open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 218 від 31.07.2002

м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства аграрної політики

N 381 ( v0381555-04 ) від 27.10.2004 )
Про порядок заміщення вакантних посад державних

службовців Міністерства аграрної політики України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства аграрної політики

N 189 ( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15
лютого 2002 року N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців" та розробленого і затвердженого спільним наказом
Головного управління державної служби та Української Академії
державного управління при Президентові України від 10 травня 2002
року N 30/84 ( z0446-02 ) Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Н А К А З У Ю:
1. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко), Державному департаменту продовольства (Жихарєв),
Державному департаменту рибного господарства (Алимов), Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький), Державній службі
з охорони прав на сорти рослин (Волкодав):
1.1. Запровадити з 1 серпня 2002 року Порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та
Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців Міністерства аграрної
політики України (додатки 1, 2);
1.2. Сформувати екзаменаційні білети для складання іспитів
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців за
встановленою формою (додаток 4).
2. Затвердити перелік питань для перевірки знання чинного
законодавства кандидатами на зайняття посад державних службовців з
урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних
підрозділів міністерства (додаток 3).
3. Затвердити форму екзаменаційної відомості проведення
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців (додаток 5).
4. Затвердити склад конкурсної комісії міністерства (додаток
6).
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
України від 07.03.2000 N 74-к "Про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад в апараті управління Міністерства
аграрної політики України".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Лузана Ю.Я. ( Пункт в
редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 189
( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )
Міністр С.Рижук
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

від 31 липня 2002 року N 218
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 15 лютого 2002 року

N 169 ( 169-2002-п )
ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад державних службовців
Загальні положення
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір
на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої
категорій (далі-конкурс), крім випадків, коли законами України
встановлено інший порядок заміщення таких посад.
2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця
повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до
державної служби громадян України.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних
посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника
відповідного державного органу, який здійснює призначення на
посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у
складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника
державного органу. До складу конкурсної комісії входять
представники кадрової та юридичної служб, а також окремих
структурних підрозділів апарату державного органу.
4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб)
конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною
комісією органу вищого рівня.
5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному
державному органі, а також просування по службі державних
службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли
стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
може здійснюватися без конкурсного відбору.
Умови проведення конкурсу
6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі
відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який
призначає на посади та звільняє з посад державних службовців. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу
за наявності вакантної посади державного службовця.
7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: досягли встановленого законодавством граничного віку
перебування на державній службі; визнані в установленому порядку недієздатними; мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади
державного службовця; у разі прийняття на службу будуть безпосередньо
підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи
свояками; позбавлені права займати відповідні посади в установленому
законом порядку на визначений термін; в інших випадках, установлених законами.
8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу
для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади
державного службовця (далі-кандидати).
9. Конкурс проводиться поетапно: 1) публікація оголошення державного органу про проведення
конкурсу у пресі або поширення його через інші засоби масової
інформації; 2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у
конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення про конкурс
10. Державний орган, у якому проводиться конкурс,
зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в
пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової
інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести
його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.
11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися
такі відомості: 1) найменування державного органу із зазначенням його
місце-знаходження, адреси та номерів телефонів; 2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова
інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою; 3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом
згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками
посад державних службовців; 4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів
з дня оголошення про проведення конкурсу). В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не
суперечить законодавству про державну службу.
12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які
відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі
прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом
5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не
оголошується.
Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс,
такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби; заповнену особову картку (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з
відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в
іншому встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру
щодо себе та членів своєї сім'ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України,
засвідчену кадровою службою. Особи, які працюють у державному органі, де оголошено
конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до
заяви не додають.
14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї
освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії
документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового
ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо).
15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання
яких не передбачено законодавством.
16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані
документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття
на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду
державного службовця.
17. Особи, документи яких не відповідають встановленим
вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не
допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з
відповідним обгрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних
обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення
приймає конкурсна комісія.
18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії
зберігаються у кадровій службі. Проведення іспиту та відбір кандидатів
19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу,
в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і
здібностей кандидатів на посаду державних службовців.
20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), а також законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного
державного органу та структурного підрозділу.
22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на
заміщення вакантних посад державних службовців розробляється
Головдержслужбою разом з Українською Академією державного
управління при Президентові України.
23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік
питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень цього державного органу та його
структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому
проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального
порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців.
24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих
документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які
успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для
зайняття вакантних посад державних службовців.
26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були
відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням
конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до
кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року
прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного
конкурсу. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з
кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною
комісією для зайняття вакантної посади державного службовця,
оголошується повторний конкурс.
28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутні 2/3 складу.
29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу,
обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного
кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються
кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається керівникові не пізніше ніж через два дні після
голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою
окрему думку.
31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати
конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та
зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного
органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з
дня прийняття рішення конкурсною комісією.
33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику
відповідного державного органу протягом трьох днів після
ознайомлення з цим рішенням.
34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у
порядку, визначеному законодавством.
Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

від 31 липня 2002 року N 218
Загальний порядок

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців
Цей Порядок визначає правові та організаційні засади
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців, як одного з етапів конкурсу, що проводиться
відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад державних службовців міністерства (далі - Порядок проведення
конкурсу).
Загальні положення
1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та
здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних
службовців.
2. Іспит проводиться конкурсною комісією міністерства.
3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад,
документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на
державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних
службовців. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам,
за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються,
про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним
обгрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин,
він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна
комісія.
4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок
результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними
критеріями оцінки.
5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних
посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України
( 254к/96-ВР ), законів України "Про державну службу" ( 3723-12 )
та "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), а також законодавства
з урахуванням специфіки функціональних повноважень Мінагрополітики
України та структурного підрозділу, згідно із переліком питань,
затвердженим цим наказом (додаток 3). Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах
чинного законодавства України. Питання, що грунтуються на правових
нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в
установленому порядку.
6. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних
друкованих засобах масової інформації та обов'язково надаватися
для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів
для участі в конкурсі.
7. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у
додатку 4 до цього наказу, та затверджуються головою конкурсної
комісії. До кожного білета включається по одному питанню на
перевірку знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) та два питання на перевірку знання
законодавства з урахуванням функціональних повноважень
Мінагрополітики України та його структурного підрозділу - всього 5
питань, які відбираються із затвердженого переліку (додаток 3).
8. Кількість білетів має бути не менше 15.
9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень
міністерства та його структурного підрозділу можливе розроблення
кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності
від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
10. Проведення іспиту можливе і шляхом комп'ютерного
тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу
(додаток 1) та цього Порядку. Процедура іспиту складається з 3 етапів: 1) організаційна підготовка до іспиту; 2) складання іспиту; 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
Організаційна підготовка до іспиту
13. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день
проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних
посад.
14. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та
процедуру складання іспиту.
15. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає
на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація
секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для
кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли
умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі
виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою
конкурсної комісії.
Складання іспиту
16. Під час підготовки відповідей на запитання
екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів
конкурсної комісії.
17. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення
однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та
за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 18 цього
Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох
вакантних посад.
18. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам
зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та
забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.
Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому
складається іспит, до його закінчення.
19. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,
які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у
присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час
складання іспиту.
20. Іспит складається державною мовою.
21. При підготовці відповідей на питання білета кандидат
здійснює записи на аркуші із штампом міністерства. Перед
відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові
кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис
кандидата та дата складання іспиту.
22. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний
білет має становити не більше 60 хвилин.
Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
23. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна
система. П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та успішно справилися із запитаннями на перевірку
знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних
повноважень міністерства та його структурного підрозділу. Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні
знання Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) і достатньо володіють знаннями законодавства з
урахуванням специфіки функціональних повноважень міністерства та
його структурного підрозділу. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні
поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді
допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на
питання у встановлений строк.
24. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту,
проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка
проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії
приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання
екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з
відповідями кандидата.
25. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за
кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну
відомість, форма якої наведена в додатку 5. З результатами іспиту
кандидат ознайомлюється.
26. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з
іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій
службі.
27. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є
нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути
виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно
склали іспит.
28. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від
максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
29. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
30. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку,
передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
Начальник Департаменту кадрової політики,
аграрної освіти та науки М.Ф. Бойко
Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

від 31 липня 2002 року N 218
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України ( 254к/96-ВР ),

Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та

"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )
I. Питання на перевірку знання Конституції України

( 254к/96-ВР ).
1. Основні розділи Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Основні риси Української держави за Конституцією України
( 254к/96-ВР ) (ст.1,2).
3. Форма правління в Україні (ст.5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України (ст.10).
5. Найважливіші функції держави (ст.17).
6. Державні символи України (ст.20).
7. Конституційне право на працю (ст.43).
8. Конституційне право на освіту (ст.53).
9. Обов'язки громадянина України (ст.65-68).
10. Повноваження Верховної Ради України (ст.85).
11. Державний бюджет України (ст.96).
12. Порядок обрання Президента України (ст.103).
13. Склад Кабінету Міністрів України (ст.114).
14. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116, 117).
15. Система адміністративно-територіального устрою України
(ст.133).
II. Питання на перевірку знання Закону України

"Про державну службу" ( 3723-12 ).
1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (ст.1,2).
2. Право на державну службу (ст.4).
3. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби (ст.6).
4. Основні обов'язки державних службовців (ст.10).
5. Основні права державних службовців (ст.11).
6. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її
проходженням (ст.12,16).
7. Особливості дисциплінарної відповідальності державних
службовців (ст.14).
8. Присяга державних службовців (ст.17).
9. Класифікація посад та ранги державних службовців
(ст.25, 26).
10. Прийняття на посаду державного службовця: випробування
при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців
(ст.15, 18, 19).
11. Просування по службі державного службовця (ст.27).
12. Підстави припинення державної служби (ст.30).
13. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців;
соціально-побутове забезпечення державних службовців (ст.35, 36).
14. Пенсійне забезпечення державних службовців (ст.37).
15. Етика поведінки державного службовця (ст.5).
III. Питання на перевірку знання Закону України

"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ).
1. Поняття корупції та корупційних діянь (ст.1).
2. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) (ст.3).
3. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (ст.4).
4. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на
попередження корупції (ст.5).
5. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання
функцій держави (ст.6, ст.13 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
6. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (ст.7).
7. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень,
встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави
(ст.8).
8. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю
(ст.9).
9. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах
про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з
корупцією (ст.12)
10. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству,
установі, організації (ст.13).
IV. Питання, що стосуються функціональних повноважень

Міністерства аграрної політики України.
1. Основні завдання Мінагрополітики України як центрального
органу виконавчої влади.
2. Основні напрямки державної аграрної політики, стратегії та
механізмів її реалізації.
3. Розробка та реалізація в галузях агропромислового
виробництва бюджетної, податкової та митної політики.
4. Державна програма соціального і економічного розвитку
агропромислового комплексу України.
5. Інвестиційна політика в галузі агропромислового
виробництва.
6. Державний контроль за якістю сільськогосподарської
продукції та сировини.
7. Вдосконалення системи управління агропромисловим
комплексом.
8. Реформування економічних, соціальних та правових відносин
у сфері агропромислового виробництва.
9. Забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств
агропромислового комплексу всіх форм власності.
10. Залучення міжнародної технічної допомоги з питань
реформування галузей агропромислового виробництва.
11. Проведення земельної реформи, моніторингу земель
сільськогосподарського призначення та відновлення їх
продуктивності.
12. Розробка системи галузевих стандартів, норм і нормативів
та контроль за їх додержанням.
13. Розробка і здійснення заходів щодо формування
інфраструктури та активізації функціонування аграрного ринку.
14. Галузеве співробітництво України з Європейським Союзом.
15. Організаційне та методичне забезпечення підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників.
16. Повноваження Мінагрополітики України в галузі освіти та
науки, що витікають із Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ).
V. Питання, що стосуються функціональних повноважень

структурних підрозділів Мінагрополітики України.
Департамент стратегії розвитку аграрної економіки
1. Відповідно до якого Закону України розробляються проекти
Державної програми соціального і економічного розвитку України?
2. Які напрямки розвитку аграрного сектору є пріоритетними на
сучасному етапі?
3. Яку планову документацію використовують у своїй діяльності
сільськогосподарські підприємства?
4. Що стримує розвиток аграрного сектору економіки?
5. Які основні завдання Департаменту стратегії розвитку
аграрної економіки?
6. Поняття стратегії розвитку економіки, аграрної економіки.
7. Основні положення стратегії розвитку аграрного сектору
економіки (Послання Президента України до Верховної Ради України
"Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2001 році"
( n0002100-02 ) та "Концептуальні засади стратегії економічного та
соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки "Європейський
вибір" ( n0001100-02 ).
8. Шляхи реалізації положень стратегії розвитку аграрної
економіки до 2004 року (Програма діяльності Кабінету Міністрів
України).
9. Що таке інновації, інноваційний розвиток економіки?
10. Які основні показники характеризують роботу АПК?
11. Фінансовий сервіс аграрного сектору економіки. Його
особливості. Проблеми з його розвитком в Україні.
12. Інвестиційна політика в аграрному секторі. Загальні
поняття. Проблеми.
13. Аграрна політика в ЄС, Росії, інших країнах.
Департамент фінансово-кредитної та податкової політики
1. Основні положення Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ).
2. Основні положення Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ).
3. Основні положення Закону України "Про лізинг"
( 723/97-ВР ).
4. Особливості кредитування сільськогосподарських
товаровиробників.
5. Проблеми іпотечного кредитування.
6. Основні положення Закону України "Про стимулювання
розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 роки"
( 2238-14 ).
7. Основні положення Указу Президента України "Про заходи
щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у
процесах економічних перетворень" ( 891/2000 ).
8. Основні положення Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001
року N 98 ( 98-2001-п ) "Про затвердження Програми розвитку
страхового ринку України на 2001-2004 роки".
10. Основні напрямки державної податкової політики в
агропромисловому комплексі.
11. Податок - його суть і призначення.
12. Фіксований сільськогосподарський податок: - платники ФСП; - об'єкти оподаткування ФСП.
13. Спеціальні режими оподаткування сільгоспвиробників
податком на додану вартість.
14. Які податки і податкові платежі сплачують
сільськогосподарські підприємства?
15. Податки, що сплачують фізичні особи.
16. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та
хмелярства. Його економічна суть.
17. Державні цільові фонди і мета їх створення.
18. Податкова санкція.
Департамент міжнародної інтеграції, інвестиційної політики

та розвитку аграрного бізнесу
1. Світова організація торгівлі та процес вступу до неї
України (Укази Президента України від 05.09.2001 N 797
( 797/2001 ) "Про прискорення вступу України до Світової
організації торгівлі" та від 05.02.2002 N 104 ( 104/2002 ) "Про
програму заходів щодо завершення вступу України до Світової
організації торгівлі").
2. Основні напрями інтеграційного процесу України до ЄС (Указ
Президента України від 11.06.1998 N 615/98 ( 615/98 ) "Про
затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу").
3. Поняття зовнішньоторговельного балансу
сільськогосподарської продукції (Закон України від 16.04.1991
N 959 ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність").
4. Класифікація ввізного (імпортного) мита (Закон України від
05.04.2001 N 2371 ( 2371-14 ) "Про митний тариф України").
5. Організація підготовки проектів з розвитку експортного
потенціалу сільськогосподарської продукції (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 26.10.2001 N 498 ( 498-2001-р ).
6. Існування міжурядових комісій та питання, що розглядаються
на засіданнях цих комісій (постанова Кабінету Міністрів України
від 13.06.2000 N 943 ( 943-2000-п ) "Про українську частину
Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва").
7. Поняття міжнародної технічної допомоги (постанова Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ) "Про
створення системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги").
8. Основні фінансові організації, які діють в Україні (Закон
України від 03.06.1992 N 2402 ( 2402-12 ) "Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій").
9. Найбільші країни інвестори в аграрний сектор економіки
України (Статистичний бюлетень Державного комітету статистики
України, Моніторинг економічного і соціального розвитку
підприємств і організацій АПК Мінагрополітики України).
10. Види іноземних інвестицій (Закон України від 19.03.1996
N 93/96 ( 93/96-ВР ) "Про режим іноземного інвестування").
11. Особливості функціонування спеціальних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку в Україні (Закон України від
13.10.1992 N 2673 ( 2673-12 ) "Про загальні засади створення і
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон").
Департамент кадрової політики, аграрної освіти та науки
1. Основні функції кадрової служби центрального органу
виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від
02.08.1996 N 912 ( 912-96-п ) "Про затвердження Типового Положення
про кадрову службу органів виконавчої влади").
2. Прийняття, проходження, просування та звільнення з
державної служби (Закон України від 16.12.1993 "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
3. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
N 169 ( 169-2002-п ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців" та наказ
Мінагрополітики України від 31 липня 2002 N 218).
4. Обчислення стажу державної служби (постанова Кабінету
Міністрів України від 03.05.1994 N 283 ( 283-94-п ) "Про Порядок
обчислення стажу державної служби").
5. Підвищення кваліфікації державних службовців (постанова
Кабінету Міністрів України від 28.07.95 N 560 ( 560-95-п ) "Про
заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів
державної виконавчої влади").
6. Заключення контрактів з керівниками підприємств
загальнодержавної власності (постанова Кабінету Міністрів України
від 02.08.1995 N 597 ( 597-95-п ) "Про типову форму контракту з
керівником підприємства, що у загальнодержавній власності").
7. Основні нормативні документи в галузі освіти (Положення
"Про організацію навчального процесу", затверджене наказом
Міносвіти України від 02.06.1993 N 161 ( z0173-93 ).
8. Освітні рівні вищої освіти (Закон України "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ), розділ II).
9. Вимоги до організації навчального процесу у навчальних
закладах професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти
(Закон "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), розділ VII).
10. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів,
спеціальностей та вищих навчальних закладів (Закон України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), розділ V, стаття 28, постанови Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 N 978 ( 978-2001-п ) та від
12.02.1996 N 200 ( 200-96-п ).
11. Порядок створення, ліквідації та реорганізації вищих
навчальних закладів (Закон України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
розділ V, стаття 27).
12. Завдання, що покладаються на управління аграрної науки
(Положення про управління).
13. Поняття науково-технічної діяльності (Закон України "Про
основи державної політики у сфері науки і науково-технічної
діяльності" ( 1977-12 ).
14. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності (Закон
України "Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ).
15. Діяльність яких установ і організацій координує
управління аграрної науки? (Положення про управління аграрної
науки).
Департамент науково-технічної політики
1. Основні завдання, що стоять перед департаментом та його
структурними підрозділами (Положення про департамент).
2. Основні напрямки діяльності управління науково-технічного
прогресу в механізації сільськогосподарського виробництва
(Положення про департамент і управління).
3. Основні напрямки діяльності управління стратегії розвитку
енергозабезпечення сільськогосподарських товаровиробників
(Положення про департамент і управління).
4. Основні напрямки діяльності управління прогнозування та
розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів (Положення про
департамент і управління).
5. Посадові обов'язки відповідно до вакантної посади, що
заміщується (Положення про департамент, управління та посадова
інструкція).
6. Основні напрямки розвитку машинобудування для
агропромислового комплексу України (Закон України "Про
стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004
роки" ( 2238-14 ).
7. Основні органи, що здійснюють державний контроль в галузі
за споживанням сільгосптоваровиробниками паливно-енергетичних
ресурсів (Закони України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та
"Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ).
8. Порядок забезпечення підприємств АПК пально-мастильними
матеріалами згідно з чинними нормативно-правовими актами.
9. Відповідальність керівників за порушення у галузі
енергозбереження (Закон України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ).
10. Основні механізми забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників технікою (Закон України "Про лізинг"
( 723/97-ВР ).
Департамент реформування сільського господарства
1. Суть і роль сільськогосподарських дорадчих служб в
пореформеному розвитку аграрного сектору економіки. Що таке
дорадництво? (наказ Мінагрополітики України, Української академії
аграрних наук, Національного аграрного університету від 26.04.2001
N 114/36/165 ( v0114555-01 ) "Про становлення і розвиток мережі
сільськогосподарських дорадчих служб в Україні").
2. Основні цілі та завдання сільськогосподарських дорадчих
служб в Україні, необхідність їх створення ( наказ Мінагрополітики
України, Української академії аграрних наук. Національного
аграрного університету від 26.04.2001 N 114/36/165 ( v0114555-01 )
"Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих
служб в Україні").
3. Принципи та методи дорадницької
(інформаційно-консультаційної) діяльності (наказ Мінагрополітики
України, Української академії аграрних наук. Національного
аграрного університету від 26.04.2001 N 114/36/165 ( v0114555-01 )
"Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих
служб в Україні").
4. Законодавчо-правова база реформування земельно-майнових
відносин. Коротка характеристика (Земельний кодекс ( 2768-14 ),
Цивільний кодекс ( 1540-06 ), Закони України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ), "Про селянське
(фермерське) господарство" ( 2009-12 ), "Про оренду землі"
( 161-14 ), "Про плату за землю" ( 2535-12 ), "Про фіксований
сільськогосподарський податок" ( 320-14 ). Укази Президента "Про
порядок паювання земель, передання у колективну власність
сільськогосподарським підприємствам і організаціям" ( 720/95 )
1995 р.), "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектору економіки" ( 1529/99 ) (1999 р.), "Про заходи
щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектору економіки" ( 62/2001 ) (2001 р.),
"Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв)" ( 92/2002 ) (2002
р.)).
5. Перспективи, основні напрями та засади розвитку сільського
господарства і здійснення земельної реформи в Україні на період
2001-2005 роки (Закон України "Про стимулювання розвитку
сільського господарства на період 2001-2004 роки" ( 2238-14 ),
Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в
Україні на 2001-2005 роки" ( 372/2001 ) (2001 р.)).
6. Документи, що посвідчують право власності на земельну
ділянку (Земельний кодекс ( 2768-14 ), стаття 25; постанова
Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 N 449 ( 449-2002-п )
"Про затвердження форм державного акта на право постійного
користування земельної ділянки").
7. Поняття земельної частки (паю) та право на неї (Земельний
кодекс ( 2768-14 ), стаття 25; Указ Президента України "Про
невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері
сільськогосподарського виробництва" ( 666/94 ) (1994 р.), "Про
порядок паювання земель, переданих у колективну власність
сільськогосподарським підприємствам і організаціям" ( 720/95 )
(1995 р.)).
8. Алгоритм розрахунку розміру індивідуального майнового паю
(наказ Мінагрополітики України від 29.03.2001 N 85 ( v0085555-01 )
"Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членам
колективно-сільськогосподарських підприємств, в тому числі
реорганізованих").
9. Порядок користування та розпорядження майном, що
знаходиться у спільній частковій власності. Права власників
майнових паїв (Цивільний кодекс ( 1540-06 ) (гл.11,14, 20, 21, 22,
34, 38), наказ Мінагрополітики України від 09.04.2001 N 97
( v0097555-01 ) "Рекомендації щодо використання майна, яке
перебуває у спільній частковій власності").
10. Форми реорганізації сільськогосподарських підприємств
(Закон України "Про підприємство в Україні" ( 887-12 ), стаття
34).
11. Істотні умови договору оренди землі і форми орендної
плати (Закон України "Про оренду землі" ( 161-14 ), статті 14,
20).
12. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам
(Земельний кодекс ( 2768-14 ), стаття 121).
Департамент розвитку соціальної інфраструктури

сільської місцевості
1. Державне інвестування розвитку соціальної сфери села
(Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ).
2. Порядок затвердження проектно-кошторисної документації.
3. Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво
яких здійснюється з залученням державних коштів або коштів
державних підприємств і організацій ( v0009282-98 ).
4. Порядок державного фінансування капітального будівництва
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1764
( 1764-2001-п ).
5. Порядок прийняття в експлуатацію об'єктів виробничого та
невиробничого призначення.
6. Порядок списання витрат по об'єктах незавершеного
будівництва, що ліквідуються.
7. Порядок передачі об'єктів незавершеного будівництва Фонду
державного майна для приватизації.
8. Нормативні акти, що врегульовують питання функціонування
закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
9. Основні положення Законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) та "Про органи самоорганізації
населення" ( 2625-14 ) - щодо повноважень відповідних органів
стосовно соціально-економічного розвитку територій, у сфері
освіти, охорони здоров'я, культури, житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного та іншого обслуговування
населення.
10. Основні положення щодо передачі об'єктів соціальної
інфраструктури від сільськогосподарських підприємств у комунальну
власність територіальних громад.
11. Нормативно-правова база забезпечення зайнятості
сільського населення, порядок отримання статусу безробітного.
12. Порядок отримання субсидій сільськими жителями на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого
топлива.
Департамент формування та функціонування аграрного ринку
1. Основні завдання департаменту (Положення про департамент).
2. Біржовий товарний ринок. Якими законодавчими та
нормативно-правовими актами регулюється його діяльність?
3. Основні завдання, функції та принципи діяльності оптових
продовольчих ринків.
4. Визначення спотового, форвардного та ф'ючерсного ринків.
Чому виникає потреба у форвардних та ф'ючерсних контрактах?
5. Потреба розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації в сучасних умовах.
6. Основні завдання обслуговуючої кооперації
сільськогосподарських товаровиробників.
7. Визначення сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу та види їх діяльності.
8. Кредитна спілка та основні принципи її діяльності.
9. Визначення цінового моніторингу. Основні завдання, функції
та принципи діяльності цінового моніторингу на
сільськогосподарську продукцію та продовольство.
10. Основні законодавчі акти по стандартизації, метрології та
підтвердження відповідності, які діють в Україні.
11. Що таке система Укр СЕПРО?
Департамент ринків продукції рослинництва

та розвитку насінництва
1. Закони України та нормативно-правові акти, згідно з якими
надасться державна підтримка розвитку галузі хмелярства та
льонярства. Порядок використання бюджетних коштів, виділених для
розвитку цих галузей.
2. Основні положення Програми "Зерно України 2001 - 2004"
( v0004555-01 ) та результати її виконання в 2001 році.
3. Головні причини спаду бурякового виробництва в Україні.
Закони України та постанови Кабінету Міністрів України, що
регламентують мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки, граничні
розміри поставки цукру на внутрішній ринок.
4. Схема організації насінництва цукрових буряків.
5. Законодавчі акти, що регламентують культивування
наркотиковмісних культур.
6. Закон України, який регламентує державну підтримку щодо
виробництва та розвитку ринку зерна як пріоритетного сектору
економіки агропромислового комплексу України.
7. Насінництво сільськогосподарських культур та захист
інтелектуальної власності на сорти рослин. Нормативно-законодавчі
акти.
8. Відшкодування розмірів сортових надбавок за придбане
сільгосптоваровиробниками насіння основних сільськогосподарських
культур.
9. Основні завдання використання земельних ресурсів.
10. Нормативні акти, що регламентують використання земель
сільськогосподарського призначення.
11. Забезпечення екологічної безпеки у поводженні з
пестицидами, агрохімікатами.
Департамент ринків продукції тваринництва з

Головною державною племінною інспекцією
1. Стратегічні пріоритети та основні завдання розвитку
тваринництва. (Програма розвитку тваринництва на 2001 - 2004
роки ( 799-2001-п ).
2. Нормативно-правова та фінансово-економічна база розвитку
тваринництва (Програма розвитку тваринництва на 2001 - 2004 роки
( 799-2001-п ).
3. Державна підтримка тваринництва (Програма розвитку
тваринництва на 2001-2004 роки ( 799-2001-п ).
4. Науково-технічний прогрес в галузі тваринництва (Програма
розвитку тваринництва на 2001 - 2004 роки ( 799-2001-п ).
5. Селекційно-племінна робота в тваринництві і птахівництві
(Програма розвитку тваринництва на 2001 - 2004 роки
( 799-2001-п ).
6. Яким нормативним документом Мінагрополітики України
регулюється напрямок використання коштів державного бюджету,
передбачених на фінансування державної програми селекції у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу?
7. За якими критеріями здійснюється присвоєння суб'єктам
племінної справи у тваринництві статусів племінного заводу,
племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної
пасіки і племінного бджолорозплідника?
8. Мета і завдання проведення конкурсу з визначення державної
програми селекції у тваринництві, що фінансується з державного
бюджету України.
9. Поняття об'єктів племінної справи (Закон України "Про
племінну справу" ( 3691-12 ).
10. Суб'єкти племінної справи у тваринництві.
11. Основне завдання введення в дію нового ДСТУ 3662-97
"Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі".
Департамент зв'язків з Верховною Радою України

та організаційної роботи
1. Склад, зміст інформаційних ресурсів, необхідних для
успішної управлінської діяльності в АПК.
2. Коротка характеристика нових інформаційних технологій та
стан використання їх в агропромисловому виробництві.
3. Персональний комп'ютер. З яких блоків складається, які
операційні середовища та найбільш поширені типові пакети
прикладних програм Ви знаєте?
4. Світова комп'ютерна мережа "інтернет", on-line до
інформаційних ресурсів, електронна пошта.
5. Локальна комп'ютерна мережа, організація користування в
ній інформацією, взаємодія робочих станцій мережі.
6. Діючі законодавчі та нормативно-правові акти з питань
інформатизації. Національна програма інформатизації.
7. Захист інформатизації в комп'ютерних мережах. Надійність
зберігання інформації. Бази даних. Системи управління базами
даних.
8. Вимоги до проведення виставок та ярмарків.
9. Шляхи підвищення рівня виставково-ярмаркової діяльності.
10. Класифікація виставково-ярмаркових заходів.
11. Класифікація суб'єктів виставково-ярмаркової діяльності.
12. Хто в Україні є суб'єктами права законодавчої ініціативи?
13. Яким чином Ви збираєтесь покращити роботу по взаємодії
Верховної Ради України з міністерством в питаннях законопроектної
роботи?
14. Етапи розробки системи захисту інформації.
15. Організаційні заходи щодо реалізації плану захисту
інформації.
16. Контроль за функціонуванням та керуванням системи захисту
інформації.
17. Документ, що регламентує систему документування
управлінської діяльності міністерства.
18. Нормативно-розпорядчі документи, що видає міністерство.
19. Порядок підготовки, узгодження та подання до Кабінету
Міністрів України проектів законодавчих та нормативно-правових
актів.
20. Вимоги до оформлення документів.
21. Організація контролю виконання документів.
22. Порядок розгляду депутатських запитів і звернень.
23. Порядок розгляду звернень громадян.
Департамент з управління державною власністю

та бухгалтерського обліку
1. Законодавчі документи, що стосуються управління державним
майном та його приватизації. (Закони України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
власність" ( 697-12 ), "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ).
2. Чи може підприємство само створювати структурні
підрозділи, філіали?
3. Форми власності відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ).
4. Якою постановою керуються при передачі державного майна з
балансу одного міністерства до сфери управління інших підприємств,
відомств?
5. Якими законодавчими актами регулюються орендні відносини?
6. Хто може бути орендодавцем державного майна?
7. Чи може бути припинений договір оренди в односторонньому
порядку? В яких випадках припиняється договір оренди?
8. Від кого може виходити ініціатива щодо приватизації
підприємства?
9. Які повноваження має міністерство щодо питань
вдосконалення методології бухгалтерського обліку відповідно до
галузевих особливостей?
10. Основні функції управління бухгалтерського обліку та
звітності.
11. Який державний орган займається регулюванням питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності?
12. Які основні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
щодо складання фінансової звітності?
13. Що таке консолідована фінансова звітність? (Закон України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" від
16.07.1999 N 996-XIV ( 996-14 ).
14. Облікова політика підприємства і порядок її впровадження
на підприємствах і в організаціях.
15. Основний нормативний документ, згідно якого розпочато
реформу бухгалтерського обліку в Україні? Додаток 3 доповнено підрозділом згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 189 ( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )
Управління реформування управління АПК

та соціально-трудових відносин
1. Основні нормативно-правові акти, якими регулюються
соціально-трудові відносини в аграрному секторі.
2. Виплати, які входять до мінімальної заробітної плати.
3. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений
державою.
4. Основні види регулювання оплати праці.
5. Державне та договірне регулювання оплати праці.
6. Нормативні документи, згідно з якими здійснюється оплата
праці працівників установ і організацій, що фінансуються з
бюджету.
7. Умови і розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній власності, та об'єднань державних
підприємств.
8. Яким нормативно-правовим документом передбачене
реформування оплати праці?
9. Основні напрями Стратегії подолання бідності.
10. Тривалість основної та додаткової відпустки.

( Підрозділ "Управління організації і методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності" виключено на
підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 189
( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )

Управління ревізії і контролю
1. Функціональні повноваження Управління ревізії і контролю
(Положення про Міністерство аграрної політики України
( 772/2000 ), Положення про Управління ревізії і контролю).
2. Права та обов'язки працівників Управління ревізії і
контролю (Положення про Управління ревізії і контролю, посадові
інструкції).
3. Яким документом регламентується робота внутрішнього
фінансового контролю? (постанова Кабінету Міністрів України від
22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього
фінансового контролю").
4. Термін проведення ревізії і в яких випадках продовжується
цей терміні (постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2002
N 685 ( 685-2002-п )"Про здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю").
5. Проведення комплексних (документальних) ревізій (постанова
Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п )
"Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю").
6. Яким документом оформляються матеріали ревізій та
перевірок і послідуючий контроль за цими матеріалами? (постанова
Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 N 685 ( 685-2002-п )
"Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю").
7. Негативні явища та суспільна небезпечність корупції
(постанова Президії Верховної Ради України від 16.09.1993 N 3438
( 3438-12 ) "Про проект Закону України "Про боротьбу з корупцією".
8. Форми (види) корупційних діянь (Закон України від
05.10.1995 N 356 ( 356/95-ВР ) "Про боротьбу з корупцією та
організованою злочинністю").
Юридичне управління
1. Нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузей
агропромислового виробництва (щодо повноважень міністерства).
(Укази, закони, постанови та інші акти).
2. Органи влади за Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
3. Основні положення Закону України від 18.01.2001 N 2238
( 2238-14 ) "Про стимулювання розвитку сільського господарства на
період 2001-2004 років".
4. Укази Президента України останніх 3-х років щодо розвитку
аграрного сектору економіки.
5. Захист права державної власності.
6. Ознаки юридичної особи відповідно до Цивільного кодексу
України ( 1540-06 ).
7. Правовий статус підприємств: поняття підприємств,
організаційно-правові форми, порядок створення, державна
реєстрація та припинення діяльності підприємств.
8. Роль та повноваження юридичної служби в органах виконавчої
влади.
9. Порядок укладання договорів та угод.
10. Порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та
нормативно-правових актів.
Управління з питань розвитку садівництва,

виноградарства та виноробства
1. Законодавча база та інші нормативно-правові акти. які
регламентують здійснення політики в галузях садівництва,
виноградарства і розсадництва.
2. Основні напрями Програми розвитку садівництва,
виноградарства і розсадництва в сільськогосподарських та інших
підприємствах України на 2002-2004 роки.
3. Джерела державної підтримки розвитку виноградарства і
садівництва.
4. Організація плодового та виноградного розсадництва.
5. Принципи інтегрованої системи захисту багаторічних
насаджень.
6. Порядок одержання коштів одновідсоткового збору на
розвиток садівництва, виноградарства та розсадництва.
7. Основні вимоги щодо створення інтенсивних багаторічних
насаджень в різних грунтово-кліматичних зонах України.
8. Основні фактори інтенсифікації виробництва фруктів, ягід і
винограду.
9. Основи державної політики щодо виробництва алкогольних
напоїв.
10. Атестація виробництва. Яким чином здійснюється та
періодичність проведення?
11. Порядок отримання ліцензій на виробництво виноробної
продукції. В яких випадках анулюються ліцензії на виробництво?
12. Імпорт/експорт виноробної продукції. Умови та порядок
здійснення.
13. Порядок затвердження нормативної документації
підприємствам усіх форм власності на нові види виноробної
продукції.
14. Порядок отримання та розподіл переробними підприємствами
України лімітів на спирт етиловий із харчової сировини, контроль
за їх цільовим використанням.
15. Взаємозв'язок між стандартами та технологічними
інструкціями. В яких випадках розробляються технічні умови?
16. Проблеми фальсифікації алкогольної продукції.
Найефективніші способи боротьби з цим негативним явищем. Додаток 3 доповнено підрозділом згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 189 ( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )

( Підрозділ "Управління державною власністю та приватизації"
виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 189
( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )

Головна державна інспекція якості та сертифікації

сільськогосподарської продукції
1. Роль і місце державних контрольних органів в сучасних
умовах на ринку сільськогосподарської продукції.
2. Джерела формування регіональних ресурсів
сільськогосподарської продукції і сировини.
3. Нормативно-технічна документація, згідно з якою
проводиться визначення якісних показників сільськогосподарської
продукції і сировини.
4. Порядок закупівлі молочної сировини у
сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та
господарювання.
5. Виплата доплат сільськогосподарським товаровиробникам усіх
організаційно-правових форм господарювання та фізичним особам за
проданий ними переробним підприємствам молодняк великої рогатої
худоби підвищених вагових кондицій.
6. Основні документи, на яких грунтуються нормативно-правові
аспекти діяльності державних хлібних інспекцій.
7. Контроль за правильністю визначення якості зерна і
продуктів його переробки та оформлення документів на хлібопродукти
при надходженні та відвантаженні.
8. Контроль за збереженням зерна та продуктів його переробки
на хлібоприймальних та зернопереробних підприємств усіх форм
власності.
9. Інспектування зерна і продуктів його переробки, бобових і
олійних культур, сировини для комбікормового виробництва та
хлібопродуктів при відвантаженні на експорт.
10. Державний контроль за дотриманням норм убутку
хлібопродуктів.
Державна інспекція по нагляду за технічним станом

машин, обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів
1. Основні завдання Державної інспекції по нагляду за
технічним станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних
матеріалів.
2. Основні функції Державної інспекції по нагляду за
технічним станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних
матеріалів.
3. Структурна побудова органів Державної інспекції по нагляду
за технічним станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних
матеріалів.
4. Права і обов'язки інженерів-інспекторів Державної
інспекції по нагляду за технічним станом машин, обладнання та
якістю пально-мастильних матеріалів.
5. Основні нормативні документи, якими керується у роботі
Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин,
обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів.
6. Кількість та технічний стан техніки, за якою здійснюється
державний нагляд.
7. Потреба держави у сільськогосподарській техніці.
8. Потреба сільського господарства у пально-мастильних
матеріалах.
9. Міністерства, відомства, організації, в яких здійснюється
державний нагляд за технічним станом машин.
10. Матеріально-технічне забезпечення Державної інспекції по
нагляду за технічним станом машин, обладнання та якістю
пально-мастильних матеріалів.
Відділ охорони праці, пожежної безпеки

та безпеки дорожнього руху
1. Що визначає Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 )?
2. Сфера дії Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
3. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового
договору.
4. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та
шкідливі умови праці.
5. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі
ушкодження їх здоров'я.
6. Охорона праці жінок та неповнолітніх.
7. Управління охороною праці на підприємстві та обов'язки
власника.
8. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій.
9. Основні напрямки діяльності Мінагрополітики України щодо
забезпечення безпечних умов праці на підприємствах.
Перший відділ
1. Закон України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), дата
прийняття та внесення змін до цього Закону.
2. Про обов'язки громадянина щодо збереження державної
таємниці.
3. Про обмеження прав громадянина у зв'язку з допуском та
доступом до державної таємниці.
4. Відповідальність за порушення законодавства про державну
таємницю.
5. Права громадянина, який має допуск до державної таємниці.
6. Розгорнутий перелік відомостей, що становлять державну
таємницю в Мінагрополітики України (наказ Мінагрополітики України
від 06.03.2002 N 73 ( v0073555-02 ).
7. Про відповідальність працівників, які безпосередньо беруть
участь у, прийомі іноземців, і правила роботи з ними.
Другий відділ
1. Закон України "Про цивільну оборону" ( 2974-12 ). Загальні
положення.
2. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ). Загальні положення.
3. Нормативний документ, який регламентує роботу по
військовому обліку (Інструкція з військового обліку
військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом Міноборони
України від 27.06.1995 N 165 ( z0414-95 ).
4. Загальні положення про військовий облік.
5. Організація обліку військовозобов'язаних.
Начальник Департаменту кадрової
політики, аграрної освіти та науки М.Ф. Бойко
Додаток 4

до наказу Мінагрополітики

України

від 31 липня 2002 року N 218
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців
1. Питання на перевірку знання Конституції України
( 254к/96-ВР ).
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
3. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
4. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням
функціональних повноважень Міністерства аграрної політики України.
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу
міністерства.
Начальник Департаменту кадрової політики,
аграрної освіти та науки М.Ф. Бойко
Додаток 5

до наказу Мінагрополітики

України

від 31 липня 2002 року N 218
Екзаменаційна відомість
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців конкурсною комісією Міністерства

аграрної політики України
від "___" ____________ 200_ року
згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців
------------------------------------------------------------------ N |Прізвище, ім'я,|Посада, на яку|Категорія|Номер |Загальна | з/п |по батькові |претендує |посади |білета|сума балів | | |кандидат | | | | ----+---------------+--------------+---------+------+-----------| | | | | | | ----+---------------+--------------+---------+------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Голова комісії _____________ ______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Заступник
голови комісії _____________ ______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Члени комісії _____________ ______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Секретар комісії _____________ ______________________

(підпис) (П.І.Б.)
Начальник Департаменту кадрової політики,
аграрної освіти та науки М.Ф. Бойко
Додаток 6

до наказу Мінагрополітики

України

31.07.2002 N 218

у редакції наказу

Мінагрополітики

від 26.05.2004 N 189

( v0189555-04 )

СКЛАД

Конкурсної комісії Мінагрополітики України

ЛУЗАН - перший заступник Міністра аграрної
Юрій Якович політики України - керівник апарату,

голова комісії
БОЙКО - начальник Департаменту кадрової
Микола Федорович політики, аграрної освіти та науки,

заступник голови комісії
СЕРГІЄНКО - головний спеціаліст відділу кадрів
Лідія Іванівна центрального апарату управління кадрів,

секретар комісії
Члени Комісії:
БОЧКОВСЬКА - начальник Юридичного управління
Світлана Михайлівна
ГАЙДАР - начальник Департаменту розвитку соціальної
Микола Васильович інфраструктури сільської місцевості
ПИЩОЛКА - заступник начальника Департаменту ринків
Володимир Андрійович продукції тваринництва з

Головдержплемінспекцією
САВИЦЬКА - начальник Управління реформування
Олена Петрівна управління АПК та соціально-трудових

відносин
ТЕСЛЕНКО - заступник начальника Департаменту
Володимир Петрович зв'язків з Верховною Радою України

та організаційної роботи - начальник

управління з контролю апарату

міністерства
ФЕДОРЕНКО - начальник Управління ревізії і контролю
Василь Іванович
ЧЕРВІНСЬКА - начальник Першого відділу
Людмила Феліксівна
ШВЕДОВ - заступник начальника Департаменту
Валерій Григорович кадрової політики, аграрної освіти

та науки - начальник управління кадрів
( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 189
( v0189555-04 ) від 26.05.2004 )
Начальник Департаменту кадрової
політики, аграрної освіти та науки М.Ф. Бойко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: