open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2006 N 307

Щодо створення комісії з питань погодження

експорту продуктів (напівфабрикатів)

з кольорових металів та їх сплавів,

а також виробів з використанням

цих металів, експорт

яких підлягає ліцензуванню

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2005 N 1304 ( 1304-2005-п ) "Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів
квот у 2006 році", з метою упорядкування експорту, враховуючи
раціональне використання ресурсів, забезпечення сировиною
вітчизняних спеціалізованих металургійних переробних підприємств,
дотримання вимог податкового законодавства та законодавства про
зовнішньоекономічну діяльність при експорті продуктів
(напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також
виробів з використанням цих металів, ураховуючи, що
зовнішньоекономічна діяльність у цій галузі ліцензується, у
зв'язку із змінами в керівному складі Мінпромполітики України
Н А К А З У Ю:
1. Створити в Мінпромполітики України комісію з питань
погодження експорту продуктів (напівфабрикатів) з кольорових
металів та їх сплавів, а також виробів з використанням цих
металів, експорт яких підлягає ліцензуванню, у складі:
Шинкаренко П.С. - заступник Міністра, голова комісії;
Члени комісії:
Сташкевич О.М. - начальник відділу вторинних металів

та ліцензування Управління кольорової

металургії та вторинних металів,

член комісії;
Душенко Г.О. - начальник відділу технічного регулювання

сертифікації та якості Департаменту

науково-технічного та

інноваційно-інвестиційного

забезпечення, член комісії;
Кудринський В.Г. - головний спеціаліст відділу тарифного

і нетарифного регулювання Департаменту

зовнішньоекономічних зв'язків,

член комісії;
Куницька Л.В. - головний спеціаліст Департаменту юридичного

забезпечення та зв'язків з Верховною Радою

України, член комісії;
Радкевич О.О. - співробітник Служби безпеки України (за

згодою), член комісії;
Власюк В.С. - директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" (за

згодою), член комісії;
Гізенко М.В. - генеральний директор концерну

"Укркольормет" (за згодою), член комісії;
Кожанов В.А. - директор Донецького державного

науково-дослідного та проектного інституту

кольорових металів (за згодою),

член комісії;
Попов В.О. - завідуючий лабораторією ресурсів вторинних

металів, член комісії;
Дячек І.М. - головний спеціаліст відділу вторинних

металів та ліцензування Управління

кольорової металургії та вторинних металів,

член комісії;
Єфименко В.П. - менеджер Української асоціації вторинних

металів, - експерт комісії (за згодою),

член комісії.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики України від 11.04.2005 N 119, п. 1.2 від
12.07.2005 N 244, п. 1 від 08.11.2005 N 423 ( v0423581-05 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шинкаренко П.С.
Міністр А.І.Головко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

28.08.2006 N 307

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань погодження видачі

ліцензії на експорт феронікелю

та продукції (напівфабрикатів)

з кольорових металів і їх сплавів

1. Загальні положення
1.1 Комісія з питань погодження видачі ліцензії на експорт
феронікелю та продукції (напівфабрикатів) з кольорових металів і
їх сплавів (далі - Комісія) - є постійно діючим органом
Міністерства промислової політики України (далі -
Мінпромполітики), який аналізує і систематизує організацію роботи
з вищезазначених питань та забезпечує відповідну методологічну і
нормативно-правову базу для їх вирішення, а також забезпечує
провадження державної політики при здійсненні експортних операцій
з феронікелем, продуктами (напівфабрикатами) з кольорових металів
та виробами, виготовленими з їх використанням. У разі необхідності Комісія може залучати до роботи фахівців
центрального апарату Мінпромполітики чи представників інших
виконавчих органів, а також спеціалістів асоціацій, виробничих
об'єднань, спілок, тощо, зокрема й спеціалізованих металургійних
переробних підприємств.
1.2 Основною метою роботи Комісії є забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства при експорті за межі митної території
України феронікелю, продуктів (напівфабрикатів) з кольорових
металів і їх сплавів та виробів, виготовлених з їх використанням.
1.3 Комісія розглядає заяви, звернення і документи від
суб'єктів господарської діяльності і приймає рішення у
відповідності з покладеними на неї повноваженнями.
1.4 Робота комісії направлена на якнайкраще задоволення
потреб спеціалізованих металургійних переробних підприємств галузі
у брухті кольорових металів, сприяння дотриманню суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності вимог чинного законодавства при
здійсненні експортних операцій, упередження порушень, що можуть
спричинити шкоду державі чи суб'єктам господарської діяльності.
1.5 Комісія керується Законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про
металобрухт" ( 619-14 ), іншими підзаконними нормативними актами,
постановами колегії Мінпромполітики України та даним Положенням
про комісію з питань погодження видачі ліцензії на експорт
феронікелю та продукції (напівфабрикатів) з кольорових металів і
їх сплавів (далі - Положення).
2. Права та обов'язки комісії
2.1 Комісія має право проводити засідання та приймати рішення
при наявності на засіданні не менше ніж 50% її складу.
2.2 До складу комісії та експертно-консультативної ради
входять фахівці, перелік яких затверджений наказом
Мінпромполітики.
2.3 Засідання проводяться під керівництвом голови комісії.
2.4 Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних причин (відрядження, відпустки, перебування на
лікарняному, тощо).
2.5 До проведення засідання члени Комісії зобов'язані
ознайомлюватися та опрацьовувати матеріали, що виносяться їй на
розгляд.
2.6 Враховуючи попит внутрішнього ринку на феронікель, брухт
кольорових металів і продукцію з них, та баланс їх утворення і
споживання, Комісія приймає рішення щодо погодження або відмови у
погодженні експорту феронікелю або продукції з кольорових металів
і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів.
3. Порядок організації роботи комісії
3.1 Документи від суб'єктів господарської діяльності на
отримання погодження видачі ліцензії на експорт феронікелю,
продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а
також виробів з використанням цих металів, надходять на
опрацювання до Управління кольорових та дорогоцінних металів,
після чого виносяться на розгляд комісії.
3.2 Листи-погодження на видачу ліцензії на експорт
феронікелю, продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх
сплавів, а також виробів з використанням цих металів, підписує
голова постійно діючої комісії.
Заступник Міністра П.С.Шинкаренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: