open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
09.07.2009 N 9/11-1005
Раді міністрів

Автономної

Республіки Крим,

обласним, Київській

та Севастопольській

міським державним

адміністраціям,

міністерствам,

іншим центральним

органам виконавчої

влади, проектним

організаціям (за списком)

Про порядок розробки

та затвердження індивідуальних ресурсних

елементних кошторисних норм

Міністерство регіонального розвитку та будівництва на
численні звернення учасників будівництва щодо порядку розробки та
затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм
роз'яснює.
Розроблення, узгодження та затвердження кошторисних
нормативів здійснюється відповідно до положень ДБН Д.1.1-1-2000
( v0174241-00 ) (зі зміною N 6) ( v0114661-09 ). Індивідуальні
ресурсні кошторисні норми розробляються та затверджуються згідно з
положеннями п. 1.2.5 зазначеного ДБН ( v0174241-00 ) з такими
особливостями.
1. У випадку, якщо проектом будівництва передбачено
застосування нових технологій на окремі види будівельних робіт або
конструкцій, на які в діючій кошторисно-нормативній базі відсутні
ресурсні елементні кошторисні норми, розробляються індивідуальні
ресурсні елементні кошторисні норми (ІРЕКН). Розробка таких норм
здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення
ресурсних елементних кошторисних норм, схвалених рішенням
НТР Держбуду України від 12.04.2002 N 21 (Методичні рекомендації).
Розроблені ІРЕКН затверджуються замовником в установленому
порядку в складі проекту, або як доповнення до
проектно-кошторисної документації. Такі норми підлягають
відповідній експертизі і застосовуються тільки для будови за даним
проектом.
У разі багаторазового використання таких норм доцільно
розробити стандарт організації України (СОУ) з обов'язковим
проведенням експертизи. За наявності позитивного експертного
висновку розроблений СОУ погоджується з Мінрегіонбудом та
затверджується організацією-замовником цих норм.
2. Якщо з об'єктивних причин при виконанні
будівельно-монтажних робіт матеріальні ресурси, передбачені
відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами,
замінюються на інші, і це призводить до зміни окремих складових
норм, на підставі цих ресурсних елементних кошторисних норм
розробляються ІРЕКН.
При цьому обґрунтовуються витрати матеріальних та інших
ресурсів, що потерпіли змін в порівнянні з передбаченими діючою
ресурсною елементною кошторисною нормою.
Обґрунтування змінених складових норм здійснюється відповідно
до положень Методичних рекомендацій.
Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначаються за
виробничим або розрахунково-аналітичним методами відповідно до
Методичних рекомендацій та розділу 3 ДБН А.1.1-73-2003 "Положення
з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві".
Розроблені ІРЕКН підлягають експертизі та затвердженню
замовником.
3. У випадку, якщо при виконанні будівельно-монтажних робіт
здійснюється заміна матеріальних ресурсів, передбачених
відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші,
і це не призводить до зміни технології виконання робіт та решти
показників цих норм, розробляються ІРЕКН на підставі зазначених
ресурсних елементних кошторисних норм і затверджуються замовником.
Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначаються
відповідно до передостаннього абзацу пункту 2 цього листа.
При цьому, рішення щодо необхідності проведення експертизи
таких норм приймається замовником.
Перший заступник Міністра А.В.Беркута

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: