open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.06.2007 N 218

Про розгляд результатів роботи

вугледобувних підприємств за травень 2007 року

та фінансових планів на червень 2007 року

З метою забезпечення сталої роботи вугледобувних підприємств
у червні-грудні 2007 року Н А К А З У Ю:
1. Взяти до уваги Підсумки розгляду виконання фінансових
планів вугледобувних підприємств за травень та очікуваних
показників фінансових планів на червень 2007 року, що додаються.
2. Керівникам фінансово-економічних служб вугледобувних
підприємств, що належать до сфери управління Мінвуглепрому:
2.1. Терміново опрацювати, затвердити керівником та надати до
Фінансово-економічного департаменту Мінвуглепрому до 18 червня
2007 року на погодження конкретні заходи з удосконалення поточного
та перспективного планування доходів і управління витратами
підприємств.
2.2. При плануванні доходів та витрат не допускати
перевищення дефіциту фінансового плану більше 5%. При цьому, за
такими статтями витрат як "заробітна плата", "оплата
електроенергії", "податки" видатки мають бути передбачені на рівні
100%.
2.3. Оптимізувати показники фінансових планів на червень і
липень поточного року у відповідності до пропозицій (п. 2.2) та до
20 червня 2007 року надати до Мінвуглепрому на погодження.
3. Попередити всіх керівників державних підприємств, що
надання на балансову комісію Мінвуглепрому фінансових планів з
дефіцитом більше 5% буде розглядатися як прояв непрофесійності та
невідповідності займаній посаді генерального директора та
керівників фінансово-економічної служби вугледобувного
підприємства.
4. Звернути увагу працівників фінансово-економічних служб
державних підприємств, що вони несуть особисту відповідальність за
фактичне невиконання фінансових планів як за доходами, так і
витратами.
5. Попередити директорів з економіки державних підприємств:
"Макіїввугілля" (Бєленков І.М.); "Красноармійськвугілля"
(Косенко О.М.); "Селидіввугілля" (Фролов М.Ф.);
"Добропіллявугілля" (Гапонов А.І.); "Шахтарськантрацит"
(Новашева О.І.); "Луганськвугілля" (Халаджи С.М.);
"Свердловантрацит" (Мазур Р.М.), стосовно недостатнього рівня
контролю за витрачанням коштів, що призвело до значних перевитрат
фінансового плану у травні поточного року.
6. Фінансово-економічному департаменту (Хлапьонов Л.Ю.):
6.1. Надати державним підприємствам методичну допомогу у
розбудові системи планування доходів та управління витратами, а
також в оптимізації фінансових планів на червень та липень
поточного року;
6.2. Узагальнити надані вугледобувними підприємствами
матеріали та внести відповідні пропозиції.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

Додаток

до наказу Мінвуглепрому

18.06.2007 N 218

ПІДСУМКИ РОЗГЛЯДУ

виконання фінансових планів вугледобувних

підприємств за травень та очікуваних показників

фінансових планів на червень 2007 року

У травні поточного року, в цілому по вугледобувних
підприємствах, виконання фінансового плану за доходами склало
1161,86 млн. гривень. З цих надходжень 770,6 млн.грн. складають
кошти від реалізації товарної продукції, 253,2 млн.грн. - державна
підтримка на собівартість вугільної продукції та 110,7 млн.грн. -
залучені кредити на поповнення обігових коштів. Загальна сума видатків склала в цілому 1194,02 млн. гривень.
При цьому значною кількістю державних вугледобувних підприємств
(19) допущене перевищення видатків над доходами, яке в цілому
склало 45,5 млн.грн., що відповідно збільшило кредиторську
заборгованість цих підприємств. Якщо в цілому по вугледобувних підприємствах перевищення
дефіциту фінансового плану складає 2,7%, то в ДП "Макіїввугілля"
цей показник дорівнює 7,7%, ДП "Шахтарськантрацит" - майже 16,0%,
ДП "Свердловантрацит" - 6,2%. Значне перевищення видатків над
доходами допущене також наступними ДП: "Красноармійськвугілля",
"Селидіввугілля", "Добропіллявугілля", "Сніжнеантрацит",
"Луганськвугілля". З іншого боку, окремі підприємства, при неповних розрахунках
за електричну енергію, із податкових зобов'язань, низькому рівні
фінансування матеріально-технічного забезпечення значну частину
доходу не використали. Це такі ДП, як "Донецька вугільна
енергетична компанія" - не використано 3,7 млн.грн.,
"Артемвугілля" - 2,2 млн.грн., "Первомайськвугілля" -
0,4 млн.грн., "Антрацит" - 2,4 млн.грн., "Ровенькиантрацит" -
2,9 млн.грн., "Волиньвугілля" - 2,0 млн. гривень. Все це говорить про відсутність на більшості
ДП відпрацьованої системи управління витратами, вкрай низький
рівень фінансового контролю та фінансової дисципліни. Головною причиною дефіциту рахунку поточних операцій є
невиконання запланованих обсягів реалізації товарної вугільної
продукції. В цілому по державних вугледобувних підприємствах
передбачені фінпланом травня обсяги реалізації ТВП недовиконані на
184,9 тис. тонн, або на 7,7%. Найгірший рівень виконання плану реалізації ТВП забезпечили
керівники наступних ДП: "Донецька вугільна енергетична компанія" -
88%, "Красноармійськвугілля" - 70%, "Добропіллявугілля" - 70,2%,
"Шахтарськантрацит" - 71,8%, "Сніжнеантрацит" - 57,4%,
"Ровенькиантрацит" - 81,3%. Це свідчить про нездатність перших керівників зазначених
підприємств організувати трудові колективи на виконання прийнятої
ними керівниками виробничої програми. При цьому професійний рівень керівників фінансово-економічних
служб є недостатнім для якісного опрацювання та обґрунтування
фінансових планів підприємств. На окремих підприємствах вади фінансово-економічного
планування та низький рівень відповідальності за виконання
фінансових планів мають прояв у порушенні пріоритетності витрат та
порушенні економічно оптимальних пропорцій між видами витрат. Так, ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" в травні зовсім не
розрахувалось за спожиту електроенергію. В той же час питома вага
витрат на матеріали досягла майже 18% від загальних витрат,
послуги виробничого характеру - 21,4%, інші витрати - 14,3%. Через
несвоєчасну виплату заробітної плати та неповних розрахунках за
електроенергію питома вага витрат на матеріали та послуги
виробничого характеру в ДП "Селидіввугілля" склали разом 24%,
ДП "Добропіллявугілля" - 18,5%, ДП "Орджонікідзевугілля" - 15%.
Відносно велику питому вагу у зазначених витратах за рахунок
пріоритетних витрат (заробітна плата, електроенергія, податки)
допустили керівники фінансово-економічних служб ДП "Артемвугілля",
ДП "Донбасантрацит", ДП "Ровенькиантрацит", ДП "Свердловантрацит". Довідково. Кредиторська заборгованість державних підприємств вугільної
галузі за 5 місяців поточного року зросла на 536,2 млн.грн. і
становить 7 млрд. 835 млн.грн. та перевищує дебіторську в
4,9 раза. При цьому неоплачено: спожитої електроенергії на
149,5 млн.грн., матеріалів та обладнання - 76,9 млн.грн.,
виконаних робіт - 60,9 млн. гривень. Найбільший ріст кредиторської
заборгованості за операціями з матеріально-технічного постачання
допустили ДП: "Луганськвугілля" - 9,4 млн.грн.,
"Ровенькиантрацит" - 41,1 млн.грн., "Свердловантрацит" -
9,6 млн.грн., "Антрацит" - 10 млн.грн., "Львіввугілля" -
11,2 млн. гривень. За сумою показників фінансових планів державних вугледобувних
підприємств в червні поточного року обсяг товарної вугільної
продукції складає 2452,7 тис. тонн, що більше, ніж фактично
реалізовано в травні на 243,1 тис. тонн. Однак, окремі керівники
планують зменшення обсягів товарної продукції на червень. Це
ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" - на 9 тис. тонн,
ДП "Луганськвугілля" - на 45 тис. тонн. Реалізація зазначених обсягів товарної продукції дозволить
отримати 873,7 млн.грн. грошових надходжень, що більше, ніж у
травні, на 128,4 млн. гривень. Зменшення доходу від реалізації,
порівнюючи з травнем, планують на підприємствах:
ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" на 7,0 млн.грн.,
ДП "Дзержинськвугілля" - на 7,0 млн.грн., ДП "Луганськвугілля" -
на 2,0 млн.грн., ДП "Волиньвугілля" - на 1,0 млн. гривень. Плановий обсяг державної підтримки на собівартість
становитиме 202,4 млн. гривень. Планується отримати 14,6 млн.грн.
інших доходів та залучити 4,5 млн.грн. кредитних ресурсів. Таким
чином, планується загалом отримати доходів вугледобувних
підприємств на суму 1 095,3 млн. гривень. Загальна сума витрат, що планують здійснити вугледобувні
підприємства, дорівнює 1224,4 млн. гривень. Тому загальний дефіцит
становитиме 144,9 млн.грн. (сума перевищення видатків над доходами
державних підприємств), або 11,8% від запланованих витрат. Цей загальний рівень дефіцитності фінансового плану є
неприпустимо великим, тому не може бути прийнятим. Надмірно велика очікувана величина дефіцитності фінансового
плану у червні зумовлена безвідповідальним ставленням окремих
керівників фінансово-економічних служб вугледобувних підприємств
до своїх функціональних повноважень. Не зрозуміло, як ці керівники
в ДП "Донецька вугільна енергетична компанія" збираються
виконувати фінансовий план підприємства з дефіцитом у
17,3 млн.грн. або 21,1% від запланованих витрат. Є незрозумілим і
те, чому ці керівники не попередили генерального директора, який
затверджує фінплани підприємства, що такий рівень дефіциту коштів
за витратами означає швидку зупинку виробничої діяльності
підприємства. З аналогічними недоліками фінансові плани надали до
балансової комісії Міністерства ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"
(-12,5 млн.грн., дефіцитність 28,3%), ДП "Макіїввугілля"
(-18,6 млн.грн., 23,0%), ДП "Орджонікідзевугілля" (-8,1 млн.грн.,
21,7%), ДП "Торезантрацит" (-6,5 млн.грн., 27,0%),
ДП "Лисичанськвугілля" (-6,1 млн.грн., 23,8%), ДП "Донбасантрацит"
(-6,3 млн.грн., 13,9%), ДП "Львіввугілля" (-12,5 млн.грн.,
22,2%), ДП "Волиньвугілля" (-2,8 млн.грн., 16,4%). Відносно великим є дефіцит фінансового плану
ДП "Артемвугілля" (10,8%), ДП "Дзержинськвугілля" (12,0%),
ДП "Шахтарськантрацит" (9,6%), ДП "Первомайськвугілля" (12,4). Керівникам цих підприємств разом з відповідними фахівцями
треба ретельно попрацювати над фінансовими планами червня аби
суттєво зменшити дефіцитність цих планів. Головним завданням, при цьому, має бути збільшення видобутку
якісного вугілля за рахунок безумовного введення планового обсягу
очисної лінії вибоїв та суттєвого зменшення втрат вуглевидобутку
від аварійності та недодержання технологічної дисципліни. При цьому, треба звернути увагу на неприпустимо низький
рівень виходу товарної продукції по таких ДП, як "Макіїввугілля"
(48%), "Селидіввугілля" (56%), "Торезантрацит" (47%),
"Лисичанськвугілля" (54%), "Донбасантрацит" (53%), "Львіввугілля"
(47%). Слід зауважити, що керівники окремих підприємств "планують"
погіршувати ситуації у цьому питанні. Так, планом червня
передбачається зменшення виходу товарної продукції з видобутого
вугілля в наступних ДП: "Макіїввугілля" (з 53% в травні до 48% у
червні), "Орджонікідзевугілля" (79%-74%), "Торезантрацит"
(51%-47%), "Лисичанськвугілля" (59%-54%), "Донбасантрацит"
(55%-53%), "Львіввугілля" (48%-47%). Довідково. Завдання із зменшення зольності видобутого вугілля в цілому
по галузі не виконується: при завданні 38% - факт. 47,8%. Особливо
значне відхилення від завдання допущене на таких ДП: "Донецька
вугільна енергетична компанія" - фактична зольність більше
завдання на 7,4%, "Макіїввугілля" - 5,9%, "Селидіввугілля" - 7,7%,
"Шахтарськантрацит" - 7,9%, "Торезантрацит" - 9,5%,
"Сніжнеантрацит" - 5,1%, "Первомайськвугілля" - 7,7%,
"Лисичанськвугілля" - 9,4%, "Львіввугілля" - 5,0%. Через таке ставлення керівників до завдання Міністерства за
4 місяці поточного року втрати товарної продукції в цілому склали
приблизно 400 тис. тонн, а в грошовому еквіваленті -
112,7 млн.грн., у т.ч. на вищезазначених підприємствах -
94,4 млн.гривень. Значний дефіцит фінансового плану вугледобувних підприємств
пояснюється також нераціональним та невиправданим розподілом
доходу за статтями витрат. Витрати на придбання матеріалів, послуги промислового
характеру та інші витрати в цілому по вугледобувних підприємствах
складають приблизно 30%. В той же час ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" на зазначені цілі
планує втратити 45% витрат, ДП "Торезантрацит" - 32,3%,
ДП "Антрацит" - 32,2%. Треба також звернути увагу, що на великій кількості
підприємств заплановані економічно необгрунтовані та фінансово не
забезпечені, за критерієм питомої ваги у загальних витратах,
витрати на придбання матеріалів. Це наступні ДП:
"Селидіввугілля" - 12,4%, "ВК "Шахта "Краснолиманська" - 19,5%,
"Добропіллявугілля" - 12,1%, "Артемвугілля" - 18,5%,
"Дзержинськвугілля" - 14,9%, "Антрацит"- 13,7%. Теж саме стосується питомої ваги фінансування послуг
виробничого характеру в ДП: "Шахтоуправління "Південнодонбаське
N 1" - 22,6%, "Торезантрацит" - 10,35%, "Львіввугілля" - 12,4%. По всіх вищезазначених підприємствах необхідне суттєве
доопрацювання фінансових планів в частині збалансування за
витратами та доходами, аби досягти загального рівня дефіциту по
вугледобувних підприємствах не більше 5-7%. Такий рівень
дефіцитності ще дозволяє збалансувати фінплани підприємств за
рахунок загальногалузевих заходів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: