут охорони |т. (0572) 62-50-19 | | |здоров'я дітей та підлітків"| | | |АМН України | | ------------------------------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 442/44 ( v0442282-10 ) від 26.05.2010, N 587/77
( v0587282-11 ) від 14.09.2011, N 116/11 ( v0116282-13 ) від
14.02.2013 }
Віце-президент АМН України,
голова Вченої медичної
ради МОЗ України, академік
АМН України, член-кор.
НАН України, професор Л.Г.Розенфельд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ та АМН України

11.03.2010 N 219/12

ПОЛОЖЕННЯ

про проблемні комісії МОЗ та АМН України

1. Загальні положення
1.1. Проблемна комісія МОЗ та АМН України (далі - ПК) є
постійно діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову
оцінку, координацію наукових досліджень та підготовки наукових і
науково-педагогічних кадрів із пріоритетних напрямів медичних
досліджень.
1.2. Діяльність ПК координується Вченою медичною радою МОЗ та
науковими радами при Президії АМН України. Вчена медична рада МОЗ
України заслуховує діяльність окремих ПК, вносить відповідні
пропозиції Міністру охорони здоров'я.
1.3. Рішення ПК враховуються при розробці відповідних
нормативних документів МОЗ та АМН України.
1.4. Звіти про діяльність ПК подаються щорічно до Вченої
медичної ради МОЗ та Науково-координаційного управління АМН
України до 15 січня наступного року за звітним.
2. Основні напрямки діяльності та функції ПК
2.1. Участь у розробці державних, галузевих та регіональних
науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку
медичної науки та охорони здоров'я.
2.2. Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення
пріоритетних напрямків наукових досліджень.
2.3. Аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними
напрямками, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки
наукових та науково-педагогічних кадрів.
2.4. Розгляд та експертна оцінка тем докторських та
кандидатських дисертаційних робіт на етапі їх планування.
2.5. Участь у конкурсному відборі проектів наукових
досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку галузі.
3. Структура, порядок формування та функціонування ПК
3.1. Голова ПК призначається наказом Міністра охорони
здоров'я та Президента АМН України.
3.2. Голова ПК подає персональний склад ПК на затвердження
заступнику Міністра охорони здоров'я та віце-президенту Академії
медичних наук України відповідно до їх функціональних обов'язків.
3.3. Склад ПК за поданням голови ПК оновлюється кожні 3 роки.
3.4. Засідання ПК проводяться не рідше ніж 1 раз у квартал.
Витрати на відрядження членів ПК здійснюються за місцем їх
основної роботи.
3.5. ПК має право: - отримувати необхідну інформацію від підрозділів та
науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, вищих медичних
навчальних закладів МОЗ України відповідно до зазначених функцій
ПК; - залучати у встановленому порядку до виконання основних
напрямків діяльності та функцій працівників відповідних
підрозділів МОЗ та АМН України; - користуватися інформацією, що стосується проведення
конкурсів на пріоритетне фінансування наукових досліджень.
Віце-президент АМН України,
голова Вченої медичної ради
МОЗ України, академік
АМН України, член-кор.
НАН України, професор Л.Г.Розенфельд

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: