open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
24.05.2011 N 1006

Про заяву ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс",

м. Хмельницький, щодо переоформлення ліцензії

провайдера програмної послуги

(НР N 0126-п від 18.06.2003)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради

України з питань телебачення і радіомовлення N 1399 ( v1399295-11 ) від 14.07.2011 }

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Телерадіокомпанія "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький (місцезнаходження
юридичної особи: вул. Прибузька, 8, м. Хмельницький, 29000;
директор Юрій Броніславович Майдан), щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги НР N 0126-п від 18.06.2003 у зв'язку
зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 72 каналів,
збільшенням кількості програм до 80, збільшенням кількості
домогосподарств до 100357, території розташування багатоканальної
телемережі, зміною керівника та загальної концепції (принципи,
підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ) та рішеннями
Національної ради від 20.01.2010 N 2 ( v0002295-10 ), від
23.02.2011 N 360 ( v0360295-11 ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків
13.12.2010), 2, 3 (дата видачі додатків 23.07.2009), 4 (дата
видачі додатка 27.02.2007), 7 (дата видачі додатка 21.04.2008) до
ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0126-п від 18.06.2003
Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія
"ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, у зв'язку зі збільшенням ресурсу
багатоканальної телемережі до 72 каналів, збільшенням кількості
програм до 80, збільшенням кількості домогосподарств до 100357,
території розташування багатоканальної телемережі, зміною
керівника та загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з
додатком до рішення, зазначивши: - ресурс багатоканальної телемережі з використанням
аналогової технології, який використовується для ретрансляції
зазначених у додатку до рішення 80 програм - 72 канали; - кількість домогосподарств на території розташування
(прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) -
100537; - територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі
(розповсюдження програм) - м. Хмельницький.
2. Затвердити ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, пакет
(перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс",
м. Хмельницький, зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм.
5. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної
послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та
видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера
програмної послуги ( 412-2011-п ), нарахувати ТОВ
"ТРК "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, плату за внесення до ліцензії
змін, які:
5.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення
ресурсу багатоканальної телемережі, кількості програм, зміна
керівника, загальної концепції (принципи, підстави добору та
перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у
розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття
рішення;
5.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення
території розташування багатоканальної телемережі, кількості
домогосподарств - провести новий розрахунок розміру ліцензійного
збору (провайдер програмної послуги з територією розташування
(прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) -
м. Хмельницький) з урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта
врахування територіальних особливостей розповсюдження програм
N = 50, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття
рішення. Підпункт 5.2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 1399 ( v1399295-11 ) від 14.07.2011 }
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, додатки 1, 2, 3, 4,
5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0126-п від
18.06.2003.
7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до
ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0126-п від 18.06.2003
ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс", м. Хмельницький, додатки 1, 6 (дата видачі
додатків 13.12.2010), 2, 3 (дата видачі додатків 23.07.2009), 4
(дата видачі додатка 27.02.2007), 7 (дата видачі додатка
21.04.2008) вважаються недійсними та вилучаються.
8. Виконання цього рішення покласти на управління:
ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне,
науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та
правового забезпечення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради М.Фартушного.
Голова
Національної ради В.Манжосов
Заступник голови
Національної ради Л.Мудрак

Додаток

до рішення

Національної ради

24.05.2011 N 1006

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

(принципи, підстави добору та перелік)

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),

які передбачено надавати ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс",

м. Хмельницький, у складі програмної послуги

у м. Хмельницькому, в межах території

розташування багатоканальної телемережі

Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження
програм - у відкритому вигляді):
------------------------------------------------------------------ N |Канал (ТВК) прийому| Програма | з/п| | | ---+-------------------+----------------------------------------| 1. | 28 |Національна телекомпанія України/ | | |ТОВ "ТРК "ЕРА" | ---+-------------------+----------------------------------------| 2. | 30 |ТРК "Студія "1 + 1" у формі ТОВ | ---+-------------------+----------------------------------------| 3. | 35 |АТЗТ "УНТК" | ---+-------------------+----------------------------------------| 4. | 23 |ТОВ "МКТ "ICTV" | ---+-------------------+----------------------------------------| 5. | 62 |ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ" | ---+-------------------+----------------------------------------| 6. | 48 |ТОВ "Новий канал" | ---+-------------------+----------------------------------------| 7. | 52 |ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ" | ---+-------------------+----------------------------------------| 8. | 37 |ЗАТ "ТРК "Україна" | ---+-------------------+----------------------------------------| 9. | 60 |ПАТ "Телекомпанія "ТЕТ" | ---+-------------------+----------------------------------------| 10.| 64 |ТОВ "Телеканал "ТОНІС"/ | | |ПП "АРТ-Відео" | ---+-------------------+----------------------------------------| 11.| 44 |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс" | ---+-------------------+----------------------------------------| 12.| 58 |ТОВ "Телеодин" | ---+-------------------+----------------------------------------| 13.| 33 |ЗАТ "ТРК "Люкс"/ДП "Дитяче телевізійне | | |агентство" | ---+-------------------+----------------------------------------| 14.| 25 |Хмельницька ОДТРК/ВАТ "Київтелемонтаж"/ | | |ТОВ Продюсерський центр "Ексклюзив" | ---+-------------------+----------------------------------------| 15.| 41 |ТОВ "Гравіс"/ | | |ТОВ "Телестудія "Служба інформації" | -----------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК

телерадіопрограм та передач, які передбачено

надавати у складі програмної послуги:
------------------------------------------------------------------ N |Канал прийому | Програма | Умови |Номер та дата | з/п | | |розповсюдження| дозволу | | | | (доступ) - | | | | |відкритий або | | | | | кодований | | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 16. | супутниковий | РАДА | відкритий |Договір | | | | |N 915 від | | | | |07.07.2009 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 17. | супутниковий | НТН | відкритий |Договір | | | | |N 290-НТН від | | | | |01.09.2009 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 18. | супутниковий | М 2 | відкритий |Договір | | | | |N 670-к від | | | | |01.11.2007 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 19. | супутниковий | Максі-ТВ | відкритий |Договір | | | | |N 31-08-10-5/Д| | | | |від 31.08.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 20. | супутниковий | ТВі | відкритий |Договір | | | | |N 16-08Т | | | | |від 24.11.2008| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 21. | супутниковий | RU Music | відкритий |Договір | | | | |N 40 від | | | | |01.11.2005 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 22. | супутниковий | Ентер-фільм | відкритий |Договір | | | | |N 290-Р-Ф-М | | | | |від 01.06.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 23. | супутниковий | Меню-ТВ | відкритий |Договір | | | | |N 407 від | | | | |10.07.2009 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 24. | супутниковий | КРТ | відкритий |Договір б/н | | | | |від 01.01.2007| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 25. | супутниковий | englishclub | відкритий |Договір | | | | |N k2.10.01.01.| | | | |eng | | | | |від 01.01.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 26. | супутниковий | MUSIC BOX | відкритий |Договір | | | | |N 160 від | | | | |01.10.2009 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 27. | супутниковий | MUSIC(*) | відкритий |Договір | | | | |N 290-Р-Ф-М | | | | |від 01.06.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 28. | супутниковий | SHOPping-TV | відкритий |Договір | | | | |N 01-02/10 | | | | |від 01.02.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 29. | супутниковий | MTV-MUSIC | відкритий |Договір | | | TELEVISION | |N 290-MTV | | | | |від 01.01.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 30. | супутниковий | NEWS ONE | відкритий |Договір | | | | |N 59 від | | | | |28.12.2006 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 31. | супутниковий |REALTV ESTATE | відкритий |Договір | | | | |N 100 від | | | | |09.12.2008 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 32. | супутниковий | 2 + 2 | відкритий |Договір | | | | |N К-144 від | | | | |11.12.2006 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 33. | супутниковий | QTV | відкритий |Договір | | | | |N 119/08 від | | | | |01.10.2008 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 34. | супутниковий | UBC | відкритий |Договір | | | | |N 01-04/UBC-5 | | | | |від 01.03.2009| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 35. | супутниковий | Погода ТБ | відкритий |Договір | | | | |N П-30-03/10 | | | | |від 15.03.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 36. | супутниковий | OK | відкритий |Договір б/н | | | | |від 01.11.2008| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 37. | супутниковий | Футбол | відкритий |Договір | | | | |N 110461 від | | | | |31.12.2010 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 38. | супутниковий |ТОВ "Світ ТВ" | відкритий |Договір | | | | |N 13-08А від | | | | |24.11.2008 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 39. | супутниковий | Гумор ТБ/ | відкритий |Договір | | | Бабай ТБ | |N 245 від | | | | |01.10.2009/ | | | | |Договір | | | | |N 247 від | | | | |01.10.2009 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 40. | супутниковий | ЧП. INFO | відкритий |Договір | | | | |N 10/2010-К | | | | |від 01.01.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 41. | супутниковий | Спорт 1 | відкритий |Договір | | | | |N 494/11 | | | | |від 31.12.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 42. | супутниковий | Малятко-TV | відкритий |Договір | | | | |N 226 | | | | |від 14.09.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 43. | супутниковий |Перший діловий| відкритий |Договір | | | | |N 44-Р | | | | |від 01.04.2009| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 44. | супутниковий | Мега | відкритий |Договір | | | | |N 290-С | | | | |від 01.01.2009| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 45. | супутниковий | STAR TV | відкритий |Договір б/н | | | | |від 04.05.2008| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 46. | супутниковий | Футбол + | відкритий |Договір | | | | |N 110461 | | | | |від 31.12.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 47. | супутниковий | UBR | відкритий |Договір | | | | |N 1204/11-К/1 | | | | |від 12.04.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 48. | супутниковий | Теле Няня | відкритий |Договір | | | | |N 290-Т | | | | |від 01.06.2008| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 49. | супутниковий | Наше кино | відкритий |Договір | | | | |N РТВ-116/03к | | | | |від 20.04.2003| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 50. | супутниковий | Ностальгия | відкритий |Договір | | | | |N 17-11/Н | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 51. | супутниковий |Первый канал. | відкритий |Договір | | | Всемирная | |N 290-пк від | | | сеть(**) | |01.03.2005 | ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 52. | супутниковий |Viasat History| відкритий |Договір | | | | |N 011110/3-CIL| | | | |від 01.11.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 53. | супутниковий | Viasat | відкритий |Договір | | | Explorer | |N 011110/3-CIL| | | | |від 01.11.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 54. | супутниковий | RTVi | відкритий |Договір | | | | |N РТВ-116/03к | | | | |від 20.04.2003| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 55. | супутниковий | ТВ 1000 | відкритий |Договір | | | Русское кино | |N 011110/3-CIL| | | | |від 01.11.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 56. | супутниковий | НТВ Мир | відкритий |Договір | | | | |N 59/11 | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 57. | супутниковий | РТР-Планета | відкритий |Договір | | | | |N 290-Р-Ф-М | | | | |від 01.06.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 58. | супутниковий | Усадьба-ТВ | відкритий |Договір | | | | |N СТ-290 | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 59. | супутниковий | Охота и | відкритий |Договір | | | рыбалка | |N СТ-290 | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 60. | супутниковий | Ретро | відкритий |Договір | | | | |N СТ-290 | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 61. | супутниковий | Здоровое | відкритий |Договір | | | телевидение | |N СТ-290 | | | | |від 01.01.2011| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 62. | супутниковий | 24 Техно | відкритий |Договір | | | | |N Т-62/07к | | | | |від 16.11.2007| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 63. | супутниковий | Совершенно | відкритий |Договір | | | секретно | |N СП-54/07к | | | | |від 16.11.2007| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 64. | супутниковий | Детский мир/ | відкритий |Договір | | | Телеклуб | |N РТВ-116/03к | | | | |від | | | | |20.04.2003/ | | | | |Договір | | | | |N ТК-35/03к | | | | |від 20.04.2003| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 65. | супутниковий |Animal Planet | відкритий |Договір | | | | |N 01/2/0210D | | | | |від 01.02.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 66. | супутниковий | Discovery | відкритий |Договір | | | World | |N 01/2/0210D | | | | |від 01.02.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 67. | супутниковий |Travel Channel| відкритий |Договір б/н | | | | |від 01.04.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 68. | супутниковий | Fashion TV | відкритий |Договір | | | | |N 290-фт | | | | |від 01.01.2004| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 69. | супутниковий | Парк | відкритий |Договір | | | развлечений | |N СП-54/07к | | | | |від 16.11.2007| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 70. | супутниковий | TV-XXI | відкритий |Договір | | | | |N U128/06 | | | | |від 01.06.2004| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 71. | супутниковий | Da Vinci | відкритий |Договір | | | learning | |N 01/2/0210D | | | | |від 01.02.2010| ----+--------------+--------------+--------------+--------------| 72. | супутниковий | Discovery | відкритий |Договір | | | Channel | |N 01/2/0210D | | | | |від 01.02.2010| -----------------------------------------------------------------
_______________

(*) відповідно до рішення Національної ради від 30.03.2011
N 617 ( v0617295-11 ). (**) дозволити ретрансляцію програми "Первый канал. Всемирная
сеть" до прийняття окремого рішення Національної ради щодо
включення її до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з
ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( vr652295-08 ).
Програми ретранслюються за наявності документів, які
підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію)
програм іншого мовника. Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного
законодавства програм на території України. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "ТВ-Сервіс",
м. Хмельницький, зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги
окремим пакетом та включити програми універсальної програмної
послуги до всіх пакетів програм. Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.
Начальник
контрольно-аналітичного
управління О.Левчук
Заступник начальника
управління
науково-технічного
і частотного розвитку О.Свістула
Начальник управління
ліцензування
телерадіомовлення Л.Запорожець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: