open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.07.2003 N 218

Про недоліки в роботі директора Хомутецького

ветеринарно-зоотехнічного технікуму

Полтавської області

Перевіркою Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму
встановлено суттєві недоліки в організації навчально-виховного
процесу та фінансово-господарської діяльності, створенні належних
житлово-побутових умов для проживання студентів та організації їх
дозвілля, здорового морально-психологічного клімату в колективі,
що є наслідком недостатньої організаторської роботи з боку
директора технікуму Оленіч В.М. Зокрема, грубо порушується порядок встановлення навчального
навантаження педагогічним працівникам, передбачений пунктом 5.2
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України
від 02.06.93 N 161 ( z0173-93 ) (зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 листопада 1993 р. за N 173), допускається
порушення порядку атестації викладачів та проведення оплати за
встановлені їм кваліфікаційні категорії. Відсутній належний
контроль за виконанням навчального навантаження викладачів, що
призвело до приписки і оплати невиконаного педнавантаження.
Внаслідок безконтрольності за організацією навчального процесу
пропуски занять студентами за перший семестр 2002-2003 навчального
року становлять 15970 годин, що складає 40 годин на одного
студента, в т.ч. 13,2 години без поважних причин. Не завершена
атестація робочих місць в кабінетах і лабораторіях. Мають місце грубі порушення штатно-фінансової дисципліни. При
контингенті студентів заочної форми навчання 50 чоловік введена
посада завідуючого відділенням. Низький рівень господарської діяльності в
навчально-дослідному господарстві став однією з причин
несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам, заборгованість
по якій за станом на 1 червня 2003 року склала понад 7 місяців. Директор технікуму Оленіч В.М. щорічно не звітується за
проведену роботу на загальних зборах трудового колективу, як це
передбачено статутом навчального закладу та контрактом.
З метою усунення зазначених недоліків Н А К А З У Ю:
1. За неналежне виконання умов контракту директору
Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму Оленіч В.М.
оголосити догану. Взяти до відома пояснення Оленіч В.М. і інформацію про
накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб навчального
закладу і зобов'язати її вжити заходів по усуненню виявлених
недоліків та про результати поінформувати міністерство до
1 вересня 2003 року.
2. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко) і державному підприємству "Агроосвіта" (Борисюк)
встановити контроль за організацією навчально-виховного процесу в
технікумі та дотриманням господарської і штатно-фінансової
дисципліни.
3. Керівникам аграрних вищих навчальних закладів 1-2 рівнів
акредитації розглянути на педагогічних радах стан організації
навчально-виховного процесу та штатно-фінансової дисципліни і
забезпечити неухильне дотримання вимог нормативно-правових актів,
що регламентують діяльність навчальних закладів з цих питань.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Мельника С.І.
Міністр С.Рижук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: