open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 жовтня 1998 р. N 1640

Київ

Про зміни і доповнення, що вносяться

до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1689 ( 1689-2006-п ) від 08.12.2006

N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012

N 410 ( 410-2013-п ) від 12.06.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до деяких постанов Кабінету Міністрів України зміни
і доповнення, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 лютого 1993 р. N 98 ( 98-93-п ) "Про
Типове положення про управління юстиції обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації".

Перший

віце-прем'єр-міністр України А. ГОЛУБЧЕНКО

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 1998 р. N 1640

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до деяких постанов

Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992
р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів
державної виконавчої влади" із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 420
( 420-94-п ) (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10,
ст. 250):

1) у назві та тексті слова "органи державної виконавчої
влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у
відповідних відмінках;

2) у Положенні про державну реєстрацію нормативних актів
міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший і другий пункту 6 замінити абзацами першим,
другим, третім, четвертим і п'ятим такого змісту:

"Державну реєстрацію здійснюють:

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю - Мін'юст;

нормативно-правових актів міністерств і республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим;

нормативно-правових актів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів
господарського управління та контролю - обласні, Київське та
Севастопольське міські управління юстиції;

нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів,
інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі
управління юстиції".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

пункт 11 доповнити новим абзацом третім такого змісту;

"Мін'юст та його управління на місцях мають право залучати
вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну
реєстрацію".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що
втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта,
підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим
Положенням";

доповнити Положення пунктами 17 - 20 такого змісту:

"17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового
акта може бути скасовано у зв'язку з:

а) виявленням обставин, що не були відомі реєструючому органу
під час реєстрації нормативно-правового акта;

б) винесенням рішення суду про визнання нормативно-правового
акта неправомірним (недійсним);

в) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16
цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли
після державної реєстрації нормативно-правового акта.

18. Скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта проводиться реєструючим органом, про що
повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних
причин скасування.

Орган, що видав нормативно-правовий акт, має право оскаржити
рішення Мін'юсту про скасування державної реєстрації
нормативно-правового акта до Кабінету Міністрів України, а рішення
управління юстиції - до Мін'юсту в 10-денний термін з дня
отримання повідомлення про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта з одночасним повідомленням
про це реєструючого органу.

19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, виключається з державного реєстру через 10 днів
після прийняття рішення про його скасування, а у разі оскарження
цього рішення - з дня отримання реєструючим органом висновку за
результатами розгляду скарги.

Рішення про скасування державної реєстрації
нормативно-правового акта підлягає опублікуванню.

20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру,
підлягає негайному скасуванню органом, що його видав";

3) у назві та тексті Положення слова "органи державної
виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "органи виконавчої влади" та
"нормативно-правові акти" у відповідних відмінках.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1689
( 1689-2006-п ) від 08.12.2006 }

4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22
лютого 1994 р. N 102 ( 102-94-п ) "Про розмір плати за видачу
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю" (ЗП
України, 1994 р., N 6, ст. 151) слова "Міністерства юстиції
Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами
"Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення) управлінь юстиції".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 410
( 410-2013-п ) від 12.06.2013 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу