open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
15.04.2004 N 218

Про затвердження Порядку митного контролю

окремих операцій з товарами, що експортуються

за межі митної території України у

Дніпровській регіональній митниці

На виконання Указів Президента України від 24.10.2003
N 1209/2003 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності
діяльності митної служби України", від 09.02.2004 N 175/2004
( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції", Програми протидії
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на
2004 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 16.01.2004 N 45 ( 45-2004-п ),
відповідно до положень статті 41 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), листів Держмитслужби України від
01.03.2004 N 25/1-43/2391-ЕП ( v2391342-04 ), від 17.03.2004
N 25/2-43/3146ДСК "Про посилення контролю за експортом товарів",
від 24.03.2004 N 1-12/122-ЕП "Про порядок надання інформації на
виконання листа ДМСУ N 25/1-43/2391-ЕП від 01.03.2004" та з метою
посилення митного контролю за митним оформленням товарів, що
експортуються за межі митної території України із застосуванням
вантажної митної декларації типу "ЕК-10", запобігання випадкам
фальсифікації суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту
товарів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок митного контролю окремих операцій з
товарами, що експортуються за межі митної території України у
Дніпровській регіональній митниці (далі - Порядок), що додається.
2. Застосовувати зазначений Порядок при здійсненні митного
оформлення товарів в Дніпровській регіональній митниці (далі -
ДРМ), що експортуються за межі митної території України, у разі
наявності наступних критеріїв: - товари, які експортуються за посередницькими договорами між
резидентами України із застосуванням вантажної митної декларації
типу "ЕК-10", із зазначенням в графі 24 характерів угод: 10, 21,
23, 31, 33, 36, 41, та вартість яких перевищує 500 тис. грн.; - товари, які експортуються та є готовими виробами з
кольорових металів та їх сплавів товарних позицій згідно УКТ ЗЕД
( 2371в-14 ): 7402; 7403; 7407; 7408; 7409; 7411; 7412; 7419; 7502; 7505; 7506; 7507; 7508; 7601; 7604; 7605; 7606; 7608; 7609; 7610; 7614; 7616; - товари, експортні операції з якими проводяться через
офшорні зони.
3. Призначити головами комісій по контролю за митним
оформленням товарів, що експортуються за межі митної території
України (при наявності критеріїв, зазначених у пункті 2 цього
наказу): - начальника митного поста "Дніпропетровськ-Аеропорт" Шалая
К.М.; - начальника митного поста "Дніпродзержинськ" Лєскіна С.Ю.; - начальника митного поста "Новомосковськ" Корягіна В.В.; - начальника митного поста "Павлоград" Лосєва О.Г.; - начальника вантажного відділу N 1 Івера С.В.; - начальника вантажного відділу N 3 Тарасова С.Г.; - начальника вантажного відділу N 4 Похвальського О.В.; - начальника вантажного відділу N 5 Фесенко Д.М. У разі їх відсутності обов'язки голови комісії виконують
посадові особи, які їх заміщують або їх заступники.
4. Головам комісій у випадку, якщо товар підпадає хоч під
один із критеріїв, зазначених у пункті 2 цього наказу:
4.1. Забезпечувати проведення контрольних заходів, визначених
Порядком.
4.2. Залучати до митного контролю посадових осіб відділу
контролю митної вартості і відділу номенклатури та класифікації
товарів. У разі неможливості залучення до митного контролю посадових
осіб зазначених підрозділів, залучати до такого контролю посадових
осіб підрозділів митного оформлення, уповноважених на визначення
коду товару та уповноважених на перевірку митної вартості згідно з
наказами ДРМ.
4.3. Залучати до митного контролю посадових осіб підрозділів
відділення БК та ПМП ДРМ або митної варти в разі наявної
інформації стосовно можливого порушення митних правил чи за
самостійною ініціативою відділення БК та ПМП або митної варти.
4.4. Забезпечувати організацію комісійного контролю митного
оформлення товарів, зазначених у пункті 2 цього наказу.
4.5. Забезпечувати своєчасне інформування Центрального бюро
аналізу ризиків та аудіту Держмитслужби України, а також митниць
призначення про проведення митного оформлення товарів, зазначених
у пункті 2. цього наказу.
5. Заступнику начальника регіональної митниці - начальнику
відділення БК та ПМП ДРМ Голдуну В.С., начальнику підрозділу
митної варти ДРМ Каминіну І.М., начальнику відділу контролю митної
вартості Заіму К.І., начальнику відділу номенклатури та
класифікації товарів Мельнику М.І. забезпечувати участь підлеглих
посадових осіб у здійсненні заходів митного контролю.
6. Начальнику відділу ІАРМС ДРМ Дорді І.В.: 6.1. Забезпечувати прийняття від підрозділів митного
оформлення електронних повідомлень у відповідності з вимогами
підпункту 4.5. цього наказу, їх узагальнення та відправлення на
адресу Центрального бюро аналізу ризиків та аудіту Держмитслужби
України та митниць призначення у відповідності з вимогами Порядку.
6.2. Призначити посадових осіб, з числа особового складу
відділу, відповідальних за виконання функцій визначених підпунктом
6.1. цього наказу.
7. Вважати такими, що втратили чинність накази ДРМ від
10.03.2004 N 136 "Про затвердження Порядку здійснення контрольних
заходів за митним оформленням товарів, що експортуються за межі
митної території України та посилення контролю за експортом
товарів у Дніпровській регіональній митниці", від 16.03.2004 N 156
"Про внесення змін до наказу Дніпровської регіональної митниці від
10.03.2004 N 136", лист ДРМ від 18.03.2004 N 17-20/2270.
8. Начальнику загального відділу Морозовій В.В. забезпечити
ознайомлення з цим наказом заступників начальника ДРМ та
начальників усіх структурних підрозділів.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників начальника Дніпровської регіональної митниці згідно
розподілу обов'язків.
Начальник регіональної митниці Ю.П.Соловков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Дніпровської

регіональної митниці

15.04.2004 N 218

ПОРЯДОК

митного контролю окремих операцій з товарами,

що експортуються за межі митної

території України у Дніпровській регіональній митниці

Цей Порядок розроблено на підставі Указів Президента України
від 24.10.2003 N 1209/2003 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо
підвищення ефективності діяльності митної служби України", від
09.02.2004 N 175/2004 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо
усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і
корупції", Програми протидії легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом на 2004 рік, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
16.01.2004 N 45 ( 45-2004-п ), відповідно до положень статті 41
Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), листів
Держмитслужби України від 01.03.2004 N 25/1-43/2391-ЕП
( v2391342-04 ) "Про посилення контролю за експортом товарів", від
17.03.2004 N 25/2-43/3146ДСК "Про посилення контролю за експортом
товарів", від 24.03.2004 N 1-12/122-ЕП "Про порядок надання
інформації на виконання листа ДМСУ N 25/1-43/2391-ЕП від
01.03.2004" для посилення митного контролю за митним оформленням
товарів, що експортуються за межі митної території України із
застосуванням вантажної митної декларації типу "ЕК-10",
запобігання випадкам фальсифікації суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності експорту товарів.
Дія цього Порядку застосовується для товарів, що
експортуються за межі митної території України із застосуванням
ВМД та підпадають хоч під один із критеріїв, зазначених у пункті 2
цього наказу.
Контроль експорту таких товарів необхідно проводити у такому
порядку: На початку проведення митного оформлення необхідно
обов'язково проінформувати про це засобами електронного зв'язку
Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби України із
зазначенням реквізитів вантажовідправника і вантажоотримувача,
кількості, асортименту, ваги, митної вартості, коду товару і
т.і.). Про проведення відповідного митного оформлення необхідно
також проінформувати митницю призначення. Для цього підрозділ митного оформлення ДРМ до проведення
митного оформлення зазначених товарів готує належним чином
оформлене електронне повідомлення у форматі "Excel" тільки за
формою, яка наведена в додатку до цього Порядку. Повідомлення
електронною поштою направляється підрозділом митного оформлення на
поштову скриньку "11000" Дніпровської регіональної митниці у
відділ ІАРМС ДРМ. Уповноважена посадова особа відділу ІАРМС ДРМ після отримання
електронних повідомлень з підрозділів митного оформлення: - роздруковує їх по одному примірнику; - проставляє на них час надходження та особистий підпис; - реєструє електронні повідомлення в журналі вихідної
кореспонденції; - узагальнює інформацію отриману від підрозділів митного
оформлення регіональної митниці; - кожні чотири години готує: електронне повідомлення на адресу Центрального бюро аналізу
ризиків та аудіту Держмитслужби України на бланку Дніпровської
регіональної митниці для електронної пошти, до якого додає, у
вигляді додатку, файл за формою, згідно додатку до Порядку, у
форматі "EXCEL", з назвою ХХХХХ_EXP.xls (де ХХХХХ - код
регіональної митниці), який містить узагальнену інформацію, яка
надійшла на цей час з підрозділів митного оформлення; окремі електронні повідомлення на адресу відповідних митниць
призначення, які зазначені в електронних повідомленнях, що
надійшли з підрозділів митного оформлення (гр.29), на бланках
Дніпровської регіональної митниці для електронної пошти, до яких
додає, у вигляді додатку, відповідний файл за формою, згідно
додатку до Порядку, у форматі "EXCEL", з назвою ХХХХХ_EXP.xls (де
ХХХХХ - код регіональної митниці), який містить узагальнену
інформацію щодо вантажів, які слідують на адресу цих митниць; - через загальний відділ, в установленому порядку, надає
електронні повідомлення на засвідчення начальнику або заступнику
начальника митниці відповідно до вимог п.4.6.1., 4.6.2. Інструкції
з діловодства в Митній службі України; - після отримання підписаних електронних повідомлень засобами
електронного зв'язку розсилає їх відповідно: один (з узагальненою
інформацією) на поштову скриньку "12700 kantseljarija" на адресу
Центрального бюро аналізу ризиків та аудіту Держмитслужби України,
а інші на відповідні поштові скриньки митниць призначення. Комісія, яка створена відповідно до вимог пунктів 3 та 4.2.(в
окремих випадках додатково пункту 4.3) цього наказу, проводить
комісійний митний контроль товару на відповідність кількості,
асортименту, вазі, митної вартості і коду товару згідно даних у
товаросупровідних документах та накладення митного забезпечення на
транспортні засоби з цим товаром. Начальники (заступники начальників) підрозділів митного
оформлення ДРМ забезпечують відображення результатів роботи
комісії, шляхом учинення на зворотному боці відповідного аркуша
ВМД, який залишається в справі митного органу, запису
"Правильність здійснення митного оформлення підтверджено", який
завіряється підписами членів комісії із зазначенням їх прізвищ,
імен й по батькові та займаних посад. Пункт 7.2 Акта про проведення митного огляду товарів
( z0877-02 ) повинен містити детальну інформацію про пред'явлений
до митного оформлення товар (зовнішній вигляд, марку, сортність,
окремі ознаки, тощо). У разі виявлення невідповідності кількості, асортименту,
ваги, митної вартості і коду товару посадові особи відділення БК
та ПМП або митної варти ДРМ проводять дії, визначені Митним
кодексом України ( 92-15 ) та іншими нормативно - правовими актами
Держмитслужби України. Якщо Дніпровська регіональна митниця є одночасно митницею
оформлення і митницею на кордоні (призначення) по експортним
операціям з товарами, які підпадають під вимоги цього Порядку, то
у цьому випадку митне оформлення цих товарів та їх пропуск за межі
митної території України здійснюється виключно після отримання
письмового погодження з Центральним бюро аналізу ризиків та аудіту
Держмитслужби України.
Начальник відділу ОМК О.І.Товмашенко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: