open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2006 N 218

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

в Держфінмоніторингу
Із змінами і доповненнями, внесеними

наказами Державного комітету фінансового

моніторингу України

від 30 січня 2008 року N 11,

від 4 червня 2010 року N 84
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного

комітету фінансового моніторингу

N 87 ( v0087387-10 ) від 09.06.2010

N 44 ( v0044827-11 ) від 01.04.2011 }
У назві та по всьому тексту наказу та додатка

до нього слова "Держфінмоніторинг України"

у всіх відмінках замінено на слово "Держфінмоніторинг"

у відповідних відмінках, згідно із наказом

Держфінмоніторингу від 4 червня 2010 року N 84

З метою реалізації норм Закону України "Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" ( 2866-15 ), на
виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року N 1135
( 1135/2005 ) "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків" Н А К А З У Ю:
(преамбула у редакції наказу

Держфінмоніторингу

від 30.01.2008 р. N 11)
1. Виконання обов'язків щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків в Державній службі фінансового
моніторингу України покласти на першого заступника Голови
Держфінмоніторингу Фещенка Олексія Юрійовича.
(пункт 1 із змінами,

внесеними згідно із наказом

Держфінмоніторингу

від 04.06.2010 р. N 84)
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету фінансового моніторингу N 87 ( v0087387-10 ) від
09.06.2010; в редакції Наказу Державного комітету фінансового
моніторингу N 44 ( v0044827-11 ) від 01.04.2011 }
2. Самостійним структурним підрозділам згідно із переліком,
який додається, здійснити заходи щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
3. Визначити Департамент взаємодії та координації системи
фінансового моніторингу відповідальним за узагальнення інформації
про виконання заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
(пункт 3 із змінами,

внесеними згідно із наказами

Держфінмоніторингу

від 30.01.2008 р. N 11,

від 04.06.2010 р. N 84)
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету фінансового моніторингу N 87 ( v0087387-10 ) від
09.06.2010, N 44 ( v0044827-11 ) від 01.04.2011 }
4. Самостійним структурним підрозділам щорічно до 15 грудня
надавати для узагальнення Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу інформацію про виконання заходів
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи
фінансового моніторингу щорічно до 25 грудня надавати першому
заступнику Голови Фещенку О.Ю. узагальнену інформацію про
виконання заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
(пункт 4 із змінами,

внесеними згідно із наказом

Держфінмоніторингу

від 04.06.2010 р. N 84)
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету фінансового моніторингу N 87 ( v0087387-10 ) від
09.06.2010, N 44 ( v0044827-11 ) від 01.04.2011 }
5. Сектору забезпечення діловодства (Цапліна Н.М.) ознайомити
з цим наказом заступників Голови та керівників самостійних
структурних підрозділів Держфінмоніторингу.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови В.П.Зубрій

Додаток

до наказу Державного

комітету фінансового

моніторингу України

03.11.2006 N 218

(у редакції наказу

Держфінмоніторингу

01.04.2011 N 44)

( v0044827-11 )

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

щодо забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків

------------------------------------------------------------------ N | Вид заходу | Відповідальний структурний | п/п | | підрозділ | ----+-----------------------------+-----------------------------| 1. |Заходи щодо забезпечення |Відділ роботи з персоналом | |рівних прав та можливостей |Управління планування, | |жінок і чоловіків |виконання бюджету, | | |бухгалтерського обліку | | |та роботи з персоналом | ----+-----------------------------+-----------------------------| 2. |Співробітництво |Сектор організаційно- | |з громадськими організаціями,|аналітичного забезпечення | |зокрема громадськими |роботи керівника | |жіночими організаціями, для | | |узагальнення інформації щодо | | |стану забезпечення рівних | | |прав та можливостей жінок | | |і чоловіків та визначення | | |шляхів запобігання | | |виникненню дискримінації | | |за ознакою статі | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 3. |Здійснення заходів, |Сектор організаційно- | |спрямованих на формування |аналітичного забезпечення | |гендерної культури |роботи керівника | |працівників | | |Держфінмоніторингу, | | |провадження відповідної | | |інформаційно- | | |пропагандистської діяльності | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 4. |Забезпечення додержання |Юридичне управління | |законодавства щодо рівності | | |прав та можливостей жінок | | |і чоловіків | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 5. |Розгляду та проведення |Юридичне управління | |аналізу звернень громадян | | |з питань забезпечення рівних | | |прав та можливостей жінок | | |і чоловіків | | ----+-----------------------------+-----------------------------| 6. |Організації систематичного |Відділ роботи з персоналом | |навчання посадових осіб |Управління планування, | |Держфінмоніторингу |виконання бюджету, | |із зазначених питань |бухгалтерського обліку | | |та роботи з персоналом | ----------------------------------------------------------------- Додаток в редакції Наказу Державної служби фінансового
моніторингу N 44 ( v0044827-11 ) від 01.04.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: