open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2016  № 214

Про метрологічну службу Адміністрації Держспецзв'язку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 502 від 18.08.2016}

Відповідно до статті 14 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", підпункту 48 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 року № 411, для проведення робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань, наказую:

1. Затвердити Положення про метрологічну службу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2012 року № 609 "Про метрологічну службу Адміністрації Держспецзв'язку", від 21 липня 2014 року № 352 "Про внесення зміни до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 30.10.2012 № 609".

3. Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
17.03.2016  № 214

ПОЛОЖЕННЯ
про метрологічну службу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Положення про метрологічну службу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Положення) розроблено згідно з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1152 "Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України" і Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 № 1747, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 79/28209 (далі - Типове положення).

Положення визначає структуру, функції, права та обов'язки метрологічної служби (далі - МС) центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку (крім прав та обов'язків, пов'язаних із реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв'язку загального користування), спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації - Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку).

1.2. Це Положення поширюється на структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв'язку, а також на територіальні органи, територіальні підрозділи, заклади, установи та інші організації, які входять до структури Держспецзв'язку, на підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку (далі - підприємства Держспецзв'язку).

1.3. МС Адміністрації Держспецзв'язку створюється для виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України (далі - сфери діяльності Адміністрації Держспецзв'язку), та організації і проведення робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань у сфері оборони України.

1.4. МС Адміністрації Держспецзв'язку належить до національної метрологічної служби.

1.5. Структура, функції, права та обов'язки МС підприємств Держспецзв'язку визначаються положеннями про такі служби, розробленими згідно з Типовим положенням, які затверджуються керівниками цих підприємств.

II. Структура метрологічної служби Адміністрації Держспецзв'язку

2.1. До структури МС Адміністрації Держспецзв'язку належать:

Голова (заступник Голови Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків в Адміністрації Держспецзв'язку відповідає за забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку);

Департамент розвитку електронних комунікацій (далі - ДЕК) Адміністрації Держспецзв'язку;

{Абзац третій пункту 2.1 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 502 від 18.08.2016}

структурні підрозділи підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, територіальних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ, які входять до структури Держспецзв'язку, на які покладено функції МС, або особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.

2.2. Загальне керівництво діяльністю МС Адміністрації Держспецзв'язку здійснює Голова (заступник Голови Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків в Адміністрації Держспецзв'язку відповідає за забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку).

2.3. Організацію робіт із забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку здійснює ДЕК Адміністрації Держспецзв'язку.

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 502 від 18.08.2016}

2.4. Координація робіт із забезпечення єдності вимірювань в Адміністрації Держспецзв'язку покладається на ДЕК Адміністрації Держспецзв'язку. Координація робіт пов'язаних із забезпечення єдності вимірювань на підприємствах Держспецзв'язку покладається на структурний підрозділ Державного підприємства "Одеський науково-дослідний інститут зв'язку", на який покладено функції МС.

{Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 502 від 18.08.2016}

III. Функції метрологічної служби Адміністрації Держспецзв'язку

3.1. Основними функціями МС Адміністрації Держспецзв'язку є:

1) забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку;

2) здійснення аналізу стану забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку;

3) організація, проведення аналізу інформації стосовно міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань на підприємствах Держспецзв'язку;

4) забезпечення ефективної взаємодії з іншими суб'єктами національної метрологічної служби щодо забезпечення єдності вимірювань;

5) здійснення аналізу матеріалів, наданих МС підприємств Держспецзв'язку або особами, відповідальними за забезпечення єдності вимірювань, щодо наявності, використання та потреби в методиках вимірювань та засобах вимірювальної техніки, підготовка пропозицій з упорядкування їх номенклатури;

6) участь у розробленні сучасних методів вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

7) підготовка пропозицій щодо проведення робіт з національної стандартизації у сфері метрології та метрологічної діяльності;

8) підготовка пропозицій та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку;

9) організація та проведення робіт з перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів з метрології та метрологічної діяльності;

10) організація та проведення заходів спрямованих на забезпечення єдності вимірювань на підприємствах Держспецзв'язку;

11) організація нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань забезпечення єдності вимірювань, інших заходів з обміну досвідом у сфері метрології та метрологічної діяльності;

12) облік підприємств Держспецзв'язку, що виконують вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології, а також повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки, та калібрувальних лабораторій;

13) підтримка в контрольному стані нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань у сферах діяльності Адміністрації Держспецзв'язку з метою інформаційного забезпечення;

14) організація робіт з підвищення кваліфікації метрологів та фахівців, що працюють у відповідних метрологічних службах.

3.2. Інші функції МС Адміністрації Держспецзв'язку:

1) розроблення і впровадження сучасних методів вимірювання, автоматизованого контрольно-вимірювального устаткування, вимірювально-інформаційних систем і розроблення засобів вимірювальної техніки;

2) забезпечення взаємодії з Міноборони щодо координації робіт з метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України;

3) організація робіт щодо уповноваження Адміністрацією Держспецзв'язку військових метрологічних лабораторій підприємств Держспецзв'язку на проведення повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки, які не належать до сфери законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, метрологічного обслуговування спеціальної контрольно-перевірочної апаратури.

IV. Права метрологічної служби Адміністрації Держспецзв'язку

4.1. МС Адміністрації Держспецзв'язку має право:

1) отримувати в установленому порядку від підприємств Держспецзв'язку необхідні узагальнені звіти та інші матеріали щодо забезпечення єдності вимірювань;

2) координувати роботу метрологічних служб підприємств Держспецзв'язку щодо дотримання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - метрологічні вимоги);

3) представляти інтереси Держспецзв'язку в державних органах та інших організаціях, з питань, що належать до компетенції МС Адміністрації Держспецзв'язку.

V. Обов'язки метрологічної служби Адміністрації Держспецзв'язку

5.1. Основними обов'язками МС Адміністрації Держспецзв'язку є:

1) дотримуватися метрологічних вимог;

2) дотримуватися особливостей метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України.

VI. Метрологічні служби підприємств Держспецзв'язку та особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань

6.1. На підприємствах Держспецзв'язку, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології та/або для забезпечення проведення робіт (надання послуг), пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань у сфері оборони, утворюються метрологічні служби. Якщо через недостатній обсяг робіт (надання послуг), із забезпечення єдності вимірювань, утворення метрологічних служб є недоцільним, призначається особа, на яку покладаються функції із забезпечення єдності вимірювань.

6.2. МС підприємств Держспецзв'язку очолюється головним метрологом, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником підприємства.

6.3. Структура і штат МС підприємств Держспецзв'язку містить або поєднує в собі структурні (відокремлені) підрозділи, що здійснюють діяльність у сфері метрології та метрологічної діяльності, і визначаються їхніми керівниками відповідно до обсягів робіт з урахуванням того, що роботи із забезпечення єдності вимірювань належать до основних видів робіт.

6.4. На підприємствах Держспецзв'язку для метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які не належать до сфери законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, метрологічне обслуговування спеціальної контрольно-перевірочної апаратури проводяться уповноваженими військовими метрологічними лабораторіями.

Заступник директора
Департаменту телекомунікацій
і користування
радіочастотним ресурсом
Адміністрації Держспецзв'язку

О.О. Майорніков

{Текст взято з сайту Держспецзв’язку України http://www.dstszi.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: