open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

N 54 від 26.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

11 квітня 2002 р.

за N 359/6647

Затверджено

Наказ Державного

казначейства України

26.03.2002 N 54 ( z0358-02 )

Зміни та доповнення

до Порядку застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку бюджетних установ

( z0890-99 )

1. Клас 2 "Запаси" після виразу "22 "Малоцінні та
швидкозношувані предмети" доповнити текстом такого змісту:

"Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
розподіляється на субрахунки:

221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на
складі і в експлуатації";

222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального
призначення".

2. У класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" замінити
назви субрахунків рахунку 31 "Рахунки в банках":

2.1. Назву субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку
спеціальних коштів" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку
коштів, отриманих як плата за послуги".

2.2. Назву субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку сум за
дорученнями" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень".

2.3. Назву субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших
власних надходжень" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку
інших надходжень спеціального фонду".

2.4. Текст "На субрахунку 313 "Поточні рахунки для обліку
спеціальних коштів" обліковуються спеціальні кошти, які належать
до спеціального фонду установи згідно з кошторисом доходів і
видатків" викласти в такій редакції: "На субрахунку 313 "Поточні
рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"
обліковуються кошти, що надійшли на ім'я установи як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними
установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата
за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються
бюджетними установами від реалізації майна".

2.5. Текст "На субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку сум
за дорученнями" обліковується рух коштів, які надійшли на ім'я
установи для виконання певних доручень" викласти в такій редакції:
"На субрахунку 314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, які
надійшли на ім'я установи для виконання окремих доручень, а також
гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним
законодавством отримують бюджетні установи".

2.6. Текст "На субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку
інших позабюджетних коштів" обліковуються кошти, що відносяться до
інших позабюджетних коштів згідно із спеціальним фондом кошторису
установи" викласти в такій редакції: "На субрахунку 316 "Поточні
рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду"
обліковуються кошти установ, що відносяться до інших надходжень
спеціального фонду бюджету".

3. У класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" замінити
назви субрахунків рахунку 32 "Рахунки в казначействі":

3.1. Назву субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку спеціальних коштів" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за
послуги".

3.2. Назву субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку сум за дорученням" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень".

3.3. Назву субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку інших власних надходжень" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального
фонду".

3.4. З переліку субрахунків синтетичного рахунку 32 "Рахунки
в казначействі" субрахунок 328 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня" та
субрахунок 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
доходів спеціального фонду" вилучити.

3.5. Текст "На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку спеціальних коштів" обліковуються кошти
спеціального фонду установи в частині спеціальних коштів" викласти
в такій редакції: "На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"
обліковуються кошти, що надійшли на ім'я установи як плата за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними
установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата
за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються
бюджетними установами від реалізації майна".

3.6. Текст "На субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку сум за дорученнями" обліковуються кошти,
одержані установами згідно нормативних актів Президента України та
Кабінету Міністрів України та від юридичних або фізичних осіб з
метою виконання певних доручень" викласти в такій редакції: "На
субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються
кошти, які надійшли на ім'я установи для виконання окремих
доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції,
що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи".

3.7. Текст "На субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку інших позабюджетних коштів" обліковуються кошти
спеціального фонду в частині інших позабюджетних коштів установ"
викласти в такій редакції: "На субрахунку 326 "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального
фонду" обліковуються кошти установ, що відносяться до інших
надходжень спеціального фонду бюджету".

3.8. Текст "На субрахунку 328 "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня"
обліковуються кошти, пов'язані з видатками з утримання органів
державної влади, кошти яких зараховуються на спеціальні
реєстраційні рахунки, що відкриті установами в органах
казначейства для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого
рівня.

На субрахунку 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
інших доходів спеціального фонду" обліковуються кошти установ, що
відносяться до інших доходів спеціального фонду бюджету" вилучити.

3.9. Текст "Аналітичний облік ведеться в розрізі
реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної
класифікації видатків" викласти в такій редакції: "Аналітичний
облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за
кодами програмної класифікації видатків державного бюджету,
установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету
або функціональної класифікації видатків бюджету, установами, які
утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів".

4. У класі 6 "Поточні зобов'язання" внести такі зміни:

4.1. У тексті, де описується застосування субрахунку 631
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" назву субрахунку
313 "Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів" замінити на
назву "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за
послуги", назву субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки
для обліку спеціальних коштів" замінити на назву "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за
послуги", назву субрахунку 811 "Видатки за спеціальними коштами"
замінити на назву "Видатки за коштами, отриманими як плата за
послуги".

4.2. У тексті, де описується застосування субрахунку 633
"Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги із
позабюджетних коштів", назву субрахунку 633 "Розрахунки із
замовниками за виконані роботи і надані послуги із позабюджетних
коштів" замінити на назву 633 "Розрахунки із замовниками за
виконані роботи і надані послуги з власних надходжень", назву
субрахунку 316 "Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних
коштів" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду", назву субрахунку 326 "Спеціальні
реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів"
замінити на назву "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
інших надходжень спеціального фонду".

4.3. У тексті, де описується застосування субрахунку 634
"Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що
підлягають оплаті", назву субрахунку 313 "Поточні рахунки для
обліку спеціальних коштів" замінити на назву "Поточні рахунки для
обліку коштів, отриманих як плата за послуги", назву субрахунку
323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних
коштів" замінити на назву "Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку коштів, отриманих як плата за послуги".

4.4. У тексті, де описується застосування субрахунку 635
"Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за
господарськими договорами", назву субрахунку 313 "Поточні рахунки
для обліку спеціальних коштів" замінити на назву "Поточні рахунки
для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", назву
субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку
спеціальних коштів" замінити на назву "Спеціальні реєстраційні
рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги".

4.5. Назву субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, одержаними
на видатки за дорученням", замінити на назву "Розрахунки за
коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень".
Текст, де описується застосування субрахунку 673, викласти в такій
редакції: "На субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за
іншими джерелами власних надходжень" ведеться облік операцій,
проведених за коштами, отриманими для виконання окремих доручень,
а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно
з чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій,
так і в натуральній формі".

5. У класі 7 "Доходи" внести зміни до рахунку 71 "Доходи
спеціального фонду":

5.1. У першому абзаці слово "кошти" замінити на слово
"надходження".

5.2. Назву субрахунку 711 "Доходи за спеціальними коштами"
замінити на назву "Доходи за коштами, отриманими як плата за
послуги".

5.3. Назву субрахунку 712 "Доходи за іншими власними
надходженнями" замінити на назву "Доходи за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ".

5.4. Назву субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами" замінити
на назву "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".

5.5. Текст "На субрахунку 711 "Доходи за спеціальними
коштами" обліковуються доходи зі спеціальних коштів, які отримує
установа згідно з кошторисом доходів та видатків" викласти в такій
редакції: "На субрахунку 711 "Доходи за коштами, отриманими як
плата за послуги" обліковуються надходження, що отримані установою
згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що
отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ;
кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна".

5.6. Текст "На субрахунку 712 "Доходи за іншими власними
надходженнями" обліковуються доходи за іншими власними
надходженнями, які отримує установа і витрати яких здійснюються
згідно з кошторисом доходів і видатків" викласти в такій редакції:
"На субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень
бюджетних установ" обліковуються надходження установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують
бюджетні установи".

5.7. Текст "На субрахунку 713 "Доходи за іншими коштами"
обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для
витрати згідно з кошторисом доходів і видатків" викласти в такій
редакції: "На субрахунку 713 "Доходи за іншими надходженнями
спеціального фонду" обліковуються надходження установи, що
відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету, для
витрати згідно з кошторисом".

6. У класі 8 "Витрати" внести зміни до рахунку 81 "Видатки
спеціального фонду":

6.1. Назву субрахунку 811 "Видатки за спеціальними коштами"
замінити на назву "Видатки за коштами, отриманими як плата за
послуги".

6.2. Назву субрахунку 812 "Видатки за іншими власними
надходженнями" замінити на назву "Видатки за іншими джерелами
власних надходжень".

6.3. Назву субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами"
замінити на назву "Видатки за іншими надходженнями спеціального
фонду".

6.4. Текст "На субрахунку 811 "Видатки за спеціальними
коштами" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за
кошторисами доходів та видатків у частині спеціальних коштів
установ. При здійсненні видатків спеціальних коштів дотримуються
такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштів. На
цьому субрахунку за рішенням головного бухгалтера можуть також
обліковуватися витрати підсобних господарств" викласти в такій
редакції: "На субрахунку 811 "Видатки за коштами, отриманими як
плата за послуги" обліковуються фактичні видатки спеціального
фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою
згідно з кошторисом як плата за послуги. На цьому субрахунку
обліковуються витрати для проведення господарської та/або
виробничої діяльності. При здійсненні видатків за коштами,
отриманими як плата за послуги, дотримуються такого самого
порядку, який встановлено щодо бюджетних коштів".

6.5. Текст "На субрахунку 812 "Видатки за іншими власними
надходженнями" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду
за кошторисами доходів та видатків у частині інших власних
надходжень установ. При витрачанні інших власних надходжень
дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо
бюджетних коштів" викласти в такій редакції: "На субрахунку 812
"Видатки за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються
фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у
частині інших джерел власних надходжень. При витрачанні коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень, дотримуються
такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштів".

6.6. Текст "На субрахунку 813 "Видатки за іншими коштами"
обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису
доходів і видатків у частині інших коштів. При здійсненні видатків
інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що
його встановлено щодо бюджетних коштів" викласти в такій редакції:
"На субрахунку 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального
фонду" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису
установи в частині інших надходжень спеціального фонду. При
здійсненні видатків за іншими надходженнями спеціального фонду
дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо
бюджетних коштів".

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу