open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 218/2/22-3110 від 02.07.2001

Враховуючи, що Комітетом Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності листом від 12 січня 2001 року
N 06-10/10 ( v0_10450-01 ) було роз'яснено питання щодо
оподаткування операцій, пов'язаних із залученням коштів на умовах
субординованого боргу, у зв'язку із запитами платників податків та
державних податкових органів на місцях Державна податкова
адміністрація України просить розглянути питання щодо
оподаткування процентів за субординованим боргом, в тому числі
сплачених нерезиденту, який розташований в офшорній зоні. Статтею 30 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) передбачено, що за умови затвердження Національним
банком України додатковий капітал може включати, зокрема,
субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні
інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з
банку раніше дроків, а у випадку банкрутства чи ліквідації
повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших
кредиторів). При цьому сума таких коштів, включених у капітал, не
може перевищувати 50 відсотків розміру основного капіталу зі
щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної вартості
протягом 5 останніх років угоди. Відповідно до п.2 інструкції про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 14 квітня 1998 року
N 141 ( z0323-98 ) (зі змінами та доповненнями) "субординований
борг - це борг, який виникає у банку в разі залучення коштів
інвестора з метою включення їх до капіталу банку". Згідно з пп.4.4 Порядку надання дозволу на врахування
залучених коштів на умовах субординовано-го боргу до капіталу
банку, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 25 жовтня 1999 року N 518 ( z0786-99 ), сплата
процентів за субординованим боргом здійснюється за рахунок
збільшення валових витрат. Водночас серед термінів, які з метою оподаткування визначено
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) в редакції від 22 травня 1997 року ( 283/97-ВР ) (із
внесеними змінами та доповненнями), яким передбачено порядок
віднесення витрат до валових, визначення терміна "субординований
борг" у статті 1 немає. Поряд з цим п. 1.10 вказаної статті Закону ( 334/94-ВР )
визначено, що проценти - дохід, який сплачується (нараховується)
позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання
залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів
включаються: - платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг),
отриманих у кредит; - платіж за використання коштів, залучених у депозит; - платіж за придбання товарів у розстрочку. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму
заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів
здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань
або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником,
сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на
номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи
виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та
ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно
від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або
у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не е
процентами. Таким чином, сплачені за субординованим боргом проценти не
підходять під визначення вказаним вище Законом ( 334/94-ВР )
процентів. Крім того, кошти на умовах субординованого боргу можуть
залучатися банками-резидентами у нерезидентів, які розташовані в
офшорних зонах. Що стосується офшорних зон, то п.18.3 ст.18 зазначеного вище
Закону ( 334/94-ВР ) передбачено, що у разі укладення договорів,
які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на
користь нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, чи при
здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх
банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така
оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших
резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату
вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх
валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від оплаченої
вартості цих товарів (робіт, послуг). З метою надання роз'яснення платникам податків та органам
податкової служби просимо висловити своє бачення щодо
розповсюдження пп.5.5.1 п.5.5 ст.5 та п.18.3 ст.18 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) на доходи
та витрати, які виникають у платників податків від операцій,
пов'язаних із залученням банками коштів на умовах субординованого
боргу.
Голова М.Азаров
"Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації", N 32/2, серпень, 2001
  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: