open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 169 від 25.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

19 квітня 2002 р.

за N 378/6666

Про затвердження Порядку видачі

довідки про кількість працюючих

інвалідів та загальну кількість

працюючих на підприємстві та в організації

громадської організації інвалідів

Відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) зі змінами і
доповненнями Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про кількість працюючих
інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в
організації громадської організації інвалідів (далі - Порядок), що
додається.

2. Виконавчому директору Фонду України соціального захисту
інвалідів Хабарову В.

2.1. Узяти до виконання та довести до відома відділень Фонду
вищезазначений Порядок.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря.

4. Скасувати наказ Мінпраці від 18.05.2001 N 210.

Міністр І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства праці

та соціальної політики

25.03.2002 N 169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 квітня 2002 р.

за N 378/6666

Порядок

видачі довідки про кількість працюючих інвалідів

та загальну кількість працюючих на підприємстві

та в організації громадської організації інвалідів

1. Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду України
соціального захисту інвалідів довідок про кількість працюючих
інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві, його
філії (відповідно до територіального розміщення) та в організації
громадської організації інвалідів підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів (далі - підприємства).

2. Підприємство, що претендує на право користування пільгами,
подає до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів
такі документи:

заява;

копія реєстраційного посвідчення;

звіт про кількість працюючих інвалідів за попередній рік;

список інвалідів, які працюють на підприємстві та організації
громадських організацій інвалідів (додаток 1).

3. Подані документи реєструються в журналі (додаток 2).

4. Відділення Фонду після опрацювання поданих документів
протягом десяти днів після їх реєстрації видають довідку
встановленого зразка (додаток 3). У разі відмови у наданні довідки
підприємству (не надані необхідні документи, відсутність працюючих
інвалідів на підприємстві) дається обгрунтована відповідь.

5. Відділення Фонду ведуть облік і забезпечують зберігання
усієї документації щодо видачі довідок протягом трьох років з дати
видачі довідки підприємствам та організаціям громадських
організацій інвалідів.

6. Відділення Фонду щокварталу подають інформацію щодо
кількості довідок, наданих підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів, до Фонду України соціального
захисту інвалідів.

Начальник управління
політики соціального
захисту інвалідів В.П.Войтович

Додаток 1

до пункту 2. Порядку видачі

довідки про кількість

працюючих інвалідів та

загальну кількість

працюючих на підприємстві

та в організації

громадської організації

інвалідів

Список інвалідів,

які працюють на підприємстві та

в організації громадських організацій інвалідів

--------------------------------------------------------------------
|N |Прізвище, ім'я,| Група | N |Ким працює|Домашня |
|з/п|по батькові |інвалідності|посвідчення,|і з якого |адреса |
| | | |дата видачі |року |інваліда,|
| | | | | |телефон |
|---+---------------+------------+------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+---------------+------------+------------+----------+---------|
|---+---------------+------------+------------+----------+---------|
|---+---------------+------------+------------+----------+---------|
--------------------------------------------------------------------

Начальник управління
політики соціального
захисту інвалідів В.П.Войтович

Додаток 2

до пункту 3. Порядку видачі

довідки про кількість

працюючих інвалідів та

загальну кількість

працюючих на підприємстві

та в організації

громадської організації

інвалідів

Журнал реєстрації

наданих довідок про кількість працюючих інвалідів та

загальну кількість працюючих на підприємстві та

в організації громадської організації інвалідів

------------------------------------------------------------------
| N |Назва підприємства та |Реєстраційне|Дата реєстрації|Дата |
|з/п|організації громадської|посвідчення |поданих |видачі |
| |організації інвалідів | |документів |довідки|
|---+-----------------------+------------+---------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+------------+---------------+-------|
|---+-----------------------+------------+---------------+-------|
|---+-----------------------+------------+---------------+-------|
------------------------------------------------------------------

Начальник управління
політики соціального
захисту інвалідів В.П.Войтович

Додаток 3

до пункту 4. Порядку видачі

довідки про кількість

працюючих інвалідів та

загальну кількість

працюючих на підприємстві

та в організації

громадської організації

інвалідів

Довідка

органу соціального захисту інвалідів

про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість

працюючих на підприємстві (філії) та в організації

громадської організації інвалідів

Кому подається___________________________________________________

(назва та адреса одержувача)
_________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
_________________________________________________________________
(банківські реквізити юридичної особи)
_________________________________________________________________
(повне найменування структурного підрозділу)
_________________________________________________________________
(поштові реквізити, телефон структурного підрозділу)
_________________________________________________________________
(банківські реквізити структурного підрозділу)

------------------------------------------------------------------
| Назва показника | Код рядка | Кількість | Кількість |
| | | працюючих | атестованих |
| | | | робочих місць |
| | | | для інвалідів |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|Облікова чисельність | | | |
|штатних працівників: | | | |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|на початок року (осіб) | 01 | | |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|на кінець року (осіб) | 02 | | |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|в тому числі | | | |
|кількість інвалідів: | | | |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|на початок року (осіб) | 03 | | |
|-----------------------+-----------+-----------+----------------|
|на кінець року (осіб) | 04 | | |
------------------------------------------------------------------

"_______"_____________________ р.
(дата видачі довідки)


Керуючий
відділенням Фонду України
соціального захисту інвалідів

_________________________

М.П.

Начальник управління
політики соціального
захисту інвалідів В.П.Войтович

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу