open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 7 березня 2002 р. N 105-р

Київ

( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 1068-р ( 1068-2011-р ) від 26.10.2011 )

( Дію Розпорядження відновлено згідно з Постановою КМ

N 541 ( 541-2004-п ) від 29.04.2004 )

( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ

N 359 ( 359-2004-п ) від 23.03.2004 )

Про заходи щодо забезпечення надходжень до

державного бюджету податку на додану

вартість від учасників оптового

ринку електроенергії

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 562-р ( 562-2007-р ) від 25.07.2007 )


З метою забезпечення виконання державного бюджету та
поліпшення розрахунків учасників оптового ринку електроенергії з
державним бюджетом з податку на додану вартість:

1. Державному підприємству "Енергоринок":

відокремлювати від отриманих за оптове постачання
електроенергії коштів (до їх розподілу) суми в розмірі,
еквівалентному сумі податку на додану вартість, здійснювати їх
розподіл між генеруючими компаніями та іншими учасниками оптового
ринку відповідно до затверджених НКРЕ алгоритмів розподілу. Цей
порядок не поширюється на кошти, які надходять відповідно до
окремих рішень Кабінету Міністрів України, та кошти, які
використовуються для фінансування інвестиційної складової
оптового тарифу;

перераховувати генеруючим компаніям та іншим учасникам
оптового ринку розподілені суми на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання, відкритий кожному учаснику ринку у
відповідній установі банку для розрахунків з податку на додану
вартість, у день надходження коштів окремими платіжними
дорученнями, в яких у графі "Призначення платежу" робиться такий
запис: "Кошти для розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
7 березня 2002 р. N 105-р ".

2. Генеруючим компаніям та іншим учасникам оптового ринку не
пізніше наступного операційного дня спрямовувати отримані кошти на
поточні розрахунки з податку на додану вартість з державним
бюджетом, постачальниками палива та іншими кредиторами згідно із
затвердженим Мінпаливенерго щомісячним розподілом, визначеним
пропорційно частці сум зобов'язань з податку на додану вартість,
що підлягають сплаті в бюджет, та сум податку, що підлягають
сплаті постачальникам, за підсумками місяця, що передує місяцю, в
якому затверджується алгоритм розподілу.

Під час проведення розрахунків з податку на додану вартість
з постачальниками та іншими кредиторами за отримане в поточному
місяці паливо, обладнання (роботи, послуги) платник у графі
"Призначення платежу" робить такий запис: "Кошти для розрахунків
з бюджетом з податку на додану вартість згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрі" України від 7 березня 2002 р. N 105-р" і
перераховує кошти кожному такому постачальнику (іншому кредитору)
на рахунок у відповідній установ банку. Одночасно, здійснюючи
основний платіж з оплати вартості палива, обладнання (робіт,
послуг), платник робить у платіжному документі також відмітку:
"Платіж згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
7 березня 2002 р. N 105-р".

Кошти для розрахунків з податку на додану вартість,
зараховані на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання, використовувати лише в порядку і за напрямами,
визначеними цим розпорядженням або іншими розпорядженнями,
прийнятими Кабмін Міністрів України з метою забезпечення
своєчасних і в повному обсязі розрахунків з бюджетом. Стягнення
коштів із зазначеного рахунка може здійснюватися відповідно до
вимог пункту 3.2.2 статті 3.2 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ). Відповідальність за
цільове використання коштів несе власник зазначеного рахунка
відповідно до законодавства. ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 562-р ( 562-2007-р ) від
25.07.2007 )

3. Генеруючим компаніям та іншим учасникам оптового ринку
забезпечити відкриття у відповідних установах банку поточних
рахунків із спеціальним режимом використання для розрахунків з
податку на додану вартість.

4. Зазначені рахунки відкриваються відповідно до вимог
Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 18 грудня 1998 р. N 527 ( z0819-98 )
(зареєстровано в Мін'юсті 24 грудня 1998 р. за N 819/3259).

5. НКРЕ в 10-денний термін затвердити алгоритми розподілу,
зазначені у пункті 1 цього розпорядження.

6. Мінпаливенерго, Державній податковій адміністрації,
Мінфіну, Мінекономіки забезпечити проведення моніторингу
надходження до державного бюджету сум податку на додану вартість
відповідно до цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Мінпаливенерго.

8. Це розпорядження набирає чинності з 2 квітня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 34


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу