open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

01.11.2018  № 10067/20/7-18

Щодо правового регулювання відносин споживачів електричної енергії - бюджетних установ та постачальників електричної енергії в частині розрахунків за спожиту електричну енергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), розглянула звернення щодо правового регулювання відносин споживачів електричної енергії - бюджетних установ та постачальників електричної енергії в частині розрахунків за спожиту електричну енергію та в межах компетенції повідомляє.

Щодо правомірності вимог від бюджетної установи попередньої оплати електричної енергії

Положеннями Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон), встановлено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії (фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами, у тому числі тими, що фінансуються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів) з електропостачальниками, операторами систем розподілу та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії.

На виконання пункту 17 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення Закону" 14.03.2018 р. були прийняті, зокрема, Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 (далі - ПРРЕЕ), які набрали чинності з 11.06.2018 р., з одночасною втратою чинності Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 р. № 28 (із змінами) (далі - ПКЕЕ).

Звертаємо увагу, що ПРРЕЕ обов'язків споживача щодо здійснення попередньої оплати електричної енергії не передбачено.

При цьому відповідно до положень пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення Закону" під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

До обрання споживачами (крім побутових та малих непобутових споживачів) електропостачальника постачання електричної енергії таким споживачам здійснюється постачальником за регульованим тарифом за роздрібними тарифами, що регулюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики.

Ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом підлягають анулюванню не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом. До анулювання зазначених ліцензій діяльність з розподілу та постачання електричної енергії провадиться на підставі чинних ліцензій, що були видані до дня набрання чинності цим Законом.

Тобто до кінця 2018 року, а саме на період до здійснення відокремлення оператора систем розподілу, постачання електричної енергії споживачам, які не мають права на постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, здійснюватиметься відповідно до договорів про постачання електричної енергії, укладених з постачальником за регульованим тарифом відповідно до положень ПКЕЕ.

Так, положеннями пункту 1.3 ПКЕЕ передбачено, що постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.

Абзацом першим пункту 5.1 ПКЕЕ визначено, що договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем, та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору (положення пункту 6.1 ПКЕЕ).

Згідно з положеннями пункту 6.6 ПКЕЕ установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, можуть здійснювати оплату вартості електричної енергії за попередньою оплатою, плановими платежами з наступним перерахунком або оплатою, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Окремо зазначаємо, що пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" передбачена можливість здійснення попередньої оплати у разі закупівлі на строк не більше шести місяців послуг з енергопостачання в межах бюджетного року відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів.

Тобто положення ПКЕЕ щодо здійснення розрахунків бюджетними організаціями та установами за електричну енергію узгоджуються із частиною сьомою статті 276 Господарського кодексу України, яка передбачає оплату енергії, що відпускається, на умовах здійснення попередньої оплати, планових платежів з наступним перерахунком або оплати, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Ураховуючи вищенаведене, у період до здійснення відокремлення оператора систем розподілу споживачі постачальників за регульованим тарифом повинні виконувати умови договорів про постачання електричної енергії, якими визначено порядок розрахунків за електричну енергію.

При цьому звертаємо увагу, що після відокремлення оператора систем розподілу та отримання ним відповідної ліцензії зі всіма споживачами будуть укладені договори відповідно до вимог Закону про ринок електричної енергії та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону, зокрема ПРРЕЕ, якими не передбачено обов'язків споживача щодо здійснення попередньої оплати електричної енергії, натомість попередня оплата споживача може бути частиною певної комерційної пропозиції електропостачальника, обраної споживачем. Тобто, попередня оплата електричної енергії може бути застосована лише за взаємною згодою сторін.

Щодо порушення ліцензійних умов у випадку нав'язування порядку розрахунків за попередньою оплатою для установ і організацій, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету

На офіційному веб-сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/?news=6279) наведено роз'яснення, згідно з якими нав'язування з боку енергопостачальників застосування порядку розрахунків за попередньою оплатою для суб'єктів господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, та установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, та установ і організацій, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, є порушенням ліцензійних умов.

Положення зазначеного роз'яснення стосуються договірних відносин споживачів та енергопостачальників згідно з чинними на цей час договорами про постачання електричної енергії, укладеними відповідно до типової форми, наведеної у ПКЕЕ (додаток 3 до ПКЕЕ).

Щодо внесення відповідних змін до діючого договору про постачання електричної енергії

Порядок внесення зміни та розірвання господарських договорів визначений положеннями статті 188 Господарського кодексу України. При цьому зміна господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.

Слід зазначити, що спірні питання та розбіжності щодо виконання умов укладеного договору вирішуються за взаємною згодою сторін, а у разі якщо не досягнуто згоди, спірні питання мають вирішуватися у порядку, встановленому законодавством України, зокрема у судовому.

Таким чином, умови чинних договорів про постачання електричної енергії, якими передбачено попередню оплату електричної енергії, спожитої установами та організаціями, що фінансуються за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, - можуть бути змінені за згодою сторін договору, або у судовому порядку.

Крім того, розгляд спорів споживачів електричної енергії є повноваженням та функцією НКРЕКП відповідно до статті 21 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Тому споживач має право звернутися до НКРЕКП зі скаргою на порушення його прав як споживача електричної енергії.

Член НКРЕКП

О. Антонова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: