open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.08.2005 N 392
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

палива та енергетики

N 45 ( v0045558-06 ) від 21.02.2006 }
Про функціональні повноваження

Міністра та його заступників

З метою підвищення рівня організаційної роботи і персональної
відповідальності за виконання покладених на Міністерство завдань,
визначених Положенням про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженим Указом Президента України від 14 квітня
2000 року N 598/2000 ( 598/2000 ) та у зв'язку з введенням нової
структури та штатного розпису Мінпаливенерго України
Н А К А З У Ю:
1. Розподілити функціональні повноваження між Міністром
палива та енергетики України, першими заступниками та заступниками
Міністра згідно з додатком 1.
2. Установити, що у разі відсутності Міністра палива та
енергетики України його обов'язки виконує перший заступник
Міністра - президент НАК "Енергетична компанія України"
Продан Ю.В., крім таких як: визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів
роботи Міністерства; У разі відсутності перших заступників і заступників Міністра
здійснення їх повноважень забезпечується посадовими особами згідно
з додатком 2.
3. Установити, що перші заступники Міністра у своїй
діяльності спираються на усі структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства, рівно як і на ті підрозділи, діяльністю яких
вони безпосередньо керують і контролюють відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
4. Установити порядок, за яким перші заступники та заступники
Міністра можуть підписувати листи на адресу Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України лише інформаційного характеру, а також відповіді на
звернення народних депутатів України у межах визначених
повноважень.
5. Визнати такими, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
України від 20.08.04 N 496 ( v0496558-04 ) "Про функціональні
повноваження Міністра та його заступників".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр І.Плачков

Додаток 1

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

15.08.2005 N 392

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Міністра палива та енергетики України,

перших заступників і заступників Міністра

1. Міністр Плачков І.В.:
Керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед
Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і
реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі,
виконання Міністерством своїх завдань і функцій. Спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства та в межах наданих йому повноважень, політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей. Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство. Подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур
на посади перших заступників та заступників Міністра, розподіляє
обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками. Затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіти про
їх виконання. Підписує нормативно-правові акти Міністерства. Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінпаливенерго. Погоджує проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства. Порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності перших заступників та заступників
Міністра. Вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
працівників паливно-енергетичного комплексу державними нагородами
та приймає рішення про відзначення їх відомчими нагородами. Призначає на посади та звільняє з посад працівників
центрального апарату Міністерства, в тому числі за передбаченими
законодавством погодженнями, - керівників структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства. За погодженням з Кабінетом Міністрів України затверджує
структуру центрального апарату Міністерства. За погодженням з Міністерством фінансів України затверджує
штатний розпис та кошторис видатків Мінпаливенерго. Затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства. За погодженням з Кабінетом Міністрів України від імені
Міністерства укладає контракти з керівниками підприємств першої
номенклатурної групи, що є у державній власності та належать до
сфери управління Мінпаливенерго України. Координує та контролює діяльність Міністерства з питань
безпечної експлуатації АЕС; будівництва та введення в експлуатацію
нових енергоблоків АЕС. Очолює роботу з керівниками підприємств, установ і
організацій, що є у державній власності та належать до сфери
управління Міністерства, особами, зарахованими до кадрового
резерву на посади зазначених керівників. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Безпосередньо керує діяльністю: Контрольно-ревізійного департаменту; Департаменту кадрової та соціальної політики; Юридичного департаменту; Управління забезпечення діяльності Міністра; Режимно-секретного відділу Відділу взаємодії із засобами масової інформації.
2. Перший заступник Міністра - президент НАК "Енергетична
компанія України" Продан Ю.В.:
Виконує обов'язки Міністра у разі його відсутності. Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та Законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує діяльність Міністерства з питань реалізації
державної політики в паливно-енергетичному комплексі. Координує питання щодо розподілу бюджетних коштів за
програмами, головним розпорядником яких є Міністерство, та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром з цього питання. Координує питання щодо формування зведеного енергетичного
балансу ПЕК і контролює його виконання. Організовує роботу щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра з
розподілу цих коштів. Координує питання фінансової дисципліни, забезпечує взаємодію
Міністерства з відповідними органами виконавчої влади за цими
напрямками. Організовує роботу щодо створення, реорганізації, ліквідації
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, та координує питання щодо їх
приватизації. Організовує роботу щодо забезпечення функцій з управління
майном і майновими правами стосовно підприємств, установ та
організацій паливно-енергетичного комплексу, які належать до сфери
управління Міністерства. Координує питання відновлення платоспроможності боржників -
підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу або
визнання їх банкрутами. Організовує роботу з удосконалення економічного механізму,
ціноутворення, тарифного регулювання й оподаткування у сфері
діяльності Міністерства. Контролює вирішення питань щодо фінансування, кредитування,
грошового і валютного обігів у сфері діяльності Міністерства. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів. Організовує роботу та контролює питання щодо здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету для
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства. Забезпечує реалізацію державної політики із соціальних питань
та оплати праці працівників підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства. Координує питання методології бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Організовує роботу Економічної ради Міністерства. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів
України, Міністерством праці та соціальної політики України,
Державним казначейством України, Державною податковою
адміністрацією України. Організовує опрацювання та координує питання щодо підготовки
проектів законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розробником яких є Міністерство, інших
документів з питань паливно-енергетичного комплексу і подання їх
на розгляд Міністрові. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Від імені Міністерства укладає контракти з керівниками
підприємств електроенергетичного, атомно-промислового комплексу та
нафтогазової промисловості другої та третьої номенклатурної групи,
що є у державній власності та належать до сфери управління
Мінпаливенерго України, відповідно до чинного законодавства. Готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи Мінпаливенерго України, організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром. Організовує роботу щодо впровадження положень концепції
адміністративної реформи та вживає заходів для забезпечення
ефективного функціонування системи державної служби у центральному
апараті Міністерства. Здійснює керівництво діяльністю центрального апарату
Міністерства. Організовує експертно-аналітичне, правове, інформаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Міністерства. Організовує та контролює виконання законів, актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
і доручень Міністра. Організовує та контролює роботу з питань звернень громадян та
особистого їх прийому керівництвом Міністерства. Контролює питання щодо взаємовідносин і співпраці з
Координаційною радою по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України. Координує роботу наукових і проектних установ, виставкову
діяльність. Організовує роботу Науково-технічної ради Міністерства. Координує діяльність галузевої ради по роботі з кадрами,
конкурсної та атестаційної комісій Міністерства. Організовує і забезпечує роботу колегії Міністерства. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
Безпосередньо керує та контролює діяльність: Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК; Департаменту майнових відносин; Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Департаменту міжгалузевих балансів та
інформаційно-аналітичного забезпечення; Управління взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю; Адміністративно-господарського департаменту.
Координує діяльність: Контрольно-ревізійного департаменту; Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної
політики; Департаменту з питань євроінтеграції та зовнішньоекономічних
зв'язків; Департаменту кадрової та соціальної політики; Юридичного департаменту; Режимно-секретного відділу; Відділу взаємодії із засобами масової інформації.
3. Перший заступник Міністра Тополов В.С.:
Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та Законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації
програм розвитку вугільно-промислового комплексу. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій вугільної промисловості, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Проводить разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів. Організовує роботу щодо державного регулювання гірничої
справи у межах компетенції Міністерства та забезпечення видобутку
вугілля в обсягах, що передбачені балансом. Організовує роботу із забезпечення підприємств
паливно-енергетичного комплексу вугіллям згідно із заявками. Координує в межах своїх повноважень діяльність Державної
воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості. Забезпечує контроль за розробкою родовищ і виконанням умов
ліцензій, виходячи з необхідності забезпечення ефективного і
державного підходу до використання надр (вугілля). Координує питання з попередньої дегазації вугільних пластів. Координує питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у
паливно-енергетичному комплексі. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах вугільної промисловості та
електроенергетичного комплексу. Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств вугільної
промисловості з цих питань. Безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств,
установ та організацій вугільної промисловості що є у державній
власності та належать до сфери управління Міністерства, особами,
зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених керівників. Координує питання організації та забезпечення охорони
об'єктів у вугільній промисловості. Координує діяльність Міністерства з питань формування
інвестиційної політики в галузях паливно-енергетичного комплексу,
залучення (у тому числі проведення експертизи) та ефективного
використання інвестицій. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств та організацій вугільної промисловості та
електроенергетичного комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства, та ефективного використання їх майна та майнових
прав. Організовує здійснення моніторингу ринку енергоносіїв
(вугілля). Здійснює організацію робіт, пов'язаних із реструктуризацією
неперспективних вугільних та торфодобувних підприємств. Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
вугільної промисловості, які належать до сфери управління
Міністерства. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій
вугільно-промислового комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій, Державним комітетом України з нагляду за
охороною праці, Державним комітетом України з питань
житлово-комунального господарства. Від імені Міністерства укладає контракти з керівниками
підприємств вугільної галузі другої та третьої номенклатурної
групи, що є у державній власності та належать до сфери управління
Мінпаливенерго України, відповідно до чинного законодавства.. Вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату
Міністерства палива та енергетики України з Апаратом Верховної
Ради України. Представляє за дорученням Президента України, Кабінету
Міністрів України законопроекти, інші питання на пленарних
засіданнях Верховної Ради України. Супроводжує законопроекти, підготовлені Міністерством, під
час їх розгляду комітетами, іншими органами Верховної Ради
України, а також під час інших заходів у парламенті. Представляє за дорученням Президента України на пленарних
засіданнях Верховної Ради України, а також на засіданнях
комітетів, інших її органів пропозиції Президента України до
прийнятих Верховною Радою України законів. Представляє позицію Мінпаливенерго під час розгляду Верховною
Радою України питань, що належать до його компетенції. Бере у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України. Організовує і координує роботу щодо зв'язків Міністерства з
комітетами і фракціями Верховної Ради України, органами місцевого
самоврядування, засобами масової інформації та громадськістю. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підприємств та організацій вугільної та електроенергетичної
промисловості. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
Безпосередньо керує та контролює діяльність: Департаменту вугільної промисловості.
За напрямком вугільної галузі координує діяльність: Юридичного департаменту; Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК; Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Департаменту майнових відносин; Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної
політики; Департаменту з питань євроінтеграції та зовнішньоекономічних
зв'язків; Управління взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю.
4. Перший заступник Міністра - голова правління НАК "Нафтогаз
України" Івченко О.Г.:
Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та Законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує діяльність Міністерства з питань розвитку
нафтогазового комплексу. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій нафтогазового комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств,
установ і організацій нафтогазового комплексу, що є у державній
власності та належать до сфери управління Міністерства, особами,
зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених керівників. Організовує роботу з розроблення концепції розвитку
нафтогазового комплексу і цільових програм перспективного розвитку
науки, техніки і технології у цій сфері, а також розроблення і
впровадження передових технологій у сфері видобування, зберігання,
транспортування та розподілу нафти і природного газу. Організовує здійснення моніторингу ринку нафти, газу і
нафтопродуктів. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання. Визначає стратегію диспетчерського управління системою
нафтогазового комплексу. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації
підприємств та організацій нафтогазового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх
майна та майнових прав. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства. Координує роботу нафтогазотранспортної системи України. Забезпечує виконання завдань та здійснює контроль з питань
видобування нафти і природного газу, постачання природного та
скрапленого газу, створення та експлуатації транзитних
міждержавних систем транспортування нафти і природного газу. Забезпечує комплексне освоєння ресурсів нафти, газу та
газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і
розробки родовищ на підприємствах нафтогазового комплексу. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів. Організовує роботу із вдосконалення та регулювання ринків
газу, нафти та нафтопродуктів, питання ціноутворення та тарифної
політики. Забезпечує формування та виконання енергетичного балансу
паливно-енергетичного комплексу у частині природного газу. Забезпечує участь НАК "Нафтогаз України" в реалізації
міжнародних проектів у нафтогазовій галузі. Організовує роботу з організації та забезпечення екологічного
контролю, охорони праці, техніки безпеки та охорони об'єктів
нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління
Міністерства. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства. Організовує і координує питання геофізичних та
геологорозвідувальних робіт з пошуку паливних ресурсів. Забезпечує законотворчу і нормотворчу роботу з питань
діяльності нафтогазового комплексу. Забезпечує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
нафтогазового комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством аграрної політики
України, Міністерством промислової політики України. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності підприємств та організацій нафтогазового комплексу. Виконує функції покладені на Голову правління НАК "Нафтогаз
України" постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 р. N 747 ( 747-98-п ). Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
Безпосередньо керує та контролює діяльність: Департаменту нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості.
За напрямком нафтогазової галузі координує діяльність: Юридичного департаменту; Департаменту майнових відносин; Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної
політики; Департаменту з питань євроінтеграції та зовнішньоекономічних
зв'язків; Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК; Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Управління взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю.

5. Заступник Міністра Штейнберг М.О.:
Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та Законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій атомно-промислового комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств,
установ і організацій атомно-промислового комплексу, що є у
державній власності та належать до сфери управління Міністерства,
особами, зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених
керівників. Забезпечує організацію діяльності з питань ядерної енергетики
та промисловості, у тому числі: продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС;
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та
вирішення інших Чорнобильських проблем; освоєння виробництва обладнання, систем автоматизації та
вимірювання для атомно-промислового комплексу. Координує роботу з питань безпечної експлуатації та
модернізації АЕС; будівництва та введення в експлуатацію нових
енергоблоків АЕС. Координує роботи з реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу, а також пов'язані з розробленням та
виконанням програм поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового
зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації
реакторних установок, у тому числі енергоблоків Чорнобильської
АЕС, та інших об'єктів атомно-промислового комплексу. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів. Представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
Міністерства у процесі розв'язання проблем мирного використання
атомної енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії
(МАГАТЕ), в інших міжнародних організаціях. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання. Організовує роботу щодо функціонування державної системи
обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних
відходів на захоронення. Організовує роботу щодо забезпечення фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та
інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління
Міністерства. Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств та організацій атомно-промислового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства, та ефективного
використання їх майна та майнових прав. Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств
атомно-промислового комплексу з цих питань. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах повноважень, передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій
електроенергетики та атомно-промислового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства. Координує питання організації та забезпечення охорони
об'єктів атомно-промислового комплексу та об'єктів
електроенергетики. Організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах атомно-промислового комплексу. Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
електроенергетики та атомно-промислового комплексу, які належать
до сфери управління Міністерства. Забезпечує взаємодію Міністерства з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
підприємств атомно-промислового комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством
охорони навколишнього природного середовища України, Державним
комітетом ядерного регулювання України. Організовує і забезпечує роботу з гендерних питань у
центральному апараті Міністерства. Координує питання діяльності відомчої воєнізованої охорони. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
Безпосередньо керує та контролює діяльність: Департаменту ядерної енергетики; Управління атомної промисловості; Управління фізичного захисту і аварійного регулювання.
За напрямком галузі ядерної енергетики координує діяльність: Юридичного департаменту; Департаменту майнових відносин; Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної
політики; Департаменту з питань євроінтеграції та зовнішньоекономічних
зв'язків; Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК; Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Управління взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю.
6. Заступник Міністра Тітенко С.М.:
Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та Законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень. Організовує і контролює реалізацію програм науково-технічного
та перспективного розвитку підприємств паливно-енергетичного
комплексу. Координує питання енергозбереження, екології, метрології,
стандартизації, розроблення нормативно-технічної документації
тощо. Координує діяльність Міністерства з питань електроенергетики. Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій електроенергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства, вживає заходів щодо забезпечення
ефективності їх роботи. Безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств,
установ та організацій електроенергетичного комплексу, що є у
державній власності та належать до сфери управління Міністерства,
особами, зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених
керівників. Координує питання диспетчерського управління об'єднаною
енергетичною системою України. Забезпечує здійснення функцій державного енергетичного
нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової
енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій
і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та
альтернативної енергетики, підключених до об'єднаної енергетичної
системи України. Організовує роботу щодо формування та вдосконалення оптового
ринку електричної енергії. Організовує роботу з підготовки і реалізації державних
програм економічного і соціального розвитку галузей
паливно-енергетичного комплексу. Організує роботу щодо розробки коротко-,
середньодовгострокових прогнозів економічного і соціального
розвитку паливно-енергетичного комплексу. Організує роботу щодо формування та реалізації
антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними
напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції,
антимонопольне регулювання, вдосконалення антимонопольного
законодавства). Організовує роботу із зовнішньоекономічної діяльності та
міжнародного співробітництва Міністерства. Організовує роботу з формування і реалізації політики
Міністерства у сфері взаємовідносин з країнами СНД та іншими
державами. Координує діяльність Міністерства з питань
зовнішньоекономічних зв'язків з міжнародними фінансовими
організаціями. Координує роботу щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Готує пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів за
відповідними програмами, затверджує договірну та звітну
документацію щодо створення науково-технічної продукції за
бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Міністерство. Організує разом з об'єднаннями (асоціаціями, союзами,
спілками) виробників і суб'єктами господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів. Координує у межах своєї компетенції складання та подання
українськими суб'єктами господарювання, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго, антидемпінгових, антисубсидиційних і
спеціальних скарг (заяв). Координує роботу з питань розвитку альтернативних джерел
енергії. Організує та контролює роботу щодо реалізації основних
принципів державної політики у сфері альтернативних видів палива,
здійснення державного управління, регулювання та нагляду у сфері
альтернативних джерел енергії. Здійснює координацію робіт, пов'язаних з виробництвом
(видобутком), постачанням, транспортуванням, зберіганням,
передачею та споживанням альтернативних видів палива та енергії,
виробленої з альтернативних джерел, у паливно-енергетичному
комплексі. Організовує роботу з формування і реалізації міжгалузевих
цільових програм і проектів, у тому числі зарубіжних. Координує роботу із середнього та довгострокового
прогнозування інвестиційного розвитку галузей
паливно-енергетичного комплексу. Забезпечує взаємовідносини з Міністерством закордонних справ
України, з державним підприємством "Енергоринок" і Радою
Енергоринку, Національною комісією регулювання електроенергетики
України. Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств
електроенергетичного комплексу з цих питань. Організовує зв'язок і координує роботу з галузевими
профспілковими комітетами на засадах соціального партнерства. Організовує виконання інших функцій, пов'язаних із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
Безпосередньо керує та контролює діяльність: Департаменту електроенергетики. Департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної
політики; Департаменту з питань євроінтеграції та зовнішньоекономічних
зв'язків;
За напрямком електроенергетичної галузі координує діяльність: Юридичного департаменту; Департаменту економічного і фінансового регулювання ПЕК; Департаменту майнових відносин; Департаменту бухгалтерського обліку та звітності; Управління взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю.
Директор Департаменту
кадрової та соціальної
політики Т.Алексєєва

Додаток 2

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

15.08.2005 N 392

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Міністра палива та енергетики України,

перших заступників і заступників

Міністра у разі їх відсутності

------------------------------------------------------------------ Міністр - Плачков І.В. |Перший заступник Міністра - | |президент НАК "Енергетичні | |компанії України" Продан Ю.В. | --------------------------------+-------------------------------| Перший заступник Міністра - |Перший заступник Міністра - | президент НАК "Енергетичні |Тополов В.С. | компанії України" Продан Ю.В. | | |Перший заступник Міністра - | |Голова правління НАК | |"Нафтогаз України" Івченко О.Г.| --------------------------------+-------------------------------| Перший заступник Міністра - |Перший заступник Міністра - | Тополов В.С. |Голова правління НАК "Нафтогаз | |України" Івченко О.Г. | --------------------------------+-------------------------------| Перший заступник Міністра - |Перший заступник Міністра - | Голова правління НАК "Нафтогаз |Тополов В.С. | України" Івченко О.Г. | | --------------------------------+-------------------------------| Заступник Міністра - |Заступник Міністра - | Штейнберг М.О. |Тітенко С.М. | --------------------------------+-------------------------------| Заступник Міністра - |Заступник Міністра - | Тітенко С.М. |Штейнберг М.О. | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
кадрової та соціальної
політики Т.Алексєєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: