open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.05.2010 N 261

Про організацію роботи з питань ліцензування

З метою забезпечення якісної роботи з питань ліцензування
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї
Н А К А З У Ю:
1. Створити в Міністерстві промислової політики України
постійно діючу Комісію з питань ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї у складі згідно з
додатком 1.
2. Затвердити Положення про Комісію з питань ліцензування
господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення,
реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, що
додається. Керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити
виконання цього Положення та надання комісії допомоги з питань, що
належать до їх компетенції.
3. Надати повноваження Заступнику Міністра - голові Агентства
з питань оборонно-промислового комплексу Кучеру К.А. затверджувати
протоколи засідань Комісії з питань ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї та підписувати відповідні
ліцензії, їх копії та дублікати, приймати рішення про проведення
планових та позапланових перевірок додержання ліцензіатами
ліцензійних умов і призначати перевірочні комісії, підписувати
посвідчення на право проведення перевірки додержання ліцензійних
умов та розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,
підписувати звітні документи з питань ліцензування з їх
засвідченням печаткою міністерства.
4. Провадження роботи з питань ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї в Міністерстві промислової
політики України покласти на відділ державного оборонного
замовлення та ліцензування Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу.
5. Затвердити Порядок прийому та опрацювання заяв про видачу
ліцензій, їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій та
документів, що додаються до них та Типову форму опису документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії, що додається. Заступнику голови Агентства з питань оборонно-промислового
комплексу Луханіну М.І. забезпечити виконання вимог даного Порядку
при провадженні ліцензійної роботи відділом державного оборонного
замовлення та ліцензування Агентства з питань
оборонно-промислового комплексу та Комісією з питань ліцензування
у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї та боєприпасів до неї і організувати контроль за
його виконанням.
6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністра
промислової політики від 22.06.2006 N 224 ( va224581-06 ), від
12.01.2007 р. N 06 ( v0006581-07 ); від 18.08.2008 р. N 498
( v0498581-08 ); від 18.02.2009 р. N 136 ( v0136581-09 ); від
10.11.2009 р. N 775 ( v0775581-09 ).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Міністра - голову Агентства з питань оборонно-промислового
комплексу Міністерства промислової політики України Кучера К.А.
Міністр Д.В.Колєсніков

Додаток 1

до наказу Мінпромполітики

України

31.05.2010 N 261

СКЛАД

постійно діючої комісії з питань ліцензування

розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,

модернізації та утилізації озброєння,

військової техніки, військової зброї

і боєприпасів до неї

Луханін - заступник Голови Агентства з питань
Михайло Іванович оборонно-промислового комплексу, голова

комісії;
Мішкаревич - начальник відділу державного оборонного
Григорій Йосипович замовлення і ліцензування Агентства

з питань оборонно-промислового

комплексу, заступник голови комісії;
Кузнецов - головний спеціаліст відділу державного
Володимир Миколайович оборонного замовлення і ліцензування

Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу,

секретар комісії
Кравченко - начальник відділу боєприпасів,
Володимир Михайлович озброєння та військової техніки

Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу, член

комісії;
Юсіченко - начальник відділу
Володимир Олександрович фінансово-економічного аналізу

діяльності підприємств Агентства

з питань оборонно-промислового

комплексу, член комісії;
Декуша - головний спеціаліст відділу
Сергій Іванович суднобудівної промисловості Агентства

з питань оборонно-промислового

комплексу, член комісії;
Іванов - начальник відділу авіаційної
Валерій Федорович промисловості Агентства з питань

оборонно-промислового комплексу, член

комісії;
Бурлаченко - начальник відділу консультацій та
Сергій Григорович нормотворчої роботи управління

юридичного забезпечення, член комісії;
Висоцький - заступник начальника управління
Олександр Миколайович радіоелектронної промисловості

та приладобудування - начальник відділу

радіоелектроніки;
Литвинов - співробітник Департаменту
Андрій Анатолійович контррозвідувального захисту економіки

держави СБУ, член комісії (за згодою);
Литвиненко - заступник директора Департаменту
Микола Миколайович з питань розвитку машинобудування, член

комісії;
Хребтова - начальник відділу енергозбереження,
Людмила Іванівна охорони пращ, навколишнього середовища

та пожежної безпеки, член комісії.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

України

31.05.2010 N 261

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань ліцензування господарської

діяльності у сфері розроблення, виготовлення,

реалізації, ремонту, модернізації та утилізації

озброєння, військової техніки, військової

зброї і боєприпасів до неї

1. Загальні положення
1.1. Комісія з питань ліцензування господарської діяльності у
сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації
та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї (далі - Комісія) - є постійно діючим органом
Мінпромполітики, який забезпечує реалізацію державної політики
суб'єктами господарювання всіх форм власності при провадженні
господарської діяльності у цій сфері.
1.2. Комісія в своїй діяльності керується: Законом України
від 1 червня 2000 року N 1775 ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності", постановами Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" і від 17 травня 2006 року N 682
( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування певних видів
господарської діяльності", а також рішеннями колегії
Мінпромполітики, розпорядженнями спеціально уповноваженого органу
з питань ліцензування, іншими законодавчими і нормативно-правовими
актами та даним Положенням.
13. Основними завданнями Комісії є: - визначення достатності та повноти змісту документів, що
надаються конкретним суб'єктом господарювання разом з заявою про
видачу (переоформлення) ліцензії (її копії, дубліката) на право
провадження заявлених робіт, послуг, операцій; - прийняття обґрунтованих рішень про видачу або відмову у
видачі ліцензії, видачі копії, дублікату, про переоформлення
ліцензії або про визнання недійсними раніше виданих ліцензій чи їх
анулювання; - прийняття рішень про планові та позапланові (у випадках
передбачених законодавством) перевірки додержання ліцензійних умов
суб'єктами господарювання, які отримали ліцензії; - організація контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов в частині визначення складу перевірочної комісії,
її завдань, аналізу результатів перевірки та видачі розпоряджень
про усунення порушень ліцензійних умов; - розроблення рекомендацій щодо удосконалення організації
ліцензійної роботи в Мінпромполітики за даним напрямком.
1.4. Кількісний і персональний склад Комісії затверджується
наказом Мінпромполітики. Роботу Комісії організує голова Комісії, який має заступника.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки покладаються на
заступника голови Комісії. Протокольну частину роботи Комісії веде секретар Комісії.
2. Обов'язки та права Комісії
2.1. Комісія відповідно до своїх завдань зобов'язана: 1) керуватися у своїй діяльності вимогами чинного
законодавства та іншими нормативно-правовими актами України; 2) забезпечувати об'єктивність, неупередженість і
своєчасність прийняття рішень про видачу або відмову у видачі
ліцензії, видачі їх копій та дублікатів, переоформленні ліцензій,
а також при вирішенні питань щодо визначення недійсними чи
анулювання раніше виданих ліцензій; 3) за кожним виявленим фактом порушення ліцензійних умов
своєчасно приймати відповідні рішення щодо вжиття заходів по його
усуненню та проведенню профілактичних заходів з попередження
аналогічних порушень іншими ліцензіатами;
2.2. Комісії для виконання покладених на неї обов'язків
надається право: голові Комісії (а в разі його відсутності заступнику голови
Комісії): 1) визначати порядок денний, дату, місце і час проведення
засідання Комісії; 2) у разі необхідності залучати для аналізу матеріалів заяв
суб'єктів господарювання фахівців та спеціалістів структурних
підрозділів Міністерства промислової політики, підприємств України
та інших центральних органів виконавчої влади (за їх згодою); членам Комісії: 1) при ознайомленні з матеріалами і документами, що
виносяться на розгляд Комісії, вимагати від співробітників
підрозділу, на який покладено провадження роботи з питань
ліцензування за цим напрямком (далі - Підрозділ ліцензування)
надання необхідних пояснень щодо цих матеріалів і документів; 2) надавати пропозиції щодо залучення для аналізу матеріалів
заяв суб'єктів господарювання фахівців і спеціалістів структурних
підрозділів Міністерства промислової політики, підприємств України
або звертатися за консультаціями до інших центральних органів
виконавчої влади; 3) надавати пропозиції щодо включення до плану контрольних
перевірок додержання ліцензійних умов ліцензіатами термінів
проведення перевірок та пропозиції щодо складу перевірочних
комісій; 4) проводити аналіз порушень ліцензіатами ліцензійних умов,
готувати пропозиції щодо видачі розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов ліцензіатами та контролювати їх виконання.
2.3. Кожний член Комісії має право висловлювати усно і
письмово свою думку відносно будь-якого питання, що розглядається
на засіданнях Комісії, та, якщо вона відрізняється від прийнятого
рішення, має право внести її до протоколу засідання Комісії як
особливу думку.
2.5. Комісія має право заслуховувати керівника Підрозділу
ліцензування про стан справ щодо обліку бланків ліцензій,
правильності, своєчасності і законності видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій, їх копій та дублікатів, правильності ведення
ліцензійного реєстру та ліцензійних справ.
3. Організація роботи комісії
3.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться за необхідністю за рішенням керівництва
Мінпромполітики або голови Комісії, а разі його відсутності -
заступника голови Комісії.
3.2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні понад 50% чисельного складу Комісії.
3.3. Засідання Комісії проводяться під керівництвом голови
Комісії або його заступника, який призначає порядок денний, час і
місце засідання Комісії і доводить це до секретаря Комісії менш як
за два робочі дні до проведення засідання для запрошення членів
Комісії.
3.4. До основних питань, що розглядаються на засіданнях
Комісії, відносяться наступні: - розгляд заяв суб'єктів господарювання всіх форм власності
про видачу чи переоформлення ліцензії, їх копій або дублікатів і
прийняття відповідних рішень про їх видачу або відмову у видачі, а
також щодо визнання недійсними раніше виданих ліцензій чи їх
анулювання з підстав що передбачені законом; - розгляд актів перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних
умов та прийняття відповідних рішень щодо видачі розпоряджень про
усунення порушень ліцензійних умов або прийняття рішення про
анулювання ліцензії; - розгляд і схвалення проектів плану перевірок дотримання
ліцензіатами ліцензійних умов; - розгляд письмових заяв (повідомлень), що надійшли до органу
ліцензування, в тому числі і про порушення ліцензіатами
ліцензійних умов та прийняття за результатами їх розгляду
відповідних рішень; - інші питання ліцензування господарської діяльності у сфері
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та
утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї.
4. Порядок роботи Комісії
4.1. При наявності підстав для проведення засідання Комісії,
секретар Комісії формує проект порядку денного засідання Комісії і
подає його на затвердження голові Комісії.
4.2. Після затвердження порядку денного засідання Комісії і
призначення головою Комісії місця та часу його проведення секретар
Комісії інформує про це членів Комісії. Члени Комісії до початку засідання зобов'язані ознайомитися з
матеріалами, що виносяться на розгляд Комісії, опрацювати їх,
підготувати свої висновки з кожного питання порядку денного.
4.3. Якщо до порядку денного засідання Комісії внесені
питання про анулювання ліцензій, то для випадків передбачених
законодавством, розгляд цих питань здійснюється з обов'язковим
запрошенням ліцензіата або його представників.
4.4. Комісія приймає рішення в межах своєї компетенції
простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні
членів Комісії.
4.5. Результати кожного засідання Комісії оформлюються
протоколом, який підписується головою Комісії (або заступником
голови Комісії у разі відсутності голови Комісії) і секретарем
Комісії і затверджується заступником Міністра промислової
політики, якому надані відповідні повноваження.
4.6. Повідомлення ліцензіатів та заявників про прийняті
Комісією рішення здійснюються Підрозділом ліцензування протягом
трьох робочих днів з дати затвердження протоколу засідання
Комісії.
Заступник Міністра -
голова Агентства з питань ОПК К.А.Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

України

31.05.2010 N 261

ПОРЯДОК

прийому та опрацювання заяв про видачу ліцензій,

їх копій і дублікатів або на переоформлення ліцензій

та документів, що додаються до них

Даний Порядок розроблений Міністерством промислової політики
України з метою виконання вимог Закону України "Про ліцензування
певних видів господарчої діяльності", постанови Кабінету Міністрів
України від 17 травня 2006 р. N 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання
ліцензування певних видів господарчої діяльності", інших
законодавчих і нормативно-правових актів при провадженні роботи з
ліцензування господарської діяльності у сфері розроблення,
виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до
неї. При вирішенні питань, які не знайшли відображення в Порядку,
застосовуються відповідні положення чинних законів і інших
нормативно-правових актів України. Провадження роботи з питань ліцензування господарської
діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту,
модернізації та утилізації озброєння, військової техніки,
військової зброї і боєприпасів до неї в Мінпромполітики
здійснюється підрозділом, на який покладено ведення ліцензійної
роботи за цим напрямком (далі - Підрозділ ліцензування) та Комісію
з питань ліцензування господарської діяльності у сфері
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та
утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї (далі - Комісія). Підрозділ ліцензування отримує від суб'єктів господарювання,
які бажають отримати ліцензію (заявники) або які вже мають
ліцензію (ліцензіати) і бажають її переоформити, отримати копії
або дублікат ліцензії, відповідні заяви встановленого зразка
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
17 травня 2006 р. N 682 ( 682-2006-п ) "Деякі питання ліцензування
певних видів господарської діяльності"): - про видачу ліцензії; - про переоформлення ліцензії; - про видачу копії ліцензії; - про видачу дубліката ліцензії. За результатами опрацювання отриманих документів Підрозділ
ліцензування готує пропозиції для прийняття відповідних рішень і
проекти відповідей заявникам або ліцензіатам. Крім того, за
зверненням суб'єктів господарювання Підрозділ ліцензування надає
консультації з питань підготовки документів. В своїй роботі Підрозділ ліцензування повинен дотримуватися
наступних вимог:
1. Підрозділ ліцензування приймає від заявника заяви, які
подаються ним особисто або через уповноважену ним встановленим
порядком особу безпосередньо до Підрозділу ліцензування.
2. Прийому підлягають заяви про видачу ліцензії, заяви про
видачу копії ліцензії (для філії або відокремленого підрозділу
ліцензіата, яким копія ліцензії не видавалася), до яких повинні
додаватися всі документи за переліком визначеним постановою
Кабінету Міністрів України від 14 липня 2001 року N 756
( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності".
3. Прийому підлягають заяви про переоформлення дійсної
ліцензії, заяви про видачу дубліката дійсної ліцензії при
наявності встановленої законодавством підстави для їх
переоформлення або видачі дубліката, до яких повинні додаватися
документи передбачені законодавством.
4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом встановленої форми, копія якого
засвідчена підписом відповідальної особи та відмітками про дату
прийняття документів та про реєстрацію заяви в Журналі обліку заяв
і виданих ліцензій видається заявнику або уповноваженій ним особі.
5. Прийнята від заявника заява проходить попередній аналіз у
Підрозділі ліцензування на визначення можливості її подальшого
розгляду або залишення заяви без розгляду. За бажанням заявника
попередній аналіз може здійснюватися в його присутності (при
наявності необхідного часу у співробітників Підрозділу
ліцензування).
6. У разі прийняття заяви для подальшого розгляду вона разом
з документами, що додаються до неї формується Підрозділом
ліцензування у окрему ліцензійну справу в папці (папках) з
твердими обкладинками. В цій справі зберігаються документи, що подаються суб'єктом
господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі
дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в
документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також
копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та
анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії. Для упорядкування документів в ліцензійній справі документи,
що надійшли від ліцензіата, розміщаються в окремих файлах чи в
папках з м'якими обкладинками і включаються до ліцензійної справи
в хронологічному порядку.
7. Розгляд заяв суб'єктів господарювання здійснюється
Комісією. На підставі затвердженого протоколу засідання Комісії
Підрозділ ліцензування протягом трьох робочих днів з дати
затвердження протоколу письмово оповіщає заявників про прийняті
рішення. В разі відмови у видачі ліцензії чи її копії, або в
переоформленні ліцензії, а також при анулюванні ліцензії, заявники
також інформуються про підстави такої відмови або анулювання
ліцензії.
8. На підставі прийнятих рішень та наданого заявником
документа, що підтверджує внесення плати, Підрозділ ліцензування
не пізніше ніж за три робочі дні з дня його надходження оформляє
встановленим порядком ліцензію (дублікат, копію ліцензії) і видає
її керівнику заявника або уповноваженій ним особі.
9. Підрозділ ліцензування веде Журнал обліку заяв та виданих
ліцензій, в який вносяться відомості про заявника, дату
надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття
рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі, а також
відомості про видачу копій ліцензії.
10. Підрозділ ліцензування при виникненні підстав для
анулювання ліцензії (ст. 21 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності") ( 1775-14 ) на основі
повідомлень ліцензіата або відповідних актів перевірки додержання
ліцензійних умов готує пропозиції до Комісії для прийняття
рішення, яке повинно бути прийняте у десятиденний строк від дати
встановлення підстав для анулювання ліцензії.
11. Повідомлення ліцензіатів про прийняті Комісією рішення
щодо результатів розгляду підстав для анулювання раніше виданих
ліцензій (копій, дублікатів) протягом трьох робочих днів з дати
прийняття цих рішень надсилаються ліцензіату Підрозділом
ліцензування.
12. В разі отримання повідомлення державних контролюючих
органів та органів місцевого самоврядування або заяв (повідомлень)
інших осіб про порушення ліцензійних умов Підрозділ ліцензування
надає пропозиції до Комісії щодо прийняття рішення про організацію
і проведення позапланової перевірки ліцензіата.
13. Ліцензії, їх копії та дублікати підписуються заступником
Міністра промислової політики України, якому надані повноваження
їх підпису та засвідчуються печаткою Міністерства промислової
політики України.
14. Підрозділ ліцензування несе відповідальність за
зберігання ліцензійних справ, формує і веде ліцензійний реєстр,
отримання, зберігання і використання бланків ліцензії єдиного
зразка а також подає дані до Єдиного ліцензійного реєстру.
Заступник Міністра -
голова Агентства з питань ОПК К.А.Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики

України

31.05.2010 N 261
Типова форма

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОПИС

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на право провадження господарської діяльності

у сфері розроблення, виготовлення, реалізацію,

ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння,

військової техніки, військової зброї

і боєприпасів до неї

від _________________________________________________________

(суб'єкт господарювання)
документи подані ____________________________________________

(прізвище і ініціали особи, яка подала

документи керівника заявник

або уповноваженої ним особи)
_________________________________________________________________

(реквізит документа, що підтверджує повноваження

уповноваженої особи)
Заявлений вид робіт (послуг, операцій) ______________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітки | з/п | | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 1. |Заява про видачу ліцензії | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 2. |Копія довідки про внесення | | | |до єдиного державного | | | |реєстру підприємств та | | | |організацій України | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 3. |Копія свідоцтва про | | | |державну реєстрацію | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 4. |Копія документа, що | | | |підтверджує право власності| | | |суб'єкта господарської | | | |діяльності або оренди ним | | | |приміщення, де буде | | | |провадитися відповідний вид| | | |господарської діяльності | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 5. |Копія дозволу на | | | |провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності, пов'язаної з | | | |державною таємницею (у разі| | | |використання інформації, | | | |яка належить до державної | | | |таємниці) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 6. |Копія відповідного дозволу | | | |(висновку) на початок | | | |(продовження) виконання | | | |робіт підвищеної небезпеки | | | |та на експлуатацію | | | |об'єктів, машин, | | | |механізмів, устатковання | | | |підвищеної небезпеки, а | | | |також про проходження | | | |працівниками, які | | | |залучаються до виконання | | | |робіт з підвищеною | | | |небезпекою відповідного | | | |навчання | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 7. |Відомості про наявність | | | |матеріально-технічної бази | | | |та персоналу відповідної | | | |кваліфікації, наявність | | | |системи якості та | | | |нормативно-технічної | | | |документації для | | | |провадження відповідного | | | |виду господарської | | | |діяльності (за підписом | | | |керівника заявника) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 8. |Копія наказу про утворення | | | |служби охорони праці або | | | |призначення відповідального| | | |працівника | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 9. |Копія акта про прийняття в | | | |експлуатацію закінченого | | | |будівництвом об'єкта | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 10. |Копія дозволу на | | | |експлуатацію об'єкта | | | |поводження з небезпечними | | | |відходами (якщо у власності| | | |чи користуванні є такі | | | |об'єкти) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 11. |Копія акта про | | | |підтвердження перевірки | | | |стану екологічно | | | |небезпечного об'єкта (якщо | | | |такий об'єкт є у власності | | | |або користуванні) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 12. |Копія наказу про утворення | | | |мобілізаційного підрозділу | | | |або призначення | | | |відповідального працівника | | | |(якщо заявник має | | | |мобілізаційні завдання | | | |(замовлення) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 13. |Копія договору | | | |обов'язкового страхування | | | |цивільної відповідальності | | | |суб'єкта господарювання за | | | |шкоду, яку може бути | | | |заподіяно пожежами та | | | |аваріями на об'єктах | | | |підвищеної небезпеки, | | | |включаючи | | | |пожежовибухонебезпечні | | | |об'єкти та об'єкти, | | | |господарська діяльність на | | | |яких може призвести до | | | |аварій екологічного та | | | |санітарно-епідеміологічного| | | |характеру | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 14. |Копія погодженого та | | | |затвердженого плану | | | |локалізації і ліквідації | | | |аварійних ситуацій (якщо у | | | |власності або користуванні | | | |є об'єкти підвищеної | | | |небезпеки) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 15. |Копія акта про прийняття в | | | |експлуатацію автоматичних | | | |систем пожежогасіння | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 16. |Коїш дозволу органу | | | |державного пожежного | | | |нагляду на провадження | | | |господарської діяльності | | | |новоствореними | | | |підприємствами | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 17. |Копія акта про прийняття в | | | |експлуатацію локальної | | | |(об'єктової) системи | | | |виявлення загрози та | | | |оповіщення на випадок | | | |виникнення; надзвичайної | | | |ситуації, яка забезпечує | | | |оповіщення чергових служб | | | |місцевих органів виконавчої| | | |влади, територіальних | | | |органів управління з питань| | | |надзвичайних ситуацій та | | | |аварійно-рятувальних служб | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 18. |Копія договору на | | | |обов'язкове обслуговування | | | |державною аварійно- | | | |рятувальною службою | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 19. |Копія позитивного висновку | | | |державної експертизи | | | |стосовно техногенної | | | |безпеки, наданого урядовим | | | |органом державного нагляду | | | |у сфері цивільного захисту | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 20. |Копія ліцензії на збирання,| | | |первинну переробку | | | |відходів і брухту | | | |дорогоцінних металів, | | | |дорогоцінного каміння, | | | |дорогоцінного каміння | | | |органогенного утворення, | | | |напівдорогоцінного каміння | | | |(у разі утилізації | | | |озброєння, військової | | | |техніки, бойової зброї та | | | |боєприпасів до неї, які | | | |містять дорогоцінні | | | |метали) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 21. |Копія(ї) ліцензії(й) на | | | |заготівлю, переробку, | | | |металургійну переробку | | | |металобрухту кольорових і | | | |чорних металів (у разі | | | |утилізації озброєння, | | | |військової техніки, | | | |бойової зброї та | | | |боєприпасів до неї, які | | | |містять кольорові метали) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 22. |Копія документа, що | | | |засвідчує внесення суб'єкта| | | |господарювання до | | | |Державного реєстру наукових| | | |установ, яким надається | | | |підтримка держави (у разі | | | |провадження господарської | | | |діяльності у сфері | | | |розроблення (модернізації) | | | |озброєння, військової | | | |техніки, військової зброї і| | | |боєприпасів до неї) | | | -----+---------------------------+-------------------+----------| 23. |Копія інструкції щодо | | | |організації перепусткового | | | |та внутрішньооб'єктового | | | |режиму на виробництві. | | | -----------------------------------------------------------------
Заява зареєстрована в Журналі обліку заяв та виданих ліцензій
за N ______________
Документи згідно опису _________________ _____________________
прийняв: (підпис (прізвище і ініціали)

відповідальної

особи)
"___" ____________ 201_ року
Копію опису отримав _________________ _____________________

(підпис (прізвище і ініціали)

відповідальної

особи)
"___" ____________ 201_ року
Відмітка про оплату за видачу ліцензії: _________________________________________________________________

(назва документа, який підтверджує що здійснено оплату,
__________________________________________________________________

його номер та дата платежу)
_________________ _____________________
(підпис (прізвище і ініціали)
відповідальної
особи)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: