open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
19.05.2008 N 10061/7/16-1417

Про надання роз'яснень

Державна податкова адміністрація України надсилає роз'яснення
на окремі питання, що виникали під час подання податкової
звітності з податку на додану вартість з урахуванням вимог наказу
ДПА України від 17.03.08 р. N 159 ( z0224-08 ) "Про внесення змін
до податкової звітності з податку на додану вартість", та
зобов'язує довести зазначені роз'яснення до відома підпорядкованих
підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні
контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі
апеляційних узгоджень та організувати роз'яснювальну роботу з
платниками податків.
Заступник Голови С.Чекашкін

Додаток

РОЗ'ЯСНЕННЯ

окремих питань, що виникали під час подання

податкової звітності з податку на додану вартість

з урахуванням вимог наказу ДПА України

від 17.03.2008 р. N 159

( z0224-08 )

1. Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні
Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в
розрізі контрагентів ( za224-08 ), яка не вплинула на правильність
визначення показників податкової декларації з податку на додану
вартість та, відповідно, підсумкових рядків Розшифровки?
Виправлення помилок проводиться шляхом подання Уточнюючого
розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у
зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за формою,
затвердженою наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 166
( z0250-97 ), зі змінами та доповненнями (далі - Уточнюючий
розрахунок), до якого додається Розшифровка податкових зобов'язань
та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( za224-08 )
(додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої), додаток 5
до податкової декларації з ПДВ) (далі - Розшифровка) з відміткою
"уточнюючий". При цьому виправлення помилок у записах контрагентів у
Розшифровках ( za224-08 ) проводиться способом коригування, а
вартісні показники Уточнюючого розрахунку прокреслюються.
Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного
індивідуального податкового номера контрагента (покупця або
постачальника) в уточнюючій Розшифровці ( za224-08 ): 1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового
номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком "-"
(тобто сторнуються); 2) вказується правильний запис по операціях з контрагентом за
звітний (податковий) період, за який виправляються помилки
повністю (включаючи вартісні показники); 3) вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього за
місяць (квартал)".
Приклад 2. Для виправлення записів з допущеними помилками у
вартісних показниках (обсягах поставки, сумі ПДВ) в уточнюючій
Розшифровці ( za224-08 ): 1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі
знаком плюс відображаються не в повній мірі задекларовані суми по
операціях з контрагентом, зі знаком мінус - зайво задекларовані
суми по операціях з контрагентом); 2) вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього за
місяць (квартал)".
Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг поставки та
суму ПДВ по рядку "Інші" та доповнити у зв'язку з цим Розшифровку
( za224-08 ) новим записом по визначеному платнику податку -
покупцю в уточнюючій Розшифровці: 1) операції з платником податку - покупцем за звітний період
записуються повністю (включаючи вартісні показники); 2) в рядку "Інші" обсяг поставки та сума ПДВ зменшується,
сума уточнення зазначається зі знаком "-" (сторнується); 3) вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього за
місяць (квартал)".
Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг поставки та
суму ПДВ по рядку "Інші" та доповнити не в повній мірі відображені
(зайво вказані) суми по операціях по визначеному платнику
податку - покупцю в уточнюючій Розшифровці ( za224-08 ): 1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення
обсягу поставки та суми ПДВ по операціях з платником податку -
покупцем зі знаком "+" або "-"; 2) в рядку "Інші" обсяг поставки та сума ПДВ уточнюється
(збільшується або зменшується) зі знаком "+" або "-"; 3) вказується нульова сума у підсумковому рядку "Усього за
місяць (квартал)".
2. Як заповнити уточнюючу Розшифровку ( za224-08 ) податкових
зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що
потребує уточнень показників, зазначених у декларації з ПДВ? Виправлення помилок, допущених у Розшифровках ( za224-08 ),
які потребують уточнень показників у складі декларації за
будь-який наступний період проводиться шляхом подання Уточнюючого
розрахунку, до якого додається уточнююча Розшифровка у розрізі
контрагентів. При цьому вартісні показники як Розшифровки, так і
Уточнюючого розрахунку відображаються на суму уточнення
(збільшення або зменшення) з відповідним знаком.
3. Чи потрібно у разі подання нової звітної декларації з ПДВ
подавати нову, повністю заповнену Розшифровку ( za224-08 )? Чи
можливо подати до нової звітної декларації з податку на додану
вартість Розшифровку, яка містить лише доповнення до розділу I або
розділу II? У разі виявлення помилок до закінчення граничного терміну
подання декларації за звітний (податковий) період подається нова
декларація з виправленими показниками та усіма обов'язковими
додатками, включаючи і нову, повністю заповнену Розшифровку
( za224-08 ).
4. Чи необхідно подавати Розшифровку ( za224-08 ) у разі
подання Уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування
податкових зобов'язань та/або податкового кредиту за періоди, що
передують березню 2008 року (або I кварталу 2008 року)? Починаючи з 30.03.08 р. податкову звітність з ПДВ необхідно
подавати з урахуванням вимог наказу ДПА України від 17.03.08 р.
N 159 ( z0224-08 ) "Про внесення змін до податкової звітності з
податку на додану вартість". Отже, у разі виправлення помилок у
рядках 1, 10.1, 10.2, 14 поданої раніше декларації до Уточнюючого
розрахунку повинна додаватися Розшифровка ( za224-08 )
(підпункт 4.4.1 Порядку заповнення та подання податкової
декларації з податку на додану вартість) ( z0250-97 ).
5. Який порядок заповнення Розшифровки ( za224-08 )
платниками податку, що мають у своєму складі філії, яким
делеговано право виписки податкових накладних та право ведення
реєстру отриманих та виданих податкових накладних? Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку
на додану вартість ( za224-08 ) не має відмінностей щодо
заповнення Розшифровок платниками податку, що мають у своєму
складі філії, структурні підрозділи, яким делеговано право виписки
податкових накладних та право ведення реєстру отриманих та виданих
податкових накладних. Для платників податку, що мають у своєму складі філії,
структурні підрозділи, яким делеговано право виписки податкових
накладних та право ведення реєстру отриманих та виданих податкових
накладних, у Розшифровках ( za224-08 ) відображаються узагальнені
операції по контрагентах - платниках податку, незалежно від
кількості філій, з якими такі операції проводились.
6. Який період (гр. 3 розділу II Розшифровки) ( za224-08 )
вказувати платнику у разі включення до податкового кредиту суми
ПДВ за заявою, скаргою на постачальника, який відмовляється надати
податкову накладну? Підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту
у разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати
податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення для
отримувача таких товарів (послуг) є заява зі скаргою на такого
постачальника з доданими копіями товарних чеків або інших
розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку
внаслідок придбання таких товарів (послуг). Зазначені операції відображаються у Розшифровці ( za224-08 )
у загальному порядку, при цьому в гр. 3 розділу II вказується
період, у якому податкова накладна мала бути виписана
постачальником та до декларації за який подано заяву зі скаргою. Крім того, у такому випадку в декларації та в Розшифровці
( za224-08 ) в обов'язковому порядку робиться відмітка про подання
разом з декларацією заяви про відмову постачальника надати
податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та
відповідних документів.
7. Чи подається додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
( za224-08 ) платниками, які відповідно до пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7
Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) не мають права на отримання
бюджетного відшкодування? Подання Довідки щодо сум залишку від'ємного значення
попереднього податкового періоду, які після бюджетного
відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного
податкового періоду ( za224-08 ) (додаток 2 до податкової
декларації з податку на додану вартість), є обов'язковим у разі
заповнення рядка 24 податкової декларації з податку на додану
вартість, незалежно від того, чи декларується платником сума ПДВ
до бюджетного відшкодування.
8. Які наслідки допущених помилок при заповненні обов'язкових
реквізитів Розшифровки ( za224-08 ), декларації з ПДВ, наприклад,
замість індивідуального податкового номера платника вказано його
код? Податкова звітність з податку на додану вартість, включаючи
Розшифровки ( za224-08 ), що містить: - помилки в заповненні обов'язкових реквізитів (в тому числі
помилковий індивідуальний податковий номер платника); - без обов'язкових додатків; - без передбачених формою відміток (у тому числі відмітки про
подані додатки, вказано звітний період та період за який
виправляються помилки); - із незаповненим значенням показників (показники, що не
заповнюються через відсутність операцій, мають бути прокреслені); - не підписана посадовими особами; - не скріплена печаткою; - має виправлення, підчистки; - заповнена за допомогою засобів, які не забезпечують
збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання
звітності; - текст якої неможливо прочитати; - за іншою формою, ніж така, що діє на момент подання
документа, - відповідно до вимог Закону від 21 грудня 2000 року
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами", не визнається як податкова декларація. У випадку подання платником звітності з вищепереліченими
недоліками, працівники ОДПС попереджають платника податків про
виявлені недоліки і про наслідки прийняття органами ДПС такої
податкової звітності та пропонують надати нову, оформлену належним
чином. Якщо платник наполягає на прийнятті звітності, то звітність
приймається, реєструється на примірнику, що залишається у
платника, проставляється штамп "ОТРИМАНО, попереджено про
можливість невизнання". Платнику в триденний термін від дня отримання надсилається
повідомлення про невизнання ОДПС декларації як податкової із
зазначенням підстав та пропозицією надати нову, оформлену належним
чином. В електронній базі дана податкова звітність тільки
реєструється (без внесення показників) та отримує статус "До
відома".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: