open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
06.04.2006 N 218

ІНФОРМАЦІЯ

про схвалення рішень директорів

департаментів Державної комісії

з регулювання ринків

фінансових послуг України

-------------------------------------------------------------------- Зміст розпорядження | Номер | |розпорядженя | | Комісії | | від | |06.04.2006 р.| ------------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за кредитними установами | ------------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5576 | кредитними установами від 30.03.2006 N 2931-Л про | | тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Будівельник" (код ЄДРПОУ 26221537, адреса: | | 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 87/512, 5-й поверх) | | у зв'язку з неусуненням порушень, що стали підставою| | для попереднього застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5577 | кредитними установами від 30.03.2006 N 2933-Л про | | тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Горохів-Кредит" (код за ЄДРПОУ 21736188, | | адреса: Волинська обл., м. Горохів, вул. Зелена, 4) | | у зв'язку з порушенням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з надання | | фінансових послуг, затверджених розпорядженням | | Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), | | зареєстрованим в Міністерстві юстиції України | | 25.12.2003 за N 1225/8546 (зі змінами та | | доповненнями), в частині неусунення порушень, що | | стали підставою для попереднього застосування | | заходів впливу. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5578 | кредитними установами від 30.03.2006 N 2934-Л про | | тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження | | діяльності по залученню внесків (вкладів) членів | | кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній | | спілці "Юніон" (код за ЄДРПОУ 26309717, адреса: | | 46011, м. Тернопіль, пр. С. Бандери, 83) у зв'язку з| | неусуненням порушень, що стали підставою для | | попереднього застосування заходів впливу. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5579 | кредитними установами від 30.03.2006 N 2932-Л про | | анулювання ліцензії на провадження діяльності по | | залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки | | на депозитні рахунки Народній кредитній спілці | | "Добробуд" (код за ЄДРПОУ 25967393, адреса: | | Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Пєшковського, 5) | | у зв'язку з порушенням вимог Ліцензійних умов | | провадження діяльності кредитних спілок з надання | | фінансових послуг, затверджених розпорядженням | | Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), | | зареєстрованим в Міністерстві юстиції України | | 25.12.2003 за N 1225/8546 (зі змінами та доповнен- | | нями), в частині порушення законів та нормативно- | | правових актів, що регулюють діяльність кредитної | | спілки з надання фінансових послуг. | | ------------------------------------------------------------------| Департамент нагляду за фінансовими компаніями | ------------------------------------------------------------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5580 | фінансовими компаніями від 27.03.2006 N 559-ю про | | взяття на облік юридичної особи Товариства з | | обмеженою відповідальністю "Приват Лізинг" | | (місцезнаходження: Хмельницька обл., | | м.Хмельницький, вул. Озерна, буд. 20; | | код за ЄДРПОУ: 33274434) як такої, що може | | здійснювати фінансову послугу з фінансового | | лізингу. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5581 | фінансовими компаніями від 30.03.2006 N 567-ю про | | взяття на облік юридичної особи Товариства з | | обмеженою відповідальністю "УКІО БАНК ЛІЗИНГ" | | (місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, б. 14-а, | | офіс 43; код за ЄДРПОУ: 34003114) як такої, що може | | здійснювати фінансову послугу з фінансового лізингу.| | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5582 | фінансовими компаніями від 31.03.2006 N 571 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Товариство з | | обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія | | "Регіон Капітал" (місцезнаходження: м. Київ, вул. | | Патріса Лумумби, 4/6; код за ЄДРПОУ: 33939607) як | | таку, що планує надавати такі фінансові послуги: - | | залучення фінансових активів фізичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом | | укладання договорів на управління майном; - | | залучення фінансових активів юридичних осіб із | | зобов'язанням щодо наступного їх повернення шляхом | | укладання договорів на управління майном. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5583 | фінансовими компаніями від 31.03.2006 N 572 щодо | | внесення до Державного реєстру фінансових установ | | інформації про фінансову компанію Закрите акціонерне| | товариство "Інвестиційно-фінансовий холдинг України"| | (місцезнаходження: м. Київ, вул. Каховська, буд. 71;| | код за ЄДРПОУ: 33781718) як таку, що планує надавати| | такі фінансові послуги: - залучення фінансових | | активів фізичних осіб із зобов'язанням щодо | | наступного їх повернення шляхом укладання договорів | | управління майном; - залучення фінансових активів | | юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх | | повернення шляхом укладання договорів управління | | майном. | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5584 | фінансовими компаніями від 23.03.2006 N 557-Л про | | видачу ліцензії на провадження діяльності із | | залучення коштів фізичних осіб - установників | | управління майном для фінансування об'єктів | | будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю| | фінансовій компанії Товариству з обмеженою | | відповідальністю "Фінансова компанія "СКІБР-Інвест" | | (місцезнаходження: м. Київ, просп. Героїв | | Сталінграда, буд. 12-к; код ЄДРПОУ: 33937924). | | ----------------------------------------------------+-------------| Схвалити рішення директора Департаменту нагляду за | 5585 | фінансовими компаніями від 29.03.2006 N 565-ю про | | анулювання Довідки про взяття на облік юридичної | | особи Приватного підприємства "Рута-К" | | (місцезнаходження: м. Київ, вул. Уманська, 35; код | | за ЄДРПОУ: 30518283) як такої, що може здійснювати | | фінансову послугу з надання позики фінансовими | | активами. | | -------------------------------------------------------------------
Протокол засідання Комісії

від 6 квітня 2006 р. N 218

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: