open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
02.09.2010 N 192

Про внесення змін до наказу

Держводгоспу від 14.12.2009 N 228

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану діяльності Державного комітету
України по водному господарству з підготовки проектів регуляторних
актів на 2010 рік, затвердженого наказом Комітету від 14.12.2009
N 228 ( v0228574-09 ), виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Комітету М.Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу

02.09.2010 N 192

ПЛАН

діяльності Державного комітету України

по водному господарству з підготовки

проектів регуляторних актів на 2010 рік

( v0228574-09 )

------------------------------------------------------------------------------ N | Назва проекту | Обґрунтування | Виконавці |Строк подання | п/п| регуляторного акта | необхідності | | проекту | | | прийняття | | регуляторного| | | регуляторного акта | | акта до | | | | | Кабінету | | | | | Міністрів | | | | | України | | | | | (закон, | | | | | постанова, | | | | |розпорядження,| | | | | указ) або | | | | | Мін'юсту | | | | | (наказ) | ---+---------------------+---------------------+-------------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+---------------------+---------------------+-------------+--------------| 1 |Проект постанови |Проект акта |Заступник | Грудень 2010 | |Кабінету Міністрів |розроблений на |Голови | | |України "Про розподіл|виконання ст. 51 |Комітету | | |повноважень щодо |Водного кодексу |М.Бабич | | |передачі в оренду |України ( 213/95-ВР )|Управління | | |водних об'єктів |з метою визначення |комплексного | | |загальнодержавного |розподілу повноважень|використання | | |значення" |між Кабінетом |водних | | | |Міністрів України та |ресурсів та | | | |місцевими державними |моніторингу | | | |адміністраціями з | | | | |питань надання в | | | | |оренду водних | | | | |об'єктів | | | | |загальнодержавного | | | | |значення | | | ---+---------------------+---------------------+-------------+--------------| 2 |Проект наказу |Проект акта |Перший | Грудень 2010 | |Держводгоспу "Про |розроблений з метою |заступник | | |затвердження |встановлення |Голови | | |Ліцензійних умов |організаційних, |комітету | | |провадження |кваліфікаційних та |М.Яцюк | | |господарської |технологічних вимог |Відділ | | |діяльності з |до проектування, |наукового та | | |проектування, |будівництва нових і |інформаційно-| | |будівництва нових і |реконструкції |технічного | | |реконструкції |існуючих |забезпечення | | |існуючих |меліоративних систем | | | |меліоративних |на території України,| | | |систем" |а також вміщує | | | | |визначення понять, | | | | |необхідних для | | | | |забезпечення | | | | |фактичної дії норм | | | | |Закону України "Про | | | | |ліцензування певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) | | | ---+---------------------+---------------------+-------------+--------------| 3 |Проект спільного |Основною метою |Перший | Грудень 2010 | |наказу |зазначеного проекту |заступник | | |Держкомпідприємництва|акта є приведення |Голови | | |та Держводгоспу "Про |нормативно-правових |комітету | | |визнання таким, що |актів Держводгоспу у |М.Яцюк | | |втратив чинність, |відповідність до |Відділ | | |наказу Державного |чинного |наукового та | | |комітету України з |законодавства. Проект|інформаційно-| | |питань регуляторної |акта передбачає |технічного | | |політики та |визнання таким, що |забезпечення | | |підприємництва та |втратив чинність, | | | |Державного комітету |спільний наказ | | | |України по водному |Держкомпідприємництва| | | |господарству від |та Держводгоспу від | | | |17.04.2001 N 61/68" |17.04.2001 N 61/68 | | | | |( z0377-01 ) "Про | | | | |затвердження | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності з | | | | |проектування, | | | | |будівництва нових і | | | | |реконструкції | | | | |існуючих | | | | |меліоративних систем | | | | |та окремих об'єктів | | | | |інженерної | | | | |інфраструктури" як | | | | |такого, що не | | | | |відповідають | | | | |положенням Закону | | | | |України від | | | | |01.06.2000 N 1775-III| | | | |( 1775-14 ) "Про | | | | |ліцензування певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності" | | | ---+---------------------+---------------------+-------------+--------------| 4 |Проект наказу |Перелік питань для |Заступник | Грудень 2010 | |Держводгоспу "Про |здійснення планових |Голови | | |затвердження переліку|заходів державного |Комітету | | |питань для здійснення|нагляду (контролю) з |М.Бабич | | |планових заходів |урахуванням ступенів |Управління | | |державного нагляду |ризику від |комплексного | | |(контролю) з |провадження |використання | | |урахуванням ступенів |господарської |водних | | |ризику від |діяльності у сфері |ресурсів та | | |провадження |використання, охорони|моніторингу | | |господарської |та відтворення водних| | | |діяльності у сфері |ресурсів розроблено | | | |використання, охорони|на виконання статті 5| | | |та відтворення водних|Закону України "Про | | | |ресурсів" |основні засади | | | | |державного нагляду | | | | |(контролю) у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" від | | | | |05.04.2007 N 877-V | | | | |( 877-16 ) | | | -----------------------------------------------------------------------------
Завідувач юридичного сектору І.Конєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: