open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2009 N 218
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

палива та енергетики

N 264 ( v0264558-10 ) від 01.07.2010 }
Про внесення змін до наказу

Міністерства палива та енергетики

України від 28 березня 2008 року N 174

З метою прискорення процедури надання згоди на відчуження та
списання державного майна Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни до Порядку надання згоди на відчуження
та списання державного майна, затвердженого наказом Мінпаливенерго
від 28.03.2008 N 174 ( v0174558-08 ):
1.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції: "5.1. Документи, зазначені у пунктах 2.3 та 3.4 цього
Порядку, реєструються у відділі організаційно-документального
забезпечення Мінпаливенерго і надаються заступнику Міністра
відповідно до розподілу функціональних повноважень. За дорученням заступника Міністра пакет документів
направляється для опрацювання до Департаменту майнових відносин та
реформування власності, який здійснює координацію розгляду питання
щодо прийняття рішення про надання згоди на відчуження або
списання майна. У разі невідповідності документів вимогам цього Порядку,
Департамент майнових відносин та реформування власності залишає
матеріали без розгляду, про що в тижневий термін повідомляє листом
зацікавлену сторону. Департамент майнових відносин та реформування власності
письмово погоджує пропозиції щодо можливості і доцільності
відчуження або списання майна з відповідним галузевим
департаментом, Управлінням бухгалтерського обліку та звітності,
Департаментом внутрішнього фінансового контролю, Департаментом
юридичного забезпечення та подає матеріали на розгляд Комісії з
питань відчуження та списання державного майна. При цьому термін
погодження з кожним із структурних підрозділів не може
перевищувати 3-х робочих днів; якщо у визначений термін не надано
зауважень, матеріали вважаються погодженими та виносяться на
розгляд Комісії. У разі необхідності матеріали щодо списання або відчуження
майна надаються на розгляд Комісії без попереднього погодження
структурними підрозділами Міністерства. У разі розгляду матеріалів на списання майна, знос якого
відповідно до бухгалтерського обліку становить менше 100%, на
Комісію можуть запрошуватись представники підприємств, які несуть
відповідальність за передчасне виведення основних засобів з
експлуатації. Засідання Комісії проводяться під керівництвом голови Комісії
або заступника голови. Рішення щодо можливості і доцільності відчуження або списання
майна приймається простою більшістю голосів всього складу Комісії
та оформлюється протоколом, який підписується присутніми членами
Комісії та затверджується головою Комісії.".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра О.Бугайова.
Міністр Ю.Продан

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: