open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Департамент ПДВ
Л И С Т
06.10.2007 N 10076/6/16-1515

ДПАУ розглянула лист ТОВ щодо надання роз'яснення про порядок
оподаткування ПДВ операцій з виконання робіт з проектування та
реконструкції агрегатної та станційної системи автоматики на
компресорній станції, яка є невід'ємною частиною газотранспортної
мережі та знаходиться за межами України, і повідомляє.
Згідно з пп. 3.1.1 ст. 3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон про ПДВ) об'єктом
оподаткування ПДВ є операції з поставки товарів та послуг, місце
надання яких знаходиться на митній території України.
Відповідно до загального правила для визначення місця
поставки послуг, встановленого п. 6.5 ст. 6 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ), місцем поставки вважається місце, де особа, яка
надає послугу, зареєстрована платником цього податку.
Враховуючи зазначені норми законодавства, визначальною умовою
для визначення порядку оподаткування ПДВ операцій з надання послуг
є місце їх надання.
У разі, якщо послуги надаються за межами митної території
України, що підтверджено первинними документами, то операції з їх
надання не включаються до об'єкта оподаткування ПДВ (за винятком
тих операцій, за якими встановлено окремий порядок оподаткування).
Крім цього, окремим підпунктом "в" п. 6.5 ст. 6 Закону про
ПДВ ( 168/97-ВР ) передбачено, що при наданні послуг агентами,
посередниками чи іншими учасниками ринку нерухомого майна
(нерухомості) (далі - ріелтерами), іншими особами, відповідальними
за підготовку, координацію, нагляд та здійснення робіт із
будівництва та оздоблення (оснащення) нерухомості (включаючи
послуги архітекторів та дизайнерів), інших подібних послуг,
пов'язаних з продажем або будівництвом нерухомості, місце поставки
послуг - це місце, де така нерухомість розташована або буде
розташована.
Враховуючи зазначене, надання визначених у зазначеному
підпункті (літера "в") послуг на об'єктах нерухомості,
розташованих за межами митної території України, не є об'єктом
оподаткування ПДВ.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18
"Будівельні контракти", затвердженого наказом МФУ від
28.04.2001 р. N 205 ( z0433-01 ) та зареєстрованого в
Мін'юсті України 21.05.2001 р. за N 433/5624, будівництво - це
спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова,
реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про архітектурну
діяльність" ( 687-14 ) (далі - Закон) під архітектурною діяльністю
розуміється діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка
включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його
втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових
частин проектів з планування забудови і благоустрою територій,
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення
архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх
будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької
роботи у цій сфері. При цьому під об'єктом архітектури розуміються
будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового
та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою,
садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і
монументально-декоративного мистецтва, території (частини
територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених
пунктів.
Відповідно до ст. 4 Закону ( 687-14 ) для створення об'єкта
архітектури виконується комплекс робіт, який, зокрема, включає
пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження і
затвердження проекту; виконання робочої документації для
будівництва, а в разі виконання її або окремих її частин іншим
виконавцем - здійснення авторського нагляду за таким виконанням;
будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію,
капітальний ремонт) та знесення об'єкта архітектури,
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди
під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом
знесення) об'єкта містобудування; прийняття спорудженого об'єкта в
експлуатацію.
Згідно із ст. 9 Закону ( 687-14 ) будівництво (нове
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)
об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої
проектної документації, державних стандартів, норм і правил,
місцевих правил забудови населених пунктів у порядку, визначеному
ст. 24 Закону України "Про планування і забудову територій"
( 1699-14 ).
Таким чином, операції з виконання ТОВ робіт з проектування та
реконструкції агрегатної та станційної системи автоматики на
компресорній станції, яка є невід'ємною частиною газотранспортної
мережі та знаходиться за межами України, не є об'єктом
оподаткування ПДВ.
Одночасно слід зазначити, що відповідно до пп. 7.4.2 ст. 7
Закону ( 687-14 ), якщо платник податку придбаває (виготовляє)
товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх
використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно
зі ст. 3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) або звільняються від
оподаткування згідно зі ст. 5 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ), то
суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням
(виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту
такого платника.
Одночасно повідомляємо, що роз'яснення аналогічного змісту
надавалися листами ДПАУ від 17.10.2005 р. N 8073/Я/16-1515-26
( v5-26225-05 ), від 17.03.2006 р. N 5067/7/16-1517-12
( v5067225-06 ), від 02.12.2006 р. N 13626/6/16-1515-04
( v5-04225-06 ).
Директор Департаменту ПДВ А.Богдан

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: