open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2011 N 218
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства

N 339 ( v0339858-11 ) від 12.12.2011 }
Про організацію та проведення

особистого прийому громадян

у Міністерстві регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

З метою забезпечення реалізації конституційного права
громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Указу Президента України від
07.02.2008 N 109/2008 ( 109/2008 ) "Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України і графік
особистого прийому громадян посадовими особами Міністерства
(додаються).
2. Встановити, що у разі потреби зміни до графіка особистого
прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з
Міністром вносить заступник Міністра - керівник апарату
Г.М.Семчук.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Семчука Г.М.
Міністр А.М.Близнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

04.10.2011 N 218

ПОРЯДОК

організації та проведення

особистого прийому громадян

у Міністерстві регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян керівництвом та посадовими
особами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство).
2. Особистий прийом громадян керівництвом та посадовими
особами (керівниками структурних підрозділів) Міністерства
проводиться у спеціально виділених кімнатах - громадських
приймальнях, які розміщуються за двома адресами: м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 9 (кімн. N 111) та м. Київ,
вул. Димитрова, 24 (в кабінетах відповідних керівних працівників),
в установлені графіком дні та години з 14-00 до 16-00.
3. Вхід громадян до приймальні вільний і не потребує
оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують
особу. При вході до адмінбудинку громадян зустрічає спеціаліст
відділу обліку звернень громадян та забезпечення доступу до
публічної інформації.
4. Інформація про порядок особистого прийому громадян в
Міністерстві і графіки прийому публікуються у засобах масової
інформації, розміщуються на веб-сайті Міністерства.
5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути
присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних
відносинах з цими громадянами (крім неповнолітніх дітей).
6. Особистий прийом громадян Міністром, першим заступником
Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником
апарату, керівниками структурних підрозділів проводиться згідно
затвердженого графіку з питань, вирішення яких належить до
повноважень Міністерства, а також відповідно до функціонального
розподілу обов'язків між керівними працівниками Міністерства.
6.1. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв
Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни
проводиться особисто Міністром, його заступниками першочергово у
дні прийому згідно графіка.
7. Особистий прийом Міністра проводиться за попереднім
записом, тільки після розгляду питання, яке ставить
громадянин,заступниками Міністра з напрямками діяльності, якщо
вирішення цього питання належить до компетенції Міністерства, але
не вирішено по суті під час розгляду попередніх звернень.
7.1. Попередній запис громадян на особистий прийом
здійснюється лише до Міністра протягом перших 10 днів місяця
головними спеціалістами відділу обліку звернень громадян та
забезпечення доступу до публічної інформації (далі - Відділ),
відповідальними за організацію і проведення особистого прийому
громадян, з 9.00 до 13.00 за телефонним номером: 284-05-29, або
особисто. Запис на особистий прийом здійснюється у картці
особистого прийому громадян, яка заповнюється згідно документів,
що посвідчують особу, де визначається короткий зміст порушеного
питання.
7.2. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
головні спеціалісти Відділу, відповідальні за організацію і
проведення особистого прийому громадян, проводять співбесіду за
результатами якої: 7.2.1. З'ясовують прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання громадянина, зміст питання, посадових осіб, до яких він
звертався за місцем проживання і рішення, яке було прийнято з
цього питання. 7.2.2. Вивчають питання, з яким громадянин бажає звернутись
на особистий прийом до Міністра. 7.2.3. Надають допомогу щодо розгляду порушених питань
заступниками Міністра, керівниками структурних підрозділів, до
повноважень яких входить вирішення порушеного питання, у випадку,
коли громадянин вперше звертається до Міністерства. У тому разі, коли громадянин звертається до Міністерства
повторно, з'ясовують до кого з заступників Міністра або якого
структурного підрозділу Міністерства вже він звертався і яке
рішення було прийнято ними, при цьому перевіряються попередні
звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді
осіб, які розглядали питання раніше, і якщо питання не вирішено по
суті, вносять дані заявника та суть його питання до списку
громадян, які бажають звернутися на особистий прийом до Міністра. 7.2.4. Складають список громадян, які бажають звернутися на
особистий прийом до Міністра та надають його начальнику відділу
обліку звернень громадян та забезпечення доступу до публічної
інформації за 5 робочих днів до дня прийому. 7.2.5. Повідомляють громадянина про день і час його прийому. 7.2.6. Заповнюють картки особистого прийому згідно
погодженого Міністром списку та організовують їх особистий прийом
в день прийому за графіком. 7.2.7. Запрошують взяти участь в особистому прийомі Міністра
керівників структурних підрозділів, визначених за погодженим
Міністром списком. 7.2.8. Контролюють розгляд та додержання термінів розгляду
звернень на особистому прийомі і готують довідку за результатами
вирішення питань, що розглядалися Міністром на минулому особистому
прийомі та надають його начальнику відділу обліку звернень
громадян та забезпечення доступу до публічної інформації.
8. Начальник відділу обліку звернень громадян та забезпечення
доступу до публічної інформації:
8.1. Вивчає списки громадян та їх особисті справи, матеріали
та інші документи і забезпечує добірку матеріалів з питань, що
розглядатимуться на особистому прийомі у Міністра, після чого
складає список громадян, які записані на особистий прийом.
8.2. Визначає керівників структурних підрозділів, які повинні
бути присутніми на особистому прийомі, та складає їх список для
погодження Міністром.
8.3. Запитує від цих керівників інформацію стосовно
результатів розгляду порушених заявником питань.
8.4. Надає помічнику Міністра для погодження список громадян,
які записані на особистий прийом, список запрошених на прийом,
інформацію про соціальний стан, характер порушених питань та назву
міст і районів, з яких записані громадяни, а також довідку про
результати вирішення питань громадян з минулого прийому.
9. Керівники структурних підрозділів надають начальнику
Відділу інформацію щодо розгляду питань, які порушуються
громадянином на особистому прийомі, не пізніше одного робочого дня
до дати прийому.
10. Начальник відділу обліку звернень громадян та
забезпечення доступу до публічної інформації, помічник Міністра,
присутні на особистому прийомі, забезпечують організацію його
проведення та оформлення на реєстраційно-контрольних картках за
результатами прийому резолюцій і доручень.
11. Запис громадян на особистий прийом до першого заступника
Міністра, заступника Міністра, заступника Міністра - керівника
апарату здійснюється у день їх прийому головними спеціалістами
Відділу, відповідальними за організацію і проведення особистого
прийому громадян, на реєстраційно-контрольних картках для чого,
згідно пред'явленого документу, який посвідчує особу, з'ясовують
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та
зміст порушеного питання.
12. Під час проведення особистого прийому громадян головні
спеціалісти Відділу, відповідальні за організацію і проведення
особистого прийому громадян:
12.1. Забезпечують першочерговий прийом (у дні прийому)
Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної
праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників Великої
Вітчизняної війни, інвалідів інших категорій, ветеранів праці.
12.2. Здійснюють добірку матеріалів з питань, що будуть
розглядатися на особистому прийомі, для чого з'ясовують результати
розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень
заявників, матеріали по їх розгляду, висновки та відповіді на них,
інші матеріали і документи, які стосуються суті питання, разом з
реєстраційно-контрольною карткою передаються помічнику першого
заступника Міністра, заступників Міністра, який веде прийом.
12.3. Контролюють розгляд та додержання термінів розгляду
звернень громадян, які були на особистому прийомі у першого
заступника Міністра, заступників Міністра, готують довідки за
результатами вирішення питань, що розглядалися на минулому прийомі
і надають їх помічникам відповідно першого заступника Міністра,
заступників Міністра, за погодженням з начальником відділу обліку
звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації.
13. Помічники першого заступника, заступників Міністра:
13.1. Проводять попередню розмову з заявником з метою
вивчення суті питання, ознайомлюються з матеріалами попередніх
звернень, про що доповідають першому заступнику, заступникам
Міністра, які ведуть прийом.
13.2. Присутні на особистому прийомі та забезпечують
організацію його проведення, оформлення на
реєстраційно-контрольних картках резолюцій і доручень керівних
працівників за результатами прийому.
13.3. Повертають після закінчення прийому, але не пізніше
наступного дня начальнику Відділу реєстраційно-контрольні картки з
резолюціями керівних працівників для опрацювання.
13.4. Контролюють виконання наданих на прийомі першого
заступника, заступників Міністра доручень виконавцями у
встановлений термін, узгоджують виконавцям проекти інформацій і
відповідей заявникам та надають їх на ознайомлення та підпис
керівним працівникам за 2 дні до настання терміну виконання.
14. Особистий прийом громадян керівниками структурних
підрозділів здійснюється згідно графіка, без попереднього запису,
в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.
14.1. Під час проведення особистого прийому керівниками
структурних підрозділів, працівником (діловодом) відповідного
структурного підрозділу заповнюються реєстраційно-контрольні
картки для чого, згідно пред'явленого документу, який посвідчує
особу, з'ясовують прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання
громадянина та зміст порушеного питання.
14.2. Після закінчення прийому громадян заповнені
реєстраційно-контрольні картки надаються до відділу обліку
звернень громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
для їх реєстрації, доведення до відповідальних виконавців та
контролю виконання.
Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення С.Г.Самара

Додаток

КАРТКА

обліку особистого прийому громадян

1. Дата запису на прийом ____________________________________
2. Дата прийому _____________________________________________
3. Хто приймає: _____________________________________________
4. Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи,
категорія (соціальний стан): _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Суть порушеного питання: _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Прізвище та посада виконавця, зміст доручення, термін
виконання (якщо заявнику дано роз'яснення на особистому прийомі,
робиться запис "роз'яснено", а при поданні громадянином письмової
пропозиції, заяви, скарги - запис "Лист") ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Прийняті рішення з порушених в усному зверненні питань;
реєстраційний індекс документа, дата одержання відповіді від
виконавця, в якій міститься остаточне рішення ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Посадова особа, Підпис П.І.Б.
яка проводить
особистий прийом

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

регіонального розвитку,

будівництва

та житлово-комунального

господарства України

04.10.2011 N 218

ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ

громадян посадовими особами

Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства

------------------------------------------------------------------ N п/п | Посадові особи | Дні та години | Місце прийому | | Міністерства | прийому | (адреса) | ------+-------------------+------------------+------------------| 1 |Міністр |Четвертий четвер |вул. Велика | |Близнюк А.М. |місяця |Житомирська, 9 | | |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | | | |кімн. N 111) | ------+-------------------+------------------+------------------| 2 |Перший заступник |Друга середа |вул. Велика | |Міністра |місяця |Житомирська, 9 | |Аліпов О.М. |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | | | |кімн. N 111) | ------+-------------------+------------------+------------------| 3 |Заступник |Третя середа |вул. Велика | |Міністра - |місяця |Житомирська, 9 | |керівник |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |апарату | |кімн. N 111) | |Семчук Г.М. |------------------+------------------| | |Другий четвер |Приймальня КМУ | | |парного місяця |пров. Музейний, 12| | |з 15-00 до 17-00 | | | |(Особистий прийом | | | |в КМУ) | | ------+-------------------+------------------+------------------| 4 |Заступник Міністра |Четверта середа |вул. Велика | |Ісаєнко Д.В. |місяця |Житомирська, 9 | | |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | | | |кімн. N 111) | ------+-------------------+------------------+------------------| 5 |Директор |Перший понеділок |вул. Димитрова, 24| |Департаменту |місяця |(кімн. 801) | |стратегії |з 14-00 до 16-00 | | |реформування | | | |житлово- | | | |комунального | | | |господарства | | | |Олійник Н.І. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 6 |Директор |Перший вівторок |вул. Димитрова, 24| |Департаменту |місяця |(кімн. 708) | |розвитку систем |з 14-00 до 16-00 | | |життєзабезпечення | | | |та житлової | | | |політики | | | |Шаповаленко В.Г. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 7 |Директор |Перша середа |вул. Велика | |Департаменту |місяця |Житомирська, 9 | |містобудування, |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |архітектури та | |кімн. N 111) | |планування | | | |територій | | | |Соколов І.А. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 8 |Директор |Перший четвер |вул. Велика | |Департаменту |місяця |Житомирська, 9 | |розвитку |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |будівельної | |кімн. N 111) | |діяльності, | | | |ціноутворення та | | | |економіки | | | |будівництва | | | |Губень П.І. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 9 |Директор |Перша п'ятниця |вул. Велика | |Департаменту |місяця |Житомирська, 9 | |державних програм |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |та розвитку | |кімн. N 111) | |житлового | | | |будівництва | | | |Непомнящий О.М. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 10 |Директор |Другий понеділок |вул. Велика | |Департаменту |місяця |Житомирська, 9 | |нормативно- |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |методичного | |кімн. N 111) | |забезпечення | | | |промислового і | | | |цивільного | | | |будівництва та | | | |індустрії | | | |будівельних | | | |матеріалів | | | |Глухов В.О. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 11 |Начальник |Другий вівторок |вул. Димитрова, 24| |Управління |місяця |(кімн. 808) | |економіки і |з 14-00 до 16-00 | | |тарифної політики | | | |Пастухов І.А. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 12 |Начальник |Другий четвер |вул. Димитрова, 24| |Управління |місяця |(кімн. 601) | |благоустрою |з 14-00 до 16-00 | | |територій та | | | |комунального | | | |обслуговування | | | |Ігнатенко О.П. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 13 |Начальник |Друга п'ятниця |вул. Велика | |Управління |місяця |Житомирська, 9 | |впровадження та |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | |моніторингу | |кімн. N 111) | |пріоритетних | | | |проектів | | | |будівництва | | | |Бондарчук Н.Л. | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 14 |Сектор протидії |Третій вівторок |вул. Велика | |корупції |місяця |Житомирська, 9 | | |з 14-00 до 16-00 |(1 поверх, | | | |кімн. N 111) | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення С.Г.Самара

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: