open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2007 N 219/560

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2007 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 479/943 ( v0479282-07 ) від 16.08.2007

N 537/1010 ( va537282-07 ) від 11.09.2007

N 546/1018 ( v0546282-07 ) від 13.09.2007

N 635/1122 ( v0635282-07 ) від 15.10.2007

N 817/1393 ( v0817282-07 ) від 12.12.2007

N 872/1463 ( v0872282-07 ) від 28.12.2007

N 875/1465 ( v0875282-07 ) від 28.12.2007

N 881/1483 ( v0881282-07 ) від 29.12.2007 }

Відповідно до Закону України від 19.12.2006 N 489-V
( 489-16 ) "Про Державний бюджет України на 2007 рік", наказу
Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 )
"Про паспорти бюджетних програм", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 21.01.2003 за N 47/7368 (зі змінами), Н А К А З У Є М О:
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2007 рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301270, 2301290,
2301310, 2301370, 2301400, 2301450, що додаються.
Міністр охорони
здоров'я України Ю.О.Гайдаєв
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301270 0740 Програми і централізовані заходи

з імунопрофілактики
3. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 205 781,3 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 205 781,3 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Закон України від 06.04.2000 N 1645-III ( 1645-14 ) "Про
захист населення від інфекційних хвороб", ст. 8 Закон України від 19.12.2006 N 489-V ( 489-16 ) "Про
Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64 Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
( 601-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2006 року N 462-р ( 462-2006-р ) "Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення
від інфекційних хвороб на 2007-2015 роки"
6. Мета бюджетної програми: Державна підтримка заходів щодо забезпечення епідемічного
благополуччя населення з інфекцій, керованих засобами специфічної
профілактики, створення умов для зниження інфекційної
захворюваності, смертності та інвалідності від найпоширеніших
з них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного
нагляду.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціаль-| Разом | з/п| | фонд |ний фонд | | ---+------------------------------+---------+---------+---------| 1 |Централізована закупівля, |203 544,6| |203 544,6| |зберігання, страхування та | | | | |доставка вакцин для проведення| | | | |імунопрофілактики населення | | | | ---+------------------------------+---------+---------+---------| 2 |Видатки за бюджетними | 330,2 | | 330,2 | |зобов'язаннями минулого року | | | | |по закупівлі вакцин, взятих | | | | |на облік в органах Державного | | | | |казначейства України | | | | ---+------------------------------+---------+---------+---------| 3 |Централізована закупівля | 1 906,5 | | 1 906,5 | |обладнання та виробів для | | | | |забезпечення умов зберігання | | | | |імунобіологічних препаратів | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | -------+--------------------------------------------------------| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата | |послуг та інші видатки | -------+--------------------------------------------------------| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали | -------+--------------------------------------------------------| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | | ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціаль-| Разом | | територіальної одиниці | фонд |ний фонд | | -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим | 8 614,1 | | 8 614,1| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 02 |Вінницька область | 7 246,0 | | 7 246,0| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 03 |Волинська область | 5 598,6 | | 5 598,6| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 04 |Дніпропетровська область | 14 534,4| |14 534,4| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 05 |Донецька область | 16 818,8| |16 818,8| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 06 |Житомирська область | 6 211,6 | | 6 211,6| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 07 |Закарпатська область | 6 967,5 | | 6 967,5| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 08 |Запорізька область | 7 411,0 | | 7 411,0| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 09 |Івано-Франківська область | 6 944,0 | | 6 944,0| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 10 |Київська область | 7 224,0 | | 7 224,0| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 11 |Кіровоградська область | 4 323,5 | | 4 323,5| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 12 |Луганська область | 8 272,8 | | 8 272,8| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 13 |Львівська область | 12 298,3| |12 298,3| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 14 |Миколаївська область | 5 284,9 | | 5 284,9| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 15 |Одеська область | 11 700,5| |11 700,5| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 16 |Полтавська область | 5 767,3 | | 5 767,3| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 17 |Рівненська область | 6 568,1 | | 6 568,1| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 18 |Сумська область | 4 312,6 | | 4 312,6| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 19 |Тернопільська область | 5 025,4 | | 5 025,4| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 20 |Харківська область | 11 008,9| |11 008,9| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 21 |Херсонська область | 4 978,2 | | 4 978,2| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 22 |Хмельницька область | 5 999,8 | | 5 999,8| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 23 |Черкаська область | 4 956,7 | | 4 956,7| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 24 |Чернівецька область | 4 552,1 | | 4 552,1| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 25 |Чернігівська область | 4 150,4 | | 4 150,4| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 26 |Місто Київ | 11 556,4| |11 556,4| -----+-----------------------------+---------+---------+--------| 27 |Місто Севастополь | 1 719,9 | | 1 719,9| -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва цільової програми |Загальний|Спеціальний|Разом| цільової| | фонд | фонд | | програми| | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
--------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціаль-| Разом | з/п| |виміру |інформації | фонд |ний фонд | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 1 |продукту | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 1 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 434,1 | |1 434,1| |закуплених | |статистична| | | | |АКДП-вакцин | |форма | | | | |у комбінації | |Укр-Вак-99 | | | | |з компонентом | | | | | | |для | | | | | | |профілактики | | | | | | |гемофільної | | | | | | |інфекції типу b| | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 2 |Кількість |тис.од.|Звітна | 558,7 | | 558,7 | |закуплених | |статистична| | | | |АДП-вакцин | |форма | | | | | | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 3 |Кількість |тис.од.|Звітна | 8 460,8 | |8 460,8| |закуплених | |статистична| | | | |АДП-М-вакцин | |форма | | | | | | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 4 |Кількість |тис.од.|Звітна | 429,8 | | 429,8 | |закуплених | |статистична| | | | |АДМ-вакцин | |форма | | | | | | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 5 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 071,9 | |1 071,9| |закуплених | |статистична| | | | |вакцин проти | |форма | | | | |кору, паротиту,| |Укр-Вак-99 | | | | |краснухи | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 6 |Кількість |тис.од.|Звітна | 389,2 | | 389,2 | |закуплених | |статистична| | | | |паротитних | |форма | | | | |вакцин | |Укр-Вак-99 | | | | |(ревакцинація) | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 7 |Кількість |тис.од.|Звітна | 404,0 | | 404,0 | |закупленої | |статистична| | | | |поліомієлітної | |форма | | | | |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | | |пероральної | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 8 |Кількість |тис.од.|Звітна | 921,2 | | 921,2 | |закупленої | |статистична| | | | |поліомієлітної | |форма | | | | |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | | |інактивованої | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 9 |Кількість |тис.од.|Звітна | 343,5 | | 343,5 | |закуплених | |статистична| | | | |вакцин проти | |форма | | | | |краснухи | |Укр-Вак-99 | | | | |(ревакцинація) | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 10 |Кількість |тис.од.|Звітна | 164,0 | | 164,0 | |закуплених | |статистична| | | | |БЦЖ вакцин | |форма | | | | | | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 11 |Кількість |тис.од.|Звітна | 497,0 | | 497,0 | |закуплених | |статистична| | | | |АКДП | |форма | | | | |ацелюлярної | |Укр-Вак-99 | | | | |вакцини | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 12 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 186,8 | |1 186,8| |закуплених | |статистична| | | | |вакцин | |форма | | | | |Анатоксину | |Укр-Вак-99 | | | | |правцевого | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 13 |Кількість |тис.од.|Звітна | 53,5 | | 53,5 | |закуплених | |статистична| | | | |БЦЖ-М вакцин | |форма | | | | | | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 14 |Кількість |тис.од.|Звітна | 1 039,7 | |1 039,7| |закуплених | |статистична| | | | |вакцин проти | |форма | | | | |гепатиту B | |Укр-Вак-99 | | | | |(новонароджені)| | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 15 |Кількість |тис.од.|Звітна | 428,0 | | 428,0 | |закуплених | |статистична| | | | |вакцин для | |форма | | | | |профілактики | |Укр-Вак-99 | | | | |гемофільної | | | | | | |інфекції типу b| | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 16 |Кількість | од. |Звітна | 27,0 | | 27,0 | |установ, які | |статистична| | | | |отримують | |форма | | | | |обладнання | |Укр-Вак-99 | | | | |та вироби | | | | | | |для зберігання | | | | | | |вакцин | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 17 |Кількість | од. |Звітна | 30,0 | | 30,0 | |установ, які | |статистична| | | | |отримують | |форма | | | | |вакцини | |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 2 |ефективності | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 1 |Зниження рівня | відс. |Звітна | 6,0 | | | |протипоказань | |статистична| | | | |до щеплення | |форма | | | | |у дітей до | |Укрвак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 2 |Своєчасність | відс. |Звітна | 95,0 | | | |охоплення | |статистична| | | | |профілактичними| |форма | | | | |щепленнями | |Укрвак-99 | | | | |цільових груп | | | | | | |населення на | | | | | | |рівні 95% | | | | | | |та вище | | | | | | |(відповідно | | | | | | |до рекомендацій| | | | | | |ВООЗ) | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 3 |якості | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 1 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профілактичними| |статистична| | | | |щепленнями | |форма | | | | |дітей до 1 року| |Укр-Вак-99 | | | | |проти дифтерії,| | | | | | |правця, | | | | | | |кашлюку, | | | | | | |гемофільної | | | | | | |інфекції | | | | | | |типу b не менше| | | | | | |(відповідно | | | | | | |до рекомендацій| | | | | | |ВООЗ) | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 2 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |дітей до 1 року| |форма | | | | |проти | |Укр-Вак-99 | | | | |поліомієліту, | | | | | | |не менше | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 3 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |дітей до 1 року| |форма | | | | |(БЦЖ), не менше| |Укр-Вак-99 | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 4 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |дітей у віці | |форма | | | | |до 1 року | |Укр-Вак-99 | | | | |проти кору, | | | | | | |паротиту та | | | | | | |краснухи, | | | | | | |не менше | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 5 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |дітей до 1 року| |форма | | | | |проти | |Укр-Вак-99 | | | | |гепатиту B, | | | | | | |не менше | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 6 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |(ревакц.) | |форма | | | | |проти паротиту | |Укр-Вак-99 | | | | |(юнаки | | | | | | |15 років), | | | | | | |не менше | | | | | | ---+---------------+-------+-----------+---------+---------+-------| 7 |Охоплення | відс. |Звітна | 95,0 | | | |профщепленнями | |статистична| | | | |(ревакц.) | |форма | | | | |проти краснухи | |Укр-Вак-99 | | | | |(дівчата | | | | | | |15 років), | | | | | | |не менше | | | | | | --------------------------------------------------------------------
{ Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 872/1463 ( v0872282-07 ) від 28.12.2007 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я С.П.Бережнов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301290 0763 Централізована закупівля обладнання

для закладів охорони здоров'я
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 265 200,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 265 200,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації"
на 2002-2011 роки" ( 14-2002-п )
6. Мета бюджетної програми: Оснащення закладів охорони здоров'я сучасною ультразвуковою,
ендоскопічною, рентгенологічною, наркозно-дихальною апаратурою,
пересувними стоматологічними кабінетами, автомобілями швидкої
медичної допомоги, іншим обладнанням відповідно до їх потреб.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| | фонд | фонд | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 1 |Централізована закупівля |240 075,0| |240 075,0| |обладнання для закладів | | | | |охорони здоров'я | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 2 |Централізована закупівля | 25 125,0| | 25 125,0| |автомобілів швидкої медичної| | | | |допомоги для закладів | | | | |охорони здоров'я | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим | 9 222,1 | | 9 222,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 02 |Вінницька область | 7 308,8 | | 7 308,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 03 |Волинська область | 4 646,2 | | 4 646,2| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 04 |Дніпропетровська область |27 253,5 | |27 253,5|
|----+----------------------------+---------+-----------+--------| 05 |Донецька область |20 303,4 | |20 303,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 06 |Житомирська область | 5 610,1 | | 5 610,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 07 |Закарпатська область | 5 721,3 | | 5 721,3| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 08 |Запорізька область |13 509,1 | |13 509,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 09 |Івано-Франківська область | 9 498,4 | | 9 498,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 10 |Київська область | 6 775,7 | | 6 775,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 11 |Кіровоградська область | 4 744,0 | | 4 744,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 12 |Луганська область |14 114,3 | |14 114,3| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 13 |Львівська область |38 634,0 | |38 634,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 14 |Миколаївська область | 5 468,6 | | 5 468,6| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 15 |Одеська область | 9 650,1 | | 9 650,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 16 |Полтавська область | 8 441,9 | | 8 441,9| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 17 |Рівненська область | 4 872,1 | | 4 872,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 18 |Сумська область | 9 949,8 | | 9 949,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 19 |Тернопільська область | 5 843,0 | | 5 843,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 20 |Харківська область |14 009,3 | |14 009,3| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 21 |Херсонська область | 5 060,0 | | 5 060,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 22 |Хмельницька область | 6 123,8 | | 6 123,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 23 |Черкаська область | 5 951,8 | | 5 951,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 24 |Чернівецька область | 4 630,4 | | 4 630,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 25 |Чернігівська область | 5 449,5 | | 5 449,5| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 26 |Місто Київ |10 856,5 | |10 856,5| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 27 |Місто Севастополь | 1 552,3 | | 1 552,3| -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код цільової |Назва цільової|Загальний фонд| Спеціальний |Разом| програми | програми | | фонд | | -----------------------------------------------------------------

12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
---------------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| |виміру |інформації| фонд | фонд | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 1 |продукту | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 1 |Кількість | од. |Заявки | 226,0 | | 226,0 | |запланованого до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |рентгендіагностичного| | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 2 |Кількість | од. |Заявки | 4,0 | | 4,0 | |запланованих до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |магнітно-резонансних | | | | | | |томографів | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 3 |Кількість | од. |Заявки | 142,0 | | 142,0 | |запланованих до | |регіонів | | | | |закупівлі апаратів | | | | | | |ультразвукової | | | | | | |діагностики | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 4 |Кількість | од. |Заявки | 8,0 | | 8,0 | |запланованих до | |регіонів | | | | |закупівлі апаратів | | | | | | |гемодіалізу | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 5 |Кількість | од. |Заявки | 846,0 | | 846,0 | |запланованого до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |наркозно-дихального | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 6 |Кількість | од. |Звіти | 1,0 | | 1,0 | |запланованого до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |радіотерапевтичного | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 7 |Кількість | од. |Заявки | 25,0 | | 25,0 | |запланованих до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |реанімаційних центрів| | | | | | |для новонароджених | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 8 |Кількість | од. |Заявки | 135,0 | | 135,0 | |запланованого до | |регіонів | | | | |закупівлі | | | | | | |лабораторного | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 9 |Кількість | од. |Дані МОЗ | 1 054,0 | |1 054,0| |запланованого до | |України | | | | |закупівлі іншого | | | | | | |діагностичного | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 10|Кількість | од. |Дані МОЗ | 2 086,0 | |2 086,0| |запланованого до | |України | | | | |закупівлі іншого | | | | | | |лікувального | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 11|Кількість | од. |Заявки | 290,0 | | 290,0 | |запланованих до | |регіонів | | | | |закупівлі автомобілів| | | | | | |швидкої медичної | | | | | | |допомоги | | | | | | ---+---------------------+-------+----------+---------+-----------+-------| 12|Кількість | од. |Дані МОЗ | 25,0 | | 25,0 | |адміністративно- | |України | | | | |територіальних | | | | | | |одиниць, яким буде | | | | | | |поставлено установки | | | | | | |електрохімічного | | | | | | |синтезу | | | | | | |дезінфекційних | | | | | | |розчинів | | | | | | --------------------------------------------------------------------------- Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я
N 479/943 ( v0479282-07 ) від 16.08.2007, N 546/1018
( v0546282-07 ) від 13.09.2007, N 635/1122 ( v0635282-07 ) від
15.10.2007, N 817/1393 ( v0817282-07 ) від 12.12.2007 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації

органів та тканин
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 32 637,5 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 32 637,5 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Закон України від 16.07.99 N 1007-XIV ( 1007-14 ) "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" Закон України від 19.12.2006 N 489-V ( 489-16 ) "Про
Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64 Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.07.2006 р.
N 416-р ( 416-2006-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
"Трансплантація на 2006-2010 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
( 601-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я".
6. Мета бюджетної програми: Підвищення якості надання спеціалізованої медичної допомоги
хворим, яка полягає в пересадці анатомічного матеріалу, та
забезпечення здійснення трансплантацій у кількості, що відповідає
потребам населення.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| | фонд | фонд | | ---+-----------------------------+---------+-----------+--------| 1 |Централізована закупівля, |21 739,4 | |21 739,4| |зберігання, страхування та | | | | |доставка медикаментів і | | | | |виробів медичного призначення| | | | |для хворих, які готуються або| | | | |перенесли операції з | | | | |трансплантації та хворих на | | | | |ниркову недостатність | | | | ---+-----------------------------+---------+-----------+--------| 2 |Видатки за бюджетними | 298,1 | | 298,1 | |зобов'язаннями минулого року | | | | |по закупівлі медикаментів, | | | | |взятих на облік в органах | | | | |Державного казначейства | | | | |України | | | | ---+-----------------------------+---------+-----------+--------| 3 |Централізована закупівля, |10 600,0 | |10 600,0| |доставка, встановлення та | | | | |налагодження устаткування для| | | | |центрів трансплантації | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | ----------+-----------------------------------------------------| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата | |послуг та інші видатки | ----------+-----------------------------------------------------| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ----------+-----------------------------------------------------| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | | ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний |Спеціальний| Разом | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим| 918,4 | | 918,4 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 02 |Вінницька область | 319,5 | | 319,5 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 03 |Волинська область | 636,8 | | 636,8 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 04 |Дніпропетровська область | 697,0 | | 697,0 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 05 |Донецька область | 4 584,9 | |4 584,9 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 06 |Житомирська область | 470,2 | | 470,2 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 07 |Закарпатська область | 842,8 | | 842,8 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 08 |Запорізька область | 8 280,9 | |8 280,9 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 09 |Івано-Франківська область| 184,8 | | 184,8 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 10 |Київська область | 285,9 | | 285,9 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 11 |Кіровоградська область | 204,9 | | 204,9 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 12 |Луганська область | 297,7 | | 297,7 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 13 |Львівська область | 2 562,1 | |2 562,1 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 14 |Миколаївська область | 181,8 | | 181,8 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 15 |Одеська область | 5 669,9 | |5 669,9 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 16 |Полтавська область | 732,2 | | 732,2 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 17 |Рівненська область | 717,2 | | 717,2 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 18 |Сумська область | 186,2 | | 186,2 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 19 |Тернопільська область | 663,1 | | 663,1 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 20 |Харківська область | 935,3 | | 935,3 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 21 |Херсонська область | 430,0 | | 430,0 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 22 |Хмельницька область | 294,0 | | 294,0 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 23 |Черкаська область | 175,2 | | 175,2 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 24 |Чернівецька область | 299,7 | | 299,7 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 25 |Чернігівська область | 732,0 | | 732,0 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 26 |Місто Київ | 726,7 | | 726,7 | ------+-------------------------+----------+-----------+--------| 27 |Місто Севастополь | 608,3 | | 608,3 | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код |Назва цільової програми|Загальний |Спеціальний| Разом | цільової| | фонд | фонд | | програми| | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль- |Спеціаль-|Разом| з/п| |виміру |інформації|ний фонд|ний фонд | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 1 |продукту | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 1 |Кількість | осіб | Звіти | 85,0 | | 85,0| |проведених | | регіонів | | | | |трансплантацій | | | | | | |нирки | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 2 |Кількість | осіб | Звіти | 18,0 | | 18,0| |проведених | | регіонів | | | | |трансплантацій | | | | | | |печінки | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 3 |Кількість | осіб | Звіти | 30,0 | | 30,0| |проведених | | регіонів | | | | |трансплантацій | | | | | | |кісткового мозку| | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 4 |Кількість | осіб | Звіти | 4,0 | | 4,0 | |проведених | | регіонів | | | | |трансплантацій | | | | | | |серця | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 5 |Кількість | осіб | Звіти | 87,0 | | 87,0| |хворих, яким | | регіонів | | | | |проведено | | | | | | |гемодіаліз | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 6 |Кількість | осіб | Звіти | 249,0 | |249,0| |хворих, яким | | регіонів | | | | |проведено | | | | | | |імуносупресивну | | | | | | |терапію | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 7 |Кількість | од. | Наказ МОЗ| 27,0 | | 27,0| |адміністративно-| | України | | | | |територіальних | | | | | | |одиниць, що | | | | | | |отримують | | | | | | |препарати | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 8 |Кількість | од. | Наказ МОЗ| 4,0 | | 4,0 | |закладів, | | України | | | | |які отримують | | | | | | |обладнання | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 9 |Кількість | осіб | Наказ МОЗ| 39,0 | | 39,0| |хворих, яких | | України | | | | |буде забезпечено| | | | | | |витратними | | | | | | |матеріалами для | | | | | | |перитонеального | | | | | | |діалізу | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 2 |ефективності | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 1 |Забезпеченість | відс. | | 100,0 | | | |хворих на | | | | | | |перитонеальному | | | | | | |діалізі | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 3 |якості | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 1 |Виживання | відс. | Звіти | 96,0 | | | |трансплантата | | регіонів | | | | |(нирки) | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 2 |Виживання | відс. | Звіти | 86,0 | | | |трансплантата | | регіонів | | | | |(серця) | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 3 |Виживання | відс. | Звіти | 92,0 | | | |трансплантата | | регіонів | | | | |(печінки) | | | | | | ---+----------------+-------+----------+--------+---------+-----| 4 |Зниження | відс. | Звіти | 3,0 | | | |показника | | регіонів | | | | |смертності | | | | | | |хворих, які | | | | | | |потребують | | | | | | |імуносупресивної| | | | | | |терапії | | | | | | -----------------------------------------------------------------
{ Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 881/1483 ( v0881282-07 ) від 29.12.2007 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі

з туберкульозом, профілактики та лікування

СНІДу, лікування онкологічних хворих
3. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 457 626,9 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 457 626,9 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Закон України від 19.12.2006 N 489-V ( 489-16 ) "Про
Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64 Закон України від 12.12.91 N 1972-XII ( 1972-12 ) "Про
запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення" Закон України від 08.02.2007 N 648-V ( 648-16 ) "Про
затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007-2011 роках" Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694 ( 1694/2005 )
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я
населення" Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.98 N 1051
( 1051-98-п ) "Про розмір щомісячної державної допомоги дітям
віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або
хворим на СНІД" Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 N 14
( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми
"Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 264
( 264-2004-п ) "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду,
спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період
до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2004-2008 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 "Про
затвердження Державної програми "Дитяча онкологія"
на 2006-2010 роки" ( 983-2006-п ) Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
( 601-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2006
N 393-р ( 393-2006-р ) "Концепція "Боротьба з онкологічними
захворюваннями на 2007-2016 роки"
6. Мета бюджетної програми: Стабілізація епідемічної ситуації з туберкульозом в Україні. Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, розширення можливості
доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Забезпечення онкологічної служби України необхідною кількістю
сучасних та ефективних лікарських засобів, ізотопів та медичним
обладнанням, що повинно підвищити ефективність лікування
онкохворих, сприяти їх медико-соціальній реабілітації, поверненню
значної частини хворих до трудової діяльності, подовженню та
поліпшенню якості їх життя. Забезпечення державною допомогою дітей віком до 16-ти років,
інфікованих вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний| Спе- | Разом | з/п| | фонд |ціальний| | | | | фонд | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 1 |1. Загальнодержавна програма | | | | |протидії захворюванню на | | | | |туберкульоз ( 648-16 ) | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 2 |1.1 Централізована закупівля, |100 181,8| |100 181,8| |зберігання, страхування та | | | | |доставка препаратів для | | | | |лікування хворих на | | | | |туберкульоз, поживних середовищ| | | | |для вирощування мікобактерій | | | | |туберкульозу | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 3 |1.2 Централізована закупівля, |100 000,0| |100 000,0| |доставка, встановлення та | | | | |налагодження обладнання для | | | | |потреб протитуберкульозної | | | | |служби | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 4 |2. Національна програма | | | | |забезпечення профілактики | | | | |ВІЛ-інфекції, допомоги та | | | | |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | | |хворих на СНІД ( 264-2004-п ) | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 5 |2.1 Централізована закупівля, | 17 064,5| | 17 064,5| |зберігання, страхування та | | | | |доставка тест-систем для | | | | |діагностики ВІЛ/СНІДу | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 6 |2.2 Централізована закупівля, | 42 750,9| | 42 750,9| |зберігання, страхування та | | | | |доставка медикаментів для | | | | |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | | |хворих на СНІД | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 7 |2.3 Видатки за бюджетними | 70,5 | | 70,5 | |зобов'язаннями минулого року по| | | | |закупівлі медикаментів для | | | | |лікування ВІЛ-інфікованих та | | | | |хворих на СНІД, взятих на облік| | | | |в органах Державного | | | | |казначейства України | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 8 |2.4 Проведення соціальної | 5 000,0 | | 5 000,0 | |реклами профілактики | | | | |ВІЛ-інфекції | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 9 |2.5 Забезпечення підготовки | 2 580,1 | | 2 580,1 | |підвищення рівня кваліфікації | | | | |та перепідготовки медичних | | | | |працівників з питань ВІЛ/СНІДу | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 10|2.6 Централізоване придбання, | 22 300,0| | 22 300,0| |доставка, встановлення та | | | | |налагодження обладнання для | | | | |Центрів СНІДу | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 11|3. Виплата державної допомоги | 2 696,9 | | 2 696,9 | |ВІЛ-інфікованим дітям та оплата| | | | |банківських послуг, пов'язаних | | | | |з виплатою цієї допомоги | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 12|4. Лікування онкозахворювань | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 13|4.1 Централізована закупівля, |100 526,4| |100 526,4| |зберігання, страхування та | | | | |доставка лікарських засобів та | | | | |ізотопів для лікування | | | | |онкохворих | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 14|4.2 Видатки за бюджетними | 799,1 | | 799,1 | |зобов'язаннями минулого року по| | | | |закупівлі лікарських засобів | | | | |для лікування онкохворих, | | | | |взятих на облік в органах | | | | |Державного казначейства України| | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 15|4.3 Централізоване придбання, | 25 000,0| | 25 000,0| |доставка, встановлення та | | | | |налагодження медичного | | | | |обладнання для онкологічних | | | | |закладів | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 16|5. Державна програма "Дитяча | | | | |онкологія" на 2006-2010 роки | | | | |( 983-2006-п ) | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 17|5.1 Централізована закупівля, | 32 512,7| | 32 512,7| |зберігання, страхування та | | | | |доставка лікарських засобів для| | | | |лікування онкохворих дітей | | | | ---+-------------------------------+---------+--------+---------| 18|5.2. Централізоване придбання, | 6 144,0 | | 6 144,0 | |доставка, встановлення та | | | | |налагодження | | | | |лікувально-діагностичного | | | | |обладнання | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | ---------+------------------------------------------------------| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата | |послуг та інші видатки | ---------+------------------------------------------------------| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ---------+------------------------------------------------------| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по | |реалізації державних (регіональних) програм | ---------+------------------------------------------------------| 1340 |Поточні трансферти населенню | ---------+------------------------------------------------------| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | | ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 01 |Автономна Республіка Крим|18 315,5 | |18 315,5 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 02 |Вінницька область |13 208,5 | |13 208,5 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 03 |Волинська область | 9 228,6 | | 9 228,6 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 04 |Дніпропетровська область |33 842,1 | |33 842,1 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 05 |Донецька область |45 570,0 | |45 570,0 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 06 |Житомирська область |11 209,9 | |11 209,9 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 07 |Закарпатська область | 9 634,2 | | 9 634,2 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 08 |Запорізька область |15 059,1 | |15 059,1 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 09 |Івано-Франківська область|11 840,3 | |11 840,3 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 10 |Київська область |13 811,8 | |13 811,8 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 11 |Кіровоградська область | 8 717,4 | | 8 717,4 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 12 |Луганська область |20 090,5 | |20 090,5 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 13 |Львівська область |18 458,0 | |18 458,0 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 14 |Миколаївська область |13 684,5 | |13 684,5 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 15 |Одеська область |24 585,9 | |24 585,9 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 16 |Полтавська область |11 398,8 | |11 398,8 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 17 |Рівненська область | 7 311,1 | | 7 311,1 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 18 |Сумська область | 9 244,2 | | 9 244,2 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 19 |Тернопільська область | 8 819,6 | | 8 819,6 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 20 |Харківська область |19 169,9 | |19 169,9 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 21 |Херсонська область |13 485,8 | |13 485,8 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 22 |Хмельницька область |10 131,3 | |10 131,3 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 23 |Черкаська область |10 098,9 | |10 098,9 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 24 |Чернівецька область | 6 364,0 | | 6 364,0 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 25 |Чернігівська область | 8 282,4 | | 8 282,4 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 26 |Місто Київ |19 334,9 | |19 334,9 | ------+-------------------------+---------+-----------+---------| 27 |Місто Севастополь | 3 530,6 | | 3 530,6 | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва цільової програми|Загальний|Спеціальний| Разом | цільової| | фонд | фонд | | програми| | | | | --------+------------------------+---------+-----------+--------| 311 |Національна програма |89 766,0 | |89 766,0| |забезпечення | | | | |профілактики | | | | |ВІЛ-інфекції, допомоги | | | | |та лікування | | | | |ВІЛ-інфікованих і хворих| | | | |на СНІД | | | | |на 2004-2008 роки | | | | |( 264-2004-п ) | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
----------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний| Спе- | Разом | з/п| | виміру| інформації| фонд |ціальний| | | | | | | фонд | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 1 |затрат | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 1 |Кількість | од. |Статистична| 121,0 | | 121,0 | |проти- | |звітність | | | | |туберкульозних | |Ф-47 | | | | |диспансерів | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 2 |Кількість | од. |Статистична| 81,0 | | 81,0 | |установ для | |звітність | | | | |діагностики | |Ф-47 | | | | |та лікування | | | | | | |хворих на | | | | | | |СНІД, що | | | | | | |отримують | | | | | | |медикаменти | | | | | | |та вироби | | | | | | |медичного | | | | | | |призначення | | | | | | |по програмі | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 3 |Кількість | од. |Накази МОЗ | 28,0 | | 28,0 | |адміністративно-| |України | | | | |територіальних | |щодо | | | | |одиниць, | |розподілу | | | | |державних | |медикамен- | | | | |закладів охорони| |тів | | | | |здоров'я, які | | | | | | |отримують | | | | | | |онкопрепарати | | | | | | |по програмі | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 2 |продукту | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 1 |1 Кількість | осіб |Статистична|71 043,0 | |71 043,0 | |пролікованих | |звітність | | | | |хворих на | |Ф-33 | | | | |туберкульоз: | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 2 |1.1. Першої | осіб |Статистична|24 211,0 | |24 211,0 | |категорії | |звітність | | | | | | |Ф-33 | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 3 |1.2. Другої | осіб |Статистична|15 742,0 | |15 742,0 | |категорії | |звітність | | | | | | |Ф-33 | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 4 |1.3. Третьої | осіб |Статистична| 9 922,0 | | 9 922,0 | |категорії | |звітність | | | | | | |Ф-33 | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 5 |1.4. Четвертої | осіб |Статистична|21 168,0 | |21 168,0 | |категорії | |звітність | | | | | | |Ф-33 | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 6 |Кількість | осіб |Статистична| 2 661,0 | | 2 661,0 | |хворих на | |звітність | | | | |ВІЛ/СНІД, які | |Ф-55 | | | | |отримають | | | | | | |антиретровірусну| | | | | | |терапію | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 7 |Кількість | осіб |Статистична|157 000,0| |157 000,0| |хворих, які | |звітність | | | | |отримують | |Ф-30 | | | | |онкопрепарати | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 8 |Кількість | од. |Звіти | 3 640,0 | | 3 640,0 | |випадків | |лікувальних| | | | |опортуністичних | |установ | | | | |інфекцій, | | | | | | |пролікованих | | | | | | |у хворих на | | | | | | |ВІЛ/СНІД | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 9 |Кількість | осіб |Звіти | 1 600,0 | | 1 600,0 | |вагітних, які | |лікувальних| | | | |отримають | |установ | | | | |антиретровірусну| | | | | | |терапію для | | | | | | |профілактики | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 10 |Кількість | осіб |Звіти | 300,0 | | 300,0 | |ВІЛ-інфікованих,| |лікувальних| | | | |які отримають | |установ | | | | |замісну терапію | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 3 |ефективності | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 1 |Середня вартість| грн. | - | 1 410,0 | | | |медикаментозного| | | | | | |лікування одного| | | | | | |хворого | | | | | | |на туберкульоз | | | | | | |на рік | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 2 |Середня вартість| грн. | - |10 469,8 | | | |антиретро- | | | | | | |вірусного | | | | | | |лікування | | | | | | |хворого | | | | | | |на ВІЛ/СНІД | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 3 |Забезпеченість | відс. |Звіти | 100,0 | | | |тест-системами | |лікувальних| | | | |на СНІД закладів| |установ | | | | |служби крові | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 4 |Забезпеченість | відс. | - | | | | |лікарськими | | | | | | |засобами хворих | | | | | | |на туберкульоз: | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 5 |1-3 категорії | відс. |Статистична| 100,0 | | | |(з урахуванням | |звітність | | | | |динамічного | |Ф-33 | | | | |запасу | | | | | | |проти- | | | | | | |туберкульозних | | | | | | |препаратів) | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 6 |4 категорії | відс. |Статистична| 93,2 | | | |(лише 450 хворих| |звітність | | | | |будуть | |Ф-33 | | | | |отримувати | | | | | | |повний комплекс | | | | | | |препаратів) | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 7 |Забезпеченість | відс. |Статистична| 100,0 | | | |антиретро- | |звітність | | | | |вірусними | |Ф-33 | | | | |препаратами | | | | | | |хворих на | | | | | | |ВІЛ-інфекцію/ | | | | | | |СНІД, які | | | | | | |потребують АРТ | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 8 |Середня вартість| грн. |Статистична| 1 198,4 | | | |лікування | |звітність | | | | |випадку | |Ф-33 | | | | |опортуністичної | | | | | | |інфекції | | | | | | |у хворих | | | | | | |на ВІЛ/СНІД | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 9 |Рівень | відс. |Статистична| 92,0 | | | |забезпечення | |звітність | | | | |лікарськими | |Ф-35 | | | | |засобами | | | | | | |хворих на | | | | | | |онкологічні | | | | | | |захворювання від| | | | | | |запланованого | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 10 |Забезпеченість | відс. |Статистична| 86,0 | | | |лікарськими | |звітність | | | | |засобами дітей, | |Ф-35 | | | | |хворих на | | | | | | |гематологічні | | | | | | |та онко- | | | | | | |гематологічні | | | | | | |захворювання | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 4 |якості | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 1 |Зниження | відс. | - | 1,0 | | | |показника | | | | | | |смертності від | | | | | | |туберкульозу | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 2 |Зниження | відс. |Статистична| 2,0 | | | |передачі ВІЛ | |звітність | | | | |від матері до | |Ф-2-СНІД | | | | |дитини | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 3 |Зниження | відс. |Статистична| 32,0 | | | |показника | |звітність | | | | |летальності до | |Ф-35 здоров| | | | |року серед | | | | | | |онкологічних | | | | | | |хворих | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 4 |Зниження | відс. |Статистична| 1,0 | | | |захворюваності | |звітність | | | | |на туберкульоз | | | | | | ---+----------------+-------+-----------+---------+--------+---------| 5 |Стабілізація |промілє|Статистична| 12,0 | | | |показника | |звітність | | | | |онкозахворюва- | | | | | | |ності у дітей | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
{ Паспорт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 537/1010 ( va537282-07 ) від 11.09.2007 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів

окремих державних програм та комплексних

заходів програмного характеру
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 408 744,5 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 408 744,5 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Закон України від 19.12.2006 N 489-V ( 489-16 ) "Про
Державний бюджет України на 2007 рік", стаття 64 Указ Президента України від 06.12.2005 N 1694 ( 1694/2005 )
"Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони
здоров'я" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1303
( 1303-98-п ) "Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1403
( 1403-2001-п ) "Про затвердження Програми розвитку донорства
крові та її компонентів на 2002-2007 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2006 N 1849
( 1849-2006-п ) "Про затвердження Державної програми
"Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року" Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 N 761
( 761-2006-п ) "Про затвердження Державної програми запобігання та
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань
на 2006-2010 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
( 601-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я " Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 року
N 355-р ( 355-2002-р ) "Про затвердження комплексних заходів щодо
заохочення народжуваності на 2002-2007 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003
N 407-р ( 407-2003-р ) "Про фінансування медикаментозного
забезпечення дітей, хворих на гіпофізарний нанізм" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004
N 889-р ( 889-2004-р ) "Про фінансування медикоментозного
лікування у дітей хвороби Гоше" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року
N 602-р ( 602-2004-р ) "Про затвердження заходів щодо подальшого
поліпшення надання медико-генетичної допомоги населенню
на 2004-2008 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2005
N 445-р ( 445-2005-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
розвитку системи надання медичної допомоги хворим нефрологічного
профілю на 2006-2010 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
N 587-р ( 587-2006-р ) "Про затвердження плану заходів щодо
поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф,
на 2007-2009 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2006
N 402-р ( 402-2006-р ) "Про схвалення Концепції Державної програми
створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на
період до 2010 року".
6. Мета бюджетної програми: Поліпшення здоров'я матерів та дітей, запобігання
інвалідності, створення умов для інтеграції в суспільство дітей
з вадами розвитку; Поліпшення демографічної соціально-економічної ситуації в
Україні, поліпшення репродуктивного здоров'я населення та
заохочення народжуваності; Зниження рівня захворюваності та інвалідності від вроджених
вад та спадкової патології за рахунок проведення своєчасної
діагностики та корекції вродженої патології; Поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф; Розвиток донорства крові та її компонентів; Забезпечення лікуванням хворих на гемофілію факторами
згортання крові, що дозволить знизити смертність, зменшити частину
імунних та інфекційних ускладнень та інвалідність внаслідок
ускладнень у хворих на гемофілію; Забезпечення ефективної профілактики, діагностики та
лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; Запобігання та зниження рівня захворюваності
серцево-судинного та судинно-мозкового профілю, інвалідності та
смертності від її ускладнень, а також збільшення тривалості і
підвищення якості життя хворих; Забезпечення надання безоплатної, своєчасної і якісної
екстренної медичної допомоги, зниження рівня захворюваності,
інвалідності та смертності при нещасних випадках, травмах та
отруєннях; Здійснення централізованої закупівлі штучних клапанів серця,
кардіостимуляторів та інших виробів медичного призначення для
надання медичної допомоги хворим з порушенням серцевого ритму,
вадами серця, здійснення рентгеноваскулярного лікування ішемічної
хвороби серця та виконання інших радикальних операцій на серці та
магістральних судинах у дорослих і дітей; Здійснення централізованої закупівлі ендопротезів для
оперативного лікування суглобів; Покращення медикаментозного забезпечення хворих на розсіяний
склероз; Покращання медикаментозного забезпечення дітей, хворих на
гіпофізарний нанізм; Забезпечення медикаментозного лікування дітей з хворобою
Гоше; Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення
хворих на хронічну та гостру ниркову недостатність.
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| | фонд | фонд | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 1 |1. Програма розвитку | | | | |донорства крові та її | | | | |компонентів ( 1403-2001-п ) | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 2 |1.1. Закупівля, зберігання, | 5 173,0 | | 5 173,0 | |страхування та доставка | | | | |тест-систем для служби | | | | |крові (гепатит B, C | | | | |та сифіліс) | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 3 |1.2. Закупівля, зберігання, | 3 700,0 | | 3 700,0 | |страхування та доставка | | | | |пластикатної тари | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 4 |1.3. Закупівля, зберігання, | 1 347,0 | | 1 347,0 | |страхування та доставка | | | | |витратних матеріалів для | | | | |автоматичного плазмоферезу | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 5 |2. Закупівля, зберігання та | 2 153,1 | | 2 153,1 | |доставка продуктів | | | | |лікувального харчування | | | | |для дітей, хворих | | | | |на фенілкетонурію | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 6 |3. Закупівля, зберігання, |27 000,0 | |27 000,0 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів для дітей, | | | | |хворих на гіпофізарний | | | | |нанізм | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 7 |4. Закупівля, зберігання, | 4 984,0 | | 4 984,0 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів для лікування | | | | |хворих на хворобу Гоше | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 8 |5. Державна програма | | | | |"Репродуктивне здоров'я | | | | |нації" ( 1849-2006-п ) | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 9 |5.1. Закупівля, зберігання, | 7 000,0 | | 7 000,0 | |страхування та доставка | | | | |тест-систем для обстеження | | | | |груп ризику населення | | | | |на TORCH-інфекції та інші | | | | |інфекції, що передаються | | | | |статевим шляхом | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 10 |5.2. Закупівля, зберігання, | 3 750,0 | | 3 750,0 | |страхування та доставка | | | | |препаратів для лікування | | | | |дихальних розладів | | | | |новонароджених | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 11 |5.3. Закупівля, доставка, | 2 378,6 | | 2 378,6 | |встановлення та налагодження| | | | |лабораторного обладнання для| | | | |обстеження груп ризику | | | | |населення на TORCH-інфекції | | | | |та інші інфекції, що | | | | |передаються статевим шляхом,| | | | |а також для забезпечення | | | | |інфекційного контролю | | | | |в пологових стаціонарах | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 12 |5.4. Закупівля, доставка, |120 500,0| |120 500,0| |встановлення та налагодження| | | | |реанімобілів та сучасного | | | | |обладнання для | | | | |неонатологічних відділень | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 13 |6. Закупівля, зберігання, | 5 775,0 | | 5 775,0 | |страхування та доставка | | | | |реактивів для проведення | | | | |скрінінгу новонароджених | | | | |на фенілкетонурію | | | | |та вроджений гіпотеріоз | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 14 |7. Закупівля, зберігання, | 5 300,0 | | 5 300,0 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів та дрібного | | | | |лабораторного інвентарю | | | | |для забезпечення проведення | | | | |лікування безплідності жінок| | | | |методами допоміжних | | | | |репродуктивних технологій | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 15 |8. Поліпшення медичного | 3 384,0 | | 3 384,0 | |обслуговування дітей, | | | | |які постраждали внаслідок | | | | |Чорнобильської та інших | | | | |екологічних катастроф | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 16 |9. Закупівля, зберігання, |18 533,6 | |18 533,6 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів для лікування | | | | |хворих на гемофілію | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 17 |10. Закупівля, доставка, |22 000,0 | |22 000,0 | |всиновлення та налагодження | | | | |обладнання та устаткування | | | | |для закладів охорони | | | | |здоров'я, що надають | | | | |екстрену медичну допомогу | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 18 |11. Державна програма | | | | |запобігання та лікування | | | | |серцево-судинних | | | | |і судинно-мозкових | | | | |захворювань ( 761-2006-п ) | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 19 |11.1. Закупівля, доставка, |42 632,4 | |42 632,4 | |встановлення та налагодження| | | | |обладнання для діагностики | | | | |та лікування | | | | |судинно-мозкових та | | | | |серцево-судинних захворювань| | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 20 |11.2. Закупівля, зберігання |31 499,1 | |31 499,1 | |та доставка медикаментів | | | | |та витратних матеріалів | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 21 |11.3. Видатки за бюджетними | 1 140,9 | | 1 140,9 | |зобов'язаннями минулого року| | | | |по закупівлі кардіовиробів | | | | |по бюджетній програмі | | | | |2301280 "Централізована | | | | |закупівля | | | | |кардіостимуляторів, | | | | |ендопротезів, окремих | | | | |виробів медичного | | | | |призначення", яка | | | | |у 2007 році припинила свою | | | | |дію, взятих на облік | | | | |в органах Державного | | | | |казначейства України | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 22 |12. Закупівля, зберігання, | 3 593,8 | | 3 593,8 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів та виробів | | | | |медичного призначення для | | | | |хворих на хронічну ниркову | | | | |недостатність та гостру | | | | |ниркову недостатність | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 23 |13. Закупівля, зберігання |22 900,0 | |22 900,0 | |та доставка ендопротезів | | | | |та наборів інструментів | | | | |для імплантації, | | | | |остеосинтезу, наборів | | | | |інструментів та імплантатів | | | | |для операцій | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 24 |14. Закупівля, зберігання, |70 062,6 | |70 062,6 | |страхування та доставка | | | | |медикаментів для лікування | | | | |хворих на розсіяний склероз | | | | ---+----------------------------+---------+-----------+---------| 25 |15. Видатки за бюджетними | 3 937,4 | | 3 937,4 | |зобов'язаннями минулого року| | | | |по закупівлі медикаментів | | | | |для хворих на розсіяний | | | | |склероз, взятих на облік | | | | |в органах Державного | | | | |казначейства України | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 1130|Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг | |та інші видатки | ----+-----------------------------------------------------------| 1132|Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ----+-----------------------------------------------------------| 1340|Поточні трансферти населенню | ----+-----------------------------------------------------------| 2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК |Назва згідно з класифікацією кредитування ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі території:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 01 |Автономна Республіка Крим |13 664,5 | |13 664,5| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 02 |Вінницька область |12 971,9 | |12 971,9| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 03 |Волинська область |12 063,7 | |12 063,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 04 |Дніпропетровська область |23 980,0 | |23 980,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 05 |Донецька область |41 871,8 | |41 871,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 06 |Житомирська область |11 873,6 | |11 873,6| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 07 |Закарпатська область |10 414,0 | |10 414,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 08 |Запорізька область |13 535,7 | |13 535,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 09 |Івано-Франківська область |11 435,8 | |11 435,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 10 |Київська область |13 626,3 | |13 626,3| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 11 |Кіровоградська область | 7 846,2 | | 7 846,2| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 12 |Луганська область |15 809,7 | |15 809,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 13 |Львівська область |32 699,8 | |32 699,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 14 |Миколаївська область | 8 158,8 | | 8 158,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 15 |Одеська область |28 140,7 | |28 140,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 16 |Полтавська область |11 481,1 | |11 481,1| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 17 |Рівненська область |11 512,5 | |11 512,5| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 18 |Сумська область | 7 509,4 | | 7 509,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 19 |Тернопільська область |10 177,9 | |10 177,9| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 20 |Харківська область |20 848,2 | |20 848,2| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 21 |Херсонська область | 8 960,7 | | 8 960,7| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 22 |Хмельницька область |10 897,8 | |10 897,8| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 23 |Черкаська область | 9 619,9 | | 9 619,9| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 24 |Чернівецька область | 7 504,0 | | 7 504,0| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 25 |Чернігівська область | 8 001,4 | | 8 001,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 26 |Місто Київ |21 610,4 | |21 610,4| ----+----------------------------+---------+-----------+--------| 27 |Місто Севастополь | 3 452,1 | | 3 452,1| -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код цільової| Назва цільової |Загальний|Спеціальний| Разом | програми | програми | фонд | фонд | | ------------+--------------------+---------+-----------+--------| 144 |Програма розвитку |10 220,0 | |10 220,0| |донорства крові | | | | |та її компонентів | | | | |на 2002-2007 | | | | |( 1403-2001-п ) | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------- N | Показники |Одиниця| Джерело |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| |виміру | інформації | фонд | фонд | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 1 |продукту | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 1 |Кількість закладів | од. |Наказ МОЗ | 27,0 | | 27,0 | |служби крові, для | |України щодо | | | | |яких придбано вироби| |розподілу | | | | |медичного | | | | | | |призначення | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 2 |Кількість інсультних| од. |Наказ МОЗ | 6,0 | | 6,0 | |та кардіохірургічних| |України щодо | | | | |центрів, що будуть | |розподілу | | | | |дооснащенні медичним| | | | | | |обладнанням | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 3 |Кількість дітей до | осіб |Звіти | 168,0 | | 168,0 | |5-ти років, хворих | |регіонів | | | | |на фенілкетонурію, | | | | | | |які отримують | | | | | | |відповідні | | | | | | |медикаменти | | | | | | |(лікувальне | | | | | | |харчування) | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 4 |Кількість дітей, | осіб |Звіти | 615,0 | | 615,0 | |хворих на | |регіонів | | | | |гіпофізарний нанізм,| | | | | | |які отримують | | | | | | |відповідні | | | | | | |медикаменти | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 5 |Кількість регіонів, | осіб |Дані Центру | 27,0 | | 27,0 | |для яких буде | |медстатистики| | | | |закуплено оснащення | |МОЗ України | | | | |для надання | | | | | | |екстренної медичної | | | | | | |допомоги | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 6 |Кількість | осіб |Дані Центру | 2 500,0 | | 2 500,0 | |новонароджених з | |медстатистики| | | | |синдромом дихальних | |МОЗ України | | | | |розладів | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 7 |Кількість дітей, | осіб |Наказ МОЗ | 460,0 | | 460,0 | |яким буде надано | |України щодо | | | | |меддопомогу в | |розподілу | | | | |Республіці Куба | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 8 |Кількість осіб груп | осіб |Дані Центру |912 000,0| |912 000,0| |ризику, що | |медстатистики| | | | |підлягають | |МОЗ України | | | | |обстеженню на | | | | | | |TORCH-інфекції та | | | | | | |інші інфекції, що | | | | | | |передаються статевим| | | | | | |шляхом | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 9 |Кількість хворих на | осіб |Звіти | 2 671,0 | | 2 671,0 | |гемофілію, які | |регіонів | | | | |будуть проліковані | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 10|Кількість дітей з | осіб |Статзвітність| 6,0 | | 6,0 | |хворобою Гоше, що | | | | | | |будуть забезпечені | | | | | | |медикаментами | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 11|Кількість дітей, | осіб |Статзвітність| 4,0 | | 4,0 | |хворих на ниркову | | | | | | |недостатність, які | | | | | | |знаходяться на | | | | | | |амбулаторному | | | | | | |перитонеальному | | | | | | |діалізі | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 12|Кількість дорослих, | од. |Статзвітність| 16,0 | | 16,0 | |хворих на ниркову | | | | | | |недостатність, які | | | | | | |знаходяться на | | | | | | |амбулаторному | | | | | | |перитонеальному | | | | | | |діалізі | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 13|Кількість установ, | осіб |Звіти | 27,0 | | 27,0 | |що отримують | |регіонів | | | | |антигемофільний | | | | | | |препарат | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 14|Кількість жінок з | осіб |Звіти | 694,0 | | 694,0 | |абсолютними | |регіонів | | | | |показниками | | | | | | |застосування | | | | | | |допоміжних | | | | | | |репродуктивних | | | | | | |технологій | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 15|Кількість хворих, | осіб |Звіти | 1 424,0 | | 1 424,0 | |які будуть | |регіонів | | | | |забезпечені | | | | | | |ендопротезуванням | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 16|Кількість | од. |Дані МОЗ | 27,0 | | 27,0 | |реанімобілів, якими | |України | | | | |будуть забезпечені | | | | | | |регіони | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 17|Кількість регіонів, | од. |Дані МОЗ | 27,0 | | 27,0 | |які будуть | |України | | | | |забезпечені | | | | | | |обладнанням для | | | | | | |неонатологічних | | | | | | |відділень | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 18|Кількість хворих на | осіб |Статзвітність|18 394,0 | |18 394,0 | |розсіяний склероз, | | | | | | |що будуть | | | | | | |забезпечені | | | | | | |медикаментами | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 2 |ефективності | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 1 |Рівень | відс. |Статзвітність| 92,0 | | | |забезпеченості | |регіонів | | | | |медикаментами хворих| | | | | | |на гемофілію від | | | | | | |запланованого | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 2 |Забезпечення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |дієтотерапією хворих| |регіонів | | | | |на фенілкетонурію | | | | | | |дітей до 5-х років | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 3 |Забезпечення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |гормоном росту дітей| |регіонів | | | | |з гіпофізарним | | | | | | |нанізмом | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 4 |Рівень | відс. |Звіти | 100,0 | | | |забезпеченості | |регіонів | | | | |заготівлі донорської| | | | | | |крові та її | | | | | | |компонентів у | | | | | | |пластикатну тару | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 5 |Забезпеченість | відс. |Звіти | 100,0 | | | |охоплення | |регіонів | | | | |новонароджених дітей| | | | | | |обстеженнями на | | | | | | |фенілкетонурію та | | | | | | |гіпотиріоз | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 6 |Забезпечення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |обстеженням та | |регіонів | | | | |реанімаційними | | | | | | |заходами пацієнтів, | | | | | | |постраждалих | | | | | | |внаслідок | | | | | | |надзвичайних | | | | | | |ситуацій | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 7 |Рівень охоплення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |обстеження | |регіонів | | | | |донорської крові на | | | | | | |гепатит B, C, | | | | | | |сифіліс | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 8 |Рівень | відс. |Звіти | 100,0 | | | |забезпеченості | |регіонів | | | | |хворих ендопротезами| | | | | | |від запланованого | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 9 |Забезпеченість | відс. |Звіти | 100,0 | | | |лікуванням дітей та | |регіонів | | | | |дорослих, які | | | | | | |знаходяться на | | | | | | |амбулаторному | | | | | | |перитонеальному | | | | | | |діалізі | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 10|Рівень | відс. |Звіти | 100,0 | | | |забезпеченості | |регіонів | | | | |хворих виробами | | | | | | |медичного | | | | | | |(кардіохірургічного)| | | | | | |призначення від | | | | | | |запланованого | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 11|Рівень забезпечення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |профілактикою та | |регіонів | | | | |лікуванням | | | | | | |новонароджених з | | | | | | |синдромом дихальних | | | | | | |розладів | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 12|Рівень забезпечення | відс. |Звіти | 100,0 | | | |лікування вперше | |регіонів | | | | |виявлених хворих на | | | | | | |розсіяний склероз | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 13|Забезпеченість дітей| відс. |Звіти | 100,0 | | | |з хворобою Гоше, які| |регіонів | | | | |лікуються за рахунок| | | | | | |коштів державного | | | | | | |бюджету, | | | | | | |медикаментозним | | | | | | |лікуванням | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 14|Рівень | відс. |Звіти | 100,0 | | | |забезпеченості жінок| |регіонів | | | | |з абсолютними | | | | | | |показаннями | | | | | | |лікування за | | | | | | |допомогою допоміжних| | | | | | |репродуктивних | | | | | | |технологій | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 3 |якості | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 1 |Зниження рівня | відс. |Дані | 0,3 | | | |дитячої смертності | |Держкомстату | | | | |від вроджених вад | |С-8 | | | | |серцево-судинної | | | | | | |системи | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 2 |Стабілізація |промілє|Дані Центру | 23,4 | | | |первинної | |медстатистики| | | | |інвалідності на 1000| |МОЗ України | | | | |дітей | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 3 |Зниження смертності | відс. |Звітність | 5,0 | | | |постраждалих | |регіонів | | | | |внаслідок | | | | | | |надзвичайних | | | | | | |ситуацій | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 4 |Вплив на |промілє|Дані | 14,0 | | | |стабілізацію | |Держкомстату | | | | |об'єктивного | |С-8 | | | | |збільшення показника| | | | | | |малюкової смертності| | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 5 |Зниження показника |промілє|Дані Центру | 0,2 | | | |смертності | |медстатистики| | | | |новонароджених від | |МОЗ України | | | | |синдрому дихальних | | | | | | |розладів (на 1000 | | | | | | |народжених живими) | | | | | | ---+--------------------+-------+-------------+---------+-----------+---------| 6 |Стабілізація |промілє|Дані Центру | 0,2 | | | |первинної | |медстатистики| | | | |інвалідності хворих | |МОЗ України | | | | |на розсіяний склероз| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Паспорт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я
N 817/1393 ( v0817282-07 ) від 12.12.2007, N 875/1465
( v0875282-07 ) від 28.12.2007 }
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України,

Міністерства фінансів

України

28.04.2007 N 219/560

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2007 рік

2300000 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301450 0763 Забезпечення медичних заходів

Комплексної програми "Цукровий діабет"

( 545/99 )
3. ______________________________________________________________

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1 600,0 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 7 600,0 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Основи законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Указ Президента України від 21.05.99 N 545 ( 545/99 ) "Про
Комплексну програму "Цукровий діабет" Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р.
N 14 ( 14-2002-п ) "Про затвердження Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 601
( 601-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я"
6. Мета бюджетної програми: Створення реєстру хворих на цукровий діабет Покращання ефективності лікування дітей, хворих на цукровий
діабет
7. Напрями діяльності:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------- N | Напрями діяльності |Загальний|Спеціальний| Разом | з/п| | фонд | фонд | | ---+------------------------------+---------+-----------+-------| 1 |Закупівля, доставка, | 1 500,0 | |1 500,0| |встановлення та налагодження | | | | |обладнання та програмного | | | | |забезпечення для створення | | | | |інфраструктури комп'ютерного | | | | |реестру хворих на цукровий | | | | |діабет (розробка програмного | | | | |продукту, встановлення його на| | | | |робочі місця, навчання | | | | |персоналу, забезпечення | | | | |технічними засобами підтримки)| | | | ---+------------------------------+---------+-----------+-------| 2 |Закупівля, доставка, | 58,0 | | 58,0 | |встановлення та налагодження | | | | |приладів для постійного | | | | |моніторингу глюкози крові | | | | |дітей, хворих на цукровий | | | | |діабет | | | | ---+------------------------------+---------+-----------+-------| 3 |Закупівля, зберігання, | 42,0 | | 42,0 | |страхування та доставка | | | | |препаратів глюкагону для | | | | |дітей, хворих на цукровий | | | | |діабет | | | | -----------------------------------------------------------------
8. Категорії економічної класифікації видатків
( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків | | ( v0604201-01 ) | ---------+------------------------------------------------------| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата | |послуг та інші видатки | ---------+------------------------------------------------------| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали | ---------+------------------------------------------------------| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового | |користування | -----------------------------------------------------------------
9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):
------------------------------------------------------------------ ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | | ( v0604201-01 ) | -----------------------------------------------------------------
10. Розподіл видатків у розрізі територій:
------------------------------------------------------------------ Код | Назва адміністративно- |Загальний|Спеціальний| Разом | | територіальної одиниці | фонд | фонд | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 01 |Автономна Республіка Крим | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 02 |Вінницька область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 03 |Волинська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 04 |Дніпропетровська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 05 |Донецька область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 06 |Житомирська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 07 |Закарпатська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 08 |Запорізька область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 09 |Івано-Франківська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 10 |Київська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 11 |Кіровоградська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 12 |Луганська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 13 |Львівська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 14 |Миколаївська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 15 |Одеська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 16 |Полтавська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 17 |Рівненська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 18 |Сумська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 19 |Тернопільська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 20 |Харківська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 21 |Херсонська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 22 |Хмельницька область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 23 |Черкаська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 24 |Чернівецька область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 25 |Чернігівська область | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 26 |Місто Київ | | | | -----+----------------------------+---------+-----------+-------| 27 |Місто Севастополь | | | | -----------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються
у складі бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ Код |Назва цільової програми|Загальний|Спеціальний| Разом | цільової| | фонд | фонд | | програми| | | | | --------+-----------------------+---------+-----------+---------| 076 |Комплексна програма | 1 600,0 | | 1 600,0 | |"Цукровий діабет" | | | | |( 545/99 ) | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ N | Показники |Одиниця| Джерело |Загаль-| Спе- |Разом | з/п| | виміру| інформації | ний |ціальний| | | | | | фонд | фонд | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 1 |продукту | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 1 |Програмний | од. |Наказ МОЗ | 1,0 | | 1,0 | |продукт для | |України | | | | |створення | | | | | | |реєстру | | | | | | |хворих на | | | | | | |цукровий | | | | | | |діабет | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 2 |Технічні | од. |Наказ МОЗ | 152,0 | |152,0 | |засоби | |України | | | | |підтримки | | | | | | |реєстру | | | | | | |(комп'ютери, | | | | | | |сервери, | | | | | | |комунікаційне | | | | | | |обладнання, | | | | | | |принтери) | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 3 |Кількість | од. |Наказ МОЗ | 27,0 | | 27,0 | |обласних | |України | | | | |центрів, які | | | | | | |отримають | | | | | | |засоби | | | | | | |технічної | | | | | | |підтримки | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 4 |Кількість | од. |Дані центру | 1,0 | | 1,0 | |спеціалізо- | |медстатистики| | | | |ваних | |МОЗ України | | | | |стаціонарів | | | | | | |МОЗ, де | | | | | | |лікуються | | | | | | |діти, хворі | | | | | | |на цукровий | | | | | | |діабет | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 5 |Кількість | осіб |Звіти | 350,0 | |350,0 | |дітей, хворих | | | | | | |на цукровий | | | | | | |діабет, | | | | | | |яким буде | | | | | | |забезпечено | | | | | | |лікування | | | | | | |гіпогліке- | | | | | | |мічної коми | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 6 |Кількість | осіб |Звіти | 80,0 | | 80,0 | |дітей, хворих | | | | | | |на цукровий | | | | | | |діабет, яким | | | | | | |буде | | | | | | |проведено | | | | | | |моніторинг | | | | | | |рівня глюкози | | | | | | |в крові | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 2 |якості | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 1 |Рівень | відс. |Дані центру | 100,0 | | | |інформованості| |медстатистики| | | | |МОЗ України | |МОЗ України | | | | |щодо кількості| | | | | | |всіх хворих, | | | | | | |вперше | | | | | | |виявлених | | | | | | |на цукровий | | | | | | |діабет | | | | | | |та потреби | | | | | | |в лікарських | | | | | | |засобах | | | | | | ---+--------------+-------+-------------+-------+--------+------| 2 |Зниження | осіб |Звіти | 350,0 | | | |кількості | |регіонів | | | | |гіпогліке- | | | | | | |мічних ком | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони здоров'я О.М.Орда
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів України С.О.Рибак

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: