open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2010 N 1005

Про підготовку Плану основних організаційних

і санітарно-протиепідемічних заходів

закладів державної

санітарно-епідеміологічної служби України

на 2011 рік

Згідно з Планом основних організаційних і
санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 рік,
затвердженим першим заступником Міністра, головним державним
санітарним лікарем України 25 грудня 2009 р., для забезпечення
своєчасної та якісної підготовки Плану основних організаційних і
санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби України на 2011 рік
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру Плану основних організаційних і
санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби України на 2011 рік (далі -
План), що додається.
2. Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом
роботи, Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування
МОЗ України Кравчуку О.П., генеральному директору ДП "Укрвакцина"
Кузнецову О.В., директору ДП "Центр реєстрів державної
санітарно-епідеміологічної служби України" Черненко Л.М. подати до
20 листопада 2010 року до Центральної санепідстанції МОЗ України
пропозиції щодо основних організаційних заходів, проведення яких
планується на 2011 рік, з визначенням термінів виконання і
виконавців.
3. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного
нагляду та головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної
станції МОЗ України Некрасовій Л.С.:
3.1. Опрацювати пропозиції та підготувати до 25 листопада
2010 року проект Плану основних організаційних і
санітарно-протиепідемічних заходів закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби України на 2011 рік.
3.2. Узгоджений проект Плану подати на затвердження в строк
до 17 грудня 2010 року.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра - головний
державний санітарний
лікар України С.А.Риженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.11.2010 N 1005

СТРУКТУРА

Плану основних організаційних

і санітарно-протиепідемічних заходів

закладів державної

санітарно-епідеміологічної

служби України на 2011 рік

1. Обґрунтування основних напрямків діяльності до Плану
основних організаційних і санітарно-протиепідемічних заходів
закладів державної санепідслужби МОЗ України на 2011 рік (далі -
План) (постановка проблем, прогнозування завдань,
результативність, перелік прийнятих законів, постанов,
розпоряджень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, наказів МОЗ України, постанов головного
державного санітарного лікаря України, що відносяться до сфери
діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України).
Основні завдання державної санітарно-епідеміологічної служби
України у 2011 році.
2. Організаційні заходи. У цьому розділі повинні бути висвітлені питання:
2.1. Планування, законотворча діяльність (розробка проектів
законодавчих та інших нормативних актів: санітарних норм, наказів,
інструкцій, постанов тощо), взаємодія з міністерствами і іншими
центральними органами виконавчої влади, з
санітарно-епідеміологічною службою Міністерства оборони, СБУ, МВС,
Адміністрації Державної прикордонної служби України; Державного
управління справами, Державного департаменту України з питань
виконання покарань; взаємодія з наглядовими органами, громадськими
організаціями; підготовка нарад, семінарів, питання перевірок
обласних, міських, на транспорті закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби (далі - санепідзакладів);
організація заходів по забезпеченню контролю за виконанням окремих
статей Законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, що відносяться до сфери діяльності державної
санітарно-епідеміологічної служби, інших нормативних документів із
заслуховуванням окремих питань після попереднього їх вивчення на
місцях: - на засіданнях Колегії державної санітарно-епідеміологічної
служби України; - на нарадах у першого заступника Міністра охорони здоров'я
України - головного державного санітарного лікаря України. Вивчення і впровадження наукових досліджень. Охорона праці і техніка безпеки. Розгляд звернень громадян. Санітарно-освітня робота.
2.2. Робота з кадрами: робота з організації та проведення атестації спеціалістів,
організація і контроль за проведенням інтернатури, підвищенням
кваліфікації, робота з резервом на керівні посади, підготовка на
робочих місцях тощо.
2.3. Матеріально-технічна база, метрологічне та програмне
забезпечення.
3. Інформаційна та аналітична діяльність. Статистична звітність, аналіз і підготовка показників
діяльності, контроль за вірогідністю статистичних звітів,
підготовка інформаційних листів, рекомендацій, довідників тощо.
4. Запобіжний державний санітарно-епідеміологічний нагляд
(розгляд передпроектних та проектних документів будівництва,
реконструкції та технічного переоснащення об'єктів, нормативної
документації на виробництво продукції, методів контролю якості та
безпеки продукції тощо).
5. Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за
розділами: комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків, гігієна праці, гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних і синтетичних
матеріалів, гігієна транспорту, радіаційна гігієна, здоров'я та екологія, організація лабораторної справи, епідеміологія, медична паразитологія, дезінфекційна справа. Планування заходів розділу повинно бути обґрунтовано з
посиланнями на окремі пункти, статті нормативно-правових актів з
питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення. Організація виконання заходів повинна включати надання
інформації, аналіз, узагальнення, заслуховування, доповіді,
надання практичної допомоги санепідзакладам з організації та
здійснення запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного
нагляду.
6. Навколишнє середовище. Заходи щодо поліпшення стану
гігієни довкілля.
7. Виконання національних та міжнародних програм і рішень.
8. Перелік додатків до Плану: Додаток 1. План-графік проведення нарад і семінарів для
фахівців закладів державної санітарно-епідеміологічної служби
України. Додаток 2. Перелік документів за напрямками діяльності
(законів, що відносяться до сфери діяльності санепідзакладів з
посиланням на конкретні статті законів, актів Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів
МОЗ України, рішень колегій тощо), що знаходяться на контролі
державної санітарно-епідеміологічної служби України, і строки
подання до них інформацій. Додаток 3. План-графік підготовки фахівців державної
санітарно-епідеміологічної служби України на базі Центральної
санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України (за напрямками
діяльності). Додаток 4. План-графік перевірок і надання практичної
допомоги санепідзакладам з санітарно-протиепідемічних питань та
проведення організаційних заходів. Додаток 5. План-графік атестації вимірювальних лабораторій
закладів, установ державної санепідслужби України.
В.о. директора
Департаменту організації
санітарно-епідеміологічного
нагляду А.А.Григоренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: