open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2008 N 218"ОС"
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

регіонального розвитку та будівництва

N 471"ОС" ( v_471661-08 ) від 11.08.2008 }
Про розподіл функціональних обов'язків

та повноважень між Міністром регіонального розвитку

та будівництва України, його першим заступником

та його заступниками

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 року N 750 ( 750-2007-п ), з
метою належного виконання завдань і функцій Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України (далі -
Міністерство) Н А К А З У Ю:
1. Розподілити функціональні обов'язки та повноваження між
першим заступником та заступниками Міністра регіонального розвитку
та будівництва України згідно з додатком 1.
2. Установити, що виключно Міністр - підписує: звернення та подання Президенту України, Голові Верховної
Ради України, Прем'єр-міністру України, Кабінету Міністрів
України, Секретаріату Президента України, віце-прем'єр-міністрам
України, народним депутатам України, першим особам центральних
органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Верховного та Конституційного
судів України; накази Міністерства; рішення колегії Міністерства та накази на виконання цих
рішень; нормативно-правові акти Міністерства; - подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
розробником яких є Міністерство; - подає в установленому порядку Уряду України погоджені з
Віце-прем'єр-міністром пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади першого заступника та заступників Міністра; - погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства; - затверджує будівельні норми та стандарти; - призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, керівників територіальних
органів Державної архітектурно-будівельної інспекції, керівника
Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна
організація - Центральна служба Української державної будівельної
експертизи", керівників підприємств, установ та організацій, що
віднесені до сфери управління Міністерства; - присвоює працівникам апарату Міністерства ранги державних
службовців III-V категорій; - утворює, реорганізує та ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Міністерства в межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для його утримання; - затверджує за погодженням із Міністерством фінансів штатний
розпис та кошторис видатків Міністерства; - затверджує в установленому порядку структуру центрального
апарату Міністерства; - подає в установленому порядку пропозиції щодо кадрового
резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого
рівня; - забезпечує в межах своїх повноважень проведення державної
політики у сфері охорони державної таємниці в апараті
Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, та здійснює контроль за станом
мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності
Міністерства в межах повноважень, передбачених законодавством; - приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство; - забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю в
системі Міністерства; - забезпечує здійснення державного внутрішнього фінансового
контролю за повнотою надходжень бюджетних коштів, отриманих
розпорядниками нижчого рівня та одержувачами і витрачанням їх; - погоджує призначення на посади та звільнення з посад: керівників державних будівельних корпорацій, які підлягають
призначенню Кабінетом Міністрів України; керівників підзвітних і підконтрольних Міністерству
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; заступників керівника Державного підприємства "Спеціалізована
державна експертна організація - Центральна служба Української
державної будівельної експертизи" та керівників його місцевих
підрозділів; - вносить подання до Кабінету Міністрів України щодо
призначення керівника, першого заступника керівника та заступників
керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції; - погоджує створення територіальних органів Державної
архітектурно-будівельної інспекції та відокремлених (місцевих)
підрозділів Державного підприємства "Спеціалізована державна
експертна організація - Центральна служба Української державної
будівельної експертизи"; - погоджує структуру Державного підприємства "Спеціалізована
державна експертна організація - Центральна служба Української
державної будівельної експертизи" Міністерства та його місцевих
підрозділів; - координує роботу з формування кадрового резерву
Міністерства; - координує створення корпоративної мережі та єдиного
інформаційного простору в системі Міністерства; - координує роботу з питань інформатизації, висвітлення
роботи Міністерства в мережі Інтернет; - погоджує надання відпусток керівникам підприємств, установ
та організацій сфери управління Міністерства; - здійснює контроль за станом виконавської дисципліни в
Міністерстві; - приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчих
органів; - координує роботу Громадської ради при Міністерстві; - головує на засіданнях колегії Міністерства та затверджує її
рішення; - проводить наради з керівниками структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства. Міністр безпосередньо спрямовує та координує діяльність
першого заступника Міністра та заступників Міністра. Забезпечує та контролює роботу: 1) Адміністративного департаменту; 2) Департаменту управління майном, відомчого контролю і
аудиту; 3) Відділу кадрів; 4) Головного спеціаліста з мобілізаційної роботи; 5) Головного спеціаліста з режимно-секретної роботи; 6) Державної архітектурно-будівельної інспекції.
3. Установити, що: - Міністр, у разі своєї відсутності, покладає виконання своїх
обов'язків на першого заступника Міністра або на одного із
заступників Міністра (додаток 2); - у разі відсутності першого заступника Міністра та кількох
заступників Міністра їх заміщення здійснюється відповідно до
розподілу згідно з додатком 2; - у випадках, коли виконання завдань, покладених на одного із
заступників Міністра, вимагає залучення працівників підрозділів
Міністерства, які не знаходяться в прямому підпорядкуванні цього
заступника Міністра, він здійснює свої повноваження через
відповідного заступника Міністра, а за його відсутності - через
першого заступника Міністра; - право підписання документів фінансового та
фінансово-господарського характеру від імені Міністерства мають
Міністр, перший заступник Міністра та заступники Міністра
Беркута А.В. і Негода В.А., а договорів господарського характеру -
посадові особи Міністерства за окремим наказом.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду
від 25.12.2007 N 334"ОС" "Про тимчасовий розподіл функціональних
обов'язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та
будівництва України, його першим заступником та його
заступниками".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Куйбіда

Додаток 1

до наказу Міністерства

24.03.2008 N 218"ОС"

РОЗПОДІЛ

функціональних обов'язків та повноважень

між першим заступником і заступниками

Міністра регіонального розвитку

та будівництва України

I. Перший заступник Міністра Іщенко О.М.:
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації державної регіональної політики.
2. Організовує та координує: дотримання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів України,
реалізацію повноважень Міністерства у відповідних напрямах
діяльності, а також наказів, розпоряджень та доручень Міністра; підготовку та експертизу проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів
та подає їх на розгляд Міністрові, здійснює контроль за
розробленням проектів нормативно-правових актів Міністерства та
подає їх на підпис Міністрові; роботу з підготовки та внесення пропозицій щодо декоцентрації
та децентралізації повноважень центральних і місцевих органів
виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів
виконавчої влади; в межах своєї компетенції співробітництво та постійні зв'язки
Міністерства з Верховною Радою України, комітетами та іншими її
органами, посадовими особами, депутатськими фракціями (групами)
Верховної Ради України; взаємодію Міністерства з Секретаріатом Кабінету Міністрів
України, з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування у здійсненні
адміністративної реформи, адміністративно-територіального устрою
України. Визначає порядок взаємодії структурних підрозділів у
вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції; роботу у сфері міжнародного співробітництва, інвестиційного
розвитку, європейської інтеграції та адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, координує підготовку
проектів міжнародних угод, договорів тощо, проведення офіційних
зустрічей з питань зовнішньоекономічної діяльності з питань
підготовки та виконання міжнародних договорів у межах компетенції
Міністерства; співпрацю з Центральним комітетом профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та
сприяє розвитку профспілкової діяльності в колективі Міністерства.
Відповідає за підготовку та виконання колективних договорів
Міністерства; ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності в центральному апараті Міністерства та на підприємствах,
в установах і організаціях, віднесених до сфери його управління; питання виставкових заходів, технічного захисту інформації; додержання законодавства з питань державної служби та
управління персоналом, стабільності і наступності у роботі
Міністерства; узагальнюючу роботу з формування кадрового резерву
Міністерства та подає на розгляд Міністрові список осіб для
зарахування до кадрового резерву Міністерства, забезпечує
організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників Міністерства, вирішує в установленому порядку питання
стажування в Міністерстві; питання організації роботи з боротьби з корупцією.
3. Здійснює та контролює: раціональне і якісне використання коштів, згідно з кошторисом
витрат, на утримання апарату Міністерства, його
матеріально-технічне забезпечення, вносить Міністрові пропозиції
щодо кошторису видатків Міністерства; експертно-аналітичне, правове, інформаційне, організаційне та
інше забезпечення діяльності Міністерства, забезпечує і
організовує роботу Колегії Міністерства і контролює виконання її
рішень; роботу з документами в Міністерстві, здійснює контроль за
виконанням доручень та якістю і термінами їх виконання.
4. Вносить та подає пропозиції Міністру: щодо структури Міністерства, штатного розпису, а також
пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
територіальних органів Міністерства, а також підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Міністерства; щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад
керівників та заступників керівників відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій; щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства
відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності за попереднім поданням інших
заступників Міністра; щодо програм і планів роботи Міністерства, організовує і
контролює їх виконання, заслуховує звіти про виконання планів
роботи та завдань, покладених на підпорядковані структурні
підрозділи та звітує перед Міністром.
5. Бере в установленому порядку участь у роботі Верховної
Ради України та його дорадчих та інших органів. Інформує Міністра
про хід та результати розгляду у Верховній Раді України
законопроектів, інших питань, що належать до компетенції
Міністерства.
6. Представляє позицію Міністерства під час обговорення
проектів законів, інших питань на пленарних засіданнях Верховної
Ради України, засіданнях її комітетів, а також у відносинах із
депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України.
7. Супроводжує законопроекти, підготовлені Міністерством, під
час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради
України, а також під час інших заходів у Парламенті.
8. Очолює конкурсну та атестаційну комісії центрального
апарату Міністерства.
9. Забезпечує організацію поточної роботи центрального
апарату Міністерства з виконанням покладених на Міністерство
завдань.
10. Перший заступник Міністра, підзвітний і підконтрольний
Міністрові.
11. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Департаменту регіональної політики; 2) Департаменту міжрегіональної взаємодії, зв'язків з
органами влади та громадськістю; 3) Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного
розвитку та з питань Європейської інтеграції; 4) Фінансово-економічного департаменту.
II. Заступник Міністра Ткачук А.Ф.
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації: стратегії розвитку місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального реформування; стратегії та впровадження сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій; наукової та дослідницької діяльності в межах завдань, що
належать до компетенції Міністерства.
2. Організовує та координує: нормативно-правову роботу в Міністерстві. Підготовку проектів
нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку,
місцевого самоврядування та державного управління, контролює
дотримання у проектах нормативно-правових актів, що готуються
Міністерством, вимог Конституції ( 254к/96-ВР ), законів України,
правил законодавчої техніки; зв'язки з консультативно-дорадчими органами при Президентові
України, громадськими організаціями, що працюють у сфері
регіонального розвитку та місцевого самоврядування; заходи щодо підготовки кадрів для органів місцевого
самоврядування, підвищення їх кваліфікації; представництво Міністерства у судах, підприємствах,
установах, організаціях; діяльність Громадської Ради Міністерства, здійснює підготовку
та проведення її засідань, здійснює узагальнення та оприлюднення
результатів діяльності Громадської Ради, організовує проведення
заходів щодо реалізації її рішень; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,
формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних
підрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень
Міністра.
3. Підписує довіреності на представництво Міністерства у
судах, підприємствах, установах, організаціях, позовних заяв,
відзиву на позов, заперечення, укладення мирової угоди, скарги на
рішення суду.
4. Забезпечує функціонування системи управління охорони праці
в будівельній галузі.
5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Департаменту місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального реформування; 2) Управління правової та законопроектної роботи; 3) Відділу наукового розвитку.
III. Заступник Міністра Негода В.А.
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації: державної політики у сфері архітектури об'єктів житлового та
громадського призначення, містобудування, планування і забудови
територій, сталого розвитку населених пунктів, з питань збереження
історичних ареалів, традиційного характеру середовища населених
пунктів, пам'яток містобудування та архітектури.
2. Організовує та координує: формування та реалізацію державної науково-технічної та
економічної політики в питаннях планування та забудови територій,
забезпечення розвитку, вдосконалення і підвищення ефективності
державного регулювання в цих питаннях; сприяння комплексному розвитку територій
адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів,
формування повноцінного життєвого середовища, підвищення
архітектурно-планувального рівня забудови та благоустрою населених
пунктів; збереження, охорону, облік, використання і реставрацію
пам'яток архітектури та містобудування, а також районів історичної
забудови; розвиток і вдосконалення дозвільних процедур у будівництві,
нормативно-правової бази планування та забудови територій; моніторинг Генеральної схеми планування території України та
підготовки щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про стан
реалізації Генеральної схеми планування території України,
діяльності місцевих органів містобудування та архітектури в
питаннях планування і забудови територій; роботу щодо висунення об'єктів містобудування та архітектури
на здобуття Державних премій України в галузі архітектури; забезпечення обміну досвідом у питаннях планування та
забудови територій на національному і міжнародному рівнях; розроблення нових та вдосконалення існуючих
нормативно-методичних документів з проектування житлових та
громадських будівель; впровадження науково-технічної політики у сфері методології
та типології проектування і будівництва житлових та громадських
будівель; заходи щодо експериментального проектування і будівництва
житлових і громадських будинків, на які відсутні нормативні
вимоги, зокрема висотних будівель у великих містах та сейсмічних
районах із супроводженням програм експериментального будівництва
та наукових досліджень; здійснення заходів щодо забезпечення надійності, стійкості
конструкцій при проектуванні цивільних об'єктів, їх протипожежної
безпеки; розробку проектів бюджетних запитів для подання до Мінфіну в
частині, що стосується реставрації пам'яток архітектури; виконання робіт, пов'язаних з дослідженням, консервацією,
реабілітацією, реставрацією, ремонтом і музеєфікацією пам'яток
архітектури та містобудування; роботу щодо включення об'єктів архітектури та містобудування,
садово-паркового монументального мистецтва, пов'язаних з
пам'ятками архітектури, до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України; підготовку об'єктів культурної спадщини для включення до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ( 995_729 ); взаємодію Міністерства з центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань
містобудування та архітектури, Спілкою архітекторів України,
Комітетом із Державної премії України в галузі архітектури,
Академією архітектури України, громадськими та науковими
організаціями будівельної спрямованості; вивчення та поширення зарубіжного досвіду в галузі
містобудування та архітектури, пропозицій місцевих органів влади,
наукових, інших установ і організацій з питань планування
територій; взаємодію Міністерства з Радою у справах інвалідів при
Кабінеті Міністрів України з питань щодо забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення та забезпечення
відповідними нормативно-методичними документами; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,
формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних
підрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень
Міністра.
3. Здійснює контроль за станом обліку, охорони, реставрації
предметів і колекцій, які зберігаються в заповідниках, що належать
до сфери управління Міністерства.
4. Координує діяльність архітектурно-містобудівної ради
Міністерства та Науково-методичної ради з питань реставрації та
реконструкції історичної забудови.
5. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Управління реконструкції забудови, реставрації та
збереження історичної спадщини; 2) Управління планування забудови територій; 3) Управління архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків та споруд.
IV. Заступник Міністра Беркута А.В.
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації: стратегії розвитку будівельної галузі, маркетингу та
менеджменту в будівельному комплексі; державної політики ціноутворення у сферах проектування,
будівництва, ремонту об'єктів, а також реставрації пам'яток
архітектури та містобудування; контролю вартості будівництва, що здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету; методологічних та організаційних засад діяльності організацій
системи державної інвестиційної експертизи; єдиної технічної політики у будівельному комплексі; показників до проектів державних програм і прогнозів,
пов'язаних з реалізацією технічної політики; організаційних та методологічних засад функціонування
управлінь капітального будівництва; взаємовідносин Міністерства з Академією будівництва України.
2. Організовує та координує: роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників сфери будівництва; діяльність науково-технічної ради Міністерства; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,
формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних
підрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень
Міністра.
3. Забезпечує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Управління економіки та розвитку будівельної діяльності; 2) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві; 3) Управління технічного регулювання у будівництві.
V. Заступник Міністра Ісаєнко Д.В.
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації: - державної політики у сфері забезпечення населення житлом,
вдосконалення системи прогнозних і програмних документів із
зазначених питань: координації діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань
житлової політики; організації, планування та контролю за реалізацією державних
програм розвитку житлового будівництва, підготовки проектів
програм забезпечення житлом окремих категорій громадян та аналізу
отриманих результатів; підготовки пропозицій до Закону про Державний бюджет України
на підставі результатів узагальнення проблемних питань
забезпечення фінансовими ресурсами програм житлового будівництва; розроблення проектів бюджетних запитів для подання до
Міністерства фінансів України в частині, що стосується будівництва
житла; підготовки та подання першому заступнику Міністра пропозицій
щодо розподілу бюджетних коштів, виділених на житлове будівництво,
головним розпорядником яких є Міністерство; забезпечення цільового та ефективного використання фінансових
ресурсів, що виділяються для виконання загальнодержавних бюджетних
програм житлового будівництва; формування механізмів інвестування та кредитування
будівництва житла, посилення інвестиційної та інноваційної
спрямованості державних програм у галузі будівництва; - державної регіональної політики за напрямками: будівництво промислових об'єктів та об'єктів транспорту; науково-технічне та експертне супроводження об'єктів ЧАЕС.
2. Організовує та координує: діяльність роботи відділу фінансування та розрахунків
Фінансово-економічного департаменту в частині, що стосується
житлового будівництва; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,
формуванням кадрового резерву в підпорядкованих структурних
підрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Міністерства, за наказом Міністра та окремих доручень
Міністра.
3. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому структурних підрозділів: 1) Управління розробки та реалізації державних житлових
програм; 2) Відділу промислової забудови та програм ЧАЕС.
VI. Заступник Міністра Щепановський З.В.
1. Відповідає за організацію роботи з формування та
реалізації: Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( 107-2008-п ); галузевої програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
2. Організовує та координує: роботу Державної архітектурно-будівельної інспекції та її
територіальних органів, у тому числі з питань, що стосуються
підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу; взаємодію Міністерства з Будівельною палатою України; роботу з проведення професійної атестації виконавців робіт та
об'єктів містобудування; роботу, пов'язану з добором і розстановкою кадрів,
формуванням кадрового резерву у підпорядкованих структурних
підрозділах; виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Міністерства, та окремих доручень Міністра.
3. Вносить пропозиції щодо формування державної політики в
сфері архітектури і будівництва, вдосконалення законодавства з
питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, у тому числі
пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
4. Забезпечує і контролює роботу безпосередньо
підпорядкованого йому Сектора з підготовки фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу "ЄВРО-2012".
Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва

Додаток 2

до наказу Міністерства

24.03.2008 N 218"ОС"

РОЗПОДІЛ

заміщення на час відсутності

першого заступника Міністра та заступників Міністра

1. На час відсутності першого заступника Міністра Іщенка О.М.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Ткачука А.Ф.
2. На час відсутності заступника Міністра Ткачука А.Ф.
виконання його обов'язків покладається на першого заступника
Міністра Іщенка О.М.
3. На час відсутності заступника Міністра Беркути А.В.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Негоду В.А.
4. На час відсутності заступника Міністра Негоди В.А.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Беркуту А.В.
5. На час відсутності заступника Міністра Ісаєнка Д.В.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Щепановського З.В.
6. На час відсутності заступника Міністра Щепановського З.В.
виконання його обов'язків покладається на заступника Міністра
Ісаєнка Д.В.
Начальник Відділу кадрів Н.Осяєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: