open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2009 N 1105

Про організацію роботи постійного тендерного

комітету Міністерства економіки України

з матеріально-технічного забезпечення

роботи Міністерства

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі змінами), наказу
Міністерства економіки України від 20.05.2009 N 470 ( z0740-09 )
"Про затвердження Типового положення про тендерний комітет"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: склад постійного тендерного комітету Міністерства економіки
України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства; Положення про постійний тендерний комітет Міністерства
економіки України з матеріально-технічного забезпечення роботи
Міністерства; Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до Міністерства
економіки України до моменту укладання договору про закупівлю.
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства економіки України від 15.11.2005 N 424
( v0424665-05 ) "Про організацію роботи постійного тендерного
комітету Міністерства економіки України для організації та
проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
матеріально-технічним забезпеченням роботи Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 04.05.2006 N 160
( v0160665-06 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 01.11.2006 N 330
( v0330665-06 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 21.11.2006 N 356
( v0356665-06 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 21.03.2007 N 81
( v0081665-07 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 01.06.2007 N 160
( v0160665-07 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 25.07.2007 N 239
( v0239665-07 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 20.09.2007 N 317
( v0317665-07 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 31.01.2008 N 30
( v0030665-08 ) "Про внесення змін до складу постійного тендерного
комітету Міністерства економіки України для організації та
проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
матеріально-технічним забезпеченням роботи Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 31.01.2008 N 31 "Про
внесення змін до складу постійного тендерного комітету
Міністерства економіки України для організації та проведення
закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
матеріально-технічним забезпеченням роботи Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 07.04.2008 N 112
( v0112665-08 ) "Про внесення зміни до складу постійного
тендерного комітету Міністерства економіки України для організації
та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
матеріально-технічним забезпеченням роботи Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 10.06.2008 N 202
( v0202665-08 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424"; наказ Міністерства економіки України від 18.09.2008 N 466
( v0466665-08 ) "Про внесення змін до складу постійного тендерного
комітету Міністерства економіки України для організації та
проведення закупівель товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
матеріально-технічним забезпеченням роботи Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 28.11.2008 N 793
( v0793665-08 ) "Про внесення змін до наказу Міністерства від
15.11.2005 N 424".
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

07.10.2009 N 1105

СКЛАД

постійного тендерного комітету Міністерства

економіки України з матеріально-технічного

забезпечення роботи Міністерства

ДМИТРЕНКО - директор департаменту
Павло Володимирович адміністративно-господарської

діяльності та інформатизації,

голова тендерного комітету
Члени комітету:
БОНДАР - заступник директора департаменту
Ігор Юрійович реформування публічної адміністрації

та управління змінами - начальник

відділу
ЗАБОЛОЦЬКИЙ - заступник директора департаменту
Ігор Олександрович адміністративно-господарської

діяльності та інформатизації
КОНДРАТОВ - директор юридичного департаменту
Андрій Вікторович
РЕШЕТНИК - директор департаменту фінансів та
Марія Миколаївна бухгалтерського обліку, головний

бухгалтер
РОТОНОС - начальник відділу департаменту
Олеся Валентинівна адміністративно-господарської

діяльності та інформатизації.
Директор департаменту
адміністративно-господарської
діяльності та інформатизації П.В.Дмитренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

07.10.2009 N 1105

ПОЛОЖЕННЯ

про постійний тендерний комітет Міністерства

економіки України з матеріально-технічного

забезпечення роботи Міністерства

1. Порядок створення та організація діяльності тендерного
комітету Міністерства економіки України
1.1. Тендерний комітет Міністерства економіки України (далі -
тендерний комітет) - група спеціалістів, призначених Міністерством
економіки України (далі - Міністерство) відповідальними за
проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (із
змінами) (далі - Положення).
1.2. Метою створення тендерного комітету є організація та
проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в
прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів
тендерного комітету та їх неупередженості.
1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується
законодавством, у тому числі Положенням ( 921-2008-п ), положенням
про тендерний комітет.
1.4. Склад тендерного комітету та положення про нього
затверджуються рішенням Міністерства. Членами тендерного комітету є працівники Міністерства в
кількості не менше 5 осіб.
1.5. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові
особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи
об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі. Членами тендерного комітету можуть бути призначені посадові
особи із структурних підрозділів Міністерства. Зміни до складу тендерного комітету вносяться за поданням
голови тендерного комітету та затверджуються рішенням
Міністерства.
1.6. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така
потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи
послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи
тендерного комітету можуть залучатися відповідно до законодавства
незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи
тендерного комітету на договірних засадах відповідно до
законодавства, не можуть бути його членами і не несуть
відповідальності за рішення, дії або бездіяльність тендерного
комітету та службових осіб Міністерства, учасника чи інших осіб,
за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за
наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
1.7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається за рішенням Міністерства та є особою,
що має право на підписання договорів про закупівлю.
1.8. Голова тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників)
голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного
члена тендерного комітету. У разі відсутності голови тендерного комітету його обов'язки
виконує заступник голови тендерного комітету (якщо призначено
кількох заступників голови тендерного комітету, він має визначити
серед них виконуючого обов'язки голови тендерного комітету на
період своєї відсутності). За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись
окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних
підрозділів Міністерства для надання консультацій при вирішенні
питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для
оцінки тендерних пропозицій.
1.9. Робоча група з членів тендерного комітету в складі не
менше трьох осіб може призначатися головою тендерного комітету для
розкриття тендерних (цінових) пропозицій учасників процедур
закупівель. При розкритті тендерних (цінових) пропозицій ведеться
протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій, який підписують
члени робочої групи.
1.10. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які
проводяться у разі потреби. Порядок денний засідання тендерного
комітету формується на підставі службових записок від структурних
підрозділів Міністерства. У службовій записці обов'язково
вказується предмет закупівлі, його очікувана (кошторисна)
вартість, технічні вимоги до предмета закупівлі, кваліфікаційні
вимоги та інші вимоги до учасників.
1.11. На засіданнях тендерного комітету підлягають розгляду
такі питання: розподіл функцій окремих його робочих груп; планування здійснення процедур закупівель; проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації
відповідно до чинного законодавства; розгляд скарг; інші питання відповідно до Положення ( 921-2008-п ).
1.12. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом,
який підписують усі члени тендерного комітету з урахуванням пункту
1.13 цього розділу.
1.13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях
тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів від
кворуму, який становить 5 осіб. У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного
комітету є вирішальним.
2. Головні функції тендерного комітету
2.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він
забезпечує реалізацію таких функцій: планування здійснення процедур закупівель; вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері закупівель; оприлюднення інформації про здійснення процедур закупівель
відповідно до вимог Положення ( 921-2008-п ); підготовка, затвердження та надання особам, що виявили намір
взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації),
необхідної для проведення процедур закупівель (попередньої
кваліфікації) документації; надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у
процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), щодо змісту
тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від
останніх відповідних запитів; визначення необхідності застосування та проведення
попередньої кваліфікації; організація приймання, зберігання, розкриття тендерних
(цінових) пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно
вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та
методики оцінки, визначених у тендерній документації; проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури
закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у
процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів,
необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в
одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у
встановленому законодавством порядку; ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до вимог законодавства; забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства
скарг від учасників процедур закупівель та падання інформації, у
тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було
подано до Міністерства економіки України; сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у
сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до
законодавства, зокрема створення належних умов для проведення
перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і
відповідних пояснень; участь у розробленні нормативно-правових актів з питань
державних закупівель для потреб Міністерства; здійснення інших функцій, що відповідають меті створення
тендерного комітету.
2.2. Тендерний комітет зобов'язаний розробити з урахуванням
вимог Положення ( 921-2008-п ) та затвердити порядок розгляду
скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про
закупівлю. У разі надходження скарги на адресу замовника тендерний
комітет здійснює належний її розгляд відповідно до вимог порядку
розгляду скарг та Положення ( 921-2008-п ).
3. Права та обов'язки тендерного комітету. Повноваження
голови, секретаря та інших членів тендерного комітету
3.1. Тендерний комітет має право, зокрема: готувати та подавати на затвердження Міністру економіки
проекти наказів щодо складу тендерного комітету, внесення до нього
змін і з інших питань щодо проведення процедур закупівель; одержувати від структурних підрозділів Міністерства
інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель; залучати без права голосу у разі потреби до роботи в
тендерному комітеті інших працівників Міністерства та на
договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів
і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх
згодою); здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель
витрати; визначати переможців процедур закупівель, тендерні пропозиції
яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно
вигідними та акцептовані.
3.2. Тендерний комітет зобов'язаний, зокрема: від імені Міністерства в межах наданих повноважень та
визначених функцій організовувати проведення процедур закупівель
(попередньої кваліфікації); забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур
закупівель, об'єктивний вибір переможця; готувати письмові роз'яснення Міністру економіки стосовно
отриманих на його адресу скарг від учасників процедур закупівель
щодо можливих порушень процедур закупівель; оформляти відповідну звітність і забезпечувати її подання на
затвердження Міністру економіки; сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у
сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд
(контроль) у сфері закупівель; вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних
заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні
процедур закупівель (попередньої кваліфікації).
3.3. Голова тендерного комітету: веде засідання тендерного комітету; вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного
комітету: призначає заступника (заступників) голови та відповідального
секретаря тендерного комітету; визначає функції кожного члена тендерного комітету; приймає рішення щодо створення робочих груп тендерного
комітету; уносить на розгляд Міністра економіки пропозиції щодо змін у
складі тендерного комітету; приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету; пропонує порядок денний засідань тендерного комітету; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 3.3.1. Рішення голови тендерного комітету щодо призначення
заступника (заступників) голови та відповідального секретаря
тендерного комітету, визначення функцій кожного члена тендерного
комітету заносяться до протоколу засідання тендерного комітету. Рішення голови тендерного комітету щодо створення робочих
груп тендерного комітету, заміщення відсутніх членів тендерного
комітету та вирішення інших питань оформляються письмово. 3.3.2. Голова тендерного комітету (виконуючий обов'язки
голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із
проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення
( 921-2008-п ). Документи, що відповідно до законодавства повинні
засвідчуватися печаткою, після підпису голови тендерного комітету
завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою
Міністерства.
3.4. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету
повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення
кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому
уповноваженим органом.
3.5. Секретар тендерного комітету призначається головою
тендерного комітету. Секретар тендерного комітету забезпечує
ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету,
забезпечує оперативне інформування членів тендерного комітету
стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням
голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу, а
також забезпечує відповідно до пункту 31 Положення ( 921-2008-п )
та вимог чинного законодавства зберігання документів щодо
здійснення закупівель, забезпечує дотримання вимог
нормативно-правових та інших актів з питань діловодства при роботі
з документами, здійснює інші повноваження відповідно до
законодавства. Секретар тендерного комітету забезпечує надання особам, які
виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній
кваліфікації), тендерної (кваліфікаційної) документації та змін до
неї (за наявності) в прошитому вигляді з пронумерованими
сторінками, засвідчених підписом голови тендерного комітету
(виконуючого обов'язки голови) і скріплених печаткою Міністерства. Секретар тендерного комітету зобов'язаний вимагати подання
тендерних (цінових, кваліфікаційних) пропозицій у прошитому
вигляді з пронумерованими сторінками і скріплених печаткою
учасника (за наявності).
3.6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на його
засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря
іншому члену тендерного комітету.
3.7. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть
участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів
попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних
пропозицій, визначення переможців процедур закупівель.
3.8. Члени тендерного комітету мають право брати участь в
усіх його засіданнях та прийнятті ним рішень, ознайомлюватися у
присутності відповідального секретаря з усіма матеріалами щодо
розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників
процедур закупівель або отримувати їх, підписавши акт
приймання-передачі, виносити питання на розгляд тендерного
комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до
протоколів засідань тендерного комітету.
3.9. Члени тендерного комітету зобов'язані додержуватися
вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення
( 921-2008-п ), положення про тендерний комітет, об'єктивно та
неупереджено розглядати тендерні (цінові) пропозиції учасників
процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційної
інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.
3.10. Тендерний комітет не повинен, крім випадків, коли цього
вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати
інформацію: подання якої суперечить законодавству, не відповідає
державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує
принципи чесної конкуренції; яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних
пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 Положення
( 921-2008-п ) (у разі відхилення окремих або всіх тендерних
пропозицій обґрунтування підстав відхилення).
4. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель
Члени тендерного комітету за рішенням Міністра економіки в
установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне
та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур
закупівель.
Директор департаменту
адміністративно-господарської
діяльності та інформатизації П.В.Дмитренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

07.10.2009 N 1105

ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками

до Міністерства економіки України

до моменту укладання договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих
учасниками до Міністерства економіки України як замовника (далі -
замовник) з матеріально-технічного забезпечення роботи
Міністерства до моменту укладення договору про закупівлю. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають значення,
наведені в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 ( 921-2008-п ) (зі змінами) (далі -
Положення).
2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник),
який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок
порушення тендерним комітетом Мінекономіки (далі - ТК
Мінекономіки) процедур закупівель, установлених Положенням
( 921-2008-п ), може оскаржити дії, рішення, бездіяльність ТК
Мінекономіки. Об'єктом оскарження не може бути: зроблений ТК Мінекономіки вибір процедури закупівлі; рішення ТК Мінекономіки про відхилення всіх тендерних
пропозицій.
3. Днем отримання скарги вважається день реєстрації скарги в
Мінекономіки.
4. Скарга залишається без розгляду, про що ТК Мінекономіки
повідомляє учасника протягом 5 робочих днів з дня прийняття
відповідного рішення, у разі, якщо: скарга подана особою, яка не є учасником процедури закупівлі
за предметом закупівлі або частиною (частинами) предмета
закупівлі, щодо якого (яких) подана скарга; об'єктом оскарження є зроблений ТК Мінекономіки вибір
процедури закупівлі або рішення ТК Мінекономіки про відхилення
всіх тендерних пропозицій; ТК Мінекономіки застосовує абзац перший пункту 6 цього
Порядку; письмово відкликано скаргу учасником, подану до ТК
Мінекономіки.
5. Рішення про залишення скарги без розгляду оформлюється
протоколом засідання ТК Мінекономіки.
6. ТК Мінекономіки може не розглядати скаргу, якщо вона була
подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання
підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день
допущення ТК Мінекономіки порушення процедури закупівлі.
7. У разі коли на день отримання ТК Мінекономіки скарги
укладено договір про закупівлю, ТК Мінекономіки не приймає рішення
за даною скаргою, про що повідомляє учасника протягом 5 робочих
днів листом за підписом голови тендерного комітету або заступника
голови, який виконує його обов'язки.
8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення
( 921-2008-п ) ТК Мінекономіки зупиняє процедуру закупівлі на
строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання
скарга Мінекономіки, про що повідомляє протягом одного робочого
дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення
процедури закупівлі вважається дата прийняття ТК Мінекономіки
рішення про зупинення процедури закупівлі, яке оформлюється
протоколом засідання ТК Мінекономіки. Після закінчення зазначеного
строку ТК Мінекономіки має право продовжити відповідну процедуру
закупівлі, крім випадку, коли ТК Мінекономіки прийняв за
результатами розгляду скарги рішення, що унеможливлює проведення
процедури закупівлі.
9. ТК Мінекономіки не пізніше п'яти робочих днів після
отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу,
учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце
розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право
взяти участь у її розгляді.
10. ТК Мінекономіки за відсутності підстав залишення скарги
без розгляду та/або підстав неприйняття рішення за скаргою приймає
протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване
рішення, в якому зазначаються: у разі коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого
рішення; у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, -
заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту. Рішення за результатами розгляду скарги оформлюється
протоколом засідання ТК Мінекономіки та надсилається
уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його
прийняття.
11. Примірник рішення за результатами розгляду скарги ТК
Мінекономіки протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття
надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству
(обслуговуючому банку).
12. Рішення ТК Мінекономіки щодо розгляду скарг можуть бути
оскаржені до суду в установленому порядку.
Директор департаменту
адміністративно-господарської
діяльності та інформатизації П.В.Дмитренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: