open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 130 від 24.09.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 жовтня 1998 р.

за N 654/3094

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 458 ( z1105-17 ) від 15.08.2017 }

Про затвердження Положення про капітана

морського рибного порту


Відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ), з метою захисту інтересів держави,
створення правової бази регулювання відносин, пов'язаних із
забезпеченням безпеки мореплавства, охороною людського життя на
морі, попередженням забруднення моря із суден, веденням рибного
промислу, морських перевезень та іншою діяльністю флоту рибної
галузі, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про капітана морського рибного порту
(додається).

2. Відділу юридичного обслуговування подати Положення про
капітана морського рибного порту до Міністерства юстиції на
державну реєстрацію.

3. Начальникам морських рибних портів, капітанам морських
рибних портів України організувати роботу згідно з вимогами цього
Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови комітету Бондаренка В.І.

В.о.Голови комітету В.Бондаренко

Затверджено

Наказ Державного комітету рибного

господарства України 24.09.98

N 130

Положення

про капітана морського рибного порту

1. Загальні положення

1.1. Положення про капітана морського рибного порту (далі -
Положення) розроблено на основі Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) (далі - КТМ), Положення про Державний
комітет рибного господарства України ( 1250/97 ) з метою захисту
інтересів держави, створення правової бази регулювання відносин,
пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, охороною
людського життя на морі, попередженням забруднення моря із суден,
проведенням рибного промислу, морських перевезень та іншою
діяльністю флоту рибної галузі.

1.2. Капітан морського рибного порту (далі - капітан порту)
здійснює свою діяльність у відповідності до вимог законів України,
указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів
України, наказів та інструкцій Держкомрибгоспу та цього Положення.

1.3. Капітан порту здійснює державний нагляд за дотриманням
чинного законодавства України у сфері мореплавства в рибній
галузі, вимог чинних на Україні міжнародних Конвенцій, угод, а
також наказів, положень, інструкцій та інших нормативно-правових
актів Держкомрибгоспу України з безпеки мореплавства й охорони
людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден.

1.4. Капітан порту має рахунок в установах банків України,
гербову печатку із зображенням малого Державного герба України,
власною назвою та назвою органу управління українською та
англійською мовами та штамп Інспекції державного портового
нагляду.

1.5. Діяльність капітана порту належить до сфери управління
Держкомрибгоспу України та здійснюється на засадах господарського
розрахунку.

1.6. Капітан порту призначається на посаду й звільняється з
посади наказом Голови Держкомрибгоспу України.

1.7. На посаду капітана порту призначаються особи, що мають
вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на
посаді капітана морського судна не менше 5 років. У портах 3-го
розряду капітаном порту можуть призначатися особи, що мають вищу
освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді
капітана морського судна не менше 3 років.

1.8. Діяльність капітана порту, що пов'язана з виконанням ним
посадових обов'язків, підпорядковується Держкомрибгоспу України.
Капітан порту безпосередньо підпорядковується начальнику
Управління флоту, безпеки мореплавства і охорони праці
Держкомрибгоспу.

1.9. Капітан порту при виконанні посадових обов'язків носить
установлений формений одяг, нагрудний знак затвердженого зразка,
має свій вимпел.

2. Особливі положення

2.1. Розпорядження й вимоги капітана порту щодо забезпечення
безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування
суден і людей, що зазнають лиха на акваторії порту, забезпечення
безпеки плавання й стоянки суден у портових водах, попередження
забруднення моря із суден є обов'язкові для всіх капітанів суден,
що перебувають на території й акваторії порту, юридичних та
фізичних осіб незалежно від форм власності. Розпорядження капітана
із згаданих питань можуть бути скасовані тільки Головою
Держкомрибгоспу України, його першим заступником або начальником
Управління флоту, безпеки мореплавства і охорони праці.

2.2. Повідомлення капітана порту щодо виконання вимог п.2.1
цього Положення передаються й приймаються підприємствами рибної
галузі, незалежно від форм власності,- першочергово.

2.3. У розпорядженні капітана порту мають бути приміщення,
службовий водний і дорожній транспорт, обладнаний засобами
зв'язку, що дозволяють підтримувати постійний зв'язок з Інспекцією
державного портового нагляду (далі - ІДПН), суднами, установами.

2.4. Капітан порту очолює ІДПН, яка діє на підставі Положення
про ІДПН.

3. Обов'язки капітана порту

3.1. Забезпечення режиму плавання

Забезпечення лоцманського проведення суден.

Регулювання руху суден на акваторії порту та в портових
водах.

Організація й керівництво криголамним проведенням суден у
портових водах.

Оповіщення суден, що перебувають біля причалів, на акваторії
порту й у портопунктах, про небезпечні гідрометеорологічні явища,
вживання заходів для уникнення негативних наслідків від їх дії.

Контроль за станом і справною дією засобів навігаційного
огороджування на акваторії порту, вживання заходів для приведення
їх у робочий стан.

Контроль за зміною й підтриманням глибин на акваторії порту.

Забезпечення капітанів суден, що виходять у рейс,
повідомленнями та інформацією з навігаційних та
гідрометеорологічних обставин.

Розслідування, класифікація і облік аварійних морських подій,
розроблення заходів для запобігання аварійних морських подій.

3.2. Дії щодо ліквідації наслідків аварійних морських подій

Керівництво операціями з рятування людей і суден, що зазнають
лиха біля причалів і на акваторії порту, організація операцій з
пошуку й рятування суден і людей на найближчих підходах до порту.

Здійснення організаційних заходів з ліквідації на акваторії
порту наслідків аварійних морських подій (аварій, розливів
нафтопродуктів тощо).

Видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі,
проведення будівельних, гідротехнічних та інших робіт у межах
території та акваторії порту.

3.3. Нагляд за суднами

Здійснення функцій контролю держави порту щодо виконання
суднами, що знаходяться в порту, вимог національних і Міжнародних
документів щодо забезпечення безпеки мореплавства, збереження
людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден, і
передача інформації з контролю в установленому порядку.

Нагляд за дотриманням Міжнародних правил попередження
зіткнення суден 1972 року (МППЗС-72) й правил плавання на
акваторії порту.

Забезпечення порядку на причалах і суднах відповідно до вимог
Обов'язкових постанов по морському рибному порту та інших
нормативних документів.

Нагляд за дотриманням правил перевезення пасажирів у межах
акваторії порту.

Вжиття заходів із забезпечення безпечної стоянки суден у
порту шляхом перевірок надійності їх стоянки на швартових і на
якорі, несення вахтової служби, забезпеченості і підготовленості
екіпажу, суднових систем і механізмів до боротьби за живучість
суден.

Перевірка придатності суден і екіпажів для виходу в море,
оформлення документів на відхід та прихід суден.

3.4. Реєстрація суден і дипломування

Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України й у
Судновій книзі України, видача суднових документів відповідно до
вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Участь у роботі постійно діючих Державних кваліфікаційних
комісій Державного комітету рибного господарства України
відповідно до Положення про постійно діючі Державні кваліфікаційні
комісії плавскладу морських суден Держкомрибгоспу України
( z0053-98 ).

Видача дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, підтверджень
дипломів на звання осіб командного складу на підставі Протоколів
постійно діючої Державної кваліфікаційної комісії Держкомрибгоспу
України, довідок про плавання.

Зберігання вилучених робочих дипломів, підтверджень дипломів,
кваліфікаційних свідоцтв про звання осіб командного складу.
Надання інформації стосовно видачі робочих дипломів, підтверджень
до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та свідоцтв плавскладу суден
згідно з визначеним порядком.

Видача і облік посвідчень особи моряка ( 194/93 ) у
відповідності до визначеного порядку.

Реєстрація й засвідчення суднових, машинних та інших
журналів, занесення їх до Суднових реєстрів.

Зберігання суднових ролей і дипломних справ.

Оформлення довідок пожежної безпеки на вихід суден у море.

4. Права капітана порту

До компетенції капітана порту відносяться питання:

Установлення порядку плавання, проведення швартових,
буксирувальних та інших робіт на акваторії порту, заборона або
обмеження судноплавства у зв'язку з обставинами, що створюють
загрозу судноплавству, відповідно до Обов'язкової постанови по
морському рибному порту.

Затримання суден у порту, згідно з визначеним порядком, у
разі несплати ними належних зборів або штрафів та у випадках,
передбачених Доповненням 1 до Резолюції Асамблеї ІМО А.787(19) від
23.11.95 р., а також, коли на це є постанова судових органів, з
отриманням сповіщення судового виконавця про заборону оформлення
відходу судна.

Установлення порядку оформлення відходу (приходу) суден
портового й рейдового плавання.

Контроль за виконанням правил з пожежної безпеки на суднах,
які стоять у порту.

Накладання адміністративних стягнень за порушення чинного
законодавства у сфері безпеки мореплавства і порядку у порту
згідно з чинним законодавством України.

Порушення клопотань перед правоохоронними органами про
притягнення до відповідальності осіб, які порушили вимоги чинного
законодавства і своїми діями або бездіяльністю нанесли шкоду
здоров'ю людей, довкіллю, фізичним або юридичним особам.

Призначення, звільнення і переміщення фахівців ІДПН у
відповідності з чинним законодавством України і цим Положенням.

Притягнення до відповідальності та заохочення фахівців ІДПН
згідно з чинним законодавством України.

Затвердження посадових інструкцій працівників ІДПН і
портопунктів.

Заборона на вихід у море фахівців плавскладу, які своєчасно
не пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації в установленому
Держкомрибгоспом порядку.

5. Відповідальність капітана порту

Капітан порту несе відповідальність за належне виконання
обов'язків згідно з чинним законодавством України.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу